Hotărârea nr. 405/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deşeurilor preluate de SC Salubris SA prin contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deșeurilor

preluate de SC Salubris SA prin contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 decembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 118753 /16.12.2015 întocmită de Direcția Tehnică si de Investitii;

Având în vedere adresa nr. 106162/13.11.2015 a S.C. Salubris S.A;

Având în vedere adresa nr. 108827/20.11.2015 a DEFPL - Serviciul Contabilitate; Având în vedere adresa nr. 92269/07.10.2015 a S.C. Salubris S.A.;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007 - anexa nr. 1; Având în vedere HCL nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al

Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere HCL nr. 11/2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Ordonanța nr.112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a bunurilor cuprinse în Anexa 2.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune în vederea casării a bunurilor cuprinse în Anexa 2.

Art.3. Anexa 2 face parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Terenurile aferente platformelor betonate ramân in domeniul public al Municipiului Iași, cu valorile existente în înscrisuri.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; S.C. Salubris S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locală; S.C. Salubris S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 405 din 29 decembrie 2015

Anexa nr. 2

la Hotărâre Consiliului Local nr. 405 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea trecerii

din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deșeurilor preluate de S.C. Salubris S.A. prin contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007

Nr.crt

Adresa platforma betonata

pentru containere si teren

aferent

Cantitate

scriptica

Cantitate

faptica

Valoare

platforma

Valoare

teren

1

Sos. Moara de Foc nr.1, - P.G. Strada

1

0

685,80

3285,00

2

Str. Razboieni Nr. 3, - P.G. Centrala

1

0

1371,60

6570,00

3

Str.Dudescu - V. Lupu, - P.G. sect

4 Politie

1

0

571,50

2737,50

4

Str. V. Lupu Nr. 110, - P.G.FLUX

1

0

685,80

3285,00

5

Str. Plantelor - Pasaj CFR, - P.G. Fier vechi

1

0

571,65

2017,50

6

Str. Trei Fantani Nr. 41,    -

P.G.Romtrans

1

0

1143,30

4035,50

7

Str. Valeni Nr. 3 (parcare), -P.G.Valeni (SIMI)

1

0

571,65

2017,50

8

Str. Urcușului - Str. Valeni, -P.G.Urcusului (deal)

1

0

571,65

2017,50

9

Str. Manastirii - Platou Manastire,

- P.G.Manastire Galata

1

0

571,65

2017,50

10

Str. Manta Rosie - Sediu Dedeman, - P.G.Platou RENEL

1

0

571,65

2017,50

11

Str. Valeni Nr. 2, - P.G.Livada Tigani

1

0

571,65

2017,50

12

Str. Valeni - Al. Podisului, -P.G.ENPI

1

0

571,65

2017,50

13

Str. Alunis - Sos. Galata, -P.G.Monument

1

0

4801,86

16947,00

14

Str. Cicoarei - case, - P.G.Dallas

1

0

2400,93

8473,50

15

Str. Cicoarei ,    - P.G.Stadion

Constructorul

1

0

2057,94

7263,00

16

Str. Urcusului - Str. Szabo, -P.G.Urcusului (vale)

1

0

1714,95

6052,50

17

Str. Gr. Cobalcescu- Releu TVR -P.G. Releu Pietrarie

1

0

571,65

2017,50

18

Str. Fundac Bucium - Sos. Bucium - P.G. Exclusiv

1

0

1486,29

5245,50

19

Str. Visani(Fundac) - Str. Fermei -P.G. Spate Zahana

1

0

1028,97

3631,50

20

Sos.Bucium    -    Motel

Bucium(Spate), - P.G.Motel Bucium

1

0

571,65

2017,50

21

Platou Bărboi bloc D1-P.G. Platou Bărboi

1

0

1542,92

17951,90

22

Str. Cuza Vodă - P.G. Cadastru

1

0

1028,61

11967,93

23

B-dul Independenței nr. 2-P.G. Bl. CARMEN    ’

1

0

1371,48

15957,24

24

B-dul Independenței Mitoc - P.G.

1

0

1142,90

13297,70

Republica

25

Str. Col. Langa - P.G. Bijuterie

1

0

857,17

7228,95

26

Str. Col. Langa - P.G. Apelor

1

0

1714,35

14457,90

27

Splai Bahlui - P.G. Ipsilanti

1

0

1714,50

8212,50

28

Str. I.C. Brătianu - P.G. Filarmonică

1

0

571,45

4819,30

29

Str. Străp. Silvestru - P.G. Rampă Podul de Piatră

1

0

857,17

7228,95

30

Str. Sf. Andrei - P.G. Bloc B 6

1

0

1542,91

13012,11

31

B-dul C.A. Rosetti nr. 27 - P.G. Poștă

1

0

2743,20

13140,00

32

Str. Timpului - P.G. Timpului

1

0

685,98

2421,00

33

Str. Căpșunilor nr. 11 - P.G. Tăutu

1

0

1714,95

6052,50

34

Str. Fântânilor - P.G. Trecătoarea Ciobanilor

1

0

1028,97

3631,50

35

Str. Străp. Țuțora nr. 8 - P.G.

Ț uțora

1

0

1371,60

6570,00

36

Str. Primăverii nr. 26, bl. A6-P.G.Alimentara Țesătura

1

0

1028,70

4927,50

37

Str. Mitropolit Varlaam - P.G. Service Nicolina

1

0

914,64

3228,00

38

Str. Primăverii nr. 5 - P.G. Alimentara Țesătura

1

0

914,40

4380,00

39

Calea Chișinăului - P.G. Tonete Țesătura

1

0

685,80

3285,00

40

Calea Chișinăului - P.G. Gard Tomiris

1

0

571,50

2737,50

41

B-dul N. lorga - P.G. Tonete N. lorga

1

0

1143,00

5475,00

42

B-dul N. lorga - P.G. Stația Maxi Taxi

1

0

914,40

4380,00

43

B-dul N. lorga - P.G. Diana(față)

1

0

685,80

3285,00

44

Sf Andrei - PG B2

1

0

685,74

5783,16

45

Str. M. Varlaam - P.G. Zid Nicolina

1

0

685,98

2421,00

46

Str. Perju, bl. Reval

1

0

685,74

5783,16

47

Str. Eternitate nr. 44

1

0

1781,74

474,28

48

Str. Eternitate nr. 162

1

0

1781,74

1422,84

49

Str. Nicorita

1

0

1937,29

474,28

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

4 / 4 la H.C.L. nr. 405 din 29 decembrie 2015