Proces verbal din 27.01.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 27 ianuarie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ias

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 10240 / 02.02.2015


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.01.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 27 ianuarie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1. ANTIPA GABRIELA

2. AUR MARIUS CĂTĂLIN

3. AXINIA CONSTANTIN

4. BEJAN VICTOR

5. BOCA ADRIAN FLORIN

6.    BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

7.    BULGARIU CATALIN

8.    BIRHALA CONSTANTIN

9.    CHIRICA MIHAI

10.    CRISTIAN CĂTĂLIN

11.    DANGĂ MARIUS

12.    HARABAGIU GABRIEL

13.    LEONTE CONSTANTIN

14.    MATASARU PETRE DANIEL

15.    MELENCIUC GEORGIANA

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    NAVODARU LAURENȚIU

18.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

19.    PREDA ANCA

20.    RUDNIC ERICA

21.    SANDU VASILE

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    SCRIPCARU CALIN

24.    VRANCEANU SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala. Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Cristian Catalin si sunt

inregistrate audio si video.

Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară la data mai sus-menționată, prin Dispoziția Primarului nr. 38/22.01.2015, completată prin Dispoziția Primarului nr. 60 din 26.01.2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

Dispoziția Primarului nr. 38/22.01.2015

1    Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Municipiului pe anul 2014;

2    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica si eficientizare energetica - clădire noua”, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi”, B-dul. Carol I nr. 50, Iasi;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere clădire ambulator Spitalul Clinic „ Dr.C.I. Parhon” Iași, B-dul. Carol I nr. 50, Iasi;

5    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Branșament apă și record canalizare imobil Str. Theodor Rășcanu nr. 13;

6    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 și a modificării Statului de Funcții;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de functii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Editura Junimea Iași;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2015;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfașurare a activitații de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor / vehiculelor staționate, parcate neregulamentar / abandonate pe domeniul public al Municipiului Iași;

11.    Proiect    de    hotărâre privind    însușirea    domeniului public    al    Municipiului    Iași,

reactualizat;

12.    Proiect    de    hotărâre privind    însușirea    domeniului privat    al    Municipiului    Iași,

reactualizat;

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 471 din 19 decembrie 2005 completată prin H.C.L. nr. 369 din 30 octombrie 2006;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Regia Autonomă de Transport Public Iași, a unor categorii de materiale scoase din uz;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Comarna a 200 bucăți traverse din beton scoase din uz;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 37, 73 mp, situat în Iași Str. Carpați nr. 14, Bl. 912A, Sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769;

17.    Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A;

18.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie, cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, pentru terenul situat în Iași, str. Gr. Ghica Vodă nr. 13, aferent construcției proprietate a acesteia;

19.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iasi, str. Morilor nr. 43, sector cadastral 97, parcela CAT 2(3102/2), în suprafață de 90,62 mp;

20.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenurilor situate în Iasi, Bulevardul Socola, sector cadastral 23, parcelele: CAT 7122/3, în suprafață de 695 mp.și CC 7123/1, în suprafață de 192 mp;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, MIHAIL SADOVEANU NR.44M, N.C. 777/1 întocmit în vederea construirii unei locuințe unifamiliale pe teren proprietate privată persoană fizică ;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VALEA LUPULUI NR. 1, T190, N.C. 142948 întocmit în vederea amenajarii unei zona de producție pe teren proprietate privată persoană juridică;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM F.N. N.C. 143753 si 143794 întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate privată persoană juridică ;

24.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Completare :

Dispoziția Primarului nr. 60 / 26.01.2015

1. Proiect de hotărâre privind completarea H.CL. nr. 386/2014 (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași).

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Muncipiului Iasi nr. 38 din 22 ianuarie 2015, completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 60 din 26 ianuarie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Anghel Ficu, doamna Gavrila Camelia si domnul Trandafirescu Sorin. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare al Consiliului Local din 19 decembrie 2014. Domnule presedinte aveti cuvantul, va rog.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Buna dimineata doamnelor si domnilor. In deschiderea sedintei de astazi v-as ruga sa va inscrieti daca exista interpelari.

Da, va rog domnul Bejan.

Domnul Bejan Victor - consilier local

Sambata am sarbatorit cu totii 150 de ani de la unirea cea mica. 156 de ani, scuzati, 156 de ani de la unirea cea mica. A fost o manifestare intradevar deosebita din toate punctele de vedere. Dar trebuie amintit si consemnat ca a fost prima ocazie cand manifestarile s-au desfasurat ca sarbatoare nationala si acest merit cred ca il au oficialitatile Primariei Iasi, a domnului primar Nichita, care a venit cu propunerea, cu ideea exceptionala, ca aceasta sarbatoare, sa fie o sarbatoare nationala. De asemenea multumim tuturor celor care s-au implicat in reusita acestei sarbatoriri si binenteles acceptului ca ziua de 24 ianuarie sa fie sarbatorita si sa fie o sarbatoare nationala. As propune ca avand acest prilej, ca sa se realizeze o medalie, o medalie in care sa se consemneze acest eveniment deosebit si totodata as propune ca sa se realizeze de catre primarie o diploma de participare astfel incat sa fie o marturie pentru cei care au participat pentru prima data la acest eveniment deosebit.

Va multumesc.

Domnul Cristian Catalin - presedinte de sedinta

Multumesc domnule consilier. Domnul consilier Danga, va rog

Domnul Danga Marius - consilier local

Mai intai observatie, doamna secretar, s-a pierdut un obicei bun dealtfel de a transmite procesul verbal odata cu convocarea, l-am votat iarasi fara sa-l fi primit odata cu ordinea de zi. Trecand la interpelari, va felicit si eu domnule primar pentru organizarea de pe 24 ianuarie si mai ales felicitari pentru initiativa de a lega printr-un singur document Iasul de Cernauti si Chisinau, desi Iasul de Cernaut a mai legat un document de nastere practic scris, imi pun speranta ca asta sa ajute la desemnarea Iasului de Capitala Europeana a Culturii in 2021. As fi fost mai increzator in acest succes daca aceasta etapa ar fi fost, ar fi facut parte dintr- o strategie dezbatuta si aprobata aici sau macar in comisia de cultura. Asa simt ca bajbaim in intuneric, potrivit criteriilor dupa cum bine stiti din ghid, un oras trebuie sa aiba, scrie acolo obligatoriu sa aiba o strategie culturala in desfasurare care sa fie legata de strategia de dezvoltare a orasului. De aici rezulta cel putin doi pasi urmatori, realizarea strategiei culturale si legarea ei de strategia orasului actualizata in conditiile in care orizont 2020 strategie aprobata in mandatele anterioare nu cuprinde obiectivul nostru privind capitala culturala. Cand vor avea loc aceste 2 procese, domnule primar, respectiv adoptarea strategiei culturale a orasului si actualizarea strategiei de dezvoltarea orasului, accentuez aici nevoia acestei strategii si prin prisma faptului ca titlul de capitala europeana a culturii se acorda pe baza unui program specific pe langa activitatea culturala normala a unui oras, deci avem de dezvoltat ceea ce trece dincolo de activitatea noastra, normal. Doi, un subiect recent, avand in vedere ca si dumneavoastra si o parte dintre colegii din primarie au participat la evenimentul intitulat public “ revelionul pensionarilor”, va intreb daca el a fost organizat de catre primarie sau de o alta persoana juridica, asta pentru a inchide speculatiile si a avea un raspuns ferm aici si daca ceea ce cred ca este asa, primaria nu a organizat acel eveniment, cred ca este nevoie de un raspuns clar daca institutii active sau persoane din primarie au fost puse la dispozitia organizatorilor si daca da, cine a aprobat acest lucru si ca o propunere in urma multor audiente pe care le-am avut inclusiv ieri cu pensionari foarte fustrati prin faptul ca titlul evenimentului este ‘revelionul pensionarilor” adica a tuturor si nu a pensionarilor PSD, ei intelegand ca pot veni toti si cei care au facut selectia nu le-au data aceasta ocazie, o propunere, denumiti acest eveniment revelionul pensionarilor PSD, ca sa inteleaga foarte clar ca aveti nevoie de carnet de partid pentru a intra la el. Trei, fac domnule primar o constatare in calitate de iesean care circula atat cu masina dar cat si cu mijloacele de transport in comun, din pacate observ mai mult ca in alte ierni, ca orasul este murdar, nu stiu daca Salubrisul face economii, daca materialul antiderapant folosit e de mai slaba calitate sau sunteti mai bland cu santierele din oras, poate sa nu fie nici unul dintre aceste motive sau toate la un loc, ideea e ca cred ca ar trebuie luate masuri suplimentare pentru ca nu arata foarte bine, faptul ca dumneavoastra vi se spala poate masina zilnic, asta nu inseamna neaparat ca orasul este curat si suplimentar la programul de audiente un grup de cetateni tot la fel utilizatori ai transportului in comun, ne roaga sa gasim o solutie pentru realizarea unei statii intermediare de tramvai intre Podu Ros si Moldova, este o statie intermediara de autobuz la Sala Polivalenta, dat tramvaiul nu are statie undeva in zona si e cumva cam lunga aceasta statie, de analizat daca este necesara aceasta statie si sa dispuneti masuri. Multumesc tare mult.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Mulțumesc domnule consilier. Domnul consilier Nedelcu.

Domnul Nedelcu Vlad Nicolae - consilier local

Buna dimineața. As vrea sa va anunț ca in perioada următoare voi fi plecat din Iași, voi fi la Manchester si cu aceasta ocazie am avut anumite intrevederi in ultima perioada si anumite discuții, i-am relațaț si domnului primar Nichița fapțul ca voi pleca si cu aceasța ocazia a decis sa fac o scrisoare adresața primarului din Manchesțer, prin care sa incercam sa legam o anumița legațura pe țermen lung ințre Manchesțer si Iasi. Mai mulț decaț ațaț, m-am ințalniț cu domnul Paul Buțnariu presedințele Camerei de Comerț si Indusțrie Iasi si m-a mandațaț sa reprezinț Camera de Comerț a Iasului la Manchesțer, la Camera de Comerț din Manchesțer si țoțodața am avuț anumițe ințalniri cu oameni din mediul de afaceri si am luaț brosuri, plianțe si am sa le duc la Manchesțer, sper ca aceasța calațorie a mea de sțudiu in Manchesțer sa nasca caț mai mulțe conțacțe, bisnisuri aici in Iasi, sper sa aduc cați mai mulți invesțițori. Va mulțumesc mulț.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Succes mult domnule consilier in demersul dumneavoastra. Va rog domnule primar.

Domnul Cosmin Coman - Director general

Va raspund eu interpelarii facute de domnul consilier Danga, referitor la actiunile pe care municipalitatea le desfasoara pentru ca Iasul sa devina in 2021 Capitala Europeana a Culturii. In primul rand asa cum stim cu totii exista Fundatia Iasi Capitala Culturala Europeana, prin intermediul fundatiei noi desfasuram toate aceste actiuni, fundatia si oamenii care lucreaza acolo ca si bordul fundatiei, ne-am intalnit odata pe 10 decembrie anul trecut a aparut apelul de proiecte si am stiut ce anume e de facut si am stabilit un plan de masuri, care repet, la momentul acesta exista la nivelul fundatiei. Binenteles ca asa cum spunea si domnul consilier strategia culturala a municipiului Iasi este obligatorie, este un document obligatoriu, care trebuie facut la momentul depunerii proiectului, adica in 10 octombrie 2015, trebuie sa-l avem. La acest moment, strategia este in proces de realizare sa spunem ca exista asa cum am spus la nivelul bordului fundatiei impartirea sarcinilor inclusiv cu domnul Florin Cantec, binenteles noi ne-am intalnit, am discutat asupra acestui subiect si in perioada urmatoare cred ca pana la urmatoarea sedinta de consiliu, va fi supusa dezbaterii comisie de cultura din cadrul consiliului local. Vreau sa mentionez ca pana la acest moment am avut intalniri cu reprezentantii institutiilor culturale din Iasi, am avut intalniri, am avut discutii la nivelul universitatilor pentru realizarea unui barometru al consumului de cultura absolut necesar pentru a sti unde stam in acest moment si implicit ce pasi trebuie sa facem in continuare pentru a putea creona strategia, deci pasi s-au facut, dar finalizarea lor va fi in perioada imediat urmatoare. In ceea ce inseamna strategia orizont 2020 de a fi revizuita, asteptam inca

de la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale, hotararea finala referitoare la documentul

necesar pentru accesarea fondurilor europene in 2014 - 2020. In acest moment se pare ca va fi vorba de o strategie integrata care daca ramane asa binenteles ca va genera si modificarea sau reactualizarea strategiei noastre “orizont 2020”. Daca acest lucru se va intampla, binenteles ca strategia “orizont 2020”, va fi reactualizata in acest sens. Daca acest lucru nu se va intampla adica nu va fi o conditei ex-ante din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale pentru accesarea de fonduri de europene, strategia noastra va fi revizuita dar nu vom mai fi tinuti sa zicem asa de acel termen limita. Multumesc.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Multumim.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Intr-adevar temperaturile pozitive din ultima vreme si cu, sa spunem vremea ploioasa a determinat cam mai multe cantitati, mai multe santiere de noroi sa ajunga pe trama stradala, motiv pentru care regia noastra de salubritate Salubris desfasoara activitati de spalare zilnica cu autocisternele care au fost scoase din comandamentul de iarna si introduse in aceasta activitate, nu e mai putin adevarat ca mari cantitati de pamant sunt aduse si din afara localitatii si de pe multe santiere. Politia Locala a facut cateva descinderi in santiere mai ales pe zona centrala cu obligatia celor care desfasoara lucrari sa intervina la spalarea caroseriilor, lucru care s-a si intamplat pe zona Sfantul Lazar si vom incerca in continuare sa fim foarte aproape de acest fenomen. Referitor la legatura dintre Podu Ros si Moldova cu transportul cu tramvaiul, analiza unei statii intermediare s-a mai facut si in perioda anterioara, dar faptul ca discutam despre o circulatie pe doua benzi de circulatie care ne aduce in situatia de a pune calatorii in trafic cu doua benzi de traversat, ne obliga, conform regulamentului de circulatie pe drumurile publice sa construim un refugiu. Constructia unui refugiu pe relatia Palat, ar fi o frana in fluidizarea traficului care si in momentul de fata sufera din punctul asta de vedere, motiv pentru care am persistat in a mentine statia de transport la Hotelul Moldova ce permite si accesibilitatea mai facila catre Palas prin partea de nord. Iar in ceea ce priveste securitatea calatorilor este o obligatie mult mai mare decat lungimea statiei si este prevazuta si in legile in vigoare. Multumesc.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Dati-mi voie sa ma bucur de bucuria dumneavoastra legat de ziua de 24 ianuarie ca a fost bine organizata si inclusiv de documentul incheiat cu Chisinaul si Cernautiul. M-as bucura foarte mult ca intr-adevar 24 ianuarie sarbatoare nationala de acum incolo, sa nu mai fie politizata, acest eveniment sa fie un eveniment in care sa putem intr-adevar sa vedem rolul orasului in decursul istoriei si sa vedem de aici incolo ce putem face pentru ca Iasul sa aiba conditii mai bune de trai. Daca vom incerca sa facem scandaluri politice, asa cum ati incercat anul acesta, nu facem decat sa patam ziua de 24 ianuarie si ii multumesc presedintelui Klaus Iohannis ca nu s-a potrivit la initierea de scandaluri inutile facute de domnul Adomnitei. Sa speram ca totusi evenimentul a coplesit si de aiceea incolo sa-i dea totusi intelepciunea necesara ca sa se comporte cat se poate de bine cu aceasta sarbatoarea nationala a noastra, 24 ianuarie. Mai mult poate sa devina oricand coorganizator intrucat noi atunci cand organizam acest eveniment avem in parteneriat Garnizoana Iasi, deci Ministerul Apararii, avem Prefectura si Consiliul Judetean, atunci cand semnam documentele legate de organizare sunt toti patru inclusiv dumnealui. Daca este o semnatura pusa de primar si una de a dumnealui cred ca asa se intampla, restul sunt doar speculatii si initierea de scandaluri inutile pentru a manipula opinia publica. Dă bine la imagine si sigur s-a invatat foarte mult din campania asta care a fost la prezidentiale cu manipulari pe facebook, samd, da bine, pentru el, nu da bine pentru Iasi. Eu o sa fiu un tip tot timpul constructiv pentru Iasi si nu doar pentru imaginea mea proprie. Legat de Fundatia Capitala Culturala Europeana, m-as bucura foarte mult daca ati intelege si dumneavoastra odata si ceilalti din acest oras ca nu este doar atributul primarului. In criteriile care au fost instituite deja, se vede foarte clar se coantifica foarte clar, daca nu participa toata populatia orasului, mediu de afaceri, universitatile si toti ceilalti, nicio sansa nu avem. Si as vrea, tot sunteti foarte des la studioul de la TeleM, ar fi bine sa luati criteriile astea si sa le puneti pe masa lor sa vedeti daca si dansii fac intr-adevar o campanie pentru Iasi Capitala Culturala, daca nu cumva fac anticampanie, daca nu fac cumva o campanie impotriva Iasului, pentru ca daca ar face o campanie, nu spun sa nu scoata de sub pres daca exista gunoaie, dar sa fie constructivi nu distructivi pentru ca nu am vazut nicaieri nici la Craiova, nici la Cluj si nici la Arad, nici la Brasos, nici la Alba Iulia, pe nimeni care sa fie impotriva dorintelor de a deveni capitala culturala europeana, din contra, acolo fac front comun cu totii, la noi avem opinii care sunt impotriva proiectului orasului, nu a lui Nichita. Pe de alta parte avem si un specific, parca un ghinion sa spunem, sau un blestem, cand lansam un proiect cultural in general foarte multi se bucura si foarte multi din cei care lucreaza in domeniu cred ca gata vine din clipa de fata fluviul cu bani din care sa se infrupte fiecare. Cam asta gandesc unii dintre ei si cand ii chemi, hai sa fiti cu noi impreuna, sa fim o capitala culturala europeana, la inceput vin dau cu ideii cu tot ce doresti, cauta solutii cum am putea face asocierea cu firma mea, asocierea cu firma lui x, sa facem noi evenimentul asta, sa dati atatia bani dumneavoastra primaria, samd. Eu cred ca atunci cand facem un asemenea proiect trebuie sa vibram cu totii la scopul acelui proiect. Din pacate am avut incredere in cativa oameni de cultura in aceasta perioada, care s-au angajat in aceasta munca si pentru care noi am facut niste eforturi, primaria. I-am trimis in Europa, peste tot unde au vrut sa mearga, la Marsilia, in Franta, nu stiu, in Spania, in Portugalia, Italia, unde a fost nevoie sa mearga, au mers cu speranta ca vor veni cu idei foarte bune, ca le vor pune pe hartie, ca ne vor ajuta foarte tare sa facem treaba asta. Dupa aceea au vazut la un moment dat ca nu se castiga foarte bine, s-au data deoparte, iar acum am ramas surprins neplacut, sa vad pe domnul Cantec atacand fundatia pentru ca el a fost primul manager pe care l-am rugat sa fie managerul fundatiei, primul om pe care l-am rugat sa fie manager al Fundatiei Iasi Capitala Culturala Europeana. Lui i s-a oferit toata organizarea acestei fundatii, dar toata organizarea, el a venit cu ideea ca doamna Cujba sa fie adusa de la Venetia si sa fie directoarea fundatiei, el a venit cu ideea si astazi o ataca pe Mihaela Cujba in loc sa o ajute, el a adus-o, el ne-a prezentat-o, el a sustinut-o. Eu nu o stiam foarte bine pe doamna Cujba si atunci e foarte bine ca domnul Cantec vine cu niste oameni noi ii dam toata logistica necesara si trebuie sa faca treaba asta. Acum cateva saptamani de zile intr-o sedinta la mine in birou, a spus foarte clar, eu fac draft-ul de strategie, eu Cantec Florin si va dau in doua saptamani de zile draft-ul de strategie, domnule primar, de fata cu Dan Dobos, cu toti ceilalti. Si noi stam dupa draft-ul de strategie al domnului Cantec, angajament ferm luat si el face alta campanie. Nu inteleg cand devine serios in privinta asta, ca profesional stiu ca este serios dar cand o veni si serios cu ceea ce spun. Am convocat ceilalti oameni de cultura din Iasi, sa explicam criteriile sa explicam ce au de facut fiecare. Unii se angajeaza altii mai putin. Asa ca suntem nevoiti sa lucram cu fundatia cu cei pe care ii avem acolo si speram ca vom scoate la capat lucrurilor dar daca nu va vibra tot orasul la acest proiect nu vom reusi sa castigam, pentru ca expertii care sunt nominalizati de comisia europeana, ei vin si stau in oras o saptamana sau doua, se conving ei singuri daca meriti sau nu meriti. Nu trebuie sa le spuna primarul cat de mult isi doreste el, trebuie sa vada ca oameni de cultura, ca ceilalti oameni din institutii ale statului sunt parteneri, ca cetatenii orasului doresc treaba asta, asa se va arbitra acest concurs. Asa ca imi pare foarte rau, de aici incolo am sa fiu si mai acid si eu. Sa spun si eu pe sleau la cei care s-au angajat ca de fapt nu vor altceva decat interese personale. Si eu il astept pe domnul Cantec sa vina sa dea ochi in ochi cu mine si sa spuna foarte clar ca nu a facut treaba asta. Pentru ca am pus foarte mult nadejde in el, a fost in proiect cu domnul Ivan Catalin

europarlamentarul, apoi a venit in proiect cu noi, am refacut fundatia, am facut tot ce a spus el

FM.14.CIC.01/27.07.2009


7/16

si nu cred ca e corect ca astazi sa blameze fundatia, cand el este unul din cei care s-a implicat in organizarea acestei fundatii. Ar fi si frumos sa dea si bir cu fugitii, sa ne si incurce spunand ca face treaba asta in doua saptamani de zile si sa nu faca nimic pana acum. Daca nu iesea pe televiziune sa spuna treaba asta, poate ca nici eu nu spuneam nimic astazi, aveam o discutie cu el, un dialog. Dar nu mi se pare ca este corect asa, eu nu am dispute cu dumnealui, dar nu cred ca este corect ca cetatean in primul rand si ca om de cultura. Iar cei care vor sa mai faca smecherii cu primaria sa afle de la dumneavoastra si de la massmedia ieseana ca de acum spun pe sleau tot ce am discutat cu dansii, dar pe sleau. Macar in viitor sa nu mai vina sa spuna prostii si apoi sa nu se tina de cuvant. Cred ca o sa gasim noi si alti consultanti in afara tarii si in tara care sa ne ajute sa facem aceasta documentatie cum trebuie. Referitor la actualizarea strategiei Iasului, ideea am facut-o si public, am anuntat, am vorbit cu Camera de Comert, am vorbit cu o parte din rectorii universitatilor, am vorbit cu Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, asteptam sa ne vedem intr-una din zile ca sa stabilim impreuna o manevra de lucru, astfel incat strategia sa nu fie facuta doar de primarie ci sa fie facuta de primarie impreuna cu mediile de afaceri, aici ma refer la Camera de Comert si MM-urile si cu universitatile care sunt cele 5 de stat. Sigur ca e nevoie dar nu se poate bate din palme, daca lucram in acesta formula va trebui sa gasim si firme specializate dar care nu vin doar sa castige 1 leu, 2 ci vin sa faca o strategie adevarata, sa identifice efectiv mijloacele care sunt la indemana municipalitatii pentru a face sa spunem o startegie coerenta pentru viitor. Revenim la revelionul pensionarilor, domnul Danga, stiti foarte bine cum deruleaza acest revelion al pensionarilor, foarte bine stiti, este revelionul pe care-l organizeaza de foarte multi ani de zile PSD. Eu sunt unul din cei care am spus foarte clar colegilor mei sa nu aduca numai oameni PSD, ci sa aduca si alti oameni din cartiere simpatizanti, nu sunt simpatizanti, efectiv pensionari din cartiere care se inscriu, este pe baza de inscriere. Este o contributie destul de modica iar cei care mai au si functii in primarie si sunt membrii in PSD, sigur participa si la organizare. Cred ca nu este nici o rusine pentru ca atunci cand Consiliul Judetean face o

actiune, am vazut foarte multi oameni de la CJ ca participa la actiunile PNL-ului, dar probabil

ca sunt membrii PNL si nu pot sa -i verific si nu am de gand sa fac treaba asta, dumneavoastra daca faceti aceste chestiuni, faceti-le, eu nu fac treaba asta. Eu sunt convins ca sunteti de buna credinta si ca actiunea dumneavoastra a PNL-ului trebuie respectata, cum si la noi actiunea trebuie respectata. Pe de alta parte nu am facut o selectie si nu fac eu o selectie a celor care sa vina, ci ei se inscriu si sunt criterii foarte clare cine s-a inscris primul este invitat. Chiar domnul Surdu imi povestea acuma ca au fost vreo 3 mese cu pensionari care sunt simpatizanti ai PDL-ului, dar nu a si PNL-ului acuma, ca erau PDL-isti, acuma nu stiu daca sunt si PNL-isti, dar s-au inscris, au venit oamenii, dansii ii cunoaste, stie si mesele la care au participat si daca vor fi data viitoare si simpatizanti membri PNL si vin la revelionul nostru ii primesc cu mare placere. Au fost si vreo doua persoane care m-au intrebat tot felul de chestiuni de genul asta, i-am vazut din ce zona veneau, dar am stat de vorba cu ei, mi-a facut placere sa le explic lucrurile astea si am fost pe un ton degajat si foarte detasat astfel incat lucrurile au functionat foarte bine si sunt convins de aici incolo ca ma vor vota pe mine si nu o sa voteze pe altcineva. Legat de Salubris si de celelalte lucruri va explica domnul viceprimar, stiu ca Ioan Apostol, director la Salubris, iar dumneavoastra il laudati inainte vreme, probabil ca si acuma este nu s-a schimbat ca si manevra de lucru, numai ca timpul de afara trebuie sa-i permita ca de multe ori trebuie sa speli strada si daca ingheata dupa aceea faci mai mult rau decat vrei sa faci bine. Trebuie sa fim atenti la lucrul acesta, statiile de tramvai din zona polivalenta trebuie sa fim foarte atenti acolo pentru ca deja traficul e foarte, foarte dificil si sunt blocaje foarte mari pentru ca se intra in Palas, se iese din Palas, o sa dam in functiune si strada aceea care merge spre Sfantul Andrei spre Podu Cantemir si s-ar putea sa avem acolo o intersectie destul de dificila, intr-o zona foarte scurta sa avem cateva intersectii care sa ne puna mari probleme. Mai important este sa vedem daca intr-adevar putem dezvolta traficul acesta cu autobuzul acolo. Multumesc.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Multumim pentru raspunsul domnului primar. Va rog domnule Danga.

Domnul Danga Marius - consilier local

20 de secunde. In ceea ce privește disputa dumneavoastră cu domnul Adomnitei nu o sa facem noi pe postasul, suntem convinsi ca ii puteti transmite personal. In ceea ce priveste capitala culturala europeana stim foarte bine ca angajamentul politic interpartinic pe termen lung este esential in succesul acestui proiect ci colaborarea intre toata clasa politica este esentiala pentru ca inclusiv ghidul spune ca perioada de la momentul la care se depune candidatura si in momentul in care efectiv esti, anul in care esti capitala culturala europeana trebuie sa se.. instabilitatea politica eventual sa nu afecteze strategia. De asta noi v-am si facut o propunere ca macar un membru PNL sa faca parte din bordul fundatiei, astazi sunteti dumneavoastra presedinte, este domnul Coman si cu domnul Cantec vicepresedinti si alti 4 membri PSD membri in bord, deci asumarea integrala a conducerii si strategiei mai departe din partea dumneavoastra, dumneavoastra ati decis-o nu noi, noi am facut o oferta, am avut candva un membru care ne-a parasit, am vrea fie sa-l inlocuim, fie sa gasim o alta solutie astfel incat si ideiile noastre sau contributia noastra sa isi gaseasca calea catre fundatie care inteleg ca este institutia care coordoneaza acest proiect. Multumesc.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Deci, abil lucrati, vad ca asa nu merge. Deci ati avut un membru in cadrul fundatiei, ati facut apel ieri de a avea din nou un membru pentru ca doamna Gavrila nu mai este membru PNL. Nu ati fost refuzati si nu sunteti refuzati deci nu vad de ce atata insistenta cand bateti la usi deschise. Pe de alta parte ma bucur foarte mult ca ati spus ca domnul Cantec este vicepresedinte al fundatiei, pentru ca el hulea fundatia, cand este vicepresedinte al fundatiei, deci e culmea, asta pentru cei de la TeleM care poate informeaza corect opinia publica in sfarsit, in sensul asta, iar pe domnul Adomnitei nu-l vreau adversar in sensul, nici politic sau altceva ci il doresc partener pentru ca este si presedinte al Consiliului Judetean. Eu cred ca noi trebuie sa lucram pentru acest oras iar lumea o sa vada ce face fiecare dintre noi, cum ne exprimam, usor o sa aleaga la timpul potrivit, dar acuma trebuie sa fie partenerul nostru la toate evenimentele, partener loial si corect.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Multumesc. Va supun aprobarii Ordinea de zi cu completarea din Dispozitia 60. Cu o mentiune. A fost retras punctul 10 de pe Ordinea de zi .

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc.

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a Municipiului pe anul 2014;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, in unanimitate acest proiect a fost aprobat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa;

Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, in unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica si eficientizare energetica - clădire noua”, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi”, B-dul. Carol I nr. 50, Iasi;

Daca sunt discutii, va rog.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc, in unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere clădire ambulator Spitalul Clinic „ Dr.C.I. Parhon” Iasi, B-dul. Carol I nr. 50, Iasi;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc. Proiect aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Branșament apă și record canalizare imobil Str. Theodor Rășcanu nr. 13;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Este cineva impotriva Multumesc. Acest proiect a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

1 Abtinere.

Este cineva impotriva?

Cu 1 (una) abtinere, Doamna Preda, acest proiect a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 și a modificării Statului de Funcții;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Cu o completare aici.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar .

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Deci trebuie completat Consiliul administrativ cu un reprezentant al consiliului local, propunerea noastra ar fi pentru domnul doctor Victor Bejan. Daca sunteti de acord.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Cu aceasta completare, reluam votul.

Cine este pentru?

Domnul viceprimar Chirica Mihai

La art. 12, la membrii, un reprezentatnt al Consiliului Local Iași .

Domnul viceprimar Surdu Mihai Gabriel

In continutul documentului justificativ.

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Pagina 4 din Statut. Si trebuie si un reprezentant al primarului dar prin dispozitie.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Deci reluam votul la proiectul nr. 7.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de functii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Editura Junimea Iași;

Domnul viceprimar Chirica Mihai

Aici este vorba de propunere, scuzati.

Domnul primar Nichita Gheorghe

Aici este vorba de propunere, nu la 7 ci la 8. Trebuie sa fiu cu ochii pe voi ca pe butelie.

Domnul Cristian Catalin - presedinte de sedinta

Reluam proiectul 8 cu completarea de la proiectul 7.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de functii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Editura Junimea Iași;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

In unanimitate acest proiect a fost aprobat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2015;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

In unanimitate acest proiect a fost aprobat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind însușirea domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat; Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

In unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind însușirea domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat; Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

Si acest proiect a fost adoptat in unanimitate .

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 471 din 19 decembrie 2005 completată prin H.C.L. nr. 369 din 30 octombrie 2006;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

Proiect adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Regia Autonomă de Transport Public Iași, a unor categorii de materiale scoase din uz;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

Proiect aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Comarna a 200 bucăți traverse din beton scoase din uz;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

In unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 37, 73 mp, situat în Iași Str. Carpați nr. 14, Bl. 912A, Sc. B, nr. cadastral 3271, carte funciară 123769;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

In unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

Proiect adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie, cu Universitatea de

Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, pentru terenul situat în Iași, str. Gr. Ghica Vodă nr. 13, aferent construcției proprietate a acesteia;

Daca sunt discutii. Va rog domnule Danga.

Domnul Danga Marius - consilier local

Ieri la comisii pentru cei care nu au fost si am fost onorati de prezenta domnului rector, doua puncte au fost aici abordate. Unul, daca e sa decidem ca aceasta superficie sa fie cu bani, respectiv o redeventa anuala sau gratuita si al doilea subiect si aici domnul rector ne-a explicat si ne-a garantat ca chiar si acesti bani putini, vor ajunge la studenti aflati in dificultate, prin programul universitatii, cei pe care nu ne-ar plati, rugamintea mea este sa stabilim aceasta superficie fara bani si doi la care nu am primit, desi am pus intrebarea de 2 ori, daca subiectul acestei executari silite este ajuns la final, irevocabil si definitiv. Nu am primit un raspuns ferm ca pentru aceea cladire, este clar pentru toata lumea ca ea a trecut in patrimoniul UMF, pe cale de consecinta eu as propune fie sa amanam proiectul pana cand toate procesele se termina pe acest subiect, fie eu personal o sa ma abtin de la vot.

Domnul viceprimar Surdu Mihai Gabriel

In primul rand acest lucru pe care noi il facem astazi este o recunoastere ca centrul universitar Iasi si implicit Facultatea de Medicina si Farmacie sunt o emblema pentru orasul nostru. Doi, pentru sprijinirea facultatilor indiferent care sunt ele, particulare sau de stat, de-a lungul timpului a existat deschidere din partea consiliului local si a primariei Iasi. Trei, cladirea respectiva este intabulata si atata timp cat cladirea este intabulata exista sistemul care ne da dreptul legal ca acest teren, conform contractului initial sa fie transmis urmatorului proprietar al cladirii si nu putem face o pauza intre momentul cand a fost prima oara incheiat un contract, o perioada cand stam sa asteptam daca justitia va da dreptate celui care a preluat cladirea, care a cumparat-o si care a achitat banii si daca acest lucru revine la normal vom face o noua hotarare de Consiliul in functie de proprietarul care-l are cladirea respectiva. Deocamdata acel lucru este clar, este ca cladirea a fost transmisa tot unui operator in domeniul invatamantului si intr-o universitate de stat ceea ce este foarte important, ea pentru asta a fost construita. Si atata timp cat invatamantul iesean se extinde consider ca Primaria si toti cei care suntem in Consiliul local, avem o datorie de onoare sa-l sprijinim. Multumesc.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Doamna secretar, va rog.

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul lasi

Cat priveste existenta sau nu a litigiilor. la Cartea Funciara nu sunt notate litigii cu privire la acest imobil, asta nu inseamna ca ele nu pot exista, insa din pacate parte in aceaste litigii nu este Primaria ca sa avem cunostinta cu exactitate despre ele. Pentru aceasta noi am gandit si am introdus la teza a II a, art. 4, posibilitatea ca in cazul in care, in urma unor litigii solutionate irevocabil, constructiile sa se intoarca la proprietarul initial sau sa-si schimbe titularul dreptului de proprietate si contractul de superficie inceteaza de indata.

Domnul Cristian Catalin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Da, sunt doua chestiuni, a doua mi se parea mai importanta legata de partea juridica daca avem sau nu avem dreptul sa facem aceasta superficie, dar vad ca avem dreptul. Legat de prima parte, cand s-a facut incredintarea acelui teren catre Petre Andrei, s-a facut catre o societate comerciala De asta s-a si mers cu o chirie acolo. Nu a fost facuta catre Universitatea Petre Andrei ca institutie de invatamant. S-a facut catre o societate comerciala. Acuma se discuta despre o universitate, cea de medicina si pe care o stim foarte bine ca are o strategie de investitii foarte, destul de importanta in oras si care deja s-ar ridica foarte sus ca si stacheta zic, universitara. Doi, nu e implicata in acest act educational, este implicata si in foarte multe evenimente al orasului si inclusiv in spitalul regional si in tot ceea ce inseamna in clipa de fata dezvoltarea sistemului de sanatate in oras. A lua 9 mii sau nu stiu cat 10 mii de euro poate sa fie o chestiune care nu costa foarte mult dar e chestie de principiu, ajutam sau nu ajutam mediul universitar, care de fapt in clipa de fata investeste foarte mult in Iasi, se dezvolta, mai multi studenti, vin studenti din afara, e o chestiune care tine de aici incolo de vointa consiliului local. Si cred ca asa cum am dat si in alte situatii terenuri in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei care are ca obiect alta destinatie, putem sa facem si aici acest lucru. De asta spun ca eu sunt adeptul ideii de a nu diminua veniturile primariei, dar trebuie in acelasi timp sa vedem cate venituri indirecte vin la primarie prin faptul ca functioneaza o universitate in Iasi care se dezvolta si care are o amprenta destul de importanta asupra vietii orasului. Deci am fost partener cu tot ce inseamna si suntem, invatamantul universitar este al nostru si facem toate diligentele pentru el si alocam toate fondurile, invatamantul universitar nu este direct al nostru dar suntem ca si primarie responsabil de modul in care putem sa sustinem acest invatamant universitar sa fie intr-adevar unul de exceptie si de ce nu unul care sa dezvolte orasul. Asa ca, eu cred ca de principiu nu este vorba de altceva, de principiu ar trebui sa fim deacord cu universitatea.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

In cadrul discuțiilor de ieri din comisiilor reunite, daca va reamintiți domnule Danga, a fost un consens intre toti consilierii si s-a propus trecerea cu superficie cu titlul gratuit. Asa incat va supun aprobarii aceasta varianta, adica teza aII a.

Va rog, daca mai sunt discutii, domnule Nedelcu.

Domnul Nedelcu Vlad Nicolae - consilier local

Sigur, au fost discuții si ieri la comisii in prezenta domnului rector Vasile Astarastoaie si am spus ca eu am sa ma abtin la acest proiect , pentru ca sunt angajat, sunt cadru didactic la Universitatea Petre Andrei, fiind proces, fiind litigiu, sunt intr-o stare de incompatibilitate.

Domnul Cristian Catalin - președinte de sedinta

Trecem la vot. Cu amendamentul ca vom supune dezbaterii teza a II a din proiectul de hotarare, va rog daca sunteti deacord cu acest proiect.

Cine este pentru?

Cine se abtine?

Cu 4 abtineri. 5 abtineri. Va rog sa mai ridicati mana sa numaram. Cu 6 abtineri. Cu 18 voturi.

Este cineva impotriva? Cu 18 voturi acest proiect a fost adoptat. Multumesc.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a terenului situat în Iasi, str. Morilor nr. 43, sector cadastral 97, parcela CAT 2(3102/2), în suprafață de 90,62 mp;

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

In unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenurilor situate în Iasi, Bulevardul Socola, sector cadastral 23, parcelele: CAT 7122/3, în suprafață de 695 mp.și CC 7123/1, în suprafață de 192 mp;

Daca sunt discutii.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

Acest proiect a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, MIHAIL SADOVEANU NR.44M, N.C. 777/1 întocmit în vederea construirii unei locuințe unifamiliale pe teren proprietate privată persoană fizică ;

Daca sunt discutii, va rog.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

In unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VALEA LUPULUI NR. 1, T190, N.C. 142948 întocmit în vederea amenajarii unei zona de producție pe teren proprietate privată persoană juridică;

Discutii ?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva? Multumesc.

In unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM F.N. N.C. 143753 si 143794 întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate privată persoană juridică ;

Da ca sunt discutii ?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

In unanimitate acest proiect a fost adoptat.

Cu permisiunea dumneavoastra o sa trecem la articolul 1 din completare.

C1

Proiect de hotărâre privind completarea H.CL. nr. 386/2014 (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași).

Discutii, va rog domnule Danga.

Domnul Danga Marius - consilier local

Domnule primar aceasta completare a venit si va multumesc pentru ea, dar cele 2 documente au venit amandoua odata, inclusiv aia cu fundatia si capitala culturala si asta cu comsiliile de administratie, dovada ca s-ar fi putut astazi cu membrul nostru in bordul fundatiei capitala culturala, va multumesc.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Nu e nici o problema, puteti supune la vot si in clipa de fata .

Domnul Danga Marius - consilier local

Nu e nici o problema, asteptam urmatoarea ordinara.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Eu nu am nici o problema. Au venit ieri si trebuia sa discutam astazi. Propuneti, sunt total deacord. La fundatie putem suplimenta cu un membru si sunteti bineveniti.

Domnul Danga Marius - consilier local

Acolo nu e vorba de modificarea statutului daca e sa completam, noi am fi vrut inlocuire ca sa nu fie complicatii suplimentare. De asta asteptam urmatoarea ordinara, nu e nici o problema, documentele au ajuns amandoua.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Eu cred ca inspectorul general scolar trebuie sa faca parte din aceea fundatie..

Domnul Danga Marius - consilier local

Foarte bine completam statutul si spunem ca membrul de drept al bordului este inspector scolar, oricine ar fi el.

Domnul primar Gheorghe Nichita

Bine, de acord.

Domnul Cristian Catalin - presedinte de sedinta

Supunem votului.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumesc in unanimitate acest proiect a fost aprobat.

Si ultimul proiect.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;

Va rog, astept o propunere.

Domnul viceprimar Mihai Chirica

O sa-l propunem din partea grupului nostru pe domnul Calin Scripcaru.

Domnul Cristian Catalin - presedinte de sedinta

Cine este pentru aceasta propunere.

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Multumim in unanimitate a fost adoptat si acest proiect.

Va doresc o zi buna.

PRESEDINTE DE SEDINTA CRISTIAN CATALIN

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI DENISA LILIANA IONASCU

16/16

FM.14.CIC.01/27.07.2009