• Hotărârea 440/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/30.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072 41 lei în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si alte măsuri
 • Hotărârea 439/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de reorganizare al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IASI propus de catre administratorului special al R.A.T.P. in colaborare cu administratorul judiciar Societatea Civ. Prof. CAPITAL INSOL S.P.R.L. - FILIALA IASI
 • Hotărârea 438/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI str. Bucium nr. 34 pentru investiţia CONSTRUIRE CORP DE LEGĂTURĂ ÎNTRE HALE EXISTENTE
 • Hotărârea 437/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 2A NUMERE CADASTRALE 147353 147354 146964 146965 intocmit in vederea construirii unui ansamblu comercial birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 436/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL C.A. ROSETTI NR. 19 NUMERE CADASTRALE 149558 149559 146560 si 149561 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 435/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T170 NUMAR CADASTRAL135997 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 434/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA LASCAR CATARGI NR. 58 NUMAR CADASTRAL 131314 intocmit in vederea consolidarii extinderii si suprainaltarii unei constructii existenta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 433/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,SOSEAUA BUCIUM NR. 8,NUMAR CADASTRAL 143164,Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 432/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL CHIMIEI NR. 12 NUMERE CADASTRALE 136315 136335 136304 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 431/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SF. ATANASIE NR. 22 NUMAR CADASTRAL 148947 Intocmit in vederea mansardarii si reabilitarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 430/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi str. Dr. Victor Babeş nr. 3 nr. cadastral 141284 întocmit pentru Extindere construcţie C1 (lăcaş de cult capelă rugăciune) pe teren proprietate
 • Hotărârea 429/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI stradela Hatman Şendrea nr. 4 nr. cad./CF 147848 pentru investiţia CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE
 • Hotărârea 428/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată - Iaşi bdul Carol I nr. 56A pentru investiţia “ Consolidare etajare construire subsol schimbare destinaţie din spaţiu existent în cabinete medicale amenajări interioare şi exterioare la corpul C1 si C2 “
 • Hotărârea 427/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Potejată IAŞI STRADA RECE NR.4 nr.cad. 141538 Intocmit în vederea Construirii unei locuinte pe teren proprietate
 • Hotărârea 426/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- introducere teren în intravilan pentru Construire locuinţă pe teren proprietate şi împrejmuire amplasament situat în extravilan Iaşi zona Bucium Păun număr cadastral/CF 151103
 • Hotărârea 425/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. Nicolae Costin nr. 26 (fosta str. Spital Paşcanu nr. 4) pentru investitia « Construire centru de întreţinere corporală pe teren proprietate “
 • Hotărârea 424/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in folosinţă gratuită catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ”C.N.I.” S.A. a bunului imobil situat in Strada Aviatiei nr.1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Construire Stadion de Rugby Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 423/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 11/2015 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 200 mp situat în Iaşi şos. Nicolina nr. 169 D precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 422/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 92 13 mp situat în Iaşi str. Nisipari nr. 20 parcela AG 1(275) cvartal 8
 • Hotărârea 421/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 21 28 mp ( Lot 5) situat în Iaşi Pţa Voievozilor nr. 25 bl. A12
 • Hotărârea 420/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 11/2015 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 90 mp adiacent spatiului situat în Iaşi str. Toma Cozma nr. 81 bl. 582 sc. A parter precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren
 • Hotărârea 419/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 31 mp situat în Iaşi str. Sf. Andrei nr. 53 parcela C2074/2 cvartal 57 nr. cadastral 151898 carte funciară 151898
 • Hotărârea 418/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp situat în Iaşi str. Pojorniciei nr. 18 parcela CC2753 cvartal 69
 • Hotărârea 417/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 142 69 mp situat în Iaşi str. Păcurari nr. 49 parcela CAT 1246 cvartal 31
 • Hotărârea 416/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 485 mp situat în Iaşi şos. Bârnova nr. 122 G parcela L7205 cvartal 169 nr. cadastral 152303 carte funciară 152303
 • Hotărârea 415/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 181 23 mp (compusă din Lot 1 cu suprafaţa de 176 57 mp + Lot 2 cu suprafaţa de 4 66 mp) situat în Iaşi fundac Plopii Fără Soţ nr. 11 parcela AG879 cvartal 24
 • Hotărârea 414/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 281 mp situat în Iaşi Aleea Tudor Neculai f.n. având nr. cadastral 149341 carte funciară 149341
 • Hotărârea 413/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Roman Vodă nr. 18 bl. A6 alăturat ap. 3 în suprafată de 11 85 mp
 • Hotărârea 412/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Muntenimii nr. 4 bl. 591 sc. A în suprafată de 22 11 mp
 • Hotărârea 411/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin H.C.L. nr. 10/2015 cu terenul in suprafata de 570.67 mp situat in str. Theodor Burada nr. 5
 • Hotărârea 410/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 409/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 408/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 407/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 97443/2015 si 118132/2015
 • Hotărârea 406/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 405/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi în vederea casării unui nr. de 49 puncte de colectare a deşeurilor preluate de SC Salubris SA prin contractul de concesiune nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 404/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din PT 1 Tudor Vladimirescu în suprafaţă de 136 mp către Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Iaşi
 • Hotărârea 403/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului „Palatul Culturii” din Piata Stefan cel Mare si Sfant nr. 1
 • Hotărârea 402/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar particular din Municipiul Iaşi (anul scolar 2015-2016)
 • Hotărârea 401/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare modernizare Sectie Clinica ATI si Bloc operator pentru Transplant Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi” B-dul.Carol I nr.50 Iasi
 • Hotărârea 400/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor pentru biletele şi abonamentele acordate pe mijloacele de transport în comun influenţate cu diminuarea cotei de TVA
 • Hotărârea 399/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 398/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Termo-Service S.A Iaşi
 • Hotărârea 397/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.
 • Hotărârea 396/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale
 • Hotărârea 395/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia preliminată a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 394/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 393/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Andrei Şerban
 • Hotărârea 392/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Maria Slătinaru-Nistor
 • Hotărârea 391/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună”
 • Hotărârea 390/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”
 • Hotărârea 389/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului “Reabilitarea modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva” în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurării functionalitătii acestuia
 • Hotărârea 388/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Aplicatiei de Finantare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a” si a documentelor suport dupa cum urmeaza: Studiu de fezabilitate Analiza Cost-Beneficiu Analiza Institutionala Strategia de Achizitii
 • Hotărârea 387/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”.
 • Hotărârea 386/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a
 • Hotărârea 385/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 5 NUMAR CADASTRAL 138244 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 384/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI COLINA ÎNSORITĂ NUMĂR CADASTRAL 135264 întocmit în vederea construirii unei locuinţe duplex (pentru două familii) şi împrejmuire teren proprietate
 • Hotărârea 383/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM EXTRAVILAN T 155 NUMĂR CADASTRAL 145303 întocmit pentru introducere teren în intravilan construire locuinţă anexe împrejmuire pe teren proprietate
 • Hotărârea 382/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind probarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Zona Bucium Boiangiu Nr.5 T 149 Număr Cadastral 145636 pentru extindere intravilan Municipiul Iaşi în vederea realizării investiţiei construire locuinţă fântâna împrejmuire teren proprietate
 • Hotărârea 381/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SULFINEI NR. 2 NUMAR CADASTRAL 144464 Intocmit in vederea supraetajarii si modificarii corp C3a schimbare destinatie (laborator tehnica dentara) pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 380/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SFÂNTUL LAZĂR NR. 56 si 56A SC 35 NUMERE CADASTRALE 137079 si 142938 întocmit in vederea construirii unui imobil de birouri pe teren proprietate privata persoană juridică
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SFANTUL VASILE NR. 8 NUMAR CADASTRAL 143675 Intocmit in vederea realizarii unui corp de legatura intre anexa gospodareasca C1 si locuinta C3 pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea denumirii scuarului din faţa Sinagogii Mari “Piaţa Prieteniei Româno-Israeliene”
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 57/26.02.2015 şi aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Mişcarea Populară
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plată către Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian’’ Radauti a unui ‘’Sistem de diagnostic radiographic – Combigraph Ouadro’’ ce nu mai este utilizat de Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 312/30.09.2015
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Poliţia Municipiului Iaşi (pentru uzul Secţiei 1 Poliţie) a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp situat în clădirea administrativă din Piaţa Dacia cu sediul în Municipiul Iaşi Str. Vitejilor nr.27
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea domnului Victor Bejan reprezentant al Consiliului Local Iaşi în Consiliul Administrativ al Ateneului Tătăraşi
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind desemnarea unor persoane imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Consiliului de Supraveghere şi a Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. VEOLIA ENERGIE IASI S.A.
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră şi pluvială la SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi şi finanţarea acestora în anul 2016 şi respectiv 2017 conform cotei părţi din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării necesare în anul 2016 pentru realizarea expertizei tehnice şi a studiilor de specialitate pentru refacerea protecţiei anticorozive a clădirilor Nucleus şi Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi conform cotei părţi din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare spatii de joacă pentru copii " în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare spatiu pentru centru de cartier Cantemir”
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire zid de sprijin şi împrejmuire cimitir Sf. Vasile”
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Ecopiaţa S.A
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie 2015
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Ioan Holender
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Stagiile de practică – oportunitatea elevilor pentru tranziția de la viața școală la viața activă” de către Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu Iași partener în cadrul proiectului
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287/31.08.2015 şi a anexelor sale în sensul actualizării componenţei Consiliului Director al Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală Europeană
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Paul Corneliu Boişteanu în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi: “Strada Trei Izvoare”
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI CALEA CHIŞINĂULUI KM 1 NUMĂR CADASTRAL /C.F. 140306 pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ŞI SPAŢII DE DEPOZITARE
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609 137610 137611 137612 137613 137614 137615 137616 137617 137618 137619 137620 137621 137622 137623 137624 137625 137626 137627 137628 137644 137645 137647 137648 137629 137646 137630 137631 137632 137633 137634 137635 137636 137637 137638 137639 137640 137641 137642 137643 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 158 171 171A NUMAR CADASTRAL 149029 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T47 NUMERE CADASTRALE 148001 148002 147958 147813 147399 147195 146909 intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si locuinte colective anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CLOPOTARI NR.28 NUMAR CADASTRAL 129538 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BARIERA VECHE NR. 18 NUMERE CADASTRALE 142940 si 147672 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective birouri si spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 52728 si 97443/2015
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti Monumente) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 213/14.07.2011
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi str. Ciurchi nr. 111
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Anexei 5 (Directia Crese) a H.C.L. nr. 10/2015 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Municipale) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi,in suprafata de 50 mp,situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43,in vederea dezvoltarii unor servicii sociale
 • Hotărârea 339/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea cu titlu gratuit a salii de spectacol a Colegiului National de Arta Octav Bancila de catre Filarmonica Moldova Iasi in vederea sustinerii unor manifestari artistice organizate de aceasta
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 16 precum si a retelei de iluminat arhitectural aferentă clădirilor Gării Iasi din Str. Gării nr. 1
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr.288/31.08.2015 pentru definitivarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.)
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Iași

  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2015-2016
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi începând cu luna noiembrie 2015
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283/31 august 2015 privind adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Iaşi cu regim de caracter permanent şi funcţionare continua în vederea înlăturării consecinţelor negative
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia Platforma Unionista Acţiunea 2012
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC ”
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea si reintregirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2015
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului academician Solomon Marcus domnului profesor Alexandru Călinescu şi doamnei Mihaela Arsenescu Werner
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Iaşi la acţiunea Uniunii Europene “Capitale europene ale culturii” pentru anul 2021 în Romania urmată de susţinerea financiară în perioada 2017- 2022
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072 41 lei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. VITICULTORI nr.8 număr cadastral /CF 148168 întocmit pentru Construire locuinţă anexe garaj fântână fosă septică amplasare panouri solare şi împrejmuire pe teren proprietate
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA BÂRNOVA nr.12 NUMĂR CADASTRAL 127107 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirea teren proprietate
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 2 NUMERE CADASTRALE 149634 149635 128835 128911 128927 intocmit in vederea construirii unui spatiu magazin materiale de constructii platforma parcaje cabina poarta cladire post trafo copertine carucioare pilon publicitar panouri publicitate si reclama construire statie carburanti-magazin copertine pompe pompe rezervoare subterane gura descarcare carburanti bloc aerisire punct aer/apa aspirator panou publicitar amplasat pe sol semnalistica separator de grasimi construire centru comercial tip supermarket imprejmuire si semnale publicitare pe teren proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTE NR. 26 NUMAR CADASTRAL 146867 întocmit in vederea construirii de locuinte colective amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 NUMAR CADASTRAL 9968/5 (STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF FN) intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fiz
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a spatiului cu destinaţia de locuinţă situat în Iaşi comuna Tomeşti bloc nr.4 scara B parter apartament nr.3 aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iaşi
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a spatiului situat în Iaşi str. Fundac Armeană nr.8C aflat în domeniul privat al Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Iaşi
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plată a 50 de tarabe scoase din uz către comunele Costesti Mosna si Dolhesti din Judeţul Iaşi
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniului public al Municipiului Iasi a imobilelor (constructii si teren aferent) situate in b-ul Independentei nr. 16 (corp A) si respectiv b-dul Independentei nr. 3 (corp B) avand destinatia de ‘’Muzeu de Istorie Naturala’’
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii proprietatea Municipiului Iasi aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi
 • Hotărârea 310/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificarii amplasamentului suprafetei de 142 mp de teren,atribuit in folosinta gratuita Complexului Muzeal National Moldova,prin HCL 261/2015
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 496 mp situat în Iaşi Str. Elena Doamna nr. 27 identificat prin sector cadastral 17 parcela CAT 583 - parţial
 • Hotărârea 307/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 131 mp situat în Iaşi Std. Albă nr. 2 identificat prin sector cadastral 17 parcela CC 521 – parţial
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 56 mp situat în Iaşi Str. Dacia nr. 21 Pavilion 1 ap. 7 către VASILE SILVIA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 10 17 mp (Lot 2) situat în Iaşi Pţa Voievozilor nr. 25 bl. A12 către SC ESTER FARM SRL în vederea extinderii spaţiului comercial
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 5 64 mp( Lot 1) situat în Iaşi Pţa Voievozilor nr. 25 bl. A12 către SC MERCATO BEST SRL în vederea extinderii spaţiului comercial
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 21 27 mp (Lot 4) situat în Iaşi Pţa Voievozilor nr. 25 bl. A12 Ref:
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Ref: privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi conform Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea “Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea “Regulamentului de atestare şi evaluare periodică a administratorilor de imobile – persoane fizice”
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2016-2017
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2015
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Cristian Cătălin în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru şedinţa extraordinară din data de 24 septembrie 2015
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum naţional cu indicativele DN 24 km 183+941–188+150 DN 24 km 191+035-202+259 DN 28 km 64+225-68+580 şi DN 28 km 69+657-82+804 din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin HCL 10/2015 precum si aprobarea punerii la dispozitia proiectului “Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Municipiul Iasi si zona metropolitana – CL 21 amplasament Statie pompare SP1” a terenului in suprafata de 300 mp proprietate publica a Municipiului Iasi necesar pentru implementarea acestuia de catre operatorul SC Apavital SA
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea conţinutului cadru pentru elaborarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iaşi pentru perioada 2015-2030”
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.T.A.T.U.
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 184/31.05.2014 şi a anexelor aferente
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local ca membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi str. Pantelimon Halipa nr. 14
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 203/30.06.2015
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind înfiinţarea "Gărzii Civice" ca grup de reconstituire a uniformelor şi ceremoniilor publice în scopul promovării istoriei moderne şi monumentelor ieşene
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară şi stradală ce asigură desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Iaşi cu regim de caracter permanent şi funcţionare continua în vederea înlăturării consecinţelor negative
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA BUCIUM S.C. 140 STRADA TREI FANTANI--VLADICENI NUMERE CADASTRALE 11643 11642 11573 11549 14032
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 163 numar cadastral 147340 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA DR. I. CIHAC NR. 30 NUMAR CADASTRAL 128044 Intocmit pentru - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( D.A.L.I ) - Reabilitare modernizare si mansardare Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Expertiza tehnica (E.T) Audit energetic ( inclusiv certificatul de performanta energetica ) pe teren aflat in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T164 NUMAR CADASTRAL 144218 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,STRADA BARIERA VECHE NR. 12,SC 23,NUMAR CADASTRAL 12826,Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata ,persoane fizice
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 NUMAR CADASTRAL 11526 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CRIZANTEMELOR NR. 2A NUMAR CADASTRAL 141102 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA OBREJA ANASTASIE NR. 11 NUMAR CADASTRAL 145017 Intocmit in vederea construirii unei locuintei prin demolare cladire de locuit C1 pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SARARIEI NR. 80 NUMAR CADASTRAL 136037 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea creşterii salariale cu 12% pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi din cadrul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Poliţiei Locale Iasi la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional pentru anul 2015”
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 40 din 26.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL 188/26.06.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Bloc operator ORL la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14 Iasi
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind punerea la dispozitia proiectului “Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a operatorului regional SC APAVITAL SA” a unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi pentru realizarea unor investitii (constructie/extindere/reabilitare)
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iasi”
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dezvoltarea structurilor de economie socială – un pas inainte pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est Bucureşti – Ilfov şi Sud Muntenia”
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii si asigurarii sumelor aferente cotizatiei anuale si resurselor necesare cofinantarii proiectelor desfasurate de Asociatia Clusterului Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Complexul Muzeal National Moldova terenul proprietatea Municipiului Iasi situat in zona Palatului Culturii in suprafata de 2021 mp in vederea asigurarii caii de acces pentru masinile de interventie precum si pentru amplasarea unui post trafo
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Constantin Axinia în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA ADUNATI NR. 11 NUMAR CADASTRAL 141894 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 NUMERE CADASTRALE 17702 si 17703 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 20 NUMAR CADASTRAL 6763 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexa imprejmuire prin desfiintare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA GRADINARI NR. 26 NUMAR CADASTRAL 143480 Intocmit in vederea construirii unui Centru Municipal de Colectare Deseuri Reciclabile si Deseuri Periculoase pe teren inchiriat persoana juridica
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T27 NUMAR CADASTRAL 16065 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PROF. DR. ION CANTACUZINO NR. 16 NUMAR CADASTRAL 148786 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T51 NUMAR CADASTRAL 144866 Intocmit in vederea construirii unei locuinte fosa septica si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 146006 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SARARIEI NR. 155B (fosta strada Lascar Catargi nr. 58) NUMAR CADASTRAL 3745/1/2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI ALEEA UZINEI NR. 8A NUMAR CADASTRAL 142480 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate prin demolare constructii existente si refacere imprejmuire
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T 27 NUMAR CADASTRAL 143532 intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TOMA COZMA NR. 81 BLOC 572 SC. A PARTER AP. 2 NUMAR CADASTRAL 121230-C1 U17 întocmit in vederea construirii unui balcon cu acces din exterior si schimbare destinatie apartament in cabinet medical veterinar pe teren concesionat persoane fizice
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi,a spatiului in suprafata de 133 mp,ramas disponibil in urma modernizarii Punctului Termic Mircea cel Batran,din strada Cerna nr. 12-14,in vederea realizarii unui Centru de recreere
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2011
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Garnizoana Iaşi a 50 bucăţi dale din beton scoase din uz
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare si Recompartimentare Laborator Analize Medicale la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “PASI in EDUCATIA TUTUROR” de către Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi partener în cadrul proiectului
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2015
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Culturale Cadru a Municipiului Iaşi până în anul 2025
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desemnării domnului Florin Cîntic în funcţia de Director artistic al proiectului “Iaşi – Capitală Europeană a Culturii 2021”
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii în aplicare a dispoziţiilor art.8 alin.3 din REGULAMENTUL (CE) nr.1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 324.34 mp situat în str. Diminetii f.n. identificat in sector cadastral 37 parcela CR 1914/1/1 (Anexa A) şi aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Iasi si doamna Mitocaru Raluca Otilia
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 117 NUMAR CADASTRAL 19695 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirepe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR. 62-64 NUMAR CADASTRAL 138557 Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CRONICAR ION NECULCE NR. 29 NUMAR CADASTRAL 138863 Intocmit in vederea consolidarii si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA URSULEA NR. 6BIS NUMAR CADASTRAL 144455 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IMASULUI NR. 5 (STRADELA PRIMAVERII NR. 13) NUMAR CADASTRAL (5783-7475-7412)/2 întocmit in vederea construirii unui imobil birouri si servicii pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 171A NUMAR CADASTRAL 144778 Intocmit in vederea construirii unui imobil pentru prestari servicii nepoluante si birouri pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AUREL VLAICU NR. 86 NUMAR CADASTRAL 139488 întocmit in vederea construirii unui depozit de medicamente pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT NUMAR CADASTRAL 2753/4 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiului Iasi - construire de locuinte individuale cuplate pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA STRADA PODISULUI NR. 3 NUMERE CADASTRALE 127110 127121 si 5497/2 intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR. 80 întocmit in vederea construirii unui centru pentru primirea copiilor in regim de urgenta si copiii strazii pe teren aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SERGENT GRIGORE IOAN NR. 7 NUMERE CADASTRALE 147088 147084 147609 intocmit in vederea construirii a doua imobile reparatii auto si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AEROPORTULUI FN NUMAR CADASTRAL 144908 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI DEALUL ZORILOR T29 NUMAR CADASTRAL 18557/2 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI BULEVARDUL CAROL I NR. 40-42 NUMAR CADASTRAL 123369 întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si funcţiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DIMITRIE RALET NR. 2A NUMAR CADASTRAL 142396 întocmit in vederea schimbarii de destinatie din locuinta in spatii de birouri si spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 6 NUMERE CADASTRALE 124540 si 145321 întocmit in vederea construirii unei zone de productie si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,„Conversie a terasei partiale etaj 2,corp B,in spatiu medical”,la Spital Clinic de Recuperare Iasi”,Str. Pantelimon Halipa Nr. 14
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii fundaţii şi partide politice
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi şos Moara de Foc nr. 17 bl. 597 adiacent ap. nr. 1 în suprafată de 3 56 mp
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului situat în Iaşi str. Anastasie Panu nr. 1B/2B subsol aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 232 mp situat în Iaşi str. Pantelimon Halipa f.n. sector cadastral 59 parcela CC2071/10 nr. cadastral 149003 carte funciară 149003
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iaşi însuşit conform Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 11/27.01.2015
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi însuşit prin HCL nr. 11/2015
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri intre terenul situat in Şos. Naţională nr. 70 in suprafata de 1912 m.p. proprietate privata (Anexa A) si terenul situat in Sos.Moara de Foc f.n. in suprafata de 1429 m.p. proprietatea Municipiului Iasi (Anexa B)
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Consolidare reabilitare şi restaurare monument Crucea lui Ferenţ”
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2015
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate în procesele – verbale de şedinţă nr. 36.782 şi 52728/2015
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8 către Direcţia Locala de Evidenţă a Persoanelor
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 78117/01.09.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi S.C. ECOPIAŢA S.A.
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 357/2014
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 52 mp pe terasa clădirii situată în Iaşi Şos. Naţională nr. 43 pentru montarea unor echipamente de telefonie mobilă
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.185/29.05.2015
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.157 din 29 mai 2015 referitoare la completarea Consiliului Director al Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală Europeană şi înfiinţarea Comisiei Cultural Artistice în cadrul Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosintă fără plată pentru un microbuz Ford Nerabus/Transit către Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă fără plată pentru un microbuz Ford Nerabus/Transit către Liceul cu Program Sportiv Iaşi
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea domnului consilier local Petre Daniel Mătăsaru pentru a exercita atribuţiile Viceprimarului Municipiului Iasi pe perioada suspendării de drept a mandatului Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Călin Scripcaru în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 12 iunie 2015
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 106/2014 cu modificările şi completările ulterioare privind realizarea proiectului "Desfiinţare parţială consolidare reabilitare şi reamenajare Şcoala Generală nr. 12 Carol I – Corp A"
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei 2.1.3. (Străzi Municipale) a H.C.L. 10/2015 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. SALUBRIS S.A. si S.C TERMO-SERVICE S.A.,la care municipiul este unic actionar
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de denumire a unor artere din zona Bucium Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi: Stradela Sofia Nădejde
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la Domeniul Privat al Municipiului Iaşi a terenurilor în suprafaţă de 2 100 mp. situate în Iaşi str. Hlincea parcelele CAT 3837/50 CAT 3837/51 CAT 3837/52 CAT 3837/53 sector cadastral 69
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HLINCEA NR. 65 NUMAR CADASTRAL 149069 Intocmit in vederea construirii de imobile locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI ZONA BUCIUM T 176 NUMAR CADASTRAL 137820 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privataă persoană fizică
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA BRADULUI NR. 4 NUMĂR CADASTRAL 12308 înscris în cartea funciară numărul 127170 Întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinţe pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ŞOSEAUA PĂCURARI NR. 138 - CARTIER PACUREŢ FN NUMERE CADASTRALE 126792 146990 şi 146991 întocmit în vederea construirii a două imobile de birouri pe teren proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată IAŞI STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 9 - 13 NUMERE CADASTRALE 148663 şi 147665 întocmit pentru reabilitare supraetajare compartimentare pod şi extindere corp C4 - Centrul Avansat de Cercetare Dezvoltare în Medicină Experimentală - CEMEX
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ŞOSEAUA NICOLINA NR. 81 NUMĂR CADASTRAL 16432 Întocmit în vederea construirii unui imobil locuinţe colective şi funcţiuni complementare pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 173 numere cadastrale 142563 si 142564 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi construire locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADELA PRIMĂVERII NR. 4 NUMĂR CADASTRAL 140654 Întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia gradiniţa şcoala after school pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA C.A.ROSETTI NUMĂR CADASTRAL 18293 Întocmit în vederea construirii unei pensiuni a unui restaurant şi locuinţe şi a unui podeţ peste părâul Calcaina pentru acces proprietate pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2015 privind insuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unui spatiu in suprafata de 1 mp proprietatea Municipiului Iasi situat in incinta Starii Civile din str. V. Alecsandri nr. 8 in vederea amplasarii unui aparat de bauturi calde
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat în Iaşi str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 34 bloc Expres utilizat de către Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu Iaşi
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a a spaţiului situat în localitatea Dancu bloc A9 parter utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinaţia de grădiniţa cu program prelungit
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a spatiului situat în Iaşi str. Cuza Voda nr. 66- etaj aflat în domeniul privat al Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipului Iaşi
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 15 mai 2015 referitoare la aprobarea înfiinţării structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundaţia HECUBA
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Iasi nr. 365/2014
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „ MODERNIZARE STRĂZI ” ÎN MUNICIPIUL IAȘI
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Iaşi la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2015“
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Căminului de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2015“
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Căminului de Bătrâni „Sf. Împ. Constantin şi Elena” la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2015“
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.nr.417/19.12.2014 de înfiinţarea structurii de economie socială SOCIAL COPY CENTER DAC S.R.L.
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.nr.416/19.12.2014 de înfiinţarea structurii de economie socială SOCIAL CLEAN DAC S.R.L
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.nr. 415/19.12.2014 de înfiinţarea structurii de economie socială CATERING SOCIAL DAC SRL
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Ambasada Ciprului din România
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Consiliului Director al Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală Europeană si înfiinţarea Comisiei Cultural Artistice în cadrul Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2015
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE desemnarea domnului viceprimar Mihai Chirica pentru a exercita atributiile conferite prin lege Primarului Municipiului Iaşi pe perioada suspendării de drept a acestuia
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 135/ 2012,referitoare la Comisia de validare
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea propunerii de infiinţare a Comisiei de analiză si verificare a activităţii Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. CITADIN S.A. la care municipiul este unic acţionar
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării structurii de economie socială HECUBA CATERING SRL de către Fundaţia HECUBA
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2015
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 314/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului a noilor valori ale indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport – Gara Iasi”
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obiectivul Cimitir „Sf. Petru şi Pavel”-construire alei şi împrejmuire
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „EXTINDERE IMOBIL SCOALA PENTRU SALA MULTIMEDIA LABORATOR DE FIZICA CHIMIE SALA CLASA PREGATITOARE SI SPATII ANEXE ” Şcoala Gimnazială B. P. HAŞDEU
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Marius Cătălin Aur în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM PAUN T138 numar cadastral 143511 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PROF. A. SESAN NR. 1 NUMAR CADASTRAL 146895 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 NUMAR CADASTRAL 122357 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIHAI STURZA NR. 10 NUMAR CADASTRAL 148048 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTE NR. 18-20 Intocmit in vederea construirii de locuinte amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PODISULUI NR. 5 NUMERE CADASTRALE 148225 si 148226 întocmit in vederea construirii de locuinte anexe gospodaresti fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MR. POPESCU EREMIA NR. 1 numar cadastral 139528 întocmit in vederea construirii de locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 270 mp situat în Iaşi str. Moşu nr. 1 tarla 66 parcelă 3936/2
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009 incheiat intre ARSACIS Municipiul Iasi si SC Apavital SA
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 287 mp situat în Iaşi str. Moşu nr. 1 tarla 66 parcela 3936/1/1
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in administrarea/exploatarea/folosinta unor unitati de invatamant
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Iaşi însuşit conform Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 11/27.01.2015
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Opera Naţională Română Iaşi a terenului neconstruit cu suprafaţa de 500 mp din suprafaţa totală de 66855 90 mp teren înregistrată în domeniului public al Municipiului Iaşi şi aflată la adresa din Iaşi Şos. Tomeşti km 1
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat în Iaşi Străpungerea Silvestru nr. 33 bloc T6 parter utilizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale cu destinaţia de cabinet medical zonal
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Garnizoana Iaşi a 1000 bucăţi traverse din beton scoase din uz
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 242 din 29.07.2011 referitor la stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii precum şi persoanele condamnate vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iaşi pentru anul şcolar 2014 - 2015
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Contractului de concesiune prin încredinţare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiţia ‹‹Iluminat stradal zona Gradinari››
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ,„REAMENAJARE SALĂ GIMNASTICĂ CORP B COLEGIUL TEHNIC TRANSPORTURI ŞI CONSTRUCŢII”
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Elevi mai buni într-o şcoală mai bună” de către Şcoala Gimnazială “Ion Neculce” Iaşi partener în cadrul proiectului
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “In primul rand Educaţia “ Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu Iasi partener în cadrul proiectului
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2015
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru energia termică şi aprobarea Actului Adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM SC 145 număr cadastral 133351 Întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi – construire locuinţă funcţiuni anexe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 9E NUMAR CADASTRAL 132258 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuire realizare acces auto pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA I.I. MIRONESCU NR. 2A numar cadastral 143807 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuit cu spatiu comercial si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA PĂCURARI T34 NUMĂR CADASTRAL 137829 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA CONSTANTIN RAMADAN NR. 5 NUMĂR CADASTRAL 122573 Întocmit în vederea extinderii unei construcţii existente pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI B-DUL SOCOLA FN (FOSTA SOSEAUA SOCOLA NR. 39) NUMAR CADASTRAL 131544 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie sediu firma si imprejmuire teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 140 STRADA TREI FANTANI-VLADICENI NUMERE CADASTRALE 11643 11642 11573 11549 14032 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si servicii pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM T169 NUMERE CADASTRALE 147314 si 147315 Întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi – construire locuinţă şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CAZARMILOR NR. 53 si STRADA BUCUR NR. 3A NUMERE CADASTRALE 139906 141488 141489 141487 141472 141471 Intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA RAMPEI 9A NUMAR CADASTRAL 145276 Intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SEMNULUI NR. 6 NUMAR CADASTRAL 129160 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi str.Nisipari nr. 20 sector cadastral 8 parcela AG 1(275) în suprafaţă de 92 mp.
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi şos. Păcurari nr. 156 Tarlaua 21 parcela CC 771/1/1 în suprafaţă de 411 mp.
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi str. Rediu - Tatar nr. 3 sector cadastral 7 parcela CC 2(162/2/2) în suprafaţă de 77 00 mp.
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi str. Iancu Flondor sector cadastral 60 parcela N 2286/3 în suprafaţă de 135 00 mp.
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi str. Brandusa nr. 82 sector cadastral 61 parcela CC 2607/4/2 în suprafaţă de 401 mp.
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi str. Arapului nr. 130 sector cadastral 18 parcela A 7202/2 în suprafaţă de 159 mp.
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi Şos. Voinesti nr. 31 sector cadastral 50 parcela A 2070/100 în suprafaţă de 150 mp.
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Iaşi a terenurilor din anexele 1 - 4 ca urmare a necesitaţii inventarierii terenurilor deţinute de către Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Anexei 1.1. a HCL nr. 11/2015 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCL 383/04.10.2010
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 a HCL 184/31 iulie 2013
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ particular pentru învăţământul general obligatoriu din Municipiul Iaşi (anul şcolar 2014 - 2015)
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind completarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Iaşi pentru anul şcolar 2014 – 2015
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare al instituţiei publice de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.13 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 340 / 29.10.2014
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Amenajare arhitecturala rau Bahlui››
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 315/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului a noilor valori ale indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 314/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului a noilor valori ale indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport – Gara Iasi”
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei nr. 9.1 Anexei nr. 10.3 si a Anexei nr.14 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2016-2017
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea conditiilor de eligibilitate necesare in vederea accesarii finantarii din Axa 3 POS Mediu pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană” in forma sa revizuita
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 34 din 13 februarie 2015 pentru realizarea proiectului „Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud- Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 35 din 13.02.2015 pentru realizarea proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 20 NUMAR CADASTRAL 146078 Intocmit in vederea construirii unui imobil birouri si locuinte de serviciu si refacere imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIHAI STURDZA NR. 55 NUMAR CADASTRAL 133426 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA SARARIEI NR. 26 NUMAR CADASTRAL141814 intocmit in vederea modificarii proiectului initial autorizat in curs de executie cu AC nr. 1185/10.10.2013 - Construire locuinta pe teren proprietate pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T144 NUMAR CADASTRAL 143270 Întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 113 NUMAR CADASTRAL 127468Intocmit in vederea construirii unei locuinte si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PROF. A. SESAN FN NUMAR CADASTRAL 140380 întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA MOARA DE VANT NR.31-33 NUMERE CADASTRALE 134279 si 134280 întocmit in vederea construirii unei sali multifunctionale receptie hotel anexe amenajare incinta poarta acces hotel si incinta ansamblu Little Texas pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 155 numar cadastral 144645 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VOINESTI NR. 64 NUMAR CADASTRAL 138836 întocmit in vederea construirii unei locuinte anexe gospodaresti garaj foisor fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VOINESTI NR. 62 NUMAR CADASTRAL 138835 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului ‘’ camin de elevi - C3’’ situat in Municipiul Iasi str. Bucium nr. 17
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi in suprafata de 90 mp ramas disponibil in urma modernizarii unui punct termic situat in str. Zugravi in vecinatatea bl. F9-2 in vederea realizarii unor servicii sociale
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in administrarea/exploatarea/folosinta SC Apavital SA,respectiv a unor unitati de invatamant
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenurile in suprafaţă de 251 mp si 1263 mp situate în Iaşi Calea Chisinaului nr. 2A precum şi concesionarea prin licitatie publica a acestora in scopul amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului situat în Iaşi str. Cucu nr. 1 aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE : privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial proprietate privată a Statului Român şi aflat în administrarea Municipiului Iaşi conform Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial (construcţie şi teren aferent) proprietate privată a Municipiului Iaşi situat în municipiul Iaşi Bdul. Independenţei nr. 1 bl. D1 - D2 mezanin
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 192 mp situat în Iaşi str. Malu nr. 11 nr. cadastral 149371 carte funciară 149371
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 36 mp situat în Iaşi str. Moldovei f. n. cvartal 2 parcelele CC105 CC (CAT) 96/3 nr. cadastral 149079 carte funciară 149079
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Poliţia Locală Iasi a spaţiului situat în Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10A bl. B1 subsol
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Comarna Județul Iaşi a 200 bucăţi traverse din beton scoase din uz
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Focuri Județul Iași a 100 00 mc deseu tehnologic
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Institutul Regional de Oncologie Iaşi a 100 00 mc deseu tehnologic
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2015
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare Liceul Pedagogic Vasile Lupu Iaşi” Aleea Mihail Sadoveanu Nr. 46
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pasaj superior de legatura intre Pavilion D si pavilion B Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Spiridon” Bd. Independentei nr.1 Iasi
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind încheierea acordului de colaborare cu Asociaţia PRO ROMA în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru integrarea socio-economică a comunităţilor de romi prin Programul de Cooperare Elveţiano - Român
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii HCL nr. 38/13.02.2015 privind realizarea proiectului „Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal” aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 36 din 13.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă asistenţă şi reprezentare juridică pentru proiectele Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii HCL nr. 381/02.11.2011 privind realizarea proiectului „Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal” aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 335 din 7 septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Dezvoltarea axei de transport Est – Vest in Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 176 din 28.09.2012 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 119 din 30 mai 2012 pentru realizarea proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 319 din 23 august 2010 pentru realizarea proiectului „Dezvoltare artera functionala Sud- Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 33 din 30.01.2014 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului “Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii”
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Termo-Service S.A Iasi
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al ,S.C. Salubris S.A. Iaşi
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2016 – 2017
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Servicii Publice Iaşi SA
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Citadin S.A. Iasi
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Iaşi pe anul 2015
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind alegerea domnului consilier Calin Scripcaru în functia de presedinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea H.C.L. nr. 386/28.11.2014 (privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Iasi)
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM FN numere cadastrale 143753 si 143794 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VALEA LUPULUI NR. 1 T190 NUMAR CADASTRAL 142948 intocmit in vederea amenajarii unei zone de productie pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI MIHAIL SADOVEANU NR.44M NUMAR CADASTRAL 777/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate privata persoana fizic
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Iasi a doua terenuri situate în Iasi Bulevardul Socola sector cadastral 23 parcela CAT 7122/3 în suprafata de 695 mp.si parcelele CC 7123/1 CC 7130/1 si DS7230/3/1 însumand 500 mp
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului situat în Iasi str. Morilor nr. 43 sector cadastral 97 parcela CAT 2(3102/2) în suprafata de 90 62 mp
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi pentru terenul situat în Iasi str. Gr. Ghica Voda nr. 13 aferent constructiei proprietate a acesteia
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea si modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu S.C. Servicii Publice S.A.
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 37 73 mp situat în Iasi str.Carpati nr. 14 bl. 912A sc. B nr. cadastral 3271 carte funciara 123769
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea transmiterii fara plata catre Comuna Comarna a 200 bucati traverse din beton scoase din uz
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea transmiterii catre Regia Autonoma de Transport Public Iasi a unor categorii de materiale scoase din uz
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 471 din 19 decembrie 2005 completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 30 octombrie 2006
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2015
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) la Editura Junimea Iasi
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 şi a modificării Statului de Funcţii
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare trotuare alei pietonale în cartiere"
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiţia "Branşament apă şi racord canalizare imobil str. Theodor Râşcanu nr. 13"
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extindere cladire ambulator Spitalul Clinic „Dr.C.I. Parhon” Iasi B-dul. Carol I nr. 50 Iasi
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termica si eficientizare energetica – cladire noua” Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi” B-dul.Carol I nr. 50 Iasi
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal asa cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilul prevazut în ANEXA 1
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare Municipiului Iasi pe anul 2014