• Hotărârea 417/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea înfiintarii structurii de economie sociala SOCIAL COPY CENTER DAC S.R.L. de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi
 • Hotărârea 416/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea înfiintarii structurii de economie sociala SOCIAL CLEAN DAC SRL de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi
 • Hotărârea 415/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea înfiintarii structurii de economie sociala CATERING SOCIAL DAC SRL de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi
 • Hotărârea 414/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 241 din 14.08.2014 privind realizarea proiectului “Consolidare corp Scoala 33 „M. Kogalniceanu” Iasi”
 • Hotărârea 413/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 169 numere cadastrale 15614 si 15615Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi construire locuinte si functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 412/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BARBU STEAFANESCU DELAVRANCEA NR. 3 NUMAR CADASTRAL 146683 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 411/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2 NUMAR CADASTRAL 17005 Intocmit in vederea construirii pavilion 8 prin desfiintare cabina poarta sera beci gard garaj si magazie pe teren aflat in administrarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase Iasi
 • Hotărârea 410/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI 2A-3 NUMAR CADASTRAL 146351Intocmit in vederea construirii unui imobil sediu firma si anexe pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 409/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BULARGA NR. 6 NUMAR CADASTRAL 144342 întocmit in vederea construirii unui imobil sediu de birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 408/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA UZINEI nr.4 si STRADA VARIANTA UZINEI NR.16 intocmit in vederea suprainaltarii constructie existenta si realizare de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 407/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA POMPEI NR. 3 NUMAR CADASTRAL 146529 intocmit in vederea realizarii unui centru de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice persoana juridica pe teren in folosinta gratuita conform contractului de asociere nr. 10423/01.02.2013
 • Hotărârea 406/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T171 NUMAR CADASTRAL 15282/1 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 405/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T60 NUMAR CADASTRAL 145044 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexe fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 404/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T61 NUMAR CADASTRAL 127456 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 403/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE A. URECHIA NR. 19 si 21 NUMERE CADASTRALE 139368 si 146709 întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 402/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SERGENT GRIGORE IOAN NR.7 NUMAR CADASTRAL 146169 intocmit in vederea extinderii unui imobil existent si refunctionalizare Centru de zi pentru pensionari pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 401/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea transmiterii fara plata catre Politia Locala Iasi a patru autoturisme scoase din uz
 • Hotărârea 400/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind modificarea Anexei 8 a HCL 57/2014 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 399/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind atribuirea unor locuinte disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 398/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitantii care au înregistrat cereri în vederea acordarii unei locuinte din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privata a statului administrate de Consiliul Local Iasi
 • Hotărârea 397/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 15.12.2014
 • Hotărârea 396/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE,privind aprobarea vânzarii terenului din Iasi,str. Muntenimii nr. 4,bl. 591,sc. A,în suprafata de 48 mp
 • Hotărârea 395/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea înfiintarii unui Centru Municipal de Colectare Deseuri Reciclabile si Deseuri Periculoase provenite de la populatie în asociere Municipiul Iasi si Asociatia ECOTIC în str. Gradinari nr. 26
 • Hotărârea 394/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare si Municipiul Iasi
 • Hotărârea 393/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei locale de termoficare revizuite
 • Hotărârea 392/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 190 din 26.iunie 2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iasi în vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura urbana”
 • Hotărârea 391/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C.Termo-Service S.A
 • Hotărârea 390/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al SC « Servicii Publice Iasi » SA
 • Hotărârea 389/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE Privind executia preliminata a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 388/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 387/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 239 din 14.08.2014 privind realizarea proiectului “Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”
 • Hotărârea 386/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 385/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 146 NUMAR CADASTRAL 4058 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 384/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA PACURARI NR. 92 Intocmit in vederea construirii unui imobil McDrive Zona Pacurari Iasi pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 383/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 82 NUMAR CADASTRAL 12830 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 382/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM PAUN T152 numere cadastrale 127189 si 127188 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 381/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIRIC NR. 21 NUMAR CADASTRAL 141782 Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 380/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU VITICULTORI T27. NUMAR CADASTRAL 145031 Intocmit in vederea construirii unei locuinte functiuni complementare si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 379/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DUMBRAVA ROSIE NR. 5 NUMAR CADASTRAL 146792 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 378/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea către UPC România S.R.L. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totala de 24.5 mp
 • Hotărârea 377/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea: - modelului cadru al contractului de vînzare cumpărare cu plata in rate - pretului de vanzare a terenurilor aferente locuintelor construite prin ANL în municipiul Iaşi sos. Nicolina nr. 109 111 113 115 - bloc 1004
 • Hotărârea 376/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea elementelor de identificare ale unor bunuri cuprinse in Anexa 2.1.1. a HCL 57/2014 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea casarii unor bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in administrarea/folosinta unor institutiii subordonate Consiliului Local
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE : privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi conform Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Centrului de Cartier Tătăraşi pentru amplasarea de echipamente ATM ( bancomat)
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a suprafetelor de teren cu destinatia de locuri de veci cuprinse in parcela nr. 86 situata în incinta Cimitirului Petru si Pavel suprafetele de teren cu destinatia de alei cuprinse în parcela enumerată anterior rămânând în continuare in domeniul public al Municipiului Iaşi in vederea punerii in aplicarea a art. 5 lit (h) din Legea 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.341/2004 -Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 2260 82 mp situat în Iaşi str. Colonel Langa intersecţie cu str. Crişan
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.154/27.06.2013
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea statutului asociatiei STEP in Tourism
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor prilejuite de „Sărbătorile de Iarnă ale Iaşului” 2014 – 2015
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Iaşi,începând cu anul 2015
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adiţional nr. 12 la contractul de credit nr. 48/03.08.2011
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/14.08.2014
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Salubris S.A. Iasi
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al S.C. Citadin S.A. Iasi
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Ecopiaţa S.A.
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reintregirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2013
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mutarea activitatii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educationala de la Scoala primara „Mihail Kogalniceanu” Iasi str.Lascar Catargi nr.28 la Liceul Tehnologic „Petru Poni” Bd.Socola nr.110
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui De Şedinţă
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOLDOVEI NR. 30 numar cadastral 120118întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 23 Intocmit in vederea construirii unui imobil birouri si demolare constructii C95 C96 pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ZIMBRULUI SI STRADA MALU NR. 20 27 21 18 17 NUMERE CADASTRALE 4264 12383 124280 124438 147245 întocmit in vederea construirii de locuinte colective spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SFANTUL LAZAR NR. 27 NUMERE CADASTRALE 127250 127251 si 127259 Intocmit in vederea construirii unei cladiri birouri pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SOCOLA NR. 7 numar cadastral 142518 întocmit in vederea extinderii si amenajarii unei gradinite in cladire existenta pe teren inchiriat persoana juridica
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FERMEI T177 NUMERE CADASTRALE 5788/1/1 si 5788/1/2 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PANTELIMON HALIPA FN NUMAR CADASTRAL 142036 si 142097 Intocmit in vederea construirii de cabinete medicale locuinte in regim hotelier cu spalatorie spatii comerciale si parcare acoperita pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR. 5 BIS NUMAR CADASTRAL 133130Intocmit in vederea extinderii mansardarii recompartimentarii si montare lift la cladire existenta pe teren aflat in administrarea Institutului Regional de Oncologie Iasi
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ADUNAŢI NR. 25 NUMAR CADASTRAL 145479 întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA UNGHENI NR.2 întocmit in vederea construirii unei hale metalice pentru depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI ZONA GALATA T45 NUMERE CADASTRALE 128137 si (11435-11438-11439-11420-11421-11422-11436-11437-11440)/10 întocmit in vederea construirii unei locuinte foisor garaj fosa septica si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SFANTUL ANDREI NR. 52A-54 întocmit in vederea supraetajarii si mansardarii cladirii existente C4 si in vederea construirii unui imobil cu functiunea de locuinte spatii comerciale birouri si parcare subterana pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA PACURARI NR. 92 întocmit in vederea construirii unei platforme de beton pentru rezervor GPL - amplasare SKID GPL pe teren inchiriat - amenajare cu caracter provizoriu
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM SC 162 NUMERE CADASTRALE 147347 si 147348 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA DEALUL ZORILOR T 30 NUMAR CADASTRAL 135318 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind infiintarea Parcului Industrial Fortus
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 249 din 30.09.2014 aferentă proiectului “Consiliere pentru cariera stagii de practică pentru un viitor de succes!” de către Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 337 din 7 septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Axa de dezvoltare nord sud pasaj Octav Băncilă”
 • Hotărârea 337/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă asistenţă şi/sau reprezentare
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iasi str. Moara de Foc F.N. Sector Cadastral 60 în suprafaţă de 1429 mp.
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iasi str. Pantelimon Halipa f.n.sector cadastral 59 parcela CC 2071/10 în suprafaţă de 232 mp
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.140/2012 privind organizarea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Iași

  Hotărârea privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 22.10.2014
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 72 mp situat în Iaşi B-dul N. Iorga nr. cadastral 147042 carte funciară 147042
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi B-dul Socola nr. 34 bl. Z1 în suprafată de 18 mp
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 290/30.09.2014
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea HCL 274/30.09.2014
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea in administrarea DAPPP a spatiului in suprafata de 148 mp situat in incinta PT Targu Cucu str. Targu Cucu nr. 1
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 a HCL 184/31 iulie 2013
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea casarii unor bunuri proprietatea Municipiului Iasi aflate in exploatarea/folosinta SC Ecopiata SA respectiv SC Salubris SA
 • Hotărârea 323/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din exploatarea SC Ecopiata SA în administrarea directă a D.A.P.P.P. a terenului in suprafata de 7334 mp aferent Oborului de vite
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 65 mp de teren proprietatea Municipiului Iasi aflata in administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii minime a redevenţei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat în Iaşi bdul. Independenţei nr. 16 în conformitate cu H.G. 884/2004
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 32/27.01.2010
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune elaborate cu rapoartele aferente – prin studiul “Reactualizare Hartă de zgomot pentru Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 305/30.09.2014
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului „VAST – Vulnerabil dar Activ Social ca Tine”
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu /reşedinţă înscrisă în cartea de identitate şi localitatea unde-şi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge suportate din bugetele locale pentru donatori
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 234 din 31.10.2012 privind aprobarea D.A.L.I. a noilor valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 232/31.10.2012 privind aprobarea D.A.L.I.-ului a noilor valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport – Gara Iasi”
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 309 din 20 decembrie 2013 privind realizarea proiectului „Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2013
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2014
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Ion Caramitru
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului profesor universitar Daniel Condurache
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului profesor doctor Adrian Streinu Cercel
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de comodat a spatiului de 951.44 mp situat in str. V. Conta nr. 2 et. IV administrat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” catre Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa’’ pentru o perioada de 4 ani
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare - în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE LUPU NR. 111 numere cadastrale 19118 si 19422 intocmit in vederea consolidarii extinderii etajarii unei constructii exitente cu destinatia de spatiu comercial si locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Iași

  ,HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu,IASI,STRADA SAPTE OAMENI NR. 39,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 465 din 29.11.2007 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA GALATA STR. PODIŞULUI NR. 5: CV 54 P4/1(2235/2/7/1/2/1) P3/1/1(2235/2/7/1/1/1/1) P2(2226) P3/1/2(2235/2/7/1/1/1/2) P3/1/3(2235/2/7/1/1/1/3) P3/2/1 2(2235/2/7/1/1/2/1 2) P3/3/1 2(2235/2/7/1/1/3/1 2) P3/4(2235/2/7/1/1/4) P3/5(2235/2/7/1/1/5) P3/6(2235/2/7/1/1/6) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si a construirii unor locuinţe pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 192 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 164 parcelele V1(6698/1/1) V1(7003/1) V6/2(6980/2/3/2) V6/1(6980/2/3/1) V4(6980/2) Cc1(6980/2/1) Vn1(6705/1/1) Vn(6705/1/2) Vn1(6705/1/3) Vn1(6709/1/1) Vn1(6709/1/2) Vn1(6709/1/3) Vn1(6709/1/4) Vn3(6713/1) A4(6797/3) A5(6797/2) V2(6755/1) V3(6773/3) A1(6799) intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi a terenului aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 137 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI STRADA SOCOLA NR. 33 intocmit in vederea construirii unui imobil sediu firma pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TREI FANTANI numar cadastral 131793 intocmit in vederea construirii de locuinte individuale cuplate sau insiruite si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - IASI STRADA PADURII NR. 9 numar cadastral 128169 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de locuinta individuala pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IPSILANTI NR. 26 numar cadastral 131369 intocmit in vederea consolidarii si mansardarii locuintei existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 119 numar cadastral 144437 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexa si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT numar cadastral 11057/1 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR. 93 numere cadastrale 139956 si 139903 intocmit in vederea extinderii locuintei existente prin demolare imobile C1 si C2 pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 40B numar cadastral 144237 Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI STRADA OTELARI NR. 7 numar cadastral 145198 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararilor Consiliului Local ale Municipiului Iasi nr. 240 din 14.08.2014 si nr. 227 din 31.07.2014
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu domnul Chirica Vasile pentru terenul situat în Iasi str. Elena Doamna nr. 37
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 72 mp situat în Iaşi str. Barbu Lăutaru f.n. avand nr. cadastral 147629 inscris in Cartea funciară nr. 147629
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2014
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 2294 mp identificat cadastral în CV 43 parcela CAT 2138/5 (Anexa A) şi aprobarea schimbului de terenuri echivalent între Municipiului Iasi pentru terenul în suprafaţă de 2280 mp situat in Bld. C.A. Rosetti f.n. CV 43 parcela CAT 2138/5/1 (Anexa A) şi terenul în suprafaţă de 1385 mp din str. Milcov nr.6 proprietate privată (Anexa B)
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iasi şos. Iaşi - Voineşti nr. 12 B tarla 18 parcela CAT 686/9/1 în suprafaţă de 389 mp
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Iaşi str. Eternitate nr. 47 proprietate privată a Statului Român şi aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 825 mp situat în Iaşi şos. Naţională nr. 55 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. MERCUR MARY S.R.L. în vederea extinderii imobilului existent şi amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Scolii Gimnaziale ‘’George Cosbuc’’ in administrarea Inspectoratului Judetean de Politie Iasi a spatiului proprietatea Municipiului Iasi in suprafata de 400 mp in care isi desfasoara activitatea Sectia 1 Politie situat in str. Prof. I. Simionescu nr. 25 bl. T1
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind: - trecerea din administrarea Scolii Gimnaziale Alecu Russo in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat a imobilului (constructie si teren aferent) situat in sos. Voinesti nr. 26 proprietate publica a Municipiului Iasi - aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a unor bunuri imobile in vederea casarii dezafectarii si valorificarii materialelor rezultate
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Grigore Ureche nr. 1 subsol (PT Mihail Kogălniceanu) către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iaşi
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu SC CESA SRL pentru terenul situat în Iaşi Esplanada Oancea
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu SC AVANTIS ROLIO SRL pentru terenul situat în Iaşi str. Păcurari nr. 126 bl. 584
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu dl. PROŢĂILĂ ANTON pentru terenul situat în Iaşi B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 18-20
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara a caminului C3 si a terenului aferent acestuia situat in str. Bucium nr. 17 in vederea amenajarii unui ‘’Adapost de noapte’’
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a HCL 58/2014 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 58/2014 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari in administrarea Liceului Teoretic Waldorf a unor imobile cu destinatie de invatamant situate in str. Chisinaului nr. 132bis proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind corectarea suprafetei de teren atribuita Bisericii Crestine dupa Evanghelie Filocalia prin Decizia Primariei Municipiului Iasi nr. 705/28.12.1990
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 259/30.10.2013
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 478/09.11.2004
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 413/28.07.2003
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Liberal Reformator- Filiala Teritorială Iaşi
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea către ANL a terenului din str. Smârdan nr. 8 -18
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea către ANL a terenului din str. Fântânilor nr. 35 - 51
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 233 din 15.07.2011 privind inregistrarea Primariei Municipiului Iasi in Sistemul National electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi in vederea casarii
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” Iasi din strada Pacurari nr. 4
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Inspectoratul de Politie Judetean Iasi si Municipiul Iasi
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Comunitatea Evreilor Iaşi a 400 00 mp (34 00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 5. 2 la H.C.L. nr. 307/23.08.2010 şi anexei 1 la H.C.L. nr. 34/23.01.2012 anexe la contractul de delegare a gestiuni prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE privind aprobarea finanţării Centrului de educare şi îngrijire destinat copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora proiect derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Asociaţia „Surâsul Albastru”
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE privind aprobarea înfiinţării Centrului de educare şi îngrijire destinat copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Surâsul Albastru
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii instituţiei publice din ”ATENEU TĂTĂRAŞI” în ”ATENEUL TĂTĂRAŞI” şi aprobarea statului de funcţii urmare a susţinerii examenelor de promovare în grad din luna iulie 2014 la Ateneu Tătăraşi
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică creşa nr.19”
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică creşa nr.14”
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/28.09.2012 privind participarea Municipiului Iasi la proiectul “Cities for you Cities for Europe” finanţat prin programul european ”Europa pentru cetăţeni”
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Învăţare pe tot parcursul vieţii” derulat prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – Programul Sectorial Comenius de către Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iaşi
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Consiliere pentru cariera stagii de practică pentru un viitor de succes!” de către Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Centru de consiliere in cariera a elevilor si studenţilor in domeniul construcţiilor – ISCOP” de către Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind imputernicirea SC Termoservice SA sa asigure managementul de proprietate si managementul financiar pentru imobilele cu destinatie de locuinta aflate in proprietatea Municipiului Iasi sau a Statului Roman
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 143/30.04.2014
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional nr. 10/01.08.2014 la Contractul de credit nr. 48/03.08.2011
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Iași

  ,HOTĂRÂRE,pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 229 din 31.07.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 109 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului “Consolidare corp Scoala 33 „M. Kogălniceanu” Iasi”
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 227 din 31.07.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 106 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului “Desfiintare partială consolidare reabilitare si reamenajare Şcoala Generală nr.12 Carol I - Corp A”
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 226 din 31.07.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 105 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului “Constructie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil si lucrări pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului”
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225 din 31.07.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 104/15.04.2014 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Căminului Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iasi”
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Transport Public Iasi
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună” a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii obiectivului de investitii "Bazin de inot acoperit" – Complex Studentesc ”Tudor Vladimirescu” situat in Strada Mihai Voda Viteazul nr. 3 de la Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” Iasi catre Municipiul Iasi la stadiul de realizare existent
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MISAI INTERSECTIE CU STRADA PROFESOR PAUL numar cadastral 141831 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI IASI STRADA RUFENI NR. 6 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie C1 si mansardare constructie C2 pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI IASI STR. EUDOXIU HURMUZAKI nr.5D (ZONA COPOU T61 NUMAR CADASTRAL 145864) intocmit in vederea construirii de locuinte anexe sere imprejmuire si turbina eoliana pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI IASI STRADA OANCEA NR. 20 Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR. 5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 109 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului “Consolidare corp Şcoala 33 „M. Kogălniceanu” Iaşi”
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 107 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului Execuţie lucrări de reabilitare şi modernizare campus Şcolar la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 106 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului Desfiinţare parţială consolidare reabilitare şi reamenajare Şcoala Generală nr.12 Carol I - Corp A
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 105 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului “Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului”
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 104 din 15.04.2014 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Căminului Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi”
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea condiţiilor de participare la concursul de promovare în funcţia publică de conducere de director general al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unor persoane imputernicite să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Iaşi este acţionar
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CONDUCTELOR nr. 4 bloc 327 scara B parter ap. 3 intocmit in vederea extinderii unui spatiu birouri existent pe trotuarul perimetral de bloc
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BARNOVA NR. 40A numar cadastral 140359 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta si anexe prin demolare locuinta existenta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA SARARIE NR.84 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin desfiintare corp C2 – garaj metalic pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T60 NUMERE CADASTRALE 139766 si 139761 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NICOLINA NR. 65 si STRADA ALBINELOR NR. 8 numere cadastrale 130990 130958 intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatiu comercial birouri prestari servicii pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA FUNDAC URSULEA S.C. 19 numere cadastrale 140071 140069 si 140070 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire ansamblu de locuinte individuale si colective mici pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin HCL 58/2014 cu bunurile imobile finalizate prin implementarea proiectului “Construire Centrul Tehnologic Regional in Municipiul Iasi” si privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor ce alcatuiesc Centrul Tehnologic Regional
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin HCL 57/2014 cu bunurile cuprinse in Anexa 1
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat in str. Eternitate nr. 115 proprietate privată a Statului aflat în administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 14.07.2014
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile,construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii "Gheorghe Mârzescu" Iaşi a unui autoturism scos din uz
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Iaşi pentru anul şcolar 2014 - 2015
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Actul Constitutiv şi a Actului Aditional nr.12 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2014
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Amenajarea ecoprotectivă a Bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt prin plantarea de tei argintiu"
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea plantarii de arbori pentru anii 2014-2016
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR. 1 NUMAR CADASTRAL 141255 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 36 NUMAR CADASTRAL 130582 Intocmit in vederea construirii unui hangar smurd pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 numere cadastrale 140663 140664 140665 140666 140667 140669 142616 142617 140670 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T49 NUMAR CADASTRAL 6522/2/3 STRADA STEFAN CIUBOTARASU NR. 8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexa si imprejmuire pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM T136 NUMĂR CADASTRAL 131304 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Iaşi a apartamentului proprietatea familiei Tesu Ioan şi Irina situat în imobilul ce poartă denumirea generică de Baia Turcească din str. Arh. G. M. Cantacuzino (fostă Crişan) nr. 16
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a construcţiei anexă cu destinaţie de magazie alipită de clădirea Liceului Teoretic ‘’D. Cantemir’’ în vederea casării dezafectării şi valorificării materialelor rezultate
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi Aleea Plăieşilor nr. 3 bl. V1 sc. C parter adiacent ap. 4 de pe Negrei Vasile şi Negrei Luminiţa pe Acatrinei Maria
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 37 mp situat în Iaşi str. Sărăriei nr. 63 precum şi concesionarea directă a acestuia către Doamna PLĂCINTĂ MARIA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului de Ordine si SiguranNa Publica al Municipiului Iasi pentru anul 2014
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pe anul 2014 pentru institutia de spectacole si concerte „Ateneu Tatarasi”.
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iasi în vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura urbana”
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Bloc operator ORL la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Cinci Drumuri – str. Padurii – str. Nicorita respectiv Bucsinescu – bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chisinaului
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein Iasi str.Cuza Voda nr. 2
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2014
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013 a H.C.L. nr. 218 din 27.09.2013 şi a anexelor aferente acestora
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 704 mp indentificat cadastral în CV 4 parcela CC 181 şi aprobarea schimbului de terenuri echivalent între municipalitate respectiv 632 mp cu indentificatorii cadastrali CV 4 parcela CC 181/1 şi terenul din str. Gheorghe Doja nr.18 proprietate privată în suprafaţă de 700 mp
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi Bdul Poitiers nr. 30 în suprafată de 721 35 mp
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2014
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Organigramei,Statului de Functii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Profesor Doctor Franz Grehns
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de Strada Ion Mitican unei artere de circulatie din Municipiul Iasi cuprinsa intre strada Hotin până în bulevardul C.A.Rosetti
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 140 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI STRADA RACHITI NR. 26A / STR. VASILE LUPU NR. 35 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL POITIERS NR. 4 întocmit in vederea amenajarii unei zone de productie pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T63 numere cadastrale 6024/1/2/1/3 6024/1/2/2 6024/2 intocmit in vederea construirii unei zone de dezvoltare ansamblu rezidential nou pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA DE NORD nr. 3 intocmit in vederea extinderii locuintei C1 construire anexa si beci pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA ANTIBIOTICE (DN 28) T 190 numar cadastral 145341 intocmit in vederea construirii unui Complex Integrat Dealer BMW pe teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 53 intocmit in vederea extinderii unui ansamblu de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SPITAL PASCANU NR. 2B si STRADELA ZORILOR NR. 1 intocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat in Iasi str. Caprelor f.n. tarla 26 parcela PDT 843/6 in suprafata de 395 mp ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului situat in Iasi zona Carrefour Era tarla 38 parcela CDT 1767 in suprafata de 1636 mp ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenurilor situate in Iasi std. Caramidari nr. 2 tarla 36 parcelele A 1226/9 si A 1226/10 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenurilor situate in Iasi str. Cismeaua Pacurari tarla 31 parcelele CC 1245/2 CAT 1246/1 si CAT 1246/2 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Străpungere Silvestru nr. 12 adiacent bl. CL18 în suprafată de 154 mp
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Pantelimon Halipa nr. 4A bl. F3B în suprafată de 19 50 mp
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Socola nr. 57 bl. A în suprafată de 30 mp
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 58/2014 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62 50 mp situat în Iaşi adiacent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr. 54
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Colegiului National Emil Racovita in administrarea Scolii Gimnaziale Mihai Codreanu a imobilului cu destinatie de unitate de invatamant situat in str. Sf. Theodor nr. 1 proprietatea publica a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind - trecerea din exploatarea SC Ecopiata SA în administrarea directă a D.A.P.P.P. a mijlocului fix ”centru hipic-clădire administrativă” - aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a imobilului ”centru hipic-clădire administrativă” in vederea casarii si dezafectarii acestuia.
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea suprafetei de teren atribuita in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei catre Curtea de Apel Iasi prin HCL 264/2006
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 102675/06.11.2012 încheiat între Municipiul Iaşi şi Episcopia Romano-Catolică Iaşi
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 5. 2 la H.C.L. nr. 307/23.08.2010 și anexei 1 la H.C.L. nr. 34/23.01.2012 anexe la contractul de delegare a gestiuni prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul in reteaua proprietatea Municipiului Iasi dreptul de acces pe proprietate publica a Municipiului Iasi precum si dispozitiile privind autorizarea construirii retelor de comunicatii electronice in vederea instalarii intretinerii inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora si a „Contractului standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea conditiile in care se realizeaza accesul in reteaua proprietatea Municipiului Iasi dreptul de acces pe proprietate publica a Municipiului Iasi precum si dispozitiile privind autorizarea construirii retelor de comunicatii electronice in vederea instalarii intretinerii inlocuirii sau mutarii retelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora” conform preturilor prezentate
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Consolidare şi Restaurare Monument Crucea lui Ferenţ”
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea și derularea proiectului “Model inovator de organizare si furnizare consiliere orientare profesionala si stagii practice de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimentare” de către Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi respectiv Colegiul National de Artă „Octav Bancilă” Iasi parteneri în cadrul proiectului
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea și derularea proiectului “O MAI BUNA ADAPTARE PRIN CONSILIERE SI ORIENTARE“” de către Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza lider în cadrul acestui proiect şi Colegiul Naţional de Artă Ocatv Băncilă partener 1 în cadrul proiectului
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2014
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 140/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ISLAZ NR. 37 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective si spatii comerciale pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 4/28.01.2014
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor din anexele A şi B
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 507/2009
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA RACHITI NR. 26A / STR. VASILE LUPU NR. 35 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI TRECATOAREA IANCU BACALU NR. 1 Intocmit in vederea consolidarii extinderii si mansardarii locuintei pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA STROICI NR. 5 NUMAR CADASTRAL 144463 Intocmit in vederea etajarii unei constructii existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.SOCOLA NR.33 întocmit in vederea construirii unui imobil sediu firma pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T137 numere cadastrale : 15913/14 15913/15 15913/16 15913/17 15913/18 15913/21 15913/22 15913/23 15913/24 15913/25 15913/30 15913/31 15913/32 15913/33 15913/34 15913/35 15913/36 15913/37 15913/43 15913/44 15913/45 15913/46 15913/47 15913/49 15913/50 15913/52 15913/54 15913/55 15913/53 15490 15491 15492 15493 15494 15526 15514 15527 15913/48/1 15913/48/2 15557 (15486-15487)1 (15486-15487)2 15488 15558 15525 15515 15516 15517 15518 15519 15520 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construirea unui ansamblu rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC URSULEA NR. 4 Intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 17/2014
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 26.03.2014
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 57/2014 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1 la Contractul de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii proprietatea Municipiului Iaşi aflate în administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Institutul Regional de Oncologie Iaşi a terenului în suprafaţă de 3508 mp situat în Iaşi str. General Berthelot nr. 2
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea reorganizării Direcţiei Creşe prin modificarea structurii posturilor aprobarea organigramei statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Creşe precum şi schimbarea denumirilor creşelor din subordine
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 300/21.11.2013
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică a blocului SB3 din bd. Dacia nr.14”
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică a blocului SA3 din bd. Dacia nr. 8-10”
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică a blocului nr. 257 din str. Tabacului nr. 1C”
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică a blocului B2 din str. Cloşca nr. 4 ”
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică a blocului nr. 261 din Aleea Sucidava nr. 7”
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică a blocului H1 din str. Socola nr. 18”
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică a blocului CL 10 din str. Străpungere Silvestru nr.42”
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul,„Reabilitare termică a blocului 6 Martie din str. Grigore Ureche nr. 2”
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică a blocului nr. 350 din str. Hanciuc nr.12”
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică a blocului A din Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.8”
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică a blocului CL 6 din şos. Arcu nr.33 ”
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică a blocului CL 5 din şos. Arcu nr.53 ”
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2014
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Consolidare Corp Scoala 33 “M. Kogălniceanu” Iaşi” a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Colegiul Naţional Mihai Eminescu Iaşi
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitare Modernizare si Igienizare Scoala “Ion Simionescu” Iasi” a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Scoala Ion Simionescu Iasi
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Executie lucrari de reabilitare si modernizare campus scolar la Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iasi” a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Desfiinţare Parţială Consolidare Reabilitare şi Reamenajare Şcoală Primară “Carol I” – corp A” a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Colegiul Costache Negruzzi Iaşi
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Construcţie extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului” a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iaşi
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitarea Caminului Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iasi” a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iasi
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind intrebarea din Adresa nr. 3073/14.01.2014 a Parchetului de pe langa Tribunalului Iasi
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea în funcţia de Viceprimar al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incetarea mandatului de viceprimar al domnului Marius Sorin Danga si declararea vacanta a functiei de viceprimar al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea Nomenclatorului de artere al Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 80 A intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI STDADA PODISULUI nr. 106A numar cadastral 141811 intocmit in vederea construirii unei locuinte foisor fosa septica parcare acoperita si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MUZICII NR. 1A intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AVIONULUI NR.11B intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a obiectivului „ Fântână arteziană bazin circular Piaţa Eminescu” în vederea casării
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii spre utilizare a unor materiale rezultate din casare către: Regia Autonomă de Transport Public Iaşi S.C. Salubris S.A. Iaşi S.C. Citadin S.A. Iaşi S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. S.C. Ecopiaţa S.A. Iaşi
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia”
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor din anexele 1-3 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 94/2013
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 28 mp proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Spitalului Clinic de Recuperare
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon Iaşi în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iaşi a terenului în suprafaţă de 60 mp proprietatea Municipiului Iaşi precum şi aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului ‘’Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească’’ la Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iaşi
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi Bdul Nicolae Iorga nr. 8G în suprafată de 45 mp
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 614 mp situat în Iaşi Calea Chişinăului nr. cadastral 146049 carte funciară 146049
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 191,6 mp situat în Iaşi,str. Sf. Andrei nr. 34,aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 309 mp situat în Iaşi str. Nicolae Costin lot 21 aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaŃiu cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă către AsociaŃia SalvaŃii Copiii-Filiala Iasi
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2014
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului european „Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii” şi a cheltuielilor legate de proiect finanţabil prin Programul PA17/RO13 Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european din cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind cererea de scutire la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA FILIALA JUDETEANA IASI
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi si a estimarilor pentru anii 2015-2016
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al SC « Servicii Publice Iasi » SA
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea contului general de execuNie a bugetului si a situaNiilor financiare anuale ale Municipiului Iasi la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ‹‹Construire extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil››
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AUREL VLAICU NR. 87 întocmit in vederea construirii unei platforme de cercetare pentru integrarea resurselor regenerabile in instalatii autonome pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind delegarea atribuţiunilor de conducere executivă ale societăţilor comerciale şi Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA numar cadastral 143397 întocmit in vederea construirii unei anexe si unui garaj pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC LASCAR CATARGI NR. 3 întocmit in vederea extinderii si mansardarii unui imobil existent pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 NUMERE CADASTRALE 142963 142964 142965 142966 142967 142968 142971 142972 142973 141965 9269 142773 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuIASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.44P întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T42 numar cadastral 19377/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu rezidential pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HLINCEA (VECHE) NR. 5 cvartal 69 numar cadastral 16333 Întocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoană fizică
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TRANTOMIR NR.5A Intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Primăria Comunei Rediu Primăria Comunei Popricani Primăria Comunei Ciurea Primăria Comunei Valea Lupului Primăria Comunei Tomeşti a unor bunuri scoase din uz
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a suprafeţei S1 = 194 mp din T 27 parcela CC 882/1 în vederea constituirii unei căi de acces publice precum si atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a suprafeţelor S2 = 143 mp din T 27 parcela CC 882/2 şi S3 = 223 mp din T 27 parcela VH 883
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 405 mp situat în str. Pinului f.n. indentificat cadastral în CV 54 parcela CAT 1875/1 în vederea amenajării unei parcări temporare şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestuia pe durata existenţei construcţiei catre Institutul Regional de Oncologie
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor din anexele 1 si 2 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi.
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de servitute de trecere in beneficiul SC Palas International Resort SRL pe terenul situat în Iaşi - str. Palat in suprafata de 196 mp
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de asociere nr. 8329/2005 si constituirea unui drept de superficie în favoarea SC PALAS INTERNAŢIONAL RESORT SRL pentru loturile de teren situate în Iaşi str. Palat având nr. cadastrale 145335 145330 145300 145261
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe disponibile construite prin ANL destinată tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea proiectului ‘’Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească’’ ,la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri pentru realizarea proiectului ‘’Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca’’ la Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon Iasi
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de trecere din proprietatea publică a Statului Roman şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ‘’Cantacuzino’’ - Bucureşti în proprietatea publică a Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic Dr. C. I. Parhon a unor bunuri
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Ref: privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi conform Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi şos. Păcurari nr. 63 bl. 549 în suprafată de 34 40 mp
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate „Educaţia înseamnă viitor” în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona şcoala! – pentru anul 2014
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă perioada martie – decembrie 2014
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” derulat de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Filantropică „Trup şi Suflet” perioada martie – decembrie 2014
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planulului de acţiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2014
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de FuncŃii si Regulamentului de Organizare si FuncŃionare ale DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Iasi
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecţia cu str. Petre Culianu››
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Modernizare trotuare alei pietonale în cartiere››
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună” a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilul prevăzut în ANEXA 1
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilul prevăzut în ANEXA 1
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Citadin S.A. Iaşi
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Salubris S.A. Iaşi
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2015 – 2016
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 179 din 28.09.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului “ Regenerare urbana zona Lăpuşneanu – Piaţa Unirii”
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2013
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea în funcţia de presedinte de sedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iasi a domnului Năvodaru Laurenţiu
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 316/20.12.2013 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- IASI FUNDAC PAUN NR. 5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 numere cadastrale: 11012/4/1 11012/4/2 11012/5/1 11012/5/2 11012/5/3 11012/5/4 11012/6/1 11012/6/2 11012/2/7 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T45 numar cadastral 141140 141142 142537 intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T145 numar cadastral 145376 intocmit in vederea construirii unei de locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea repartizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi ,programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcŃii si a Regulamentului de Organizare si FuncŃionare ale PoliŃiei Locale Iasi pentru anul 2014
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din administrarea Direcţiei Tehnice şi de Investiţii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiului cu suprafaţa de 107 26 mp din incinta punctului termic PT 14 Dimitrie Cantemir
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 8379 mp situat pe malul drept al râului Bahlui T41 parcela P1771/1 şi transmiterea în folosinţă gratuită a acestuia către Administraţia Naţională ”Apele Române” – Direcţia Apelor Prut în vederea realizării obiectivului ”Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi” din cadrul programului PHARE 2005/017 – 690.01.05 ”Sprijin acordat MMGA pentru pregătirea de proiecte în vederea realizării de lucrări pentru protecţia impotriva inundaţiilor” pe durata de viaţă a construcţiei
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 200 mp localizat în bulevardul Poitiers nr.27 (în vecinătatea BI7 sc.B) indentificat cadastral în CV 45 parcela CAT 2416/1 fiind destinat amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii şi a terenului în suprafaţă de 2932 mp indentificat cadastral în CV 45 parcela CAT 2416/2 cale de acces adiacentă conform anexei A
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea extinderii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinut de Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Judeţeană Iaşi în baza unui contract de închiriere
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea cu titlu gratuit din patrimoniul ANCOM DR Iasi in patrimoniul Municipiului Iasi a bunurilor cuprinse in lista Anexa si atribuirea acestora in folosinta Colegiului Tehnic de Electronica si Telecomunicatii ‘’Ghe Marzescu’’ Iasi
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Comuna Popricani terenul in suprafata de 800 mp situat in sos. Stefan cel Mare si Sfant in vederea implementarii proiectului “ Alimentare cu apa din reteaua SC Apavital SA a satelor Carlig Vulturi si Vanatori’’
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1 la Contractul de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea valorilor de inventar reactualizate ale bunurilor imobile ce constituie aport în asocierea la Parcul ştiinţific şi tehnologic “Tehnopolis”
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexelor 1A şi 1B1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 115/01.04.2010
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 45 24 mp situat în Iaşi stradela Armeană nr. 16
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor din anexele 1-4 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deţinute de catre Municipiul Iasi.
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Cimitir „Sf. Petru şi Pavel”- construire alei şi împrejmuire
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Lucrări modernizare străzi în Municipiul Iaşi – strada Eternitate şi stradela Sf. Andrei››
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrari de reamenajare si modernizare etaj 7” la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 147/30.05.2013 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învâţământ din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Locală Iaşi pentru anul 2014
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 306/20.12.2013
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C.Termo-Service S.A si a estimărilor pentru anii 2015-2016
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al S.C. Citadin S.A. Iasi
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al S.C. „SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A.