Hotărârea nr. 364/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.108753/19.11.2015 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Modernizare strazi in Municipiul Iasi, conform anexei ce face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Direcției Generale Tehnice si Investiti și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 364 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

ANEXA 1 la HCL nr. 364/25.11.2015

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL IASI

MODERNIZARE STRAZI - FUNDAC SOCOLA

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    3.195.352 lei (718,783 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 2.801.386 lei (630,162 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4455 lei/euro conform info-euro BNR la data 08.08.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    1.105,00 m

Suprafața carosabilă:    4.414,00    mp

Suprafața trotuare:    1.039,10    mp

MODERNIZARE STRAZI - FUNDAC BUCIUM

1. Valoarea estimata cu TVA, totala    3.341.911 lei (751.751 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 2.929.958 lei (659.084 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4455 08.08.2014

lei/euro conform info-euro BNR la data


1.026,00 m 4.906,00 mp

987,00 mp


4.644.153 lei (1.048.342


2.    durata de realizare: 14 luni.

3.    caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:

Suprafața carosabilă:

Suprafața trotuare:

MODERNIZARE STRAZI - FUNDAC PAUN

1. Valoarea estimata cu TVA, totala mii euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 4.079.390 lei ( 920.856 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4300 lei/euro conform info-euro BNR la data

16.10.2014

2. durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    1.260,00 m

Suprafața carosabilă:    6.858,00    mp

Suprafața trotuare:    1.663,20    mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA PLOPII FARA SOT

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    3.183.110 lei (716.030 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 2.791.697 lei (627.983 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4455 lei/euro conform info-euro BNR la data 08.08.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    778,00 m

Suprafața carosabilă:    5.340.30,00    mp

Suprafața trotuare:    578,00 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA DEALUL BUCIUM

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    3.238.937 lei (731.139 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 2.841.383 lei (641.396 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4300 lei/euro conform info-euro BNR la data

16.10.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    575,00 m

Suprafața carosabilă:    3.601,50 mp

Suprafața trotuare:

841,55 mp


MODERNIZARE STRAZI - STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    1.867.818 lei (420.159 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 1.632.369 lei (367.195 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4455 lei/euro conform info-euro BNR la data 08.08.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3.    caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    752,00 m

Suprafața carosabilă:    2.914,00 mp

Suprafața trotuare:    187,70 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA TEASCULUI

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    1.395.127 lei (313.827 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 1.218.220 lei (274.034 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4455 lei/euro conform info-euro BNR la data 08.08.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3.    caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    260,00 m

Suprafața carosabilă:    1.512,10 mp

Suprafața trotuare:    24,60 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA CALUGARENI

1. Valoarea estimata cu TVA, totala    380.941 lei (85.991 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 325.089 lei (73.384 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4300 lei/euro conform info-euro BNR la data

16.10.2014

2. durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor Lungimea totală:

150,00 m 612,10 mp

30,20 mp


Suprafața carosabilă:

Suprafața trotuare:

MODERNIZARE STRAZI - STRADA OLTENIEI

1. Valoarea estimata cu TVA, totala euro)

1.532.819 lei (346.009 mii


din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 1.338.991 lei (302.256 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4300 lei/euro conform info-euro BNR la data

16.10.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3.    caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    374,00 m

Suprafața carosabilă:    1.940,60 mp

Suprafața trotuare:    472,80 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA BUCOVINEI

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    1.146.837 lei (258.881 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj:    998.900 lei (225.486 mii

euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4300 lei/euro conform info-euro BNR la data

16.10.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3.    caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    371,00 m

Suprafața carosabilă:    1.696,00 mp

Suprafața trotuare:    252,00 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA TRANSILVANIEI

1.586.023 lei (358.016 mii


1. Valoarea estimata cu TVA, totala euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 1.385.845 lei (312.832 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4300 lei/euro conform info-euro BNR la data

16.10.2014

2. durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    381,00 m

Suprafața carosabilă:    1.921,50 mp

Suprafața trotuare:    453,20 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA CAZĂRMILOR

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    3.719.202 lei (836.620 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 3.263.331 lei (734.075 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4455 lei/euro conform info-euro BNR la data 08.08.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3.    caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    833,00 m

Suprafața carosabilă:    5.292,40 mp

Suprafața trotuare:    1.829,00 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA IANCU BACALU

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    1.089.833 lei (244.974 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj:    908.111 lei (204.125 mii

euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4488 lei/euro conform info-euro BNR la data 21.07.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    376,00 m

Suprafața carosabilă:    2.493,00 mp

Suprafața trotuare:    1.035,90 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA PETRU MOVILA

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    3.412.278 lei (767.011 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 2.865.186 lei (644.036 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4488 lei/euro conform info-euro BNR la data 21.07.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    1.000,00    m

Suprafața carosabilă:    8.714,00    mp

Suprafața trotuare:    3.516,40    mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA SFANTU ANDREI

1.    Valoarea estimata cu TVA, totala    2.037.244 lei (547.931 mii

euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 1.706.017 lei (383.478 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4488 lei/euro conform info-euro BNR la data 21.07.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    725,00 m

Suprafața carosabilă:    5.619,50 mp

Suprafața trotuare:    2.013,50 mp

MODERNIZARE STRAZI - STRADA TANASESCU

1. Valoarea estimata cu TVA, totala    901.743 lei

(202.692 mii

(176.116 mii

BNR la data


euro)

din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 783.505 lei euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4488 lei/euro conform info-euro 21.07.2014

2. durata de realizare: 14 luni.

3. caracteristicile principale ale construcțiilor Lungimea totală:

253,00 m

998,00 mp 609,40 mp


Suprafața carosabilă:

Suprafața trotuare:

MODERNIZARE STRAZI - STRADA ATELIERULUI

1. Valoarea estimata cu TVA, totala euro)

1.480.671 lei (332.826 mii


din care Valoarea estimata cu TVA, constructii+montaj: 1.237.558 lei (278.178 mii euro)

s-a considerat o rata de schimb 4,4488 lei/euro conform info-euro BNR la data 21.07.2014

2.    durata de realizare: 14 luni.

3.    caracteristicile principale ale construcțiilor

Lungimea totală:    461,00 m

Suprafața carosabilă:    3.057,50 mp

Suprafața trotuare:    1.599,10 mp

Datele sunt preluate din proiectul faza SF - proiectant SC Simpa Consult SRL

Președinte de Ședință Paul Corneliu Boișteanu

9 / 9 la H.C.L. nr. 364 din 25 noiembrie 2015