Hotărârea nr. 150/2015

HOTĂRÂRE privind organizarea Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind organizarea Festivalului Internațional al Educației (FIE) 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15 mai

2015;

Având în vedere inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAȘI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere amendamentul inregistrat cu nr. 44255/14.05.2015 , aprobat in plenul sedintei privind modificarea art. 2 si 3 al proiectului de hotarare, care vor avea următorul conținut, consemnat si in procesul verbal al sedintei :

„Art. 2. Cheltuielile ce vor fi suportate de Municipiul Iași vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași” și poziția „Olimpiade și concursuri”, articolul bugetar 20, în sumă maximă de 1.250.000 lei.

Art. 3. Serviciile și lucrările executate în mod special pentru buna desfășurare a FIE 2015, de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași, vor fi susținute din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, articolul bugetar 20, în sumă maximă de 250.000 lei, din bugetul alocat FIE 2015.”

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 43416 / 12.05.2015, întocmit de către Biroul de Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24 / 2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215 / 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215 / 2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea Festivalului Internațional al Educației (FIE) 2015, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Programul poate fi completat, ulterior, cu alte acțiuni menite să aducă un plus de valoare ediției din acest an a FIE, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art.2. Cheltuielile ce vor fi suportate de Municipiul Iași vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași” și poziția „Olimpiade și concursuri”, articolul bugetar 20, în sumă maximă de 1.250.000 lei.

Art.3. Serviciile și lucrările executate în mod special pentru buna desfășurare a FIE 2015, de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași, vor fi susținute din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, articolul bugetar 20, în sumă maximă de 250.000 lei, din bugetul alocat FIE 2015.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către:Primarul Municipiului Iași; Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale și Turism, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, R.A.T.P., Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Serviciul Relații Internaționale și Turism, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridică, Termoservice SA, Ecopiața SA, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Marius Cătălin Aur    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 150 din 15 mai 2015

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr 150 din 15 mai 2015

Propunere de program pentru Festivalul Internațional al Educației (FIE) Iași, 22 - 31 mai 2015

-    Complexul de activitati gestionate de către Inspectoratul Scolar Județean Iași, in contextul parteneriatului institutional incheiat cu Municipiul Iasi

-    Festivalul Filmului European

-    Festivalul de Teatru EuroArt

-    Festivalul ”Poezia la Iași”

-    Parada de deschidere a Festivalului International al Educatiei

-    Noua superspectacole in fata Palatului Culturii (Opera Națională Română Iași, Orchestra și soliștii Universității de Arte „George Enescu”, Dance History, Vali Boghean & Band, Gala Ia'și Descoperă, Goran Bregovic & The Wedding and the Funeral Orchestra, Marcel Pavel & Ionel Tudor & Big Band, Direcția 5 & Ionel Tudor & Big Band, Chris Norman)

-    FIE Sport la Iași

-    Actiuni culturale propuse de Asociația Alumni a UAGE

-    155 de ani de învâțământ modern artistic

-    Literatura pentru copii: între joc și educație, expoziție Anna Frank

-    Festivalul Filmului Evreiesc

-    Festivalul de Muzică Sacră și Medievală

-    Istoria Minorităților - o abordare cultural artistică a diversității

-    Piața Unirii, Piața Artelor - expoziție de artă plastică în aer liber

-    Tabăra de creație a UAP Iași (pictură și sculptură)

-    Festivalul Internațional ”Gr. Vieru”

-    Acțiuni FIE la Ateneul Tătărași

-    Proiectul "O dictare pentru fiecare"

-    Proiectul "Cultura armeană la Iași"

-    Salonul Național de Desen

-    Concurs de fotografie

-    Marșul absolvenților universitatilor iesene

-    Spectacole în cartierele orașului: Alexandru cel Bun, Nicolina, Tătărași și Dacia

-    Spandex Show

-    Artă și manifestări interactive pe teme culturale pentru copii

-    Spectacole ale unor trubaduri stradali în cartiere

-    Spectacole ale "Scolii Populare de Artă"

-    Maratonul ideilor tinerilor

-    Atelier de creație plastică “FIE pentru TINE”

-    Ateliere de arte tradiționale

Programul detaliat și actualizat al manifestărilor poate fi consultat pe site-ul www.fieiasi.eu sau pe pagina dedicată pe facebook: www.facebook.com/festivaliasi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Cătălin Aur


Programul Festivalului Internațional al Educației

Iași, 22 - 31 mai 2015

9    7

Ca și la precedentele două ediții, FIE Iași cuprinde sute de evenimente care acoperă o arie vastă din domeniul culturii și educației: teatru, muzică, film, operă,

concerte, conferințe motivaționale, ateliere de creație, poezie.

Cele mai multe evenimente au loc pe Axa Culturală a lașului: Copou - Pietonalul Ștefan cel Mare - Palatul Culturii, dar și în cartierele orașului: Alexandru cel Bun, Nicolina, Tătărași și Dacia.

Programul complet și detaliat al tuturor evenimentelor este publicat pe site-ul www.fieiasi.eu

.
Cele mai importante repere FIE Iași 2015
Vineri, 22 mai
11.00 Deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Poezie „Grigore

Vieru” (Muzeul Unirii, Sala Dublei Alegeri)

11.00 Lansarea și vernisajul expoziției internaționale Anne Frank- O istorie pentru prezent (Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași.)

Expoziția itinerantă este realizată de „Anne Frank House” din Olanda, poate fi vizitată în perioada 22 mai - 12 iunie 2015 și este în format bilingv, română și maghiară și se adresează grupei de vârstă 12-18 ani, în principal.

Expoziția prezintă Holocaustul prin prisma vieții Annei Frank și îndeamnă vizitatorii să reflecteze asupra unor noțiuni precum prejudecăți, gândire stereotipă, discriminare și unde pot duce acestea dacă se încalcă principiile democratice.

Expoziția este însoțită și de un scurt film documentar, care va fi prezentat grupurilor de elevi.

Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în colaborare cu Asociația Tikvah Oradea și Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași.

13.00 Vernisajul expoziției de artă plastică „Conviețuiri” (Holul

Primăriei Municipiului Iași).


30 de lucrări de artă plastică - pictură, sculptură, grafică - vor fi găzduite în holul Primăria municipiului Iași, în perioada 22-31 mai. Lucrările expuse fac parte din galeriile personale ale artiștilor plastici implicați si au ca temă de creație locurile, viața și obiceiurile comunităților minoritare. Expozitia, sugestiv intitulată „Gesturi minoritare”, va fi prezentată de criticul de artă Constantin Tofan.

14.00 Conferință Motivațională despre importanța educației parentale:

„Educația în secolul XXI. Valori, metamorfoze, provocări” (Biblioteca Central-Universitară Iași)


Prof.dr. Camelia Gavrilă - Inspector General, Inspectoratul Școlar Județean Iași. Luminița Costache - Expert Educație, Reprezentanța UNICEF - România. Cristina Vasiliu - Șef Serviciu Dezvoltare Locală și Integrare Europeană, Consiliul Județean Vaslui. Valeriu Caragață -Administrator Public al Județului Vaslui. Prof.univ. dr. Ștefan Cojocaru - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, director Holt România - Filiala Iași.

16.00 Parada de deschidere FIE Iași 2015

9

Zeci de voluntari FIE, alături de personaje celebre, întruchipate de către artiștii The Sky, vor merge pe traseul Copou - Piața Unirii -Teatrul Național

Sâmbătă, 23 mai
17.00 Vernisajul expoziției de artă plastică din Piața Unirii, Piața Artelor

17.00 Flashmob „Citesc în +” (Piața Palatului Culturii). Flashmob care are ca scop promovarea lecturii într-o manieră și un cadru nonformal. Credem că o acțiune de masă de tip flashmob este o modalitate inedită de a transmite un mesaj către societate (comunitatea locală), un mesaj care poate altfel ar ajunge la publicul larg.

Tinerii voluntari implicați în această acțiune vor purta tricouri cu sloganul „Citesc în +”.

Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în colaborare cu Asociația Culturală „Moldavia”Iași și voluntarii Bibliotecii.

18.00 Gala Festivalului de Poezie și Muzică „Grigore Vieru” (Sala Mare a

Ateneului Tătărași).

20.30: Gala Extraordinară de Operă (Palatul Culturii).
Duminică, 24 mai

19.00 Concert „Hip Hop de Iași - 2015” al trupei OBLX și MP13 (Palatul Culturii)

20.30 Concert Simfonic De la Clasic la Modern susținut de Orchestra și soliștii


J    J    J

Universității de Arte „George Enescu”, urmat de Spectacol de lasere și lumini (Palatul Culturii).

Luni, 25 mai

11.00 Bursa Cavalerilor Cuvântului (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași).

Parte a proiectului „Cuvintele schimbă lumea” - va oferi elevilor cu vârsta între 15-18 ani oportunitatea de a constata puterea și capacitatea cuvântului rostit de a motiva și de a schimba oamenii și,


prin ei, lumea în care trăim.

În cadrul activității se vor întâlni cu speakeri motivaționali și inspiraționali, persoane care le vor oferi exemple de tenacitate, de curaj, de încredere în sine, de reușită profesională și care le vor putea servi, în plus, și drept modele de desăvârșire umană.

Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași.

20.30    Spectacol Istoria Dansului / Dance History (Palatul Culturii).

Marți, 26 mai

10.00 Lansare de carte Alexander Nawrocki (Casa cu Absidă, USR Filiala Iași)

12.30    Conferința Ipostaze ale interdisciplinarității în educația de astăzi (Corp

R, fost Romtelecom, sala 502, etaj 5)

Organizatori: Grupul pentru Dialog Interdisciplinar din cadrul Organizației CONEXIONIS, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Iași. Acest

Invitați: Pr. Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, pro-rector al Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași și prof. univ. dr. Constantin Cucoș, Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași.

18.00 Deschiderea oficială a Festivalului Internațional „Poezia la Iași” (Casa de

Cultură „Mihai Ursachi” din Copou)

20.30    Concert Vali Boghean & Band (Palatul Culturii).
Miercuri, 27 mai

10.00 My European City Network (Aula Bibliotecii Central-Universitare Iași)

My European City Network este o rețea care promovează experiența patrimoniului local și european comun și care încurajează europenitatea în viața de zi cu zi a cetățenilor.

My European City este un proiect inițiat de Asociația Graine d'Europe din Nantes (Franța) împreună cu șase parteneri europeni (România, Polonia, Marea Britanie, Letonia, Spania, Malta), între care și Fundația „Iași - Capitală Culturală Europeană”.


Conferința Activismul civic în contextul tensiunilor regionale din Ucraina și Republica Moldova

Promovarea cetățeniei active

Contribuția cetățenilor la crearea unei societăți bazate pe lege, respect, echilibrul puterilor Înțelegerea culturii politice


Promovarea implicării publice Informarea și educarea cetățenilor

Vorbitori Claude KARNOOUH, Vasile ERNU, Lucian DÎRDALĂ Amfitrion Florin CÎNTIC

15.00 Dezbaterea Literatura pentru copii: între joc și educație (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași).

Dezbatere care urmărește să focalizeze o temă de larg interes prin aducerea la aceeași masă de discuții a actorilor implicați în acest fenomen: scriitori, editori, bibliotecari, critici literari, universitari.

Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă” Chișinău, Biblioteca „Glasul Bucovinei” Cernăuți (Ucraina), Editura Gama Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România).

16.30 Conferința Diversitate și limbaj comun în Europa (Sala Senatului UAIC) Promovarea dialogului între culturi Căi de rezolvare a dificultăților de comunicare în Europa Multilingvism și utopia unui limbaj comun Cuvinte care creează ierarhii/Discrimare socială prin limbaj

Vorbitori Alexandru GRĂDINARU Gheorghe-Ilie FÂRTE

Amfitrion Elena DORNESCU

20.30 Gala la'Și Descoperă (Palatul Culturii).

Joi, 28 mai
17.00 Conferință „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul

9    37    9    9

patrimoniului cultural” (Muzeul Universității „A.I.Cuza”)

Conferința este susținută de Cătălin Botoșineanu și face parte din cele

J    J    J    J    1

6 susținute pe parcursul proiectului, rezultatele acestui amplu demers științific urmând să fie publicate într-o monografie istorică a minorităților din Iași.


19.00 Deschiderea oficială a Festivalului Filmului Evreiesc (Casa de Cultură „Mihai Ursachi”)

Participă Reuven (Palgi) Hecker (Profesor universitar în cadrul Departamentului de Film și Televiziune din cadrul Universității din Tel Aviv), Liviu Carmely (regizor, Director și fondator al Arhivei de Film a Universității din Tel Aviv) și Paul Ghițiu (Director al Festivalului).

20.30: Concert Goran Bregovic & Wedding and Funeral Orchestra (Palatul Culturii).

Vineri, 29 mai
14.00 Concursul de volume colective de proză pentru liceeni „Ionel Teodoreanu” (Parcul Copou)

Decernarea premiilor ediției a II-a a concursului lansat de Bibliotecă în octombrie 2014. Premiul va consta în publicarea volumului câștigător și o tabără de vară pentru autori.

Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.

20.30 Concert Marcel Pavel & Ionel Tudor Big Band (Palatul Culturii).
Sâmbătă, 30 mai

11.00 Ziua cărții pentru Copii: lansarea volumului „Universul cuvintelor” (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași)

Volumul cuprinde creațiile elevilor care au participat la Concursul de creație literară organizat de Școala Gimnazială Rediu-Dumbrăvița. Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în

colaborare cu Asociația „Universul Prieteniei”, Asociația Literară „Păstorel” Iași, Primăria Ruginoasa, Centrul Cultural Ruginoasa.

19.00 Ceremonia de închidere a Festivalului Internațional „Poezia la Iași”

9    ''    9

(Casa de Cultură „Mihai Ursachi” din Copou)

20.30 Concert Direcția 5 & Ionel Tudor Big Band (Palatul Culturii).
Duminică, 31 mai
20.30: Concert Chris Norman (Smokie) (Palatul Culturii).

Acțiuni și Festivaluri în Festival:

9    9

Festivalul de Teatru EuroArt 24 - 31 mai Festivalul Filmului European 22 - 24 mai Festivalul Internațional „Poezia la Iași” 25 - 30 mai

J    ”    J

Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru” 22-23 mai Spectacole de teatru și muzică oferite de Universitatea de Arte „G. Enescu” Iași Acțiuni ale Asociației Absolvenților Universității de Arte „G. Enescu” Iași Spectacole oferite de Ateneul Tătărași

Spectacole, conferințe și manifestări organizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași

J

Educație prin sport!

Parcul Copou - Parcul Educației Nonformale Piața Unirii, Piața Artelor Festivalul de Muzică Sacră și Medievală

JFestivalul de Teatru EuroArt Iași: 24 - 31 mai 2015

9

(web: www.euroartiasi.ro

/ facebook: /FestivalEuroArtlasi)

Duminică, 24 mai

Lansare de carte - Mihai Marcel ȘONERIU (Ministerul Educației) Teatrul “Republicii Vechi“ - BURGHEZUL GENTILOM

regia: Matei PÎNZARU

Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.

Spectacol de teatru folk: MAI BINE CÂNTAM LA PISICI - MIAU!

regia: Andrei MAFTEI. Cu: Emeric IMRE, Adi BEZNA, Cezar

POPESCU și Andrei CERBU

Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 20,00.

Luni, 25 mai

Compania “D'aya“ - STUDII DESPRE IUBIRE regia: Chris SIMION

Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.

Chris SIMION - Conferință pe tema: Cine cedează? Scenaristul, sau regizorul?

Club UNDERGROUND. Orele 21,00.

Marți, 26 mai

Nicoleta BOLCĂ - Conferință pe tema: Tinerii în teatrul de stat! Universitatea de Arte G. ENESCU Iași. Orele 14,00.

Radu NICHIFOR - Lectură publică Club EMBARGO. Orele 16,00.

Teatrul “I. D. Sîrbu“ - DAMA CU CAMELII -regia: Radu NICHIFOR

Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.


Miercuri, 27 mai

Matei VIȘNIEC - Conferință despre textul dramatic

Universitatea de Arte G. ENESCU Iași. Orele 14,00.

Teatrul “Satiricus“, Chișinău - ANGAJARE DE CLOVN -regia: Sandu GRECU

Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.


Joi, 28 mai

Lectură publică: Octavian JIGHIRGIU

Club EMBARGO. Orele 14,00.

Teatrul “Andrei Mureșanu” - ÎMPREUNĂ -regia: Mirela BUCUR

Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.

Spectacol de teatru-folk: MAI BINE CÂNTAM LA PISICI - MIAU, MIAU!

Andrei MAFTEI. Cu: Adi BEZNA, Cezar POPESCU și Andrei MAFTEI Club LA FEMME

Vineri, 29 mai

Concert extraordinar de muzică renascentistă cu voce și lăută Voce: prof. Renato RIDICHE; lăută: prof. Cristian LAZĂR Muzeul Unirii Iași

Teatrul “Mihai Eminescu” - CÂINELE GRĂDINARULUI -regia: Alexandru VASILACHE Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.

Sâmbătă, 30 mai

Cristian NICOLAE (Nottara) - Conferință pe teme teatrale Universitatea de Arte G. ENESCU Iași. Orele 14,00.

Teatrul “Muzical - Dramatic“ Cernăuți - IUBIRE ÎN STIL BAROC regia: Iaroslav STELMAH Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.

Duminică, 31 mai

“Teatrul Nottara“ - APRILIE, DIMINEAȚĂ regia: Diana LUPESCU

Casa de Cultură a Studenților Iași. Orele 19,00.

AFTER - PARTY cu Mircea DIACONU

Club UNDERGROUND. Orele 21,00.Festivalul Filmului European la Iași: 22 - 24 mai 2015

(web: www.ffe.ro

/ facebook: /ffeRomania)

Vineri 22 mai

19:00 Gala de deschidere a Festivalului Filmului European

O poveste cu cântec / Lilting - Hong Khaou / Marea Britanie / 2014 / 86'

Sâmbătă 23 mai

13:00 Films by Tudor Giurgiu -Legături bolnăvicioase - 2006 / 86'

14:30 Gelozia / La jalousie - Philippe Garrel / Franța / 2013 / 77'

16:00 Celelalte mătănii / Wong Rosary -Mahmut Fazil Qoșkun / Turcia / 2009 / 90'

18:00 Pasolini - Abel Ferrara / Franța / 2014 / 86'

20:00 Aferim! - Radu Jude / România / 2015 / 105'

Duminică 23 mai

14:00 Nordvest / Northwest - Michael Noer / Danemarca / 2013 / 91'

15:30 Leviatan / Leviathan - Andrey Zvyagintsev/ Rusia / 2014 / 140'

18:00 Ida - Pawet Pawlikowski / Polonia / 2013 / 82'

20:00 Zei / Zei - Lukasz Palkowski / Polonia / 2014 / 112'Festivalul Internațional „Poezia la Iași”

25 - 30 mai 2015 Luni 25 mai

14.00 sosirea oaspeților, spațiu rezervat

exclusivităților

3

Marți 26 mai

10.00-11.00 Moment Alexander Nawrocki Lansare de carte

Casa cu Absidă - USR Filiala Iași

3

12.00 Conferință de presă în Sala Mare a

Primăriei Iași

3

18.00 Deschiderea oficială Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a

Municipiului Iași (Parcul Copou)

Miercuri 27 mai

11.00 -13.00 Lecturi publice în liceele și

universitățile din Chișinău

3    3

Lecturi publice în liceele și

universitățile ieșene

3    3

17.00 - 19.00 Lecturi publice în cartierele lașului. Sesiuni de autografe


Joi 28 mai

11.00 -13.00 Lecturi publice în liceele și universitățile ieșene

17.00 - 19.00 Lecturi publice în cartierele Iașului. Sesiuni de autografe


Vineri 29 mai

11.00 -13.00 Lecturi publice în liceele și universitățile ieșene

17.00 - 19.00 Lecturi publice în cartierele Iașului. Sesiuni de autografe

Sâmbătă 30 mai

11.00 -13.00 Lecturi publice în cartierele Iașului. Sesiuni de autografe 19.00 Ceremonia de închidere a

festivalului, la Casa de Cultură „Mihai Ursachi” din CopouFESTIVALUL :

■ |:ilAATIO.\AL DE POEZIE f

......... .. ...... foia&ie 'Vcew

Ediția a VU-a 2015 20-23 mai 2015


Dialog Chișinău-Iași: 20-21 mai 2015 la Chișinău și 22-23 mai 2015 la Iași

Vineri, 22 mai

11.00 Deschiderea oficială (Muzeul Unirii, Sala Dublei Alegeri)

12.00 Sesiune de conferințe cu participarea scriitorilor: Theodor Codreanu, Alex Ștefănescu, acad. Mihai Cimpoi, Viorel Dinescu, Paul Gorban. Nicolae Dabija, Daniel Corbu (moderator)

Sâmbătă, 23 mai

11.00 Depune de jerbe și flori la bustul poetului (Parcul Copou)

Spectacol de muzică și poezie ,,Poetului Grigore Vieru, închinare”, prezentat

de grupuri artistice ale școlilor generale din Iași.

Lansarea „Revistei de pe gard”, număr special, dedicat poetului Grigore

Vieru, realizat de Nichita Danilov și Daniel Corbu.

17.30 Vernisajul expoziției de carte, grafică, fotografii „Grigore Vieru, contemporanul nostru” (Aula „Mihai Eminescu” BCU Iași) Prezintă: Acad. Valeriu Matei, Daniel Corbu și acad. Mihai Cimpoi

18.00 Prezentarea Colecției de audiobook-uri ,,Mari Poeți, Mari Opere, Mari Actori” -Patrimoniu Poetic Național, realizată de Editura Princeps Multimedia Iași. Prezintă Filomena Corbu și Camelia Gavrilă.

J

18.00 Spectacolul de muzică și poezie ,,Taina care ne apără” realizat de actorii Dorel Vișan, Maria Ploae, Nicolae Jelescu, cantautorii Adrian Naidin și Florin Săsărman.

Decernarea premiilor ,,Grigore Vieru” (Sala Mare a Ateneului Tătărași).

Spectacole de teatru oferite de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași

Duminică, 24 mai, ora 18.00: Bădăranii (Sala Studio, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași)

Regia: Prof. Univ.dr. Mihaela Werner

Anul III, specializarea Artele spectacolului-Actorie, Facultatea de Teatru

În Bădăranii (titlul original "I Rusteghi") buna dispoziție, portretele impuse spre ridicol, dar și optica prea conciliantă asupra unui model artificial de cumsecădenie generală fac să pălească adevărul prezentării realității umane. Personajele sunt agitate,


energice, se ceartă, se împacă, bârfesc, pun la cale, înșeală și iartă, se preocupă de cinstea fetelor până la mărițiș, etc., păstrând atmosfera de comedie nealterată de note grave, profunde. Cei patru bădărani sunt ursuzi, morocănoși, avari, veșnic suspicioși, adversari ai progresului, adjudecându-și fiecare o culoare comică proprie. Intriga simplă, moștenire în structură și personaje a Commediei dell' Arte îi îngăduie lui Goldoni să arunce o privire înțelegătoare, amuzat - binevoitoare asupra slăbiciunilor omenești, cu intenția vădită de a contribui la îndreptarea lor.

Interpreții realizează un spectacol viu, spumos, ludic, cu toate ingredientele comediei clasice, punând în valoare aserțiunea lui Goldoni: "...observă cum joacă actorii buni, căci meseria asta se învață mai mult din practică decât din reguli."

Vineri, 29 mai, ora 19.00: Insultă la public (Uzina cu Teatru)

Regia: asist.univ.dr. Dumitriana Condurache

Scenografie: Rodica Arghir

Anul III, specializarea Artele spectacolului-Regie, Facultatea de Teatru

Spectacolul Insultă la public de Peter Handke este a doua etapă din proiectul InterDramText, un parteneriat între Facultatea de Teatru (UAGE Iași), Catedra de Germanistică (UAIC Iași) și Forumul Austriac din România. Peter Handke a obținut Premiul Internațional "Ibsen" în 2014.

J

Concept regizoral: „Tu” ești materia teatrului. Fără „tine” teatrul nu ar exista. Nu ar avea la cine se referi. Teatru fără oameni, fără viață, nu există. Dar spus așa, simplu și

direct - este meritul lui Handke că a adus această idee în fața publicului. E una dintre ideile care pare atât de „simple” și de la sine înțelese, încât nimeni nu se mai străduiește să o facă. E, totuși, o idee esențială, de bază.

Joi, 28 mai, ora 18.00: Notă de plată mecanică (Sala Studio, Universtatea de Arte„George Enescu” Iași)

Regia: lect.univ.dr. Aftanasiu Doru

Anul III, specializarea Artele spectacolului - Actorie, Facultatea de Teatru

Notă de plată mecanică scrisă de Matei Vișniec, în format de monolog, vorbește despre mecanicizarea omului, despre pierderea disponibilității sufletești odata cu „ceasul ” îngrăditor al fiecăruia de a se automatiza la „vânat”, de a fi adormiți, de a pierde starea de veghe în asaltul continuu al imediatului, de a deveni hărțuitori ai imanenței, vorbește despre cât de ușor putem cădea în exterioritate în raport cu Creatorul; în afara rostului originar, în afara intrebării, interogației esențiale. Ne avertizează de pierderea treptată a „moștenirii” dată de providență, de acel „înlăuntru” consolidat, de îngăduința unii față de alții, de umilință. Cu o pietrificare cognitivă, cu o împotrivire inerțială a minții și sensibilității, riscăm lipsa de revigorare a perspectivei, riscăm să nu o mai lăsăm deschisă; riscăm din de atenție, să ne lăsăm prinși în iluzia acestei vâltori de viteză și să pierdem in ea i fundamentale și, odată cu pierderea acestora, riscăm ca faptele nostre să devina raxie” sterilă, execuție mecanică de figuri stereotipare.Vineri, 22 mai, ora 17.00

Biblioteca Centrală Universitară

Concert cameral - Trio „A Piacere”

Călin Fărcășel - flaut, Andreea Ocheana -vioară, Andrei Enoiu - pian

Miercuri, 27 mai, ora 17

Biblioteca Centrală Universitară

Corul psaltic „Floralia” al specializării Muzică

Religioasă

Dirijor: Lector univ. dr. Zamfira Irina Dănilă

Miercuri, 27 mai, ora 19.00

Sala „Eduard Caudella”

Concert cameral - Lucrări de tinerețe din

creația lui George Enescu

Program:

Legenda pentru trompetă și pian în do minor Andrei Pascariu- an I, trompetă, clasa Lect.univ.dr. Iulian Horez Dr. Vasilica Stoiciu- Frunză - pian Koncertstuck pentru violă și pian Larisa Iordache, anul II, violă, clasa Prof.univ.dr. Constantin Stanciu Asist.univ.dr. Ciprian Ciotloș - pian Cantabile și Presto

Florin Leonte, anul IV, flaut, clasa Conf.univ.dr. Florenel Ionoaia Conf.univ.dr. Doina Grigore - pian Nocturna pentru pian Iulia Popa, pian, anul II master Impromtu concertant Drd. Tudor Bolnavu - vioară Conf.univ.dr. Doina Grigore- pian Pastorală, Menuet trist și Nocturnă, pentru pian la patru mâini și vioară Lect.univ.dr. Ioana Stănescu - pian Prof. Alina Andronic - pian Lect.univ.dr. Raluca Dobre - vioară Prezintă: Aliona Paciurca, anul III, muzicologie


Sâmbătă, 30 mai, ora 19

Sala „Eduard Caudella”

Recital de lieduri - Sonorități enesciene

Duminică, 24 mai, ora 19.00

Piața Palatului

J

Concertul Orchestrei simfonice

Dirijor: Lector univ. dr. Bogdan Chiroșcă Prezintă: drd. Mihaela Balan

Joi, 28 mai, ora 19

Sala „Eduard Caudella”

Concert cameral - Săptămâna Internațională

a Muzicii Noi - 2015

Leonard Dumitriu

Romeo Cozma

Viorel Munteanu

Vineri, 29 mai, ora 19

Sala „Eduard Caudella”

Opera „Inimă de copil” de Carmen Petra -Basacopol

operă în 2 acte, libret Carmen Petra -Basacopol după Cuore (Inimă de copil) de Edmondo de Amicis

La pian: Raluca Amariei

Regia: Octavian Jighirgiu

Conducerea muzicală: Consuela Radu -

Țaga

Distribuția

Tatăl lui Marco: Octavian Ionescu Bătrânul: Robert Buzilă Marinarul: Pavel Petru Tatăl fetiței: Eduard Crenganiș Vizitiul: Eduard Crenganiș Bandiții: Robert Buzilă

Marius Romanescu Florin Blaj

Vagabondul: Cosmin Berzintu

Doctorul: Cosmin Berzintu

Mama lui Marco: Elena Băiceanu Femeia din Buenos Aires: Andreea Ghidu Îngrijitoarea din Rosario: Maria Percă Femeia din Corodova: Crăița Robu

Daniela Ciocoiu Stăpâna: Cristina Simion Caterinca: Maria Percă


Lect.univ.dr. Cristina Simionescu - soprană Conf.univ.dr. Cezara Petrescu - pian Prezintă: lect.univ.dr. Rosina Filimon

Duminică, 31 mai, ora 19

Sala „Eduard Caudella”

Recitalul cursanților Masterclass-ului de

J

canto susținut de Viorica Cortez

J

Mario: Viviana Radu - Țaga

Fetița: Carina Sandu - Simionescu

Cor: Ioana Camară, Maria Duma, Sabina Gurgu, Diana Vartolomei, Diana Vornicu, Iustina Buznea, Ecaterina Blaj, Daniela Dumitru, Simona Sârbu, Bianca Sava, Maria Miler, Florena Radu

Acțiuni ale Asociației Absolvenților Universității de Arte „G. Enescu”

3    3    3    3    77

Vineri, 15 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției „Nicolae Tonitza - Pictură și Grafică” (Muzeul Unirii)

Prezintă: critic de artă Petru Bejan, dr. Lăcramioara Stratulat (manager general al Complexului Muzeal Național “Moldova”-Iași), Valentina Druțu (director al Muzeului de Artă “Palatul Culturii”), Cristian Ungureanu (președinte al Asociației Absolvenților Universității de Arte “George Enescu”- Iași).

Expoziția este deschisă până pe data de 10 iunie 2015.

Vineri, 22 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției „Visiting art history - From Altamira to Damien Hirst” (Sala Pașilor Pierduți, Universitatea „A.I.Cuza” Iași)

Prezintă criticii de artă Maria Bilașevschi și Cosmin Gînju.

Sâmbătă, 23 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției de arte vizuale „Generații Recente II - Artiști în afirmare” (Muzeul Literaturii Române Iași) Prezintă criticii de artă Maria Bilașevschi și Cosmin Gînju.

Luni, 25 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției de pictură și sculptură „Medicina și Arta - Ființa Umană” (Institutul de Anatomie din UMF Iași)

Prezintă criticul de artă Petru Bejan.


Marți, 26 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției de arte vizuale „Știința și arta -Motorul Civilizației” (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași)

Prezintă criticul de artă Maria Bilașevschi.

J

Miercuri, 27 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției de pictură și sculptură

„Natura și Arta - Original și Originar” (Galeria de artă „Sala de Marmură”, str. Aleea Sadoveanu nr. 8)

Prezintă criticul de artă Petru Bejan.

Joi, 28 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției de arte vizuale „Profesori și absolvenți” (Universitatea de Arte „G. Enescu” Iași)

Prezintă criticul de artă Maria Bilașevschi.

J

Vineri, 29 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției de arte vizuale „Teologia și Arta - Chipul și Asemănarea” (Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, cartier Galata Iași)

Prezintă preot paroh Mircea Stoleriu și criticul de artă Petru Bejan.

Sâmbătă, 30 mai, ora 18.00: Vernisajul expoziției de arte vizuale „Generații Recente I - Art of the City” (Biblioteca Central - Universitară Iași) Prezintă criticul de artă Petru Bejan.

Acțiuni organizate de Ateneul Tătărași 22 - 31 mai 2015

Nr.

crt.

Activitatea

Data și ora desfășurării

Locația

1

Gala laureaților din cadrul festivalului

Cânt și joc de pretutindeni”;

22 mai, ora 18.00

Sala mare Ateneul Tătărași

2

Gala festivalului de poezie si muzica “Grigore Vieru

23 mai, ora 18.00-20.00

Sala mare Ateneul Tătărași

3

Vernisajul expoziției de fotografie și ziare interbelice “Ipostaze ale vieții culturale ieșene din anii 20”;

25 mai, ora 17.00

Sala Foaier Ateneul Tătărași

4

Dezbatere„Literatura română tradusă în alte limbi”cu scriitorii Dan Lucian Teodorovici și Florin Irimia;

26 mai, ora 18.00

Galeriile de artă Ateneul Tătărași

6

Joc interactiv: „O dictare pentru fiecare. Vino la barometrul limbii române!”;

27 mai, ora 10.00

Universitatea Alexandru    Ioan

Cuza Iași

7

Expoziția lucrărilor înscrise în concursul „Iașii în Europa - Europa în Iași”, în colaborare cu Uniunea

Artiștilor Plastici, filiala Iași;

27 mai, ora 16.00

Galeriie de Artă Ateneul Tătărași

8

Premierea lucrărilor din cadrul concursului „Iașii în Europa - Europa în Iași”;

27 mai, ora 18.00

Galeriile de Artă Ateneul Tătărași

9

Dezbatere în cadrul „O dictare pentru fiecare. Vino la barometrul limbii române!”;

28 mai, ora 18.00

Universitatea Alexandru    Ioan

Cuza Iași

10

GALA de premiere „O dictare pentru fiecare. Vino la barometrul limbii române!”;

29 mai, ora 17.00

Sala mare Ateneul Tătărași

11

Concurs    de    balet    „Ritmurile

Baletului”, organizator : prof. Simona Petrilă;

30 mai, ora 16.00

Sala mare Ateneul Tătărași

12

Spectacol de teatru “Titanic vals

30 mai, ora 19.00

Sala mare Ateneul Tătărași

13

Spectacol de teatru “Steaua fără nume

31 mai, ora 19.00

Sala mare Ateneul Tătărași


Acțiuni organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Iași

Ca și la precedentele ediții ale Festivalului Internațional al Educației, Inspectoratul Școlar Județean Iași propune o suită de activități inițiate și planificate de reprezentanții instituției, alături de cei ai unităților din rețeaua de învățământ preuniversitar și ai altor parteneri educaționali, în contextul parteneriatului instituțional încheiat încă de la prima ediție a manifestării, cu scopul de a susține și promova în plan național și internațional valorile culturale și educaționale ale Iașului.

„Prin participarea la acest proiect, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Iași își propune realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și extracurriculare din școli, în sensul permanentizării unor bune practici educaționale, culturale, sociale și comunicaționale, compatibile cu idealurile unei societăți democratice, europene, precum și promovarea unui dialog autentic între instituțiile implicate, parteneri și colaboratori”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector șecolar județean al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Echipa de coordonare a evenimentelor asumate de învățământul preuniversitar în cadrul FIE:

Coordonator: prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector școlar general

Membri:

prof. Mihai-Cezar Zaharia, inspector școlar

prof. Mihaela Apetroae, inspector școlar

prof. Sabina Manea, inspector școlar

prof. Irina Florian, inspector școlar

prof. Alla Apopei, inspector școlar

prof. Dumitru Cristescu, inspector școlar

prof. Irina Prodan, inspector școlar

prof. Constantin Șerban, director Palatul Copiilor Iași

prof. Dana Louise Barnea, director Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași

Domeniul


Coordonator


Activități

programate


Parteneri, colaboratori


Locul și perioada de desfășurare (data+ora)


1 Educațieprof. dr. Camelia Gavrilă,

Inspector Școlar General prof. Mihaela Apetroae prof. Mihai-Cezar Zaharia prof. dr.

Mihaela Doboș prof. dr. Elvira Rotundu


1. Ediția a X-a a

Concursului

Național

Transcurricular

de Lectură și

Interpretare

„Ionel

Teodoreanu” -21-24 mai 2015


Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Palatul Copiilor Iași, licee ieșene, edituri, muzee


Gala de deschidere - 21 mai, ora 16.00,

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași Proba scrisă: 22 mai, orele 9.30-12.30,

Colegiul „Costache Negruzzi” Iași Spectacol-lecție susținut de elevii și profesorii Colegiului Național de Artă „O. Băncilă” Iași: 22 mai, ora 15.00, amfiteatrul Colegiului „Costache Negruzzi” Iași Ateliere de creație: 22 mai, ora 17.00,

Palatul Copiilor Iași

Proba orală: 23 mai, orele 9.00-13.00,

Colegiul „Costache Negruzzi” Iași

Afinități elective în spațiul literaturii - întâlnire cu

scriitori ieșeni: 23 mai, ora 15.30,

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași Gala de închidere: 24 mai, ora 9.00,

Web: www.fieiasi.eu

Email: contact@fieiasi.eu

Facebook: www.facebook.com/festivaliasiprof. dr.

Camelia

Gavrilă

prof. univ. dr.

Ștefan

Cojocaru

prof. Mihai-Cezar Zaharia prof. dr.

Bogdan Neculau


Ateliere

prof. Dumitru

de

Cristescu

creație.

prof. Irina

Arte

Florian

vizuale


2. EDUCAȚIA ÎN SECOLUL XXI. VALORI, METAMORFOZ

E, PROVOCĂRI

-    Conferință

motivațională

despre importanța educației parentale_

1.    Miniexpoziții

tematice în

locații incluse în

FIE - pictură,

grafică,

decorativă,

arhitectură,

design,

sculptură_

2.    Armonii stradale din inima copiilor:

-    ateliere de

lucru,

demonstrații interactive; desene pe

asfalt,

experimente grafice pe tehnici diferite, inițiere modelaj în lut, execuții de machete, paradă vestimentară

- momente

artistice:

Ansamblul

Folcloric

Ciobănașul,

coord. prof.

Neagu Ștefan și Neagu

Alexandra;

Ansamblul

coregrafic

Arabesque,

coord. prof. Fălișteanu

Rodica;

Ansamblul coral al

Colegiului Național de Artă


Inspectoratul Școlar Județean Iași

Fundația HOLT UNICEF România


Colegiul de Artă ”Octav Băncilă” Iași, Universitatea de Artă ”George Enescu” Iași


amfiteatrul Colegiului „Costache Negruzzi” Iași_

22 mai, ora 14.00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași


Zilnic, orele 9.00-12.00,

Parcul din fața Teatrului Național


Zilnic, orele 9.00-12.00, Parcul din fața Teatrului Național


Zilnic, orele 10.00-12.00, scena FIE, Bulevardul Ștefan cel Mare„O. Băncilă”, dirijor Cohal Dragoș; Trupa de teatru Masquarade, coord. prof. Șfaițer Alice; Cvartetul de coarde Crescendo, coord. prof. Gorovei Marian; Cvintetul de suflătoriAnimato, coord. prof. Cioată Valentina


Cultură

locală și

divertis

ment.

Spectacol

eprof. Alla

Apopei, I.S.J.

Iași

prof.

Constantin

Șerban, Palatul Copiilor Iași


prof. Vasile Viciu Tănase


1. Spectacole

tradiționale

susținute de

trupe și formații artistice din școli ieșene


2. Ateliere de

jurnalism organi zate în redacțiile revistelor de

cultură și ale

editurilor ieșene, cu participarea laureaților din Tabăra

Națională de

Jurnalism_

3. Desene pe asfalt


4. Demonstrații de navomodele, aeromodele, automodele, robotică, lansare de zmeie


5.    Concurs internațional de arte vizuale ”Structură și

culoare”, ediția a Xl-a___

6.    Demonstrații de arte marțiale


7. Concurs de

șah

«Iași Open»


8. „Cupa FIE” la tenis de

masă, concurs sportiv adresat elevilor din clasele V-XII


9. „Cupa FIE” la volei pe plajă, concurs sportiv adresat elevilor din clasele V-XII


Palatul Copiilor Iași


Revista Timpul Editurile Polirom,

Junimea, Doxologia , Adenium


Palatul Copiilor Iași, Palas Mall


Cercul de navomodele de la Palatul Copiilor Iași, Palas Mall


Cercul de Tapiserie al Palatului Copiilor, Societatea Comercială Salubris S.A., Centrul de Creație Cernăuți, Ucraina_

Cercul de Arte Marțiale, Palatul Copiilor Iași


Palatul Copiilor Iași, Primăria Iași


Primăria Municipiului Iași

Fundația Sportului Ieșean


Primăria Municipiului Iași

Fundația Sportului Ieșean


23-31 mai, orele 18.00-19.00, în centrele FIE din

cartierele ieșene și la Grupul statuar al voievozilor


25 și 27 mai, orele 11-12.30, redacția Revistei Timpul, sediul Editurii Adenium


31 mai, orele 10.30-12.00, Grădina Palas Mall


31 mai, orele 10.30-12.00, Grădina Palas Mall


27 mai, ora 15.00, Galeria de Artă de la Palatul Copiilor


24, 27 și 30 mai, ora 18.00, centrele FIE din cartierele ieșene


29 - 31 mai, Sala Sporturilor


30-31 mai 2015, ora 10, Școala Gimnazială „George Călinescu” Iași


29-31 mai, ora 14.00, Ștrandul Municipal IașiProiecte

educațio

naleprof. dr.

Camelia

Gavrilă

prof. Cezar

Zaharia

prof. Alla

Apopei

prof. Mihaela Apetroae


prof. Irina Prodan


prof. Gabriela Conea


prof. Gabriela Conea prof. Alla Apopei


Echipa I.S.J. Iași


1. EVENIMENT CU VALOARE SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ „Pași de copil în Iașii marilor

zidiri” (ediția a

IV-a) - proiect

cultural și

umanitar, destinat unui

număr de 400

de copii din mediul rural, cu

palmares competițional și performanțe în proiecte școlare de anvergură

2.    History Enacted -British and American Culture & Civilization Contest (Ediția I) - proiect multicultural de teatru școlar în limba engleză, adresat elevilor din școlile din județul Iași -Gala laureaților

3.    Workshop pe tema dislexiei, cu parteneri din Turcia, în cadrul proiectului bilateral “Hiden stars”


4. Spectacol „Ludicul- punți de comunicare între generații” prezentat de echipa

intergenerational

ă, în cadrul

reuniunii

transnaționale a

Proiectului

european

“ComeOn”


5. Participarea elevilor din municipiul și județul Iași la activitățile (specifice vârstei) din calendarul FIE


Unități de învățământ

de prestigiu din municipiul și județul Iași, Consiliul Județean al Elevilor


British Council Romania Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași prin American Corner International Summer Schools Education


Școala Gimnazială „D. Sturdza” Iași, Centrul Logopedic Iași


Teatrul Ateneu Tătărași, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, Asociația Afect


22-31 mai, unitățile școlare implicate în

proiect/mediatizarea școlilor partenere și a activităților în contextul festivalului


30 mai 2015, ora 10.00,

Colegiul „Costache Negruzzi” Iași


20-21 mai,

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Iași, Școala Gimnazială „D. Sturdza” Iași


28 mai, ora 16.00,

Teatrul Ateneu Tătărași


Pe toată durata FIE


ESTIVALUL

iiirniiiiiniJv NTERNAȚIONAL AL

’ Educației CZ


I

Educație prin sport!

Proiecte sportive cuprinse în Festivalul Internațional al Educației

Rugby 23 mai, orele 10.00 - 15.00

Stadionul Tineretului din Iași.

Meci amical de rugby în 15 între selecționata de juniori U16 a lașului și selecționata U16 Chișinău.

Meciuri amicale de minirugby pe categorii de vârstă: U8 (8 jucători în echipă), U10 (10 jucători), U12 (12 jucători), U14 (13 jucători)

Rugby tag (rugby non-contact): 9 echipe (Iași, Bârlad, Piatra Neamț, Suceava) a câte 5 copii fiecare, pe categorii de vârstă (clasele III-IV, V-VI, VII-VIII)

Concurs de transformări pentru toți participanții.

Street Ball 24 mai, orele 10.00 - 17.00

Sala Polivalentă din Iași (teren sintetic).

Competiție adresată copiilor, organizată pe 2 categorii (I-IV și V-VIII), echipe 3+1 rezervă.

Volei pe plajă 29 - 31 mai, orele 10.00 - 18.00

Ștrandul Municipal Iași

Competiție organizată pe categorii de vârstă: U14, U16, U18, U20, studenți și Open, echipe din 2 jucători, se acceptă și echipe mixte.

Ping-Pong 30 - 31 mai, orele 10.00 - 19.00

Sala de sport a Școlii nr. 39 „George Călinescu” din Iași.

Competiție de amatori adresată elevilor din clasele V-XII, pe categorii de vârstă, fiecare școală participantă selectând o echipă de 2 băieți și 2 fete pentru fieacare categorie.

Competiție de amatori de tip Open, cu înscriere la fața locului sau la adresa tenismasa@yahoo.com

.
Badminton 30 - 31 mai, orele 10.00 - 19.00

Sala Polivalentă din Iași.

Competiție de amatori copiilor, pe categorii de vârstă (U9, U11, U13, U15). Competiție de amatori de tip Open adresată tuturor pasionaților de sport.

Șah 30 mai, orele 10.00 - 18.00

Bulevardul Ștefan cel Mare si Sfânt.

J    J

Competiție tip Open cu înscriere la fața locului.Parcul Copou - Parcul Educației Nonformare

Parcul Copou: Să învățăm să jucăm, jucăm să învățăm

Vineri 22.05, luni - vineri: 25-29.05 orele 10-12 Sâmbătă și duminică: 30,31.05.2015 orele 12-14

1.    Board games - jocuri creative și distractive ce susțin învățarea informală.

2.    Ateliere de land-art - artă creată din elemente din natură (pietre, crengi, frunze, flori, etc.). Jocuri outdoor și ateliere specifice (montare cort, tipuri de noduri, cum se merge corect, noțiuni de bază de siguranță)

3.    Jocuri outdoor și ateliere specifice (cum se montează un cort, tipuri de noduri,

cum să te orientezi cu busola, noțiuni de bază de siguranță în natură). Jocuri de logică și

gândire laterală - puzzle-uri fizice cu diferite nivele de complexitate

4.    Ateliere de slackline - mers în echilibru pe o chingă prinsă între copaci - copiii vor învăța cum să își mențină echilibru, vor trece peste anumite frici, fiind asistați în permanență de instructori.

5.    Jocuri de logică și gândire laterală - puzzle-uri fizice cu diferite nivele de

complexitate, ce se bazează pe logică, perspicacitate, atenție, folosirea simțurilor.

6.    Photo Scavanger Hunt - concurs de tipul treasure hunt în care participanții

trebuie să găsească o serie de 7 puncte pentru care primesc fotografii. La acele puncte

vor găsi indicii dintr-un puzzle, pe care trebuie să îl unească la final.

7.    Balance Rock Towers - concurs de structuri din bucăți de lemne colorate în

J

echilibru, va câștiga cine construiește cea mai înaltă structură.

Parcul Copou: Ateliere meșteșugărești

Vineri 22.05, Luni 25.05, marti 26.05 orele 14-18 Sâmbătă și duminică: 23,24.05 orele 09-13

J    ’

22-23 mai: împletituri din fibre vegetale prin tehnica nodurilor. Formator: prof.Silvia Cozminca, mester popular din îasi

>    elevii se vor familiariza cu tehnica de lucru si vor executa diferite obiecte folosind noduri simple si accesibile: bratari cu diferite modele si culori utilizand fire din bumbac avand ca accesorii margele din lemn sau sticla, precum si mici obiecte decorative din sfoara de iuta ( zodiace, bufnite, s.a)

>    Materiale si materii prime: pernute ca suport de lucru, fire de bumbac, iuta, margele si bile din lemn si sticla, zodii din ceramica, ace de siguranta, foarfeci, metru de croitorie. 24-25 mai: Tesut la gherghef. Formator:prof. Ema Pavel, mester popular din Suceava


>    elevii vor invata tehnica de lucru la gherghef incepand cu decrierea, operatiile de pregatire in vederea tesutului, executarea unor obiecte simple, de ex. semne de carte cu motive traditionale.

>    Unelte, materiale si materii prime: gherghef, fire de bumbac pt. urzeala, fire de lana t. executarea lucrarilor, pieptene, foarfece.

27 mai: Prelucrarea si decorarea lemnului cu insertie metalica. Formator: ing.Mihai Ciuca, mester popular din îasi.

> elevii vor invata operatiile de baza in decoratea lemnului prin insertie de fir metalic

dupa care vor executa, sub supravegherea mesterului popular, diferite incrustatii simple in lemn si decorarea acestuia cu fir metalic

>    Unelte, materiale si materii prime:placi din lemn de tei de diferite forme, fire din cupru si alama, ciocane, dalti, clesti de taiat firele metalice.

28-29 mai: Podoabe traditionale din mărgele. Formator: prof. Marcela Tăbăcaru, de la Scoala "Aron Voda" com. Aroneanu, Iasi.

>    elevii vor invata tehnici de lucru in domeniul margelitului cu motive simple populare si vor executa diferite podoabe traditionale: zgardane, zgardite, bratari.

>    Unelte, materiale si materii prime: ace, ata, margele, foarfeci, batiste pe care se aseaza margele de lucru pe marimi si culori.

Parcul Copou: O minte sănătoasă într-un corp sănătos

Sâmbătă și duminică: 23,24,30,31.05.2015 orele 16-18 Activitate fotbalistică: „Fotbalul fără secrete

-    Concurs de jonglerii cu mingea de fotbal cu orice parte a corpului, exceptând mâna.

-    Concurs care desemnează cel mai spectaculos program de jonglerii.

-    Sesiune de autografe susținută de 2 fotbaliști activi (fosti fotbaliști) ai CSMS Iași.

-    Premii acordate cîștigătorilor (tricouri cu semnăturile fotbaliștilor divizionarei A, mingi, fanioane, fotografii.)

Crosul tinerelor talente

Sâmbătă și duminică, participanții prezenți la concursul de jonglerii se vor alinia, la final (fete separat de baieți), la “Crosul tinerelor talente”. Se va amenaja în Parcul Copou un traseu de circa 1-2 km pe aleele existente. Traseul va fi delimitat de jaloane. Primii 2 concurenti vor fi premiați cu tricouri imprimate cu cu sigla FIE 2015.

Parcul Copou: Ateliere Creație Plastică

Vineri 22.05, luni 25.05 orele 12-14

Sâmbătă și duminică 23 -24.05.2015, orele 13-15,30

DESEN LA DOUA MAINI - prima etapa - pe suprafata de hartie se traseaza un punct la nivelul ochilor, privirea permanent indreptata spre acel punct si persoana va incepe sa deseneze cu ambele maini simultan fara sa isi desprinda mainile de pe foaie, realizand astfel, o simetrie a imaginii;

A doua etapa consta in trasnformarea imaginii obtinute intr-o compozitie plastica;

Timp de realizare: prima etapa: 3 min / serie; a doua etapa : 15 min.

Obiectiv: abilitati senzoriale, de concentrare si recreationale si vocationale.

^k Pictorul Orb - realizarea unui desen (chip) legat la ochi;

^k Timp de realizare: 3 min;

^k Obiectiv - formarea abilitatilor de apreciere a distantei, coordonarea ambelor maini a suparafetei de lucru si a desenului, folosind imaginatia;

“TRICOUL MEU” - Tricouri personalizate - pictura pe material textil (tricou) pornind de la tematica FIE;

Timp de realizare: 30 min.


Obiectiv: Dezvoltarea creativitatii si a formei de exprimare artistica individuala;

TRIPTIC - echipa de trei copii, realizarea unei lucrări alcatuita din 3 planuri folosind tehnica mixta: acrylice si carioci;

Obiectiv: lucrul in echipa, socializare si coordonare, crearea abilitatilor de reproducere unei parti de imagine;

Parcul Copou: Ateliere de mind-lab

Sâmbătă și duminică: 30,31.05.2015 orele 10-12

J    ’

Piața Unirii, Piața Artelor 22 - 31 mai

9    3    9

Expoziție de artă plastică și tabără de creație artistică

Sâmbătă, 23 mai, ora 17.00: Vernisaj

Festivalul de Muzică Sacră și Medievală 28 - 31 mai

9

28    mai, 20.00 - Pietonal Ștefan cel Mare, zona Trei Ierarhi, Spectacol de dansuri grecești

29    mai, 18.30 - Parcul de lânăa Biserica Lipoveneasca, Concert de muzică sacră susținut

de corul Comunității Lipovenești din Iași

29    mai, 20.30, Foișorul din grădina Palas, concert de muzică instrumentală veche

românească susținut de Anton Pann Band din București

J    J

30    mai, 17.00 - Pietonal Ștefan cel Mare, Spectacol de muzică sacră și dansuri

tradiționale armenești, Comunitatea Armenilor din Iași

J    J ’    J

30    mai, 21.00 - curtea Mănăstirii Golia, concert de muzică bizantină susținut de Corul

Academic Byzantion

31    mai, ora 13.00 - Parcul Copou (Foișor), Spectacol de muzica folclorică românească

veche, sustinut de Ansamblul Teodor Burada

Acestea sunt doar o parte din evenimentele organizate în cadrul Festivalului Internațional al Educației 2015.

J    J

Pentru lista completă a tuturor evenimentelor, consultați site-ul www.fieiasi.eu

sau pagina dedicată pe facebook: www.facebook.com/festivaliasi.

Web: www.fieiasi.eu

Email: contact@fieiasi.eu

Facebook: www.facebook.com/festivaliasi