Proces verbal din 15.09.2015

PROCES VERBAL incheiat pe data de 15 septembrie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 96676 / 20.10.2015


ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE

15.09.2015

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 15 septembrie 2015 in cadrul sedintei extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AGHEL FICU

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    AXINIA CONSTANTIN

4.    BEJAN VICTOR

5.    BIRHALA CONSTANTIN

6.    BOCA ADRIAN FLORIN

7.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

8.    BULGARIU CATALIN

9.    CHIRICA MIHAI

10.    CRISTIAN CATALIN

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    MATASARU PETRE DANIEL

13.    MELENCIUC GEORGIANA

14.    NAVODARU LAURENTIU

15.    NEDELCU VLAD NICOLAE

16.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

17.    RUDNIC ERICA

18.    SANDU VASILE

19.    SURDU GABRIEL MIHAI

20.    TRANDAFIRESCU SORIN

21.    VRANCEANU SIMONA ELENA

Participa la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica -viceprimarul Municipiului Iasi, domnul Surdu Gabriel Mihai - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Axinia Constantin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 847 din data de 11 septembrie 2015, avand urmatorul proiect inscris pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași însusit prin H.C.L. nr.10/2015, precum și punerea la dispozitia proiectului “Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Municipiul Iași si zona metropolitana - CL 21, amplasament Statie pompare SP1” a terenului in suprafață de 300 mp, proprietate publică a Municipiului Iasi, necesar pentru implementarea acestuia de catre operatorul SC Apavital SA;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineata. Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin dispozitia Primarului Muncipiului Iasi nr.847 din data de 11 septembrie 2015. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Antipa Gabriela, domnul Danga Marius Sorin, doamna Gavrila Camelia, domnul Leonte Constantin, doamna Preda Anca, domnul Scripcaru Calin.

Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri, domnule primar, domnilor viceprimari, onorata asistenta.In sedinta extraordinara de astăzi avem un articol unic pe care il supun la vot si o completare in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local , e Sectiunea a-3-a, art. 49 alin. 8 in care sunt probleme urgente, deci completarea numarul unu.

Supun Ordinea de zi cu completarea ?

Cine este pentru?

Abtineri?

Împotriva?

Deci ordinea de zi a fost aprobata în unanimitate.

Proiectul nr.1

Îmi permiteți sa dau citire articolului unic:

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi însusit prin

H.C.L. nr.10/2015, precum și punerea la dispozitia proiectului “Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in2/3

Municipiul Iași si zona metropolitana - CL 21, amplasament Statie pompare SP1” a terenului in suprafață de 300 mp, proprietate publică a Municipiului Iasi, necesar pentru implementarea acestuia de catre operatorul SC Apavital SA;

Discutii?

Supun la Vot.

Cine este pentru?

Abtineri?

Împotriva?

În unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Proiectul nr. 2

Îmi permiteți sa dau citire si completării numărul unu:

Proiect privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum național cu indicativele DN 24 km 183+941-188+150, DN 24 km 191+035-202+259, DN 28 km 64+225-68+580 și DN 28 km 69+657-82+804, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași;

Discutii?

Domnul Danga vă rog?

Pardon.M-am obisnuit...

Domnul Ostaficiuc

Imi lipsea cineva.

Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen

Multumesc.Având în vedere ca lucrez în cadrul CNADNR vă rog frumos să consemnați abținerea mea.

Domnul consilier Axinia Constantin - președinte de sedinta

Domnule primar vă rog.

Domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului lasi

Mulțumesc foarte mult. Buna dimineața.

Cel de al doilea proiect de pe ordinea de zi de astăzi vine în completarea inventarului Municipiului Iași în ceea ce privește administrarea motivat de Ordonanța 43 pe 1997 care spune ca pe raza Municipiilor reședință de judet toate segmentele de drum national trebuie sa fie în administrarea autorităților publice locale.Este imperativ aplicarea legii si se va intampla pe tot parcursul evolutiei PUG-ului Municipiului Iași care bineinteles are în vedere și extinderea intravilanului aceasta Hotarare de consiliu v-a completa domeniul de administrare a Municipiului Iasi si va veni ca si masura complementaraă obtinerii avizului de la Directia de Drumuri Iași.Acest lucru s-a făcut în urma unei discuții avute vinerea trecuta, cu conducerea Companiei Nationale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România si intradevar este necesar acest lucru, ulterior după aprobarea Consiliului Local va fi făcută și reinventarierea acelor bunuri care s-au obtinut în urma modernizării sub auspiciile Ministerului Transporturilor si trecerea lor în administrarea Municipiului Iași. Multumesc.

Domnul consilier Axinia Constantin - presedinte de sedinta

Multumesc domnule Primar.Stimati colegi supun la vot daca nu mai sunt alte discuții.

Cine este pentru ?

Se abține cineva? O abtinere domnul Ostaficiuc Marius Eugen.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Si cu acestea s-a terminat ordinea de zi.

Vă mulțumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR MUNCIPIUL IASI,

CONSTANTIN AXINIA    DENISA LILIANA IONASCU

3/3

FM.14.CIC.01/27.07.2009