Proces verbal din 19.01.2012

PROCES VERBAL încheiat pe data de 19 ianuarie 2012 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 19 ianuarie 2012 în cadrul ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1.    Agrigoroaei Ionel

2.    Anghel Ficu

3.    Balaniscu Bogdan

4.    Balanovici Elena Laura

5.    Bîrhală Constantin

6.    Botez Radu

7.    Carp Petra

8.    Chiruță Ciprian

9.    Ciobotaru Florentin Traian

10.    Ciucă Valentin

11.    Cristian Cătălin

12.    Gavrilă Camelia

13.    Gradinariu Gică

14.    Grigoraș Laurențiu

15.    Harabagiu Gabriel Vasile

16.    Iacoban Sorin Avram

17.    Olaru Ecaterina

18.    Ostaficiuc Marius Eugen

19.    Negrescu Radu Florentin

20.    Poroch Vladimir

21.    Surdu Mihai Gabriel

22.    Turliuc Cătălin

23.    Toma Cătălin

Participă la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iași, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul Municipiului Iași, domnul Vasile Munteanu - viceprimarul Municipiului Iași, doamna Denisa Liliana Ionașcu - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul consilier Sorin Avram Iacoban si sunt inregistrate audio si video.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Iași, pentru data de 19 ianuarie 2012 ora 10,00 prin Dispoziția nr. 32 din data de 17 ianuarie 2012, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 547/2009, cu terenurile cuprinse în Anexa 1, în vederea punerii în aplicare a proiectului „Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului Național Vasile Alecsandri”;

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași a unor bunuri imobile ;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 558/2011 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II”;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 540/2011 privind realizarea proiectului „Modernizarea rețelei de tramvai în polul de creștere”;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 541/2011 privind realizarea proiectului „Reabilitare Linie de Tramvai Iași-Dancu”;

Doamna Denisa Liliana lonascu - Secretar al Municipiului Iași

Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi, nr. 32 din 17 ianuarie 2012. Sedinta se desfasoara legal, avem numarul necesar de consilieri pentru a se putea desfasura. Dau cuvantul presedintelui de sedinta.

Domnul consilier Sorin Avram lacoban - președinte de sedinta

Buna ziua dragi colegi consilieri si La Multi ani! pentru ca este prima sedinta pe anul 2012. As supune votului dumneavoastra ordinea de zi dar inainte domnul Surdu stiu ca aveti o initerpelare.

Domnul consilier Gabriel - Mihai Surdu

Buna ziua si la multi ani, motivat de faptul ca sunt necesare precizari in comisiile de specialitate cu privire la cateva din proiectele din cadrul ordinii de zi de astazi, solicitam amanarea sedintei pentru luni.

Luni la ora 10.00. Va multumesc!

Domnul consilier Sorin Avram lacoban - presedinte de sedinta

Da, prin urmare asa cum am inceput sedinta o sa o incheiem, supun la vot.

Cine este pentru amanare?

Voturi impotriva?

Abtineri? Nu sunt

Deci ne intilnim luni la ora 10.00 la o sedinta extraordinara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Avram Iacoban

SECRETAR Denisa Liliana Ionascu


2