Proces verbal din 31.10.2012

PROCES VERBAL încheiat pe data de 31 octombrie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAȘI


Centrul de Informații pentru Cetățeni


Nr. 102750 / 07.11.2012

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL al ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2012

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 31 octombrie 2012 în cadrul ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1. ANGHEL FICU

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    BEJAN VICTOR

4. BOGDANICI CAMELIA MARGARETA

5.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

6.    BULGARIU CATALIN

7.    BIRHALĂ CONSTANTIN

8.    GAVRILA CAMELIA

9.    GRIGORAȘ GHEORGHE

10.    GRIGORE GABRIEL

11.    HARABAGIU GABRIEL

12.    IACOBAN SORIN AVRAM

13.    LEONTE CONSTANTIN

14.    MĂTĂSARU PETRE DANIEL

15.    NAVODARU LAURENTIU

16.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

17.    PREDA ANCA

18.    RUDNIC ERICA

19.    SANDU VASILE

20.    VRÂNCEANU SIMONA ELENA

Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iași, domnul Marius Danga - viceprimarul Municipiului Iași, doamna Denisa Liliana Ionașcu - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Ostaficiuc Marius Eugen și sunt inregistrate audio si video.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Iași, prin Dispoziția nr. 1032 din data de 26 octombrie 2012, completata prin Dispozitia nr. 1033 din 29 octombrie 2012, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind    acordarea titlului de cetățean de onoare domnului prof. dr. Vlad Bejan;

2.    Proiect de hotărâre privind    execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2012 ;

3.    Proiect de hotărâre privind    rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012 ;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local    al

Municipiului Iași. nr. 144/2012;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 70/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iași”;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 71/2012 privind realizarea proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 72/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 2/2012 privind realizarea proiectului „Reabilitarea Mănăstirii Golia -etapa II-a;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Modernizarea și sistematizarea stradelei Sf. Andrei -- tronson cuprins între Str.Palat si Splai Bahlui Mal Drept -Pod Cantemir;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații capitale, accese și sistematizare pe verticală - Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon” Iași, B-dul Carol I nr. 50 Iași;

11.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuți în Anexa nr. 1;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași;

14.    Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Petre Țuțea nr. 19, Bl. 915,tr. 3, de pe S.C.Karma Line S.R.L. pe S.C.Karuna Life S.R.L. ;

15.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. nr. 167/2012;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații comerciale proprietate privată a statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, conform Legii nr.550/2002;

17.    Proiect de hotărâre completarea Anexei 1 a H.C.L. 193/2012 (privind modificarea Anexei 13 a H.C.L. nr. 72/2011 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat) ;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

19.    Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei 5 (Direcția Creșe) a H.C.L. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 171/2012 (modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L 72/2011);

21.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri aflate în administrarea R.A.T.P., în vederea casării ;

22.    Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B, de pe S.C. Unitrade Systems S.R.L. pe Costin Robert Ionel ;

23.    Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 70 de tarabe către Comuna Tibănești, Comuna Tigănași și Comuna Probota din Județul Iași ;

24.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 4417 mp, situat b-dul Alexandru cel Bun nr. 20 A și atribuirea acestuia în folosință gratuită Parohiei Sfantul Nectarie, pe durata existenței construcțiilor;

25.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 443/2011, precum și atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară Iași a spațiilor libere aflate in incinta PT 4 Alexandru cel Bun, str. Mușatini nr. 37- 39, respectiv PT 1 Moara de Foc, str. Nicolau nr.11, proprietatea publică a Municipiului Iași;

26.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară Iași a spațiilor libere aflate in incinta PT 13 Dacia, Aleea Sucidava nr. 6, respectiv PT 27 Tătărași, str. Ciornei, bl. D4, proprietatea publică a Municipiului Iași, in vederea înființării unor centre de servicii comunitare;

27.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare, cu titlu gratuit, pe durata menținerii funcțiunii actuale,a clădirii Stomatologie Infantilă, situată în str. Lăpușneanu nr. 20, către Universitatea de Medicină și Famacie Gr. T. Popa ;

28.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre Asociatii si Partide Politice;

29.    Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile;

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Str. FAGULUI nr. 41 întocmit în vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privată persoane fizice;

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Aleea MIHAIL SADOVEANU f.n. număr cadastral 10114 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice;

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Str. MARGINEI nr. 13 întocmit în vederea construirii unei locuințe prin demolare construcție existent ape teren proprietate privata persoane fizice ;

34.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 358 din 26.09.2005;

35.    Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii de arteră „Stradela Prudenței” în ” Str. Prof Ion Inculeț”;

Ordinea de zi a fost completata cu urmatorul proiect:

C1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005;

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iasi

Deschidem sedinta ordinara a Consiliului local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1032 completata prin Dispozitia 1033. Absenteaza motivat domni consilieri: Antipa Gabriela, Boca Adrian Florin, Buraga Sandu, Ghibu Cristian, Gavrila Camelia si domnul Scripcaru Calin. Sedinta se desfasoara legal. Va supun aprobarii si procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 28.09.2012.

Domnule presedinte aveti cuvantul.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Da , va multumesc. Incepem sedinta de astazi cu interpelarile care pot fi facute de catre consilierii locale. Daca sunt interpelarii ? Ne-am obisnuit deja, domnul Grigore banusiesc ca vreti sa intrebati despre ordinea de zi de astazi, nu ?

A ajuns mai tarziu. Multumesc. Alte interpelari ? Da. Domnul Sorin Iacoban. Va multumesc.

Domnul Grigore , aveti cuvantul.

Domnul consilier - Grigore Gabriel

Buna dimineața. Subiectul pe care vreau sa il abordez azi e unul de care nu am mai auzit de ceva timp, si anume Planul Urbanistic General al orasului. As dori sa stiu in ce stadiu se mai afla acest proiect, si din cate am inteles eu exista posibilitatea de a fi defalcat in 6 PUZ-uri, daca nu ma insel, pe zone mai mari, si daca nu putem, in cazul in care nu avem suma integrala pentru PUG, desi dupa atatia ani ar fi trebui sa gasim resurse sa le alocam acestui proiect, daca nu putem cumva cumpara de la firma respectiva PUZ-uri pe care sa le putem vota in Consiliul Local, sa le aplicam dupa care sa le integram in PUG. Multumesc.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Am inteles. Multumesc. Daca sunt alte interpelari ? Domnul Sorin Iacoban

Domnul consilier - Sorin lacoban

Buna ziua tuturor. Nu vreau sa fac o interpelare la adresa executivului ci vreau sa readuc in spatiu public o problema cu care se confrunta ieseni de multa vreme, si anume zilele trecute mi s-a reconfirmat faptul ca serviciul de Relatii cu Publicul a unor furnizori de utilitati, in special E-ON Gaz, sunt o sfidare la adresa bunului simt, asteptarea la cozi interminabile si lipsa de bun simt si lipsa de respect a angajatilor de acolo, nu ar fi fost posibile daca din dorinta de a reduce cheltuielile de personal, firma nu si ar fi redus drastic numarul de persoane care sunt in relatia cu publicul. O problema pe care au sesizat-o cetatenii si oamenii cu care ma intalnesc zi de zi. Consider ca ar trebui sa creeam un cadru legislativ pe viitor pentru a reglementa in folosul oamenilor aceasta problema, si anume corelarea numarului de angajati ai E-ON care sunt in relatia cu publicul cu numarul de clienti, pentru ca trebuie sa spunem ca cel putin in Iasi, in municipiul Iasi sunt peste 110000 de clienti atat la E-ON Modova cat si la E-ON Gaz. Va multumesc frumos.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da, va multumesc frumos. Domna Bogdanici.

Doamna consilier - Camelia Bogdanici

Legata de primul punct al ordinii de zi, as avea o propunere sa ne gandim pentru viitor la acordarea titlului de cetatean de onorare unor mari personalitati din Iasi, post-mortem, pe de o parte si pe de alta parte pentru cunoasterea mai atenta a lasului in lume a unor personalitati care deja au primit la universitatile din lasi, toate universitatile din Iasi titlu de honoris causa, lucru care cred ca ne va ajuta in cunoasterea mult mai buna in Europa.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da, va multumesc. Propunerea dumneavoastra a fost notata la Secretariatul Tehnic, o vom lua in considerare.

Tin sa anunt ca a venit si doamna Camelia Gavrila, trebui sa fac acest lucru pentru a putea consemna prezenta dumneavoastra. Daca sunt alte interpelari ? Daca nu mai sunt interpelari, as dori de fapt sa raspunda domnul arhitec sef interpelarii domnului Grigore.

Domnul Tudor Vericeanu

Buna ziua. In legatura cu Planul Urbanistic General, mult timp am avut discutii cu cei de la Search care au castigat licitatia si pentru ca comisia tehnica a tot cerut lamuriri si au fost niste schimbari, s-a mai decalat un pic predarea si datorita faptului ca plata s-a facut un pic mai tarziu catre ei. Conform contractului, sa raspund si la a doua problema, conform contractului nu se pot separa PUZ-urile de PUG. Caietul de sarcini si cu licitatia au fost intr-un fel si in felul ala s-a facut si contractul, deci... aproximativ trei luni.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da, va multumesc frumos. Mai aveti nevoi de alte explicatii, domnul Grigore ? Nu.

Pentru domnul Iacoban, banuiesc acel cadru legislativ, ii uram sa faca parte singur din ... exact, sa faceti parte din acea comisie care sa propuneti acest lucru. Intr-adevar este o problema cea cu E-ON. Mai sunt alte interpelari ? Domnul Primar doreste sa ia cuvantul.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Legat de PUG-ul si de PUZ-uri, domnul Grigore are dreptate, rog pe viceprimarul care se ocupa de Urbanism sa incerce o negociere ori o renegociere cu firma care intocmeste PUG-ul si PUZ-urile si mie mi-ar conveni foarte mult ca PUZ-urile, eventual chiar daca le vom vota odata cu PUG-ul si ei trebuie sa le livreze odata cu PUG-ul, sa le livreze inainte macar ca sa putem judeca pentru ca ele le integram in PUG si nu-i normal sa integram in PUG in aceeasi zi, ar trebuie sa le discutam inainte in comisii si chiar daca decizia o vom lua intr-o singura sedinta dar macar dezbaterea sa fie facuta pe PUZ separat si pe PUG in ansamblu.

Referitor la faptul ca au aparut anumite probleme cu ordinea de zi care dumneavoastra, consilierilor v-a fost transmisa inca de vineri, asa cum e normal cu 5 zile inainte pe e-mail, iar la presa, iar pe site a fost pusa abia luni si a ajuns tarziu la presa, am cerut astazi ca sa reglementam aceasta situatie prin Secretariatul Tehnic, e vina Secretariatului Tehnic si a domnului purtatorului de cuvant Sebastian Buraga, care de aici incolo daca nu o are cu 5 zile inaite ca sa o puna pe site sa ma anunte ca sa pot sa iau masurile de rigoare. Deci probabil aici este un icident, nu-i cu intentie, suntem transpareti cu aceste proiecte de hotarare, iar daca mai apar intre cele 5 zile anumite lucruri care trebuie corectate, sunt la indemna Consiliului Local sa ia decizia daca votam sau nu votam in plen acele hotarari.

Referitor la E-ON, e poveste mai veche si Sorin Iacoban are dreptate, cred ca ar trebui sa reiteram printr-o scrisoare catre E-ON sa isi corecteze aceasta pozitie, si din partea Consiliului Local si din partea Priamariei Municipiului Iasi, pentru ca sunt foarte multi, si alti consilieri au ridicat problema, in special la E-ON Gaz se sta foarte mult la rand pentru plata facturilor si sigur ca ei ar trebui sa puna mai multi oameni, noi le am oferit chiar si centrele de cartier ale noastre, eventual pentru relatii cu publicul, astfel incat sa vina mai aproape de cetateni.

Doamna doctor, cetatenii de onoare tot timpul au fost un subiect sensibil si am rugat consiliul sa nu ... in primul rand am luat decizia mai demult in comisia de cultura si din totdeauna a fost decizia asta si s-a respectat in Consiliul Local, faceti cetateni de onoare pe cei care sunt in viata, nu avem un titlu de „post mortem”, avem „in memoriam” pe care l-am inagurat anul trecut, l-am infiitat anul trecut si pomenim pe cei care au trecut la nefiinta cum a fost si anul acesta, dar cred ca cetatean de onoare trebuie sa se bucure cel care este in viata, cel care face ceva si care a facut ceva pentru comunitate. Sigur ca aicea sunt si lucruri subiective si mai putin subiective, dar am incercat sa pastram un echilibru cat sa evidentiem intr-adevar oamenii care au facut pentru comunitate lucruri deosebite. Daca luam pe fiecare activitate din Iasi, universitate, scoli s.a.m.d o sa gasim sute si mii de oameni care sunt intr-adevar exemple de comportament si de profesionalism, dar nu toti sunt cetateni de onoare a unui oras.

Referitor la un lucru care nu s-a spus si vreau sa remarc pentru ca am vazut in presa tot felu de alte, rectificare de buget de astazi nu cupride, primaria a primit un sprijin substantial de la Guvern in acest moment pentru 120 miliarde de lei nu 4 miliarde cum dadeau unii din presa, probabil ca citesc altceva, bine tendinta unei parte a presei nu toata, imi cer scuze de la ceilalti, avem o presa buna in Iasi si avem o presa care de fapt e aservita unor oameni de afaceri seriosi care platesc foarte bine, cica. Deci nu am primit 4 miliarde pentru combustibil, aia 4 miliarde sunt pentru continuarea investitii dintre magistrale C1 si C2, e alt capitol bugetar. Pentru combustibil, pentru energia termica am primit 120 miliarde care au venit special pentru plata gazului si carbunelui, noi avem o datorie la combustibil de aproape de 220 miliarde, acesti 120 ne ajuta sa facem platile si sa putem contracta pentru iarna care vine cantitati necesare de gaz metan si de carbune, sa nu tinem orasul, sa nu punem orasul in pericol. Este un sprijin pe care nu l-am mai avut de multi, multi, multi ani de zile si e bine ca il avem in acest moment. Ca asta vream sa punctez si sa speram ca bani care vin la CJ vor putea sa ajute pentru ca au destinatia clara pentru scoli si pentru plata profesilor si sigur de acolo le vin cota parte si scolilor din municipiu, dupa ce face repartitia si dupa ce se primesc toate datele la inspectorat catre CJ-uri. Multumesc mult.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de sedinta

Va multumim. Daca mai sunt alte interpelari ? Daca nu mai sunt alte interpelari, as dori sa va supun atentiei dumneavoastra ordinea de zi de astazi si supunem aprobarii aceasta ordine de zi.

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ?

Se abtine cineva ?

Ordinea de zi a fost aprobata.

Vom trece la punctul 1 de pe ordinea de zi

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare domnului prof. dr. Vlad Bejan;

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Cineva impotriva?

Se abtine cineva?

Va multumesc. Proiectul a fost aprobat

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2012;

Interventii ? nu sunt.

Supun atentiei dumneavoastra, aprobarii dumneavoastra acest proiect.

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Se abtine cineva. O abtinere ?

Proiectul a fost aprobat

Proiect nr. 3

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012;

Interventii ? o interventie, domnul Bulgariu, va rog.

Domnul consilier - Catalin Bulgariu

Tin sa apreciez acest proiect de hotarare pentru ca am vazut aici modul cum executivul a gasit solutii pentru a asigura finantarea in continuare a investiilor, mai ales in domeniul invatamantului unde anumite lucrari trebuie continuate si mai ales dupa experienta pe care am avut-o in vechiul Consiliu Judetean, unde nimic nu se putea, nici o investitie nu putea fi continuata, aici vad ca s-au gasit solutiile si felicit executivul pentru acest lucru. Multumesc.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. Daca mai sunt alte interventii ? Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru acest punct de pe ordinea de zi ? va multumesc.

Cine este impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași. nr. 144/2012;

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Proiectul a fost votat in unanimitate

Proiect nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 70/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iași”;

Interventii?

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Este cineva impotriva?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 72/2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași”;

Interventii?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost... am sarit peste 6, revenim. Revenim

Proiectul a fost votat in unanimitate, punctul numarul 7.

Revenim la punctul nr. 6

Proiect nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 71/2012 privind realizarea proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”.

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? Nu sunt.

Si proiectul nr. 6 a fost aprobat si votat in unanimitate.

Proiect nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 2/2012 privind realizarea proiectului „Reabilitarea Mănăstirii Golia -etapa II-a;

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea și sistematizarea stradelei Sf. Andrei -- tronson cuprins între Str.Palat si Splai Bahlui Mal Drept - Pod Cantemir;

Interventii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații capitale, accese și sistematizare pe verticală - Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon” Iași, B-dul Carol I nr. 50 Iași;

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate

Proiect nr. 11

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuți în Anexa nr. 1;

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași;

Interventii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Se abtine cineva?

Cineva impotriva?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași;

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate

Proiect nr. 14

Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Petre Țuțea nr. 19, Bl. 915,tr. 3, de pe S.C.Karma Line S.R.L. pe S.C.Karuna Life S.R.L. ;

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 15

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. nr. 167/2012;

Interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor spații comerciale proprietate privată a statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, conform Legii nr.550/2002;

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre completarea Anexei 1a H.C.L. 193/2012 (privind modificarea Anexei 13 a H.C.L. nr. 72/2011 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat) ;

Daca sunt interventii ? nu sunt.

Supun votului dumneavoastra.

Cine este pentru ?

Impotriviri ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? Nu sunt

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei 5 (Direcția Creșe) a H.C.L. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Daca sunt interventii ? domnul Bulgariu.

Domnul consilier - Catalin Bulgariu

In inventarul Cresei nr. 6 exista o parcare, dar la care parintii care aduc copii la cresa, respectiv gradinita 18 din aceeasi incinta, nu au acces dimineata si seara cand isi aduc copii si v-as ruga sa luati masuri ca in acel loc sa se poata parca mai ales dimineata pentru fluidizarea traficului in zona. Va multumesc.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita (nu vorbeste la microfon)

E parcarea inchisa ?

Domnul consilier - Catalin Bulgariu

Parcarea este inchisa, de regula poarta este inchisa la gradinita acolo si nu este acces la parcare. Da. Un interval orar dimineata si seara, de la 7 la 9 si de la 4 la 6, astfel incat parintii de la gradinita si de la cresa trebuie sa coboare din masina si sa duca copii in interior, cei pentru scoala de obicei coboara copii singuri si traficul este fluid, dar pentru cresa si gradinita obligatoriu ei opresc si nu au unde stationa desi este parcare, repet.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Pentru a mentine fluidizarea traficului din zona, s-a retinut, multumim.

Executivul Primăriei Municipiului Iași a auzit si ...

Domnul Primar - Gheorghe Nichita (nu vorbește la microfon)

La crese e cineva aicea ?

Dar doamna Secretar, directorii nu au obligatia sa fie aicea la sedintele Consiliului Local ?

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar Municipiul Iasi( nu vorbește la microfon)

Sunt convocati. Sunt convocati.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita (nu vorbește la microfon)

Va rog frumos sa faceti o comisie de disciplina, nu a vazut-o de foarte mult timp pe doamna Director de la creșe la ședintele de Conșiliu Local, in comișia de dișciplina intrabati-o cand a mai foșt ultima oara pe la Conșiliul Local.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Va multumim, doamna secretar a notat, se va intampla cu siguranta, da ?

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 171/2012 (modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L 72/2011);

Cine este pentru ?

O interventie, domnul Bulgariu, va rog

Domnul consilier - Catalin Bulgariu

La gradinita cu program prelungit 18, exista o suprafata de teren de 3000 mp pe care cred ca ar trebui sa prindem pentru anul viitor in lista de investitii un parc de joaca pentru copii, deci nu au acolo la aceasta gradinita nici un parc de joaca si exista o suprafata generoasa de teren in care se poate. Asa ca propun pentru lista de investitii pentru anul 2013 sa fie cuprins un parc de joaca.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita (nu vorbeste la microfon)

... directoarea sa faca un parc de joaca pentru copii.

Domnul consilier - Catalin Bulgariu

Eu am incercat acolo dar am avut problene intr-adevar cu directoarea gradinitei respective, acum nu mai este directoare apartine de scoala, e o discutie mai lunga.

Nu se vorbeste la microfon

Domnul Primar - Gheorghe Nichita (nu vorbeste la microfon)

Deci noi o sa facem proiectul. dar sunt 3000mp si se poate amenaja un parc de joaca pentru copii.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da, propunerea domnului Bulgariu a fost notata si vom lua in considerare.

Daca mai sunt alte interventii ? nu mai sunt.

Supun votului dumneavoastra proiectul nr. 20 de pe ordinea de zi

Cine este pentru ?

S-a votat. multumim

Cine este impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri aflate în administrarea R.A.T.P., în vederea casării ;

Daca sunt interventii ? nu sunt.

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Se abtine cineva ?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iași str. Canta nr. 4, bl. 537, sc. B, de pe S.C. Unitrade Systems S.R.L. pe Costin Robert Ionel ;

Cine este pentru? Multumesc.

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind transmiterea, fara plată, a 70 de tarabe către Comuna Tibănești, Comuna Tigănași și Comuna Probota din Județul Iași;

Este o corectura aici, a 60 de tarabe către Comuna Tibănești, Comuna Tigănași și Comuna Probota din Județul Iași, la comisia economica s-a luat in considerare si fiecare comunca va primi cate 20 de astfel de bucati.

Domnul consilier - Catalin Bulgariu

Da, la comisia economica a venit o rectificare de la Directia Piete ca sunt valide 60, celelalte sunt nu in buna stare de functionare si atunci nu are rost sa faca acest transfer si atunci vor fi cate 20 la fiecare din cele trei commune.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

S-a completat. Doua, o interventie

Domnul consilier - Gabriel Grigore

E doar o coincidenta ca sunt toate in colegiul electoral nr. 3?

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Conform solicitarilor care au fost.

Au fost solicitari in acest sens si atunci comunele care au solicitat au fost, li s-a aprobat acest lucru.

Daca mai sunt si alte interventii ?

Domnul Primar - Gheorghe Nichita (nu vorbește la microfon)

Vedeti ca unii se ocupa, adica Petrica Movila e foarte insistent

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Daca nu mai sunt alte interventii, supun votului dumneavoastra proiectul nr. 23 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru ?

Domnul Primar - Gheorghe Nichita (nu vorbeste la microfon)

Petrica Movila e foarte insistent

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc.

Cine este impotriva ?

Se abtine cineva ? o abtinere.

Va multumesc.

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 167/2012, cu terenul în suprafață de 4417 mp, situat b-dul Alexandru cel Bun nr. 20 A și atribuirea acestuia în folosință gratuită Parohiei Sfantul Nectarie, pe durata existenței construcțiilor;

Daca sunt interventii? Nu sunt.

Va rog, o interventie. Va rog, domnul Grigore.

Domnul consilier - Gabriel Grigore

O sa ma critice colegul Bulgariu ca intervin pe probleme de astea, dar e o forma de ajutor pe care o putem da bisericii asa cum am spus si in sedinta trecuta, dar vreau un pic mai multa deschidere din partea executivului si a Consiliului si pentru terenurile apartinand scolilor. Sa nu uitam ca de foarte multe ori avem probleme cu retrocedari pe arealul scolilor si poate gasim o formula prin care sa ajutam si unitatile de invatamant sa isi pastreze terenurile de sport si spatiul adiacent. Multumesc.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Efortul asta l-am facut intotdeauna, din pacate, din pacate oameni chiar din invatamant au fost impotriva a face schimburi de terenuri cu noi sau de a ii despagubi. Avem cazul clar si concret: profesor din Iasi are teren pe zona unei scoli, i-am cerut in Tatarasi sa facem schimb, i-am cerut sa il despagubim, nu-I de accord si legal merge la instant si te pune in fata situatiei de a face si atuncea trebuie neaparat sa executi dispozitia instantiei. Am mai avut unde am reusit, in Pacurari am reusit la cateva scoli, in zona Podu Ros am reusit la cateva scoli dar la altele nu am reusit din cauza inversunarii proprietarilor.

Nu se vorbeste la microfon.

Liceul Alecsandri este... scoala 36 ... la fel sunt mai multe... dar nu vor proprietarii sa dea terenul.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da, daca mai sunt alte interventii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra proiectul nr. 24.

Cine este pentru?

Cineva impotriva?

Se abtine cineva?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 443/2011, precum și atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară Iași a spațiilor libere aflate in incinta PT 4 Alexandru cel Bun, str. Mușatini nr. 37- 39, respectiv PT 1 Moara de Foc, str. Nicolau nr.11, proprietatea publică a Municipiului Iași;

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul nr. 25 a fost aprobat in unanimitate.

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Comunitară Iași a spațiilor libere aflate in incinta PT 13 Dacia, Aleea Sucidava nr. 6, respectiv PT 27 Tătărași, str. Ciornei, bl. D4, proprietatea publică a Municipiului Iași, in vederea înființării unor centre de servicii comunitare;

Interventii? Multumesc.

Cine este pentru?

Impotriviri?

Abtineri? Nu sunt

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare, cu titlu gratuit, pe durata menținerii funcțiunii actuale, a clădirii Stomatologie Infantilă, situată în str. Lăpușneanu nr. 20, către Universitatea de Medicină și

Famacie Gr. T. Popa ;

Cine este pentru ?

Cineva impotriva ?

Abtineri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spatii cu alta destinație decat aceea de locuința catre Asociații si Partide Politice;

Cine este pentru? O interventie, domnul Grigore.

Domnul consilier - Gabriel Grigore

Vreau sa stiu daca domnii si domnișoarele de la Kasta Morrey sunt la zi cu platile utilitatilor, pentru ca tin minte ca au fost mari probleme in zona datorita dumnealor, inclusiv cu chiria catre municipalitate, dar au fost nenumarate interventii ale locatarilor de acolo pentru ca li se sista apa tuturor vecinilor din cauza neplatii de catre acesta asociatie onorabila, si din cate stiu eu erau probleme si legate de ceeea ce se intampla de ceea ce se intampla acolo, in fine reclamatii ale vecinilor dar e de autoritatea Politiei Locale rezolvarea situatiilor.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

EuroDemos-ul a fost cea la care va referiti dumneavoastra, dar o rog pe domana Palaga sa completeze. La Directia Economica a fost precizat lucru asta, EuroDemos-ul este cea cu problema, Kasta Morrey...

Nu se vorbeste la microfon

Doamna Palaga, va rog.

Doamna Letitia Palaga

Problemele au fost pe Asociatia EuroDemos, dar Kasta Morrey are o cerere separata, acest spatiu de 15mp nu are grup sanitar, deci el nu poate fi folosit individual si de aceea in comisie s-a discutat sa fie alaturat, sa se atribuie Kastei Morrey si spatiile sa fie folosite in comun. In legatura cu EuroDemos inca sunt procese pe rol vis-a-vis de clarificarea sumelor pe care le are EuroDemos catre asociatie, deci nu avem inca o finalizare.

Nu se vorbeste la microfon

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Desi dansii am mai crescut totusi inca nu s-au maturizat ca sa asigure si cheltuielile pentru spatiul respectiv

Doamna Letitia Palaga

O parte din sume au fost achitate, noi am fost in calitate de reprezentati ai primariei la o mediere intre cele doua parti, dar inca se clarifica pe instanta.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Astea sunt cheltuieli intre asociatii si ... nu cu noi cu primaria?

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Nu cu noi cu primaria, nu, intre asociatii, sunt cheltuieli de apometre de alte lucruri care sunt acolo.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Acolo am dat si noi o amenda unui administrator, daca nu ma insel, care l-am dat si afara pentru ca chiar incarca factura inclusiv la proprietari si la toti ceilalti.

Domnul consilier - Sorin lacoban

Exact asta vreeam sa spun si eu, e o discutie intre EuroDemos si Asociatia de Proprietari de acolo, e un calcul prezumat care nu s-au inteles, eu asa am inteles, sunt procese pe rol, dar trebuie sa tinem cont totusi organizatia asta chiar face treaba, fiind presedintele Comisiei de Tineret si Sport, sa stitii, nu stiu poate unii dintre dumneavoastra minimalizati activitatea acestei asociatii, dar sa stitii. da, multumesc.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

... aveti amandoi dreptate, trebuie sa inteleaga ca primesc de la noi un sprijin dar trebuie si dansii sa achite datoriile.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Obligatiile fata de comunitate chiar. Domnul Bulgariu

Domnul consilier - Catalin Bulgariu

Nu l-am criticat pe domnul Grigore la anterioara interventie, dar il critic acum, toate aceste discutii au fost purtate in Comisia Economica, l-as invita sa participe si atunci lucrurile acestea vor fi clarificate. Multumesc.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Da. Domnul Grigore v-a auzit, nici o problema, pe data viitoare.

Supun proiectul nr. 28 votului dumneavoastra.

Cine este pentru?

Se abtine cineva? Domnul Grigore, normal.

Cineva impotriva?

Proiectul a fost aprobat.

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile;

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri?

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași

nr. 61634/06.07.2012;

Cine este pentru?

Aveti o interventie, doamna Preda, va rog.

Doamna consilier - Ana Preda

Nu vorbește la microfon

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Merge. Nu merge. Deschideți microfonul

Doamna consilier - Ana Preda

In regula?

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

In regula, va rog.

Doamna consilier - Ana Preda

As avea o rugaminte pe care as vrea s-o adresez Secretariatului General, am o solicitare fata de aceștia cu aprobare executivului, in momentul in care avem proiecte de modificare a anumitor acte sau Hotarari de Consiliu Local, cred ca ar fi foarte eficient sa avem si actul care se supune modificarii, cum este in cazul acesta. Avem un act aditional la contractul Dalkia, aceeasi situatie am intalnit-o si la proiectul nr. 12, unde nu am reusit tot asa sa intervin, consider ca este important pentru ca din punct de vedere legal eu avizez juridic un act aditional si o modificare, dar nu am de unde sa stiu prevederea anterioara si macar articolul supus modificarii si actul aditional, acolo unde este cazul, daca se poate.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

... actul asta este si pe site

Doamna consilier - Ana Preda

Da, asa este, dar in conditiile in care avem atata material, de exemplu actul aditional la proiectul 12, eu nu stiu daca pot sa il gasesc pe site-ul Primariei, va dati seama ca timpul efectiv pentru a trece prin 30 de proiecte in conditiile in care foarte multe sunt de modificare, stiu ca aceasta ar insemna sa printam mai multe hartii, stiu foarte bine, dar pentru a putea vota in consecinta sau pentru a ne asuma pe anumite proiecte votul corespunzator, nu, si aviza juridic.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

S-a inteles. Banuiesc ca altadata puteti face o interventie la Secretariatul Tehnic si puteti intra in posesia acelui contract pe care doriti sa il studiati. S-a retinut.

Doamna consilier - Ana Preda

Sigur avema nevoie de aprobarea executivului. Va multumesc.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Va multumesc. Daca mai sunt alte interventii? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastra punctul nr. 30 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Abtineri? (o abtinere - doamna Anca Preda, mentionata la punctul C1)

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Str. FAGULUI nr. 41 întocmit în vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privată persoane fizice;

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Aleea MIHAIL SADOVEANU f.n. număr cadastral 10114 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoane fizice;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Str. MARGINEI nr. 13 întocmit în vederea construirii unei locuințe prin demolare construcție existent ape teren proprietate privata persoane fizice ;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? nu sunt.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 358 din 26.09.2005;

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii de arteră „Stradela Prudenței” în ” Str. Prof Ion Inculeț”;

Cine este pentru?

Stradela Prudentei in strada Prof. Ion Inculet.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriviri? Nu sunt. Va multumesc.

Proiectul a fost votat in unanimitate.

Mai avem punctul C1.

C1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de novație prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005;

Cine este pentru?

Abtineri? O abtinere, doua abtineri.

Impotriviri?

Nu se vorbeste la microfon.

O abtinere si un vot impotriva, da ma scuzati

Doamna consilier - Ana Preda

Daca imi permiti, va rog la punctul nr. 30 sa consemnati ca ma abtin, nu am apucat sa votez.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - președinte de sedinta

Doamna Anca Preda se abtine, domnul Grigore este...

Doamna consilier - Ana Preda

La 30 si la 30

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Si la punctul nr. 30 va abtineti. S-a consemnat

Doamna consilier - Ana Preda

Multumesc

Domnul consilier Marius Ostaficiuc - presedinte de sedinta

Iar la acest punct va abtineti si domnul Grigore este impotriva.

Proiectul a fost aprobat.

Va multumesc pentru sedinta. Ne vedem data viitoare.

PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR MUNICIPIUL IASI

MARIUS EUGEN OSTAFICIU    DENISA LILIANA IONASCU

12/12

FM.14.CIC.01/27.07.2009