Hotărârea nr. 226/2012

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2012HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor lașului 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.09.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 83833 / 14.09.2012, întocmit de către Biroul Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere Anexa 1 cu Programul Sărbătorilor Iașului 2012;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă

nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea Sărbătorilor lașului 2012, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Programul poate fi completat, ulterior, cu alte acțiuni menite să aducă un plus de valoare ediției din acest an a Sărbătorilor Iașului, acțiuni care vor fi aprobate de Primarul Municipiului Iași.

Art.2. Cheltuielile vor fi alocate din bugetul local, capitolul bugetar 54.02.50 -Alte servicii publice generale, articolul bugetar 20.30.30, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, poziția „Donații și sponsorizări” și poziția „Olimpiade și concursuri școlare”, precum și din contul 5007 - „Donații și sponsorizări neutilizate din anii anteriori”.

Art.3. Serviciile și lucrările executate în mod special pentru buna desfășurare a Sărbătorilor Iașului 2012, de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași vor fi susținute tot din capitolele bugetare de la art. 2, în sumă maximă de 250.000 lei.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Servicii pentru Comunitate, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Control Intern și Managementul Calității, Instituției Arhitectului Șef, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Juridice, SC Termoservice SA, SC Ecopiața SA, SC Servicii Publice SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliției Locale Iași, Direcției Locale de Asistență Comunitară, Casei de Cultură a Municipiului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Servicii pentru Comunitate, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnica și Investiții, Direcția Economica și Finanțe Publice Locale, Direcția Control Intern și Managementul Calității, Instituția Arhitectului Șef, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Juridica, SC Termoservice SA, SC Ecopiața SA, SC Servicii Publice SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliția Locala Iași, Direcția Locala de Asistență Comunitară, Casa de Cultură a Municipiului.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Marius Eugen Ostaficiuc    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 226 din 28 septembrie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

Anexa 1

Sărbătorile lașului 2012

I. Manifestări coordonate și finanțate de Primăria Municipiului Iași:

Ceaiul Pelerinilor- loc de desfasurare: Mitropolie, Cantina de ajutor social, in perioada 11

14.10.2012

Cazare pentru Pelerini-loc de desfasurare: str. Col Langa, in perioada de 11-14.2012

2 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

Masa Pelerinilor- loc de desfasurare:Cantina de ajutor social, in data de 14.10.2012

Concert muzică dance- loc de desfasurare :Palatul Culturii, in data de 14.10.2012

Joc de artificii-loc de desfasurare: Palatul Culturii, in perioada 14.10.2012

Seara Lăutărească- loc de desfasurare: Str. Sarmisegetuza-in perioada 12 si 13.10.2012

Dance In The Light Parade- loc de desfasurare: Alexandru cel Bun, Dacia, Nicolina, Tudor

Vladimirescu, Tatarasi, Copou, Centrul Civic, in perioada 10-16.10.2012

Seara Valorilor- loc de desfasurare Sala Mare a Primariei, in perioada 14.10.2012

Demonstrație de parașutism - loc de desfasurare: Esplanada Teatrului National, in perioada

14.10.2012

(Re)cunoașteți Iașul- loc de desfasurare:Iasi, in perioada 7-16.10.2012 Iașul tău - concurs de fotografii- loc de desfasurare:Primaria Iasi, in perioada 7-16.10.2012 Pelerin în Iași - tur gratuit al principalelor obiective turistice religioase loc de desfasurare: Centrul lașului, in perioada 13 - 15.10.2012

IA ȘI marchează- loc de desfasurare: Stadionul „Emil Alexandrescu”, in perioada 10

23.10.2012

Sărbătorile lașului - promovare și servicii suport (avize PSI, curățenie etc.)- in perioada 1

20.10.2012

Festivalul „Trandafir de la Moldova”- loc de desfasurare: Casa de Cultura a Studentilor, in data de 6.10.2012

Promenada costumelor de epocă- loc de desfasurare: Alexandru cel Bun, Dacia, Nicolina, Tatarasi, Copou, Centrul Civic, in perioada 12-14.10.2012

Noaptea Albă a lașului- loc de desfasurare:12 locații din Iași, in data de 06.10.2012 Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret - loc de desfasurare:Teatrul Luceafarul 6

12.10.2012

Sărbătoare în cartierele Iașului - loc de desfasurare: Alexandru cel Bun, Dacia, Nicolina, Tatarasi, Copou, Centrul Civic, in perioada 8-14.10.2012 Premiile USR Iași: loc de desfasurare Casa cu Absida, in data de 20.10.2012 Săptămâna Europeană a Democrației Locale: Centrele de Cartier, in perioada 10- 16.10.2012

Zilele Fotografiei Ieșene- loc de desfasurare: Ateneul Tatarasi, Moldova Mall, Parcul Copou, Primaria Municipiului Iasi, in perioada 3-20.10.2012

Festival de poezie “Grigore Vieru”- loc de desfasurare: Muzeul Mihai Eminescu si Muzeul Vasile Pogor, in data de 10.10.2012

„Săptămâna Europeană a Democrației Locale" - loc de desfasurare Centrul de Cartier Alexandru cel Bun, in data de 16 octombrie 2012

Pasaj in timp - Expozitie de fotografie si arta la Pasajul Hala Centrala, in perioada 6 - 16 octombrie 2012

Retragerea cu torțe: loc de desfasurare: Bd. Stefan cel Mare, in data de 14.10.2012 II. Manifestări în organizarea altor instituții:

Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului”-Mesteri si Mestesuguri traditionale din Moldova, ed. aV-a, in perioada 12-14 octombrie 2012, loc de desfasurare strada Lapusneanu Filarmonica de Stat „Moldova”

-Recital extraordinar Razvan Suma, in data de 2.10.2012

-Deschiderea stagiunii 2012-2013 Filarmonica din Iasi la a 70-a aniversare, in data de 5.10.2012

-Concert extraordinar orchestra simfonica, in data de 12.10.2012

-Concert simfonic extraordinar Maestru Ilarion Ionescu-Galati, in perioada 19.10.2012 -Concert vocal simfonic-extraordinar-orchestra simfonica 26.10.2012 -Orchestra simfonica-Tribuna tinerilor interpreti, loc de desfasurare: Complexul Palas, in data de 27.10.2012

Ateneul Tătărași

-Mini expozitie scultura lemn-Mihai Ciuc, in data de 3.10.2012

-In pasi de dans, in data de 4.10.2012

-A venit toamna, in data de 5.10.2012

-Revedere cu Eminescu, in data de 6.10.2012

-Atelier arte plastice, in data de 11.10.2012

-Calea eroilor -istoria unei capodopere, in data de 11.10.2012

-Vernisajul expozitiei „Salonul de arte vizuale al elevilor, in data de 12.10.2012

-Concert de muzica Militara, loc de desfasurare: in fata Atelierului Tatarasi, in data de

12.10.2012

-Expozitia „Salonul de arte vizuale al elevilor, in data de 12.-25.10.2012

-„Vreau sa fiu actrita”, in data de 12.10.2012

-Spectacolul folcloric IA-TI MIREASA ZIUA BUNA... in data de 17.10.2012

-Vernisajul expozitiei de pictura Viziuni abstracte-Marinela Rusu, in data de 17.10.2012 -Lansare de carte si Conferinta „Despre conditia femeii in Iran” de Daniela Zeca, in data de

26.10.2012

Biblioteca „Gheorghe Asachi”--

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”

Garnizoana Iași

-Concert de muzica Militara a Garnizoanei Iasi, loc de desfasurare: Parcul Copou, in data de 08.10.2012, in Cartierul Pacurari in data de 9.10.2012, Cartier Alexandru in data de 10.10.2012,

In Palas Mall in data de 11.10.2012, in Ateneul Tatarasi in data de 12.10.2012, in Palatul Ostirii in data de 13.10.2012

-Expozitie de pictura/arta religioasa-preot Sava, loc de desfasurare:Cercul Militar Iasi, in perioada 8-15.10.2012

-Simpozion”Cuvioasa Parascheva ocrotitoarea Moldovei”, loc de desfasurare:Cercul Militar Iasi, in perioada12.10.2012

-Ziua Portilor Deschise -160 de ani de la punerea pietrei de temelie a marii cazarmi de la Copou, loc de desfasurare Palatul Ostirii, in data de 13.10.2012 Colegii, școli și licee ieșene

Cluburi și federații sportive

-Cupa Iasului, in data de 11-13.10.2012-Turneu de Table si Backgammon, loc de desfasurare: restaurant Cotnari

Fundația EUROED - Zilele MyStory, 10 - 12 octombrie 2012, Iași

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

-Arhiepiscopia Iasilor, Protopopiatul II Iasi, „Parohia Intrarea Domnului In Ierusalim”-Iasi-Actiune de Sfiintire a bisericii, loc de desfasurare: In fata demisolului, pe o parte de trotuar, in data de 13.10.2012

Muzeul Literaturii Române Iași

- Expozitia ”Palete peste timp”, in data de 21.09 - 18.10.2012

- „Lunca amintirilor”, in data de 5.10.2012

- Lansare de carte”Ereziile de la Iasi”, in data de 10.10.2012

- „Mari doamne ale scenei romanesti”, in data de 12.10.2012

- Auditii din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Romane Iasi, in perioada de 12

25.10.2012

Complexul Muzeal Național „Moldova”

Teatrul de Copii și Tineret „Luceafărul”

Universitatea de Științe Agricole și medicină Veterinară

-Workshop “Agricultura-oportunitati si perspective”, in data de 22.10.2012 -Spectacol de opera, loc de desfasurare: Aula Magna “Haralam Vasiliu”, in data de 22.10.2012 -Simpozion stiintific international “100 de ani de invatamant superior agronomic la Iasi, in data de 23.10.2012, organizat de Facultatea de Agricultura

-Workshop-“cercetare si inovare in agricultura”, in data de 24.10.2012

-Simpozion stiintific international, in data de 24.10.2012

-Adunarea festiva 100 de ani de invatamant superior agronomic la Iasi, -Te Deum, in data de

25.10.2012

--Dezveliri de statui si busturi ale unor personalitati marcante din istoria Universitatii, in data de

25.10.2012

-Concert de Camera in Aula “Haralam Vasiliu”, in data de 25.10.2012

Universitatea de Artă „George Enescu”-Manifestare artistica studenteasca „Orizonturi

plastice”, loc de desfasurare in fata Teiului lui Eminescu din Parcul Copou, in data de

12.10.2012

Teatrul Național „Vasile Alecsandri”-Spectacolul Iasi in Carnaval de V.Alecsandri, loc de

desfasurare Sala Mare a Teatrului National, in data de 14.10.2012

Palas Mall - Expoziție de caricaturi CREM, loc de desfasurare: Holul Central al Salii Mari a Complexului Palas, in data de 15.10.2012

Oameni și Companii-Conferinta „Management Modern in Administratie: Solutii IT pentru o administratie publica locala eficienta, ed.aVa, in data de 5.10.2012”

Casa de Cultură a Studenților Iași

-Spectacol de Teatru de Moda-loc de desfasurare: Gaudeamus, in data de 4.10.2012

-Trandafiri de la Moldova- loc de desfasurare: Gaudeamus, in data de 6.10.2012

-„Poem irlandez pentru suflet” -loc de desfasurare: Sala Ludic, in data de 9.10.2012

-„Conu Leonida fata cu reactiunea”de I.L. Caragiale, loc de desfasurare: Sala Ludic, in data de

16.10.2012

„Cerere in casatorie” dupa A.P.Cehov-loc de desfasurare: Sala Ludic, in data de 23.10.2012 „Quasar 30 aniversare”- loc de desfasurare: Gaudeamus, in data de 26-27-28.10.2012 „Despre Corpul Femei” dupa M. Visniec, in data de 30.10.2012

Campanie de informare despre bolile infectioase-Campanie mobila rural si urban, loc de desfasurare: in amfiteatrul Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” din Iasi, in data de 5.10.2012

Opera Națională Română Iași

- Gala de deschidere a sălii mari a Teatrului Național, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, in data de 10.10.2012

-    Coruri Ortotodoxe Românești și Rusești, loc de desfasurare: Catedrala Mitropolitană Iași, in data de 13.10.2012

-    Premieră „D'ale carnavalului” , loc de desfasurare: Teatrul Național, in data de 21.10.2012

-    Spectacol de operă „Don Giovanni” , loc de desfasurare: Teatrul Național, in data de

27.10.2012

World Wide Fund for Nature Romania - Expoziție de fotografie România Sălbatică, loc de desfășurare: Piata Unirii, in perioada 10-24.10.2012

Galeriile de Artă Dana

-    Expozitie de pictură - Neculai Gh. Iorga, loc de desfasurare: Galeriile de Artă Dana - Str. prof. Cujbă nr. 17, in perioada 1-20.10.2012

-    Expoziție de grafică - Vladimir Șetran, loc de desfasurare: Galeriile de Artă Dana - Str. prof. Cujbă nr. 17, in perioada 22.10 - 10.11.2012

-    Expoziție de grafică și pictură - Ion Iancuț, loc de desfasurare: Galeriile de Artă Dana - Str. Lapusneanu nr. 7 - 9, in perioada 22.10 - 10.11.2012

-    Expoziție de pictură „Galeriile de Artă Dana", loc de desfasurare: Primăria Municipiului Iași, in perioada 06 - 19.10.2012

Buget de cheltuieli estimat: 1.000.000 lei

SĂRBĂTORILE IAȘULUI - PROGRAM ZILNIC

Marti, 2 octombrie 2012

5    7

19.00, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Recital extraordinar Razvan Suma

Organizator: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Miercuri, 3 octombrie 2012

12.00, Ateneul Tătărași

Mini expoziție sculptură lemn - Mihai Ciuc

Organizatori: Ateneul Tătărași, Asociația Meșterilor Populari din Moldova.

Joi, 4 octombrie 2012

17.00, Casa de Cultură a Studenților - Sala Gaudeamus

Spectacol de Teatru de Moda

Organizator: Kasta Morrely

18.00, Ateneul Tătărași

În pași de dans - spectacol de balet și dans sportiv susținut de Cluburile de balet și dans ale Ateneului Tătărași

Organizator: Ateneul Tătărași

Vineri, 5 octombrie 2012

14.30 - 16.00, Sala de festivități a Colegiului Național Iași

Colegiul National - vocația europeană și valori tradiționale

6 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

Organizator: Colegiul Național Iași

12.00, Amfiteatrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Paraschiva”

Conferința de lansare a programului de informare și prevenție în domeniul bolilor infecțioase

Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Paraschiva”. Parteneri: Portalul www.medicalmanager.ro, Primăria Municipiului Iași 14.00 - 20.00,

Conferința „Management Modern în Administrație: Soluții IT pentru o administrație publică locală eficientă”, ediția a V-a

Organizatori: Oameni și Companii, administrație.ro. Parteneri: Microsoft, Primăria Municipiului Iași 18.00, Ateneul Tătărași

A venit toamna, spectacol susținut de Ansamblul Coconițe și membrii cursului de chitară coord. Adrian Grădinaru.

Organizator: Ateneul Tătărași

19.00, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Deschiderea stagiunii 2012 - 2013 - Filarmonica din Iași la a 70-a aniversare

Organizator: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Sâmbătă, 6 octombrie 2012

10.00 - 10.45, Bd. Ștefan cel Mare - Piața Unirii - Str. Lăpușneanu - Casa de Cultură a Studenților Parada cântecului și portului popular susținută de ansamblurile participante la Festivalul „Trandafir de la Moldova”

Organizator: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și Primăria Municipiului Iași

11.00 - 17.00, Casa de Cultură a Studenților

Festivalul de cântece și jocuri populare tradiționale „Trandafir de la Moldova”, ediția a XLIV-a Organizator: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și Primăria Municipiului Iași

11.00, Ateneul Tătărași

Revedere cu Eminescu, spectacol susținut de Cluburile Ateneului Tătărași: Cenaclul „Spune Ceva” și Trupa clasei de teatru „Thalienii”

Organizator: Ateneul Tătărași 17.00, Ateneul Tătărași

Cenușăreasa, spectacol de teatru-dans, regie Alice Ioana Șfaițer

Organizator: Ateneul Tătărași

Luni, 8 octombrie 2012

10.00- 22.00, Iulius Mall

„Sărbătorile Iașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași

18.00 - 20.00, Parcul Copou

7 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

Concert de muzica militară a Garnizoanei Iași

Organizator: Garnizoana Iași

Marti, 9 octombrie 2012

5    7

10.00- 22.00, Iulius Mall

„Sărbătorile lașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași

18.00 - 20.00, Cartierul Pacurari,

Concert de muzica militară a Garnizoanei Iași

Organizator: Garnizoana Iași

20.00, Casa de Cultură a Studenților - Sala Studio „Ludic"

„Poem irlandez pentru vioara și suflet"

Organizator: Casa de Cultură a Studenților Iași

Miercuri, 10 octombrie 2012

10.00- 22.00, Iulius Mall

„Sărbătorile Iașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași 17.00, Muzeul „M. Kogălniceanu”

„Actualitatea istoriei în viata cetătii” - dezbatere istoriografică cu invitați de marcă

Organizator: Asociația Profesorilor de Istorie Iași. Parteneri: Complexul Muzeal Moldova, Univ. Al. I.

Cuza, Institutul de Istorie

ora 17.30, Galeriile „Pod - Pogor”

Lansare de carte: „Ereziile de la Iași” de Ion Mânzatu. Prezintă: Liviu Antonesei

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Editura Junimea Iași.

18.00 - 20.00, Cartier Alexandru cel Bun

Concert de muzica militară a Garnizoanei Iași

Organizator: Garnizoana Iași

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Gala de deschidere a sălii mari a Teatrului National - interpretează soliștii, Corul, Corul de copii Juniorii Operei și Orchestra Operei Naționale Române Iași Organizator: Opera Națională Română Iași

Joi, 11 octombrie 2012

9.30 - 11.30, Primăria Municipiului Iași

Zilele MyStory - deschiderea oficială

Organizator: Funda ia EuroEd

10.00- 22.00, Iulius Mall

8 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

„Sărbătorile lașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași 11.00, Ateneul Tătărași

Atelier arte plastice pentru copiii de gimnaziu „ Cromatica autumnală ", prof. Mihai Zaiț

Organizator: Ateneul Tătărași

12.00, Sala de festivități a Colegiului „C. Negruzzi” Iași

„Prelecțiuni negruzziste” - educație, cultură, devenire în spațiul lașului

Organizator: Colegiul „C. Negruzzi” Iași. Parteneri: Asociația Părinților, personalități - foști elevi ai colegiului

14.00, Galeriile de Antichități „D. Grumăzescu”

„Pe străzile lașului - pe urmele personalităților ieșene”. Masă rotundă organizată de elevi cu personalități din domeniul cultural - istoric al Iașului

Organizator: Consiliul Județean al Elevilor Iași. Parteneri: Galeriile de Antichități „D. Grumăzescu”, TVR Iași

15.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Iașului la table și backgammon - înscrierea participanților

Organizator: Clubul Sportiv de Table și Backgammon 6x5 Iași

16.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Iașului la table și backgammon - începerea concursului

Organizator: Clubul Sportiv de Table și Backgammon 6x5 Iași

18.00, Ateneul Tătărași

Prezentarea filmului documentar artistic Calea eroilor - istoria unei capodopere (2012, prezentarea filmului ENERGOBIT, regia Horia Muntenus). Cu participarea regizorului Horia Muntenus de la Cluj. Organizator: Ateneul Tătărași

18.00 - 20.00, Palas Mall,

Concert de muzica militară a Garnizoanei Iași

Organizator: Garnizoana Iași

Vineri, 12 octombrie 2012

10.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Iașului la table și backgammon

Organizator: Clubul Sportiv de Table și Backgammon 6x5 Iași

10.00 - 19.00, Str. Al. Lăpușneanu

„Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, ed. a V-a. Expoziție de obiecte tradiționale autentice, demonstrații de măestrie meșteșugărească.

Organizator: Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului” Iași. Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asociația „AL. Lăpușneanu” Iași, Asociația Dialog pentru Dezvoltare (ADD) Iași, Asociația Meșterilor Populari din Ținutul Neamț, Parohia „Sfântul Nicolae” din com. Aroneanu, Fundația „Izvor” Iași, Agentia de turism ICAR TOURS Iași

10.00- 22.00, Iulius Mall

9 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

„Sărbătorile lașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași 11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași 12.00, Teiul lui Eminescu - Parcul Copou

Vernisajul expoziției „Orizonturi plastice” - lucrări de pictură, sculptură, grafică, arte decorative și design.

Organizator: Universitatea de Arte „George Enescu” Iași - Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design

14.00, ISJ corp C

Vernisajul acțiunii „Iași - citadelă a culturii și civilizației” - concurs - expoziție de artă plastică pentru elevi

Organizator: ISJ Iași. Partener:Asociația Profesorilor de arte viziuale Iași,

14.00 - 15.00, Cercul Militar Iași

Simpozion „Cuvioasa Parascheva ocrotitoarea Moldovei”

Organizator: Garnizoana Iași

14.30 - 16.30, Muzee și obiective istorice din Iași

„Adoptă un monument!” - prezentarea inedită de către elevi a monumentelor istorice ale Iașului Organizator: Colegiul Național. Parteneri: Primăria Iași, Muzeul Literaturii Române 17.00, Ateneul Tătărași

Vernisajul expoziției „Salonul de arte vizuale al elevilor” Ediția a III-a.

Organizatori: Ateneul Tătărași, Școala „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iași, Cercul de artă plastică „N.N.Tonitza”, ASTRA-Desparțământul “M. Kogălniceanu” Iași , Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași

Prezintă: prof. univ. Mihai Pastragus și prof. dr. Teodor Hasegan

17.00, Colecția „Istoria Teatrului Românesc” (etajul muzeului „Mihai Eminescu” - Parcul Copou) „Mari doamne ale scenei românești”, expoziție memorială (obiecte de artă plastică și decorativă, fotografii originale, costume ale marilor artiste dramatice ieșene), colocvii, momente artistice Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Parteneri: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și Universitatea de Arte „George Enescu”, la

18.00, Ateneul Tătărași

Concert de muzică militară în fața Ateneului Tătărași

Organizator: Garnizoana Iași și Ateneul Tătărași

19.00, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Concert simfonic extraordinar

Organizator: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

20.00, Ateneul Tătărași

„Vreau să fiu actriță”, de Robert Mauro, în regia și interpretarea Ancăi Sigartău

10 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

Organizator: Ateneul Tătărași

Sâmbătă, 13 octombrie 2012

8.00 - 13.00, Bd. Vasile Lupu

Sfințirea Bisericii „Intrarea Domnului în Ierusalim”

Organizator: Arhiepiscopia lașului, Protopopiatul II Iași, Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” 08.00 - 24.00, Galeriile Tonitza

„Mirajul cetății” - expoziție de arte vizuale a profesorilor ieșeni

Organizator: Asociația Profesorilor de Arte Vizuale. Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici Iași, Universitatea „G. Enescu” Iași 10.00 - 19.00, Str. Al. Lăpușneanu

„Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, ed. a V-a. Expoziție de obiecte tradiționale autentice, demonstrații de măestrie meșteșugărească.

Organizator: Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului” Iași. Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asociația „AL. Lăpușneanu” Iași, Asociația Dialog pentru Dezvoltare (ADD) Iași, Asociația Meșterilor Populari din Ținutul Neamț, Parohia „Sfântul Nicolae” din com. Aroneanu, Fundația „Izvor” Iași, Agentia de turism ICAR TOURS Iași

10.00- 22.00, Iulius Mall

„Sărbătorile Iașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași

10.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Iașului la table și backgammon

Organizator: Clubul Sportiv de Table și Backgammon 6x5 Iași

11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași

14.30 - 16.30, Muzee și obiective istorice din Iași

„Adoptă un monument!” - prezentarea inedită de către elevi a monumentelor istorice ale Iașului Organizator: Colegiul Național. Parteneri: Primăria Iași, Muzeul Literaturii Române 16.00 - 18.00, Palatul Ostirii

Ziua Porților Deschise - 160 de ani de la punerea pietrei de temelie a marii cazărmi de la Copou: Drill team „Lupii Negri”, Concert de muzica de estradă, Expoziție de fotografii.

Organizator: Garnizoana Iași

Catedrala Mitropolitană Iași

Coruri Ortotodoxe Românești și Rusești - interpretează Corul de bărbați al Operei Naționale Române Iași

Organizator: Opera Națională Română Iași

08.00 - 24.00, Galeriile Tonitza

„Mirajul cetății” - expoziție de arte vizuale a profesorilor ieșeni

Organizator: Asociația Profesorilor de Arte Vizuale. Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici Iași, Universitatea „G. Enescu” Iași 10.00 - 19.00, Str. Al. Lăpușneanu

„Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, ed. a V-a. Expoziție de obiecte tradiționale autentice, demonstrații de măestrie meșteșugărească.

Organizator: Asociația „ART - Meșteșugurile Prutului” Iași. Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asociația „AL. Lăpușneanu” Iași, Asociația Dialog pentru Dezvoltare (ADD) Iași, Asociația Meșterilor Populari din Ținutul Neamț, Parohia „Sfântul Nicolae” din com. Aroneanu, Fundația „Izvor” Iași, Agentia de turism ICAR TOURS Iași

10.00- 22.00, Iulius Mall

„Sărbătorile Iașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași 11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași 12.00 - 16.00, Parcul Teatrului Național, Palas, străzile centale ale orașului

„Cunoaște Iașul!” - proiect educațional de promovare a patrimoniului cultural al orașului de către elevi în rândul cetațenilor ieșeni și al oaspeților (expoziție de afise, distribuirea pliantelor informative despre monumentele și personalitățile ieșene, flyere pentru păstrarea curățeniei, sondaje de opinie, reportaje).

Organizator: Liceul Teoretic „Al. I. Cuza" Iași. Parteneri: ISJ Iași, Primăria Iași, părinții elevilor

14.30 - 16.30, Muzee și obiective istorice din Iași

„Adoptă un monument!” - prezentarea inedită de către elevi a monumentelor istorice ale Iașului Organizator: Colegiul Național. Parteneri: Primăria Iași, Muzeul Literaturii Române 19.00, Galeriile Tonitza

Vernisajul expoziției „Mirajul cetății” - expoziție de arte vizuale a profesorilor ieșeni.

Organizator: Asociația Profesorilor de Arte Vizuale. Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici Iași, Universitatea „G. Enescu” Iași

19.00, Sala Mare a Teatrului Național

Spectacolul Iașii în carnaval de Vasile Alecsandri

Organizator: Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

Luni, 15 octombrie 2012

10.00- 22.00, Iulius Mall

„Sărbătorile Iașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași

12 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași

18.00, Holul Central al Sălii Mari a Complexului Palas

Vernisajul expoziției de caricaturi „CREM”

Organizator: arh. Marin Crețu. Parteneri: Palas, Primăria Municipiului Iași, Apulum 94, Orion europe Marți, 16 octombrie 2012 10.00- 22.00, Iulius Mall

„Sărbătorile lașului prin ochi de copil” - expoziție cu lucrări ale preșcolarilor din grădinițile județul Iași

Organizator: Grădinița cu Program Prelungit 16 din cadrul școlii „Al. cel Bun”Iași. Parteneri: Iulius Mall, grădinițe din jud. Iași 11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași

20.00, Casa de Cultură a Studenților - Sala Studio "Ludic"

„Conu Leonida față cu reacțiunea" de I. L. Caragiale

Organizator: Casa de Cultură a Studenților Iași

Miercuri, 17 octombrie 2012

11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași 18.30, Ateneul Tătărași

Ia-ți mireasă ziua bună... - spectacol folcloric

Organizator: Ateneul Tătărași

Joi 18 octombrie 2012

11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași

Vineri 19 octombrie 2012

11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași

19.00, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

13 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012

Concert simfonic extraordinar. Maestrului Ilarion Ionescu - Galați „La Mulți Ani!”

Organizator: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Workshop „Strategii de promovare în cultură a speciilor de plante spontane”

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” -Centrul de cercetări horticole

Duminica 21 octombrie 2012 11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Premieră „D'ale carnavalului” - interpretează Baletul Operei Naționale Române Iași

Organizator: Opera Națională Română Iași

Luni 22 octombrie 2012 9.00 - 13.00, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Workshop „Agricultura - oportunități și perspective”

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași

14.30 - 16.30, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Workshop „Agricultura - oportunități și perspective”

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

17.00 - 18.30, USAMV Iași - Aula Magna „Haralamb Vasiliu”

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Spectacol de operă

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Marti 23 octombrie 2012 9.00 - 13.00, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Simpozion științific internațional Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” -Facultatea de Agricultură

11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași 14.00 - 18.00, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Simpozion științific internațional Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” -Facultatea de Agricultură

20.00, Casa de Cultură a Studenților - Sala Studio “Ludic”

„Cerere în căsătorie” după A. P. Cehov

Organizator: Casa de Cultură a Studenților Iași

Miercuri 24 octombrie 2012 9.00 - 12.30, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Workshop „Cercetare și inovare în agricultură”

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași 15.00 - 17.00, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Simpozion științific internațional Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Joi 25 octombrie 2012

9.00 - 12.30, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Adunarea festivă

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 11.00-17.00, Parcul Copou

Audiții din Fonoteca de aur a Muzeului Literaturii Române Iași: versuri de Grigore Vieru, în interpretarea actorului Nicolae Jelescu

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași. Partener: Casa de Cultură „Mihai Ursachi“ Iași

12.30 - 13.30, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Te Deum

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

15.00 - 16.30, USAMV Iași

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Dezveliri de statui și busturi ale unor personalități marcante din istoria Universității

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

17.00 - 18.30, USAMV Iași - Aula Magna „Haralamb Vasiliu”

„100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași” - Concert de cameră

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Vineri, 26 octombrie 2012 17.00, Ateneul Tătărași

Lansare de carte și conferință „Despre condiția femeii în Iran” de Daniela Zeca. Organizatori: Ateneul Tătărași și Editura Polirom

19.00, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Concert vocal - simfonic extraordinar

Organizator: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Sambata 27 octombrie 2012 19.00, Complexul Palas

Tribuna tinerilor interpreți

Organizator: Filarmonica de Stat „Moldova” Iași

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Spectacol de operă „Don Giovanni” - interpretează soliștii, Corul și Orchestra Operei Naționale Române Iași

Organizator: Opera Națională Română Iași

Luni, 29 octombrie 2012

17.00, Ateneul Tătărași

Vernisajul expoziției de pictură Viziuni abstracte - Marinela Rusu.

Organizator: Ateneul Tătărași

Marti 30 Octombrie

20.00, Casa de Cultură a Studenților - Sala Studio „Ludic"

„Despre corpul femeii" dupa M. Vișniec

Organizator: Casa de Cultură a Studenților Iași

21 septembrie - 18 octombrie 2012

Galeriile „Pod - Pogor”

„Palete peste timp”, expoziție de pictură a artistei Viorica Toporaș

Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din România. Lansarea cărții „Iulia Hasdeu - destin întrerupt” de prof. univ. dr. Crina Decusară - Bocsan. Prezintă: Valentin Ciucă și Liviu Apetroaie;

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iași 1 - 20 octombrie

Galeriile de Artă Dana - Str. prof. Cujbă nr. 17

Expozitie de pictură - Neculai Gh. Iorga Organizator: Galeriile de Artă Dana 06 - 19 octombrie

Primăria Municipiului Iași

Expoziție de pictură „Galeriile de Artă Dana" Organizator: Galeriile de Artă Dana 8 - 15. Octombrie 2012

Cercul Militar Iași

Expoziție de pictură/artă religioasă - preot Sava

Organizator: Garnizoana Iași 8 - 14 octombrie 2012

Seminar româno - american de patologia animalelor de companie și agrement

Organizator: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” -Facultatea de Medicină Veterinară 10 - 12 octombrie 2012, Iași

EuroEd - Zilele MyStory conștientizarea populației asupra valorilor pe care le reprezintă deopotrivă generaDia seniorilor Di tânăra generaDie Organizator: FundaDia EuroEd

10-24 octombrie 2012,

Piața Unirii ???

Expoziție de fotografie România Sălbatică - 50 de fotografii, prezentând locuri mai puțin cunoscute, dar impresionante, din România.

Organizator: World Wide Fund for Nature Romania 12 - 25 octombrie 2012

Galeriile de Artă „Ateneul Tătărași”

Expoziția „Salonul de arte vizuale al elevilor” Ediția a III a

Organizatori: Ateneul Tătărași, Școala „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iași, Cercul de artă plastică „N.N. Tonitza”, ASTRA-Desparțământul “M. Kogălniceanu” Iași , Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași

22 octombrie - 10 noiembrie

Galeriile de Artă Dana - Str. prof. Cujbă nr. 17 Expoziție de grafică - Vladimir Șetran Organizator: Galeriile de Artă Dana

Galeriile de Artă Dana - Str. Lapusneanu nr. 7 - 9 Expoziție de grafică și pictură - Ion Iancuț Organizator: Galeriile de Artă Dana 26 - 28 octombrie 2012

Casa de Cultură a Studenților - Sala Gudeamus

„Quasar a 30 -a aniversare”

Organizator: Casa de Cultură a Studenților Iași

17 sept - 20 octombrie 2012

Curtea Liceului „V. Alecsandri”

„Orașul în paginile conviețuirii” - prezentarea tradițiilor care au determinat conviețuirea în cetate a minorităților (armeni, evrei, lipoveni, greci, italieni etc.) și realizarea unei broșuri care va fi oferită autorităților locale

Organizator: Liceul „V. Alecsandri”. Parteneri: Primăria Iași, Comunități ale minorităților ce locuiesc de-a lungul timpului în Iași, Asociația Părinților Elevilor Liceului 1 - 14 octombrie 2012

Școala Normală „V. Lupu”, muzee și case memoriale din Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, BCU, Teatrul Național „V. Alecsandri", Observatorul astronomic

„Descoperă Iașii la Școala Discovery” - proiect de cunoaștere a valorilor Iașului de ieri si de astazi, dedicat elevilor de clasa a IX-a; vizite la obiective culturale de referință ale Iașiului, concurs de fotografie.

Organizator: Școala Normală „V. Lupu”. Parteneri: MLR, Muzeul de Istorie

10 - 15 octombrie 2012,

Colegiul „C. Negruzzi” Iași

Lansarea volumului I a Analelor Colegiului „C. Negruzzi”

Organizator: Colegiul „C. Negruzzi” Iași 10 - 20 octombrie 2012

Galeriile Tonitza

„Mirajul cetății” - expoziție de arte vizuale a profesorilor ieșeni.

Organizator: Asociația Profesorilor de Arte Vizuale. Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici Iași, Universitatea „G. Enescu” Iași

11 - 12 octombrie 2012

Școala „Ionel Teodoreanu” Iași

„Pledoarie pentru Iași” - portretul orașului prin desen și cuvânt. Expoziție de desene și concurs de eseuri.

Organizator: Școala „Ionel Teodoreanu” Iași. Parteneri: Casa Corpului Didactic Iași, Ateneul Tătărași, Muzeul Literaturii Române Iași, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, Școala „D.A. Sturdza” Iași, Școala „Al. cel Bun” Iași

12 - 14 octombrie 2012 „Hrană pentru pelerini” - activitate de voluntariat cu participarea a 150 de elevi la programul de ambalare și distribuție a pachetelor cu hrană rece pentru pelerini

Organizator: Colegiul Național, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”,Colegiul „I.C. Ștefănescu” Iași Parteneri: Mitropolia Moldovei si Bucovinei (Biroul de Asistență Socială Diaconia)

12 - 14 octombrie 2012

„Iași - citadelă a culturii și civilizației” - concurs - expoziție de artă plastică pentru elevi Organizator: ISJ Iași. Partener:Asociația Profesorilor de arte vizuale Iași,

18 / 18 la H.C.L. nr. 226 din 28 septembrie 2012