Proces verbal din 29.02.2012

PROCES VERBAL încheiat pe data de 29 februarie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 29 februarie 2012 în cadrul ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1.    Agrigoroaei Ionel

2.    Anghel Ficu

3.    Balaniscu Bogdan

4.    Balanovici Elena Laura

5.    Bîrhală Constantin

6.    Botez Radu

7.    Carp Petra

8.    Chiruță Ciprian

9.    Ciobotaru Florentin Traian

10.    Ciucă Valentin

11.    Cristian Cătălin

12.    Gavrilă Camelia

13.    Gradinariu Gică

14.    Grigoraș Laurențiu

15.    Harabagiu Gabriel Vasile

16.    Iacoban Sorin Avram

17.    Ionescu Ioan Sorin

18.    Negrescu Radu-Florentin

19.    Olaru Ecaterina

20.    Ostaficiuc Marius

21.    Poroch Vladimir

22.    Surdu Mihai-Gabriel

23.    Toma Catalin

24.    Turliuc Cătălin

Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iași, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul Municipiului Iași, domnul Vasile Munteanu - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionașcu - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,30, sunt conduse de domnul consilier Sorin Avram Iacoban si sunt inregistrate audio si video.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Iași, pentru data de 29 februarie 2012 ora 10,30 prin Dispoziția nr. 121 din data de 24 februarie 2012, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local, a domnului Agrigoroaiei Ionel și vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

2,    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C.TERMO-SERVICE S.A și a estimărilor pentru anii 2013-2014;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. „SERVICII PUBLICE IAȘI” S.A.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate „Servicii de consiliere psiho-vocațională și orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iași” perioada februarie - decembrie 2012;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame și Copii” și „Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate ,,Centru de zi pentru persoane vârstnice” perioada februarie - noiembrie 2012;

7    Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectului

aflat în faza de sustenabilitate “Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu” perioada februarie - noiembrie 2012;

8.    Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2012;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a locurilor de parcare, spațiilor interioare și dotărilor tehnice ale Ateneului Tătărași;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune asupra terenurilor în suprafață de 1609,14 mp situate în Iași Str. Otilia Cazimir (fostă Bucșinescu) nr. 19, proprietatea doamnei Anton Carmen și a Municipiului Iași;

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții ca urmare a promovării în clasă și grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Recuperare Iași Str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iași;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013 ;

15.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ;

16.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL 345/2009 referitoare la participarea Municipiului Iași la proiectul european „SEE GSR - Model de responsabilitate socială și ubliexcelență în guvernare locală: o abordare inovativă a calității în servicii pce” finanțat prin Programul de Cooperare Transnationala -Sud Estul Europei;

17.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului liber reprezentat prin parcela CC 3221/1 de 770 mp (Anexa A) situată în Str. Silvestru f.n. și aprobarea schimbului de terenuri dintre imobilul din Str. Decebal nr. 17 în suprafață de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipilității Anexa C în suprafață de 429 mp;

18.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași;

19.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Județeană Iași;

20.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iași;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996 în ședința din 22.02.2012;

22.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 40 din 31.01.2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI,STRADA FANTANILOR NR.30A Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;

23.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 65 din 31.01.2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, ZONA TOMESTI, numar cadastral 18877 întocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de locuire, atelier confectii mobilier, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 427/2011 (privind aprobarea modificării Contractului de concesiune din 22.06.2005 încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iași și Consiliul Local al comunei Țuțora;)

25.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședințe;

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar al Municipiului Iasi

Doamnelor si domnilor va rog sa luati loc pentru a putea incepe sedinta. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin

Dispoziția Primarului Municipiului Iasi, nr. 121. Ședința se desfășoară... Nu cred ca este cazul...

Domnul Balanescu Sorin

Nu se vorbeste la microfon.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Buna ziua! Eu sunt presedinte de sedinta, domnule iesean trebuie sa va dau cuvantul. Va rog sa luati loc si pe parcursul sedintei daca o sa aveti ceva de discutat la Ordinea de zi o sa va dau cuvantul. Va rog sa luati loc. Va rog frumos sa luati loc, pentru decenta si respectul pe care-l aveti fata de noi si fata de ieseni, va rog sa luati loc.

Domnu Balanescu, va rog frumos sa luati loc, nu facem circ in Consiliul Local. Va mai rog inca odata frumos, va rog tare mult sa luati loc, va rog eu sa lauti loc si va dau cuvantul pe parcursul sedintei, va rog eu frumos, va rog frumos sa lauti loc, regulamentul nu-mi da voie, va rog frumos sa ma lasati sa deschid sedinta. Bun, nu ma cert cu dumneavoastra , va rog reprezentantii Politiei Locale, va rog eu frumos, sa ne permita sa ne desfasuram sedinta, nu puteti vorbi domnule inainte de sedinta, pentru ca nu am inceput-o. Dati-mi voie sa o incep domnule Balanescu. Va rog frumos Politia Locala, sa ne lase sa ne desfasuram sedinta in conditii normale.

Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar al Municipiului Iasi

Constat ca sedinta se desfasoara legal, absenteaza motivat domnii consilieri Poroch Vladimir si domnul Talpalaru Seryl.

Inainte de a da cuvantul presedintelui de sedinta, va supun aprobarii procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 13 februarie 2012, precum si procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 31 ianuarie 2012.

Domnule presedinte , va rog.

Buna ziua stimati colegi consilieri. Astazi, 29 februarie 2012, este o sedinta ordinara, prin urmare, asa cum se intampla la sedintele ordinare, sunt interpelari. Va rog cine se inscrie pentru interpelari. Da domnul Chiruta, domnul Ionescu, domnul Grigoras, domnul Ciubotaru si domnul Radu Botez. Domnul Botez, ca sa o luam din stanga in dreapta, va rog.

Domnul consilier - Radu Botez

Buna dimineata. As vrea sa ridic 2, 3 probleme la care sigur gasim foarte usor rezolvare. O prima problema este cea legata de targurile care continua sa se desfasoare la Sala Sporturilor. Cred ca este la ora actuala dificil sa mai organizam acolo targuri, avand in vedere parcarea, avem un asa zis centru expozitional care probabil ar trebui sa preia toate aceste organizari, de aia a si fost facut , sigur nu functioneaza cum ar trebui pentru ca nu arata cum ar trebui, cred ca ar trebui sa preia aceste targuri avand in vedere aglomeratia deosebita care exista la ora actuala pe strada Palat si sigur targurile de la Sala Sporturilor, ingreuneaza si mai mult circulatia in zona, iar pe de alta parte am vazut ca echipa de handball, probabil la ora actuala singura echipa din Iasi, care mentine cat de cat un anumit standard, trebuie sa joace in alta parte. Un al doilea lucru, cred ca venind primavara trebuie sa ne incepem sa ne gandim la iarna viitoare, la problemele care au fost in aceasta iarna si sa gasim unele solutii de a scadea costurile pentru dezepezire, sa vedem ce ar trebui intradevar, ce problema a fost in iarna aceasta si cum ar trebui acestea sa fie rezolvate. Aici, avand in vedere lucrarile ample, care se vor desfasura pe parcursul anului 2012, de infrastructura rutiera, de infrastructura in ceea ce priveste canalizarea, apa, cred ca de pe acuma trebuie sa ne punem problema de realizare in intersectia importanta si unde diametrul ne perimite, a unor cuve pentru a putea impinge in aceste cuve zapada sa nu mai trebuiasca sa o transportam, am vazut acest lucru in alte tari, cuve care cel putin acolo erau si incalzite in asa fel incat de exemplu in Piata Mihai Eminescu, care tot urmeaza sa fie reabilitata, am putea avea o astfel de cuva, zapada ar fi impinsa acolo si nu ar mai trebui carata cu costuri binenteles majore.

Si un alt element pe care sigur apare mai pregnant acuma dupa iarna, este acela a actualelor santuri, gropi care exista in oras, dar mai ales acelea care ingreuneaza circulatia. Sunt nu multe, dar care sau format in intersectii, pe axe principale si aicea un exemplu este sigur strada Sfantul Lazar, sunt multe astfel de canale de gropi care am vazut ca din cand in cand sunt pietruite, deci exista un interes din partea Primariei, dar sigur ar trebui identificate si cu prioritate rezolvate acelea care ingreuneaza circulatia.

Multumesc.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Da multumim , domnul Chiruta , va rog.

Domnul consilier - Chiruta Ciprian

Buna ziua!

Domnule primar, in data de 08 februarie 2012, ati declarat public urmatorul lucru, citez "sunt nemultumit de modul cum au lucrat echipele de dezapezire, sunt nemultumit de cei de la Citadin, trebuie sa-l incurajez pe director dar sa-l si sanctionez." Consilieri locali de la PDL doresc sa cunoasca care au fost sanctiunile pe care le-ati luat in urma modului dezastros in care sa facut dezapezirea. Va multumesc!

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Domnul Ciobotaru, va rog.

Domnul consilier - Traian Florentin Ciubotaru

Sarut mina, buna ziua! Si eu am 2,3, chestiuni punctuale sa va aduc la cunostiinta. In primul rand din domeniul din care fac parte eu, vin cu rugamintea in mod imperativ daca imi permiteti acest joc de cuvinte, sa mergeti la Colegiul Tehnic I.C. Stefanescu si o sa constatati ca in atelierul de scoala practic nu se poate desfasura ora de practica, atat de necesara sa spunem instruirii celor care vor absolvi acolo. Realmente stau cu prelate, stau cu pungi de plastic, cu folie pentru a putea sa faca stiu eu cat de cat practic cei care isi desfasoara cursurile in acel atelier, vorbesc in numele profesorilor si maistrilor care lucreaza acolo nu in calitate de inspector scolar ci in calitate de consilieri al Municipiului Iasi, pe de o parte, pe de alta parte chiar ieri daca nu ma insel a avut loc o explozie din cauza instalatiei electrice precare la nivelul scolii si probabil o cauza a acestei explozii este reprezentata de infiltratiile de la apa fluviala. Va rog sa trimiteti acolo o echipa , sa vedeti ca acolo sunt lucrurile rau prezentate la momentul discutiei noastre. Si doi chiar in proximitatea Primarieie la Grupul Scolar Virgil Mangearu, la ultimul etaj de pe strada Sfantul Andrei nu se pot derula cursuri pentru ca si aici se infiltreaza apa, eu am atras atentia chiar in toamna, va rog din suflet, vin cu o rugaminte, nu vin, cu cine stie.. sa nu luati mesajul in nume de rau si eu va multumesc cu aceasta ocazie. Mergand mai departe, ma alatur sa spunem celor spuse de catre colegul de partid domnul consilier Chiruta Ciprian si as dori sa intreb doua, trei chestiuni punctuale. Stiu foarte bine ca sa oferit niste sume de bani pentru cei care trebuia sa, asa anumitele ajutoare sociale. Din ceea ce cunoastem acei cetateni ar fi trebuit sa participe intr-un fel sau altul sa presteze munca in folosul comunitatii, aveti o evidenta punctuala a acestora sau implicat persoanele care au primit ajutoare sociale in acest sens mergand mai departe sigur ca eu ca iesean sunt nemultumit de modul in care au actionat si cei de la Citadin, avand in vedere sa spunem curatirea trotuarelor, mai departe nici cei de la RATP nu si-au facut treaba pentru ca nu au intervenit promt la nivelul statiilor nu atat a celor de tramvai cat si a statiilor de autobuz, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca nici cei de la Salubris, nu au reusit sa descongestioneze zapada din jurul tomberoanelor de unde se ridica gunoiul, eu insumi mi-am probat acest lucru in cartierul Alexandru cel Bun cand am mers intr-o vizita la gradinita pentru care realmente blocase circulatia o masina de la Salubris. Va rog sa fiti

atenti la toate aceste lucruri pentru ca ne indreptam....dar pe viitor sa invatam din greseli.

Deasemenaea mai vin cu o rugaminte la dumneavoastra asa cum au cerut-o si parlamentarii PDL , cand credeti ca puteti prezenta sa spunem, o dare de seama cu privire la modul cu care s-au cheltuit banii dezalocati dezapezirii Municipiului nostru. Si o ultima problema, sunt , ...stiu dar datoria noastra sa aducem la cunostiinta ca altfel.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Domnul Ciubotaru va rog sa fiti concis.

Domnul consilier - Traian Florentin Ciubotaru

Da o ultima intrebare. Este din partea unor locatari, unor cetateni care locuiesc pe Sfantul Lazar. Intrebarea suna asa, sper sa citez corec. Cand veti reda circulatiei strada Sfantul Lazar. Si de asemenea vin si cu o rugaminte din partea celor din Tatarasi, cand veti reda circulatiei normale strazile din cartierul Tatarasi. Va multumesc.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Da multumesc inainte de a da cuvantul domnului consilier Grigoras , vreau sa semnalez Secretariatului Tehnic faptul ca domnul consilier Vladimir Poroch este prezent.

Domnul consilier Grigoras, va rog.

Domnul consilier - Grigoras Laurentiu

Buna ziua! Referitor la proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi, va

solicitam sa ...

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta Discutam la punctual 10. Nu are rost sa discutam acum, acuma sunt interpelari

Domnul consilier - Grigoras Laurentiu

Pur si simplu este o solicitare, care daca este acceptata stim si noi cum sa votam punctual 10. Deci va solicitam sa ne spuneti care este suma maxima pe care o aveti in

vedere ca fiind disponibila pentru aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult si va mai solicitam altceva.de fiecare data cand ati alocat o suma pentru unitati, o unitate de cult din lista prevazuta in hotarare, sa informati Consiliul, cui i-au fost alocati banii si care este suma pe care ati alocat-o. Atata tot. Va multumesc!

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Da multumim, domnul consilier Ionescu, va rog.

Domnul consilier - Sorin Ioan Ionescu

Buna ziua. Am o interpelare pentru domnul director Chirica, chestiune tehnica

legat de proiectul de modernizarea traficului in zona Fundație - Pacurari, si fara sa incerc sa vin cu pareri peste cele ale specialistilor dejă existente ca am vazut ca lumea nu prea le accepta dar pentru ca circul continuu pe acolo in orice ora din zi si pentru ca dupa parerea mea lucrarea a inceput anapoda cu a scormoni pamantul exact in zona rondului, intervin blocaje majore pe cele doua benzi de circulatie si as sugera domnului director tehnic sa vada daca exista posibilitatea a se inchide complet Pacurariul pe cele doua benzi pentru joi pana luni , o saptamana iarasi de vineri pana luni cealalta saptamana cu devierea circulatiei pe Arcu si pe Copou, ne vom chinui asa numai constructorul sa aiba front de lucru pentru cele 2 benzi si sa poata largi scoate copacii sau ce mai are de facut acolo pentru a treia banda. Vin cu aceasta sugestie intrucat zi de zi sunt blocaje in trafic acolo si constructorul nu poate lucra si nici circula omeneset si atunci probabil poate veti gasi o solutie tehnica prin care se poate interveni mai rapid in aceea zona. Daca se mai doreste sa se poata circula pe Pacurari, daca nu macar sa stim, acceptam devierea traficului Arcu - Copou ne facem calcule din timp dimineata toti cu cate ore sa plecam de acasa inainte si stim despre ce , cu ce avem de a face. O alta chestiune, as adresa domnului director Lupu, sunt convins ca o sa raspunda si domnul Primar. Este vorba de proiectul Palas, acum 1 an de zile am facut o solicitare scrisa, a trecut 1 an si 2 luni si nu mi s-a raspuns la aceasta solicitare scrisa, in care nu creream mare lucru. Ceream sa fim informati cine este reprezentantul Consiliului Local in aceea afacere. Consilierii mei, colegii PDL, 12, nu stiu cine este reprezentantul. Am vorbit cu dumnealor si aseara. O parte din colegii dumneavoastra din partid nu o sa le dau nume ca sa nu le faceti cucuie, nu stiu cine este reprezentantul. De la PNL, la fel. Noi consideram ca tot Consiliul Local nu stie pe cine are reprezentant in afacerea Palas. Daca se simte cineva cu musca pe caciula, eu rog frumos sa ridice mina sa spuna, domnule eu sunt reprezentantul

Consiliului Local in afacerea Palas, sa stim macar lucru asta. Asta are importanta, intrucat in contract la 6 luni investitorul trebuia sa prezinte o dare de seama, semestrial, deci, avea timp, cel putin pe anul 2011, aveam doua dari de seama, care trebuia prezentate in Consiliul Local si trebuia spus clar, afacerea se afla in stadiul asta, va dau bani, sau nu va dau bani, pentru ca aici trebuie sa ajungem si la bani. Toti din sala asta au vazut ca acolo s-a pus in functiune 2 cladiri, domnul Lupu si domnul Primar, cladiri in care functioneaza banci, deci intreprinderi cu bani, firme de IT, asa am inteles, mari, tot firme cu bani, deci niste branduri de succes. In contract se stipuleaza cum bine stiti foarte clar. In momentul punerii in functiune, a unei cladiri, 21% din profitul obtinut din aceea afacere revine Consiliului Local, as vrea sa stiu daca s-au incasat cei 21% pe anul 2010 si in acelasi timp domnul Lupu, sa stim care este stadiul cu redeventa dupa perioada de gratie, dupa cele 36 de luni, noi trebuia sa incasam 3x 430 de mii de euro, deci un million 500 de mii de euro de la dezvoltatorul Palas. As dori sa stiu daca s-au incasat acesti bani pentru ca a trecut perioada de gratie de 3 ani, daca nu care este situatia. Sper sa nu va deranjeze foarte mult pentru ca, este o perioada de criza, nu avem bani la buget, acolo afacerile merg, asa se pare, asa se declara, merg struna si nu ... o secunda si vrem banii catre buget de la dezvoltator. In al treilea rand ca sa dezamorsam o situatie domnul presedinte va rog frumos sa dam cuvantul si cetateanului care a vrut sa ia cuvantul inainte de sedinta.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Suntem la interpelarile consilierilor, va rog frumos sa va terminati.

Domnul consilier - Sorin Ioan Ionescu

Am inteles. Bine domnul presedinte eu mi-am terminat cuvantul. Multumesc.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Va multumesc. As dori...Da, domnule Toma, va rog...

Domnul consilier Catalin Toma

Scuze pentru interventia tardiva.

As dori sa il intreb pe domnul Chirica daca exista vreun grafic sau vreo planificare legata de lucrarile de asfaltare ale Bulevardului Vasile Lupu din Tatarasi.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Da, avand in vedere cele spuse de colegii nostri as dori domnii directori din Primarie sa ia cuvantul.

Domnule Chirica, va rog.

Domnul Mihai Chirica-Director general

Daca e posibil am sa incep intai cu interpelarile domnului consilier Botez. Intr-adevar, ii multumim pentru recomandari si noi avem in vedere abordarea lucrarilor de interventie in carosabil in primavara acestui an, plecand de la zonele care creeaza cele mai mari deficiente in trafic, santurile, traversarile care s-au facut la sfarsitul anului trecut pentru utilitatile din proiectele pe fonduri europene. Deja s-a intervenit ori de cate ori vremea ne-a dat voie, iar astazi, incepand cu ora 11:00 am inceput primele interventii cu asfaltari, cu mixturi stocabile pe zonele pe care o parte din ele dumneavoastra le-ati mentionat.

Referitor la propunerea domnului consilier Ionescu, intr-adevar el stie ca in momentul de fata se fac lucrari de deviere de retele pe viitorul amplasament al pasajului

Eminescu, care nu presupun inca intreruperea in totalitate a circulatiei. Mai bine sa circuli pe doua benzi din cele trei decat pe niciuna, daca conditiile de trafic iti permit.

Pe masura ce vom intra cu lucrari de constructie la viitorul pasaj, intr-adevar vom fi nevoiti sa deviem circulatia pe cele doua artere paralele Pacurari, Toma Cozma si Strada Arcu, impreuna cu Politia Rutiera avem in fiecare miercuri si va invitam la ora 12:00 comandament de circulatie pentru aceasta lucrare la care sunt invitati Politia Rutiera, si-a delegat responsabil Politiei Comunitara, Seful de proiect din partea constructorului , Seful de proiect din partea Primariei si Directia Tehnica a Primariei Municipiului Iasi.

In fiecare miercuri la ora 12:00 discutam situatia traficului in intersectie cu solutii pentru saptamana care urmeaza.

Vasile Lupu este contractat, imediat ce vremea ne va permite intram la asfaltare, avem termen de finalizare in acest an, 6 luni de zile va lucra Citadin cu o firma Echisam din judetul Iasi.

Multumesc.

Costurile la deszapezire sunt pentru luna ianuarie 760.000 lei, pentru luna februarie care a presupus cel mai mare volum din acest an, credem noi, 2.600.000 lei. Toate aceste costuri sunt acumulate din toata activitatea, inclusiv toate materialele antiderapante care s-au dat, forta de munca, caratul zapezii, strangerea, depozitarea si tot ce a insemnat comandamentul de iarna pe perioada celor doua ninsori de la sfarsitul lunii ianuarie, 27 ianuarie si ce s-a intamplat in luna februarie.

Continuam activitatea, comandamentul isi continua activitatea in momentul de fata cu interventii minore, in functie de ingheturile care au mai aparut spre dimineata. Am mai degajat cai de circulatie doar cu utilajele care le avem de la societatile cuprinse in comandamentul de la inceptului acestei ierni si bineinteles vom tine acest comandament pana cand vremea isi va intra in normal.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Va multumesc domnule Director.

Domnul Director Lupu, va rog...

Domnul Victorel Lupu - Director General

Cu privire la redeventa pe care trebuie sa o plateasca Palas-ul dupa cei trei ani, suntem intr-o diferendum, daca vreti, dar mai bine zis suntem in justitie. Termenul este pe 1 martie, sunt niste discutii in legatura cu perioada de gratie. Ce inseamna perioada de gratie, ce s-a scris in procesul verbal, care ar trebui sa fie scutire, ce am sustinuta noi ca inseamna perioada de gratie. Deci suntem la justitie.

Pana cand se clarifica, suntem in faza aceasta.

In legatura cu anul 2010, asa este prevazut in contract, 21% din profit dar nu mai putin de 430.000 de euro pe an. Aici s-a platit 96.000 de euro, pentru ca si aici sunt niste discutii in legatura cu termenele cand s-au eliberat autorizatii si asa mai departe. Deci aici vom ajunge probabil in executare silita. Asta este situatia.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Domnul Chirica, va rog...persoanele care primesc ajutor social.. daca au fost folosite.. .si cate sunt.

Domnul Mihai Chirica-Director general

(s-a vorbit la microfonul inschis-indescifrabil)...investitorul sa prezinte un raport, de altfel este prevazut si un audit anual privind situatia financiara a asocierii dintre Consiliul Local, dintre Municipiul Iasi si Iulius Group, dar toate aceste lucruri se vor petrece dupa finalizarea proiectului in acest an, cand societatea care va administra sau societatile care vor administra tot arealul investiei facute de catre investitorul Iulius Group va pune la dispozitia noastra aceste rapoarte, iar noi ne vom numi un reprezentant care va putea urmari modul de gestionare a contractului de asociere.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Doamna Director Munteanu, despre persoanele care beneficiaza de ajutor social sa-i raspundem domnului consilier Ciubotaru.

Doamna Director Luminita Munteanu-director Directia de Asistenta

Comunitara

Domnul consilier a facut referire la beneficiarii ajutorului minim garantat sau ajutorul social. Vreau sa va spun ca la momentul actual in plata sunt 350 de dosare cu un numar de 617 beneficiari. Din cei 617 beneficiari cu obligatia de a efectua ore in folosul comunitatii sunt 150 de persoane. De ce sunt 150 de personae? Pentru ca celelalte sunt copii, femei care sunt in ingrijirea copilului pana la 7 ani, pensionarii, persoanele care nu au, care se afla in incapacitatea de a munci sau persoane care au adeverinte medicale.

Vreau sa va spun ca niciodata o persoana care nu-si efectueaza toate orele nu primeste ajutorul social pentru luna respectiva. Si-au efectuat orele toti cei 150, au fost, chiar au participat la deszapezire, repartitiile fiind facute la Salubris, Citadin, Spatii Verzi si Piete.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Da, multumim.

Dau cuvantul domnului primar.

Domnul Primar Gheorghe Nichita

Domnule consilier Botez, cred ca cu Sala Sporturilor aveti dreptate. Cred ca ar trebui sa gasim o solutie ca intr-adevar ea sa fie destinata sportului si nu doar targurilor pentru ca inceput sa nu mai aiba obeictul muncii pentru care a fost construita. Si o sa rog Directia Tehnica si celelalte directii ale noastre care dau avize pentru parcari sau care dau alte avize pentru organizari de targuri sa nu le mai dam astfel incat sa le conducem spre Centrul expozitional care este in functiune.

Referitor la gropile din oras, v-a spus si directorul Chirica, incercam in clipa de fata sa facem aceste reparatii provizorii pentru ca sa putem circula pana cand vom trece la lucrarile efectiv de reparatii cand vremea ne va permite si cand vremea va fi buna.

Referitor la deszapezire, da foarte bine politic, asa, dezastruos si asa mai departe. Eu sunt enorm de indignat domnilor consilieri de la PDL de modul cum guvernul dumneavoastra a facut deszapezirea Romaniei. Este cutremurator sa vezi oamenii care au inghetat in frig, sa vezi atatia morti in Romania din cauza unui guvern incompetent, care este al PDL-ului. In Iasi a fost zapada la fel de multa ca si in Bucuresti, ca si in celelalte orase din tara, dar s-a circulat. Mergeti in clipa de fata si vedeti orase pe care la conduc gospodarii dumneavoastra si vedeti daca sunt mai curate decat Iasiul.

Deci este dezastruos cum a fost facuta deszapezirea la nivel national, asa ca as incerca sa nu mai atac acolo de fapt unde nu e de atacat. Lasati politica pentru altii care stiu sa o faca.

Referior la scoli, stiti foarte bine ca banii care i-am avut i-am dirijat catre scoli si in mod special, cu prioritate, pentru acele lucrari ca sa putem tine cursurile. Si dumneavoastra v-ati laudat de foarte multe ori ca Primaria sustine intr-adevar invatamantul, dar din cate am aflat si din cate stiu, intregul guvern va fi la Iasi, incepand cu ziua de vineri. Ministrul dumneavoastra drag si frumos de la invatamant va fi la Iasi.

Va rog din suflet, domnule consilier, sa aratati presei si iesenilor ce demersuri veti face dumneavoastra in numele consilierilor PDL pentru ca intr-adevar ministrul sa poata da o mana de ajutor pentru ca banii sunt la minister mai mult decat la Primarie.

Si ei vor fi toti aicea incepand de vineri de la ora 10:00. Mai mult, ministrul dumneavoastra am inteles ca are si o intalnire cu directorii, cu cei de la Inspectorat. Dumneavoastra sunteti inspector, dati o mana de ajutor poate obtinem mai multi bani pentru aceste scoli si pentru I.C. Stefanescu si pentru Scoala Alecsandri, pentru ca acolo a facut I-VIII si premierul si poate o sa dea mai multi bani.

Eu am facut o adresa catre guvernul dumneavoastra, am inaintat-o primului-ministru alaltaieri in care am cerut vreo 600 de miliarde pentru scolile din Iasi. Si atunci va rog frumos sa faceti impreuna demersurile cu noi.

Domnul consilier, legat de suma pentru unitatile de cult, este de 15 miliarde prinsa in buget cand am votat bugetul. Acesti 15 miliarde de lei vechi vor fi repartizati catre unitatile de cult in functie de lucrarile care vor avea loc si de devizele care vor fi depuse la Directia Economica. Mai mult, chiar daca n-ati face interpelarea dumneavoastra ca trebuie sa va punem pe masa cum se distribuie banii, prin lege, Directorul economic si noi, Primaria, suntem obligati sa va informam despre executia bugetara la 3 luni de zile. Deci la 3 luni de zile noi trebuie sa punem pe masa, si am pus pe masa anul trecut, in fiecare trimestru executia bugetara. Dar, si in clipa in care vom repartiza acesti bani o sa aveti lista la sedinta viitoare cum s-au dat, daca se vor da, o parte din bani catre aceste unitati de cult. Si vreau sa fac o mentiune, fata de ceilalti ani, cand noi n-am alocat sume catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru ca este o investitie foarte mare acolo, in acest an, avem o solicitare expresa ca sa alocam si acolo o parte din acesti bani.

Deci, practic, in functie de devizele care vor veni si de faptul ca sunt o serie de lucrari urgente, asa vom repartiza si noi banii ca sa nu dam la doua-trei biserici, sa putem ajuta cat mai multe pentru ca sunt intr-o situatie mai deosebita referitoare la consolidari si referitor la constructia la care au inceput foarte multe biserici.

Iar, referitor la celelalte lucruri, nu m-as pronunta pentru ca sunt o serie de chestiuni in care avem si incompatibilitati. In clipa in care suntem in instanta cu un anumit consilier eu nu pot sa mai vin in clipa de fata si sa spun in Consiliul Local cum stau lucrurile alea pentru ca ii spunem in instanta cand suntem acolo, parti.

Domnul consilier Sorin Ioan Ionescu

M-am lamurit ce era de lamurit...

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Da, va multumesc, haideti sa trecem la ordinea de zi. Astazi avem la mapa

dumneavoastră o ordine de zi cu 25 de puncte si la anexa....

Domnul Sorin Balanescu nu vorbeste la microfon

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Domnule Balanescu va rog sa luati loc.. .trece la ordinea de zi..

Domnul Sorin Balanescu nu vorbeste la microfon

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Domnule Balanescu va rog sa luati loc.Politia Locala va rog, vrem sa ne

desfasuram sedinta in conditii normale.

Domnul Sorin Balanescu nu vorbește la microfon

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Va rog frumos...Domnul...Domnul...Politia Locala...va rog frumos sa luati

loc.. .luati loc.. .Politia Locala.va rugam frumos sa ne lasati sa ne facem sedinta....Va rog sa-l scoateti din sala.

Domnul consilier Sorin Ioan Ionescu

Domnule presedinte, trebuia sa-i dati cuvantul...era mai...

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - presedinte de sedinta

Domnule Ionescu, nu va suparati, avem o sedinta de consiliu local si asa cum

respectam toti iesenii si dumnealui cred ca ar trebui sa ne respecte sedinta de astazi. Deci avem la mapa...avem la mapa o...(galagie in sala) Da, haideti sa trecem la ale noastre. Deci avem la mapa ordine de zi cu 25 de puncte si anexat aveti doua informari. Informare cu privire la incheierea unui contract de depozit si prestari servicii intre Municipiului Iasi, in calitatea sa de operator al serviciului de termoficare si Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Sociale, Unitatea Teritoriala 515 privind primirea si predarea stocului de pacura din rezerva de stat aflata in prezent la CET SA si a doua informare, hotararea CA si Adunarea Generala a Actionarilor a SC Centrala Electrica de Termoficare Iasi SA cu privire la demararea procedurii de intrare in insolventa a SC Centrala Electrica de termoficare Iasi in conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind proecdura insolventei.

Daca sunteti de acord cu ordinea de zi pusa la mapa...

Cine este pentru? (26 sunt pentru)

Abtineri?

Nu sunt.

Impotriviri? (Niciuna)

Nu sunt.

Prin urmare ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Proiectul nr. 1:

Proiect de hotarare privind constatare incetarii de drept, a mandatului de consilier local a domnului Agrigoroaiei Ionel si vacantarea acestuia in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Daca sunt discutii...domnul consilier Agrigoroaiei, va rog...

Domnul consilier Ionel Agrigoroaiei

Da, stimate colege, stimati colegi, doresc, am rugamintea sa fie respectata legea aici si in mod special a Statutului PDL. As veni si cu un alt exemplu, mai clar, mai elocvent, din Consiliul Judetean Iasi, cazul consilierului judetean Cristian Nechifor. As vrea sa se respecte legea la fel, in aceeasi masura, deci nu la unul intr-un fel si la mine altfel.

Simpatia, aprecierea fata de programul unui alt partid in momentul cand intr-adevar in partidul tau apare un coleg cu niste decizii si niste propuneri aberante nu inseamna ca mi-am pierdut niste lucruri anormale, niste deficiente, mi-am pierdut calitatea de membru PDL.

O certitudine este cu dovezi clare si as avea rugamintea adica sa se ia o decizie bazata pe certitudini pe lucruri clare si nu pe incertitudini. E posibil, intr-adevar, sa para argumentele mele anormale..sa para...dar, sunt in urma unor reactii, a unor decizii total anormale, care s-au intamplat, s-au luat vis-a-vis de persoana mea. Si intr-adevar, e posibil ca argumentele mele sa para anormale. Va multumesc mult.

Domnul consilier Sorin Avram Iacoban - președinte de sedinta

Da, as ruga doamna Secretar sa ne spuna din punct de vedere juridic care sunt conditiile si cum trebuie procedat.

Doamna Secretar a Consiliului Local-Denisa Ionascu Liliana

Mandatul de consilier local inceteaza de drept in cazul retragerii sprijinului politic al partidului pe a carui lista ati fost ales. In masura in care adresa care este atasata si care ne-a fost comunicata de Biroul permanent Local Iasi al Partidului Democrat Liberal provine de la forul competent sa ia decizia si in masura in care, de asemeni, domnilor consilieri, veti considera ca propunerea biroului permanent local este suficient justificata atunci proiectul de hotarare este legal.

Domnul Consilier Agrigoroaiei Ionel:

Deci sa inteleg ca este o propununere a Biroului judetean? Biroului permanent Judetean al Partidului democrat liberal?

Doamna Denisa Liliana Ionascu- Secretar Municipiul Iasi:

Adresa este venita din partea Biroului permanent local Iasi a partidului democrat

liberal.

Domnul Consilier Agrigoroaiei Ionel:

Deci nu s-a respectat deloc statulul, statutul Pdl-lui este clar stipulat ca biroul permanent judetean sau Consiliul de coordonare poate sa ia o asemenea decizie nici intr-un caz o singura persoana din partea Biroului Permanent Municipal si eu nu am fost instiintat, invitat in cadrul biroului permanent judetean sau a Consiliului de coordonare a Pdl Iasi pentru a mi se oferi sau a-mi se cere explicatii la aceasta neclaritate care exista.

Doamna Consilier Gavrila Camelia:

Nu coment ăm la momentul asta legislatia doar vreau sa semnalez o asimetrie care m-a revoltat de-a lungul timpului, faptul ca la nivel de parlamentari orice deviere este posibila orice traseism ordinar nu este sanctionat nici cum se considera grupuri independente sau se fac alte partide care nu au trecut prin votul general si lucrul este posibil, la nivel de consilii locale sau judetene o mica abatere daca, cumva cade rau sefului de partid sau unor prieteni intre ghilimele este imediat sanctionata, nu stiu cate a facut sau cum s-a abatut de la disciplina de partid domnul consilier poate ca au fost repetate si atunci sigur cand nu esti om de echipa se poate ajunge la un moment dat si la o asemenea sanctiune dar sentimental meu la acest moment este ca s-a sanctionat un delict de opinie pentru ca a avut un punct de vedere a fost sanctionat poate cam repede si pripit si cu atat mai mult cu atat de apropiem de sfarsit de mandat nu este decat o demonstratie de forta politica care nu face decat sa ne dezamageasca pe ceilalti deci din punctul meu de vedere ma voi obtine categoric semnaland si aceste chestiuni si din virtutea structurii mele liberale vreau sa pot uneori sa ma opun sa am un alt punct de vedere si cred ca nu mi-ar face placere sa fiu sanctionata si nici colegii de structuri fie referitor la partidul in care sunt sau colegii de consiliu local sa sara imediat precum hienele si sa votez fara sa se gandeasca chiar corect sau nu.

Domnul Consilier Ostaficiuc Marius:

Da vazand la mapa la aceasta ordine de zi l-am ascultat bineinteles si pe domnul Agrigoroaiei vedem ca aici avem adresa din partea domnului Presedinte Spanu, Presedintele organizatiei municipale din care domnul Agrigoroaiei face parte dar asa cum stim cu totii dar asa cum domnul Agrigoroaiei a fost propus pentru un mandat de consilier ma gandesc ca a avut imputernicirea Organizatiei judetene a Pdl, din moment ce nu exista de fapt o adresa a organizatiei judetene din care face parte dumnealui consider ca nu se indeplinesc dispozitiile legale iar daca domnul Spanu la exclus pe domnul Agrigoroaiei banuiesc ca statutul organizatiei Pdl impune totusi discutarea unui consilier local in structura de conducere a organizatiei judetene.

Domnul Consilier Gabriel Mihai Surdu:

Eu ma bucur de grija de pe care o au colegii mei consilieri de a pune ordine in Partidul Democrat Liberal la nivel organizatie locala si la nivel de organizatie judeteana si la nivel de tara, dar lasati-ne pe noi acolo sa judecam faptele fiecarui dintre noi dupa masura, discutia nu a pornit in urma pozitiei pe care a avut-o domnul consilier in consiliu si a avut o rezultanta fireasca a pozitiei pe care a avut-o domnul consilier dupa terminarea sedintei de consiliu cand a migrat spre un anumit partid politic care nu vreau sa-l pronunt aici in sala ca nu stim care vor fi viitoarele procente in consiliul local si atunci sa nu-i fac vreun rau sau vreun bine.Dumnealui s-a exprimat ca este seful consilierilor din acel partid si il reprezinta pe acel partid in cadrul consiliului local, colegii care trebuie sa fie informati si au privit la emisiunile televizate si din presa, au sesizat acest aspect ca colegul Agrigoroaiei nu mai activeaza in Partidul Democrat Liberal ca si consilier municipal si atunci s-a luat o masura corecta in consiliul de coordonare municipala si s-a aprobat in consiliul judetean restrans aceasta adresa care a venit catre consiliu este fireasca si normal de aceea eu va rog sa punem la vot iar cei care se ocupa de problema juridical vor rezolva ulterior, cererea noastra ramana in picioare asa cum mi-am exprimat-o.Va multumesc.

Domnul Consilier Sorin Ioan Ionescu:

Nu mi-am propus sa iau cuvantul dar ascultând pozitia doamnei profesor Gavrila, am spus sa vorbesc un pic la acest punct vis-a-vis de asimetrie de acord vis-a-vis de simetrie a votului dumneavoastra Usl sunteti un exemplu de neurmat pentru orice consiliu local, noi am fost 3 ani de zile pentru dumneavoastra un exemplu Pdl-ul, consilieri locali ai Pdl-ului am fost un exemplu de a vota si dupa constiinta si mai ales nu dupa disciplina de partid pe care dumneavoastra o practicati, eu sunt un exemplu in acest sens si ma regasiti in toate sedintele in care nu am votat nici bugete nici altceva , problema care se pune la domnul Agrigoroaieie alta nu a fost dat afara ca a votat impotriva unei parcari nici nu a venit la sedintele de pregatire de consiliu local, noi avem optiuni diferite si o sa vedeti si astazi la vot ca vor fi colegi consilieri care vor fi vota diferit fata de grup ceea ce dumneavoastra nu faceti si nu ati facut niciodata iar domnul Agrigoroaiei nu si-a asumat la partid un vot impotriva nu a venit macar sa spuna domnule uite astea sunt considerentele mele eu nu vreau sa votez proiectul ala sau ala daca tot vreti sa va explicam din casa dar lucrurile astea le stiti si o faceti un pic pe a naivii asa ca haideti sa trecem la vot sa terminam cu.....

Domnul Consilier Ficu Anghel:

Dragi colegi indiferent daca domnul Agrigoariei este exclus din Pdl sau nu este exclus din Pdl din punct de vedere al acestui proiect de hotarare are un viciu respectiv faptul ca persoana juridica Pdl Iasi filiala, este reprezentata prin presedintele organizatiei judetene, la noi la mapa nu avem decizia semnata de presedintele organizatiei judetene daca noi votam si domnul Agrigoroaiei ataca in contencios 100% castiga, cum il mai putem repune in drepturi pe domnul coleg, cred ca ar trebui amanat acest proiect de hotarare pentru ca filiala judeteana sa-si rezolve problema din punct de vedere juridic sa trimita statutar pe principiul simetriei juridice cine il numeste il si revoca.

Domnul Viceprimar Olteanu Romeo:

Eu sunt intrutotul de acord cu ceea ce a spus doamna profesor Gavrila a fost sanctionat o opinie a unui consilier care a inteles necesitatea unui proiect european fata de colegii dansului care ori nu au vrut sa-l inteleaga ori nu l-au inteles dar apropo de ce

spunea liderul grupului de consilieri Pdl ca sa-i lasam sa-si faca in interiorul partidului ceea ce doresc dumnealor eu imi amintesc, acum 4 ani de zile eu am fost in situatia domnului Agrigoaroaiei cand consilieri Pdl 3 sedinte la rand nu au vrut sa voteze, eu le promit ca peste 3 sedinte votez si eu.Multumesc.

Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iași:

Nici eu nu doream sa vorbesc referitor la acest punct de pe ordinea de zi dar in schimb doamna consilier Camelia Gavrila a ridicat o problema de principiu si observam ca intradevar aceasta asimetrie care exista in administratia publica creaza romanilor o stare foarte foarte rea astazi ne-a creat un guvern nelegitim ne-a creat o guvernare nelegitima care a dus tara la dezastru.Deci acolo parlamentarii votati in colegiu de oameni pe o lista de partid cu un partid in spate au tras si electoratul si partidul si s-au dus in barca altora ca sa guverneze o tara care de altfel nu avea voie sa o guverneze si este un delict enorm de mare, aici la noi avem parte de altceva, la consiliului judetean stimati membri de partid ai Pdl-ului 2 ani de zile cu prefectul impreuna ati tergiversat inlocuirea unui consilier care plecase efectiv dintr-un partid , 2 ani de zile si cu domnul Simirad si cu domnul Prefect, pe toate voturile consiliului judetean le-ati atacat si le-ati desfiintat 2 ani de zile nu a fost posibil ca un consilier care plecase la un alt partid sa fie inlocuit deci vedeti cum judecati lucrurile tot acolo in interiorul dumneavoastra mai mult vreau sa dau o veste cetatenilor iasului si Consiliului Local ca alaltaieri am primit de la Ministerul Culturii avizul favorabil pentru parcare subterana sub esplanada parcului de la Teatrul National.Mai mult avizul favorabil de la Ministerul Culturii pentru aceasta parcare are si o mentiune acolo, prin care ne roaga foarte mult sa alocam o parte din locurile de parcare pentru aceasta institutie care se numeste Teatrul National.Vedeti, Agrigoroaiei a fost pentru parcarea aceasta si pentru acest proiect de hotarare Ministerul Culturii ii da dreptate si noi vrem sa-l dam afara.

Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Președinte de ședință:

Pentru ca sunt discutii referitor la problemele juridice referitor la aceasta hotarare de consiliu propun consilierilor amanarea acestei hotarari de consiliu.

Punctul nr. 1

Proiect de hot ă râre privind constatarea încet ă rii de drept, a mandatului de

consilier local, a domnului Agrigoroaiei Ionel și vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi;

Cine este pentru amanarea proiectului de hotarare?

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

Proiectul a fost amanat.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C.TERMO-SERVICE S.A și a estimărilor pentru anii 2013-2014 ;

Cine este pentru ? 17 Voturi.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 9 Abțineri

Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. „SERVICII PUBLICE IAȘI” S.A.

Domnul Viceprimar Olteanu Romeo:

In urma discutiei din comisie s-a propus amanarea pentru sedinta urmatoare a acestui proiect va rog sa votati amanarea.

Domnul Gheorghe Nichita- primarul Municipiului Iași:

Dati-mi voie sa fac o precizare am auzit ca la comisii au fost foarte multe discutii legate de contractul colectiv de nivelul de salarizare si asa mai departe la S.C.Servicii Publice Iasi rog directia economica si directia tehnica sa verifice toate aceste cheltuieli daca sunt sa spunem in aceeasi limita ca la celelalte unitati din cadrul primariei astfel incat sa nu facem excese cu plata salariilor la o unitate fata de celelalte unitati care au aceleasi servicii in activitate si pentru sedinta urmatoare sa vina directia economica si cea tehnica sa propuna costuri la care putem sa le suportam noi din buget atunci cand votam bugetul serviciilor publice Iasi.

Domnul Consilier Sorin Avram Iacoban Președinte de ședință:

Propun amanarea proiectelului?

Cine este pentru amanarea proiectului ? 25 Voturi pentru amanare.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ? 1 Abtineri.

Proiectul a fost amanat.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate „Servicii de consiliere psiho-vocațională și orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iași” perioada februarie - decembrie 2012;

Cine este pentru ?.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

In Unanimitate Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectelor „ Centrul de Servicii pentru Mame și Copii” și „Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate;

Cine este pentru ?.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

In Unanimitate Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate ,,Centru de zi pentru persoane vârstnice” perioada februarie -noiembrie 2012;

Cine este pentru ?.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

In Unanimitate Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării proiectului aflat în faza de sustenabilitate “Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu” perioada februarie - noiembrie 2012;

Cine este pentru ?.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

In Unanimitate Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2012;

Cine este pentru ?.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

In Unanimitate Proiectul a fost votat.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a locurilor de parcare, spațiilor interioare și dotărilor tehnice ale Ateneului Tătărași cu amendamentul depus la mapa.

Cine este pentru ?.

Cine este împotrivă ?

Se abține cineva ?

In Unanimitate Proiectul a fost votat cu amendamentul depus la mapa.

Domnul consilier Iacoban Sorin - președinte de sedinta

Proiectul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași;

Daca sunt discutii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Abtineri? Nu sunt.

împotriviri? O singura împotrivire doamna Balanescu, Balonovici scuzați.

Proiectul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune asupra terenurilor în suprafață de 1609,14 mp situate în Iași Str. Otilia Cazimir (fostă Bucșinescu) nr. 19, proprietatea doamnei Anton Carmen și a Municipiului Iași;

Doamna Balonovici imi cer scuze.

Daca sunt discutii? Nu sunt discutii. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriviri? Nu sunt.

Abtineri? De asemenea nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 12

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții ca urmare a promovării în clasă și grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Daca sunt discutii aici? Nu sunt discutii.

Cine este pentru? Multumesc.

Impotriviri? Nu sunt.

Abtineri? Deasemeni nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Recuperare Iași Str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iași;

Cine este pentru?

Abtineri? Nu sunt.

Impotriviri? Deasemeni nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013;

Daca sunt discutii aici ? Nu sunt discutii.

Cine este pentru ?

Impotriviri ? Nu sunt.

Abtineri ? Deasemeni nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 15

Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice;

Daca sunt discutii aici? Nu sunt discutii.

Cine este pentru ? Multumesc.

Impotriviri ? Nu sunt.

Abtineri ? Deasemeniea nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 16

Proiect de hot ă râre privind completarea HCL 345/2009 referitoare la

participarea Municipiului Iași la proiectul european „SEE GSR - Model de responsabilitate socială și ubliexcelență în guvernare locală: o abordare inovativă a calității în servicii pce ” finanțat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei;

Cine este pentru ?

Impotriviri ? Nu sunt.

Abtineri ? Deasemenea nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Da, probabil ca vor fi diseminate si rezultate, sigur.

Proiectul nr. 17

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului liber reprezentat prin parcela CC 3221/1 de 770 mp (Anexa A) situată în Str. Silvestru f.n. și aprobarea schimbului de terenuri dintre imobilul din Str. Decebal nr. 17 în suprafață de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipilității Anexa C în suprafață de 429 mp;

Domnul Ostaficiuc, va rog.

Domnul consilier Marius Ostaficiuc

Da, as dori sa fac o interventie. Acest proiect nu a obtinut avizul juridic in cadrul comisiei de specialitate, drept pentru care as propune amanarea acestui proiect.

Domnul consilier Iacoban Sorin - președinte de sedinta

Bun, deci propunem amanarea daca nu a obtinut avizul de la comisia juridical.

Cine este pentru amanare?

Impotriva amanarii? Nici un vot.

Abtineri? Niciunul.

Prin urmare proiectul se amana pentru o sedinta ulterioara.

Proiectul nr. 18

Proiect de hot ă râre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.

10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România-Comunitatea Evreilor Iași;

Domnul consilier Sorin Ionescu

Domnul presedinte, nu mai o secunda, vreeam sa fac o referire dupa vot, mai bine asa, la proiectul 17. E tipul de proiect etalon pentru cum nu trebuie procedat la schimburile de terenuri. Deci e vorba de netransparenta, de trafic de influenta, de suspiciunea de coruptie si alte chestiuni. Proiectul asta seamana si cu proiectul de la Bazar, unde o doamna a venit si la partid sa ma interpeleze, ca de ce nu sunt de acord sa schimbe dumneaei terenul de la bazar cu teren in A. Sesan. Noi am avut un proiect de hotarare in care v-am rugat frumos sa il puenti pe ordiena de zi, sa puneti la dispozitia, sa punem la dispozitia administratiei 20 hectare de teren aflati in Moara de Vant pentru efectuarea acestor schimburi in mod transparent, nu la liberul arbitru din varful pixului, pentru unii facem aprobam schimburi, pentru altii nu. Proiectul numarul 17 de pe ordinea de zi, e un proiect corect. Le -am citit, le-am aprofundat si noi, acest schimb trebuia si consideram, eu consider ca trebuia aprobat, ca si alte schimburi de altfel. Da de ce aceste schimburi sa nu se faca in baza unor numere de ordine, in baza unor cereri depuse la secretariat si undeva unde toti stiu ca vor primi teren evaluat, cum e cel pe Moara de Vant, de ce sa creem aceste precedente de astea domnule, pentru asta ca are un ziar trebuie facut schimbul, pentru cine nu are un ziar nu trebuie facut schimbul, pentru ala care are un interes altundeva ii facem schimbul, la altul nu-i facem schimbul. Deci, de aia am folosit cuvinte mai grele la inceput despre netransparenta, trafic de influenta si alte lucruri. Dealtfel solicitantul de la punctul 17 cere ceva corect, ce ar trebui sa i se acorde in mod corect, dupa ce, cum spunea domnul Ostaficiuc, se indeplinesc toate conditiile cu avizul de la comisia juridica, cu celelalte. Dar sunt foarte multi in situatia asta si toti ar trebui sa stie ca pot primi, fara sa vina cu caciula in mana sa se roage de unul sau de altul.

Domnul consilier Sorin Iacoban - președinte de sedinta

Da, multumim domnul Ionescu. Doamna Secretar va rog sa faceti precizarile de rigoare.

Doamna Secretar - Denisa Ionascu

Voi face o precizare referitor la terenul din Moara de Vant: este inventariat in domeniul public al Municipiului Iasi, orice schimb este interzis prin lege.

Domnul consilier Sorin Iacoban - presedinte de sedinta

Domnul Primar.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Dati-mi voie, nu-i chiar asa cum spune domnul Ionescu.

Referitor la acest proiect. Unde-i netransparent? Nu a fost la consilieri? Nu a trecut pe la comisii? Iar faptul ca o comisie juridica nu da avizul si in consiliul local se voteaza sa fie amanat, nu exista transparenta? Nu vad unde-i lipsa de transparenta. Stiu ca va face cu ochiul pamantul din Moara de Vant, nu sunteti singurul. Exista o actiune si a prefectului si exista o actiune si a prefectului care doreste foarte mult ca acest pamant, proprietatea Primariei Municipiului Iasi sa fie dat la Prefectura, ca sa puna Prefectura tot felul de proprietari care nu au in alta parte terenuri, acolo in proprietate, lucru total ilegal. Dar asta doreste domnul Prefect pentru ca el are niste interese. Probabil cand discutam de fond funciar. Lucrurile s-au demonstrate, nu mai aruncati cu noroi aicea, chemati-l pe prefect asa cum il chemati la alte dumneavoatra, la alte discutii in cadrul partidului si dati dispozitii ca sa faca in oras ceea ce face si explicate-i ca nu are voie sa se atinga de

proprietatea municipiului Iași. Atuncea mai discutam despre transparenta, dupa aceea mai discutam despre alte lucruri. Terenul din Moara de Vant este supus in clipa de fata, unor documentatii care trebuie sa fie intocmite pentru a fi avizate in Consiliul Local si mai departe sa dam destinatie terenului asa cum a fost gandit de la bun inceput. Mai mult neam luptat 7 de ani de zile ca sa luam pamantul si altii s-au luptat 7 ani de zile ca sa ne ia pamantul, si aproape, aproape ca au fost cat pe ce sa nu ni-l dea, norocul nostru ca am stramutat procesul si am castigat la Cluj definitiv sentinta ca sa fie acest pamant al Primarie Municipiului Iasi. Alti s-au batut ca sa ne ia pamantul.

Domnul consilier Sorin Iacoban - președinte de sedinta

Da multumesc. Doamna consilier Balanovici, va rog, un microfon.

Doamana consilier Elena Balanovici

Am doar o singura intrebare, nelamurire. Proiectul, schimbul acesta de terenuri a mai fost la mapa o data, a fost pe ordinea de zi altadata si nu a fost votat de catre colegii, de catre grupul consilierilor PDL. Comisia juridica atuncea a dat avizul? E alta comisie juridica? Adica nu inteleg intamplarea. Atunci a avut aceeasi documentatie.

Domnul consilier Sorin Iacoban - președinte de sedinta

Da

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Atuncea a fost aviz sau nu a fost?

Domnul consilier Sorin Iacoban - presedinte de sedinta

Nu a fost avizul nici atunci.

Domnul Primar - Gheorghe Nichita

Nu fac parte din comisia juridical.

Domnul consilier Sorin Iacoban - presedinte de sedinta Domnul Ostaficiuc, luati microfonul. Da era domnul Neculau atunci. Trecem mai departe la punctul numarul 18.

Daca sunt discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Impotriviri? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Proiectul de hotarare a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 19

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Județeană Iași;

Daca sunt discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Impotriviri? Cu o impotrivire domnul Ionescu.

Abtineri? Una, doua, trei, patru, cinci abtineri. Multumesc. Proiectul de hotarare a trecut.

Proiectul nr. 20

Proiect de hot ă râre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.

23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iași;

Daca sunt discutii aici? Nu sunt discutii. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Abtineri?

Domnul Ionescu am trecut.

Deci a fost, au fost cinci abtineri. Cati sunt in sala? Sunt 26 de consilieri. Au fost cinci abtineri si un vot impotriva. 20 de voturi pentru. Da, 20 de voturi pentru sunt peste 2/3, da nu stiu daca e nevoie de 2/3 la 19.

Cine este pentru punctul 20? Pentru avocatul poporului. Da.

Impotriviri? Nu sunt.

Abtineri? Nu sunt.

Deci in unanimitate proiectul a trecut.

Proiectul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996 în ședința din 22.02.2012;

Cine este pentru?

Abtineri? Nu sunt.

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 22

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 40 din 31.01.2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI,STRADA FANTANILOR NR.30A intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

Cine este pentru ?

Abtineri ?

Impotriviri ? Nu sunt.

Proiectul a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 23

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 65 din 31.01.2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, ZONA TOMESTI, numar cadastral 18877 întocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de locuire, atelier confectii mobilier, anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice;

Cine este pentru ?

Abtineri ? Nu sunt.

Impotriviri ? Nu sunt.

Proiectul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 427/2011 (privind aprobarea modificării Contractului de concesiune din 22.06.2005 încheiat intre Consiliul

Local al Municipiului Iași și Consiliul Local al comunei Țuțora;)

Daca sunt discutii? Nu sunt discutii.

Cine este pentru?

Abtineri? Nu sunt.

Impotriviri? Nu sunt.

Proiectul a trecut in unanimitate.

Proiectul nr. 25

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședințe;

Imi dati voie sa fac si eu o propune, as propune pe doamna profesoara Gavrila pentru urmatoarele luni. Daca sunt si alte propuneri? Nu sunt alte propuneri, prin

urmare... la vot.

Da, da domnul Surdu va ascult.

Domnul consilier Gabriel Surdu

Grupul de consilieri PDL il propune pe domnul Sorin Ionescu presedinte de

sedinta.

Domnul consilier Sorin Iacoban - președinte de sedinta

Da, multumesc.

Propunem la vot propunerea.propunerea.

Domnul consilier Gabriel Surdu

Consideram ca daca noi avem intotdeauna rabdare si nu ne starnesc zambete propunerile pe care le faceti dumneavoastra, sa avem si de asta data intelegerea ca si grupul PDL avand un numar de 11 consilieri, pentru ca al 12-lea inca nu stim unde este, are dreptul, conform regulamentului Consiliului Local, sa aiba presedinte de sedinta. In cazul in care dumneavoatra nu tineti cont si de dorinta noastra de a avea un presedinte de sedinta, grupul de consilieri PDL isi rezerva dreptul de a nu vota si paraseste sala in cazul in care nu intram si noi la rand cu presedintele de sedinta, asa cum e in regulament.Va multumesc.

Domnul consilier Sorin Iacoban - președinte de sedinta

Eu supun la vot in ordine. Tinem cont de ceea ce ati spus dumneaoastra, dar in

ordine.

Cine este pentru ca viitorul presedinte de sedinta sa fie doamna Camelia Gavrila,

va rog?

Cine e pentru? Cate voturi sunt? 16 voturi, deci propunerea cea de a doua nu isi mai are sensul. Va multumesc. O zi buna. Puteti sa va retrageti de acum.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Avram Iacoban

SECRETAR Denisa Liliana Ionascu


22