Proces verbal din 21.11.2012

PROCES VERBAL încheiat pe data de 21 noiembrie 2012 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Nr. Inreg. 107904/22.11.2012

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 21 noiembrie 2012 în cadrul ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1. ANTIPA GABRIELA

2.    AUR MARIUS CATALIN

3.    BEJAN VICTOR

4. BOCA ADRIAN FLORIN

5. BOGDANICI CAMELIA MARGARETA

6.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

7.    BULGARIU CATALIN

8.    BIRHALĂ CONSTANTIN

9.    GAVRILA CAMELIA

10.    GRIGORAȘ GHEORGHE

11.    GRIGORE GABRIEL

12.    HARABAGIU GABRIEL

13.    IACOBAN SORIN AVRAM

14.    MĂTĂSARU PETRE DANIEL

15.    NAVODARU LAURENTIU

16.    OSTAFICIUC MARIUS EUGEN

17.    PREDA ANCA

18.    RUDNIC ERICA

19.    SANDU VASILE

20.    VRÂNCEANU SIMONA ELENA

Participă la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iași, domnul Marius Danga - viceprimarul Municipiului Iași, doamna Denisa Liliana Ionașcu -secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Ostaficiuc Marius Eugen și sunt inregistrate audio si video.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Iași, prin Dispoziția nr. 1086 din data de 16 noiembrie 2012, având următorul proiect înscris pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012.

Doamna Denisa Liliana Ionașcu - Secretar Municipiul Iași

Bună dimineața doamnelor și domnilor! Deschidem ședința extraordinară a Consiliului local la care ați fost convocați prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr.1086 din 16 noiembrie 2012. Sedința se desfășoară legal, absentează motivat următorii consilieri: Anghel Ficu, Buraga Sandu, Gavrilă Camelia, Ghibu Cristian, Leonte Constantin, Scripcaru Călin. Domnule președinte.

Doamna consilier Camelia Gavrilă intră în sala de ședință din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc - președinte de ședință

Mulțumesc ! Avem un singur punct pe Ordinea de zi de astăzi, este o ședință extraordinară. Nu sunt interpelări, dar vor fi intervenții dacă doriți la acest punct. Primul punct pe Ordinea de zi de astăzi.

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe

anul 2012.

Daca aveti intervenții. Nu sunt intervenții, atunci supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru ?

Mulțumesc !

Cineva împotrivă ?

Se abține cineva ?

Mulțumesc !

Proiectul a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru ședintă, ne vedem data viitoare. Mulțumesc !

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR MUNICIPIUL IAȘI

MARIUS EUGEN OSTAFICIUC    DENISA LILIANA IONAȘCU

2