Hotărârea nr. 362/2015

HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea

Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2015

9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 108960 / 20.11.2015, întocmit de către Biroul de Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2015, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Programul poate fi completat ulterior cu alte acțiuni menite să aducă un plus de valoare acestui eveniment, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art. 2. Cheltuielile ce vor fi suportate de Municipiul Iași vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, articolul bugetar 20, precum și din capitolul 68 - Asistență socială, Subcapitolul 68.50.50 - Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, Titlul X - Alte cheltuieli, aliniatul 59.22 - „Acțiuni cu caracter științific și social - cultural”, în sumă maximă de 150.000 lei.

Art. 3. Cheltuielile efectuate de către Direcția de Asistență Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași pentru buna desfășurare a Mesei Unirii, vor fi susținute din capitolul 68 - Asistență socială, Subcapitolul 68.50.50 - Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, Titlul X - Alte cheltuieli, aliniatul 59.22 -„Acțiuni cu caracter științific și social - cultural”, în sumă maximă de 30.000 lei, din bugetul alocat la art. 2 al prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către : Primarul Municipiului Iași; Direcția Generala Tehnică și Investiții, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale și Turism, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generala Tehnică și Investiții, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul de

Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale și Turism, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 362 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

20

Împotrivă

1

Abțineri

f

3

Anexa 1 la HCL nr. 362/25.11.2015

Program 1 Decembrie 2015 - Ziua Națională a României

Slogan: „lașul care unește”

Pe pietonalul Ștefan cel Mare va avea loc o expoziție de tehnică militară, în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie orele 9.30 - 10.00 - Scena din Piața Unirii

Muzică de fanfară militară orele 10.00 - 11.00 - Scena din Piața Unirii

Te Deum, discursurile oficialităților, depunere de coroane, defilare militară orele 11.00 - 12.30 - Scena din Piața Unirii

Concert de muzică populară

Vor evolua artiști din Iași, Chișinău și Cernăuți.

orele 12.00 - 13.00 - Strada Lăpușneanu

„Masa Unirii”

Vor fi distribuite 5000 de porții de fasole, cârnați, ceai, vin.

ora 16.00 - Foaierul Palatului Roznovanu

Expoziția „lașul care unește"

Fotografii și obiecte de patrimoniu din perioada Iasului - capitala de razboi, 19161918.

Expoziție organizată în parteneriat cu Garnizoana Iași și cu Complexul Național Muzeal Moldova

orele 17.00 - 19.00 - Primăria Municipiului Iași, Sala Mare

Recepție de gală cu ocazia Ziei Naționale

Sunt invitați cetățenii de onoare ai municipiului, „ambasadorii Iașului” (FICCE), rectorii universităților, directorii direcțiilor deconcentrate, parlamentari, consilieri locali și județeni.

Momente muzicale susținute de formații de la instituțiile de cultură ieșene. Recepția se va încheia cu un cocktail.

orele 18.00 - 18.45 - Piața Unirii - pietonalul Ștefan cel Mare - Palas

Retragerea cu torțe

•    Se va desfășura pe traseul Piața Unirii - pietonalul Ștefan cel Mare - Palas.

•    La Palas va avea loc un miniconcert de fanfară militară.

ora 18.45 - Palas

Arborarea drapelului gigant

Se va organiza un moment festiv, în prezența unor oficialități și în cadrul căruia un steag gigant va fi arborat pe clădirea turn din ansamblul Palas.

orele 19.00 - 21.30 - Piața Palatului Culturii

Concert de Ziua Națională a României.

5

•    Vor performa artiști locali și un artist internațional.

•    Nu se organizează focuri de artificii!

Buget estimativ de cheltuieli:

Servicii tehnice (scenotehnică, alpiniști etc.)

25.000

Servicii artistice (artiști spectacol folcloric, recepția oficială, concert etc.)

30.000

Servicii și materiale de promovare

30.000

Masa Unirii

30.000

Expoziția „lașul care unește"

3.000

Cocktail (recepția oficială)

20.000

Racorduri și energie electrică

5.000

Cheltuieli neprevăzute

7.000

TOTAL

150.000

Prerședinte de Ședință Paul Corneliu Boișteanu

5 / 5 la H.C.L. nr. 362 din 25 noiembrie 2015