Hotărârea nr. 293/2015

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor lașului 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

24 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAȘI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 85833 / 22.09.2015, întocmit de către Biroul de Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere Anexa 1 cu Programul Sărbătorilor Iașului 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea Sărbătorilor Iașului 2015, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Programul poate fi completat, ulterior, cu alte acțiuni menite să aducă un plus de valoare ediției din acest an a Sărbătorilor Iașului, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art.2. Cheltuielile ce vor fi suportate de Municipiul Iași vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, poziția „Donații și sponsorizări”, poziția „Olimpiade și concursuri”, articolul bugetar 20, precum și din contul extrabugetar 5007 - „Donații și sponsorizări neutilizate din anii anteriori”, în sumă maximă de 2.800.000 lei.

Art.3. Serviciile și lucrările executate în mod special pentru buna desfășurare a Sărbătorilor Iașului, de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași vor fi susținute din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”,

articolul bugetar 20, în sumă maximă de 300.000 lei, din bugetul alocat Sărbătorilor

lașului 2015.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași;Instituția Prefectului Județului Iași;Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale și Turism, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale și Turism, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

3

Nr. 293 din 24 septembrie 2015

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 24 septembrie 2015

SĂRBĂTORILE IAȘULUI 2015

Propunere de program

Ceaiul Pelerinilor, 11 - 14 octombrie 2015.

-    Vor fi distribuite porții de ceai pentru pelerinii ce așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Paraschiva.

Cazare pentru pelerini - Parcarea Facultății de Teologie, 11 - 14 octombrie 2015.

-    Vor fi amenajate corturi pentru adăpostirea pelerinilor care s-au închinat la moaștele Sfintei Paraschiva.

Masa Pelerinilor - Cantina de ajutor social, 14 octombrie 2015.

-    Vor fi distribuite porții de sarmale pentru pelerinii care s-au închinat la moaștele Sfintei Paraschiva.

Seara Valorilor, Parcul Palas (Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, în caz de vreme nefavorabilă), 14 octombrie 2015, ora 17.00;

-    Vor fi premiați cei mai merituoși ieșeni care, prin excelența activității lor, au influențat, și continuă să o facă, viața socială, culturală, artistică și sportivă a cetății.

Concert „Pasărea Rock Simfonic”, Parcul Palas, 13 octombrie 2015, ora 19.00 - 21.30

-    Concert de muzică folk-rock, rock progresiv, etno rock susținut de către Mircea Baniciu, Josef Kappl, Ovidiu Lipan;

-    Pasărea Rock este un proiect muzical nou lansat pe piața muzicală din România (25 martie 2014), dar de școală veche, cu membri fondatori care nu mai au nevoie de nici o introducere;

-    În deschidere va concerta legendara formație ieșeană Roșu și Negru, readusă în viața muzicală la Iași la inițiativa lui Cosmin Marcovici, tenor al Operei Naționale Române Iași.

Spectacol, Esplanada Palatului Culturii, 15 octombrie 2015, ora 19.00;

-    spectacolul se va încheia cu un spectaculos joc de artificii

Festivalul Internațional de Muzică și Dans pentru Copii și Tineret „Iași Junior”, ediția I, esplanada Halei Centrale, 9 și 10 octombrie 2015

-    Spectacol de muzică susținut de copii din Iași, Chișinău și Cernăuți

Festivalul de Muzică Populară „Sărbătoare în cartierul tău”:

-    Spectacol de muzică populară susținut de artiști din Iași, Chișinău și Cernăuți

Tătărași - Esplanada Oancea, 9 octombrie 2015;

Alexandru cel Bun - Piața Voievozilor, 10 octombrie 2015;

Nicolina - Parcul Nicolina 1, 11 octombrie 2015.

Iași History Lighting Tour, 14 - 15 octombrie 2015

-    10 statui din Iași vor fi puse în valoare prin intermediul unui proiect special de iluminare și muzică și parțial 3 D mapping, cuprinse într-un tur care stimulează interesul celor mai selectivi turiști: Statuia cavaleristului în atac - Statuia Mihai Kogălniceanu - Statuia A.D. Xenopol - Statuia Mihai Eminescu - Statuia Alexandru Ioan Cuza - Monumentul Unirii -Statuia Miron Costin - Statuia Vasile Alecsandri - Statuia Gheorghe Asachi - Statuia Dosoftei

Student Bazaar Coolture, Piața Națiunilor, 8 - 14 octombrie 2015.

-    Evenimente pentru publicul pasionat de multidiversitate în cultură și gastronomie;

-    Spațiu amenajat pentru a stimula interacțiunea locuitorilor lașului cu studenții români și străini. Va fi amplasat un cort profesional de 1.600 mp (40 x 40 m) în care se vor amenaja: scenă cu sunet și lumini, ecran de videoproiecte de mari dimensiuni, spații de prezentare și vânzare mâncăruri și băuturi din diverse colțuri ale lumii, podium cu scaune pentru public, spații de degustare.

-    Zilnic, în acest pavilion vor avea loc spectacole de muzica cu formații locale, muzică electronică, proiecții de filme dar și de spectacole celebre de muzică din lume, show-uri de gastronomie, prezentări studențesti.

-    Accesul în eveniment este gratuit.

Eveniment de lansare a dosarului de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii

-    Semnarea unui acord comun cu rectorii universităților din Iași în vederea susținerii Municipiului

Iași pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii, 1 octombrie 2015, ora 14.00

-    Semnarea unui acord politic comun de către liderii partidelor politice din Iași, în vederea susținerii

Municipiului Iași pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii, 2 octombrie 2015, ora 12.00

-    Spectacol de muzică electronică și proiecții vizuale pe Palatul Culturii - concepul Switch On.

Spectacolul va fi susținut de către DJ-ul de muzică electronică Silent Strike, Cvartetul Muse și artistul vizual Dan Băsu.

„Promenada costumelor de epocă” - Parcul Palas, 14 octombrie 2015;

-    Tineri îmbrăcați în costume de epocă vor distribui materiale de promovare ale Sărbătorilor Iașului

Târgul de Toamnă, 10 - 15 octombrie 2015, str. Palat, Str. Sarmisegetuza. Vor fi comercializate:

-    confecții din piele și blană pe esplanada Costache Negri și la Hala Centrală

-    produse de artizanat pe str. Palat

-    produse alimentare și parc de distracții pe str. Sarmisegetuza.

Sărbătoarea Vinului, 10 - 15 octombrie 2015, Hala Centrală

-    Podgorii renumite vor prezenta ieșenilor o gamă variată de must, vin, rachiu și alte băuturi alcoolice ce vor putea fi degustate alături de produse de alimentație publică specifice toamnei, preparate în mod tradițional

Activități turistice:

-    Puncte de informare „Bun venit la Iași”, Gara Iași și Pietonalul Ștefan cel Mare, 12 - 14 octombrie 2015;

-    Turul gratuit „Pelerin în Iași”, Centrul Iașului, 12 - 13 octombrie 2015;

-    Concursul „(Re)cunoașteți Iașul” , 8 - 15 octombrie 2015;

-    Concursul „Iașul tău”, Primăria Iasi, 8 - 15 octombrie 2015;

-    Salonul Municipal de Fotografie „Sărbătorile Iașului”, 1 - 30 octombrie 2015;

-    Proiecție de diaporame, Primăria Municipiului Iași, 11 - 12 octombrie 2015.

Iași Cultural Trophy, 2 - 3 octombrie 2015; Echipajele participante trebuie sa unească mai multe puncte de control amplasate la obiectivele cultural-turistice importante din Municipiul Iași.

-    2 octombrie, ora 16.00 - prezentare echipaje pe pietonalul din fața Primăriei Iași, urmată de startul în competiție

-    3 octombrie, ora 10.00 - proba SuperSpeciala în parcarea ERA, ora 17.00 - festivitatea de premiere în Atrium ERA

Acțiuni sportive:

-    Cupa „Sărbătorile Iașului” la street ball, Sala Polivalentă, terenul sintetic, 3 octombrie 2015;

-    Crosul Iașului, în jurul stadionului „Emil Alexandrescu”, 10 octombrie 2015;

-    IA ȘI marchează - Stadionul „Emil Alexandrescu”, 5 - 31 octombrie 2015;

-    Cupa „Orașelor înfrățite” la baschet masculin, 2 - 4 octombrie 2015;

-    Simultan de Șah, Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, 17 octombrie 2015.

Spectacolul de teatru „Restituțio Fondane”, Depou RATP Iași, Strada Străpungerii Silvestru, 13 octombrie 2015, ora 20.00

- Spectacol realizat în cadrul proiectului „Istoria minorităților - o abordare cultural artistică a diversității”

Acțiuni în coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Iași

- Gala Excelenței, Teatrul Național „V. Alecsandri” Iași, Octombrie 2015, ISJ Iași

-    premierea elevilor și a profesorilor care au obținut rezultate remarcabile la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2014-2015

-    „Olimpic pentru o zi” - concurs de matematică adresat elevilor de gimnaziu din mediul rural, Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași, 17 octombrie 2015, ora 9.00. Organizatori: ISJ Iași/Școala Gimnazială „Titu Maiorescu" Iași, SSMR filiala Iași

-    „Iași - metamorfoză și viziune” - Expoziție de pictură, grafică și artă fotografică, vernisaj. 12 - 18 octombrie 2015, Primărie, Palas Mall. Organizatori: ISJ Iași/ Colegiul de Artă „O. Băncilă”, Colegiul „C. Negruzzi”, Palatul Copiilor Iași

-    „Istorie, istorii, istorisiri” - lansarea concursului de istorie pentru elevii de gimnaziu. 15 octombrie 2015, Muzeul Unirii. Organizatori: ISJ/ Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași,Palatul Copiilor Iași, Complexul Muzeal Moldova Iași

-    „Descoperă Iașul devenirii tale!” - prezentarea obiectivelor cultural-istorice ale Iașului elevilor de clasa a IX-a din R. Moldova, bursieri ai statului român, prin organizarea turului de oraș de către elevii ieșeni. 6 - 10 octombrie 2015, ora 16, Palatul Culturii - Copou. Organizatori: Consiliul Județean al Elevilor Iași/I.S.J, Agenția Icar Tours, elevi voluntari implicați în proiect

-    „Make a difference!” - activitate de voluntariat cu produse alimentare pentru pelerini

-    14 octombrie, orele 14 - 16, Bulevardul „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Organizatori: Colegiul ”Costache Negruzzi” Iași și Parohia „Toma Cozma” Iași

-    Ciclul de conferințe „Colocviile excelenței”, 15 octombrie 2015, Amfiteatrul Colegiului "Costache Negruzzi” Iași. Organizatori: ISJ Iași și Colegiul ”Costache Negruzzi” Iași

-    Lansarea concursului de istorie pentru elevii de gimnaziu „Iașii pașilor pierduți”. 15 octombrie 2015, Colegiul „Costache Negruzzi” Iași

-    Concursul interdisciplinar interjudețean „Religia în dimensiune virtuală”, 9 octombrie 2015, Liceul de Informatică „G. Moisil” Iași. Organizatori: Liceul de Informatică „G. Moisil” Iași/I.S.J.Iași

-    „Pagini din istoria Iașului” - vizionare de film, dezbatere cu participarea invitaților, expoziție de arte vizuale. 14 -15.10.2015, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași. Organizatori: Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir" Iași, Școala Gimnazială “Titu Maiorescu" Iași/ Casa Corpului Didactic Iași, Centrul de Studii Europene - Universitatea “Al.I. Cuza” Iași, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă" din Chișinău / Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu" Iași

-    „lașul în sărbătoare” - dezbateri, expoziții. 7 - 9 octombrie 2015, Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași. Organizatori: Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași

- „Sărbătoarea Iașului, prin ochi de copil” - proiect ce are ca finalitate organizarea unei expoziții cu lucrări artistico-plastice și practice, realizate de către copiii preșcolari din grădinițele județului Iași. 10.10.2015, Iulius Mall, etajul II. Organizatori: Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Iasi, ISJ Iași, Iulius Mall

-    „Trecutul, prezentul și viitorul unui oraș de legendă” - proiect educativ ce se va concretiza prin dezbateri, acțiuni ecologice, vizite, expoziții momente artistice, vizionări de filme. 7 - 15.10.2015, Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași și comunitatea. Organizatori: Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu”, Iași/ Asociația Părinților Școala Ștefan Bârsănescu Iași/ Palatul Copiilor/CCD Iași

-    Concurs național de gimnastică aerobică „Cupa lașului - IAȘIGYM" cu participarea cercurilor de profil din palate și cluburi din țară. 3 octombrie 2015,Casa de Cultură a Studenților Iași, 9:00 -13:00. Organizatori: Palatul Copiilor Iași/ I.S.J. Iași, Casa de Cultură a Studenților Iași, Federați Română de Gimnastică

-    Concursul internațional de educație ecologică și protecția mediului „IA ȘI green bag, creează și responsblizează pentru eco-ul naturii!”, 8 - 10 octombrie 2015, Palatul Copiilor Iași, Esplanada Voievozilor. Organizatori: Palatul Copiilor Iași/ M.E.C.Ș., I.S.J. IAȘI, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Iași/ S.C. "Salubris" S.A., Agenția Națională de Protecția Mediului Iași

-    Concursul interjudețean de orientare turistică „Cupa Iașului - Cupa Palatului”, 16 - 18 octombrie 2015, 10:00 - 14:00, Zona protejată Pădurea Uricani. Organizatori: Palatul Copiilor Iași/ Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava

-    Concursul național de creație tehnico-aplicativă „Între imaginație și aplicație”, 23 - 25 octombrie 2015, Galeriile Dimitrie Gavrilean - Palatul Copiilor Iași. Organizatori: Palatul Copiilor Iași / Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial din Iași

-    „Prin ochi de copil” - expoziție de icoane pe sticlă, realizată de elevi ai cercurilor de arte vizuale de la Palatul Copiilor Iași. 10 - 31 octombrie 2015, Spațiul expozițional Cărturești - Palas Mall. Organizatori: Palatul Copiilor Iași / Palas Mall

-    „Cunoaște Iașul” - activitate de voluntariat prin care elevii vor distribui pliante pelerinilor, vor face sondaje de opinie și vor organiza o expoziție de artă fotografică. 14 octombrie, Parcul Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Organizatori: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” / Primăria Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Palatul Copiilor Iași

-    Participarea Corul Basileus la activitățile liturgice de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Organizatori: Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”, Diac.prof. Mihai Ursache, Pr. prof. Iulian Zaltariov, Mitropolia Moldovei și Bucovinei

-    „Hrană pentru pelerini și suflet” - activitate de voluntariat, 13 - 14 octombrie 2015, orele 14.00 -16.00, zona Mitropoliei Iași. Organizatori: Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași / Fundația Solidaritate și speranță Iași

-    „Spirit și tradiție prin meșteșuguri” - expunerea unui stand cu produse textile realizate în cadrul atelierelor școlii. 11 - 14 octombrie, orele 9.00 - 17.00, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Organizatori: Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu”, Iași / Primăria Iași

-    „Itinerar spiritual prin muzeele literare ieșene” - concurs de fotografie pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a, cu realizarea unei expoziții care să reflecte modul în care sunt percepute aceste

obiective culturale. 1 - 20 octombrie 2015,Muzeele literare din cadrul MLR Iași; expoziția va fi organizată în Sala „Pod Pogor” a MLR. Organizatori: Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași / Muzeul Literaturii Române Iași

-    „Valențe europene”, 8 - 9 octombrie 2015, Colegiul Național Iași. Organizatori: Colegiul Național

Iași, coordonatori prof. Luchian Antoaneta, prof. Cristina Avram

-    „Tinerii liceeni si educația antreprenorială” Proiect european Erasmus + LEEN TEEN. 8 - 9 octombrie 2015, Colegiul Național Iași. Organizatori: Colegiul Național Iași, coordonator prof. Luchian Antoaneta

-    Proiect Educațional „lașul Cultural - lașul Personalităților”, ediția a VlII-a. Organizatori: Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”. Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Palatul Copiilor Iași, AJO - Asociația pentru Jurnalism și Online Media

Activitățile din luna octombrie își propun să reitereze atmosfera vechiului târg al leșilor în

momente de sărbătoare pentru orașul nostru:

-    „Turist prin Iași?” - concursul național de grafică, fotografii și pagini web (10 octombrie 2015, începând cu ora 10.00, la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași).

-    „Iași - Arc peste timp” - expoziția stradală cu cele mai reușite lucrări de grafică și fotografie din cadrul concursului (12 octombrie 2015, între orele 12.00 - 15.00, în Parcul Teatrului Național).

-    „Cunoaște Iașul!” - defilarea costumelor de epocă, distribuirea de hărți turistice ale Iașului și realizarea de sondaje de opinie privind gradul de cunoaștere și conștientizare a moștenirii culturale ieșene în rândul concetățenilor și al oaspeților aflați în tranzit prin oraș în rîndul pelerinilor (12 octombrie 2015, între orele 12.00 - 15.00, prin Centrul Istoric al orașului).

Festivalul de Folclor „Trandafir de la Moldova”, ediția a XLVII-a - Casa de Cultură a Studenților, 8 - 10 octombrie 2015;

-    vor fi prezente 18 ansambluri folclorice, atât din România cât și din Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria

-    parada portului popular pe traseul Palatul Culturii - Casa Studenților pe data de 10 octombrie 2015, ora 10.00

Festivalul Confluențe, 15 - 18 octombrie 2015, Casa de Cultură a Studenților

-    participă ansambluri artistice reprezentând 12 minorități etnice naționale: croată, germană, elenă, italiană, maghiară, polonă, rromă, a rușilor-lipoveni, a tătarilor turco-musulmani, sârbă, bulgară și ucraineană

-    parada porturilor populare tradiționale și spectacol pe esplanada Palatului Culturii

Activități organizate de Complexul Muzeal Național MOLDOVA Iași:

-    Simpozionul „Monumentul - Traditie și viitor”, ediția a XVII-a, Muzeul Unirii, 1- 4 octombrie 2015

-    Expoziția „Strada Lăpușneanu de altă dată”, Muzeul Unirii, 1 - 14 octombrie 2015

-    Expoziția „Capodopere ale graficii lui Albrecht Durer (1471-1528)”, Palatul Culturii, 14 octombrie - 6 decembrie 2015

-    Expoziția „Dali și ilustrațiile Divinei Comedii de Dante”, Muzeul Unirii, 18 octombrie - 23 noiembrie 2015

-    Bienala Internațională de Gravură NE, Iași, Ediția I, Galeriile Cupola, 10 - 20 octombrie 2015

-    Expoziția de afișe semnate de artistul grec Nicos Terzis I, Galeriile Cupola, 20 - 30 octombrie 2015

-    In Memoriam Gheorghe Alexa (1891-1985) - 30 de ani de la trecerea în neființă, Muzeul „Poni-Cernătescu", 30 octombrie 2015

-    Expoziția „Memoria patrimoniului industrial - Uzinele Nicolina lași”, Holul Palatului Culturii, 7 -30 octombrie 2015

Spectacole prezentate de Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

-    „Cabaretul cuvintelor” de Matei Vișniec, Teatrul Național Iași - Sala Mare, 10 octombrie, ora 19.00 - PREMIERĂ, 11 octombrie, ora 19.00

-    „Metamorfoza” după Franz Kafka, Teatrul Național Iași - Uzina cu Teatru, 15 octombrie, ora

19.30

-    „Colivia” de Georges Feydeau, Teatrul Național Iași - Sala Mare, 16 octombrie, ora 19.00

-    „Produse domestice”, Teatrul Național Iași - Uzina cu Teatru, 16 octombrie, ora 19.30

-    „Damen Tango” de Valentina Aslanova, Teatrul Național Iași - Sala Studio, 17 octombrie, ora 18.00

-    „Focul (Fahrenheit 451)” de Ray Bradbury, Teatrul Național Iași - Uzina cu Teatru, 18 octombrie, ora 19.30

Expoziții organizate de Muzeul Literaturii Române Iași

-    Expoziția „Ion Creangă la Iași” - expoziție foto - documentară Ion Creangă la Iași, Muzeul „Ion Creangă”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

-    Expoziția „Otilia Cazimir în ediții de colecție” - expoziție de volume și traduceri ale Otiliei Cazimir, Muzeul „Otilia Cazimir”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

-    Expoziția „Povești medievale” - expoziție de lucrări ale artistului plastic Dionis Spătaru și a fotografului Oana Stoica, Muzeul „Otilia Cazimir”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

-    Expoziția „Luceafărul - cronologie, variante, traduceri, reflexii plastice” - expoziție de ediții în

care a apărut poemul de-a lungul anilor, traduceri celebre, lucrări de artă plastică, viziuni și interpretări, Muzeul „Mihai Eminescu”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

-    Expoziția „Poveștile unor traduceri” - expoziție de scrisori și manuscrise ale unor traduceri după

autori celebri (William Shakespeare, Eugene O'Neill, Luigi Pirandello), Colecția „Istoria teatrului românesc”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

-    Expoziția „Stahi - tușe de penel” - expoziție dedicată pictorului și gravorului C.D. Stahi, Muzeul „Vasile Pogor”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00. Expoziție organizată de Muzeul Literaturii Române Iași în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Muzeul Național de Artă a României

-    Expoziția „Onoare și distincție” - expoziție de ordine și medalii primite de sonetistul Mihai

Codreanu, Muzeul „Mihai Codreanu”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

-    Expoziția „Sacru pe lemn” - expoziție de icoane pictate pe lemn, carte bisericească și obiecte de

cult (sec. XVIII-XX), Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

-    Expoziția „Baltagul 85” - expoziție de ediții, ilustrații și lucrări de artă plastică ale romanului „Baltagul”, Muzeul „Mihail Sadoveanu”, 1 - 31 octombrie 2015, în intervalul 10:00-17:00

Expoziția Flori de toamnă, a XXXIX-a ediție, Grădina Botanică a Universității „Alexandru loan Cuza” din Iași, 24 octombrie - 15 noiembrie 2015, intervalul orar 9,00 — 16,00

-    Colecția de crizanteme, varză, dovleci și ardei decorativi, fructe și semințe de la specii de plante indigene și exotice cultivate în diferite secții.

Manifestări organizate la Palas Mall

Campionat Național de Dans, Palas Mall - Zona Intersport, 2 octombrie, ora 10.00 - 20.00

-    Campionat de dans cu participare națională. Invitat special Mihai Petre Concert Filarmonica Iași, Palas Mall - Atrium, 4 octombrie, ora 19.00

-    Organizator: Filarmonica de Stat Iași

Ziua Internațională a Cafelei, Palas Mall - Atrium/Cafenele, 4 octombrie 2015

-    Zi dedicată cafelei: Concerte live cafenele, oferte speciale la produse din cafea, Proiecție Parc Palas, Mozaic din Cafea, Barista Show

Targul de Cariere, Palas Mall - Atrium 0, 6 - 7 octombrie 2015

-    Târgul locurilor de muncă, a oportunităților de carieră, de la locuri de muncă cu normă întreagă la stagii de practică, voluntariat sau internship-uri

-    Organizator: SC Alte Fapte SRL

Festivalul Sănătății, Palas Mall - Atrium 0, 8 - 11 octombrie 2015

-    Expoziția celor mai importanți furnizori de servicii medicale care își prezintă profesioniștii, serviciile, aparatura, clinicile și spitalele.

-    Organizator: SC Events Sapiens SRL

Teatru Păpuși, Palas Mall - Zona Intersport, 11 și 18 octombrie, ora 11.00 si ora 17.00

-    Spectacole de Teatru de Păpuși pentru Copii

-    Organizator: Teatrul Așchiuță

Pescia - Festivalul Peștelui, Palas Mall - Esplanada Patinoar, 9 - 11 octombrie

-    Cel mai mare și complex festival dedicat peștelui din Romania, un loc în care se întalnesc deopotrivă consumatorii finali și operatorii din aceasta industrie.

-    Organizator: SC Gravity Media SRL

Palas Flowers & Garden, Palas Mall - Esplanada Octogon, 9 - 11 octombrie 2015

-    Eveniment floristic ce oferă soluții complete pentru înfrumusețarea casei și a grădinii cu cele mai frumoase flori, decorațiuni și mobilier specializat.

-    Organizator: Echipa Palas Mall

Bag Expo, Palas Mall - Atrium 0, 13 - 18 octombrie 2015

-    Târg internațional dedicat în exclusivitate genților și accesoriilor, reunind o gamă largă pentru toate gusturile.

-    Organizator: SC Ural Mineralia SRL

Manifestări organizate de către Filarmonica Moldova Iași

Concert coral, Catedrala Metropolitană Iași, 14 octombrie 2015, ora 18.00

-    Muzică corală religioasă. Interpretează corul academic „G. Musicescu”. Dirijor Doru Morariu Concert simfonic, Colegiul Național de Artă, 16 octombrie 2015, ora 19.00

-    Interpretează orchestra simfonică. Dirijor Cristian Oroșanu

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr - Teatrul Luceafărul, 4 - 9 octombrie 2015;

-    reunește trupe de teatru din țară și din străinătate care oferă copiilor și tinerilor posibilitatea interacțiunii cu viziuni diverse asupra teatrului modern.

-    Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr reprezintă unul dintre argumentele de bază ale Iașului pentru obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană 2021

Manifestări științifice organizate Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad” din Iași

- Workshop „Specii de plante ornamentale cu acțiune toxică și alergenică”, Facultatea de Horticultură, 9 octombrie. Organizator: Centrul de Cercetări Horticole

-    Workshop „Producerea cărnii de oaie, prioritate în creșterea ovinelor”, Facultatea de

Zootehnie, 15 octombrie. Organizator: Facultatea de Zootehnie

-    Workshop „Noutăți științifice și tehnice în domeniul materialului semincer, protecției plantelor, fertilizării și al mecanizării agriculturii”, Facultatea de Agricultură, 22 octombrie. Organizator: Facultatea de Agricultură

-    Conferința Științifică Internațională „Tendințe conturate în Ameliorarea bovinelor, Aumann J. (Germania)”, Facultatea de Zootehnie, 21 octombrie. Organizator: Facultatea de Zootehnie

-    Congresul Internațional „Soil and food - Resources for a Healthy Life”, 22 - 24 octombrie

o Secțiunea 1: Facultatea de Agricultură - Simpozion științific cu participare internațională „Agricultura României în contextul PAC”

o Secțiunea 2: Facultatea de Horticultură - Simpozion științific cu participare internațională „Horticultura - știință, calitate, diversitate și armonie”

o Secțiunea 3: Facultatea de Zootehnie - Simpozion științific cu participare internațională „Zootehnia modernă - siguranță alimentară și dezvoltare în condiții de durabilitate”

o Secțiunea 4: Facultatea de Medicină Veterinară - Al 54-lea Simpozion Anual de Medicină Veterinară „Spre o sănătate globală”

-    Workshop „Păstrarea biodiversității zonelor montane - Salmonicultură și agroturism”,

Facultatea de Zootehnie, 24 octombrie. Organizator: Facultatea de Zootehnie

Simpozionul Național „Monumentul - Tradiție și Viitor”, Muzeul Unirii, 1 - 4 octombrie 2015;

-    Simpozionul reunește specialiști de marcă în domeniul restaurării, conservării și cercetării monumentelor istorice.

-    manifestare importantă pentru un Iași, care este în plin proces de restaurare a monumentelor istorice.

In memoriam Ion Mitican, 1 octombrie 2015 ora 20.00, pe strada Lăpușneanu

-    Bătaia cu flori pe Ulița Lăpușneanu

-    Concert de fanfară

-    Retragere cu torțe

Organizatori: Garnizoana Iași, Asociația „Al. Lăpușneanu” Iași, Asociatia culturală „Kasta Morrely” Iași

Gala Premiile USR Iași - Casa cu Absida, 23 octombrie 2015;

- un eveniment de amploare, care va reuni la Iași majoritatea covârșitoare a scriitorimii din

Moldova;

Vernisajul Salonului Municipal de artă Artis - Galeriile Fundației Regale din cadrul Bibliotecii Central Universitare, 12 octombrie 2015;

-    salonul oferă ieșenilor posibilitatea vizitării celor mai noi creații de artă plastică în 3 galerii (Tonitza, Palade și Galeriile Fundației Regale).

Manifestări organizate de către Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”

-    Expoziția „FITPT IAȘI, un festival în imagini”, Galeria „La Gard”, 5 - 10 octombrie 2015. Manifestare realizată în parteneriat cu Teatrul Luceafărul

-    Expoziția de sculptură a artistului Ștefan Coman, Galeria Labirint, 5 - 25 octombrie 2015. Vernisaj 12 octombrie, ora 18.00

-    Expoziția de pictură a artistului Felix Aftene, Galeria „La Gard”, 11 - 25 octombrie 2015. Vernisaj 12 octombrie, ora 17.00.

-    Expoziție de foto, tehnici mixte „Aniversare” Alexandru Iosifescu, Sala „Emil Alexandrescu”,

1 - 19.10.2015

-    „Scriitori în școli”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, 7 octombrie 2015, ora 11.00

-    Clubul Cinefililor, Casa de Cultură a Municipiului Iași, 7 octombrie, ora 18.00

-    „Zilele Recoltei Editoriale”, Parcul Copou, 8 - 11 octombrie 2015, ediția a III-a. Participă editurile: „Timpul”, „Tipo Moldova”, „Junimea”, „Alfa”, „24 ORE”, „Princeps Edit”, „Poezia”, „Sedcom libris”, ”Adenium” etc.

-    „Scriitori în școli”, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, 9 octombrie 2015, ora 11.00

-    Premierea scriitorilor cu vârste de peste 70 ani, 10 octombrie 2015, ora 12.00. Manifestare organizată în colaborare cu Municipiul Iași și Uniunea Scriitorilor Iași

-    „Scriitori în școli”, Liceul cu program Sportiv Iași, 12 octombrie 2015, ora 11.00

-    Clubul Cinefililor, 14 octombrie, ora 18.00

-    Clubul Dezbaterilor Cinematografice organizează prezentare filme românești, Sala „Emil Alexandrescu”, 15 octombrie, ora 18.30. Moderator: George Pânzaru

-    „Scriitori în școli”, Colegiul Național Emil Racoviță, 16 octombrie 2015, ora 11.00

-    „Mihai Ursachi în Copou”, 16 octombrie 2015, ora 18.00, - Memento mori - participă poeții Iașului

-    „Scriitori în școli”, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, 19 octombrie 2015, ora 11.00

-    „Scriitori în școli”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, 21 octombrie 2015, ora 11.00

-    Clubul Cinefililor, 21 octombrie, ora 18.00

-    Clubul Muzical: discuții, prezentare - Nicu Alifantis, Alexandru Andrieș. Moderator: George Pânzaru, Sala „Emil Alexandrescu”, 22 octombrie, ora 18.30

-    Clubul Cinefililor, 28 octombrie, ora 18.00

Promovarea culturii românești prin conceptul de audiobook, octombrie 2015;

- Municipalitatea, în colaborare cu Editura Princeps Multimedia și Inspectoratul Județean Școlar Iași, va lansa proiectul „Mari Poeți, Mari Opere, Mari Actori” - o serie de 15 audio-book-uri ce conțin recitaluri susținute actori ai scenei românești din patrimoniul poetic național.

Zilele Casei Corpului Didactic ,,Spiru Haret" Iași, Casa Corpului Didactic, 5 - 9 octombrie

2015

-    Ziua Porților Deschise;

-    Ziua Educației;

-    Ziua Educației Nonformale;

-    lansare de carte, întâlniri de lucru cu responsabilii cu dezvoltarea

profesională din unitățile școlare ieșene, lansarea revistei Univers Didactic nr. 12, expoziții, ateliere de lucru cu părinții.

Alte instituții ce vor organiza manifestări* în cadrul Sărbătorilor lașului 2015:

1.    Academia Română Filiala Iași

2.    Asociația „Centrul de Promovare Turistică” Iași

3.    Ateneul Tătărași

4.    Biblioteca Centrală Universitară Iași

5.    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași

6.    Editura Junimea Iași

7.    Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

8.    Fundația „Iași Capitală Culturală Europeană”

9.    Institutul Francez Iași

10.    Mitropolia Moldovei și Bucovinei

11.    Opera Națională Română Iași

12.    TVR Iași

13.    UM 0175 Garnizoana Iași

14.    Uniunea Artiștilor Plastici - filiala lași

15.    Uniunea Scriitorilor - filiala lași

16.    Universitatea de Artă „George Enescu” lași

Programul detaliat și actualizat al manifestărilor poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului lași http://www.primaria-iasi.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin

14 / 14 la H.C.L. nr. 293 din 24 septembrie 2015