• Hotărârea 335/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Salubris S.A. Iaşi
 • Hotărârea 334/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 167/2012 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi cu bunurile cuprinse in Anexa 1 precum atribuirea acestora in administrare si exploatare Regiei Autonome de Transport Public Iasi ca bunuri de retur
 • Hotărârea 333/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi Bdul Independenţei nr. 9(34) bl. Y6 în suprafată de 24 20 mp
 • Hotărârea 332/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Roman Vodă nr. 18 bl. A6 în suprafată de 12 50 mp
 • Hotărârea 331/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi B-dul Carol I nr. 44 în suprafaţă de 15 mp
 • Hotărârea 330/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 329/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Bazei de agrement Ciric
 • Hotărârea 328/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către instituţii publice şi asociaţii
 • Hotărârea 327/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale (construcţie şi teren aferent) proprietate privată a Municipiului Iaşi situate în municipiul Iaşi Şos.Nicolina nr. 105-107 bloc 1004 tronson 1 parter
 • Hotărârea 326/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiilor deţinute de Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi în baza contractelor de comodat nr. 8445/28.01.2010 şi nr. 8446/28.01.2010
 • Hotărârea 325/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 324/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 4.12.2013
 • Hotărârea 323/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 322/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ZONA GALATA T45 NC 139035 Întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate persoană fizică
 • Hotărârea 321/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 NC 139034 Intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate persoana fizică
 • Hotărârea 320/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IAŞI,ZONA GALATA T45,NC 139033,Întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate persoana fizică
 • Hotărârea 319/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 numar cadastral 139032 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 318/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 numar cadastral 139031 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA numar cadastral 140788 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI FUNDAC PAUN NR.5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609 137610 137611 137612 137613 137614 137615 137616 137617 137618 137619 137620 137621 137622 137623 137624 137625 137626 137627 137628 137644 137645- 137647 137648 137629 137646 137630 137631 137632 137633 137634 137635 137636 137637 137638 137639 137640 137641 137642 137643 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 37 intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 253 din 11.10.2013 privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Ecopiaţa S.A.
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexei 2 – bunuri de preluare rezultate din implementarea proiectului „Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi” prin act adiţional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979 / 05.12.2007
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 268 din 29 noiembrie 2012 privind realizarea proiectului „Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 336 din 7 septembrie 2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului „Dezvoltare retea rutiera in zona culturala istorica si turistica a Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 335 din 7 septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Dezvoltarea axei de transport Est – Vest in Municipiul Iasi”
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 179/31.07.2013
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentarii sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia preliminată a bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2013
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor prilejuite de „Sărbătorile de Iarnă ale Iasului” 2013 - 2014
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fundamentare a Caietului de Sarcini si a Contractului de delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare organizare si exploatare a parcarilor cu plata cu exceptia celor de resedinta de pe domeniul public al Municipiului Iasi prin licitatie publica si a Comisiei de evaluare a ofertelor
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iasi
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal asa cum a fost modificată prin OrdonanŃa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuŃi în Anexa 1
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Iasi a terenului in suprafata de 81 mp situat in Iasi str. Nicorita nr. 6 T35 parcela CC1764/4
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaŃie publică a imobilului situat în Iasi str. Toma Cozma nr. 9 în suprafaŃă de 438 mp aflat în domeniul public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a unor bunuri in vederea casarii
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 44/17.01.2005 privind aprobarea concesionarii transportului public local de calatori si a contractului de concesiune
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată a 600 (sasesute) bucăŃi traverse din beton scoase din uz către Primăria Comunei Drăguseni si Primaria Comunei Voinesti judeŃul Iasi
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA LT. STOICESCU numere cadastrale 136177 12540 18892 18891si 9957 intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential nou pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu SC OANA INTERMEDIERI SRL pentru terenul situat în Iasi zona de agrement Ciric cvartal 6 parcela 1(103/3)
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu SC NOOR ANSARI SRL pentru terenul situat în Iasi str. NicoriŃă intersecŃie cu str. Vasile Lupu
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu dnul Maxim Valentin pentru terenul situat în Iasi str. Zmeu nr. 3 bis
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind încheierea unui contract de superficie cu SC SOCAR,PETROLEUM SA pentru terenul situat în Iasi,str. Splai Bahlui Mal Drept,nr. 32
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu doamna RADU PARASCHIVA pentru terenul situat în Iasi str. Bucium nr. 23 adiacent bl. B3-1bis sc. A
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu SC URVAS SRL pentru terenul situat în Iasi Bdul Tudor Vladimirescu nr. 30
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de superficie cu SC GRUP CONSTRUCłII EST SA pentru terenul situat în Iasi zona de agrement Ciric Cvartal 192 parcelele CC 1801 Ps 1803 Pd 1798/5
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 80 mp situat în Iasi stradela Florilor nr. 2
 • Hotărârea 284/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL 137/2001
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaŃie publică a unor spaŃii aflate în domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a HCL 167/2012 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a unor spaŃii comerciale (construcŃie si teren aferent) situate în municipiul Iasi str. Han Tătar nr. 4A nr. 4B si nr. 4C
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Local Iași prin Serviciul Energetic și de Utilități Publice în administrarea Consiliului Local Iași prin Serviciul Asociații de Proprietari a spațiului disponibil din Punctul Termic nr. 9 Cantemir
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenŃei la domeniul privat al municipiului Iasi a terenurilor din anexele 1-6 ca urmare a necesitatii inventarierii terenurilor deŃinute de catre Municipiul Iasi.
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind apartenenta la domeniul privat al municipalitatii al terenului in suprafata de 273 m.p. situat in Municipiul Iasi Str. Oancea f.n. conform Anexei A
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al municipiului Iasi a terenului în suprafaŃă de 500 mp situat în Bld. Alexandru cel Bun f.n. (Anexa A)
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenŃei la domeniul privat al municipiului Iasi a terenului liber constând din parcela S1 în suprafaŃă de 460 mp localizată în Str.Golia f.n. (Anexa A)
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenŃei la domeniul public al Municipiului Iasi a terenului în suprafaŃă de 3032 m.p. reprezentând Esplanada Mimoza si a zonei adiacente a acesteia din Sos. Păcurari f.n. conform Anexei A
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiŃia " Împădurirea unui teren de 39 726 ha. pentru compensarea suprafeŃei de 6 5674 ha. teren scos din circuitul forestier ca urmare a implementării proiectului Ciric "
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iasi
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 9 la Actul Constitutiv si a Actului AdiŃional nr. 10 la Statutul AsociaŃiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iasi
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună” a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU T65 ŞI T66 număr cadastral 140408 Întocmit în vederea construirii unei zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi pe teren proprietate
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei dnei Macovei Mariana reprezentând extindere reţea alimentare cu apă reţea canalizare branşament apă şi racord canalizare
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Carpaţi nr. 16 bl. 914 în suprafată de 86 89 mp
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 13 a HCL 72/2011 (modificata si completata prin HCL nr. 193/2012 si HCL nr. 244/2012) precum şi modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri din aceasta
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale bunurilor proprietate publica a Municipiului Iasi administrate de Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta”
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plată a 52 tarabe către comunele Gorban Probota Bivolari Scanteia si Helesteni din Judeţul Iaşi
 • Hotărârea 259/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului (spaţiu comercial şi teren aferent) situat în Iaşi str. Anastasie Panu nr. 17-19
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către instituţia publică Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata redeventei de catre S.C APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal asa cum a fost modificată prin OrdonanŃa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuŃi în ANEXA 1
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2013
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 71 din 13.02.2012 privind aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Beatrice Rancea domnului Raed Arafat şi domnului academician Bogdan Simionescu
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 13 93 mp situat în Iaşi Aleea Sucidava nr. 5 bl. 259 sc. A precum şi concesionarea directă a acestui teren către BUDEANU CONSTANTIN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 121 43 mp situat în Iaşi str. Călăraşi nr. 10 precum şi concesionarea directă a acestuia către VIERIU FLORIN în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 27 70 mp situat în Iaşi str. Toma Cozma nr. 25 precum şi concesionarea directă a acestuia către SCAFARIU MARIA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Canta nr. 4 bl. 537 sc. B de pe Costin Robert Ionel pe Ciobanu Mihaela şi Adincu Cristina Liliana
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2013
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificările şi completările la Nomenclatorul de artere al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA SADOVEANU FN NR. CADASTRAL 139832 Intocmit in vederea construirii unei locuinte de serviciu si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 4 Întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial nou pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii actului aditional pentru suplimentarea valorii contractului de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi nr. 23092/29.03.2005
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 60 mp situat în Iaşi str. Anastasie Panu nr. 28-40 subsol adiacent modulelor 11 şi 12 precum şi concesionarea directă a acestui teren către BĂLAN GHEORGHE în vederea extinderii construcţiei
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a 150 de tarabe către comunele Gorban Bălţaţi Şipote Scânteia Probota Ipatele Ţigănaşi şi Plugari din Judeţul Iaşi
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii de materiale scoase din uz rezultate în urma modernizării străzilor către comunele: Probota Ciurea Aroneanu Țigănași
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 22/28.02.2000 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 10/29.01.2001 de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi str. Nicolae Gane nr.20A
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 263/2003 completarea Anexei 3.1. (Serviciul GIS-Cadastru) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul in suprafata de 3789 97 mp situat în str. V. Conta nr. 30 şi atribuirea acestuia în folosintă gratuită către Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 20.09.2013
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea a două locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri aflate în administrarea RATP în vederea casării
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011 privnd însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi (modificata si completata prin Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 326/2012)
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Mihai Eminescu nr. 9 în suprafată de 8 20 mp
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 64 mp situat în Iaşi str. Pantelimon f.n.
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi,str. Nicolina nr. 4A,adiacent bl. F4,în suprafată de 10,55 mp
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Nicoriţă intersecţie cu str. Vasile Lupu în suprafată de 329 mp
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Anastasie Panu nr. 54-56 în suprafată de 217 16 mp
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 357 93 mp situat în Iaşi str. Vasile Urechia nr. 26
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Theodor Râşcanu nr. 7 în suprafată de 53 60 mp
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi Şos. Ştefan cel Mare nr. 5 în suprafaţă de 12 10 mp
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi Piaţa Voievozilor nr. 5 adiacent bl. A10 în suprafată de 48 mp
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor tarife pentru Baza de agrement Ciric
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reparatii si recompartimentare triaj la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013 (participarea Municipiului Iaşi ca fondator unic al Fundaţiei Iaşi – Capitală Europeană ) şi a anexelor aferente acesteia
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de parteneriat şi cofinanţarea proiectului „Cooperare transfrontalieră pentru prevenirea traficului de fiinţe umane”
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi Municipiul Iaşi - Consiliul Local Iaşi în calitate de Parteneri şi Asociaţia Chinologică Metropolitană a judeţului Iaşi (A.Ch.M. Iaşi) în calitate de Organizator pentru organizarea “EXPOZIŢIEI NAŢIONALE DE FRUMUSEŢE CANINĂ” în perioada 12-13 octombrie 2013 la “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 26.08.2013 (aprobarea organigramei a statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Politiei Locale)
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local al Municipiului Iaşi al domnului Gabriel Grigore si validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi al domnului Cristian Cătălin din partea Partidului Democrat Liberal
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii la Editura Junimea Iaşi
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 124 din 30.04.2013
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună” a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VLĂDICENI T141 Întocmit pentru extindere intravilan municipiul Iaşi şi construire complex ecumenic şi cimitir Mănăstirea Vlădiceni pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VLADICENI T140 numar cadastral 15915 intocmit in vederea extinderii intravilan Municipiul Iasi - construire locuinte si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipalităţii ieşene la proiectul european “CASCADE” (Cities Exchanging on Local Energy Leadership) finanţat prin programul Energie Inteligentă – Europa (Intelligent Energy Europe)
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentelor-cadru de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iasi
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcŃii si a Regulamentului de Organizare si FuncŃionare ale PoliŃiei Locale Iasi pentru anul 2013
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine si SiguranŃă Publică al Municipiului Iasi pentru anul 2013
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 235 din 31 octombrie 2012 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Manastirii Golia – etapa II”
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind propunerea acordării statutului de Staţiune balneară pentru Zona de Agrement – Tratament Nicolina din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinţă
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reorganizării Ateneului Tătăraşi completarea şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Functionare precum şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2013
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european „RE-Block Reviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods” finanţat prin Programului de Cooperare URBACT II
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea transmiterii către Arhiepiscopia Iasilor – Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”,a 510,00 mp (42,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă/asistenţă/reprezentare în justiţie pentru Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi instituţiile subordonate
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de denumire a unei artere din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Modernizare piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală – obiect Pasaj Pietonal››
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cimitir Buna Vestire–amenajare alei şi construire grup sanitar”
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului a cazanelor parte componenta a mijlocului fix “centrală termică” proprietatea Municipiului Iasi aflată în administrarea Colegiului Naţional Garabet Ibraileanu în vederea casarii
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 281/2012 (privind modificarea Anexei 10 a H.C.l. 72/2011 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi)
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 74 mp situat la parterul ambulatorului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului din Iaşi str. Pinului nr. 6 către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-Protopopiatul 1 Iaşi
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii disponibile din incinta puntelor termice modernizate
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 21/31.01.2013
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.176/27.06.2013 si a solicitarii de transmitere a unui teren necesar realizarii obiectivului de investitie "Dezvoltarea Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Râului Bahlui" Sector de promenada pe raul Bahlui in zona centrala a Municipiului Iasi din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice - Administratia Nationala ”Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad in domeniul public al Municipiului Iasi si in administrarea Consiliului Local Iasi
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuŃia bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2013
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 155/27.06.2013
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unor servicii de consultanţă asistenţă şi/sau reprezentare în justiţie în cauza ce face obiectul dosarului nr. 92/45/2012 precum şi în litigiile ce urmează a fi declanşate în baza procesului – verbal de inspecţie nr. 4489/31.10.2011
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Asociere între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi Municipiul Iaşi – Consiliul Local Iaşi şi Administraţia Naţională "Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad pentru realizarea obiectivului de investiţie "Dezvoltarea Infrastructurii Turistice de Agrement – Zona Râului Bahlui
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in IASI ZONA BUCIUM S.C.149 numere cadastrale 11213/1 11213/4 11213/5 11213/8 11213/9 11213/10 11213/11 11214/1 11214/2 136975 136976 136977 11217/2 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu rezidential si functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 numar cadastral 139027 intocmit in vederea construirii unei locuinte anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in IASI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 12A intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea refinanţării datoriei publice locale rezultate din contractul de garantie nr. 12984/20.02.2007
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de comodat nr. 61644/06.07.2012 încheiat între Municipiul Iaşi şi S.C. Dalkia Termo Iasi S.A.
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de invatamant particular acreditate din Municipiul Iasi pentru organizarea retelei unitatilor de invatamant particular in anul scolar 2013-2014
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi însusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 12 20 mp situat în Iaşi – str. G-ral. Berthelot Tarla 54 Parcela 1860/1 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Parohia Sfinţii 40 Mucenici
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din administrarea Direcţiei Tehnice şi de Investiţii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiilor situate în incinta unor puncte termice
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi şi administrat de Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi şi administrat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu SC Ecopiaţa SA
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi în vederea casării
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii către Parohia „Sf. Apostoli Petru si Pavel – Barboi” Iaşi a 250 00 mp (20 6 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia RECONSTRUIRE ACOPERIŞ CLĂDIRE ATENEU TĂTĂRAŞI
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind majorarea cotizaţiei anuale a Municipiului Iaşi la Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 231/31.10.2012
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere administrare şi exploatare a pieţelor târgurilor oborului bazarului talciocului si Hotelului Municipal
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiintarea SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic SIGRA-IS 1 Judeţul Iaşi” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar” apel 3 conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 167/2012 de însuşire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea financiară a Galei Premiilor Operelor Naţionale
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor destinate desfăşurării evenimentelor în cadrul “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ZONA GALATA număr cadastral 142492 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe anexe şi împrejmuire pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Nomenclatorului de artere al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ratificării comisiei de selecţie pentru candidaţii la funcţiile de membri ai consiliului de administraţie la societăţile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiul Iaşi a reţelei de iluminat aferentă unui număr de 5(cinci) aviziere aparţinând Operei Naţionale Române din Iaşi strada Agatha Bârsescu nr.18
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 307/15.09.2011 a suprafeţei de 718 24 m.p. din Str. Dumbrava Roşie nr.7 proprietate privată a municipalităţii C.F. nr. 138515 cu suprafaţa de 335 m.p. respectiv Lot 2 în suprafaţă de 227 m.p. şi Lot 3 în suprafaţă de 108 m.p. şi rectificare a HCL nr.133/31.03.2003 prin care se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei de 718 24 m.p. cu suprafaţa de 335 m.p. identificată prin loturile de mai sus
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea suprafeţei de 7453 m.p. din intravilan cvartal 192 parcelele CC 1801 5 S=3000 m.p. PS 1803 S=500 m.p. şi PD 1798/5 S = 3953 m.p. la domeniul privat al municipiului în vederea actualizării documentaţiei cadastrale subtrup Ciric cu nr.cadastral 123109 (Anexa A).
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului a construcţiei anexă (cu destinaţie de grupuri sanitare) alipită de clădirea Şcolii Primare Carol I unitatea de învăţământ cuprinsă în structura organizatorică a Colegiului Costache Negruzzi Iaşi precum şi demolarea acesteia
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate in administrarea SC DALKIA TERMO IASI S.A. trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi si ulterior valorificarea acestora prin procedura de vânzare în integralitate sau casarea acestora şi valorificarea lor ca materiale recuperabile
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 18/2013 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin HCL 167/2012
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Actul Constitutiv şi a Actului Aditional nr.8 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă asistenţă şi reprezentare juridică la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon " Iaşi B-dul. Carol I nr. 50 Iaşi
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 43/28.02.2013 pentru achiziţionarea unor servicii de consultanţă asistenţă şi/sau reprezentare
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri pentru exploatarea Bazei de agrement Ciric
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2014
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Iasi pe anul 2013
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind administrarea/operarea bazei de agrement Ciric realizată în cadrul proiectului „Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi în anul 2013
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind participarea Municipiului Iaşi ca fondator unic al Fundaţiei Iaşi – Capitală Europeană precum şi aprobarea actului constitutiv şi a statutului fundaţiei
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinŃă
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SPANCIOC NR. 3 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA număr cadastral 134994 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi anexe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 număr cadastral 139030 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe anexe şi împrejmuire teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 număr cadastral 139028 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe anexe şi împrejmuire teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Anexa 1.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 privnd însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 9 (Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 completată si modificată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 326/2012
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Elena Doamna nr. 37 corp A parter către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Politia Locala Iasi a imobilului Punct Termic situat in str. Bucium nr. 34
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării cu suma de 150 lei a aportului Consiliul Local al Municipiului Iasi la patrimoniul initial al Asociatiei "Centrul de promovare Turistică Iasi"
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti documentatiei de autorizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „Modernizarea si reabilitarea Parcului Public al Teatrului National Vasile Alecsandri”
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate „Educaţia înseamnă viitor în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.2 – Nu abandona şcoala!” pentru anul 2013
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate „Servicii de consiliere psiho-vocaţională şi orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iaşi” pentru anul 2013
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de FuncŃii si Regulamentului de Organizare si FuncŃionare ale DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Iasi
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2014-2015
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Salubris S.A. Iaşi
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al,S.C. „SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A.
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Ecopiaţa SA
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CITADIN S.A. IASI
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2013
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2012
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 140/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi privind organizarea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat precum si a comisiilor constituite conform unor legi speciale modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 271/2012 5/2013 33/2013
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului „Solutie informatica eSanatate pentru Spital Clinic de Recuperare Iasi” urmând ca suma sa fie recuperata din rambursarea fondurilor primite de la autoritatea de management
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 22.03.2013
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului (spaţiu comercial şi teren aferent) situat în Iaşi str. Anastasie Panu nr. 17-19
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Iasi a suprafetelor de teren identificate prin S1(316 mp) S2.1 (203 mp) S4 (36 mp) S6 (10 mp) în suprafata totala de 565 mp situat in Iasi str. Tabacului f.n. si aprobarea schimbului de imobile intre Municipiului Iasi si S.C. Constructii Unu S.A.
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiul Iaşi ca partener în proiectul Promoting Urban Sports for All (PRO-US-ALL)
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 al HCL 203/28 septembrie 2012
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor: „Biserica Sfantul Sava” din strada Costache Negri nr.44 respectiv Manastirea „Sfintii Trei Ierarhi” din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 28
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T61 numar cadastral 7603 si 12774 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential nou pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL 61 din 30 ianuarie 2009 modificata prin HCL 211 din 28 septembrie 2012
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa nr.14 Iasi
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 20 mp situat la etajul unu in cladirea noua a Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi B-dul Carol I nr.50 Iasi pentru desfasurarea activitatii medicale in specialitatea diabet zaharat si boli de nutritie
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de 10 mp pentru amplasarea a 10 aparate de cafea la Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi B-dul Carol I nr.50 Iasi
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren situată în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundaţia Umanitară “Omenia”
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 156 mp situat în Iaşi – str. Ciric nr. 8 parcela CAT 1044/2 sector cadastral 16
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 449/29.12.2011 în sensul modificării suprafetei terenului situat în Iaşi B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 7 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. BETA PROIECT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Fundaţia Hecuba a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 al H.C.L. 46/2013
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL 223/28 septembrie 2012
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 şi 2 ale HCL 318/15 septembrie 2011
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL 38/31 ianuarie 2012
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Anexa 1.1. a HCL 72/2011 completată şi modificată prin HCL 326/2012
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea continuării finanţării proiectelor,„Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii” şi,„Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 130/31.03.2008 prin care s-a aprobat înfiinţarea „Centrului de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf. Proroc Zaharia”şi a indicatorilor tehnico-economici al acestui obiectiv de investiţii potrivit prevederilor Legii 500/2002
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes” beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi în conditiile rambursării ulterioare a cheltuielilor
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european „RE-Block– Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative” finanţat prin Programului de Cooperare URBACT II
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al S.C.Termo-Service S.A. şi a estimărilor pentru anii 2014-2015 al S.C.Termo-Service S.A.
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2013
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2012
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării mandatului de consilier local şi vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului creditului intern al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 9.446.751 28 lei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie alte măsuri financiare precum şi modificarea unor acte normative
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru bilete şi abonamente de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii şi birouri parlamentare
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2013
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea către UPC România S.R.L. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totala de 12 mp
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MOLDOVEI NR.46 ntocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VALEA LUPULUI NR.1 întocmit în vederea amenajarii unei zone de producţie pe teren proprietate privata persoană juridică
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BREAZU T9 numar cadastral 130367 126465 126466 12698/1 137164 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice si persoana juridica
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD. CHIMIEI NR.12 Intocmit in vederea amenajarii unei zone de productie pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului in Municipiul Iasi
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 157/26.07.2012 de aprobare a vânzarii terenului din Iaşi B-dul Poitiers nr. 43 în suprafată de 1637 mp
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi şi aprobarea concesionării terasei în suprafaţă de 143 22 mp situată în Iaşi str. Carpaţi nr. 11 prin licitaţie publică
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare cu titlu gratuit pe durata existenţei construcţiei a imobilului proprietatea Municipiului Iasi situat în str. Codrescu nr. 5 către Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a 20 de tarabe către Comuna Dobrovăţ din Judeţul Iaşi
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea unor Anexe a HCL 72/2011 pentru însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului modificat şi completat prin HCL 326/2012
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 360 mp situat în Iaşi – str. Hatman Şendrea nr. 7 parcela AG 131/3 sector cadastral 1
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă/asistenţa/reprezentare în justiţie în cauzele ce fac obiectul dosarelor 3765/99/2012 şi nr. 7008/245/2012
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de servicii juridice de specialitate in vederea finalizarii dosarelor aflate pe rol legate de concesionarea sistemului de termoficare din Municipiul Iasi inclusiv situaţia patrimoniului şi a celor conexe
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta,asistenta si reprezentare juridica la Spital Clinic de Recuperare Iasi,str. Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Municipiului Iaşi neidentificate sau identificate dar nereclamate de familie sau fără susţinători legali
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii ca urmare a promovarii in clasa grad sau treapta profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării valorii mijlocului fix ‹‹Piaţa Agroalimentară Independenţei››
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari››
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Iaşi pentru blocurile de locuinţe incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 ”Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 235 din 31 octombrie 2012 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Manastirii Golia – etapa II”
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2012
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 140/2012
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului creditului intern al Municipiului Iaşi pe anul 2013
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea pierderii înregistrate de Municipiul Iasi in calitatea sa de operator al serviciului public de producere transport furnizare şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.094.771 lei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie alte măsuri financiare precum şi modificarea unor acte normative
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de novaţie prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005 pentru realizarea investitiei publice de interes local
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile de denumire ale unor artere
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învâţământ preuniversitar de masă din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor justificative privind valoarea estimată a contractului de concesiune a notelor justificative privind criteriile de calificare şi atribuire şi a documentaţiei pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor de management ale obiectivului “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea STUDIULUI DE FUNDAMENTARE a deciziei de concesionare a serviciului de management al Centrului Expoziţional Moldova
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipalităţii a suprafeţei de teren de 313 mp situat în Str.Mitropolit Varlaam f.n. (Anexa A) şi aprobarea schimbului de terenuri dintre municipalitate şi proprietarii Burada Ioan şi Burada Veronica pentru suprafaţa de 71 m.p. din Str.Mitropolit Varlaam nr.17 (Anexa B) respectiv S4 cu S5
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 653 mp situat în Iaşi str. Barbu Lăutaru nr. 3 aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri între SC Felicia Shopping Center SRL şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 2.1.1. a H.C.L. 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu bunurile imobile cuprinse în Anexa 1 precum şi modificarea elementelor de identificare ale bunurilor cuprinse în Anexa 10 a acesteia
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenurile aferente drumurilor de acces DE 4302 şi DE 1804 în vederea implementării proiectului “Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi şos. Nicolina nr. 33 bl. 968 în suprafaţă de 10 88 mp
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 140 mp situat în Aleea T. Neculai identificat cu nr. cadastral 142885 sector cadastral 188 parcela 7917/1
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Carpaţi – lateral stânga Oficiul Poştal nr. 12 având nr. cadastral 138752 tarla 25 parcela 1340 în suprafaţă de 255 mp
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi şos. Păcurari bl. 545 în suprafaţă de 115 mp
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu expoziţional către Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Iaşi
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare termica Spitalul Clinic « Dr. C.I. Parhon » Iasi " B-dul Carol I nr. 50 Iasi
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie2012
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 140/2012
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor de consilieri supleanti in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării mandatelor de consilier local si vacantarea acestora în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă/asistenţă/reprezentare în justiţie în cauza ce face obiectul dosarului nr. 2202/99/2007
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 267/29.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2013