Hotărârea nr. 23/2015

HOTARÂRE privind completarea H.C.L. nr. 386/28.11.2014 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Iasi)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 386/28.11.2014

(privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 7774/26.01.2015, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Tehnice și Investiții;

Având în vedere Adresa emisă de Partidul Național Liberal, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 7424 din 26.01.2015, privind completarea H.C.L. nr. 386/2014, referitoare la nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 386/28.11.2013, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Iași, (pentru anul școlar 2014 - 2015);

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (5), privind conducerea unităților de învățământ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/28.11.2014, cu reprezentanții Consiliului Local ce fac parte din Partidul Național Liberal - Organizația Municipală Iași, în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași.

Art.2. Anexa 1, face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2014 - 2015.

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 386/28.11.2014, rămân neschimbate.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 23 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa la HCL NR. 23/27.01.2015 privind completarea H.C.L. nr. 386/28.11.2014

(privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași)

Nr.

crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Nr.membri in Consiliul de Administratie

Nr.

reprezentanti Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

1

COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI"

13

3

Gavrilă Camelia

Boișteanu Paul Corneliu

Vatră Romeo

2

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"

13

3

Scripcaru Călin

Șerbescu Florin Constantin

Zaharia Manole

3

COLEGIUL NATIONAL "GARABET IBRAILEANU"

13

3

Aur Marius

Preda Anca

Romaniuc Liliana

4

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"

13

3

Boișteanu Paul Corneliu

Ostaficiuc Marius Eugen

Nedelcu Vlad Nicolae

5

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA"

13

3

Gavrilă Camelia

Harabagiu Gabriel

Buzea Anca Maria

6

COLEGIUL NATIONAL

13

3

Bejan Victor

Boca Florin

Vrânceanu Simona

7

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV

13

3

Boișteanu Paul Corneliu

Bejan Victor

Zlate Ionuț

8

COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI"

9

2

Boișteanu Paul Corneliu

Leonte Constantin

9

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

9

2

Harabagiu Gabriel

Ostaficiuc Marius

10

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

13

3

Boișteanu Paul Corneliu

Bejan Victor

Sîrghe Liviu

11

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. STEFANESCU"

13

3

Câtea Viorel

Ungureanu Vlad

Serban Constantin

12

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA"

9

2

Boca Florin

Gheorghiu Maria

13

COLEGIUL TEH.DE ELECTRONICA

SI TELECOM. "GHEORGHE MARZESCU"

9

2

Mătăsaru Daniel

Boz Eduard

14

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI CONSTRUCTII

9

2

Axinia Constantin

Ignat Etienne

15

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

13

3

Vrânceanu Simona

Crețu Ana

Mătăsaru Daniel

16

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR"

13

3

Harabagiu Gabriel

Bulgariu Cătălin

Cozar Alexandru

17

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN"

13

3

Ostaficiuc Marius Eugen

Axinia Constantin

Dolachi Pelin Constantin

18

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"

13

3

Rudnic Erica

Scripcaru Călin

Preda Anca

19

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL"

13

3

Aur Marius

Cristian Cătălin

Mătăsaru Daniel

20

LICEUL TEORETIC WALDORF

7

1

Burcă Emil

21

LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU"

9

2

Vrânceanu Simona

Jugrin Lucian

22

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE"

7

1

Bârhală Constantin

23

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

9

2

Aur Marius

Câtea Vasile

24

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"

9

2

Axinia Constantin

Luca Daniel

25

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

13

3

Bulgariu Cătălin

Blanaru Adrian Constantin

Postolache Cristian

26

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM

9

2

Melenciuc Georgiana

Blanaru Adrian Constantin

27

LICEUL TEHNOLOGIC MECATRONICA SI AUTOMATIZARI

13

3

Melenciuc Georgiana

Sandu Vasile

Lobodan Dan

28

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "GR. GHICA VODA"

13

3

Gavrilă Camelia

Bejan Victor

Bunduc Cristina

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO"

9

2

Pătrașcu Elena

29

Chișcă Mihai

30

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN"

13

3

Ostaficiuc Marius Eugen

Nedelcu Eugen

Ungureanu Emanuel

31

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA”

9

2

Melenciuc Georgiana

Axinia Constantin

32

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"

13

3

Vrânceanu Simona

Mătăsaru Daniel

Halip Laurentiu

33

SCOALA GIMNAZIALA "CARMEN SYLVA"

9

2

Scripcaru Călin

Midvichi Vasile

34

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE

A. STURDZA"

9

2

Nica Petru

Timofciuc Cătălin

35

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

9

2

Sandu Vasile

Leonte Constantin

36

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU"

9

2

Ostaficiuc Marius Eugen

Lupu Ștefănel

37

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

9

2

Melenciuc Georgiana

Postolache Cristian

38

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE

I. BRATIANU"

9

2

Mătăsaru Daniel

Caia Victor

39

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"

9

2

Sandu Vasile

Rotaru Angela

40

SCOALA GIMNAZIALA "ION GHICA"

9

2

Mătăsaru Daniel

Burcă Emil

41

SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE"

9

2

Harabagiu Gabriel

Vrabie Gabriela

42

SCOALA GIMNAZIALA "ION SIMIONESCU"

13

3

Bulgariu Cătălin

Cârlan Simina

Grigore Păstorel Tiberius

43

SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU"

9

2

Vrânceanu Simona

Ungureanu Vlad

44

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU"

7

2

Cătălin Cristian

Preda Anca

45

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

9

3

Șerbescu Constantin Florin

Prisacă Gheorghe

Jitaru Alexandra

46

SCOALA GIMNAZIALA "OTILIA CAZIMIR"

13

3

Câtea Viorel

Vrânceanu Simona

Samoilă Iuliana Violeta

47

SCOALA GIMNAZIALA "PETRU PONI"

7

1

Leonte Constantin

48

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN BARSANESCU"

13

3

Rudnic Erica

Ungureanu Vlad

Cuciureanu Simona

49

SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU"

13

3

Bulgariu Cătălin

Șerbescu Florin Constantin

Bursuc Ciprian

50

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE CONTA"

9

2

Ostaficiuc Marius Eugen

Ignățel Alexandru

51

SCOALA GIMNAZIALA "VERONICA MICLE"

7

1

Craus Ionel

52

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV PARASCHIVA"

7

1

Harabagiu Gabriel

53

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA"

7

1

Rudnic Erica

54

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1

7

1

Roznovanu Anca Eugentina

55

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12

7

1

Drăgan Cristian

56

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 13

7

1

Rîpanu Marius

57

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14

7

1

Pantilimonescu Theodor

58

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16

7

1

Ostaficiuc Marius Eugen

59

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18

7

1

Bulgariu Cătălin

60

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20

7

1

Blanaru Adrian Constantin

61

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21

7

1

Ostaficiuc Marius Eugen

62

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22

7

1

Crețu Ana

63

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 24

7

1

Crețu Ana

64

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25

7

1

Enache Geanina

65

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26

7

1

Melenciuc Georgiana

66

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29

7

1

Pătrașcu Elena

67

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3

7

1

Boca Mihai

68

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4

7

1

Preda Anca

69

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

7

1

Nedelcu Vlad Nicolae

Președinte de Ședință Cristian Cătălin

6