Proces verbal din 24.09.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 24 septembrie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 87992 / 28.09.2015

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

MINUTA

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 24.09.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL

MIN U T A

ședinței extraordinare din data de 24 septembrie 2015 a Consiliului Local al Municipiului

Iași

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară la data mai sus-menționată, prin Dispoziția Primarului nr. 875/22.09.2015, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.

Sunt prezenți următorii consilieri locali:

1.    AUR MARIUS CĂTĂLIN

2.    BEJAN VICTOR

3.    BOIȘTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOCA ADRIAN FLORIN

5.    BULGARIU CATALIN

6.    CHIRICA MIHAI

7.    CRISTIAN CĂTĂLIN

8.    DANGĂ MARIUS

9.    GAVRILĂ CAMELIA

10.    HARABAGIU GABRIEL

11.    LEONTE CONSTANTIN

12.    MATASARU PETRE DANIEL

13.    MELENCIUC GEORGIANA

14.    NEDELCU VLAD NICOLAE

15.    NAVODARU LAURENȚIU

16.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

17.    PREDA ANCA

18.    RUDNIC ERICA

19.    SCRIPCARU CALIN

20.    SURDU MIHAI GABRIEL

Participă la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași din data de 24 septembrie 2015: doamna Denisa Liliana Ionașcu - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrările ședinței sunt conduse de către domnul Cristian Catalin .

Ședința a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iași.

Lipsesc motivat următorii consilieri: Antipa Gabriela, Anghel Ficu, Axinia Constantin, Birhala Constantin, Sandu Vasile, Trandafirescu Alexandru si Vranceanu Simona.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâri, respectiv:

1.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier in funcția de președinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi, pentru sedinta extraordinara din data de 24 septembrie 2015.

2.    Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor lașului 2015.

În urma analizării și discuțiilor purtate pe marginea ordinii de zi, au fost adoptate următoarele hotărâri:

H.C.L. nr. 292 din 24 septembrie 2015, privind alegerea domnului consilier Cristian Catalin, in functia de presedinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi, pentru sedinta extraordinara din data de 24 septembrie 2015

-    a fost adoptată cu 19 voturi pentru,

-    1 abtinere.

H.C.L. nr. 293 din 24 septembrie 2015, privind organizarea Sarbatorilor lasului

2015.

-    a fost adoptată cu 17 voturi pentru,

-    3 abtineri.

Ședința extraordinară din data de 24 septembrie 2015 se încheie la ora 10,45.

În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparența

decizională în administrația publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Iași și pe site-ul propriu.

Secretarul Municipiului Iași Denisa Liliana Ionașcu

3/3

FM.14.CIC.01/27.07.2009