Proces verbal din 25.11.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 25 noiembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 113145 / 03.12.2015

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 25 noiembrie 2015 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ANTIPA GABRIELA

2.    AXINIA CONSTANTIN

3.    AUR MARIUS CATALIN

4.    BEJAN VICTOR

5.    BIRHALA CONSTANTIN

6.    BOCA ADRIAN FLORIN

7.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

8.    BULGARIU CATALIN

9.    CHIRICA MIHAI

10.    CRISTIAN CATALIN

11.    DANGA MARIUS SORIN

12.    HARABAGIU GABRIEL

13.    LEONTE CONSTANTIN

14.    MATASARU PETRE DANIEL

15.    MELENCIUC GEORGIANA

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

18.    PREDA ANCA

19.    RUDNIC ERICA

20.    SANDU VASILE

21.    SCRIPCARU CALIN

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU

24.    VRANCEANU ELENA SIMONA

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - viceprimarul cu atributii de primar al Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 13,00, sunt conduse de domnul Boisteanu Paul Corneliu si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1375 din data de 20 noiembrie 2015, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului loan Holender;

2    Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2014;

3    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015;

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare maximă de 4.500.000lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

5    Proiect de hotarare privind organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2015;

6    Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al

5.    C. Ecopiața S.A.;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi ;

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi ;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire zid de sprijin și împrejmuire cimitir Sf. Vasile” ;

10 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare spatiu pentru centru de cartier Cantemir” ;

11.    Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,, Modernizare spatii de joacă pentru copii " în Municipiul Iași;

12.    Proiect de hotarare privind privind aprobarea finanțării necesare în anul 2016 pentru realizarea expertizei tehnice și a studiilor de specialitate pentru refacerea protecției anticorozive a clădirilor Nucleus și Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local

Municipal Iași;

13. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială la S.C.

TEHNOPOLIS S.R.L. Iași și finanțarea acestora în anul 2016 și respectiv 2017, conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iași;

14 Proiect de hotarare privind desemnarea unor persoane imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Consiliului de Supraveghere si a Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. VEOLIA ENERGIE IASI S.A ;

15.    Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Iași în Consiliul Administrativ al Ateneului Tătărași;

16.    Proiect de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită către Poliția Municipiului Iași (pentru uzul Secției 1 Poliție), a unui spațiu în suprafață de 14 mp, situat în clădirea administrativă din Piața Dacia, cu sediul în Municipiul Iași, Str. Vitejilor nr.27;

17    Proiect de    hotarare privind completarea si modificarea HCL 312/30.09.2015;

18    Proiect de    hotarare privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin

concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.;

19.    Proiect de    hotarare privind transmiterea, fara plată, către Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma si

Damian'' Radauti, a    unui ‘'Sistem de diagnostic radiographic - Combigraph Ouadro'', ce nu mai este utilizat de

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

20.    Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 57/26.02.2015 și aprobarea închirierii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Partidul Mișcarea Populară;

21.    Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii scuarului din fața Sinagogii Mari “Piața Prieteniei Româno-Israeliene” ;

22.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SFANȚUL VASILE NR. 8, NUMAR CADASTRAL 143675Intocmit in vederea realizarii unui corp de legatura intre anexa gospodareasca C1 si locuinta C3 pe teren proprietate privata persoana fizica;

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFÂNTUL LAZĂR NR. 56 si 56A, SC 35, NUMERE CADASTRALE 137079 si 142938 întocmit in vederea construirii unui imobil de birouri pe teren proprietate privata persoană juridică;

24.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SULFINEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 144464 Intocmit in vederea supraetajarii si modificarii corp C3a, schimbare destinatie (laborator tehnica dentara) pe teren proprietate privata persoane fizice;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ZONA BUCIUM BOIANGIU NR.5, T 149, număr cadastral 145636 pentru extindere intravilan municipiul Iași în vederea realizării investiției construire locuință, fântâna, împrejmuire teren proprietate ;

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona Bucium extravilan, T 155, număr cadastral 145303 întocmit pentru introducere teren în intravilan, construire locuință, anexe, împrejmuire pe teren proprietate ;

27.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAȘI, COLINA ÎNSORITĂ, NUMĂR CADASTRAL 135264 întocmit în vederea construirii unei locuințe duplex (pentru două familii) și împrejmuire teren proprietate ;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 5 NUMAR CADASTRAL 138244 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Buna ziua doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1375 din data de 20 noiembrie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: domnul Anghel Ficu, doamna Gavrila Camelia, domnul Navodaru Laurentiu. Va supun aprobarii procesele verbale a sedintei ordinare a Consiliului Local din 29 octombrie 2015 si ale sedintelor extraordinare din data de 10 noiembrie 2015 si 16 noiembrie 2015. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Buna ziua doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta de astazi cu sesiunea de interpelari. Sa o luam intr-o ordine. Domnul doctor Bejan, va rog.

Domnul consilier Bejan Victor

Doresc sa mentionez ca peste cateva zile, pe 28 noiembrie, se sarbareste ziua Bucovinei. Se vor implini 97 de ani de la proclamarea unirii acestei provincii romanesti cu patria mama. La congresul general al Bucovinei, care a avut loc in ziua de 28 noiembrie 1918, in sala de Marmura a Mitropoliei Ortodoxiei din Cernauti, presedintele Consiului National, stramosul meu Dionisiei Bejan, a rostit cuvantul de salut, apoi Iancu Flondor, seful Guvernului Bucovinei constituit anterior, da citire declaratiei de unire a Bucovinei cu Romania. Astfel, Bucovina devine a doua provincie romaneasca care s-a unit cu patria mama, moment istoric important in faurirea statului national unitar roman, alaturi de unirea anterioara a Basarabiei la 27 martie 1918 si unirea ulterioara a Transilvaniei la 1 decembrie 1918. Va multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Domnul consilier Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Buna ziua stimati colegi. Cateva interpelari, daca mi se permite. Au trecut deja trei, doua luni de cand am aprobat reperele strategice pentru a permite echipei care lucreaza la candidatura noastra pentru Capitala Europeana a Culturii, sa depuna candidatura, reperele strategice ale municipiului. Suntem inca, de atunci inca ne chinuim cu licitatia. Eu sunt putin ingrijorat pe tema asta si as vrea sa vedem daca executivul face ceva in plus astfel incat sa si finalizam procedura asta care este foarte importanta pentru a atragerea de fonduri europene de pe noul exercitiu financiar. Zona de transport public, am aprobat in sedintele trecute achizitia de autobuze noi. Mai avem o luna, anul acesta, mai avem o luna pana la finalizarea anului, cum stam cu chestiunea asta? Cred ca a trecut deja jumatate de an de cand domnul director de la RATP imi raspundea la o interpelare referitoare la stadiul de achizitii de servicii de emiterea de bilete prin sms, ca era o licitatie in lucru. E tot in lucru? Pentru ca serviciul de achizitii de bilete prin sms era un serviciu foarte utilizat de o parte a utilizatorilor de transport public local. De asemenea, nu avem la mapa stadiul realizarii PUG-ului. Eu intreb de fiecare data, ar fi bine macar in decembrie in loc de stadiul realizarii sa avem PUG-ul la mapa, actualizarea PUG-ului. De asemenea pe PID-PC nu stim astazi exista sume sau informatii contradictorii, valoarea totala a corectiilor aplicate pana acum si a sumelor blocate la plata. Ar fi bine daca cineva ar avea o astfel de, sa ne spuna o suma exacta astazi ca sa stim la ce ne asteptam in bugetele viitoare. De asemenea ar fi trebuit sa avem astazi la mapa, mie mi s-a promis la interpelarea mea, dar s-a promis intregului consiliu, o executie bugetara a sarbatorilor Iasiului. Mi s-a spus atunci ca mai erau cateva evenimente in derulare. Sper ca s-au terminat. Si ultima interpelare referitoare la teii de pe Stefan cel Mare, cand ii vom vedea. Punctul de vedere al primarului interimar il stim, ca se pot cheltui bani din bugetul local fara aprobarea Consiliului Local, si de aceea nu e o interpelare pentru domnul primar. As vrea sa stiu si punctul de vedere al celor de pe economic sau juridic din executiv. Daca atata timp cat exista o hotarare, 203/2014, in care se respinge explicit plantarea de tei pe bulevardul Stefan cel Mare, nu ar fi trebuit sa avem mai intai un astfel de proiect in Consiliul Local? Intreb. Comisia de urbanism a stiut de ce se intampla acum pe Stefan cel Mare, a dat un aviz? Comisia de ordonare a vegetatiei stie? Agentia de Mediu stie? De dragul unor puncte electorale, domnule primar, am senzatia ca incalcam iarasi regulile, indreptam o ilegalitate prin alte ilegalitati si grupul PNL isi rezerva dreptul de a solicita pe caile legale, recuperarea sumelor care se vor cheltui acum pe Stefan cel Mare, fara avizul Consiliului Local, de la cei care au dispus lucrarile care sunt in curs de efectuare. Din punctul meu de vedere atata timp cat Consiliul Local este cel care decide investitiile si aloca bugetele si acest Consiliul Local a decis odata ca pe Stefan cel Mare nu se planteaza tei, tot acest Consiliul Local ar fi trebuit sa ia aceasta decizie, altfel cel care a luat aceasta decizie sa si plateasca, sa puna banii la loc in bugetul local. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va mulțumesc. Daca sunt alte interpelări? Nu mai sunt. Il rog pe domnul primar interimar Chirica, mulțumesc.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Multumesc foarte mult. Buna ziua in primul rand. Foarte multe puncte de vedere pe care trebuie sa le transmitem referitor la colegii nostri liberali, unele oportune chiar si alte politicianiste, dar le lasam pe cele mai putin importante pentru ieseni, la urma. Intr-adevar am demarat licitatia pentru actualizarea strategiei integrate de dezvoltare urbana, chiar asa se va numi documentul, asa l-a si numit comisia europeana. Am avut o discutie si la ADR Nord-EST si ei in acest moment nu au o structura privind analiza strategiilor integrate de dezvoltare urbana, facuta. De abia acum primesc si normativele, dar noi nu ne-am oprit. Am avut procedura declansata chiar dupa rectificarea de buget pe care am facut-o aproximativ doua luni de zile, asa este. Nu s-a prezentat nimeni. Intre timp am mai rectificat bugetul, am mai marit suma necesara elaborarii acestei documentatii, am repus din nou pe site-ul autoritatilor de reglementare in domeniul achizitiilor si mai departe asteptam oferte. Sa speram, am trimis si invitatii, am inceput cu invitatii la cei care au elaborat intial strategia si cu alte firme specializate. Nu putem incalca nicio norma legala privind achizitia unui serviciu public de elaborare a strategiei, Nu putem forta nota. Asa cum si la Malul Drept nu putem forta nota in afara legii. Nu cred ca cineva dintre noi isi asuma o astfel de abordare doar cu gandul ca trebuie sa faci niste tiparituri si sa le receptionezi cand ele nu exista. Referitor la autobuzele noi, asa este, am fost cu totii de acord sa achizitionam autobuze noi. Caietul de sarcini pentru cele 4 autobuze care ne-ar ajunge pe bugetul pe care il avem, este elaborat. Am cerut colegilor mei, au si facut modificarea, sa luam 10 autobuze, cu finantare anul acesta si anul viitor, sa poata reprezenta un lot. Vorbim cu colegii de la Regia de Transport, este nevoie de mentenanta. Nu putem face o mentenanta pentru un tip de autobuze pentru care nu stim, doar pentru 4, si atunci am spus sa ducem la numarul de 10. O sa il las pe domnul Gherca referitor la sms. Stadiul realizarii PUG, se lucreaza. Saptamanal avem avize care vin in permanenta in completarea documentatiei. Cred ca reusim sa le adunam pana la jumatatea lunii pe toate, dupa care sa putem sa mergem mai departe cu aprobarea in Consiliul Local. Intarzierea a existat, stiti foarte bine, suntem intr-un maraton de 6 luni de zile, sa recuperam 7 ani. Sa speram ca o sa reusim, facem toate eforturile si deocamdata suntem pe o linie buna. Referitor la raportarea pe langa Planul Integrat de Dezvoltare, o sa avem timp necesar sa raportam cat se poate de mult. Nu si-au terminat raportarile nici colegii de la ADR Nord-Est. Noi oricum avem o relatie permanenta privind acest lucru. Saptamana viitoare o sa vedem si cum inchidem proiectele, dar ce pot sa va anunt este ca avem de primit prin cereri de rambursare peste 30 de milioane de lei, si speram sa o facem pana la sfarsitul acestui an. E o falsa problema referitoare la teii de pe Stefan cel Mare. Consiliul Local Iasi nu este o structura in afara cetatenilor sai, dimpotriva eu sunt convins ca ii reprezentati pe cei care v-au votat, in continuare. Pacat ca nu reusiti sa intelegi acest lucru nici acum pe capat de mandat. Nu noi am decis readucere a teilor pe Stefan cel Mare, este o decizie publica manifestata prin cateva zeci de mii de voturi pentru si aproximativ o mie impotriva. Este o perceptie publica venita, probabil ca prognozati sa intram intr-un dialog. Nu am pronuntat nici un nume, nici un prenume, doar raspund. Daca gandul iesenilor a fost sa fie adusi din nou teii pe Stefan cel Mare, noi ne supunem acestui gand si cred ca inainte de institutii, consilii, structuri, oamenii sunt mai importanti si cred ca aici ar trebui sa si raman, cel putin eu cred in asta. Nu exista nici o interdictie de a planta tei pe Stefan cel Mare, mai mult autoritatiile de reglementare in domeniul mediului au fost si ele informate asupra acestui lucru si nu avem nicio interdictie in acest punct de vedere, inclusiv comisiile de ordonare a vegetatiei si cum le-ati enumerat dumneavoastra in continuare. Sa nu incercam sa rupem bucuriile pe care unii iesenii le au fata de lucruri care le-au asteptat si nu s-au intamplat. Nu vreau sa mai aduc argumente in plus fata de ce si cand va canta acest domn renumit pentru unii si necunoscut pentru altii. Cu siguranta este bine ca am reusit pana la urma sa reparam ceea ce ei au vrut, nu degeaba au iesit cu cateva zeci de mii de share-uri pe site-urile Primariei fata de acel interpret. Prin urmare, cred ca este o masura reparatorie pe care ar fi pacat sa le o refuzam. Ei o vor si o vor avea. Multumim tare mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Da, va mulțumesc. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi cu scoaterea, cu propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a punctului numarului 4, asa cum s-a discutat ieri in comisiile reunite.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Va rog.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Doar o interventie. Cred ca este cazul totusi sa explicam de ce scoatem de pe ordinea de zi, acest proiect. A fost prezentat ieri in comisii, dar pentru a sti si ...

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

A fost prezentat in comisii. De la data elaborarii acestui proiect, in urma analizei facuta cu colegii nostri privind finalizarea proiectelor europene, am mai avut cateva rambursari venite pe parcursul saptamanii trecute, de aproximativ 5 milioane de lei care acopera exact necesarul pentru finalizarea si acestui proiect. El va ajunge la capat de executie cu constructii montaj, intrand cred ca dupa sarbatori, domnul Telerul, in probele functionale cu tot echipamentul de sulfurare, cu racordarea cazanului modernizat, semimodernizat, pe cosul nou care va prelua si instalatia de sulfurare. Aceste probe functionale vor dura pe toata perioada iernii cat vor functiona instalatiile pe carbune. Multumesc tare mult de intrebare.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Intram in ordinea de zi.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului loan Holender; Daca sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc. In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului municipiului Iasi înregistrat la 31 decembrie 2014;

Daca sunt discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Doua abtineri.

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015;

Daca sunt discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Trei abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2015;

Daca sunt discutii? Nu sunt, supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Trei abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Va rog domnul primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As vrea sa fac o completare. La pagina 2 cum este numerotat aici, artistul international este James Arthur. Multumesc.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Trebuiau aplauze aici sau urale? Nu stiu, parca ati fost... Trebuiau aplauze?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

V-ati inscris cumva la cuvant si nu stiu eu, domnul consilier?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Inteleg ca avem un contract incheiat cu domnul James Arthur?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Multumesc.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Inteleg, repet, avem un contract incheiat cu domnul James Arthur?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

In general orice prestare de servicii... ma iertati

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Nu, ca mi se intoarce domnul Coman, de asta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Domnul consilier, va rog, sa intrati in regulament si sa pastrati desfasuratorul pe care l-am votat cu totii. Repet, va rog sa ridicati mana cei care va abtineti pentru ca e o defazare, nu va cititi in ochi suficient de repede si nu reusesc.

Cine se abtine la proiectul care este cu numarul 5 pe ordinea de zi? Trei abtineri.

Proiectul a fost adoptat. Da si un vot impotriva.

Urmatorul punct.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Ecopiața S.A.;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi ;

Daca sunt discutii ? Va rog, domnul consilier Ostaficiuc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

As vrea sa avem in vedere totusi ca cei de la Biroul Strazi, nu stiu exact cum fac propunerile pentru modernizare strazi, cu siguranta stiu ei mai bine, dar sa avem in vedere ca daca sunt inca strazi de pamant sau de pietris in jurul km 0 al municipiului Iasi, sa le avem in vedere pentru executie pana la modernizare, pentru ca ele inca nu sunt. Da ? sunt zone, nu vreau sa le definesc acum aici, dar cei de la Strazi ar trebui sa stie daca cumva mai sunt astfel de strazi neexecutate deloc in jurul km 0 al municipiului Iasi, pana ajungem in Dealul Buciumului sa terminam cu ceea ce inseamna muncipiul Iasi.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Eu o continuare a discutii pe care am avut-o ieri. Va rog.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

O sa vreau sa comentez un pic. Asa este. Avem si noi in vedere aplicarea acestui principiu, sa spunem, de termen, de apartenenta la acea strada a locuitorilor de acolo, cu siguranta, dar toti suntem importanti, si pe Dealul Bucium. De altfel, foarte multe proiecte daca ati vazut chiar incep fundac Socola, fundac Bucium, fundac Paun, strada Plopii fara Sot, atentioneaza si necesitatea prezentei noastre acolo, dar si zone din zona centrala - Iancu Bacalu, Petru Movila, Sfantul Andrei. Si stiu unde faceti trimitere, si pe la stradela Balti, de exemplu, care si ea trebuie abordata, si aici sub dealul Mitropoliei, ca sa spun asa. Multumim de observatii.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt alte interventii? Daca nu supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi ;

Va rog, domnule consilier Axinia.

Domnul consilier Axinia Constantin

In expunerea de motive de la punctul 7, la fel la punctul 8, aici vorbim de actualizare indicatorilor tehnico-economici si as vrea sa fie un amendament la articolul 1 care sa cuprinda urmatoarele: se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor modernizare strazi s.a.m.d, aprobati prin hotararea Consiliului Local numarul. Pentru ca noi ii actualizam pe ei, ca si la hotararea de Consiliu numarul 7 pe care acum am aprobat-o, acum noi actualizam niste indicatori. Si o intrebare - de ce ii actualizam, pentru ca din referatul de specialitate nu prea am inteles actualizarea, dar tin neaparat ca sa se mentioneze horararea Consiliului Local prin care am aprobat acesti indicatori.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Da, intr-adevar, ca sa creeze continuitatea fata de hotararea initiala. Actualizarea se face tocmai din motivele legate de perimare a unor termene referitoare la apartenenta HG 28 care spune ca aceste studii de fezabilitate trebuie sa aiba un an de zile de la ultima aprobare. Multumim tare mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt alte interventii pe material? va rog, domnule consilier Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

As vrea sa va intreb pentru ca vad ca sunt modernizari de strazi in cartierul Ticau. Cartierul Ticau este pe un versant foarte, foarte instabil. Din cate stiu eu acolo sunt doua straturi de leoss cu consistente diferite care...

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Se poate mai tare sa auzim si noi. Iertati-ma.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

... care cliveaza undeva intre 12 si 25 de metri, plus foarte multe panze de apa freatice si as vrea sa stiu daca in aceasta suma sunt cuprinse sume pentru stabilizarea versantilor, pentru ca altfel facem investitia degeaba. Eu am avut prieteni acolo care au locuit in case si vedem in fiecare an cum se fisureaza casele. Am avut un prieten, in zece ani casa a coborat un metru. Este un versant extrem de instabil si daca nu sunt stabilizati versantii, degeaba facem investitia asta.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am sa raspund eu aici. Intr-adevar zona versantului Ticau, stie toata lumea ca prezinta un grad de risc aparte in ceea ce priveste alunecarile de teren. Grosimea straturilor de leoss, dati-mi voie sa fiu mai explicit eu, nu pot ajunge la 25 de metri pe platforma moldoveneasca decat in partea de sud a ei, dar asta e mai putin important. Important este faptul ca aceste strazi fac parte dintr-un complex proiectat, un complex de, sa spunem, obiective proiectat pe zona versanti, asa se si numeste proiectul - consolidare versant Ticau intre limitele strada Poligon si strada Albinet. Si acolo prevede pe de o parte, realizare unor lucrari de consolidare, refacerea unor lucrari de consolidare existente care inclusiv cu drenuri si celelalte echipari de infrastructura in zona de alunecare si desigur si refacerea strazilor, inclusiv a canalizarilor, pentru ca noi in pachetul de proiecte pentru extinderea de canalizare la nivelul municipiului am dat catre ApaVital si strazile care trebuie echipate cu canalizari. De altfel ati vazut ca in acest an au si inceput canalizari acolo si extinderi retele de apa. Prin urmare, noi o sa intervenim cu ceea ce nu poate finanta ApaVital prin proiectul de mediu, ceea ce nu putem finanta prin proiecte de infrastructura pentru ca intra in consolidari de versanti, am scos doar segmentul de strazi, celelalte vom gasi momente in care sa le aducem finantare pe alte proiecte, poate si finantare europeana. De altfel, noul POR s-a lansat posibilitatea reabilitarii unor zone afectate cu risc de alunecare sau compromise din alte puncte de vedere. Multumesc. Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt. Supun la vot cu amendamentul facut de domnul consilier Axinia. Cine este pentru?

Impotriva? 2 voturi impotriva.

Abtineri? O abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire zid de sprijin și împrejmuire cimitir Sf. Vasile”;

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Ostaficiuc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

La punctul numarul 9, daca facem un calcul la valoarea investitiei si indicatorii tehnici, o sa ne rezulte de fapt 1000 si vreo 400 de euro pe metru liniar de zid. Cred ca este necesara explicatia, noi am primit-o, dar la comisie nu a fost prezentata corespunzator. Este necesar explicatia de ce este atat de scump acest zid.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Este intr-adevar o valoare care poate fi asimilata cu ceva exagerat, dar nu este din fericire, pentru ca este un zid de sprijin care face trecerea de la baza de productie a unitatii noastre Servicii Publice Iasi unde functioneaza acum, si cimitirul ca atare. Are elevatii, deschideri fata de cota terenului natural de la 1 metru pana la 6 metri in capatul dinspre amonte, cu elemente de infrastructura foarte profunde, coloane forate etc. In felul asta reusim sa delimitam. Este un pericol acum pentru mormintele de la limita dintre cele doua unitati si trebuie sa facem un zid de sprijin care sa salveze mormintele dintre granutuirea dintre cele unitati cum am spus mai devreme, de asta e scump. Multumim.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt alte discutii privind proiectul de hotarare. Daca nu sunt supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 4 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare spatiu pentru centru de cartier Cantemir”

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? o abtinere.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,, Modernizare spatii de joacă pentru copii " în Municipiul Iași;

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Bulgariu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Am o rugaminte ca pentru anul urmator sa avem o tema de proiectare in ceea ce priveste realizarea unor parcuri de joaca la scoli. Scolile au solicitat astfel de parcuri de joaca pentru ca au foarte multe clase de gimnaziu, de clasa 0, unde sunt copii de 6 ani si care au nevoie de astfel de parcuri de joaca si poate ar fi bine pentru anul viitor sa prindem in proiectare ca in vara viitoare sa putem realiza si la scolile din municipiul Iasi aceste parcuri. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog, domnul consilier Axinia.

Domnul consilier Axinia Constantin

Asa cum am discutat si in comisia economica de ieri, dar foarte succint, am vazut lista obiectivelor care se propun a fi modernizate. Tinand cont ca noi am mai modernizat in 2011 pana in 2013 multe spatii de joaca si e bine sa facem spatii de joaca pentru copii si chiar si ceea ce spunea si colegul nostru Bulgariu, dar eu ma uit ca inca o data mai modernizam niste spatii de joaca. In lista pe care o avem aici, aceste spatii de joaca au mai fost modernizate odata. As dori sa stiu in ce consta modernizarea lor acum pentru ca ele atunci in 2011, 2013, au fost aduse la standarde si in referatul de specialitate care este foarte succint, in care sunt vreo 6 fraze, spune ca punem banci, punem cosuri, punem arcuri, punem figurine din plastic si niste covoare care atenueaza impactul. In momentul de fata sunt, va dau un exemplu in cartierul in care am locuit, in Cantemir, este un spatiu de joaca, in momentul de fata adevarat trebuie modernizat, trebuie refacut. Eu zic ca aici este si o vina a noastra in sensul ca daca ne aducem aminte ca s-a discutat ca Politia Locala sa aiba si grija acestor parcuri de joaca in momentul in care ele au fost date in functiune. Ajungerea lor in starea de fata se datoreaza nu numai cetatenilor care locuiesc in zona, copiilor mai putin, dar si faptului ca nu am avut grija de ele. Aprobam acesti indicatori tehnico-economici, modernizarea, dar vreau sa stiu acum ce mai modernizam. Inseamna ca in fiecare an, peste doi ani, vom moderniza din nou spatiile de joaca. Sau sa facem altceva, spatii de joaca impotriva vandalizarii. Trebuie sa luam o hotarare pentru ca altfel vom introduce bani in aceste spatii si totusi vor exista nemultumiri. Nu e numai cazul in Decebal unde este vorbirea, dar sunt spatii si in Alexandru, spatii si in Dacia care au fost modernizate si in momentul de fata arata jalnic. Nu stiu ce modernizam acum. De asta voiam o explicatie, ce modernizam.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Da, multumesc, domnul consilier.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu vreau decat sa aduc cateva precizari. Cu toate ca le stiu, eu am sa si le citesc din proiectul de hotarare. In perioada 2011-2013 au fost modernizate un numar de 126 de spatii de joaca pentru copii, dintr-un numar de 217, spatii de joaca aflate in domeniul public al municipiului Iasi, conform necesarului pentru a fi modernizate. Au mai ramas 83 nemodernizate la care se adauga 10 spatii de joaca la gradinite avand in vedere solicitarile primite din partea acestora. Deci locurile de joaca pentru copii au fost modernizate de a lungul timpului in trei etape, cred ca chiar patru. O prima etapa a fost etapa 2004 - 2005, apoi a mai fost o etapa 2006 - 2008 si o ultima etapa 2011 -2013 care a cuprins partial toate locurile de joaca pentru copii. In momentul de fata mai sunt nemodernizate in spatii publice in afara creselor, gradinitelor, scolilor, vreo 83. Sunt prinse toate in acest proiect complex care este adus in atentia dumneavoastra, la care asa acum s-a facut observatia as adauga si scolile care au invatamant de clasa 0, cred ca aici urmariti, domnul consilier, si asa cum spune si domnul viceprimar Surdu, si cresele. Bineinteles fiecare loc de joaca adaptat pentru grupa de varsta pentru care o solicita. Din ce desprind eu aici, domnul comandant Grumeza, este ca va trebui sa imi aduceti o organigrama modificata in care fiecare capitol important din viata orasului in ceea ce priveste mobilarea urbana, sa poata fi atacat in atributii specifice, clare, precise, cine se ocupa de asta, cine se ocupa de asta, pentru ca altfel ramanem intr-o nota generala in care toti se ocupa de toate si nu ramanem cu nimic in cele din urma. Prin urmare observatia este pozitiva. Nu necesitatea modernizarii poate fi pusa la indoiala, ci necesitatea protectiei lor pentru a nu ne transforma intr-o munca de sisif in care unul face si 10 desfac. Multumim tare mult pentru observatii.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii pe marginea materialului prezentat? Daca nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Cu permisiunea dumneavoastra revin la punctul numarul 3 al ordinii de zi. Este prezentat un amendament si socotesc ca este important, al colectivului de la Ateneul Tatarasi. Va rog, domnul primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Asteptam acest document, dar a ajuns putin cam tarziu. Cu permisiunea dumneavoastra, domnul consilier Danga, va rog tare mult daca imi acordati putina atentie. Eu discutia o stiu de ieri, cu domnul director Bratescu aici prezent. Pentru ca in cursul zilelor precedente, inclusiv in ziua de luni, au avut continuarea controlului de la ISU si intr-un stil caracteristic, dar eu sper sa fie si ultima interventie a dumnealor. Au trecut de 50 de ori, dar sper ca asta sa fie ultima observatie pe care o mai fac. Le-am cerut in mod expres, si domnul comandant Iamandi, de data aceasta daca mai intra in Ateneul Tatarasi, ca sa nu la fiecare vizita sa le mai vina o idee, sa le vina toate ideile luni. Si se pare ca le-au venit toate ideile luni pentru care au scris un numar de 14 motive care mai necesita interventia noastra. Nu am comentat, nu am criticat, i-am spus doar domnului Bratescu ca il sprijinim ca sa avem tot ceea ce le-a trecut prin minte de a lungul celor 5-6 ani de zile motivat cel mai mult luni, sa putem si realiza. Nu este scump. Este vorba despre o suma totala de 77 mii de lei necesara pentru a putea sa isi acopere tot necesarul sau toate elementele functionale ca sa asigure protectia la incendii, plecand de la sisteme de avertizare, lumini suplimentare, usi antifoc, trape antifoc, sisteme de deshumare, etc, etc. Am zis ca sunt necesare si vrem sa il sprijinim, motiv pentru care v-am rugat sa aprobati alocarea din fondul de rezerva aflat la dispozitia municipiului Iasi, a sumei de 77 mii de lei la capitolul bugetar 67.02.51. Multumim tare mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Daca sunt discutii pe marginea amendamentului? Daca nu sunt, supun votului amendamentului sub forma care va fost prezentata.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri?

Doamna consilier Preda Anca

Daca imi permiteți, accesoriul urmeaza soarta principalului. In contextul in care am votat proiectul de hotarare impotriva, era firesc ca acesta sa aiba aceeasi soarta, este un accesoriu.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Nu cred ca se miră cineva.

Doamna consilier Preda Anca

Ar trebui.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Si consecventa poate fi apreciata ca si o calitate, in ultima instanta.

Doamna consilier Preda Anca

Dar va gandeati sa o apreciati altcumva?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Depinde daca este la plus sau la minus.

Doamna consilier Preda Anca

Nu trebuie sa imi raspundeti. Uneori daca nu mai raspundeti e mai bine.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sa stiti ca am un raspuns...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc pentru scurta pauza. Amendamentul a fost adoptat. Continuam.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind privind aprobarea finanțării necesare în anul 2016 pentru realizarea expertizei tehnice și a studiilor de specialitate pentru refacerea protecției anticorozive a clădirilor Nucleus și Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iași;

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Abtineri? O abtinere.

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași și finanțarea acestora în anul 2016 și respectiv 2017, conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iași;

Daca sunt discutii? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Abtineri? O abtinere.

Impotriva?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind desemnarea unor persoane imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Consiliului de Supraveghere si a Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. VEOLIA ENERGIE IASI S.A ; Daca sunt discutii? Va rog, domnul consilier Danga.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Inteleg ca domnul Cosmin Coman dupa ce nu a semnat contractul cu James Arthur care va veni pe 1 decembrie, a incetat relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Iasi, ceea ce a permis sa nu mai prezinte vreun raport ca urmare activitatii domniei sale in fruntea Directiei de Proiecte si Dezvoltare, vreun raport pe PID-PC. Inteleg ca nici pentru Fundatia Iasi Capitala Culturala Europeana, pe activitatea de pana acum nu are cine sa prezinte un raport, sa descarce, ca nu o sa vina domnul Poede sa prezinte. Domnul primar ne-a parasit, pe domnul Coman l-am ajutat sa ne paraseasca...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Domnule consilier, va referiti la subiect? Va rog.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

La subiect, exact la subiect ajung. Astazi ii dam ocazia domnului Coman care ne-a reprezentat in consiliul de supraveghere al Dalkia, si acum Veolia, si-a luat decizii in numele nostru, sa plece tot fara un raport si fara o dare de seama, deci il descarcam si acesta activitate. Probabil urmeaza Fundatia Sportului Iesean si toate cele multe in care domnia sa este implicat. Totusi acest consiliu nu ar trebui sa stie ce s-a intamplat? Ce decizii a luat domnul Coman si alti reprezentanti ai nostri care vin si pleaca, in numele nostru in consilii de administratii, AGA, de supraveghere, s.a.m.d. Inteleg ca e suculent acest consiliu de supraveghere si tentant, stiu ce stiu, dar nu ar fi trebuit mai intai sa vedem ce s-a intamplat acolo, sa ne spuna si domnul Coman ce a decis in numele nostru si apoi sa trecem la inlocuiri, asa mi se pare ca se scapa prea simplu din astfel de imputerniciri pe care le dam. Noi o sa ne abtinem.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Poate defini domnul consilier ce inseamna suculent? A fost putin ciudat.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Cautati declaratiile de avere a domnului Coman.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu prea am inteles care ar fi, adica, sa inteleg ca propuneti ca sa extindem ca fiecare membru al Consiliului Local sa prezinte un raport cu consiliile de administratie, scoli, gradinite, pai cam. toata lumea

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Mi-ati pus o intrebare la care ar trebui sa răspund?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Nu.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

As fi vrut, atata timp cat trei ani de zile...

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Asa cum dumneavoastra ati spus ca ati inteles si v-am lasat ca mi-am dat seama ca e un demers care trebuie respectat, asa am inteles acum ca dumneavoastra ati terminat cuvantul. Va rog, domnul consilier Bulgariu.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Am si eu o intrebare care cred ca ar fi mai bine sa ramana retorica, daca PNL il descarca de sarcini pe domnul Danga in mandatul urmator si nu va mai fi consilier, adica tot ce a facut el in acest mandat, nu exista?

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Sa facem o deosebire intre membru al Consiliului Local si reprezentant al Consiliul Local undeva. Stie vreun consilier local...

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Nu sunteti reprezentantul unui partid aici? Pai e exact acelasi, e similar.

Domnul consilier Danga Marius Sorin

Stie vreun consilier local de aici vreuna, dincolo de cei care sunt si in executiv, vreuna dintre deciziile pe care domnul Coman le-a luat in cadrul consiliului de supraveghere, in numele nostru? pentru ca noi l-am imputernicit acolo sa ia decizii in numele nostru, stie vreun consilier local? Poate ar trebui sa stim, nu?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog, domnul primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sigur. Vreti sa ramana in continuare Cosmin Coman suculent? Cred ca o sa reusiti acest lucru. Eu cred ca este absolut necesar ca noi sa ne gandim ce facem ca lucrurile sa mearga mai departe pentru ca faptele oamenilor se judeca de cei care trebuie sa o faca, si rezultatul muncii si a domnului Coman in Adunarea Generala a Actionatilor, voiam sa precizez, si respectiv a domnului Tomorug in Consiliul de Supraveghere, ca avem doua rocade acum, sunt elemente care reiesa din rapoartele anuale privind activitatea acelor organisme. Eu zic in felul urmator, daca vreti un demers prin care sa ii cerem in mod oficial sa prezinte un raport de activitate fata de lucrurile prezentate acolo si pe care dumnealui sa il faca sau nu in maniera in care mandatul il obliga asupra acestui lucru, este o propunere, sau daca doriti doar sa va faceti ascultat, auzit pardon, este a doua propunere. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 5 abtineri.

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Iași în Consiliul Administrativ al Ateneului Tătărași;

Daca sunt discutii. Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? (o abtinere - domnul consilier Bejan)

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită către Poliția Municipiului Iași (pentru uzul Secției 1 Poliție), a unui spațiu în suprafață de 14 mp, situat în clădirea administrativă din Piața Dacia, cu sediul în Municipiul Iași, Str. Vitejilor nr.27;

Daca sunt discutii? Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

As vrea sa fac o mica precizare suplimentara si sa ramana in continutul proiectului de hotarare, ca in acel spatiu care de altfel defriseaza o parte din partea, din piata Dacia, tocmai pentru a sustine comunitatea de acolo, motivat de faptul ca sectia I Politie are un spatiu de la Primaria Muncipiului Iasi la parterul unui bloc, dar activitatile mari sunt cele pe timp de noapte, de preluare a infractorilor sau a persoanelor care trebuie sa fie anchetate, provoaca zgomot si perturba linistea oamenilor de acolo, motiv pentru care le acordam in folosinta gratuita sau propunem cel putin acest spatiu, doar pentru acea activitate. Adica sa nu isi continue activitatea de anchetare la parterul blocului unde sunt acum, iar acolo sa il foloseasca ca magazie sau mai stiu eu ce. Deci doar daca fac aceasta activitate, daca nu, nu suntem de acord sa il dam. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii? Nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea HCL 312/30.09.2015;

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Axinia.

Domnul consilier Axinia Constantin

Voi fi foarte scurt. Ma voi opune acestui proiect. Domnule primar, v-am felicitat si va sustin pentru toate proiectele pe care le faceti pentru Iasi Capitala Europeana si pentru reabilitarea tuturor cladirilor care sunt de patrimoniu national si mai ales cele de cultura, si mai ales ca aceasta cladire este unica aproape in Romania, faptul ca gazduieste si o comunitate stiintifica. Am acceptat data trecuta sa preluam aceasta cladire care sta din anul 1952, mai departe in 60 a fost completata, in 82, si-a intrat in patrimoniul Universitatii Alexandru Ioan Cuza, care a ramas in paragina pana in momentul de fata, si acum dupa mult, mult timp ati luat hotararea inteleapta, o repet si o accentuez, de a trece la noi si a reface. Citându-va pe dumneavoasta, capacitatea Primariei este mare de a putea reface aceasta cladire, si nu ma indoiesc de treaba asta si mai ales de faptul ca ati ocupat si o functie executiva si ati realizat aceste proiecte. Sa o dam inapoi acum la Alexandru Ioan Cuza, ca sa o administreze si sa o reabiliteze, de ce nu a facut-o in 50 de ani? O facem acum. De unde stim noi ca Universitatea Alexandru Ioan Cuza in momentul de fata are capacitatea si tehnica si materiala, baneasca, de a o aduce la parametrii pe care Primaria vrea sa ii aduca, pentru ca aceasta cladire trebuie sa ocupe locul pe care trebuie sa il ocupe. Sau pielea elefantului va ramane tot asa intinsa peste acele mostre si vom mai modifica inca o data o hotarare de consiliu local. Dragii mei colegi, eu zic sa analizam foarte bine si sa hotaram daca suntem de acord ca sa o dam inapoi, sa modificam HCL-ul, si sa o dam inapoi in administrarea Universitatii Alexandru Ioan Cuza. Trebuie sa ne gandim foarte bine, pentru ca am luat o hotarare acum trei sedinte in urma, ca ea sa revina si sa fie refacuta de noi si haideti sa o facem noi si sa o administram noi, pentru ca suntem Iasiul Capitala Culturala. Daca Universitatea, repet, daca Alexandru Ioan Cuza avea capacitatea putea sa o faca, a trecut vremea. Este vremea care trebuie sa o facem noi. Multumesc.

Doamna consilier Preda Anca a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Multumesc, domnule consilier. Va rog, domnule primar.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Va multumim pentru observatie, dar cred ca nu s-a inteles foarte bine si haideti sa lamurim lucrurile ca sa stim in cunostinta de cauza despre ce este vorba. Cladirea respectiva a ajuns in patrimoniul public al municipiului Iasi, asa cum ati si aprobat si inregistrarea in evidenta contabila, dupa un proces de revendicare pe care l-a solicitat societatea medicilor naturalisti. In ultima instanta s-a stabilit prin hotarare definitiva si irevocabila, ca aceasta cladire trebuie sa intre in patrimoniul public al municipiului Iasi, lucru care s-a si intamplat. Acolo functioneaza doua activitati importante. Cea legata de Muzeul de Istorie Naturala, care are angajati, gestioneaza un patrimoniu muzeal si desigur are o organigrama care functioneza in momentul de fata pe langa Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Pe langa aceasta, sa spunem structura mai functioneaza si Societatea de Medici si Naturalisti. Pentru ca Universitatea sa poate fi incredintata ca poate cheltui bani pentru salarii, pentru utilitatile acelui corp de cladire si pentru orice alta nevoie necesara activitatii de muzeu si respectiv societate a medicilor si naturalistilor, este nevoie ca acea cladire sa intre intr-o administrare din partea celor care se ocupa efectiv. Nu poate Primaria sa se duca sa le plateasca nici lumina, nici curentul, nici salariile. Nu poate Primaria sa se duca sa le dea cu var in camerele in care au nevoie sa fie dat azi var alb, maine var rosu. Nu poate Primaria sa se duca sa le repare becul sau sa le stranga o grinda acolo, sa nu le cada in cap. Prin urmare, ei in calitate de administratori trebue sa isi asume toate elementele legate de reabilitarea si intretinerea curenta a cladirii, scrie foarte bine la articolul 2 -contractul de adminstrare a universitatii va efectua toate lucrarile de reabilitare si intretinere curenta a imobilului, va achita utilitatile si orice alte cheltuieli legate de aceasta. Tot ce tine de alte cheltuieli legate de intretinerea curenta a cladirii, prin urmare administratorul si le asuma. In momentul in care, si daca vreti sa facem o, eu stiu, o precizare ca sa nu lase vreun dubiu, in momentul in care aceasta constructie intra pe reabilitare indiferent de sursa, ma refer la reabilitare, modernizare, consolidare si refacere a ansambului arhitectural, atunci ea va fi refacuta pe banii municipiului Iasi. Acest parteneriat de administrare comuna cu Universitatea, si de proprietate publica a municipiului Iasi, ne este foarte favorabil in a aduce si alte fonduri nerambursabile. Pin urmare, eu cred ca este si legal, si necesar, ca sa putem ajuta si Universitatea sa isi poata plati oamenii acolo. Nu schimba proprietatea si nu schimba obligatia comuna de a o intretine cei care o folosesc, si de a o moderniza noii proprietari.

Domnul consilier Axinia Constantin

Nu vorbeste la microfon.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Da pentru ca in acea hotarare de consiliu nu vorbea de administrare. De data asta, atunci am vorbit doar de proprietate, astazi vorbim si de administrare. In momentul de fata avem o hotarare modificata care spune ca proprietar suntem noi, municipiul Iasi, iar administrarea o face Universitatea pentru ca ei chiar desfasoara o activitate acolo.

Domnul consilier Axinia Constantin

Nu vorbeste la microfon.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Reabilitarea si intretinerea curenta, deci aia curenta. Reabilitare inseamna ca daca ti-a cazut fereastra si ai schimbat-o, nu te-ai modernizat dar te-ai reabilitat. Intretinerea curenta, ti-ai reparat yala, ti-ai dat cu vopsea. Domnul consilier Axinia Constantin

Nu vorbeste la microfon.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu, sarcina proprietarului.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Sunt capitole diferite, domnul consilier.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu, este foarte bine ca ati ridicat problema, sa nu lase nicio umbra de indoiala fata de ce se va intampla acolo. Si atunci poate intra si amendamentul domnului consilier Axinia, prin care lucrarile de modernizare si refacere arhitecturala sunt in sarcina proprietarului. Da? Perfect. Multumim.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Reabilitarile intra ca si consolidari, cheltuieli investitii... Multumesc. Daca sunt alte discutii? Deci in spiritul a ceea ce s-a discutat acum, supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Va rog sa imi permiteti sa fac o rectificare la punctul 15 in ceea ce priveste votul, exista o abtinere in persoana domnului consilier Bejan fiind in cauza numirii in consiliu la Ateneul Tatarasi.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt supun la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind transmiterea, fara plată, către Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian'' Radauti, a unui "Sistem de diagnostic radiographic - Combigraph Ouadro'', ce nu mai este utilizat de Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

Daca sunt discutii? Va rog, domnule Trandafirescu.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Am sa va intreb cum se scoate din gestiune si se da fara plata?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Se caseaza si obligatia institutiilor publice este de a instiinta celelalte institutii de punerea la dispozitie.

Domnul consilier Trandafirescu Sorin Alexandru

Ca nu scria ca se caseaza, de asta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Se scoate din functiune. Va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

La Spitalul Clinic de Recuperare lasi s-au facut foarte multe investitii in ultimii ani, in ceea ce priveste domeniul radiologic s-au adus aparate de ultima generatie, iar acest aparat vechi este scos din uz. El este, inca nu e casat, el este functional. Este amortizat complet, dar nu mai este folosit, si la cererea celor de la Radauti, il punem la dispozitie. El poate fi utilizat, inca este in avizele normale, dar noi avem de ultima generatie aparatura radiologica si nu il mai folosim pe acesta.

Domnul consilier Bejan Victor

Daca imi permteti, intr-adevar aparatul acesta are performante deosebite, dar cu toate acestea deja din punct de vedere moral e depasit. Din punct de vedere functional lucreaza in parametrii normali si pe de alta parte este si drept si normal ca acest aparat care la noi, ca centru universitar, nu mai este necesar, pentru un oras mai mic, consideram ca ar fi un gest deosebit din partea noastra sa sprijinim medicina si pacientii din acest oras. Va multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va multumesc. Daca nu sunt alte interventii, supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 57/26.02.2015 și aprobarea închirierii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Partidul Mișcarea Populară;

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Ostaficiuc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Si ieri stiti foarte bine am avut cateva retineri cu privire la a vota acest proiect, aveam doua intrebari sau eu stiu poate retorice. Daca 130 mp nu este cam mult pentru Miscarea Populara, fiind destul de putini.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Pai nu, ca la sedinte vin cu totii.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Si daca perioada de 5 ani nu o putem scurta, tot la fel avand indoieli ca totusi mai reusesc sa se mentina 5 ani, da, in activitate. Am inteles ca exista totusi un raspuns de obligativitate, 5 ani este perioada minima.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Stiti cum e, ca si preotii, boteaza, dar nu dau zile. Noi trebuie sa dam si un termen, adica asta este obligatie legala.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Minim 5 ani este obligație legala sau...?

Doamna director Palaga Letitia

Nu vorbește la microfon.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

La microfon, ca sa se si auda.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Daca dati din cap este suficient.

Domnul consilier Bulgariu Catalin

Dar daca se desfiinteaza partidul, ni-l dam inapoi, in astia 5 ani?

Doamna director Palaga Letitia

Inceteaza contractul datorita faptului ca nu mai exista persoana juridica cu care noi am incheiat contractul.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Nu moare nimeni, numai se mostenesc.

Doamna director Palaga Letitia

In legea partidelor politice, se face trimitere la Legea 114 unde obligativitatea incheierii contractelor este de 5 ani.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Si doi, inca o data, poate nu am citit eu tot contractul, nu a fost un interes atat de puternic, exista si posibilitatea de subinchiriere? Ma gandesc sa nu faca iar pui si sa dea la altii. Nu stiu. Exista aceasta posibilitate?

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

... In ce conditii se fac pui, domnule consilier.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

E un partid totusi ... exista trecuta subinchirierea pentru spatiul respectiv?

Doamna director Palaga Letitia

Este interzisa prin contract.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Este interzisa. Multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca nu sunt alte interventii supun la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? O abtinere.

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii scuarului din fața Sinagogii Mari “Piața Prieteniei Româno-Israeliene” ;

Daca sunt discutii ? daca nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Nu avem niciun musulman aici.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Proiectul de hotarare a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SFANTUL VASILE NR. 8, NUMAR CADASTRAL 143675Intocmit in vederea realizarii unui corp de legatura intre anexa gospodareasca C1 si locuinta C3 pe teren proprietate privata persoana fizica;

Daca sunt discutii ? daca nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ?

Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA SFÂNTUL LAZĂR NR. 56 si 56A, SC 35, NUMERE CADASTRALE 137079 si 142938 întocmit in vederea construirii unui imobil de birouri pe teren proprietate privata persoană juridică;

Daca sunt discutii? Va rog, domnule consilier Ostaficiuc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

A aparut in sedinta trecuta chiar daca nu eram in localitate, ideea ca proiectul nu a intrat pe ordinea de zi, nefiind aprobat sau avizat, acel aviz al comisiei de urbanism, desi era semnat acel aviz al comisiei de urbanism. Am vrea sa stim de ce nu a intrat pe ordinea de zi de luna trecuta, acest proiect. Beneficiarul ridicand in data de 23.10 avizul comisiei de urbanism, depunand, bineinteles, facand toate diligentele necesare pentru a intra pe ordinea de zi. De ce nu a intrat pe ordinea de zi? Pentru a evita confuzia, in sensul asta intreb. Si o sa mai am inca o intrebare dupa aceasta, multumesc.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Va rog.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Acest proiect nu a fost depus in timp util pentru sedinta de luna trecuta.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Mulțumesc frumos. Pentru toate proiectele care privesc planuri urbanistice zonale este necesar o intrebare sau de fapt o rugaminte catre colegii de la serviciul de urbanism. Pentru a adapta, adica a trece data zilei in care este intocmita nota de fundamentare. In cadrul proiectelor care sunt prezentate consilierilor locali, exista o documentatie pe care noi o votam, exista aceasta nota de fundamentare, dar nu este prevazuta data, da, in care este trecuta nota de fundamentare. As avea rugamintea sa fie trecuta de aici incolo aceasta data, atunci cand colegii de la urbanism isi asuma fundamentarea unui proiect propus in plenul Consiliului Local. De ce spun asta? Avem, si ma uitam numai la proiectele din aceasta sedinta, avem proiecte din aprilie 2014, repet aprilie 2014, zona Bucium, in fine, proiectul numarul 25, februarie 2015 - proiectul numarul 24, la fel aprilie 2014, un alt proiect, atunci cand avizul comisiei de urbanism este cu maxim o saptamana, sau sa zicem o luna de zile inainte de a intra in plenul Consiliului Local. Am vrut sa fac chstiunea asta la interpelari, dar este necesar si acum. Daca avizul comisiei de urbanism este dat, trecand prin toate celelalte etape pe care un cetatean, un beneficiar le poate face pentru a aviza un PUZ, de ce avem PUZ-uri aprobate dupa un an si jumatate, dupa 20 de luni? De ce diferenta pentru ca omul era in regula atunci? Mai avea un pas, vedea primaria, vedea registratura, putea sa puna PUZ-ul si asteapta maine, nu e maine, peste un an jumatate. De unde diferenta asta? Adica sunt situatii total nepotrivite in care ii punem pe acesti beneficiari.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Aici am sa raspund eu si cred ca voi reusi chiar sa fiu foarte bine nuantat pe intrebare. Dintr-un singur motiv, domnul conilier. Dintr-un motiv legat de calitatea celor care se ocupau de acest lucru si repet, nu numai calitatea profesionala i-a impedicat de foarte multe ori sa ia deciziile la timp, ci si calitatea morala. Acesta este motivul pentru care Directia de Urbanism devenise un fel de ea, semizeu al administratiei publice locale in care cineva nu decidea in mod echivoc asupra unei parti din lege asa cum considera dumnealui sa o interpreteze, inseamna ca nu era corecta sau adevarata. Asta este motivul 1 pe care l-am sesizat de cand am inceput, si ma lupt, ma lupt asta este termenul corect, aproape cu disperare sa rezolv o problema in care statutul functionarului public corelat cu drepturile cetatenesti, corelat cu alte lucruri care tin de autoritatile publice locale, te impiedica sa iei decizii decisive si radicale, asa cum am luat cu alte persoane in alte dati. Dar lucruri se vor corecta, aveti promisiunea mea ca lucrurile astea se vor corecta in bine si vom mai evita sa aflam, am refuzat sa mai semnez adrese venite dinspre Directia de Urbanism catre mine si mai departe catre cetateni, cu completarea la completare la certificatul de urbanism. Cine vine cu completare la completare, pleaca. Noi nu suntem ISU. Ai analizat o documentatie, ti-ai facut un punct de vedere despre cerinta cetateanului, ii pui toate lucrurile care crezi ca sunt legale in momentul in care el vine cu documentatia, ii ceri, eventual, lamuriri completatoare, nu prin invitatie la camera, ca nu vreau sa am un contact direct. Ii scrii clar cu subiect si predicat, va rugam sa prezentati urmatoarele, nu va chem eu aici sa ma lamuriti daca eu stiu sa citesc o plansa sau nu, intr-o directie de urbanism care are doi arhitecti din 20 de oameni. Pai e normal ca nu stie sa citeasca o plansa, e firesc sa nu inteleaga nimic daca din punct de vedere profesional cea mai mare parte de acolo sunt pe langa, ceea ce inseamna profesia pentru o directie de urbanism. Prin urmare, lucrurile astea se vor schimba. Referitor la celelalte temeri, fata de intarzierea unor proiecte de hotarare de aprobare a unor documentatii de urbanism fata de data avizarii, in sensul ca unii si-au facut treaba, chiar domnii consilieri carora le multumesc, care saptamanal, in proportie de 99% saptamana de saptamana se aduna, analizeaza si decid, isi fac treaba, iar altii, prin vizita facuta astazi prin Directia de Urbanism, am gasit mormane de dosare. Nu as vrea sa ma gandesc, extragand asa la intamplare cate unul, daca ala trebuia aprobat de cand haul, sau. Acum este o explozie de autorizatii de construire la Serviciul Juridic, 70 de autorizatii aduse intr-o singura zi, pentru ca am declansat procedura de accelerare si de facut treaba atunci cand esti platit de catre stat. Da asa este, aveti perfecta dreptate. Un motiv in plus care ma justifica sa imi fac treaba pana la capat acolo. Multumim tare mult.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Daca sunt alte interventii ? va rog, domnule consilier.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Tot aici pe subiect. Nu am vrut sa il intrerup pe domnul primar la interpelari. De asemenea la certificatul de urbanism de informare, certificatul de urbanism de informare il poate solicita orice persoana interesata care nu se pricepe deloc la urbanism, poate fi strungar, dulgher, doctor, inginer sau orice altceva. Tocmai de asta este de informare. Asta inseamna ca acel certificat de urbanism trebuie sa cuprinda elemente atat urbanistice, juridice sau in unele cazuri economice, cu privire la zona pe care el este interesat. Avem caz, nu facem acum polemica discutiei de ieri din cadrul comisiilor care a durat mai mult de trei ore, certificat de informare care i se da omului ca fiind un teren fara sarcini si liber, iar cand ajunge la un moment dat, ce inseamna la un moment dat? Atunci cand omul cheltuie bani pe avize, pe arhitecti, pe alte persoane care sa il sprijine de fapt in optiunea acestei documentatii PUZ, ma refer la specialisti, si ajunge intr-un final sa i spuna tot primaria - dar stiti ca e un litigiu. Pai nu stia de la inceput, ca altfel nu mai cumpara terenul, nu mai punea gaj la banca, nu isi mai vindea casa. Sunt lucruri care uneori, ducem anumite persoane de acest tip, interesate, in situatii critice. Primaria Municipiului Iasi este a tuturor cetatenilor. Persoana care vine de fapt si cere un certificat de informare, sa fie informata corespunzator, corect, cu privire de fapt la apartenenta unui teren sau posibilitatea de a construi sau nu pe acel teren, inclusiv daca primaria are litigii sa se duca sa inscrie in cartea funciara ca fiind o problema pe acea zona, pe acel teren, pentru acei 60 de lei timbru care se plateste pentru aceasta inscriere. Daca cumva pierde procesul respectiv, atunci a pierdut si acei 60 de lei, daca il castiga, ii va recupera de la celalalt prin instanta. Sunt situatii in care se ajunge, sunt situatii limita la care se pot ajunge in astfel de situatii. Deci sunt lucruri care trebuie reglementate si in primul rand comunicarea eficienta intre Serviciul Juridic, Serviciul de Urbanism, secretarul

Consiliului Local sau toti cei care pe parcursul lor, pana ajunge la primar sa semneze ca primarul, lucrurile de fapt sa fie in regula.

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Sa inteleg ca ... dar acum semneaza primarul interimar, e important acum. Mulțumesc.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Domnul primar, nu stiu, important este ca daca aveti 9 semnaturi, sau stiu eu, 7 semnaturi inaintea dumneavoastra, este o dovada si de incredere ca cei pe care ii aveti in subordine de fapt au parcurs toate aceste etape, de verificare. Multumesc. Nu mai fac polemici.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

Va multumesc. Daca nu sunt alte. Va rog, domnule consilier Cristian

Domnul consilier Cristian Catalin

As vrea sa concluzionez ce a spus colegul meu de la comisia de urbanism. Ar trebui sa vedem daca avem resursele incat sa inscriem toate litigiile care privesc terenurile noastre, ale consiliului Local, in cartea funciara. Practic, aici trebuie sa vedem daca serviciul economic are resursele incat sa ne protejam patrimoniul .

Domnul Chirica Mihai - viceprimar cu atribuții de primar

Am inteles. Deci doamna Florescu ne aude, ca sarcina trebuie sa ne inscriem la Oficiul de Cadastru, toate litigiile referitoare la orice element imobiliar, terenuri sau cladiri. Multumim tare mult. Si vom gasi si resurse.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - presedinte de sedinta

Multumesc. Supun votului dumneavoatra proiectul de hotarare.

Cine este pentru?

Impotriva? Un vot impotriva.

Abtineri? 3 abtineri.

Va multumesc. Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SULFINEI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 144464 Intocmit in vederea supraetajarii si modificarii corp C3a, schimbare destinatie (laborator tehnica dentara) pe teren proprietate privata persoane fizice;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAȘI, ZONA BUCIUM BOIANGIU NR.5, T 149, număr cadastral 145636 pentru extindere intravilan municipiul Iași în vederea realizării investiției construire locuință, fântâna, împrejmuire teren proprietate ;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona Bucium extravilan, T 155, număr cadastral 145303 întocmit pentru introducere teren în intravilan, construire locuință, anexe, împrejmuire pe teren proprietate ;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Va uitati asa la mine, am adoptat si eu tehnica dumneavoastra.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAȘI, COLINA ÎNSORITĂ, NUMĂR CADASTRAL 135264 întocmit în vederea construirii unei locuințe duplex (pentru două familii) și împrejmuire teren proprietate ;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Zambesc pentru ca scrie duplex, doua familii, daca se muta a treia ce facem, ii scriem sarcina.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 5 NUMAR CADASTRAL 138244 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice ;

Daca sunt discutii? Daca nu sunt supun votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? 4 abtineri (5 abtineri).

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Si eu la proiectul numărul 28 m-am abtinut. 5 abțineri.

Domnul consilier Boisteanu Paul Corneliu - președinte de sedinta

5 abțineri. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Va multumesc. O zi buna!

PRESEDINTE DE SEDINTA, BOISTEANU PAUL CORNELIU

SECRETAR MUNCIPIUL IAȘI, DENISA LILIANA IONASCU


16/16