Hotărârea nr. 326/2012

HOTĂRÂRE,privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011 privind,însusirea inventarului domeniului public al Municipiului IasiHOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 18.12.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 114003/11.12.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere propunerile înaintate de direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și cele comunicate de direcțiile, unitățile sanitare, societățile și regiile din subordinea Consiliului Local Iași cu privire la bunurile mobile și imobile ce urmează a constitui patrimoniul public al Municipiului Iași;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 35/2012 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași;

Avand in vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1.1. (Serviciul Administrare Patrimoniu Public și Privat) a Hotararii Consiliului Local nr. 72/2011, după cum urmează:

 • A) după poziția 548 se introduc 103 poziții noi, conform Anexei 1

 • B) se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 223, coloana 4, va avea următorul cuprins “Cladire sediu administrativ (inclusiv spatiu de joaca, cabluri alimentare, tablouri electrice, racord si bransament electric)”, iar coloana 6 “1028000.00”;

 • - poz. 334, coloana 6, va avea următorul cuprins “46500.00”;

 • - poz. 335, coloana 6, va avea următorul cuprins “24746857.20”;

 • - poz. 337, coloana 6, va avea următorul cuprins “134400.00”;

 • - poz. 338, coloana 7, va avea următorul cuprins “89276SP”;

 • - poz. 342, coloana 6, va avea următorul cuprins “592000.00”;

 • - poz. 344, coloana 6, va avea următorul cuprins “6401100.00”, iar coloana 7 “89277SP”;

 • - poz. 345, coloana 6, va avea următorul cuprins “916600.00”;

 • - poz. 346, coloana 6, va avea următorul cuprins “1612020.00”;

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1.2. (Serviciul Administrare Spații Comerciale) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

 • A) după poziția 139 se introduc 29 poziții noi, conform Anexei 2

 • B) se abrogă pozițiile: 32, 45, 54, 100, 104, 116, 127;

 • C) se modifică urmatoarele pozitii:

 • - poz. 11, coloana 7, va avea următorul cuprins “371335.08 “;

 • - poz. 13, coloana 4, va avea următorul cuprins “Tomești, bl.39, parter, suprafață utilă 344,63 mp”, iar coloana 7 “466755.36 “ ;

 • - poz. 59, coloana 4, va avea următorul cuprins “aferent portic, Șos. Nicolina nr. 32, bl. 961, suprafața 43,15 mp”;

 • - poz. 39, coloana 4, va avea următorul cuprins “aferent portic, Str. Carpați nr. 6, bl. 908A, B, suprafața 39,17 mp”;

 • - poz. 55, coloana 4, va avea următorul cuprins “aferent portic, Șos. Nicolina nr. 14, bl. 941, suprafața 52,88 mp”;

 • - poz. 68, coloana 4, va avea următorul cuprins “aferent portic Sos. Pacurari nr.71, bl.478, suprafața 66,52 mp”;

 • - poz. 91, coloana 4, va avea următorul cuprins “aferent imobil, Str. Agatha Barsescu nr.15, suprafața 21.00 mp”;

- poz. 92, coloana 4, va avea următorul cuprins “aferent imobil Str.Agatha Barsescu nr.6, suprafața 24.30 mp”;

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1.3. (Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuință) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

 • A) după poziția 684 se introduc 4 poziții noi, conform Anexei 3.

 • B) se abrogă pozițiile: 93, 100, 266, 296, 297, 351, 459, 493, 529,

 • C) se modifică următoarele pozițiile:

 • - poz. 6, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Agatha Barsescu, nr. 10, suprafața 1071.72 mp”, iar coloana 6 “152695,94 “;

 • - poz. 9, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Agatha Barsescu, nr. 15A, suprafața 299,81mp”, iar coloana 6 “42716,20 “;

 • - poz. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Agatha Barsescu, nr. 6, suprafața 1163,89 mp”, iar coloana 6 “164800,56 “;

 • - poz. 12, coloana 4 va avea următorul cuprins “Aleea Copou, nr. 4, suprafața 202.04 mp”, iar coloana 6 “28083,86 “;

 • - poz. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins “Aleea Copou, nr. 4B, suprafața 117.40 mp”, iar coloana 6 “16318,60 “;

 • - poz. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins “Aleea Copou, nr. 7, suprafața 54.79 mp”, iar coloana 6 “7615,81 “;

 • - poz. 61, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Buna Vestire, nr. 6, suprafața 270.74 mp”, iar coloana 6 “36221,74 “;

 • - poz. 62, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Buna Vestire, nr. 7, suprafața 244.95 mp”, iar coloana 6 “32772,14 “;

 • - poz. 79, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cismeaua Pacurari, nr. 3, suprafața 918.00 mp”, iar coloana 6 “32772,14 “;

 • - poz. 87, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Closca, nr.17, suprafața 566.74 mp”, iar coloana 6 “80748.13 “;

 • - poz. 95, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda, nr.11, suprafața 380.00 mp”, iar coloana 6 “54119,60 “;

 • - poz. 106, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda, nr.37, suprafața 212.83 mp”, iar coloana 6 “30323,82 “;

 • - poz. 108, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda, nr.40, suprafața 469.74 mp”, iar coloana 6 “66926,87 “;

 • - poz. 109, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda, nr.42, suprafața 58.61 mp”, iar coloana 6 “8350,82 “;

 • - poz. 113, coloana 6 va avea următorul cuprins “14247,77 “;

 • - poz. 114, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda, nr.58, suprafața 375.20 mp”, iar coloana 6 “24633,42 “;

 • - poz. 115, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda, nr.60, suprafața 271.08 mp”, iar coloana 6 “38725,52 “;

 • - poz. 116, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda, nr.66 suprafața 295.70 mp”, iar coloana 6 “42129,82 “;

 • - poz. 138, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Dr. Cihac, nr.17 suprafața 280.35 mp”, iar coloana 6 “48138,82 “;

 • - poz. 139, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Dr. Cihac, nr.18-20 suprafața 38.75 mp”;

 • - poz. 154, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Elena Doamna, nr.47 suprafața 415.62 mp”, iar coloana 6 “59217,90 “;

 • - poz. 161, coloana 4 va avea următorul cuprins “Fundac Armeana nr. 8C, suprafața 124.31 mp”, iar coloana 6 “17710,93 “;

 • - poz. 172, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Florilor nr. 10A, suprafața 301.00 mp”, iar coloana 6 “41839,48 “;

 • - poz. 185, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Gandu nr. 4, suprafața 417.20 mp”, iar coloana 6 “59441.74 “;

 • - poz. 187, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Gavril Muzicescu nr. 14, suprafața 1016.76 mp”, iar coloana 6 “144865.17 “;

 • - poz. 189, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. General Berthelot nr. 8A, suprafața 621,95 mp”, iar coloana 6 “676257,98 “;

 • - poz. 200, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Horia nr. 2-14, suprafața 267.09 mp“;

 • - poz. 226, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Lascar Catargi nr. 14, suprafața 104.66 mp”, iar coloana 6 “14911.54 “;

 • - poz. 231, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Lascar Catargi nr. 34, suprafața 251.38”, iar coloana 6 “35816.35 “;

 • - poz. 234, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Lascar Catargi nr. 66, suprafața 278.51”, iar coloana 6 “39682.90 “;

 • - poz. 262, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Mizil nr. 5, suprafața 203.24”, iar coloana 6 “28250.91 “;

 • - poz. 272, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Nicolae Balcescu nr. 11, suprafața 568.57”, iar coloana 6 “81007.96 “;

 • - poz. 277, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Nicolae Gane nr. 25, suprafața 1538.22”, iar coloana 6 “219161.54 “;

 • - poz. 284, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Otilia Cazimir nr. 19, suprafața 536.38”, iar coloana 6 “83870.06 “;

 • - poz. 286, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Petru Poni nr. 4, suprafața 380,00”, iar coloana 6 “59661,80“;

 • - poz. 293, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Pacurari nr. 47, suprafața 912.31”, iar coloana 6 “124050.66 “;

 • - poz. 294, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Pacurari nr. 49, suprafața 313.32”, iar coloana 6 “43551.90 “;

 • - poz. 299, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Pacurari nr. 81, suprafața 361.36”, iar coloana 6 “50230.27 “;

 • - poz. 300, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Pacurari nr. 82, suprafața 290.84”, iar coloana 6 “33925.62 “;

 • - poz. 309, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda nr. 1, suprafața 304.06”, iar coloana 6 “43321.12 “;

 • - poz. 310, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Cuza Voda nr. 10, suprafața 240.15”, iar coloana 6 “34215.85 “;

 • - poz. 311, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Pasaj Cuza Voda nr. 2, suprafața 185.90”, iar coloana 6 “26487.01 “;

 • - poz. 314, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Pasaj Cuza Voda nr. 6, suprafața 36.25”, iar coloana 6 “4334.00 “;

 • - poz. 319, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Potcoavei nr. 7, suprafața 369.91 mp”, iar coloana 6 “49490.33 “;

 • - poz. 330, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Râpei nr. 13, suprafața 627,77 mp”, iar coloana 6 “476410,92 “;

 • - poz. 338, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Roșcani nr. 38, suprafața 305,15 mp”, iar coloana 6 “42416,22 “;

 • - poz. 339, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Rufenii nr. 38, suprafața 155,66 mp”, iar coloana 6 “21636,76 “;

 • - poz. 340, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Rufenii nr. 3, suprafața 301,25 mp”, iar coloana 6 “41874,54 “;

 • - poz. 350, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sărăriei nr. 141, suprafața 1687,29 mp”, iar coloana 6 “234537,37 “;

 • - poz. 364, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Saulescu nr. 19, suprafața 266 mp”, iar coloana 6 “37899,25 “;

 • - poz. 393, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Sava nr. 13, suprafața 368,44 mp”, iar coloana 6 “52494,50 “;

 • - poz. 394, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Sava nr. 18, suprafața 191,05 mp”, iar coloana 6 “27220,38 “;

 • - poz. 400, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Simion Bărnuțiu nr. 37, suprafața 1378,30 mp”, iar coloana 6 “184402,24 “;

 • - poz. 417, coloana 4 va avea următorul cuprins “stradela Armeană nr. 16, suprafața 18,37 mp”, iar coloana 6 “2818,34 “;

 • - poz. 426, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Smârdan nr. 22, suprafața 856,61 mp”, iar coloana 6 “119070,65 “;

 • - poz. 445, coloana 4 va avea următorul cuprins “șos. Sărăriei nr. 9, suprafața 1034,76 mp”, iar coloana 6 “138440,13 “;

 • - poz. 446, coloana 4 va avea următorul cuprins “șos. Ștefan cel Mare nr. 10, suprafața 831,36 mp”, iar coloana 6 “111226,87 “;

 • - poz. 469, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sulfinei nr. 11, suprafața 296,90 mp”, iar coloana 6 “52669,22 “;

 • - poz. 511, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Veronica Micle nr. 6A, suprafața 326,35 mp”, iar coloana 6 “45363,75 “;

 • - poz. 528, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Vasile Stroescu nr. 12, suprafața 48,12 mp”, iar coloana 6 “6856,03 “;

 • - poz. 540, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Vovideniei nr. 19, suprafața 42,77 mp”, iar coloana 6 “609,85 “;

 • - poz. 549, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Zmeu nr. 3, suprafața 402 mp”, iar coloana 6 “19576,18 “;

 • - poz. 32, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. A. Vlaicu, nr. 13, suprafața 1693,00 mp”, iar coloana 6 “ 226506,34 “;

 • - poz. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. A. Vlaicu, nr. 19, suprafața 501,03 mp”, iar coloana 6 “ 67032,02 “;

 • - poz. 37, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. A. Vlaicu, nr. 46, suprafața 521,11 mp”, iar coloana 6 “69718,81“;

 • - poz. 44, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Bălți, nr. 7, suprafața 167,67 mp”, iar coloana 6 “2330,39“;

 • - poz. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Baș Ceauș, nr. 17, suprafața 310,72 mp”, iar coloana 6 “43190,51“;

 • - poz. 52, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Baș Ceauș, nr. 8, suprafața 53,00 mp”, iar coloana 6 “ 7367,68 “;

 • - poz. 58, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Brândușa, nr. 11, suprafața 455,27 mp”, iar coloana 6 “68928,43“;

 • - poz. 59, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Brândușa, nr. 15, suprafața 183,96 mp”, iar coloana 6 “25570,59“;

 • - poz. 68, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Călărași, nr. 19, suprafața 544,29 mp”, iar coloana 6 “ 75657,84 “;

 • - poz. 71, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Căpșunilor, nr. 11, suprafața 375,81 mp”, iar coloana 6 “ 50279,24 “;

 • - poz. 72, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Căpșunelor, nr. 13, suprafața 446,12 mp”, iar coloana 6 “ 59683,21 “;

 • - poz. 73, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Căpșunilor, nr. 5, suprafața 252,71 mp”, iar coloana 6 “ 33810,32 “;

 • - poz. 74, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Căpșunelor, nr. 9, suprafața 96,00 mp”, iar coloana 6 “55413,59“;

 • - poz. 82, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Ciurchi, nr. 122, suprafața 380,20 mp”, iar coloana 6 “52849,11“;

 • - poz. 84, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Ciurchi, nr. 7, suprafața 647,83 mp”, iar coloana 6 “ 92301,40 “;

 • - poz. 128, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Dacia, nr. 21, bl. 1, suprafața 358.84 mp”, iar coloana 6 “ 49879.84 “;

 • - poz. 137, coloana 6 va avea următorul cuprins “ 129082,65 “;

 • - poz. 156, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Eternitate, nr. 115, suprafața 489,03 mp”, iar coloana 6 “ 67976,74 “;

 • - poz. 157, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Eternitate, nr. 43, suprafața 307,85 mp”, iar coloana 6 “42792,36“;

 • - poz. 175, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Fulger, nr. 4, suprafața 273,34 mp”, iar coloana 6 “ 37995.22 “;

 • - poz. 176, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Fulger, nr. 7, suprafața 142,11 mp”, iar coloana 6 “19753,36“;

 • - poz. 177, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Functionari, nr. 1, suprafața 313,83 mp”, iar coloana 6 “43623,41“;

 • - poz. 183, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Gălățeanu, nr. 8, suprafața 1142,28 mp”, iar coloana 6 “158780,04“;

 • - poz. 198, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Gospodari, nr. 4, suprafața 216,60 mp”, iar coloana 6 “ 30107,68 “;

 • - poz. 208, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. I. Creangă, nr. 124, suprafața 127,45 mp”, iar coloana 6 “ 17715,86 “;

 • - poz. 218, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Ipsilante, nr. 35, suprafața 188,09 mp”, iar coloana 6 “26145,31“;

 • - poz. 251, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Mahu, nr. 7, suprafața 696,10 mp”, iar coloana 6 “96760,00“;

 • - poz. 255, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Marta, nr. 3, suprafața 607,69 mp”, iar coloana 6 “ 84470,49 “;

 • - poz. 257, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Micșunelelor, nr. 6, suprafața 1306,97 mp”, iar coloana 6 “ 174859,84 “;

 • - poz. 264, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Morilor, nr. 28A, suprafața 69,54 mp”, iar coloana 6 “9666,22“;

 • - poz. 306, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Palat, nr. 4, suprafața 598,00 mp”, iar coloana 6 “85201,33“;

 • - poz. 324, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Radu Mihai, nr. 3, suprafața 602,57 mp”, iar coloana 6 “80618,11“;

 • - poz. 333, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Râșcanu Teodor, nr. 13, suprafața 170,09 mp”, iar coloana 6 “23712,48“;

 • - poz. 372, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Andrei, nr. 11, suprafața 725,22 mp”, iar coloana 6 “ 100807,35 “;

 • - poz. 374, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Andrei, nr. 20, suprafața 145,41 mp”, iar coloana 6 “20212,80“;

 • - poz. 375, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Andrei, nr. 32, suprafața 136,61 mp”, iar coloana 6 “ 18989,16 “;

 • - poz. 376, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Andrei, nr. 34, suprafața 152,43 mp”, iar coloana 6 “21188,80“;

 • - poz. 377, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Andrei, nr. 38, suprafața 62,13 mp”, iar coloana 6 “ 8636,88 “;

 • - poz. 386, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Andrei, nr. 6A, suprafața 98,32 mp”, iar coloana 6 “13666,70“;

 • - poz. 388, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sf. Andrei, nr. 71, suprafața 40,47 mp”, iar coloana 6 “5625,08“;

 • - poz. 401, coloana 4 va avea următorul cuprins “stradela Vântu, nr. 1, suprafața 87,66 mp”, iar coloana 6 “ 8963,30 “;

 • - poz. 407, coloana 4 va avea următorul cuprins “stradela Trei Ierarhi, nr. 8, suprafața 1417,94 mp”, iar coloana 6 “202024,58“;

 • - poz. 412, coloana 4 va avea următorul cuprins “stradela Vântu, nr. 17, suprafața 518,95 mp”, iar coloana 6 “69430,36“;

 • - poz. 432, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Soficu, nr. 4-6, suprafața 160,89 mp”, iar coloana 6 “21525,32“;

 • - poz. 454, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Spancioc, nr. 26, suprafața 508,76 mp”, iar coloana 6 “70719,47“;

 • - poz. 456, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Sp. Pașcanu, nr. 25, suprafața 496,43 mp”, iar coloana 6 “ 69005,15 “;

 • - poz. 457, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Tătărași, nr. 26, suprafața 332,65 mp”, iar coloana 6 “46240,09“;

 • - poz. 465, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Stanciu, nr. 5, suprafața 851,19 mp”, iar coloana 6 “118318,76“;

 • - poz. 479, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Tătărași, nr. 25, suprafața 142,86 mp”, iar coloana 6 “19858,00“;

 • - poz. 466, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Stejar, nr. 18, suprafața 263,29 mp”, iar coloana 6 “36597,53“;

 • - poz. 475, coloana 4 va avea următorul cuprins “ str. Tătărași, nr. 16, suprafața 185,84 mp”, iar coloana 6 ”25830,32”;

 • - poz. 478, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Tătărași, nr. 23, suprafața 628,02 mp”, iar coloana 6 “87295,31“;

 • - poz. 480, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Tătărași, nr. 26, suprafața 70,65 mp”, iar coloana 6 “9820,25“;

 • - poz. 484, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Tătărași, nr. 41, suprafața 398,65 mp”, iar coloana 6 “55413,59“;

 • - poz. 485, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Tătărași, nr. 55, suprafața 391,91 mp”, iar coloana 6 “ 54476,78 “;

 • - poz. 499, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Trei Ierarhi, nr. 2, suprafața 301,70 mp”, iar coloana 6 “ 42984,84 “;

 • - poz. 521, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. V. Lupu, nr. 30, suprafața 147,87 mp”, iar coloana 6 “20557,20“;

 • - poz. 522, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. V. Lupu, nr. 36, suprafața 173,92 mp”, iar coloana 6 “ 24175,33“;

 • - poz. 525, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Vasile Lupu, nr. 46-48, suprafața 253,76 mp”, iar coloana 6 “21904,48“;

 • - poz. 532, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Vântu, nr. 10, suprafața 380,15 mp”, iar coloana 6 “ 50860,68 “;

 • - poz. 533, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Vântu, nr. 12, suprafața 485,03 mp”, iar coloana 6 “64891,20“;

 • - poz. 534, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Vântu, nr. 14, suprafața 141,11 mp”, iar coloana 6 “18879,20“;

 • - poz. 538, coloana 4 va avea următorul cuprins “str. Vântu, nr. 7, suprafața 536,84 mp”, iar coloana 6 “71824,33“;

 • - poz. 646, coloana 6 va avea următorul cuprins “117623,51“;

 • - poz. 658, coloana 6 va avea următorul cuprins “43242,55“;

 • - poz. 667, coloana 6 va avea următorul cuprins “1921888,35“;

 • - poz. 668, coloana 6 va avea următorul cuprins “1902196,73“;

 • - poz. 669, coloana 6 va avea următorul cuprins “1902651,04“;

 • - poz. 670, coloana 6 va avea următorul cuprins “1919949,07“;

 • - poz. 671, coloana 6 va avea următorul cuprins “1966782,00“;

 • - poz. 672, coloana 6 va avea următorul cuprins “1813543,63“;

 • - poz. 673, coloana 6 va avea următorul cuprins “1823682,73“;

 • - poz. 674, coloana 6 va avea următorul cuprins “1802944,90“;

 • - poz. 675, coloana 6 va avea următorul cuprins “1775836,61“;

 • - poz. 676, coloana 6 va avea următorul cuprins “1730452,61“;

 • - poz. 677, coloana 6 va avea următorul cuprins “1724472,23“;

 • - poz. 678, coloana 6 va avea următorul cuprins “1742033,27“;

 • - poz. 679, coloana 6 va avea următorul cuprins “1696694,58“;

 • - poz. 680, coloana 6 va avea următorul cuprins “1691363,23“;

 • - poz. 681, coloana 6 va avea următorul cuprins “83881,53“, iar coloana 7 “13904“;

 • - poz. 682, coloana 6 va avea următorul cuprins “27438,47“, iar coloana 7 “2692“;

 • - poz. 683, coloana 6 va avea următorul cuprins “665177,70“, iar coloana 7 “13905“;

Art. 4. Se aprobă completarea Anexei 2.1. (Serviciul Energetic și de Utilități Publice) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, in sensul ca dupa pozitia 9 se introduc 46 pozitii noi, conform Anexei 4;

Art. 5. Se aprobă modificarea Anexei 2.1.1. (Biroul Administrare Mediu Urban) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

 • I) Spatii Verzi:

 • A) se abrogă poziția: 39

 • B) se modifică pozitia 191, coloana 4, care va avea următorul cuprins “teren zone aferente Complexului Palatului Culturii, suprafața 20299 mp”, iar coloana 6 “13566102.00“;

Art.6 Se aprobă modificarea și completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanți Monumente) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

I) Amenajări Terenuri:

 • A) după poziția 6 se introduce o poziție nouă, conform Anexei 5.

 • B) se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 2, coloana 6 va avea următorul cuprins “33602998.30 “;

- poz. 3, coloana 6 va avea următorul cuprins “21506602.65 “;

- poz. 4, coloana 6 va avea următorul cuprins “10426674.06 “;

- poz. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins “89244 “, iar coloana 6 “6504100.00 “ ;

 • II) Lucrari Consolidare Versanti:

A) se modifica:

- poz. 85, coloana 6 va avea următorul cuprins “1792034.40 “;

 • III) Pasaje, Poduri, Podete:

A) se modifica urmatoarele pozitii:

- poz. 1, coloana 7 va avea următorul cuprins “112253852.40 “;

- poz. 11, coloana 7 va avea următorul cuprins “58915073.94 “;

- poz. 36, coloana 7 va avea următorul cuprins “2424900.00 “;

 • IV) Monumente, Statui, Busturi, Grupuri Statuare:

 • A) după poziția 89 se introduc 2 poziții noii, conform Anexei 6

 • B) se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 5, coloana 7 va avea următorul cuprins “540000.00 “;

 • - poz. 6, coloana 7 va avea următorul cuprins “540000.00 “;

 • - poz. 7, coloana 7 va avea următorul cuprins “4106573.99 “;

 • - poz. 8, coloana 7 va avea următorul cuprins “480000.00 “;

 • - poz. 9, coloana 7 va avea următorul cuprins “780000.00 “;

 • - poz. 10, coloana 7 va avea următorul cuprins “600000.00 “;

 • - poz. 11, coloana 7 va avea următorul cuprins “1320000.00 “

 • - poz. 83, coloana 7 va avea următorul cuprins “30000.00 “

 • - poz. 86, coloana 7 va avea următorul cuprins “8000.00 “

 • - poz. 87, coloana 7 va avea următorul cuprins “44870.00 “

 • - poz. 88, coloana 7 va avea următorul cuprins “363999,63 “

Art. 7. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 2.1.3. (Biroul Străzi Municipale) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

 • I) Strazi:

 • A) după poziția 729 se introduc 15 poziții noi, conform Anexei 7.

 • B) se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 2, coloana 6 va avea următorul cuprins “161994.49 “;

 • - poz. 9, coloana 6 va avea următorul cuprins “607339.34 “;

 • - poz. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins “3098212.57 “;

 • - poz. 36, coloana 6 va avea următorul cuprins “2969640.20 “;

 • - poz. 59, coloana 6 va avea următorul cuprins “1939515.17 “;

 • - poz. 65, coloana 6 va avea următorul cuprins “599203.60 “;

 • - poz. 66, coloana 6 va avea următorul cuprins “47414.97 “;

- poz. 83, coloana 6 va avea următorul cuprins “148180.61 “;

- poz. 105, coloana 6 va avea următorul cuprins “675163.71 “;

- poz. 106, coloana 6 va avea următorul cuprins “456333.63 “;

- poz. 110, coloana 6 va avea următorul cuprins “3578497.24 “;

- poz. 127, coloana 6 va avea următorul cuprins “1240983.32 “;

- poz. 132, coloana 6 va avea următorul cuprins “17434546.53 “;

- poz. 136, coloana 6 va avea următorul cuprins “4594667.57 “;

- poz. 147, coloana 6 va avea următorul cuprins “1335575.26 “;

- poz. 148, coloana 6 va avea următorul cuprins “5021286.70 “;

- poz. 152, coloana 6 va avea următorul cuprins “1117305.91 “;

- poz. 153, coloana 6 va avea următorul cuprins “913100.10 “;

- poz. 156, coloana 6 va avea următorul cuprins “641245.87 “;

- poz. 159, coloana 6 va avea următorul cuprins “215480.90 “;

- poz. 168, coloana 6 va avea următorul cuprins “3195961.90 “;

- poz. 170, coloana 6 va avea următorul cuprins “1188429.49 “;

- poz. 171, coloana 6 va avea următorul cuprins “155828.54 “;

- poz. 174, coloana 6 va avea următorul cuprins “155828.54 “;

- poz. 177, coloana 6 va avea următorul cuprins “1167863.18 “;

- poz. 184, coloana 6 va avea următorul cuprins “68471.12 “;

- poz. 190, coloana 6 va avea următorul cuprins “3195961.90 “;

- poz. 193, coloana 6 va avea următorul cuprins “274549.40 “;

- poz. 197, coloana 6 va avea următorul cuprins “2608347.69 “;

- poz. 200, coloana 6 va avea următorul cuprins “1248079.31 “;

- poz. 208, coloana 6 va avea următorul cuprins “48689.00 “;

- poz. 218, coloana 6 va avea următorul cuprins “13108.52 “;

- poz. 254, coloana 6 va avea următorul cuprins “2740797.91 “;

- poz. 260, coloana 6 va avea următorul cuprins “2114803.33 “;

- poz. 262, coloana 6 va avea următorul cuprins “1820638.19 “;

- poz. 267, coloana 6 va avea următorul cuprins “215541.61 “;

- poz. 269, coloana 6 va avea următorul cuprins “56174.84 “;

- poz. 277, coloana 6 va avea următorul cuprins “100491.48 “;

- poz. 279, coloana 6 va avea următorul cuprins “1536679.38 “;

- poz. 282, coloana 6 va avea următorul cuprins “475971.85 “;

- poz. 283, coloana 6 va avea următorul cuprins “9660918.35 “;

- poz. 294, coloana 6 va avea următorul cuprins “286475.58 “;

- poz. 299, coloana 6 va avea următorul cuprins “1069830.26 “;

- poz. 304, coloana 6 va avea următorul cuprins “636601.90 “;

- poz. 305, coloana 6 va avea următorul cuprins “575308.31 “;

- poz. 306, coloana 6 va avea următorul cuprins “6032335.18 “;

- poz. 310, coloana 6 va avea următorul cuprins “12497.17 “;

- poz. 313, coloana 6 va avea următorul cuprins “1669751.68 “;

- poz. 315, coloana 6 va avea următorul cuprins “177039.27 “;

- poz. 328, coloana 6 va avea următorul cuprins “5961809.43 “;

- poz. 330, coloana 6 va avea următorul cuprins “185756.75 “;

- poz. 333, coloana 6 va avea următorul cuprins “8910347.94 “;

- poz. 334, coloana 6 va avea următorul cuprins “188222.56 “;

- poz. 335, coloana 6 va avea următorul cuprins “287890.69 “;

- poz. 350, coloana 6 va avea următorul cuprins “2464913.30 “;

- poz. 353, coloana 6 va avea următorul cuprins “2102964.02 “;

- poz. 358, coloana 6 va avea următorul cuprins “8977632.36 “;

- poz. 369, coloana 6 va avea următorul cuprins “841840.74 “;

- poz. 372, coloana 6 va avea următorul cuprins “1508303.99 “;

- poz. 374, coloana 6 va avea următorul cuprins “1658524.58 “;

- poz. 376, coloana 6 va avea următorul cuprins “940584.46 “;

- poz. 377, coloana 6 va avea următorul cuprins “538460.48 “;

- poz. 379, coloana 6 va avea următorul cuprins “71361.14 “;

- poz. 383, coloana 6 va avea următorul cuprins “437242.47 “;

- poz. 384, coloana 6 va avea următorul cuprins “1904809.25 “;

- poz. 395, coloana 6 va avea următorul cuprins “26189.16 “;

- poz. 400, coloana 6 va avea următorul cuprins “754515.54 “;

- poz. 401, coloana 6 va avea următorul cuprins “214235.74 “;

- poz. 402, coloana 6 va avea următorul cuprins “944621.80 “;

- poz. 406, coloana 6 va avea următorul cuprins “30100976.26 “;

- poz. 407, coloana 6 va avea următorul cuprins “703227.99 “;

- poz. 413, coloana 6 va avea următorul cuprins “188646.56 “;

- poz. 416, coloana 6 va avea următorul cuprins “115303.67 “;

- poz. 429, coloana 6 va avea următorul cuprins “7833921.96 “;

- poz. 434, coloana 6 va avea următorul cuprins “956030.27 “;

- poz. 437, coloana 6 va avea următorul cuprins “3046946.02 “;

- poz. 439, coloana 6 va avea următorul cuprins “11634092.15 “;

- poz. 440, coloana 6 va avea următorul cuprins “6042637.45 “;

- poz. 464, coloana 6 va avea următorul cuprins “10517804.05 “;

- poz. 465, coloana 6 va avea următorul cuprins “10330299.82 “;

- poz. 470, coloana 6 va avea următorul cuprins “2922284.56 “; - poz. 472, coloana 4 va avea urmatorul cuprins “Str.Theodor Pallady, 500 mp”, iar coloana 6 “12190,00 “;

- poz. 492, coloana 6 va avea următorul cuprins “3855166.86 “;

- poz. 504, coloana 6 va avea următorul cuprins “811038.93 “;

- poz. 507, coloana 6 va avea următorul cuprins “63391.07 “;

- poz. 511, coloana 6 va avea următorul cuprins “297511.07 “;

- poz. 523, coloana 6 va avea următorul cuprins “971773.21 “;

- poz. 531, coloana 6 va avea următorul cuprins “1214604.72 “;

- poz. 542, coloana 6 va avea următorul cuprins “772036.89 “;

- poz. 544, coloana 6 va avea următorul cuprins “185212.13 “;

- poz. 547, coloana 6 va avea următorul cuprins “65156.28 “;

- poz. 554, coloana 6 va avea următorul cuprins “1301371.30 “;

- poz. 563, coloana 6 va avea următorul cuprins “15483955.00 “;

- poz. 564, coloana 6 va avea următorul cuprins “19440.23 “;

- poz. 566, coloana 6 va avea următorul cuprins “3719494.14 “;

- poz. 567, coloana 6 va avea următorul cuprins “6364760.03 “;

- poz. 575, coloana 6 va avea următorul cuprins “366230.88 “;

- poz. 583, coloana 6 va avea următorul cuprins “793931.25 “;

- poz. 593, coloana 6 va avea următorul cuprins “936382.63 “;

- poz. 596, coloana 6 va avea următorul cuprins “16433124.06 “;

- poz. 604, coloana 6 va avea următorul cuprins “8284729.89 “;

- poz. 605, coloana 6 va avea următorul cuprins “2814184.61 “

- poz. 608, coloana 6 va avea următorul cuprins “20264668.85 “

- poz. 610, coloana 6 va avea următorul cuprins “4928224.45 “

- poz. 616, coloana 6 va avea următorul cuprins “4928224.45 “

- poz. 624, coloana 6 va avea următorul cuprins “1241130.80 “

- poz. 633, coloana 6 va avea următorul cuprins “1275774.23 “

- poz. 648, coloana 6 va avea următorul cuprins “32634.61 “

- poz. 657, coloana 6 va avea următorul cuprins “1062335.12 “

- poz. 662, coloana 6 va avea următorul cuprins “301682.07 “

- poz. 671, coloana 6 va avea următorul cuprins “639328.93 “

- poz. 703, coloana 6 va avea următorul cuprins “612191.18 “

- poz. 708, coloana 6 va avea următorul cuprins “150876.68 “

- poz. 710, coloana 6 va avea următorul cuprins “595552.47 “

- poz. 712, coloana 6 va avea următorul cuprins “1932785.94 “

- poz. 714, coloana 6 va avea următorul cuprins “966505.64 “

- poz. 715, coloana 6 va avea următorul cuprins “742320.18 “

- poz. 716, coloana 6 va avea următorul cuprins “300878.69 “

- poz. 724, coloana 6 va avea următorul cuprins “188171.61 “

- poz. 725, coloana 6 va avea următorul cuprins “196291,46 “

- poz. 726, coloana 6 va avea următorul cuprins “638557,17 “

- poz. 727, coloana 6 va avea următorul cuprins “744836,21 “

- poz. 728, coloana 6 va avea următorul cuprins “1382205,68 “

- poz. 729, coloana 6 va avea următorul cuprins “1486964.73 “

 • II) Sectiunea Locuri de Joaca a Anexei 2.1.3. parte integranta a HCL 72/2011 are 409 pozitii si se modifica, respectiv completeaza astfel:

 • A) după poziția 409 se introduc 13 poziții noi, conform Anexei 8.

 • B) se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 1, coloana 6 va avea următorul cuprins “3060.00 “;

 • - poz. 3, coloana 6 va avea următorul cuprins “1980.00 “;

 • - poz. 5, coloana 6 va avea următorul cuprins “53577,62 “;

 • - poz. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins “48909,18 “;

 • - poz. 19, coloana 6 va avea următorul cuprins “360.00 “;

 • - poz. 21, coloana 6 va avea următorul cuprins “6240.00 “;

 • - poz. 23, coloana 6 va avea următorul cuprins “3360.00 “;

 • - poz. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins “1980.00 “;

 • - poz. 27, coloana 6 va avea următorul cuprins “2520.00 “;

 • - poz. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins “1800.00 “;

 • - poz. 31, coloana 6 va avea următorul cuprins “53396,27 “;

 • - poz. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins “51739,40 “;

 • - poz. 37, coloana 6 va avea următorul cuprins “54690,99 “;

 • - poz. 47, coloana 6 va avea următorul cuprins “50678,98 “;

 • - poz. 51, coloana 6 va avea următorul cuprins “52730,94 “;

 • - poz. 57, coloana 6 va avea următorul cuprins “66465,29 “;

 • - poz. 62, coloana 6 va avea următorul cuprins “900.00 “;

 • - poz. 64, coloana 6 va avea următorul cuprins “12704,76 “;

 • - poz. 98, coloana 6 va avea următorul cuprins “109670,13 “, iar coloana 7 “13109”;

 • - poz. 104, coloana 6 va avea următorul cuprins “54241,14 “;

 • - poz. 110, coloana 6 va avea următorul cuprins “106925,26 “;

 • - poz. 114, coloana 6 va avea următorul cuprins “58460,94 “;

 • - poz. 116, coloana 6 va avea următorul cuprins “1692.00 “;

 • - poz. 120, coloana 6 va avea următorul cuprins “8801,44 “;

 • - poz. 126, coloana 6 va avea următorul cuprins “5340.00 “;

 • - poz. 128, coloana 6 va avea următorul cuprins “1908.00 “;

- poz. 132, coloana 6 va avea următorul cuprins “69014,63 “;

- poz. 136, coloana 6 va avea următorul cuprins “50574,3 “;

- poz. 142, coloana 6 va avea următorul cuprins “77712,19 “;

- poz. 144, coloana 6 va avea următorul cuprins “48471,39 “;

- poz. 146, coloana 6 va avea următorul cuprins “50096,02 “;

- poz. 155, coloana 6 va avea următorul cuprins “1079.00“;

- poz. 157, coloana 6 va avea următorul cuprins “1615.00 “;

- poz. 159, coloana 6 va avea următorul cuprins “720.00 “;

- poz. 161, coloana 6 va avea următorul cuprins “1908.00 “;

- poz. 163, coloana 6 va avea următorul cuprins “108.00 “;

- poz. 165, coloana 6 va avea următorul cuprins “684.00 “;

- poz. 168, coloana 6 va avea următorul cuprins “1224.00 “;

- poz. 170, coloana 6 va avea următorul cuprins “1404.00 “;

- poz. 175, coloana 6 va avea următorul cuprins “54178,38 “;

- poz. 174, coloana 6 va avea următorul cuprins “61647,34 “;

- poz. 181, coloana 6 va avea următorul cuprins “1332.00 “;

- poz. 183, coloana 6 va avea următorul cuprins “3728.00 “;

- poz. 185, coloana 6 va avea următorul cuprins “1904.00 “;

- poz. 187, coloana 6 va avea următorul cuprins “1507.00 “;

- poz. 193, coloana 6 va avea următorul cuprins “51977,52 “;

- poz. 195, coloana 6 va avea următorul cuprins “215.00 “;

- poz. 197, coloana 6 va avea următorul cuprins “1399.00 “;

- poz. 205, coloana 6 va avea următorul cuprins “34478,26 “;

- poz. 207, coloana 6 va avea următorul cuprins “43138,27 “;

- poz. 209, coloana 6 va avea următorul cuprins “1722.00 “;

- poz. 219, coloana 6 va avea următorul cuprins “712,70 “;

- poz. 255, coloana 6 va avea următorul cuprins “55032,93 “;

- poz. 267, coloana 6 va avea următorul cuprins “89834,95 “;

- poz. 269, coloana 6 va avea următorul cuprins “43925,09 “;

- poz. 271, coloana 6 va avea următorul cuprins “56410,38 “;

- poz. 279, coloana 6 va avea următorul cuprins “53659,95 “;

- poz. 281, coloana 6 va avea următorul cuprins “50604,91 “;

- poz. 283, coloana 6 va avea următorul cuprins “13388.00 “;

- poz. 285, coloana 6 va avea următorul cuprins “62712,78 “;

- poz. 287, coloana 6 va avea următorul cuprins “108028,88 “;

- poz. 289, coloana 6 va avea următorul cuprins “2879,35 “;

- poz. 291, coloana 6 va avea următorul cuprins “11100,53 “;

- poz. 295, coloana 6 va avea următorul cuprins “89768,50 “;

- poz. 307, coloana 6 va avea următorul cuprins “53457,08 “;

- poz. 309, coloana 6 va avea următorul cuprins “52455,97 “, iar coloana 7 “10984”;

- poz. 313, coloana 6 va avea următorul cuprins “53457,08 “;

- poz. 315, coloana 6 va avea următorul cuprins “53719,5 “;

- poz. 321, coloana 6 va avea următorul cuprins “56190,59 “;

- poz. 341, coloana 6 va avea următorul cuprins “56100,33 “;

- poz. 345, coloana 6 va avea următorul cuprins “53396,29 “;

- poz. 347, coloana 6 va avea următorul cuprins “53396,29 “;

- poz. 351, coloana 6 va avea următorul cuprins “56639,65 “;

- poz. 376, coloana 6 va avea următorul cuprins “53887,31 “;

- poz. 378, coloana 6 va avea următorul cuprins “54043,67 “;

- poz. 380, coloana 6 va avea următorul cuprins “54043,67 “;

- poz. 386, coloana 6 va avea următorul cuprins “55338,40 “;

- poz. 395, coloana 6 va avea următorul cuprins “1604,16 “;

- poz. 397, coloana 6 va avea următorul cuprins “70891,22 “;

- poz. 398, coloana 6 va avea următorul cuprins “32063,98 “;

- poz. 399, coloana 6 va avea următorul cuprins “50794,24 “;

- poz. 402, coloana 6 va avea următorul cuprins “219571,26 “;

- poz. 403, coloana 6 va avea următorul cuprins “42075,20 “;

- poz. 404, coloana 6 va avea următorul cuprins “42075,21 “;

- poz. 405, coloana 6 va avea următorul cuprins “42075,20 “;

- poz. 406, coloana 6 va avea următorul cuprins “43432,62 “;

 • III) Parcari Publice Amenajate:

 • A) după poziția 128 se introduce o poziție noua, conform Anexei 9.

 • B) se abrogă pozițiile: 59, 60, 61, 62, 87, 88, 123,124,

Art.8. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 2.2. (Biroul Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

I) Sirene electrice de alarmare

 • A) după poziția 7 se introduce o poziție nouă, conform Anexei 10.

 • B) se abrogă pozitia: 1.

Art.9. Se aprobă completarea Anexei 2.3. (Serviciul Administrativ) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, in sensul ca după poziția 6 se introduc 9 poziții noi, conform Anexei 11.

Art.10. Se aprobă modificarea și completarea Anexei 3.1. (Serviciul Gis Cadastru) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

 • A) se abrogă pozițiile: 1861, 1863, 1920.

 • B) se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute str. Strapungerii Silvestru 56,BL.T3A , S=4 mp”,

 • - poz. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. N.Iorga 22, camin 1, S=5,6 mp”,

 • - poz. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute MCB 3, bl.H1, sc.C, ap.4 ,S= 4,58 mp”,

 • - poz. 6, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V. Lupu-150 A, bl.J1, sc.2 , S=3,60 mp”,

 • - poz. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Nicolina 2, bl.C7, sc.C ,S= 1,71 mp.”,

 • - poz. 14, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Calea Chisinaului 9 ,S= 12,97 mp”,

 • - poz. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Bd. T. Vladimirescu 46, sc. A S=2,64 mp”,

 • - poz. 18, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute N. Iorga-55, bl.E3, sc.A, p, S=14,40 mp”,

 • - poz. 19, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Calea Chisinaului 4, S= 6,58 mp”,

 • - poz. 20, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V. Lupu 93, bl.V1, sc.B, p, S=8,4 mp”,

 • - poz. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V. Lupu 5, bl.V3, sc.A, p, ap.3, S= 7.1 mp”,

 • - poz. 22, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. Socola 5, bl.D4, sc.A ,S= 15,3 mp”,

 • - poz. 23, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V. Lupu 121, bl.I1, sc.A, p, S=3,25 mp”,

 • - poz. 25, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Socola 8, bl.C2, sc.C ,S= 6,70 mp”,

 • - poz. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Primaverii 15, bl.A4, ap.1, S=11,54 mp”,

 • - poz. 29, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina colt cu Cercel, S= 10,50 mp”,

 • - poz. 29, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina colt cu Frumoasa, S=6 mp”,

- poz. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Primaverii Complex Tesatura, S= 14,62 mp”,

- poz. 42, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. V. Lupu colt Han Tatar, S= 16,52 mp”,

- poz. 43, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Podu Ros statie tramvai 9 ,S= 19,70 mp”,

- poz. 171, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute P-ta Voievozilor 7,bl.O1, S=5,3 mp”,

- poz. 172, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. ACB linga Beraria Zimbru, S=8,30 mp”,

- poz. 173, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. P-ta Voievozilor linga bl.A2, S=9 mp”,

- poz. 175, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Crisului-10, bl. A13, S= 12,96 mp”,

- poz. 179, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Milcov 20, bl.1203, sc.C ,S= 5,99 mp”,

- poz. 180, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. sos.Nationala-piciorul pasararelei 15 mp”,

- poz. 181, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sos.Nationala 80, bl.D14,S=2,8 mp”,

- poz. 182, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Milcov 10, bl.1201, sc.D,S=3,52 mp”,

- poz. 184, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Dacia 3, bl.DA2, ap.1 ,S= 15, 18 mp”,

- poz. 185, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sucidava 13, bl.P5, sc.A ,S=2,5 mp”,

- poz. 205, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute T.Vladimirescu 95, sc.A ,S=1,21 mp”,

- poz. 210, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V. Ureche 4, bl. M6, sc.B,S= 5,22 mp”,

- poz. 212, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Amurgului 2, bl.SA-1 ,S= 3,63 mp”,

- poz. 215, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Moara de Foc 1, bl.D2, sc.B, S=6 mp”,

- poz. 220, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent parcare Nicolina 24-26, bl. 949-956, S=18 mp”,

- poz. 297, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nationala colt Tabacului, S=18,24 mp”,

- poz. 300, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Republicii 59B în spate bl.R1,S= 18 mp”,

- poz. 302, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. linga Cinema Republica ,S= 39 mp”,

- poz. 382, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Al.Canta-linga centrala termica, S=18 mp”,

- poz. 408, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu Agentia 22-28, S=12 mp”,

- poz. 409, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina-P.Ros Agentia 22-7, S=12 mp”,

- poz. 411, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Ciurchi-125A, bl.R1,sc.A ,S=3,54 mp”,

- poz. 414, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina-Rond vechi CUG ,S= 4,2 mp”,

- poz. 430, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Han Tatar linga leagan, S= 5,70 mp”,

- poz. 437, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent parcare Egalitatii intre bL.814-813, S= 73 mp”,

- poz. 441, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Egalitatii, bl.814 si 813 ,S= 18 mp”,

- poz. 443, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent parcare Republicii-59A spate bl.F1,S=18 mp”,

- poz. 451, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Republicii 55B spate BL.R2 ,S=18 mp”,

- poz. 469, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Egalitatii intre bl.814-813 ,S= 18 mp”,

- poz. 479, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. T. Vladimirescu 81 ,S= 1,27 mp”,

- poz. 480, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Frumoasa colt cu Plantelor,S= 18 mp”,

- poz. 486, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Milcov-8, bl.1206, sc.A ,S= 5,7 mp”,

- poz. 489, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sos. Nationala 192, bl.C2, sc S= 5,28 mp”,

- poz. 492, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Milcov 26, bl.1204, sc.C,ap. S=1,6 mp”,

- poz. 494, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Musatini 19, bl.R 4-2,sc.B, S=6,84 mp”,

- poz. 495, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Aleea Drobeta-11, bl.b1, S=10,08 mp”,

- poz. 513, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sos. Pacurari 26, bl.T7 ,S= 6,67 mp”,

- poz. 518, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. bd. Independentei-poz.13 ,S= 6 mp”,

- poz. 523, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Copou-statia G. Cosbuc ,S= 10,60 mp”,

- poz. 525, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Copou v-v Universitate, S= 12 mp”,

- poz. 655, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. V. Lupu colt cu gradinita ,S= 15 mp”,

- poz. 669, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. 6 pozitii diferite zone ,S= 31,28 mp”,

- poz. 679, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina linga Scoala 3 ,S= 6,5 mp”,

- poz. 682, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute N. Iorga 61, bl.F1,sc.C ,S= 8,15 mp”,

- poz. 683, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Nicolina-7, bl.A3, sc.B, S= 8,54 mp”,

- poz. 686, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina-44, bl.971B, tr.2 ,S=10,50 mp”,

- poz. 690, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Nicolina 7, bl.A3,sc.B ,S= 7,58 mp”,

- poz. 691, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute C. Negri 37, bl.P1,sc.A ,S= 5,95 mp”,

- poz. 692, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Cetatuia colt cu Radu Voda ,S=9 mp”,

- poz. 765, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Plaiesilor 19, linga bl.L1 ,S= 18 mp”,

- poz. 772, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Stramosilor intre bl. DF8-9, S= 18 mp”,

- poz. 773, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Plaiesilor 19, linga bl.L1,S= 18 mp”,

- poz. 832, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Gh.Ghibanescu colt Sos.Nationala ,S= 18 mp”,

- poz. 837, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta-12, bl.536,sc.A ,S= 5,5 mp”,

- poz. 839, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strap.Silvestru 28, bl.T1 , S=4,05 mp”,

- poz. 840, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute copou 42, bl.A3, sc.A, ap.3 ,S=10,95 mp”,

- poz. 841, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 2, bl.G11,sc.A ,S= 6,35 mp”,

- poz. 843, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Rond tramvai Agronomie ,S= 52 mp”,

- poz. 849, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. N.Iorga 59, bl.E5 ,S= 11, 67 mp”,

- poz. 851, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. N. Balcescu colt cu V.Conta, S=14,66 mp”,

- poz. 854, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strap.Silvestru-11, bl.D2, S= 4,87 mp”,

- poz. 856, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Lacului 13, bl.641, sc.B ,S=7,38 mp”,

- poz. 881, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Pacurari 26, bl.T4, ap.5, S=6,20 mp”,

- poz. 882, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Stefan cel Mare bl. Apollonia, S= 8 mp”,

- poz. 883, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Independentei statie troleu S= 14,50 mp”,

- poz. 884, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Trotus 6A, bl.H4,sc.B, ap.4 S= 2,50 mp”,

- poz. 889, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Pacurari vis-a-vis Moto Velo S= 12 mp”,

- poz. 891, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Moara de Foc-Octav Bancila , S=20 mp”,

- poz. 892, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strapungerii Silvestru, bl.T3-4 ,S=9,52 mp”,

- poz. 893, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Frumoasa vis-a-vis bl.640 ,S= 9,63 mp”,

- poz. 896, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Pacurari intre bl.602-603 ,S= 9 mp”,

- poz. 897, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Pacurari intre bl.601-603 ,S=9 mp”,

- poz. 913, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Primaverii int. Tutora ,S= 27 mp”,

- poz. 914, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V. Lupu 89, bl.V2,sc.A, ap.3, S= 7,40 mp”,

- poz. 931, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Oancea 36, bl.D1,sc.A ,S= 3,26 mp”,

- poz. 938, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu int. Padurii, S=15 mp”,

- poz. 939, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu int. Padurii, S=16 mp”,

- poz. 940, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu int. Padurii, S=15.55 mp”,

- poz. 941, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu int. Padurii, S=9.55 mp”,

- poz. 942, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu int. Padurii, S=15.10 mp”,

- poz. 943, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu int. Padurii, S=12.45 mp”,

- poz. 944, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. T.Vladimirescu int. Padurii, S=14.95 mp”,

- poz. 945, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sucidava 6, bl.R5, sc.C, ap.2, S=10,69 mp”,

- poz. 948, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. ACB vis-a-vis de Familial S =10.50 mp”,

- poz. 952, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Libertatii 2, bl.657,sc, A S=2,31 mp”,

- poz. 953, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Nationala-42D, bl.A2 ,S= 13,20 mp”,

- poz. 957, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sos.Nationala-182, bl.A2 ,S=7,20 mp.”,

- poz. 961, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nationala colt Tabac ,S= 16,38 mp”,

- poz. 977, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Amurgului-2, bl.SA1, P, S= 3,15 mp”,

- poz. 978, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Cerna 2A, bl.A4,sc.A ,S= 10,70 mp”,

- poz. 981, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Plaiesilor-1, bl.R1, P, S= 3,70 mp”,

- poz. 982, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Milcov-2, bl.1206, sc.D, S= 11,38 mp”,

- poz. 1125, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta-11, bl.454, sc.B ,S= 4,73 mp”,

- poz. 1127, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute aleea Decebal nr.17 ,S= 9,40 mp”,

- poz. 1134, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent panou Sos. Pacurari-rond troleibuz ,S= 2,75 mp”,

- poz. 1135, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strapungere Silvestru-13, S=7,15 mp”,

- poz. 1137, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. b-dul Independentei fata bl. S=12 mp”,

- poz. 1138, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Moara de Foc 4,bl.405,sc.B, S=4,06 mp”,

- poz. 1143, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Pacurari 144, bl.B2,sc.A, S=7,28 mp”,

- poz. 1147, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sos. Pacurari 44, bl.T5,S= 5,02 mp”,

- poz. 1148, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Libertatii-Pasaj Frumoasa , S=12 mp”,

- poz. 1170, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Moara de Foc-18, bl.408,S=2,50 mp”,

- poz. 1171, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Salciilor-15, bl.823 ,S= 4,50 mp”,

- poz. 1172, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute std.Cetatuia-13,bl.756, S=2,70 mp”,

- poz. 1173, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina 13-15, intre bl.938, S=48 mp”,

- poz. 1174, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina-35, bl.968,t r.I-II, S=39,04 mp”,

- poz. 1175, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Orientului 11, bl.805,sc.B, S=2,88 mp”,

- poz. 1176, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Tutora int. Primaverii ,S= 9,00 mp”,

- poz. 1178, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 89,bl.V2,sc.B ,S= 5,40 mp”,

- poz. 1180, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Al.Rozelor 38, bl.A10, sc.B, S=15,80 mp”,

- poz. 1181, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Nicolina-2A, bl.H1,sc.B,p, S=6,25 mp”,

- poz. 1183, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 119, bl.I1-2, sc.B ,S-7,62 mp”,

- poz. 1186, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Primaverii 19, bl.D2A ,S= 7,70 mp”,

- poz. 1187, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Chimiei 39,bl.F32,sc.A, S=2,67 mp”,

- poz. 1203, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Vladiceni-3,bl.V2,sc.A ,S=9,64 mp”,

- poz. 1205, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Socola-17,bl.D7,sc.B ,S= 1,50 mp”,

- poz. 1206, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Bradului 7,bl.H5,sc.A,ap.3 S=4,29 mp”,

- poz. 1209, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servituteT.Vladimirescu 9,bl.P12 ,S=7,32 mp”,

- poz. 1212, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent panou inters.Bucsinescu, V.Lupu-Rachi, S= 1,50 mp”,

- poz. 1218, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Pacurari-23 spate bl.538 ,S= 18 mp”,

- poz. 1240, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent parcare Nicolina 24-26, bl.949-956 ,S=18 mp”,

- poz. 1244, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Prudentei 4 spate bl.928 ,S= 18 mp”,

- poz. 1255, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Impacarii-919,tr.III ,S= 15,48 mp”,

- poz. 1330, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Libertatii 4,bl.658,sc.D , S=3,94 mp”,

- poz. 1331, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu-85,bl.V3,sc.B,parter S= 8,00 mp”,

- poz. 1335, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Socola 13,bl.D6,sc.C ,S= 8,72 mp”,

- poz. 1348, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Calea Galatii int.Crisului, S=6,00 mp”,

- poz. 1380, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Moara de Foc 15,bl.597, S=5,22 mp”,

- poz. 1382, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute C. Negri 37,bl.P1,sc.A ,S= 9,97 mp”,

- poz. 1383, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Sos. Pacurari linga bl.543A, S=22,00 mp”,

- poz. 1384, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Copou 25,bl.b1,sc.A ,S=10,95 mp”,

- poz. 1389, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Poitiers-177,bl.60B,ap.6, S=3,00 mp”,

- poz. 1391, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. sos.Nicolina linga Of.Postal, S=6,00 mp”,

- poz. 1392, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.T.Vladimirescu 44,sc.A, S= 5,70 mp”,

- poz. 1405, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Roman Voda 1,bl.J2,sc.A ,S=5,30 mp”,

- poz. 1421, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Bucium 33,bl.B2-3,sc.C, S=4,58 mp”,

- poz. 1425, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Roman Voda colt Musatini ,S=9,00 mp”,

- poz. 1430, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute sos.Nicolina 101,bl.996, S=5,00 mp”,

- poz. 1434, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.T.Vladimirescu 101 ,S= 2,73 mp”,

- poz. 1435, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute N.Iorga 30,bl.Terom,sc.A, S=1,95 mp”,

- poz. 1446, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.N.Iorga 59,bl.E5,sc.B ,S=16,14 mp”,

- poz. 1457, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strap.Stefan cel Mare 4,S=3,24 mp”,

- poz. 1460, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 49,bl.520,sc.A ,S= 8,88 mp”,

- poz. 1461, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta-32, bl.532, sc.C ,S= 8,37 mp”,

- poz. 1463, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent panou sos.Pacurari 95 in fata bl.474 S=0,66 mp”,

- poz. 1464, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent panou ACB-4,bl.1205,sc.C,ap.8 ,S= 0,70 mp”,

- poz. 1467, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Podul de Piatra (sos.Nationala), S= 35 mp”,

- poz. 1468, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sarmizegetusa 1,bl.252 ,S=6,86 mp”,

- poz. 1474, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strp.Silvestru 50,bl.T3-4 S=7,50 mp”,

- poz. 1475, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strp. Silvestru 26,bl.T1-A,S=2,88 mp”,

- poz. 1477, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Rediu Tatar 6,bl.482,sc.A S=5,28 mp”,

- poz. 1482, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Socola 6,sc.A,ap.4 ,S= 11,61 mp”,

- poz. 1483, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Jijiei-10,bl.1214,sc.B,P,A, S=2,55 mp”,

- poz. 1505, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Bucsinescu colt V.Lupu ,S= 92,60 mp”,

- poz. 1507, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strap.Silvestru-13, bl.E, sc S=5,70 mp”,

- poz. 1511, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. T. Vladimirescu 91 ,S= 1,46 mp”,

- poz. 1514, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V. Lupu 93,bl.V1,sc.B ,S= 3,40 mp”,

- poz. 1518, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Socola-13,bl.D6,sc.A ,S= 7,48 mp”,

- poz. 1519, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Tutora 2,bl.B,sc.C,ap.4 ,S=9,10 mp”,

- poz. 1524, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Libertatii 18,bl.635,sc.A, S=1,24 mp”,

- poz. 1528, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. bd. Dacia in dreptul bl.CD9 , S=7,50 mp”,

- poz. 1549, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. Dacia 29,bl.DB5,parter, S= 0,95 mp”,

- poz. 1550, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Nicolina 3,bl.A1,sc.B,ap.3, S=5,28 mp”,

- poz. 1551, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. N.Iorga 3,bl.C6,sc.C ,S= 2,50 mp”,

- poz. 1552, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Al.Basarabi 1,bl.M1,sc.D,A, S=7,92 mp”,

- poz. 1554, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.T.Vladimirescu 105, ap.4, S=1,60 mp”,

- poz. 1561, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sf.Lazar, bl.Ghica-Voda,parter, S=7,50 mp”,

- poz. 1562, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 116,bl.A3,parter, S=3,96 mp”,

- poz. 1563, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Crisului 3,bl.C15,sc.A,parter, S=1,80 mp”,

- poz. 1564, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Prof.Inculet 2,bl.676,sc.C, S=1,37 mp”,

- poz. 1565, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. ACB 15,bl.E3,sc.A,ap.1, S=7,20 mp”,

- poz. 1566, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Chimiei 9,bl.D2,sc.B,ap, S=3,00 mp”,

- poz. 1567, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Socola 9,sc.A,parter, S=8,50 mp”,

- poz. 1568, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent santier Calea Chisinaului- Rond Baza S=98,00 mp”,

- poz. 1574, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sarmisegetuza 7,bl.I1,sc.A S=3,70 mp.”,

- poz. 1580, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sararie 216,demisol,ap.18, S=9,50 mp”,

- poz. 1581, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Tabacului 21,bl.J8,sc.A,ap,S=4,08 mp”,

- poz. 1582, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Orientului 16,bl.801,sc.B,S=2,90 mp”,

- poz. 1583, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strp.Silvestru 7,bl.I5, S=5,80 mp”,

- poz. 1589 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. T. Vladimirescu 93A,sc.A, S=0,90 mp”,

- poz. 1590 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. Tutora 13,bl.A3,sc.B,ap, S=3,32 mp”,

- poz. 1592 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Buridava 22, bl.G7-8,sc.B , S=16,08 mp”,

- poz. 1593 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Cerna 6,bl.A2,sc.A,ap.27,S=18,30 mp”,

- poz. 1597 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Pictorului 4A,bl.K4,sc.C,A, S=6,20 mp”,

- poz. 1603 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Tutora 8,bl.P2,sc.C, S= 6,36 mp”,

- poz. 1614 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 108A,bl.G6,AP.5 ,S=10,90 mp”,

- poz. 1616 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.T.Vladimirescu 11,bl.P1, S=3,05 mp”,

- poz. 1617 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. N.Iorga 22,bl.Cam.Tepro, S=9,48 mp”,

- poz. 1618 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Piata Unirii 2, parter ,S= 3,60 mp”,

- poz. 1619 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Columnei 4,bl.SF2-3,sc.B,A, S=3,12 mp”,

- poz. 1620 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Musatini 55,bl.R2,sc.D, S=1,71 mp”,

- poz. 1621 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Garii 33, bl.l17,parter ,S=2,53 mp”,

- poz. 1631 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj bd.Socola (Lateral Club Panificație), S=18,00 mp”,

 • - poz. 1635 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Campus T. Vladimirescu ,S= 86,21 mp”,

 • - poz. 1636 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Nicolina intre bl.936-938, S=9,45 mp”,

 • - poz. 1637 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Smirdan 1,bl.P3,sc.B,ap.1 S=2,10 mp”,

 • - poz. 1642 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.com. Tg.Cucu-inters. Cuza Voda, S=12,50 mp”,

 • - poz. 1644 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute sos.Pacurari 179,bl.b1,ap.S=1,92 mp”,

 • - poz. 1645 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Gradinari 2d,sc.C,ap.1 ,S=3,50 mp”,

 • - poz. 1646 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 111,bl.I3-1,sc.A,ap, S=4,10 mp”,

 • - poz. 1647 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Arges 12,bl.D16,ap.3 ,S= 5,40 mp”,

 • - poz. 1649 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Basarabi

 • 5. bl.l5,sc.B,ap.4 S=5,13 mp”,

 • - poz. 1652 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Frumoasa 4,bl.918,tr.2,parter, S=4,86 mp”,

 • - poz. 1653 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Socola

 • 17, bl.D7,sc.B ,S= 9,00mp”,

 • - poz. 1655 coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Cerna 2A,bl.A4,sc.A,ap.1 , S= 10.70 mp”,

 • - poz. 1656, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strp.Silvestru

 • 18, bl.T1b,tr. 4 S=4,68 mp”,

 • - poz. 1657, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Socola 17,bl.D7,sc.A,ap S= 6,00 mp”,

 • - poz. 1658, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Radu Voda

 • 6, bl.777,sc.A,ap 2,S= 2,64 mp”,

- poz. 1661, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 9,bl.454,sc.A,ap.3 ,S=4,80 mp”,

- poz. 1663, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 96B,bl.G2,parter,ap 3, S=3,36 mp”,

- poz. 1664, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute al.Nicolina 13,bl.904,sc.C, ap. 2 S=4,30 mp”,

- poz. 1665, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Sarmisegetuza 5, BL.Y3, SC.B, ap. 4 S=1,10 mp”,

- poz. 1667, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.T. Vladimirescu 101 ,S= 3,65,mp”,

- poz. 1668, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Oancea vis-a-vis de bl.D7,S= 18,00 mp”,

- poz. 1670, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Al.Rozelor 38,bl.A10,sc.B, S =9,76 mp”,

- poz. 1671, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strp. Silvestru 30,bl.T2,sc E, S= 2,15 mp”,

- poz. 1672, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 30,bl.553,sc.A,parter, S=2,00 mp”,

- poz. 1673, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Gradinari 20,bl.F6,ap.5 ,S= 4,90 mp”,

- poz. 1674, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Pantelimon 17,bl.D5,tr.4 ,S=19,60 mp”,

- poz. 1675, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Milcov 4,bl.1206,sc.C,ap.3, S=5,50 mp”,

- poz. 1685, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Mitropolit Varlaam 21,camin 1 , S= 10,00 mp”,

- poz. 1692, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.comercial, bd.30 Decembrie ,S= 15,00 mp”,

- poz. 1694, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Gh. Doja 11,bl.825,sc.A,ap.3,S= 3,00 mp”,

- poz. 1695, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Columnei 11,bl.P2,ap.1 ,S=5,50 mp”,

- poz. 1700, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute sos.Arcu,bl.Z9,sc.A ,S= 2,40 mp”,

- poz. 1701, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. N. Iorga 22, Camin 11, cam 8,S= 9,60 mp”,

- poz. 1702, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd.Poitiers 79,camin C4,cam.2 S=1,75 mp”,

- poz. 1703, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Roman Voda 18,BL.A6,Parter, ap. 2, S= 2,90 mp”,

- poz. 1704, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Roman Voda 18,BL.A6,Parter, ap. 2, S= 3,48 mp”,

- poz. 1706, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Cantemir 3,BL.P4,SC.A,parter,S= 7,00 mp”,

- poz. 1709, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Prof. Paul 2,bl.P9,sc.C,ap.3,S= 3,30 mp”,

- poz. 1710, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 28,BL.533,SC.B,AP.1 ,S= 3,06 mp”,

- poz. 1711, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. ACB 33,BL.X3,AP.1 ,S= 4,40 mp”,

- poz. 1712, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. ACB 31,BL.X4,SC.A ,S= 3,80 mp”,

- poz. 1718, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute b-dul T. Vladimirescu-81, S=2,64 mp”,

- poz. 1719, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp.comercial P. Voievoz.vis-a-vis alimentara Olimp, S=9 mp”,

- poz. 1720, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. N. Iorga 22,camin 1,Cam.4 S=1,44 mp”,

 • - poz. 1721, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp. comercial Dreptății inter. Columnei bl K3 S=17,30 mp”,

 • - poz. 1723, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent stației de transp. public. șos.Nicolina colt cu str. Salciilor S= 25 mp”,

 • - poz. 1724, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent Laborator de Medicina Legala, str. Buna Vestire 4,S = 3.448 mp. Cont. 27/1994”,

 • - poz. 1725, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent stației de transport public str. Tudor Neculai între Bl 930-936 S=18,60 mp”,

 • - poz. 1726, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent punct de masura termoteh.și atelier de intrare.S=29 mp.cont. 4/1995”,

 • - poz. 1727, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent rezervor 1.000 mc apa potabilă pentru Zona Nicolina S=2518 mp”,

 • - poz. 1731, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent Pct. Dispecer Zona Gradinari- Std. Gradinari S= 2 563 mp. cont. 7/1997”,

 • - poz. 1732, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sediu nou spitalul de urgente str.Pinului si corp B al Universitatii, S= 3304 mp”,

 • - poz. 1733, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent panou sos. Iasi - Tomesti km 2 , S= 6,7 mp”,

 • - poz. 1734, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Calea Chisinaului 1,BL.V1, S= 0,54 mp”,

 • - poz. 1735, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Izvor 2,BL.642, S= 18 mp”,

 • - poz. 1737, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 49,BL.520,SC.A, S=8,8 mp”,

 • - poz. 1738, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Plaiesilor 19, linga BL.L1, S=18 mp”,

- poz. 1741, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. Socola 108, S= 3 mp”,

- poz. 1742, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Tutora 3,SC.E,AP.4, S= 5,1 mp”,

- poz. 1743, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Nicolina 79,BL.986A,SC.C,ap.1, S= 4,08 mp”,

- poz. 1744, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 93,BL.V1,SC.B,AP.2,S= 1,65 mp”,

- poz. 1745, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. T.Vladimirescu 46,SC.B, S= 1,26 mp”,

- poz. 1746, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Socola 3,BL.D3,SC.A,AP.1,S= 8,16 mp”,

- poz. 1747, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Ciurchi 115,BL.F1,SC.F,parter,S= 6,7 mp”,

- poz. 1748, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. Chimiei 15,BL.D3,AP.2, S= 7,6 mp”,

- poz. 1749, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Salciilor 7,BL.829,SC.C,parter,S= 2,59 mp”,

- poz. 1751, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren str. Musatini NR.17,BL.R4-1,SC.B,parter,AP.1,S= 8 mp”,

- poz. 1752, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren str. I. Simionescu (fosta Dreptatii), S=1,56 mp”,

- poz. 1753, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren garaj Pacurari, bl.602 si 598 (loc 2), S= 18 mp”,

- poz. 1754, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren garaj Pacurari, bl.602 si 598 (loc

 • 1), S= 18 mp”,

- poz. 1760, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren garaj sos. Nicolina, bl.991A si 991B (loc 6) S= 18 mp”,

- poz. 1761, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren garaj sos. Nicolina, bl.991A si 991B (loc 5) S= 18 mp”,

- poz. 1762, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren garaj sos. Nicolina, bl.991A si 991B (loc 4) S= 18 mp”,

- poz. 1764, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Silvestru 13,BL.G1,SC.Ap 4,S=2,24 mp”,

- poz. 1765, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 49,BL.520,SC.A, S=0.6 mp”,

- poz. 1766, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Canta 4,BL.537,SC.B,AP.1, S=4,9 mp”,

- poz. 1767, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Libertatii 54,BL.611B,AP.1,S=3 mp”,

- poz. 1768, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute dr. Savini 7,BL.R1,SC. A,Ap.2,S=7,76 mp”,

- poz. 1769, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Gradinari 28,BL.F5,SC.B,Ap 7,S=3,6 mp”,

- poz. 1770, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Pictorului 3,BL.V1,SC.B,AP 4,S=3,6 mp”,

- poz. 1771, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. N. Iorga, S=6,41 mp”,

- poz. 1772, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Primaverii, BL.P1, SC.D, AP.4,S=5 mp”,

- poz. 1773, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren str. Cerna NR.10,BL.B1,SC. A, parter, AP.5, S=18,82 mp”,

- poz. 1779, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj sos.Nicolina, LAT.BL.991A-991B, S=18 mp”,

- poz. 1780, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj sos.Nicolina, LAT.BL.991A-991B,S=18 mp”,

- poz. 1781, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj sos.Nicolina, LAT. BL.991A-991B, S=18 mp”,

- poz. 1782, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj sos.Nicolina, LAT. BL.991A-991B, S=18 mp”,

- poz. 1783, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Pacurari intre BL.602-598, S=18 mp”,

- poz. 1784, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Pacurari intre BL.602-598, S=18 mp”,

- poz. 1785, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Pacurari intre BL.602-598, S=18 mp”,

- poz. 1786, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Pacurari intre BL.602-598, S=18 mp”,

- poz. 1787, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent panou sos. Bucium 24, S=0,9 mp”,

- poz. 1788, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Poitiers 49,BL.B2,TR.3,AP.2, S=1,52 mp”,

- poz. 1789, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute T. Vladimirescu 107, SC.A, AP1, S=3,96 mp”,

- poz. 1790, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 114, BL.A3, SC.1, AP.4,S=4 mp”,

- poz. 1791, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute V.Lupu 5, BL.V3, SC.B, AP.1 S=5,3 mp”,

- poz. 1799, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute A.Barsescu 4, parter, Ap.4, S=3 mp”,

- poz. 1800, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strp. Silvestru 7,BL.14, Sc.C Ap. 2, S=5,81 mp”,

- poz. 1802, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent panou Bucium 18, S=1,5 mp”,

- poz. 1803, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent sp. comercial Complex Avram Iancu S=38,27 mp”,

- poz. 1804, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute bd. Tutora 4, BL.V, SC.E, AP.4 S=6,9 mp”,

- poz. 1805, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Diminietii 1, BL.791, SC.A, parter, S=2,52 mp”,

- poz. 1806, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent garaj Izvor 2, BL.642, S=18 mp”,

- poz. 1807, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren sos. Nationala NR.182 ,BL.A2, SC.A, parter, AP.3, S=2,1 mp”,

- poz. 1809, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren servitute sos. Nicolina 85, BL.988A, SC A, ap. 3, S=4 mp”,

- poz. 1810, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren servitute Al. Pacurari 12, BL.G2, SC.A, parter, S=6,23 mp”,

- poz. 1811, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren servitute Smirdan 1, BL.73, SC.A, AP.4, S=3 mp”,

- poz. 1812, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren servitute V.Lupu 89, BL. V2, SC.C, AP.1,S=5,01 mp”,

- poz. 1813, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren servitute V.Lupu 124A, BL.A1, AP.1 S=9,6 mp”,

- poz. 1820, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren servitute C.A.Rosetti 1,BL.304, parter, S=3,84 mp”,

- poz. 1821, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren servitute Nicolina 11, BL.A5,

SC.A, AP.1 ,S=11,81 mp”,

- poz. 1822, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren str. Milcov, nr. 6, BL.1206, SC.B, AP.3, S=2,52 mp”,

- poz. 1823, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren b-dul Cantemir nr. 2, SC.A, parter, S=4,92 mp”,

- poz. 1824, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren b-dul Alexandru cel Bun nr. 49,BL. Y1, S=4,84 mp”,

- poz. 1825, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren BL.D6, SC.A, Ap. 3, S=6,06 mp”,

- poz. 1826, coloana 4 va avea următorul cuprins BL.K2-6, SC.K, Ap. 4, S=9,26 mp”,

- poz. 1827, coloana 4 va avea următorul cuprins

121 in spatele BL.11-13, S=18 mp”,

- poz. 1828, coloana 4 va avea următorul cuprins

121 in spatele BL.11-13, S=18 mp”,

- poz. 1829, coloana 4 va avea următorul cuprins

121 in spatele BL.11-13, S=18 mp”,


aferent servitute bd. Socola 13,


“teren


“teren


“teren


“teren


aferent servitute Sf. Lazar 26,


aferent servitute


aferent servitute


aferent servitute


V.Lupu 113-


V.Lupu 113-


V.Lupu 113-


- poz. 1830, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren

aferent servitute Nicolina 4,


BL.C9, SC.A, AP.3-4, S=3,28 mp”, - poz. 1831, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren aferent servitute Strapungerea Silvestru 16, BL.T1, SC. B, tr. 5 S=5mp”,

- poz. 1835, coloana 4 va avea următorul cuprins “teren situat în str. Sf. Lazar -Zona Palat (aferent ansamblului de vestigii), S= 2247,95 mp”, iar coloana 6 “665393,2 “,

- poz. 1909, coloana 6 va avea următorul cuprins “31700.00 “.

Art.11. Se aprobă modificarea Anexei 4 (Direcția de Asistenta Comunitara) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

 • I) de Batrani Sf. împărați Constantin si Elena

 • A) se abrogă pozițiile: 1,2,3,4,5.

 • II) Cantina de Ajutor Social

A) se modifica următoarele poziții:

- poz. 1, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 998761,74'';

 • III) Direcția de Asistență Comunitara

 • A) se abrogă pozitia 1;

 • B) se modifica următoarele poziții:

- poz. 2, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 22933,03'';

- poz. 3, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 770,17'';

 • IV) Caminul de Pensionari Cuvioasa Parascheva

a) se modifica poz. 2, coloana 6, care va avea urmatorul cuprins ‘' 2341000,00'';

Art. 12. Se aprobă modificarea Anexei 8 (Unități de Invatamant) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011 în sensul că poz. 84 “teren aferent Colegiului Agricol și de Industrie Alimentara Vasile Adamachi” se aborgă.

Art. 13. Se aprobă modificarea Anexei 9 (Unități Sanitare) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

 • I) Spitalul Clinic de Recuperare :

 • - poz. 1, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 4132630.3'';

 • - poz. 2, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 28646190.00'';

 • - poz. 3, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 1733360.00'';

 • - poz. 4, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 154480.00'';

 • - poz. 5, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 27780.00'';

 • - poz. 6, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 14050.00'';

 • - poz. 7, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 80.00'';

 • - poz. 8, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 1333870.00'';

 • II) Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”:

 • A) se abroga pozitiile: 36, 37.

 • B) Se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 1, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 6289849.00'';

 • - poz. 2, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 15908498.00'';

 • - poz. 4, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 2564613.00'';

 • - poz. 5, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 2962826.00'';

 • - poz. 6, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 1478688.00'';

 • - poz. 8, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 19677737.00'';

 • - poz. 29, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 3247227.00'';

 • - poz. 34, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 21883924.00'';

 • - poz. 39, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 111861.00'';

 • III) Spitalul Clinic Dr. “C. I. Parhon”:

 • - poz. 1, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 35395912,63'';

 • - poz. 2, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 14233436,50''

 • - poz. 4, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 266131''

 • - poz. 7, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 50654''

 • - poz. 8, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 30026200''

 • - poz. 9, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 16092274,94''

Art.14. Se aprobă modificarea si completarea Anexei 10 a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, in sensul ca valorile de inventar ale bunurilor vor fi cele cuprinse in Anexa 12.

Art.15. Se aprobă modificarea Anexei 11 (Regia Autonomă de Transport

Public) a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011, după cum urmează :

I) Bunuri imobile:

 • A) după poziția 291 a se introduc 62 poziții noi, conform Anexei 13.

 • B) se abrogă urmatoarele pozițiile: 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80;81; 82; 83; 84; 88; 89; 90; 92; 94; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114;115; 116; 117; 119; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 132; 141; 142; 143; 144; 202; 222; 226; 274; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 288;

 • C) se modifica urmatoarele pozitii:

 • - poz. 145, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 49.744,19'';

 • - poz. 146, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 53.946,83'';

 • - poz. 209, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 7.115.531,68'';

 • - poz. 210, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 126.961,09'';

 • - poz. 215, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 372.062,20'';

 • - poz. 219, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 256.406,23'';

 • - poz. 225, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 156.074,64'';

 • - poz. 228, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 195.338,98'';

 • - poz. 231, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 3.404.789,65'';

 • - poz. 235, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 1.227.534,72'';

 • - poz. 236, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 930.108,18'';

 • - poz. 238, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 383.482,76'';

 • - poz. 269, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 1.010.075,16'';

 • - poz. 270, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 659,14'';

 • - poz. 271, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 694,75'';

 • - poz. 272, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 755,37'';

 • - poz. 273, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 755,37'';

 • - poz. 275, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 438,20'';

 • - poz. 276, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 2.654.579,82'';

- poz. 277, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 818,96'';

- poz. 287, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 667.695,74'';

- poz. 290, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 563,73'';

- poz. 291, coloana 6 va avea urmatorul cuprins ‘' 2.587,40'';

Art.16 Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17 Bunurile cuprinse în anexele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, se dau in administrare, prin gestiune directă, către direcțiile si serviciile de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului Local, respectiv DAPPP, Direcția Tehnică și Investiții, Instituția Arhitectului Șef.

Art.18 Bunurile cuprinse în anexele 12,13, se administrează și exploatează, prin gestiune delegată, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice încheiat de Municipiul Iasi cu S.C. Dalkia Termo Iași S.A., respectiv Contractului de concesiune încheiat cu RATP.

Art.19 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 20 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Navodaru Laurentiu

Nr. 326 din 18 decembrie 2012

Total

consilieri

locali

25

Prezenti

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0