• Hotărârea 337/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea localizării unor artere existente
 • Hotărârea 336/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T146 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si utilitati pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 335/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2004 privind stabilirea modalităŃilor de acordare a gratuităŃilor si facilităŃilor pentru transportul în comun pe raza municipiului Iasi
 • Hotărârea 334/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată a 80 (optzeci) bucăŃi dale cu dimensiunile (1 45 x 0 95 x 0 15) m respectiv 40 (patruzeci) bucăŃi dale cu dimensiunile (5 5 x 1 40 x 0 2) m. scoase din uz către Primăria Comunei Brăesti judeŃul Iasi
 • Hotărârea 333/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiŃiile Legii 114/1996 în sedinŃa din 10.12.2012
 • Hotărârea 332/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iasi str. Gării bl. L20-22 de pe Tăbăcaru Claudiu – Marius pe łolescu Maria
 • Hotărârea 331/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iasi str. Petru Rares nr. 14 sc. E în suprafaŃă de 5 70 mp
 • Hotărârea 330/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 246 10 mp situat în Iasi str. Vasile Conta nr. 19 B
 • Hotărârea 329/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 357 93 mp situat în Iasi str. Vasile Urechia nr. 26
 • Hotărârea 328/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iasi sos. Nicolina nr. 19 bl. 952 în suprafaŃă de 57 17 mp
 • Hotărârea 327/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 325 84 mp situat în Iasi sos. Moara de Foc nr. 32A
 • Hotărârea 326/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 72/2011 privind,însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 325/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanŃii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinŃe din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iasi
 • Hotărârea 324/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 161 mp situat in str. Luca Arbore identificat cadastral in cvartalul 53 parcela (13352/1/2)
 • Hotărârea 323/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaŃă de 33 32 mp situat în Iasi B-dul Nicolae Iorga nr. 55B bl. R2 sc. A-B către dnul Aramă Adrian
 • Hotărârea 322/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă pentru desfasurarea activităŃii birourilor parlamentare
 • Hotărârea 321/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Municipiului Iasi
 • Hotărârea 320/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 -Legea recunostinŃei faŃă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei române din decembrie 1989
 • Hotărârea 319/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia « Locuinte colective in cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala-str. Smardan »
 • Hotărârea 318/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiŃiilor în eficienŃa energetică a blocurilor de locuinŃe din municipiul Iasi pentru familiile cu un venit mediu sub 500 euro/lună” a cererii de finanŃare si a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 317/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiŃiilor în eficienŃa energetică a blocurilor de locuinŃe din municipiul Iasi pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună” a cererii de finanŃare si a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 316/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc U2 Aleea Sucidava nr.2”
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc V1 str. łepes Vodă nr.2”
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc V3 str. łepes Vodă nr.1”
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc str. Arcu nr.5”
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc str. Arcu nr.3”
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15”
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc B3 B-dul. Stefan cel Mare si Sfânt nr.4”
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc 11 PiaŃa Unirii nr. 11 ”
 • Hotărârea 308/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc 9 PiaŃa Unirii nr.9 ”
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc 7 PiaŃa Unirii nr.7 ”
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică bloc 3 PiaŃa Unirii nr.3 ”
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2012
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuŃia preliminată a bugetului general al Municipiului Iasi la data de 31.12.2012
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local si vacantarea acestora în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Năvodaru Laurenţiu în funcţia de presedinte de sedinţe a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2012 – 2013
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind insusirea proiectului Stemei Municipiului Iasi
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea de denumire esplanadă şi pasaj
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a 5 sirene electrice
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi a 700 00 mp (58 00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării lucrărilor la obiectivul “Cantina de ajutor social Iaşi” şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi păstrarea destinaţiei imobilului
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea cofinantarii dotarilor la obiectivul “Centrul de zi pentru persoane varstnice Vovidenia-Iasi” si pastrarea destinatiei imobilului
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de beneficii de asistenţă socială pe raza Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 1000 mp situat în str. Brânduşa nr. 3
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a sistemelor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului ARCHIMEDES către R.A.T.P. Iaşi.
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului liber reprezentat prin parcela CC 3221/1 de 770 mp (Anexa A) situată în Str. Silvestru f.n. şi aprobarea schimbului de terenuri dintre imobilul din Str. Decebal nr. 17 în suprafaţă de 481 mp (Anexa B) proprietate privată cu echivalentul terenului proprietatea municipalităţii (Anexa C) în suprafaţă de 429 mp.
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 266 mp teren situat in Mun. Iasi str. Poligon nr. 9 ca urmare a atribuirii in proprietate a acesteia in conditiile Legii nr. 18/1991 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005 către persoanele indreptatite si completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 56 mp situat in Mun. Iasi str. Poligon nr. 9
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 316 mp situat în Iaşi – str. Zimbrului nr. 5 sector cadastral 1
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 344/2011 de atribuire în folosinta gratuita catre Institutul Regional de Oncologie Iasi a terenului în suprafata de 549 mp situat în Iasi str. General Berthelot nr. 8A
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenulului în suprafaţă de 74 mp situat în Iaşi şos. Nicolina nr. 1 bl. 928B către d-nul Zapodeanu Mihai
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Străpungerii Silvestru nr. 28 bl. CL7 în suprafaţă de 28 74 mp
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 2421 mp situat în str. Păcurari nr. 126 şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Parohia Sf. Mare Mucenic Mina
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Biblioteca Centrală Universitară M. Eminescu a suprafeţei de 12 mp de teren situat în faţa spaţiului pe care îl deţine din str. Lăpuşneanu nr. 34 în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu handicap
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 10 a H.C.L. 72/2011 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară a suprafeţei de 12 mp de teren situat în faţa PT 5 Gară str. Străpungerii Silvestru nr. 28 în vederea construirii unei rampe de acces pentru persoane cu dezabilităţi
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1.1. a H.C.L. 167/2012 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 187/2012 (completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 3382 mp situat în str. Vitejilor nr. 2 Cartier Dacia)
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute asupra terenului în suprafata de 192 02 m.p. în favoarea S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea si modernizarea Sectiei de Ortopedie” la Spital Clinic de Recuperare Iasi str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2013 precum si a Regulamentului de Organizare si FuncŃionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iasi
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale si a spitalelor publice din reteaua Ministerului Sanatatii
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 140 din 29 iunie 2012
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Realizării unui Centru de Colectare pentru reciclare a Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) în asociere Municipiul Iaşi şi Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec în str.Pompei nr.3
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea şi cofinanţarea proiectului „Sportul pentru toti: Orase Europene ale sportului pentru promovarea activitatilor sportive pentru cetateni” finanţat prin Programul Actiuni pregatitoare in domeniul sportului – EAC/S06/2012
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 45 din 11 februarie 2010 privind realizarea proiectului „Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2013
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru energia termică şi aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare - în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de novaţie prin schimbare de debitor la Contractul de leasing nr.128/LZ1314/29.09.2005
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii de arteră „Stradela Prudenţei” în „Stradela Prof. Ion Inculeţ”
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 358/26.09.2005
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi Strada Marginei Nr.13 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi Aleea Mihail Sadoveanu f.n. numar cadastral 10114 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi Strada Fagului nr.41 intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare - în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociaţii şi partide politice
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare cu titlu gratuit pe durata menţinerii funcţiunii actuale a clădirii Stomatologie Infantilă situată în str. Lăpuşneanu nr. 20 către Universitatea de Medicină şi Famacie „Gr. T. Popa” Iasi
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi a spaţiilor libere aflate in incinta PT 13 Dacia Aleea Sucidava nr. 6 respectiv PT 27 Tătăraşi str. Ciornei bl. D4 proprietatea publică a Municipiului Iaşi in vederea înfiinţării unor centre de servicii comunitare
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 443/2011 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi a spaţiilor libere aflate in incinta PT 4 Alexandru cel Bun str. Muşatini nr. 37- 39 respectiv PT 1 Moara de Foc str. Nicolau nr.11 proprietatea publică a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 167/2012 cu terenul in suprafata de 4417 mp situat in B-dul Alexandru cel Bun nr. 20A si atribuirea acestuia in folosinta gratuita Parohiei Sfantul Nectarie pe durata existentei constructiilor
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plată a 60 de tarabe către Comuna Tibăneşti Comuna Tigănaşi şi Comuna Probota din Judeţul Iaşi
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Canta nr. 4 bl. 537 sc. B de pe S.C. Unitrade Systems S.R.L. pe Costin Robert Ionel
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri aflate în administrarea RATP în vederea casării
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 171/2012
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Anexei 5 (Direcţia Creşe) a Hotararii Consiliului Local nr. 72/2011 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1 a H.C.L. 193/2012
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi conform Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Petre Ţuţea nr. 19 bl. 915 tr. 3 de pe S.C. Karma Line S.R.L. pe S.C. Karuna Life S.R.L.
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Aditional nr.6 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii Amariei Elena si Amariei Liviu Apetroaiei Maria si Vătăjanu Alina Armeanu Aurica si Armeanu Horia-Lucian Caşu Stelea si Caşu Anghelina Chiriţescu Dragoş-Bogdan si Chiriţescu Elena Dăscălache Giovana-Carmen Dolhăscu Gheorghe Doroşincă Vilie si Doroşincă Rodica Florea Grigorie si Florea Niculina Gherghescu Mihai Giosu Florentina Hrib Lucia si Mănăstireanu Cristina Luca Rodica-Camelia Luca Rodica-Camelia Mercheş Oana Olaru Leonard si Olaru Elena Paraschiv Corneliu si Paraschiv Nadia - Cristina Pânzariu Marin si Pânzariu Silvica Pintilie Maria si Pintilie Mihaela si Pintilie Florin Pletea Ariadna-Lucia Popescu Gheorghe Vasile Mihaila Verdeş Ioan Delibaş Mihai si Delibaş Waltraud Molan Constanţa Crăciun Ion si Crăciun Ana
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparatii capitale accese si sistematizare pe verticala-Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi” B-dul.Carol I nr.50 Iasi
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „modernizarea şi sistematizarea stradelei Sf. Andrei – tronson cuprins între str. Palat şi Splai Bahlui Mal Drept – Pod Dimitrie Cantemir”
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 2 din 23 ianuarie 2012 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Manastirii Golia –etapa II”
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 72 din 13.02.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului “ Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 71 din 13.02.2012 privind realizarea proiectului ,„Amenajarea plajei din zona Nicolina”
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 70 din 13.02.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului “Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport – Gara Iasi”
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 144 / 26.07.2012
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2012
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului doctor Vlad Bejan
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 29.08.2012
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2012
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului academician Dan Hăulică şi domnului Alin Moldovanu Campion olimpic la tir
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea Municipiului Iaşi cu oraşul Cernăuţi Ucraina
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea unei suprafete de teren proprietatea Municipiului Iasi din administrarea Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi B-dul. Carol I nr. 50 Iasi
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Iaşi la proiectul european „Cities for you cities for Europe (CT4EU)” finanţat prin Programul ”Europa pentru cetăţeni” – Acţiunea ”Infrăţiri de oraşe
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BD. C.A. ROSETTI NR. 23-25 Modificare PUD aprobat cu HCL nr.322/21.07.2008-modificare constructie in curs de executie schimbare de destinatie din imobil de birouri in imobil cu locuinte colective extindere pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA numar cadastral 139029 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ACTOR MILUTA GHEORGHIU NR.4 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS. IASI -VOINESTI numar cadastral 139025 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS. BUCIUM NR.79 Intocmit pentru extindere locuinta construire garaj si terasa acoperita pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea unor documente aprobate în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS din data de 31.08.2012
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe NICHITA pentru semnarea Actului Adiţional la Documentul de Poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 86 din 29 februarie 2012 (completată prin HCL nr. 161/26.07.2012) privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul 2012 – 2013
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciilor de transport public local de mărfuri în regim contractual
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL 61 din 30 ianuarie 2009 de constituire a Comisiei de analizare a oportunitatii si negocierii pretului in vederea preluarii Sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Desfiinţare parţială consolidare reabilitare şi reamenajare Şcoala Primară „Carol I”››
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Consolidare versant cu piloţi şi refacere zid de sprijin str. Simion Bărnuţiu (str. Sărărie nr. 124-126) aprobaţi prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 10/2009
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Amenajare platforme betonate Bazar parcare şi împrejmuire”
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA IASI
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre Episcopia Romano-Catolica Iasi
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru proiectul de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 79/25.02.2002
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiilor situate în puncte termice şi care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi a Punctului Termic nr. 13,situat in strada Decebal
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Başotă nr. 2 în suprafată de 32 mp
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Pasaj Cuza Voda nr. 6 în suprafată de 12 75 mp
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Costache Negri nr. 62 bloc C2 parter în suprafată de 44 20 mp
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 43 82 mp situat în Iaşi str. Brânduşa nr. 11A aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului de sport în suprafaţa de 250 mp situat în incinta Colegiului Economic Administrativ din Iaşi str. Sărăriei nr. 35
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 140 59 mp situat în zona Lăpuşneanu - Banu şi atribuirea acestuia în folosinţă Bisericii Banu
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a următoarelor terenuri: teren în suprafaţă de 140 mp situat în Iaşi - Aleea Tudor Neculai T 188 parcela 1(7917/1) şi a terenului în suprafaţă de 64 23 mp situat în Iaşi –str. Pantelimon intersecţie cu str. Maior Popescu Eremia T13 parcela 1(449/5/2)
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 13 a H.C.L. nr. 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu bunurile imobile cuprinse în Anexa 1
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul aferent drumului de acces DCL 4300 în vederea implementării proiectului “Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Războieni nr. 3 de pe S.C. HPD-EXIM S.R.L. pe S.C. IMPEX ROMCATEL S.A.
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 3 60 mp situat în Iaşi B-dul N. Iorga nr. 24 bl. C1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Eliza Stile. S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 167/2012 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 31 32 mp situat în Iaşi str. Roadelor nr. 4 precum şi concesionarea directă a acestui teren către XXXX în vederea extinderii construcţiei
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE - privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 167/2012 cu terenul în suprafaţă de 3382 mp situat în str. Vitejilor nr. 2 Cartier Dacia - suplimentarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită către Parohia “Invierea Domnului” cu 582 mp
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare şi exploatare către RATP IAŞI a unui număr de 20 autobuze DAF second-hand
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea consumurilor energetice specifice pentru S.C. DALKIA TERMO IASI S.A. utilizate la fundamentarea preturilor si tarifelor locale pentru energia termica
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare - în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012 ("Contractul de Delegare") şi încredinţarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către S.C. Dalkia Termo Iaşi S.A. începând cu Data Începerii astfel cum este definită în Contractul de Delegare după îndeplinirea tuturor condiţiilor precedente prevăzute la Clauza 3 (Condiţii Precedente) din Contractul de Delegare
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării actelor constitutive ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliul Local nr. 11/27. 01.2011
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL 144/26.07.2012
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 73 din 13.02.2012 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului aferent proiectului “ Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii”
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 381 din 2 noiembrie 2011 privind realizarea proiectului „Consolidare si restaurare imobil în vederea înfiinŃării Muzeului Municipal Iasi”
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 4 din 23.01.2012 privind realizarea proiectului “Reabilitare linie tramvai Iaşi-Dancu”
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 3 din 23.01.2012 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier a domnului Bîrhală Constantin din partea Partidului Democrat Liberal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,reactualizat darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat către Consiliile de Administraţie ale acestora
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a două module tip “locuinţe de necesitate” către Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi în vederea utilizării acestora de echipajele SMURD
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8 către Direcţia Locala de Evidenţă a Persoanelor
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă din domeniul privat al statului conform Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi reactualizat
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de investiţii “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2012
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA NICORITA NR.15 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind completarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 86 din 29 februarie 2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul 2012 – 2013
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ particular acreditate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 495/23.12.2009
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi B-dul Poitiers nr. 43 în suprafată de 1637 mp
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi B-dul Nicolae Iorga nr. 40 în suprafată de 56 60 mp
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 150 mp situată în Iaşi Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12 aflată în domeniul public al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.2. a H.C.L. 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Colegiul „Naţional” Iaşi a 280 mp (23 00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz.
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. I.C. Brătianu nr. 22 utilizat de către Fundaţia Culturală Cronica Iaşi pe baza unui contract de comodat
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de concesiune prin încredintare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr. 90979/05.12.2007
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru proiectul „RETINA- Revitalization of traditional industrial areas in south-east Europe”
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind necesitatea aprobării lucrărilor suplimentare aferente contractului de lucrări RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia” - Iasi conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11 înaintat de firma de consultantă SC EPTISA Romania SRL
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2012
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării si completării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea participarii Municipalitatii iesene la proiectul european „Re-block-Model eficient si multiplicabil de sisteme inovative” finantat prin Programul de Cooperare URBACT II
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE (A) privind aprobarea Raportului de evaluare al procedurii de negociere directă pentru delegarea serviciului public de alimentare cu energie termică (producţie transport distribuţie şi furnizare) din Municipiul Iaşi aprobarea participării Municipiului Iaşi la capitalul social al operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iaşi aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Iaşi aprobarea actului constitutiv al operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iaşi aprobarea contractului de comodat intre Municipiul Iaşi si viitoarea societate SC Dalkia Termo Iaşi SA şi desemnarea reprezentanţilor Municipiului Iaşi în cadrul organelor statutare ale operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind numirea domnului viceprimar Chirica Mihai in Comisia Municipala Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi ,privind organizarea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat precum si a comisiilor constituite conform unor legi speciale
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarilor
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea consiliului local ca legal constituit
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor locali
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea sub formă de împrumut a 64 dale către Administraţia Naţională "Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Documentului de poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea de către Municipiul Iaşi a proiectului de tip implementare in comun (JI) „Creşterea eficienţei cazanelor la CET II Iaşi Holboca ” prin încheierea unui act adiţional la Contractul de Cumpărare a Reducerilor de Emisii legate de implementarea proiectului JI (ERPA) încheiat între Agenţia pentru Protecţia Mediului din Danemarca şi SC CET IAŞI SA
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA SADOVEANU parcelele cu numar cadastral 10125/1 10125/2 intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MISTRETULUI NR.15 numar cadastral 130503 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU-BREAZU intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si servicii (functiuni comerciale administrative si de agrement) pe teren proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ADUNATI NR.21 intocmit in vederea reconstruirii unei locuinte si extindere cu parter si mansarda pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA GRADINARI NR.26 intocmit pentru fosta zona industriala Gradinari din cadrul proiectului RETINA
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MARGINEI NR.11 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Elena Doamna nr. 37 corp A parter de către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 547/2009 cu terenul în suprafaţă de 85 00 mp situat în str. Gloria nr. 1 Cartier Nicolina şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Parohia “Izvorul Tămăduirii”
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din 21.05.2012
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului „Program multiregional de îmbunătăţire a tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din şcolile sanitare” de către Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” partener în cadrul acestui proiect
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 276 din 11 august 2011 pentru realizarea proiectului “Reabilitarea modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 198 din 14 iunie 2011 pentru realizarea proiectului “Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european ”E-COOP: Cooperare digitală” finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională – INTERREG IV C
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2012
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2011
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Complexul Muzeal Naţional “Moldova“ a suprafeţei de teren de 2.060 mp în zona de protectie a Palatului Culturii
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi în domeniul privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 111754 64 m.p. situata in perimetrul Bd. A. Panu str. Palat str. Sf. Constantin si Elena şi str. Sf. Lazar
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul managementului cabinetelor medicale din scoli gradinite si a cabinetelor stomatologice studentesti aflate sub autoritatea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi catre Spitalului Clinic de Recuperare str.Pantelimon Halipa nr.14 Iasi
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al RATP Iasi
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 1000 mp,situata pe actualul teren de sport al Colegiului Tehnic „Gh.Asachi” Iasi,str.Sararie nr.189,in vederea amenajarii unui teren de sport sintetic
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare corp C etaj 1-Laboratorul de Recuperare Medicala-Sector Electroterapie si Masaj din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” str. Pantelimon Halipa nr. 14 Iasi
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA BALTAGULUI NR.16 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA SADOVEANU parcelele cu numar cadastral 10124/1 10124/2 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia”
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 129/04.05.2010 (privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/17.09.2008 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 235/26.05.2008)
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC Ecopiaţa SA
 • Hotărârea 101/2012 - Municipiul Iași

  HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al SC Citadin SA Iasi
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Salubris S.A. Iaşi
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC Servicii Publice Iaşi SA
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedinta
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărarii Consiliului Local Iaşi nr. 427 din 9 decembrie 2011
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 65/31.01.2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA TOMESTI numar cadastral 18877 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de locuire atelier confectii mobilier anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 40/2012 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI STR. FANTANILOR NR. 30A intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 în şedinţa din data de 22.02.2012
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 345/2009 referitoare la participarea Municipiului Iaşi la proiectul european „SEE GSR – Model de responsabilitate sociala si excelentă in guvernare locală: o abordare inovativă a calitătii în servicii publice” finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala – Sud Estul Europei
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de functii la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi str. Pantelimon Halipa nr. 14 Iasi
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii ca urmare a promovării în clasă şi grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ieşirii din indiviziune asupra terenului in suprafata de 1609 14 mp situat in mun. Iasi str. Otilia Cazimir (fosta Bucsinescu) nr. 19 proprietatea doamnei Anton Carmen si a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere a locurilor de parcare spaţiilor interioare şi dotărilor tehnice ale Ateneului Tătăraşi
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2012
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate “Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu” perioada februarie – noiembrie 2012
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat in faza de sustenabilitate ,„Centrul de zi pentru persoane varstnice”,perioada februarie-noiembrie 2012
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectelor „Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii” şi „Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului aflat în faza de sustenabilitate „Servicii de consiliere psiho-vocaţională şi orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iaşi” perioada februarie – decembrie 2012
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C.Termo-Service S.A şi a estimărilor pentru anii 2013-2014
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara al Municipiului Iasi pe anul 2012 pentru ajutorarea unitatilor administrativ teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 557 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului “ Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii”
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 556 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 548 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina”
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 555 din 29.12.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului “ Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi”
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM numar cadastral 5231/1/1/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte de serviciu si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA UNIVERSITATII NR.16 Intocmit pentru reabilitare zona centrala-PUZ pentru intreaga zona ocupata de corpurile de cladiri ale Universitatii de Medicina si Farmacie Iasi pe teren proprietate privata si teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HATMAN SENDREA NR.12 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de bucatarie pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 numar cadastral 9567/2/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA TOMESTI numar cadastral 18877 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de locuire atelier confectii mobilier anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIRIC NR.5 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.TUDOR VLADIMIRESCU NR. 83A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOSU NR.12 Intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA (fosta) BUZNEA NR.17 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatiu comercial si locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR.12 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. BUCIUM NR.24 parcela 1(280) Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIRIC NR.49 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T171 numar cadastral 15282/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.ALEXANDRU CEL BUN parcelele cu numar cadastral 17204 10012 2778 18466 6804/1 6163 11753 6804/2 7094 3661 7095 19677 127615 127687 125471 127608 10555 Intocmit pentru modernizare si construire spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.158 BLOC 584 PARTER Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T151 numar cadastral 11967 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice si persoana juridica-modificare PUZ aprobat cu HCL nr.294/2009
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR NR. 19 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NICOLINA NR.11 BLOC A5 Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren concesionat
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T137 numar cadastral 11612/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR.41 Intocmit in vederea extinderii si schimbarii de destinatie din constructii anexe C1 si C2 in spatiu de locuit teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ETERNITATE NR.66 Intocmit in vederea extinderii unui imobil cu functiuni de atelier si spatii de prezentare pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CAZARMILOR NR.53 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexe garaj si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,STRADA FLORILOR NR.11,Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte si spatii comerciale pe teren proprietate privata persoane fizice,prin demolare constructii existente
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T172 P3/2(7401/1/2/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR.4 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOLDOVEI NR.46 Intocmit in vederea consolidarii extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CAMILE FLAMMARION NR.1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 numar cadastral 6292/1/7 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T47 numar cadastral 129082 129083 129084 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FANTANILOR NR.30A Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA URCUSULUI colt cu STRADA VALENI S.C.53 numar cadastral 133578 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu” cladirea veche cladirea noua si cladirea in care a functionat centrala termica situate in Iasi B-dul Carol I nr. 50
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 261/ 2010 privind infiintarea S.C. ECOPIATA S.A
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr. 77 din 25 februarie 2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi Consiliilor de Administraţie la societăţile comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar modificată şi completată prin HCL nr. 172 din 13 mai 2011
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin HCL 547/2009
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind completarea anexei 5. 2 la contractul de delegare a gestiuni prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 307/23.08.2010
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului „CONRIS – Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale ale judeţului Iaşi în vederea facilitării accesului la ocupare în domeniul construcţiilor” de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny” partener în cadrul acestui proiect
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes” beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului „Calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţiilor - parteneriat şi acţiuni pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi a mobilităţii ocupaţionale – CONtrain” de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny” partener în cadrul acestui proiect
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de functii si organigrama Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi B-dul Copou Nr. 50 Iasi
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 – al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T61 parcelele cu numar cadastral 132391 132392 132393 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA COLONEL LANGA NR.17 Intocmit in vederea construirii de birouri si spatii comerciale prin desfiintare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI T41 numar cadastral 17142/1/1 17142/1/2/2 Intocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile de redenumire ale unor artere
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea unei localizări de arteră prelungirea unei artere precum şi atribuirea unor noi denumiri de artere şi de esplanade
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi pentru anul 2012
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Palat nr. 20-28 în suprafată de 75 mp
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 550/2011
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 549/2011
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi str.Pinului nr.6 utilizat de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-Protopopiatul Iaşi I pe baza unui contract de comodat
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind completarea HCL nr. 547/2009,cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi,cu terenul în suprafaţă de 35 mp,situat în Iaşi,şos. Păcurari,bl 545,precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. DRAGON COM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 271/18.11.1999
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru proiectul de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului Bătrâni “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Iaşi
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE privind modificarea H.C.L.nr. 340/26.10.2011 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria”şi a indicatorilor tehnico economici
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului de Pensionari “ Sf. Cuvioasă Parascheva “ din Iaşi
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL 503/2008 privind cofinanţarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european „SEE MMS –Sistem de managementul mobilitatii ” finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala – Sud Estul Europei
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind modificarea si completarea H.C.L 180/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2012
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 541 din 29 decembrie 2011 privind realizarea proiectului “ Reabilitare Linie tramvai Iaşi - Dancu”
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 540 din 29 decembrie 2011 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 558 din 29 decembrie 2011 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – etapa II”
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri imobile