Proces verbal din 29.04.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 29 aprilie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 42093 / 08.05.2015


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare din 29.04.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 29 aprilie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iasi

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1. ANGHEL FICU

2. AUR MARIUS CATALIN

3. AXINIA CONSTANTIN

4. BEJAN VICTOR

5. BIRHALA CONSTANTIN

6. BOCA ADRIAN FLORIN

7. BOISTEANU PAUL CORNELIU

8. BULGARIU CATALIN

9. CHIRICA MIHAI

10. CRISTIAN CATALIN

11. DANGA MARIUS SORIN

12. HARABAGIU GABRIEL

13. LEONTE CONSTANTIN

14. MATASARU PETRE DANIEL

15. MELENCIUC GEORGIANA

16. NAVODARU LAURENTIU

17. PREDA ANCA

18. RUDNIC ERICA

19. SANDU VASILE

20. SCRIPCARU CALIN

21. SURDU GABRIEL MIHAI

22. TRANDAFIRESCU SORIN

23. VRANCEANU SIMONA ELENA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iasi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Scripcaru Calin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 366 din data de 24 aprilie martie 2015, completată prin Dispozitia nr. 372 din data de 27 aprilie aprilie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1 Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2015;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea si derularea proiectului “In primul rand Educatia” de către Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iasi, partener in cadrul proiectului;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea si derularea proiectului “Elevi mai buni într-o școală mai bună”, de catre Școala Gimnazială Ion Neculce Iași, partener în cadrul proiectului;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reamenajare Sală Gimnastică Corp B Colegiul Tehnic Transporturi și Constructii;

2/21


5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Iluminat stradal zona Grădinari ”;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare a Municipiului Iași;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Contractului de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr.90979/05.12.2007;

8.    Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iași, pentru anul 2015—2016;

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 242 din 29.07.2011, referitor la stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții precum și persoanele condamnate vor presta muncă neremunerată în folosul comunității;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Garnizoana Iași, a 1000 bucăți traverse din beton scoase din uz;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

12.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

13.    Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosință gratuită a spațiului situat în Iași, Străpungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, parter, utilizat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale cu destinația de cabinet medical zonal;

14.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Opera Națională Română Iași a terenului neconstruit cu suprafața de 500 mp, din suprafața totală de 66855,90 mp teren înregistrată în domeniului public al Municipiului Iași și aflată la adresa din Iași, Șos. Tomești, km 1 ;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași însușit conform Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2015;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in administrarea/exploatarea/folosinta unor unitati de invatamant ;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 287 mp, situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1 ;

18.    Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital S.A.;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 270 mp, situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcelă 3936/2, către TROCIN ANDREI în vederea extinderii locuinței;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. MR. POPESCU EREMIA NR. 1, N.C.139528, întocmit in vederea construirii de locuințe colective cu spații comerciale la parter pe teren proprietate privată persoane fizice;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. PODISULUI NR. 5, N.C. 148225 și 148226 întocmit in vederea construirii de locuinte, anexe gospodaresti, fântână și imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTE NR. 18-20 întocmit in vederea construirii de locuinte, amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MIHAI STURZA NR. 10, N.C. 148048 Întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T64, NUMAR CADASTRAL 122357 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

3/21

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROF. A. SESAN NR. 1, NUMAR CADASTRAL 146895 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica;

26.    Proiect de    hotărâre    privind    aprobarea Planului Urbanistic    Zonal IASI, ZONA BUCIUM

PAUN T138, numar    cadastral    143511    întocmit in vederea construirii    unei locuinte si imprejmuire pe

teren proprietate privata persoane fizice;

27.    Proiect de    hotarare    privind    aprobarea Planului Urbanistic    Zonal IASI, STRADA PETRE

ISPIRESCU NR. 5    NUMAR CADASTRAL 138244 Intocmit in    vederea construirii de locuinte

colective pe teren proprietate privata persoane fizice;

28.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Dispoziția nr. 372/ 27.04.2015 - completare:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Extindere imobil școala pentru sală multimedia, laborator de fizică, chimie, sală clasă pregătitoare și spații anexe” Școala Gimnazială B. P. Hașdeu;

2^    Proiect de hotărâre privind obiectivul “Cimitir “Sf. Petru și Pavel” - construire alei și

împrejmuire;

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 366 din 24 aprilie 2015, completata prin dispozitia Primarului muncipiului Iasi nr. 372 din 27 aprilie 2015 . Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, doamna Gavrila Camelia, domnul Nedelcu Vlad Nicolae, domnul Ostaficiuc Marius Eugen. Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei ordinare a Consiliului Local din 31 martie 2015 precum și ale sedintei extraordinare a Consiliului Local din 7 aprilie 2015. Domnule presedinte.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Buna ziua. Multumim pentru prezenta. Interpelari daca sunt? Domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Buna dimineata si Hristos a Inviat, va spun si eu. Tin sa apreciez modul inovativ in care am fost convocati la aceasta sedinta, cu o convocare in doua documente, este o premiera, dar tot timpul este loc si de premiere. Dar vreau, o prima interpelare sa o fac asupra modului in care se desfasoara sedintele de comisii. De fapt sedinta de comisii cu exceptia comisiei de urbanism, celelalte comisii nu se mai intrunesc, iar acest mod, eu cred ca este de natura a vicia profund legalitatea deciziilor pe care noi le luam in plenul CL. Spun asta datorita faptului ca aceasta intalnire a consilierilor de dinaintea sedintei de plen, spunandu-i-se o comisie reunita, desi nici in lege nici in regulamentul nostru nu exista acesta denumire, ea este condusa de unul dintre viceprimari deci practic executivul ne conduce noua sedintele, sedinta de comisii, ceea ce este inacceptabil si cred ca este de natura a vicia proiectele pe care le supunem discutiei. Eu as vrea sa incepem sa reintram pe fagasul normal, toate comisiile sa se intruneasca in sedinta de comisie, sa fie conduse de presedintii comisiei, presedintii sa supuna la vot proiectele si sa reintram asa cum am zis in normal. Daca nu, nu ne ramane decat sa vedem daca gasim alte cai de a ataca aceste decizii pe care plenul le ia. De asemenea o a doua interpelare as vrea sa o adresez domnului Florin Cintic. Nu este domnul Cintic? Domnul Dan Dobos? Nu este nici domnul Dobos. Mie nu imi este clar cine din Primaria Municipiului Iasi se ocupa de proiectul Iasi - Capitala Culturala Europeana, repet din interiorul Primariei Municipiului Iasi, caruia sa ii putem solicita in baza legii niste informatii despre activitatea in acest proiect si raspunsuri care sa fie opozabile legal. Nu avem nici astazi pe ordinea de zi strategia culturala desi la sedinta precedenta si la sedinta comisiei in care am dezbatut lucrul asta, am stabilit ca lucrurile se vor grabi. Desi inteleg ca FIE se va desfasura undeva in mai, deci acusi, nu avem programul FIE sau cel putin mie ca membru al comisiei de cultura, ca si consilier local nu mi-a fost adus la cunostinta. Va invit si pe domniile voastre pe site-ul

www.iasi2021.ro , www.fieiasi.ro , www.fieiasi.eu sau www.primaria-iasi.ro si o sa auziti ceea ce am auzit si eu, respectiv liniste pe acest subiect. Intre timp avem un logo al Iasiului, acel cronos contorsionat si un slogan. Nu stiu cine si-l asuma, cine isi asuma aceste lucruri. Domnul Cintec spune ca domnia sa, public spune ca sunt creatiile sau si le asuma sau si le-a propus. Pe noi asta nu ne incalzeste deloc pentru ca domnia sa, ne putem inchipui ca primeste maine ca si expert in strategii culturale la nivel european ce este, primeste maine o oferta de la Piraeus sau de la Elefsina din Grecia si neavand o responsabilitate legala fata de acest consiliu, accepta acea oferta si ne lasa. Cine isi asuma acest demers? Din partea noastra avem toata disponibilitatea de a dezbate si de a contribui. PNL a decis deja prin cei doi copresedinti si au si semnat declaratia comuna de sustinere a candidaturii. Mi-e teama ca nu vom mai avea ce sustine. O a treia interpelare, de anul trecut Tehnopolis are un director interimar membru al PSD, perfect, nu este nici o problema asta, dar pana atunci s-a tot spus aici ca activitatea de vamuire de pe Nicolae Iorga nu se poate muta la Tehnopolis pentru ca vezi Doamne, doamna director Oana Tara-Lunga nu ar fi vrut si ar fi fost o contra politica. A trecut aproape un an jumate de cand avem un nou director, de ce nu avem inca mutata activitatea de vamuire, pentru ca inteleg ca principala piedica a fost eliminata. Noi am investit acolo niste bani, din ce stiu, primaria, Tehnopolis a rezervat niste spatii pentru comisionarii vamali, neinchiriindu-le altora are pierderi in acest sens. Acestea sunt interpelarile mele. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Va multumim. Daca mai sunt interpelari? Domnul consilier.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

As vrea sa supun atentiei dumneavoastra o situatie neplacuta. In hotararea Consiliul Local numarul 10 din 27.01.2015, s-a definit inventarul domeniului public al municipiului Iasi reactualizat. In aceasta hotarare, in anexa 2 la pozitia 893 apare strada Ion Campinianu. Strada Ion Campinianu este o strada din cartierul I.C. Bratianu. Strada este proprietate privata a acelui care detine cartierul I.C. Bratianu si am considerat ca in momentul in care noi votam cu buna credinta ne bazam pe profesionalismul salariatilor din primarie care verifica documentele. As vrea sa stiu ce documente au stat la baza trecerii in inventarul domeniului public a acestei strazi si as vrea sa atrag atentia tuturor colegilor ca ne aflam intr-o situatie neplacuta intrucat proprietarul ar putea sa se indrepte in instanta impotiva Primariei si a Consiliului Local. Solicit pe aceasta cale rectificarea hotararii numarul 10 si as dori ca cei care isi pun semnatura si dau avizul favorabil si inainteaza proiectele in consiliu, sa isi asume cu responsabilitate acest lucru. Nu va mai spun ca aceasta strada a capatat si o valoare de inventar ceea ce inseamna ca cineva a evaluat strada respectiva. Revin, ce acte au stat la baza trecerii in domeniul public a acestei strazi? Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt interpelari? Nu mai sunt. A, scuzati. Domnul consilier.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Hristos a Inviat! Sarut mana, buna ziua. In anul 1990 la Iasi a demarat un proiect pentru constructia unui bazin olimpic de inot finantat de la Ministerul Educatiei. Au trecut 25 de ani si lucrarea se afla intr-un stadiu de asteptare ca si o proportie, undeva la 40% a fost executat pana in acest moment. In 2010 lucrarile au fost sistate definitiv. Am dori sa stim care este stadiul in care se afla, ce proceduri sunt demarate acum la nivel local in vederea finalizarii lucrarilor la acest obiectiv? In acest moment la Iasi, va aduc la cunostinta ca exista o grupa de inot performant la nivel de copii cu rezultate deosebite de altfel la nivel national, care pentru a se pregati fac zilnic naveta la Roman unde exista un bazin semiolimpic. Mie un lucru nu imi este clar in acest moment, daca veti avea curiozitatea sa intrati pe site-ul CNI, a Componaniei Nationale de Investitii care se afla in subordinea Ministerului Dezvoltarii condusa de Liviu Dragnea, veti sesiza ca pentru Craiova in acest an au fost alocati peste 40 de milioane de euro inclusiv pentru construirea unui nou stadion, la Targu Jiu investitii de peste 30 milioane de euro, iar in judetul Teleorman, judetul domnului Dragnea, anul acesta 22 de milioane vor fi cheltuite de CNI pentru sali de sport dar si pentru construirea caminelor culturale si a spatiilor de recreere pentru pensionari si bibliotecari. Imi aduc aminte acum de anii 2009, 2012, cand partidul aflat atunci la guvernare folosea banii exclusiv pentru doleantele oamenilor la acea vreme suspusi. In acest sens vreau sa va spun ca in doi ani de zile la Roman, doamna deputat Udrea a reusit sa construiasca un bazin semiolimpic. Intrebarea care se pune este - de ce Iasiul este sters mereu de pe lista investitiilor? Care este motivul? De ce Targu Jiu, de ce Teleorman, de ce Craiova? Pentru mine raspunsul este clar. Nu stiu daca si pentru dumneavoastra. Al doilea punct pe care vreau sa il aduc in discutie, in 2007 s-a demarat un proiect la nivelul Ministerului Educatiei Nationale in ceea ce priveste construirea de campusuri scolare la nivel de tara. Iasiul atunci a figurat cu 5 campusuri scolare din care doua in orasul Iasi. Lucrarile au inceput, au fost demarate, s-au daramat sali de sport, s-au daramat cantine, ateliere, urmand conform termenului de finalizare a lucrarilor in doi ani sa avem doua campusuri scolare la Iasi, la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi si la Colegiul Tehnic Madgearu. Din motive tehnice, anul trecut cand s-au reluat lucrarile prin fondurile europene la campusurile scolare, lucrarile nu au putut fi reluate la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi. Vreau sa stiu daca exista vreo sansa ca aceste lucrari sa poata sa fie reluate si finalizate pentru ca in cadrul colegiului, este vorba de Scoala de Arte si Meserii infiintata in 1840 de printul Sturdza sub auspiciile la aceea vreme ale agai Gheorghe Asachi, cea mai veche scoala de arte si meserii din regiune, functioneaza un camin modern realizat intr-adevar de primarie si multumirile mele pentru acest lucru, un camin care de 5 ani nu mai functioneaza, o cantina care de 5 ani nu mai functioneaza, o unitate scolara care nu are sala de sport, o unitate scolara care in pofida faptului ca este un colegiu tehnic si pregateste elevi in acest domeniu, in domeniul constructiilor, nu mai are niciun atelier. Chiar doresc un raspuns pe aceasta tema si daca se fac demersurile pentru reluarea lucrarilor de reparatii la aceasta unitate scolara. Va multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Va multumim. Daca mai sunt interpelari? Nu mai sunt.

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iași

Domnule consilier invocati vicii de legalitate la proiectele de hotarare de consiliu local care sunt dezbatute in sedinta comuna a comisiilor. Va precizez un lucru pe care puteati sa il constatati si singur citind prevederile Legii 215 sau ale regulamentului Consilului Local aprobat de dumneavoastra in 2013. Sigurul caz in care ar putea fi viciata o hotarare de Consiliu Local este in cazul adoptarii ei in sedinta ordinara, este lipsa raportului comisiilor. Toate hotararile pe care dumneavoastra le adoptati au acest raport al comisiilor, o parte din aceste rapoarte sunt semnate si de dumneavoastra in calitate de membru. Va reamintesc ca organizarea si functionarea, modul de lucru in cadrul comisiilor este atributul exclusiv al membrilor acestor comisii, respectiv al consilierilor locali, secretarului sau presedintelui comisiei. De cate ori va intalniti sau ce dezbateti, ce aveti pe ordinea de zi, modul in care au loc aceste intalniri il decideti dumneavoastra domnilor consilieri. Secretariatul Consiliului Local doar va acorda sprijin in activitatea pe care o desfasurati. Ce vreau sa va mai spun este ca in ce priveste modelul acesta al sedintelor comune, ne-am uitat si noi in stanga, in dreapta si l-am preluat de la Consiliul Judetean. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Este foarte bine ca ati preluat de la Consiliul Judetean, dar v-as ruga sa preluati si lucrurile bune. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim. Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Stati ca aici e o confuzie, stati putin.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Domnul presedinte, am o rugaminte, totusi nu avem dialog. Daca la PNL nu exista regula dupa care sa se duca dialogul, aici nu avem nici un fel de dialog. Aici suntem intr-o sedinta de Consiliul Local si v-as ruga sa respectati regulamentul Consiliului Local. Este interpelare, se raspunde si punct.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Da. Va rog domnul consilier.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Multumesc. Doamna secretar a facut totusi niste consideratii politice, ceea ce nu este cazul. La Consiliul Judetean are loc o sedinta pregatitoare cu toti consilierii judeteni, in prealabil avand loc toate sedintele de comisii. Daca va informati,informati-va complet. Asta inseamna ca dumneavoastra nu veti dori sa schimbati modul de lucru si atunci vom vedea ce spune instanta.

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi

Daca imi dati voie, va repet, modul de lucru al acestor comisii il puteti schimba doar dumneavoastra membrii acestor comisii, secretarul sau presedintele comisiilor. Nu sta in atributiile secretarului sau ale executivului primariei acest lucru. Imi cer iertare daca ati interpretat-o ca pe o interventie politica, a fost doar o constatare.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim. Daca mai sunt puncte de vedere privind...

Domnul director Coman Cosmin

Am sa răspund eu la a doua interpelare a domnului Danga, cea referitoare la fundația Iasi -Capitala Culturala Europeana si am sa raspund nu ca reprezentant al primariei, ci ca membru in BORDul acestei fundatii. Asa cum stim cu totii municipiul Iasi a infiintat, este membru fondator al fundatiei Iasi - Capitala Culturala Europeana, un organism de sine statator, total independent, care este condus de un consiliu de conducere ales tot de catre dumneavoastra. Prin urmare raspunsul la intrebarea dumneavoastra - cine ar putea sa dea din partea fundatiei un raspuns legal - este - acest consiliu director al fundatiei sau directorul fundatiei. Nu este o persoana din primarie care sa raspunda efectiv de activitatea fundatiei, organism asa cum spuneam de sine statator. Referitor la strategia culturala, ea este supusa dezbaterii publice. Asteptam in continuare opinii si nu credem ca ar fi foarte nimerit ca dupa o luna doar de la dezbaterea publica a strategiei culturale a Iasiului sa venim si sa o supunem aprobarii dumneavoastra. De exemplu, strategia culturala a Bucurestiului care a fost lansata spre dezbatere publica saptamana trecuta are ca termen 30 iunie pentru primirea tuturor observatiilor referitoare la acest document. Prin urmare inclusiv cei de la Bucuresti au lasat aproximativ 3 luni de zile pentru dezbaterea publica a unui document atat de important. In ceea ce priveste logoul Iasiului de care ati mentionat dumneavoastra, acel cronos stilizat, vreau sa spun ca acela nu este logo-ul Iasiului, acela este propunerea de logo al proiectului pe care Iasiul il va depune in virtutea dorintei de a deveni capitala culturala europeana. Sloganul, de asemenea este o propunere de slogan cu care la acest moment consiliul director al fundatiei Iasi - Capitala Culturala Europeana, prin vocea domnului vicepresedinte Cintic a venit, a propus-o si de asemenea a supus-o dezbaterii publice. Astazi cand vorbim si sloganul si logo-ul sunt supuse dezbaterii publice. Asteptam orice opinie din partea tuturor celor interesati inclusiv a iesenilor pe oricare din site-urile pe care dumneavoastra le-ati mentionat. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim. Domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Legat de cea de a doua interpelare a domnului Marius Danga, Adevarat a Inviat. Pentru Tehnopolis, intr-adevar a fost o oponenta a fostei doamnei director de la Tehnopolis, motiv pentru care si Directia Vamala a reactionat ca atare fiind favorizata de raspunsul direct care s-a transmis atunci, dupa care a avut loc schimbarea si lucrurile s-au domolit. Doamna director Ioan, directoarea Directiei Vamale s-a prezentat personal acolo, a luat legatura cu actualul director si au propus cateva modificari in ceea ce priveste compartimentarea spatiului pentru activitatea biroului vamal. Implicarea Directiei Generale a Finantelor Publice a fost de asemenea activa. Exista o adresa transmisa de catre Directia Generala de Finante care ANAF Bucuresti in vederea acceptarii transferarii activitatii biroului vamal. Aceasta adresa a ajuns si la noi si asteptam raspunsul de la ANAF Bucuresti astfel incat ei sa se poata sa se mute in zona Tehnopolis. Noi am, sa spunem, intarit necesitatea si prin raportul Garzii Nationale de Mediu privind activitatea tirurilor in zona Nicolae Iorga. Multumesc.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Referitor la inventarierea domeniului public si anume strada Ion Campineanu care face legatura intre soseaua Bucium si cartierul I.C. Bratianu, aceasta se imparte in domeniul public al municipiului Iasi si domeniul privat al cartierului. In cazul in care sunt diferente de suprafete o sa facem o verificare si o sa comunicam consiliului constatarile. Multumesc. In hotarare este trecut tronsonul public. O sa verificam suprafetele.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Domnul primar.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Referitor la convocator acum ca s-a facut in mod inedit de doua ori, eu cred ca trebuie sa fiti multumiti pentru ca vrem sa fim convinsi ca sunteti convocati la sedinta si ca sunteti in cunostinta de cauza atunci cand participati la sedinta de comisii. Functionarea acestor comisii, domnule consilier, nu cred ca se deosebeste foarte mult de atunci cand erati viceprimar si din cate stiu eu viceprimarul este si consilier si poate participa la sedinta de comisii. Sigur nu a cerut nimeni sa conduca viceprimarul comisia respectiva, sunteti presedinti, aveti si dumneavoastra reprezentanti in fiecare comisie si cred ca in calitate de consilieri sau de presedinte de comisie, secretar de comisie daca mai sunteti, puteti oricand sa luati atitudine in comisia respectiva si sa va organizati astfel incat acea comisie sa functioneze. Eu cand eram presedinte de comisie la economic, convocam prin secretarul comisiei, comisia si daca doream sa vina secretarul, directorul economic, viceprimarul sau primarul ii convocam si pe dumnealor. Daca doreau sa participe ii primeam cu mare placere. Trebuie sa existe o colaborare. Daca spre exemplu anumite modele sunt imprumutate de la alte structuri administrative, probabil este din cauza faptului ca aveti de foarte multe ori o intelegere intre dumneavoastra atat de bine pusa la punct incat noi nu va putem impiedica sa functionati astfel si nu facem altceva decat sa va lasam efectiv sa va exprimati in mod democratic opiniile intr-o comisie reunita ca sa nu risipiti timpul, nu stiu in cate comisii sau in fiecare comisie pe care o aveti dumneavoastra. Sa stiti ca nu m-am implicat nicio secunda, nu am cerut nimanui sa faca o comisie reunita, am intrebat doar daca comisiile au loc si cand au loc si daca materialele au fost dezbatute. Referitor la fundatia Capitala Culturala Europeana si la acest proiect pe care il avem, am facut apel de zeci de ori, public am facut apelul la colaborare si la parteneriat. La critici stiu ca suntem foarte buni. Noi in Iasi tot timpul stim sa criticam, dar sa facem proiecte pe care dupa aceea sa le sustinem e mai greu. Acest proiect este un proiect al intregii comunitatii, daca voi nu vedeti asa si vedeti ca o disputa politica inseamna ca cei care ne vor arbitra si ne monitorizeaza pentru a ne arbitra corect, vor constata ca de fapt comunitatea aceasta nu doreste acest statut pentru ca politicul este implicat din ce in ce mai mult impotriva, o parte a politicului implicat din ce in ce mai mult, impotriva proiectului. Am facut apel la toate structurile inclusiv la dumneavoastra la PNL si la toate celelalte structuri politice si la cele adminitrative ca sa colaboram. Am schimbat la fundatie directorul si este interimar Dan Dobos, special pentru a crea o legatura intre fundatie si dumneavoastra. Fundatia cum functioneaza este o problema pe care o stiti foarte bine, cel care de fapt tine legatura din partea executivului cu fundatia este Cosmin Coman pentru ca si acolo se lanseaza alte proiecte care trebuie sa fie finantate de catre noi. Deci eu va invit la colaborare si nu la dispute. Cu vama, si eu imi doresc foarte mult sa mutam vama si am facut destul de multe eforturi dar din pacate cand arunca cineva un bolovan in balta, nu stiu cum se numeste ala care arunca bolovanul in balta, stiu in schimb cum se numesc cei care incearca sa scoata bolovanul din balta, aia se numesc destepti, 7 destepti nu pot sa il scoata din cauza unuia ca arunca bolovanul in balta. Acea domnisoara directoare care a facut demersurile atunci ne-a blocat efectiv si întrucât inca avem multi reprezentati ai PNL -ului de pe timpul USL- ului in structuri guvernamentale si centrale, nu reusim sa obtinem inca acel aviz de a muta vama. Nu mai tine acum de cheltuieli ca am spus ca le suportam noi primaria, pentru ca atunci nu voia sa suporte dansa pe Tehnopolis cheltuielile, noi acum vrem sa le suportam dar nu putem inca sa avem avizul de la Bucuresti si de la cei care au facut adresele si care ne-au blocat intr-un fel mutarea. In schimb vom face in continuare demersurile necesare pentru ca sa mutam biroul vamal. Bazinul de inot din 1990, ce dreptate aveti si cate structuri din astea am avut noi in Iasi si ma gadeam ca cineva poate o sa reuseasca sa aloce toate fondurile pentru bazinul de inot. Cand am vazut un ministru tanar la educatie, la Ministerul Educatiei si bazinul de inot era la Ministerul Educatiei, ma gandeam in sfarsit, in loc sa dea banii la tot felul de primarii unde nu erau copii la scoala, macar sa faca bazinul de inot. Din pacate acel ministru tanar de la Iasi, PNL-ist de al dumneavoastra nu a dat niciun ban la bazinul de inot si intr-adevar din 90 tot stam dupa el. De asta in mod respsonsabil ca primar incerc sa ajut si universitatea si sa preluam noi acest bazin, avem doua probleme, o data legat de teren ca trebuie sa facem un schimb de terenuri acolo ca sa putem avea si terenul ca sa putem continua lucrarile si doi, sa reactualizam documentatia pentru a obtine fonduri europene pentru ca de la minister in ultimii ani de zile se stie foarte bine ca nu sunt atatia bani pentru investitii, iar cea care a compromis si cei care au compromis proiectele legate de bazinul de inot, nu sunt altii decat cei de la PNL si de la PDL sau mai bine zis cei din PNL care sunt astazi in PDL. Doamna Udrea cu Motoc, cu toti ceilalti care au dat in tot felul de satuce, in tot felul de catune bazine de inot unde nici macar nu au inotatori acolo, nu are cine sa inoate. Ei, lucrurile astea au facut acum sa nu se mai aloce bani pentru aceste bazine, nu sunt. Rugamintea este sa va ganditi foarte bine ca ati avut un ministru la educatie si care a fost de noi sustinut ca PSD atunci cand a fost numit in speranta ca poate va ajuta Iasiul, din pacate nici ai nostrii nu au ajutat Iasiul. Asta e o constatare doar. Spuneti ca se aloca banii preferential, este posibil sa puteti avea asemenea previziune sau asemenea concluzii daca judecati doar niste investitii. Dar stiti cati bani s-au alocat la Iasi, nu mai asa ce imi aduc aminte eu acum in timp ce dumeavoastra faceati afirmatia, aeroportul 56 milioane de euro, cand aude altcineva din tara ce spune - a, la Iasi 56 milioane de euro, la Craiova niciun leu. Depozitul ecologic - 70 milioane de euro, nu conteaza sunt fonduri negociate de guvern. Palatul Culturii - zeci de milioane, se termina in 2015, 15 milioane, nu? Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru ca nu aveau toti banii, iarasi ca sa terminam un edificiu emblematic pentru toata Moldova. Magistrala numarul 2 de termoficare - 11 milioane de euro. Luate asa, lasand la o parte celelalte proiecte ale noastre. Daca ar fi sa mai enumeram o sa vedeti ca mai sunt si altele. Eu cred ca atunci cand cei de la Bucuresti judeca, ca am fost la discutii foarte multe cu sustinerea proiectelor Iasiului si cand au facut totalul cati bani vin la Iasi pe toate formele de finantare, sa vazut foarte clar ca depasim cu mult celelalte localitati similare noua, deci nu putem sa luam toti bani numai la Iasi. Intr-o parte e important un stadion, in alta parte e important o magistrala de termoficare, in alta parte sunt importante niste scoli care vin pe fonduri europene, in alta parte e important aeroportul si la noi e important aeroportul si speram ca vom putea sa si il finalizam. Deci rugamintea mea este sa avem ansamblu pentru ca mie nu imi este jena sa ma bat cu guvernul meu pentru vreun proiect anume care trebuie sa fie finantat daca stiu ca am si dreptate. Va multumesc, cred ca interpelarile au primit raspunsul necesar.

Domnul consilier Scripcaru. Calin - președinte de sedinta

Multumim. Va rog domnul.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Asa este proiectul Iasi - Capitala Culturala Europeana este a intregii comunitati si comunitatea asta isi doreste sa participe la dezvoltarea proiectului. Dumneavoastra nu ati catadicsit sa puneti pe ordinea de zi solicitarea noastra sa avem un membru in bordul fundatiei, despre ce sa discutam de participarea intregii comunitati. In ceea ce priveste contributia ministrului tanar de care aminteati dumneavoastra, nefiind domnia sa aici, dar telepatic am discutat cu domnia sa acum si mi-a transmis sa va aduc aminte despre investitiile facute la Universitatea Tehnica, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, la Universitatea de Arte, la USAMV, la Filarmonica, la Biblioteca Central Universitara, in total intre 170 si 200 milioane de euro. Proiectul european este cel de la aeroport, nu guvernul doar sa zicem ca nu a impiedicat aplicatia si s-a reusit in tip record aceasta finantare, iar Palatul Culturii a primit bani de fiecare data cand un ministru liberal a fost la cultura incepand cu domnul Iorgulescu si finalizand cu domnul Barbu, ultima finantare primita pentru restul de executat. Asa incat talentul dumneavoastra de a gasi intotdeauna un alt vinovat in afara propriului partid este recunoscut in oras dar totusi nu trebuie exprimat aici.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Mi-ati raspuns corect, intr-adevar bazinul de inot a fost finantat de domnul Adomnitei, mi-ati raspuns corect, iar Palatul Culturii intr-adevar daca ministrul Barbu este PNL-ist acum sau nu stiu mai e PNL-ist sau e PMP-ist nu mai stiu unde mai sunteti cu toti, sau e PDL-ist?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

E clar ca nu e PSD-ist

Domnul primar Nichita Gheorghe

Pe de alta parte colaboreaza foarte bine cu noi. Stiu foarte bine un lucru, chiar am un respect pentru dumnealui, stiu foarte bine ca Victor Ponta era ministrul culturii cand a alocat banii, dar mai puteti verifica.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Va rog domnul consilier.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Domnul primar, eu in nume personal va multumesc din suflet pentru ora de dirigintie. Vad ca daca unul dintre noi de la partidul de opozitie are ceva de spus, imediat dumneavoastra interpretati totul politic. Nu mi se pare normal, suntem aici pentru cauza Iasiului si nu in primul rand tot ce spunem noi este un atac politic. Problemele pe care le aveti dumneavoastra cu domnul Adomnitei care depasesc de multe ori latura politicului, nu ne intereseaza in acest moment. As dori in nume personal ca aceste discutii sa le aveti cu dumnealui intre patru ochi sau in emisiuni, eu stiu, televizate sau cum doriti dumneavoastra, dar iesenii cred ca merita mult mai mult, iar daca vreti sa va interesati in perioada in

care a fost ministru al educatiei, a alocat fonduri pentru bazinul olimpic, va rog sa va interesati.

Fondurile au fost sistate in 2010, iar dumnealui a fost ministru in 2007 - 2008 si interesati-va cam cati bani a adus dumnealui in aceasta perioada pentru Iasi, pe invatamant pe scurt. Multumesc.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Nu trebuie sa va enervati, domnul consilier. Sunteti un om al educatiei dumneavoastra, sunteti diriginte mai mult decat sunt eu, nu trebuie sa va tremure vocea si sa va enervati. Nu ati facut decat remarci la adresa PSD-ului si a guvenului PSD-ului. Asta nu e politica? Doi, ati facut interpelare legat de fondurile care se aloca acuma, uitand ca de fapt in aceasta perioada ati fost si la putere, uitand ca in aceasta perioada efectiv am condus intr-un timp de, impreuna, asa ca nu trebuie sa va suparati. Dumneavoastra ati dat de la inceput o interpretare politica si am raspuns ca atare unui consilier, politic. Sunteti membru PNL.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim. Cred ca problemele legate de interpelari au fost clarificate. Pentru a evita alte discutii de alta natura, propun sa trecem la vot. sa votam in primul rand ordinea de zi fara punctul 27 care a fost scos din ordinea de zi.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Ordinea de zi a fost votata.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de

31.03.2015;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul d hotarare a fost aprobat cu oabtinere.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea si derularea proiectului “In primul rand Educatia” de către Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iasi, partener in cadrul proiectului;

Cu amendamentul pe care il avem anexat. Va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

As dori intai sa amintim ca exista un amendament despre care am amintit si la comisia economica, in sensul ca la articolul 2 suma de 794.148,16 lei este de fapt 808.413,92 lei, indiferent de modificare nivelul de cofinantare este acelasi pentru ca este finantare de 100% din partea fondurilor europene.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Da, va rog domnul consilier.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

As vrea intai sa fac o mica introducere a acestui punct de pe ordinea de zi, pentru ca tot s-a discutat despre cum lucreaza comisiile, as vrea sa ii amintesc colegului Marius Danga ca pe vremea cand era viceprimar chiar dumnealui a propus inlocuirea unor membrii ai comisiilor din Partidul National Liberal cu domnia sa, tocmai pentru a asigura cvorum de sedinta si a putea fi, aceste comisii sa fie lucrative. Faptul ca era in 4 comisii, daca imi amintesc bine, a creat aceasta problema de a face comisiile toate la un loc pentru ca nu se puteau desfasura aceleasi comisii cu aceleasi materiale din ora in ora la 4 comisii astfel incat ca domnul Danga sa fie prezent la acestea. In ceea ce priveste sedinta de comisie economica de ieri in care si domnul Danga si-a manifestat punctul de vedere...

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Nu, vorbesc la punctul asta de vedere. Deci la comisia de ieri s-au discutat la comisiile reunite, in cadrul discutiei cu membrii comisiei de cultura si invatamant care era statutara si ii anunt pe toata lumea, avea cvorumul necesar pentru acest lucru, s-a pus in vedere faptul ca unele scoli nu convoaca consilierii locali la consiliile de administratie. Una dintre aceste scoli este chiar Liceul Madgearu la care eu sunt reprezentantul Consiliului Local de doi ani in aceasta unitate de invatamant si nu am fost solicitat niciodata. Este cineva de la Liceul Madgearu sa sustina acest proiect de hotarare? Cine il sustine? Voiam sa ii cunosc. Eu stiu ca regula era in momentul cand o institutie din subordinea ordonatorului principal de credite, primarul Municipiului Iasi, are un proiect de hotarare pe ordinea de zi, ar trebui sa fie cineva aici sa il sustina. Eu consider ca Liceul Madgearu nu tine cont de Consiliul Local, nu stiu cum sa interpretez si aceasta lipsa aici, nu respecta nici . Domnul Danga a ridicat problema ca mai sunt si alte scoli care fac aceeasi procedura, nu invita consilierii la consiliile de administratie. Deci din punctul asta. reprezentantii consiliului, deci in totalitate. Poate ca este o problema care ar trebui dezbatuta ulterior astfel incat sa cream o procedura. A fost si o propunere de genul acesta in acest sens pe care o vom mai discuta in perioada imediat urmatoare pentru ca doamna inspector general nu a fost ieri aici si atunci vrem sa discutam si cu dumneaei pentru a crea o procedura unitara in ceea cee priveste proiectele propuse de scoli pentru Consiliul Local. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

-KK- 11/21

Multumim. Daca mai sunt discutii? Domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Se pot verifica hotararile de consiliu in care intr-adevar eu inlocuiam colegii de ai mei, dar din comisiile care tin de directia de patrimoniu, atunci eu ca viceprimar avand atributii in domeniul patrimoniului. Eu sunt doar membru in comisia economica, mediu si educatie, atat. Nu am inlocuit niciun alt coleg din comisiile de specialitate. Imi cer scuze pentru paranteza asta, dar trebuia clarificata.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Domnul primar.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Eu cred ca nu trebuie sa ne enervam atat de tare. Domnul consilier, in primul rand aici este domnul inspector de la Inspectoratul Scolar. Sigur ca o sa trasmit directoarei de ce nu vine sa isi sustina proiectul si nu mi se pare corect ca un director care are un proiect pe ordinea de zi sa nu fie prezent la sedinta de Consiliu Local pentru a-l sustine, e total incorect. Pe de alta parte daca consilierii nu au intrat la interpelari cu raspunsuri, ar fi bine ca dupa aceea sa nu mai intre. Daca totusi vreti sa intrati ca raspuns la interpelari cu colegii, se poate face la momentul acela de interpelare. In schimb, pentru aflarea adevarului nu trebuie sa ne enervam chiar daca depasim momentul interpelarilor. De dragul adevarului si a de a informa corect opinia publica cred ca e mai bine ca oricand sa avem o pozitie clara atunci cand se bazeaza pe niste realitati care au fost in timp petrecute si care pot astazi sa fie de model la cei care de fapt devin intr-un fel mai demagogi, adica uitam ce am facut si criticam ceea ce fac altii cand am facut si noi acelasi lucru. Eu as vrea intr-adevar clasa politica din Iasi sa fie mult mai rationala decat cea de la nivel central si sa dam totusi elemente de nou in ceea ce inseamna politica in Romania pentru ca suntem intr-un oras universitar si cu oameni care au o dimensiune, totusi. Sunt la masa aici si profesori universitari, sunt la masa aici si fosti decani, actuali ingineri, doctori, s.a.m.d. Deci eu cred ca avem o alta dimensiune si putem chiar sa scoatem in evidenta adevarul si sa corectam atunci cand lucrurile nu functioneaza. Eu asta imi doresc chiar daca de multe ori sunt pus la zid si eu, nu ma deranjeaza. Important este ca reusesc pana la urma urmei sa inteleg ceea ce este bine de ceea ce este rau si sa inteleg ceea ce este util cetateanului Iasiului de ceea ce este util unui partid politic.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Supunem la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea si derularea proiectului “Elevi mai buni într-o școală mai bună”, de catre Școala Gimnazială Ion Neculce Iași, partener în cadrul proiectului;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reamenajare Sală Gimnastică Corp B Colegiul Tehnic Transporturi și Constructii;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Iluminat stradal zona Grădinari ”;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare a Municipiului Iași;

Cu amendamentul anexat. Daca sunt discutii? Domnul Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Doua discutii din care una ridicata la sedinta comisii de ieri, in ceea ce priveste activitatea de dezapezire, am dori daca la articolul 67 care vorbeste despre modalitatea in care se realizeaza acest lucru, daca am putea preciza explicit ca macar pe zona de trotuare sa aiba prioritate atunci cand apar fenomene de polei, inghet sau diferente de temperatura care sa creeze astfel de evenimente, sa aiba prioritate substantele chimice in defavoarea materialelor derapante de slaba calitate cu granulatie foarte mica sau macar sa gasim asa cum propunea domnul viceprimar Surdu ieri in comisii, sa gasim material antiderapant cu granulatie mai mare care sa ne ajute sa nu mai ramana nisipul respectiv pe haine sau sa nu mai faca poluare. Si doi, pe zona de tarifare, mi-a atras un petent atentia ca exista o posibilitate de dubla taxare in situatia in care o persoana juridica inchiriaza de la o persoana fizica un spatiu unde isi deruleaza activitatea, serviciul de salubritate este taxat si pe firma pe spatiul respectiv dar si pe persoana fizica proprietara a spatiului respectiv si practic existand aici o dubla taxare. Nu e obiectul regulamentului, dar poate in comisie o sa discutam acest aspect. Mai degraba pe partea de dezapezire daca am putea preciza aceasta prioritate.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Am sa incerc sa raspund eu la aceasta propunere. Intr-adevar observatia e mai veche si am tinut cont de ea. Daca va uitati la articolul 4 pot aparea si alte materiale pe care le putem utiliza in vederea actionarii pe sectoarele pe care si le propune prin salubrizare operatorul. Aliniatul 4. Dar as mai veni cu un amendament care a fost ieri propus la comisia economica, la art. 18 , alin. (1). Am sa il citez in totalitate ca modificare: „autoritatea administratiei publice locale are obligatia sa instutuie taxe speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza producatorii individuali fara contract, si sa deconteze lunar operatorilor (in situatia in care ar fi mai multi), direct din bugetul local, (completare) in functie de prevederile bugetare alocate, contravaloarea prestatiei efectuate la utilizatorii fara contract, conform prevederilor art. 26, alin. (3) din Legea nr. 101/2006, republicata”. Completarea se refera in functie de prevederile bugetare alocate, pentru ca in alte conditii apare obligatia de plata prin facturarea directa de catre operatori catre autoritatea publica, neavand alocatie bugetara s-ar putea sa ajungem in situatia unor arierate pe care nu le putem controla si atunci noi ne vom prevedea o alocatie bugera initiala pentru ca nu stim de la inceputul anului cati operatori sau persoane fizice vor renunta sau vor fi descoperti fara contracte de salubrizare.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Pai stati putin, si daca alocatia bugetara se termina si ei in continuare descopera persoane fara contract, ei nu mai factureaza catre autoritatea locala?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Vom fi nevoiti sa facem refuz la plata avand alocatie bugetara, prin cumularea sumelor descoperite se face rectificare bugetara, se elibereaza factura si se poate face plata. In caz contrar vom face refuz la toate facturile emise.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Deci trebuie sa ne rugam sa fim eventual descoperiti dupa terminarea alocatiei bugetare.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Discutam exact aceasta procedura pe care am spus-o, altfel trebuie sa facem refuz la plata neputand prognoza in totalitate pe toti cei care beneficiaza de servicii neacoperite de contract in acest sens.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 6 (7) abtineri.

Proiectul a fost aprobat cu 6 (7) abtineri.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Contractului de concesiune

prin încredințare    directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi

nr.90979/05.12.2007;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 6 (7) abtineri.

Proiectul a fost aprobat cu 6 (7) abtineri.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iași, pentru anul 2015—2016;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Domnul consilier Angehl Ficu a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 242 din 29.07.2011, referitor la stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții precum și persoanele condamnate vor presta muncă neremunerată în folosul comunității;

Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu vad in hotararea din 2011 si as vrea sa imi explice cineva de ce nu vad societati precum: Citadin, EcoPiata, cred ca la Ecopiata se pot presta astfel de servicii, RATP. De asemenea in ceea ce priveste serviciile de la SC Servicii Publice SA, la punctul 3 unde se pot efectua astfel de activitati, scrie

- sera Moara de Vant. Inteleg din declarațiile publice ca se vrea a fi desfiintata, sper ca calculul econimic a fost facut. O sa trebuiasca sa cumparati material saditor de pe piata libera si cred ca e mai scump asa. In fine, e o decizie de management pe care executivul si-o asuma, dar ar trebui corectate si aceste domenii pentru ca noi spunem in corpul hotarari ca restul prevederilor HCL din 2011 raman identice si poate vrea vreun contravenient sa mearga la sera de pe Moara de Vant si nu va mai avea unde.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Noi vorbim despre prezent. In momentul in care sera va disparea o sa facem modificarea in consecinta.

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi

Completez si eu, locurile de munca au fost stabilite la propunerea directorilor societatilor comerciale respective, astea au fost considerate ca sunt potrivite pentru prestarea muncii in folosul comunitatii.

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Multumim. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Garnizoana Iași, a 1000 bucăți traverse din beton scoase din uz;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosință gratuită a spațiului situat în Iași, Străpungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, parter, utilizat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale cu destinația de cabinet medical zonal;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Domnul consilier Anghel Ficu a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Opera Națională Română Iași a terenului neconstruit cu suprafața de 500 mp, din suprafața totală de 66855,90 mp teren înregistrată în domeniului public al Municipiului Iași și aflată la adresa din Iași, Șos. Tomești, km 1;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iași însușit conform Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2015;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu o abtinere.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in administrarea/exploatarea/folosinta unor unitati de invatamant ;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 287 mp, situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1/1 ;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 4 abtineri

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 4 abtineri.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital S.A.;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 270 mp, situat în Iași, str. Moșu nr. 1, tarla 66, parcelă 3936/2, către TROCIN ANDREI în vederea extinderii locuinței;

Daca sunt discutii? Domnul consilier.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Asa avea o propunere, sa se faca tot prin licitatie publica.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim. Domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Nu avem nimic impotriva. Aprobam proiectul cu propunerea de scoatere la licitatie publica.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Va rog domnul consilier la microfon.

Domnul consileri Matasaru Petre Daniel

Pare putin bizar sa liciteze cineva pentru un spatiu pe care omul ala vrea sa isi extinda locuinta,

ar însemna cumva sa fie foarte apropiati, foarte ... nu stiu, pare putin ciudat.

Domnul viceprimar Surdu Gabriel Mihai

Inlaturam orice dubiu, domnul consilier.

Domnul consileri Matasaru Petre Daniel

Din punct de vedere legal sunt convins ca exista mecanismul, dar daca el vrea sa isi extinda locuinta si liciteaza altcineva.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Va rog domnul consilier Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Stim din discutiile de ieri ca cele doua proiecte, 17 si 19, trebuie privite cumva impreuna. La unul dintre ele ati aprobat mai devreme, la 17, licitatie deschisa, ele sunt invecinate, sunt doua terenuri unul langa altul. Daca le castiga cineva pe amandoua la licitatie, pe acesti 550 m, cine stie ce isi poate inchipui ca poate face acolo. Atunci putem face acelasi regim. Concesiunea directa intr-adevar este o exceptie de la lege, am putea sa fim de acord, dar la fel de bine fiind o exceptie putem merge pe regula. Eu ma indoiesc ca cineva va veni sa liciteze stiind schita de acolo, dar nu cred ca ar putea fi o problema si sa facem licitatie.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Multumim.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Ar trebui sa intervin. Intr-adevar observatia este corecta, a doamnei Ionascu, in aceasta situatie pe cale de consecinta preluam si caietul de sarcini de la proiectul 17 ca si licitatie publica ca sa mergem cu toata procedura pana la capat. Si comisia. Toate celelalte elemente ale proiectului 17.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Doar o atentionare, nu cumva prin acest mod sa ajungem sa fim sub valoarea de piata a terenului. Deci atentie la acest lucru.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Oricum concesionarea pleaca de la o valoare.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Rog directia tehnica si cea economica sa fie atenti la valoare la care se vor concesiona, fie prin licitatie. Daca e langa mine, chiar, si altii nu au ce sa faca din cauza mea ca trebuie tot felul de avize inclusiv din partea mea, poate sa duca valoarea in licitatie sub ceea ce noi am considerat aici ca si redeventa. Se poate merge si doi pasi si trei pasi si stim bine ca lucrurile astea se pot aranja altfel.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Concesionarea pleca de la o valaore

Domnul consilier Scripcaru Calin - presedinte de sedinta

Daca exista posibilitatea ... Domnul viceprimar, de a prelua valoarea de la punctul 17, terenurile

fiind.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Terenul este evaluat, are valoarea lui, dar domnul primar a facut observatia ca in orice situatie in care se deruleaza procedura sa nu obtinem o valoare mai mica decat cea pe care o avem la proiectul de hotarare, toti pasii sa lie in sens pozitiv.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Comparand cele doua proiecte, chiar aici avem valoarea mai mare decat la celalalt, cel pe care l-am aprobat deja cu lictatie deschisa, 84,25 euro/mp si aici era evaluat la 85,97, deci va trebui sa plecam de la acest 85,97 care e mai mare.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Aici am atras atentia eu, ca liind licitatie poti sa mergi sub valoare.

Domnul consilier Navodaru Laurentiu

Rugamintea mea este, nu stiu daca s-a verificat daca acele doua terenuri nu sunt spatii verzi. Nu sunt prevazute ca si spatii verzi.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Domnul director.

Domnul arhitect sef - Vericeanu Tudor

Nu sunt.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Atunci votam punctul 19 cu modificarea pentru licitatie directa, da?.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a iesit din sala de sedinta.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. MR. POPESCU

EREMIA NR. 1, N.C.139528, întocmit in vederea construirii de locuințe colective cu spații comerciale la parter pe teren proprietate privată persoane fizice;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 6 (7) abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat cu 6 (7) abtineri.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, Str. PODISULUI NR. 5, N.C. 148225 și 148226 întocmit in vederea construirii de locuinte, anexe gospodaresti, fântână și imprejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice ;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat cu 7 abtineri.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTE NR. 18-20 întocmit in vederea construirii de locuinte, amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat cu 7 abtineri.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MIHAI STURZA NR. 10, N.C. 148048 Întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat cu 7 abtineri.

Domnul consilier Bulgariu Catalin a intrat in sala de sedinta.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T64, NUMAR CADASTRAL 122357 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat cu 7 abtineri.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROF. A. SESAN NR. 1, NUMAR CADASTRAL 146895 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat cu 7 abtineri.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM PAUN T138, numar cadastral 143511 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 7 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost votat cu 7 abtineri.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Propuneri? Doamna consilier, va rog.

Doamna consilier Melenciuc Georgiana

Grupul consilierilor PSD il propune pe colegul nostru Aur Marius Catalin.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Este de acord? Cred ca este de acord, nu?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Domnului Marius ii uram succes. Cu o abtinere proiectul a fost aprobat.

Dispoziția nr. 372/ 27.04.2015 - completare:

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Extindere imobil școala pentru sală multimedia, laborator de fizică, chimie, sală clasă pregătitoare și spații anexe ” Școala Gimnazială B. P. Hașdeu;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind obiectivul “Cimitir “Sf. Petru și Pavel” - construire alei și împrejmuire;

Are un amendat pe care il aveti anexat. Daca sunt discutii? Va rog.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Sa dam citire. Amendamentul se refera la modificarea valorii constructii-montaj, rescpectiv de la 7006,63 mii la 7301,03 mii. Multumesc.

Domnul consilier Scripcaru Calin - președinte de sedinta

Printr-o modificare de TVA, nu? Da, de indicatori.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Nu sunt abtineri.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un vot impotriva.

Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi, eu va multumesc pentru colaborarea din ultimele trei luni sperand ca si domnului consilier i-a trecut supararea. Ne despartim cu multumirile mele si intr-o colaborarea frumoasa in continuare. Multumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SCRIPCARU CALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

21/21

FM.14.CIC.01/27.07.2009