Hotărârea nr. 409/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 118719/16.12.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planurile de amplasament de amplasament si delimitare a imobilului intocmite de catre ing. Daniela Frunza, ing. Drujescu Cezar, PFA Daniela Hurjui;

Având în vedere raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat Sandulache Gabriel pentru imobilele aflate in administrarea Scolii Gimnaziale ‘'Mihai Codreanu'' Iasi;

Având în vedere incheierea de intabulare nr. 163787/04.12.2015 si 163791/23.11.2015 a imobilelor proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Scolii Gimnaziale Ion Creanga;

Având în vedere adresa nr. 119216/16.12.2015 a Liceului Teoretic ‘'Al. I. Cuza Iasi'';

Având în vedere adresa nr. 119222/16.12.2015 a Scolii Gimnaziale ‘'Petru Poni'' Iasi;

Având în vedere adresa nr. 119219/16.12.2015 a Scolii Postliceale Sanitare ‘'Gr. Ghica Voda'' Iasi;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 10/2015 in sensul ca:

a)    bunurile administrate de catre Liceul Teoretic ‘'Alexandru I. Cuza'' Iasi, au elementele de identificare prevazute in Anexa 1;

b)    bunurile administrate de catre Scoala Postliceala Sanitara ‘'Gr. Ghica Voda'' Iasi, au elementele de identificare prevazute in Anexa 2;

c)    bunurile administrate de catre Scoala Gimnaziala ‘'Petru Poni'' Iasi, au elementele de identificare prevazute in Anexa 3;

d)    bunurile administrate de catre Scoala Gimnaziala ‘'Carmen Sylva'' Iasi, au elementele de identificare prevazute in Anexa 4;

e)    bunurile administrate de catre Scoala Gimnaziala ‘'Ion Creanga'' Iasi, au elementele de identificare prevazute in Anexa 5

f)    valorile de inventar a imobilelor in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program

Normal nr. 4, ce face parte din structura Scolii Gimnaziale ‘'Mihai Codreanu'' Iasi, sunt cele prevazute in Anexa 6;

Art.2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Contractele de administrare incheiate cu unitatile de invatamant mentionate la art. 1.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Liceului Teoretic ‘'Alexandru I. Cuza'' Iasi; Scolii Postliceale Sanitare ‘'Gr. Ghica Voda'' Iasi; Scolii Gimnaziale ‘'Petru Poni''

Iasi; Scolii Gimnaziale ‘'Carmen Sylva'' Iasi; Scolii Gimnaziale ‘'Ion Creanga'' Iasi; Scolii

Gimnaziale ‘'Mihai Codreanu'' Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția

de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Liceul Teoretic ‘'Alexandru I. Cuza'' Iasi; Scoala Postliceala Sanitara ‘'Gr. Ghica Voda'' Iasi; Scoala Gimnaziala ‘'Petru Poni'' Iasi; Scoala Gimnaziala ‘'Carmen Sylva'' Iasi; Scoala Gimnaziala ‘'Ion Creanga” Iasi;Scoala Gimnaziala ‘'Mihai Codreanu'' Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 409 din 29 decembrie 2015

Nr.

crt.

Cod.

Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

1.6.2.

Clădire liceu corp A- C1

str. I. Creanga nr. 37, suprafata construita la sol 1034 mp

2

1.6.2.

Sala de sport - C2

str. I. Creanga nr. 37, suprafata 520 mp

3

1.6.2.

Atelier- C3

str. I. Creanga nr. 37, suprafata 369 mp

4

1.6.2.

Anexa magazie metalica -C4

str. Ion Creanga nr. 37, suprafata 93 mp

5

1.6.2.

Cladire anexa vestiar (grup sanitar+magazie) -C5

str. Ion Creanga nr. 37, suprafata 51 mp

6

1.6.2.

Cladire Anexa (metalica)-C6

str. Ion Creanga nr. 37, suprafata 98 mp

7

0.1.

teren corp A

str. Ion Creanga nr. 37, suprafata 6793 mp, din care

2165 mp construit

8

1.6.2.

cladire liceu corp B "C Hogas" - C1

str. Ciric nr. 23 A, suprafata 1057 mp

9

0.1.

teren corp B

str. Ciric nr. 23 A, suprafata 4010 mp, din care 1057 mp construit

10

1.6.3.2.

gard imprejmuire

str. Ion Creanga nr. 37

11

1.6.6.

afisier

str. Ion Creanga nr. 37

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Nr.

crt.

Cod.

Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

1.6.2.

Clădire scoala - C1

str. N. Balcescu nr. 19, suprafata 624.00 mp , suprafata construita desfasurata 3432.00 mp

2

1.6.2.

Clădire cămin - C1

str. N. Balcescu nr. 28, suprafata 419.00 mp, suprafata construita desfasurata 2095.00 mp

3

1.6.2.

Clădire cantina - C2

str. N. Balcescu nr. 28, suprafata 346.00 mp, suprafata construita desfasurata 692.00 mp

4

1.6.2.

Clădire cabina poarta -C3

str. N. Balcescu nr. 28, suprafata 20.00 mp

5

1.6.2.

Clădire capela si sala festivitati - C4

str. N. Balcescu nr. 28, suprafata 217.00 mp, suprafata construita desfasurata 434.00 mp

6

0.1.

Teren

str. N. Balcescu nr. 19, suprafata 2061.00 mp, din care 624.00 mp construit

7

0.1.

Teren

str. N. Balcescu nr. 28, suprafata 1992.00 mp, din care 1002.00 mp construit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Nr. crt.

Cod.

Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

1.6.2.

Clădire scoala corp A - C1

str. Pacurari nr. 112, suprafata 923.00 mp

2

1.6.2.

Clădire ateliere si sala de sport, corp B- C3

str. Pacurari nr. 112, suprafata 255.00 mp

3

1.6.2.

Cladire biblioteca si contabilitate, corp C - C2

str. Pacurari nr. 112, suprafata 93 mp

4

0.1.

Amenajare teren sport

str. Pacurari nr. 112, suprafata 492 mp

5

1.6.3.

Amenajare imprejmuire laterala scoala

str. Pacurari nr. 112

6

0.1.

teren

str. Pacurari nr. 112, suprafata 6437.00 mp, din care: 1271.00 mp construit, suprafat amenajata teren sport 492 mp

7

1.6.2.

Cladire GPN 23 - C1

str. Arcu nr. 48, suprafata 340.00 mp

8

0.1.

teren

str. Arcu nr. 48, suprafata 1458.00 mp, din care 340.00 mp construit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Nr. crt.

Cod.

Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

1.6.2.

Clădire scoala corp A - C1

str. Ghica Voda nr. 24, suprafața 730.00 mp, suprafața construita desfasurata 1460.00 mp

2

16.2.

Clădire scoala corp B - C2

str. Ghica Voda nr. 24, suprafata 167 mp, suprafata construita desfasurata 334.00 mp

3

1.6.2.

Magazie -anexa -C3

str. Ghica Voda nr. 24, suprafata 43 mp

4

0.1.

Teren

str. Ghica Voda nr. 24, suprafata 3570.00 mp, din care 940.00 mp construit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Nr. crt.

Cod.

Clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

1

1.6.2.

Clădire - C1

str. Toma Cozma nr. 119B, suprafața 799.00 mp,

CF 152241, nr. cadastral 152241 - C1

2

0.1.

Teren

str. Toma Cozma nr. 119B, suprafața 4075.00 mp, CF 152241, nr. cadastral 152241

3

1.6.2.

Clădire GPN

15- C1

Aleea Pacurari nr. 2, suprafata 370.00 mp, CF 152242, nr. cadastral 152242 - C1

4

0.1.

Teren

Aleea Pacurari nr. 2, suprafata 1599.00 mp, din care 370 mp construit CF 152242, nr. cadastral 152242

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Nr. crt.

Cod.

Clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Data PIF

Valoarea de inventar stabilita prin raport de evaluare

1

1.6.2.

clădire GPN 4

str. G. Enescu nr. 15, suprafața

145 mp

1950

184202.00

2

0.1.

teren GPN 4

str. George Enescu nr. 15, suprafata 320 mp, din care 145 mp construit

1950

335700.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

9 / 9 la H.C.L. nr. 409 din 29 decembrie 2015