• Hotărârea 564/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 125 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 563/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FUNCTIONARILOR NR.2 Intocmit in vederea consolidarii si etajarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 562/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 184 din 25.04.2007 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Zona Bucium strada Boiangiilor cvartal 149 si 155 percelele 6453/1/4/1 6466/13/1/1 6012/1/1/2 6018/1 6453/1/2/1 6453/1/2/2 6453/1/2/3 6466/14/2 intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 561/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 247 din 29.05.2009 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi zona Bucium T136 intocmit in vederea extinderii intravilan si construirii de locuinte individulae pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 560/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea Hotararii Consiliului Local 177 din 28.06.2007 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI Zona Bucium TARLALELE 135 PARCELELE 1/1(4832/2/1) 1/2(4832/2/2) 4832/1 2/2(4828/4/2) 2/1(4828/4/1) 1/1(4828/3) 1/3(4828/1/3) 2(4828/2) 1/2(4828/1/2) 1/1(4828/1/4) 1(4826/1/4) 1(4826/1/5) 1(4826/1/3) 1(4826/1/5)
 • Hotărârea 559/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 558/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 314 din 15 septembrie 2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 339 din 26 octombrie 2011 privind realizarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – etapa II”
 • Hotărârea 557/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a realizării proiectului “ Regenerare urbana zona Lapusneanu-Piata Unirii”
 • Hotărârea 556/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “ Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi”
 • Hotărârea 555/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “ Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iasi”
 • Hotărârea 554/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea contractului de locatiune nr. 86009/10.10.2011 incheiat intre Municipiul Iasi si S.C. CET IASI SA privind bunurile aflate in patrimoniul Centralei Electrice de Termoficare Iasi (C.E.T.) S.A. afectate activitatilor de producere transport distributie si furnizare a energiei termice produsa in sistem centralizat in municipiu Iasi
 • Hotărârea 553/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SF. SAVA NR. 20 Intocmit in vederea intrarii in legalitate a imobilului cu functiunea « Centru de zi pentru persoane cu deficiente de auz si vorbire Sf.Prooroc Zaharia »
 • Hotărârea 552/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR. 110 Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial si de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 551/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM parcela cu numar cadastral 132700 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte si unui garaj pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 550/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1832 mp situat în Iaşi str. Bucium nr. 86 către Fundaţia de Caritate FRATERNITATEA Iasi
 • Hotărârea 549/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin HCL 547/2009 cu terenul in suprafata de 1685 mp situat in str. Bucium nr. 86 si atribuirea acestuia in folosinta gratuita catre Camera de Comert si industrie Iasi
 • Hotărârea 548/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului „Amenajarea plajei din zona Nicolina” aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului proiectulu
 • Hotărârea 547/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind desfăşurarea şi prestarea de servicii sociale în cadrul Centrului comunitar „DIFAIN CSA (Diminuarea iniţială a fenomenelor actuale întâmpinate în nesupravegherea copiilor singuri acasă”)
 • Hotărârea 546/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri aflate în administrarea S.C. Apavital S.A. în vederea casării
 • Hotărârea 545/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 72/2011 precum şi modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse în anexele acestei hotărîri
 • Hotărârea 544/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 543/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
 • Hotărârea 542/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL 54/11.02.2011
 • Hotărârea 541/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “ Reabilitare linie de tramvai Iaşi-Dancu”
 • Hotărârea 540/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”
 • Hotărârea 539/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi precizarea corectă a anexei aferente suprafeţei de 1.145 mp din art.1 al H.C.L. nr. 204/14.06.2011 îndreptarea erorii materiale privitor la utilizarea sintagmei aflat pe domeniul public şi precizarea corectă a anexei aferente suprafeţei de 193 mp din art.2 al H.C.L. nr.204/14.06.2011
 • Hotărârea 538/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui bun proprietate publica a Municipiului Iasi care are o suprafata utila de 546 1 mp si o cota aferenta de teren de 744 42 mp si care face parte din ansamblul de vestigii medievale din municipiul Iasi B-dul. Stefan cel Mare si Sfant
 • Hotărârea 537/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Municipiul Iasi
 • Hotărârea 536/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea de către Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unui membru şi a unui membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Regional de Oncologie Iaşi Str. G-ral Berthelot nr. 12 Iaşi
 • Hotărârea 535/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA RACHITI NR. 1A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 534/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURET NR. 2 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte imprejmuire si desfiintare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 533/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 34 Intocmit in vederea construirii unei cladiri cu spatii de productie si birouri si extindere imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 532/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PODISULUI NR. 5 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 531/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. IASI-CIUREA KM. 10 parcela cu numar cadastral 16273/4 Intocmit pentru intrare in legalitate constructie existenta amenajare depozit deseuri in hala existenta construire spatiu de depozitare construire imobil vestiare grupuri sanitare separatoare de hidrocarburi fosa septica si imprejmuire teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 530/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ALBINET NR. 67 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 529/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI T41 numar cadastral 17142/1/1 17142/1/2/2 Intocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 528/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PAUN NR. 31 Intocmit in vederea construirii unor locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 527/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ARAPULUI NR. 128 Intocmit in vederea consolidarii extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 526/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 47 Intocmit pentru extindere locuinta modificare reamenajare schimbare de destinatie in pensiune pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 525/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial si unei terase acoperite pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 524/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR. 22 Intocmit in vederea modificarii unui proiect autorizat cu autorizatia de construire nr.418/2011-supraetajare constructie in curs de executie pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 523/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.NICOLAE IORGA NR.24 BL. C1 PARTER Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate
 • Hotărârea 522/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA STEJAR NR. 80-82 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 521/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BRANDUSA NR.47 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice si teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate
 • Hotărârea 520/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA I. I. MIRONESCU NR.27 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 519/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FUNCTIONARILOR NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica (intrare in legalitate)
 • Hotărârea 518/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.VASILE LUPU NR.150A BLOC J1-2 PARTER AP.3 Intocmit in vederea inchiderii unei terase construite conform Autorizatiei de Construire nr.1533/2007 pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate
 • Hotărârea 517/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC PACURET NR.5 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de sediu de firma si locuinta si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 516/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,STRADA VITICULTORI NR.14,Intocmit in vederea alipirii,dezmembrarii,construirii de locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 515/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DACIA NR. 25 BL. PAVILION J Intocmit in vederea transformarii unui pod existent in spatiu de locuit si etajare anexa existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 514/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate
 • Hotărârea 513/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PETRE ANDREI NR. 2A Intocmit in vederea mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 512/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 120 Intocmit pentru construire hala tipografie pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 511/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIROSLAVA NR. 9C Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 510/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FLORILOR NR. 30-32 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice - intrare in legalitate
 • Hotărârea 509/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GALATEANU NR.3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 508/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC URSULEA NR.2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 507/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA UZINEI (fosta Energiei) NR.7 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 506/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA PACURARI T60 numar cadastral 12149/6/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 505/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.PACURARI NR. 116A Intocmit in vederea construirii unui centru SPA prin extindere constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 504/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 P1/1(5699/1/1/1/1) 1/2(5699/1/1/1/2) 1/3(5699/1/1/1/3) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 503/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.STEFAN CEL MARE NR. 117 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte anexe si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 502/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 501/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T146 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 500/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 4A Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 499/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. BUCIUM NR. 99A Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte anexe magazii si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 498/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI numar cadastral 19446 Intocmit in vederea construirii de spatii comerciale si servicii hypermarket birouri si spatii de depozitare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 497/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA SUCIDAVA NR.5 BLOC 259 SCARA A Intocmit in vederea construirii unor balcoane pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate
 • Hotărârea 496/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA FORTUS NR. 5A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice - intrare in legalitate
 • Hotărârea 495/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TOMA COZMA NR. 24 Intocmit in vederea reconstruirii unei anexe pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 494/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SARARIE NR. 83 Intocmit in vederea reamenajarii si extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 493/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. STEFAN CEL MARE NR. 123 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 492/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. BUCIUM NR. 21 23 Intocmit in vederea construirii de spatii de productie de depozitare birouri si sediu de firma pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 491/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR. 46 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 490/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR.82 BLOC 360 SCARA B Intocmit in vederea construirii unei copertine pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 489/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR. 86 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial constructie provizorie maxim 5 ani pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 488/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. BUCOVINEI numar cadastral 11727/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 487/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T165 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari aferente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 486/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 99A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 485/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,ZONA MOARA DE VANT,parcela cu numar cadastral 2753/1,Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 484/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA RALET NR. 5 Intocmit in vederea modificarii proiectului anexa la autorizatia de construire nr. 304/2009 – construire scara exterioara deschisa suprainaltare modificare contur exterior pe aliniament existent - intrare in legalitate
 • Hotărârea 483/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T149 numere cadastrale 11214/3 11214/4 11214/5 11214/5/1-11214/5/2 11214/6 11214/7 11214/8 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construire pensiune si locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 482/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IGNAT NR. 4 Intocmit in vederea modificarii aliniamentului stradal pentru constructia existenta pe teren proprietate privata persoana juridica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 481/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA VOINESTI numar cadastral 6117/8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexa si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 480/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA IASI-CIUREA numar cadastral 17846 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 479/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STRUGURILOR T49 P1 (1861/2/3/3) Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 478/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VANATORI NR.5 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 477/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.NICOLAE IORGA NR.55B BL.R2 Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate
 • Hotărârea 476/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI PRELUNGIRE STRADA PODISULUI Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata
 • Hotărârea 475/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GALATEANU NR.10 Intocmit pentru mansardare realizare subsol tehnic la locuinta existenta si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 474/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T61 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 473/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CLOSCA NR.16A Intocmit in vederea construirii de spatii de invatamant si birouri prin reamenajare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 472/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T136 parcelele cu numar cadastral 12273/1 12273/2 12273/3 Intocmit pentru alipire parcele extindere intravilan si construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 471/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. BARNOVA NR.11 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si in vederea intrarii in legalitate a unei locuinte si unei anexe existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 470/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SECTOR CADASTRAL 1 numar cadastral 7894 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 469/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SEMNULUI NR.9 Intocmit in vederea reautorizarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 468/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. BUCIUM NR.57 Intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 467/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.12 BIS Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 466/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOCANULUI NR.41 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoane fizice prin demolare constructii existente
 • Hotărârea 465/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IMASULUI NR.2 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de hotel pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 464/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR NR. 6 Intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 463/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA NICOLINA SUD Sector Cadastral 188 numar cadastral 14141 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii de cazare spatii comerciale si de alimentatie publica pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 462/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA VOINESTI NR.9 T43 P 1801/18 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate pe teren proprietate privata persoana fizica(intrare in legalitate)
 • Hotărârea 461/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Aleea Ion Petru Culianu nr.2 S.C. 34 numar cadastral (6213-6218)/2 Intocmit in vederea construirii unui garaj pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 460/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 parcela cu numar cadastral 14072/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 459/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T165 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si
 • Hotărârea 458/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR NR.6 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 457/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR.44 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 456/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA SES HLINCEA S.C.183 numar cadastral 130624 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 455/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SPANCIOC NR.13 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica (intrare in legalitate)
 • Hotărârea 454/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,STRADA SF.PETRU MOVILA NR.25,Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 453/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA COLONEL LANGA NR.1 Intocmit pentru extindere locuinta demolare anexa C4 schimbare amplasament si structura foisor pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 452/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BALTI NR.7B Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 451/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SARARIE NR.175 BIS Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 450/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TEODOR RASCANU NR.7 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte prin concesionare teren-intrare in legalitate
 • Hotărârea 449/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 38 03 mp situat în Iaşi bd. Dimitrie Cantemir nr. 7 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. BETA PROIECT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 448/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 53 60 mp situat în Iaşi str. Teodor Râşcanu nr. 7 precum şi concesionarea directă a acestui teren către JOUMAH BILAL în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 447/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată a următoarelor materiale (dale şină piatră cubică) scoase din uz către : S.C. Citadin S.A. Iaşi S.C. Servicii Publice Iaşi S.A. Arhiepiscopia Iaşilor – Mănăstirea Vlădiceni Arhiepiscopia Iaşilor – Parohia Adormirea Maicii Domnului – Vulpe Iaşi Colegiului Costache Negruzii Iasi Primăria Comunei Valea Lupului S.C. Apa Vital S.A. Iaşi
 • Hotărârea 446/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind atribuirea in folosinta gratuita catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a terenului in suprafata de 7 20 mp utilizat pentru cale de acces situat in Iasi strada Strapungere Silvestru nr. 9
 • Hotărârea 445/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 05.12.2011
 • Hotărârea 444/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 443/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii in administrarea D.A.P.P.P. in vederea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor ramase disponibile din incinta celor 30 de puncte termice modernizate
 • Hotărârea 442/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre D.A.C a unor suprafete ramase disponibile din incinta a 9 puncte termice modernizate
 • Hotărârea 441/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Tudor Vladimirescu nr. 83 în suprafată de 71 5 mp
 • Hotărârea 440/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finantarii Studiului de Fezabilitate in vederea intocmirii proiectului – CONTORIZAREA INDIVIDUALA a aproximativ 50.000 apartamente in Municipiul Iasi racordate la SACET in parteneriat cu Asociatiile de Locatari/Proprietari
 • Hotărârea 439/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local ca membru supleant in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi str.Pantelimon Halipa nr.14
 • Hotărârea 438/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului "Biserica Toma Cozma" situata in Iasi strada T. Cozma nr. 41
 • Hotărârea 437/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului Troita situata in Strada St. O. Iosif Iasi
 • Hotărârea 436/2011 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. 180/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012
 • Hotărârea 435/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Iaşi beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică în perioada sezonului rece.
 • Hotărârea 434/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea obligatiilor de plata catre furnizorul de energie termica SC CET SA Iasi de la ordonatorii tertiari de credite ai Municipiului Iasi
 • Hotărârea 433/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 432/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia preliminată bugetului Municipiului Iaşi la data de 31.12.2011
 • Hotărârea 431/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul şi Acordul colectiv de muncă pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local
 • Hotărârea 430/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea „Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului” 2011 - 2012
 • Hotărârea 429/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatie
 • Hotărârea 428/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Centrul de servicii integrate pentru victimele violenţei în familie Iaşi” în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor
 • Hotărârea 427/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de concesiune din 22.06.2005 încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Local al comunei Ţuţora
 • Hotărârea 426/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Stagii de practică şi orientare profesională de succes” de către Grupul Şcolar „Radu Cernătescu” aplicant în cadrul acestui proiect
 • Hotărârea 425/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L 180/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012
 • Hotărârea 424/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011
 • Hotărârea 423/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind validarea mandatului de consilier a doamnei OLARU ECATERINA în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 422/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Constantin Neculau şi vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi
 • Hotărârea 421/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alegerea domnului Sorin Avram Iacoban în funcţia de Presedinte De Sedinta al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 420/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si incetarii Convenţiei de finantare nr. 5542/26.10.2006 incheiata intre Consiliul Local Iasi si Ministerul Mediului si Padurilor
 • Hotărârea 419/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi in vederea casarii
 • Hotărârea 418/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 417/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe aflate in administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi in vederea casarii
 • Hotărârea 416/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe 50 mp de terendin incinta Stadionului Tepro in vederea amplasării unei cabine şi a unui pilon tubular pe care vor fi montate echipamente GSM
 • Hotărârea 415/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PANTELIMON HALIPA NR.2 Intocmit in vederea refunctionalizarii si reamenajarii Plajei Nicolina
 • Hotărârea 414/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA FORTUS T2 numar cadastral 11816 11817 Intocmit in vederea construirii de hale spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 413/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GHEORGHE DOJA NR.6 Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 412/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ZMEU NR.6 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica si schimbarii de destinatie din magazie in locuinta
 • Hotărârea 411/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.NICOLAE IORGA NR.57 BL.E4 SC.B. Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 410/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SMARDAN NR.15 19 Intocmit in vederea extinderii unui imobil existent si schimbarii destinatiei din locuinta in functiuni publice (spatii de cazare pentru studenti) pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 409/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.TUDOR VLADIMIRESCU NR.45A Intocmit in vederea modificarii PUD aprobat cu HCL nr.141/2007-supraetajare bloc de locuinte B1 pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 408/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIRIC NR.68 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 407/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.13 Intocmit pentru extindere supraetajare reamenajare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T143 parcela cu numar cadastral 10263/63 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 405/2011 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind modificarea anexei 1 cu indicatorii tehnico-economici din HCL nr. 232/15.07.2011 in vederea aprobarii co-finantarii proiectului „Solutie informatica eSanatate pentru Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 404/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului liber reprezentat printr-o parcelă de 580 37 mp situată în Str.Călăraşi nr.8 şi aprobarea schimbului de terenuri dintre municipalitate şi o proprietate privată în suprafaţă de 73 m.p.
 • Hotărârea 403/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Poporului- Dan Diaconescu Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 402/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia Nevăzătorilor din România –Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 401/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. 310/2011
 • Hotărârea 400/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Naţional al Ţăranilor şi Proprietarilor Români-Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Pământ de Păduri de Case şi de alte bunuri mobile şi imobile şi a Ţăranilor PROPACT 2005-Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 399/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 72/2011
 • Hotărârea 398/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2 bl. B2 tr. 1 de pe S.C. EXIM TRADING S.R.L pe numele COSTE ŞTEFAN
 • Hotărârea 397/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 9 54 mp situat în Iaşi str. Maşinii nr.2 bl. CFS sc. A precum şi concesionarea directă a acestui teren către BUDURCĂ IONUŢ în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 396/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Carpaţi nr. 910-912 în suprafată de 411 87 mp
 • Hotărârea 395/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 8 mp situat în Iaşi str. Roman Vodă nr. 18 bl. A6 precum şi concesionarea directă a acestui teren către MELINTE VALERICĂ şi MELINTE GABRIELA în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 394/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi şos. Păcurari nr.70 bl. 550 de pe S.C. INTERCONT S.R.L pe numele TUDOR CODRIN ONOFRAŞ
 • Hotărârea 393/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 14 80 mp situat în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 57 bl. E4 sc. B precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Alfa Stil S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 392/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind completarea HCL nr. 547/2009,cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi,cu terenul în suprafaţă de 19 mp,situat în Iaşi,bd. Nicolae Iorga nr. 36,bl. T4,tr. 1,precum şi concesionarea directă a acestui teren către,MIHAI ANGEL OCTAVIAN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 391/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 17 30 mp situat în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 59 bl. E5 sc. B ap. 2 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. LIFE PLUS S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 390/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 13 93 mp situat în Iaşi Aleea Sucidava nr. 5 bl. 259 sc. A precum şi concesionarea directă a acestui teren către BUDEANU CONSTANTIN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 389/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 72/2011
 • Hotărârea 388/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 448/29.11.2007 – (privind trecerea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară a imobilului situat în Iaşi str. N. Gane nr. 2)
 • Hotărârea 387/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru proiectul de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor
 • Hotărârea 386/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea H.C.L.nr. 130/31.03.2008 prin care s-a aprobat înfiinţarea “Centrului de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf.Prooroc Zaharia” şi indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţii
 • Hotărârea 385/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “ Împreună ne va fi mai uşor” Şcoala George Coşbuc Iaşi în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor
 • Hotărârea 384/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea la Iaşi a Galei Regionale « 10 pentru România »
 • Hotărârea 383/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.09.2011
 • Hotărârea 382/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modificării şi completării Hotararii Consiliului Local nr.326/20.09.2011 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesionare a serviciului public de producere transport distributie si furnizare a energiei termice din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 381/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului „Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal” aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului proiectului
 • Hotărârea 380/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Cooperare între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale si Municipiul Iasi
 • Hotărârea 379/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea condiţiilor de participare la concursul de promovare în funcţia publică de conducere de director executiv al Poliţiei Locale Iaşi
 • Hotărârea 378/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 71 mp situată în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Spiridon” Iaşi în vederea amenajării unei cantine pentru servirea masei calde de către personalul medical şi nemedical al spitalului
 • Hotărârea 377/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţa de 169 4 mp situat la etajul II al Spitalului Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iaşi în vederea amenajării a 2 cabinete unul de nefrologie şi unul de medicină de familie având ca scop urmărirea în timp a pacienţilor dializaţi.
 • Hotărârea 376/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 la HCL 318 din 15 septembrie prin care s-a aprobat trecerea imobilului aflat în proprietatea Municipiului Iaşi situat în Iaşi B-dul Carol I nr. 50 în care a funcţionat o centrală termică din administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” în administrarea Insitutului de Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.George I.M.Georgescu” pentru montarea unui computer tomograf în vederea implementării proiectului cu finanţare europeană integrală intitulat „Extinderea şi modernizarea unui Centru de Cercetare al tratamentului invaziv al fibrilaţiei atriale ca metoda de prevenţie a insuficienţei cardiace prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu” Iaşi”
 • Hotărârea 375/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 108 mp situată în curtea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” B-dul. Carol I nr. 50 Iaşi pentru amplasarea unui grup de tri-generare destinat producerii combinate de energiei electrică termică şi a agentului de răcire pentru instalaţiile de aer condiţionat
 • Hotărârea 374/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 373/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile din Iaşi str. Cuza Vodă nr.11 etaj 1 şi str. Cuza Vodă nr.52 etaj 1 în spaţii cu destinaţia de locuinţă
 • Hotărârea 372/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului – „ Reamenajare monument funerar Emil Alexandrescu”
 • Hotărârea 371/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TRANTOMIR NR.5A Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 370/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BANU NR.14-16 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de sediu de firma si locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 369/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ARH. IOAN BERINDEI NR. 96 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 368/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IGNAT NR.9 7 A Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatii comerciale birouri si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 367/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI S.C.133 numar cadastral 10593/2 10594 10595 (5093/1-5093/2)/1 (5093/1-5093/2)/2 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 366/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR.SAVINI NR.1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 365/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA MANTA ROSIE NR.18 Intocmit in vederea mansardarii extinderii si schimbarii de destinatie din spatiu de productie in locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 364/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AL. O. TEODOREANU NR.41 Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 363/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA FORTUS S.C.69 numar cadastral 16712 si 16713 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 362/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC URSULEA NR.4 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 361/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,ZONA BUCIUM,T142,numere cadastrale 7855/1,7855/2,7855/3,7855/5,7855/6,7855/7,7855/8,7855/9,7855/11/1,7855/11/3,7855/12,7855/13,7855/13/1,Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 360/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 parcela cu numar cadastral 19015/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 359/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 parcela cu numar cadastral 12735/6 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 358/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION NECULCE NR.36 Intocmit in vederea extinderii supraetajarii si amenajarii sediului Protopopiatului II Iasi pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 357/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIHAIL STURDZA NR.16 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 356/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR.78 Intocmit in vederea modificarii unei constructii in curs de executie-extindere spatiu comercial tip hypermarket pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 355/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SPLAI BAHLUI NR.8A BLOC G1 SCARA A PARTER Intocmit in vederea schimbarii de destinatie din locuinta in sediu de firma si extindere pe teren aflat in administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 354/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR.1A Intocmit in vederea construirii unei locuinte anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 353/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 parcela cu numar cadastral 17571/12 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 352/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CLOSCA NR.9 Intocmit in vederea construirii caminului studentesc »Buna Vestire » pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 351/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NICOLAE COSTIN NR.20 Intocmit in vederea construirii unui garaj prin supraetajare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 350/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi str Başotă nr. 2 intocmit in vederea - Intrare in legalitate supraetajare modificare faţade imobil alimentatie publica pe teren proprietate si pe teren concesionat in suprafata totala de 239 64 mp
 • Hotărârea 349/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA 7 OAMENI NR.25 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 348/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.NICOLINA NR.165. Intocmit in vederea extinderii unui atelier de productie pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 347/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SPANCIOC NR.18 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 346/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei denumiri de artera în cadrul ansamblului Palas
 • Hotărârea 345/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 mp situat în Iaşi str-la Sf. Andrei nr. 9 precum şi concesionarea directă a acestui teren către EPUREANU TRAIAN în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 344/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Institutul Regional de Oncologie Iaşi a terenului în suprafaţă de 549 mp situat în Iaşi str. General Berthelot nr. 8A
 • Hotărârea 343/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 547/2009 cu terenul în suprafaţă de 83 00 mp situat în zona Lăpuşneanu - Banu şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Parohia “Duminica Tuturor Sfinţilor – Banu”
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea cofinanţării bugetului proiectului „Servicii de consiliere psiho-vocaţională şi orientare profesională pentru mame aflate la risc social din municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind derularea proiectului „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltarea profesionala si egalitate de sanse”
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii "Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria" a indicatorilor tehnico economici şi asigurarea cofinanţării
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – etapa II”
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Centrul Intermodal de Transport – Autogara Iasi”
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 270/29.07.2011
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL 54/11.02.2011
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Practica artistică - tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii” de către Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” partener în cadrul acestui proiect
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Măsuri active pentru ocuparea persoanelor fără loc de muncă din Municipiul Iaşi în sectorul contrucţiilor” de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny” partener în cadrul acestui proiect
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare domnului acad. Radu Miron si domnului prof univ. Vasile Astarastoae
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea infiintarii pietelor volante pe raza Municipiului Iasi
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificare HCL nr. 266/29.07.2011 “Consolidare Primărie municipiul Iaşi ”
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi a unor bunuri imobile în vederea aducerii la indeplinire a prevederilor H.C.L. nr.274/11.08.2011,modificată prin H.C.L. nr.319/15.09.2011
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de locaţiune a bunurilor aflate în patrimoniul Centralei Electrice de Termoficare Iaşi (C.E.T.) SA afectate activităţilor de producere transport distribuţie şi furnizare a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi pina la incheierea noului contract de concesiune şi intrarea în efectivitate a acestuia
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr. 172 din 13 mai 2011 - ( modificarea şi completarea HCL nr. 77/2010 pentru desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi Consiliilor de Administraţie la societăţile comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar)
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2011
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesionare a serviciului public de producere transport distributie si furnizare a energiei termice din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea prelungirii perioadei pentru susţinerea cheltuielilor de exploatare şi întreţinere a obiectivului “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” până la 31.12.2011
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE aprobarea STUDIULUI DE FUNDAMENTARE a deciziei de concesionare a serviciului de management al Centrului Expoziţional Moldova conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE modificarea şi completarea Acordului de Asociere nr. 11613/16.11.2004 dintre Consiliul Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea obiectivului “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii procedurilor legale pentru constatarea nulitătii absolute a Hotărârilor de Consiliul Local prin care bunurile din domeniul public al Municipiului Iaşi au fost aduse ca aport la capitalul social al S.C. C.E.T. Iaşi S.A.
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind validarea preturilor si tarifelor aprobate prin H.C.L. nr.254/2010 pe perioada delegarii directe a serviciului de producere transport distributie si furnizare a energiei termice catre Serviciul Energetic si de Utilitati Publice
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr.275 din 11 august 2011
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.274 din 11.08.2011
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii imobilului aflat în proprietatea Municipiului Iaşi situat în Iaşi B-dul. Carol I nr. 50 în care a funcţionat o centrală termică din administrarea Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" pentru montarea unui computer tomograf în vederea implementării proiectului cu finanţare europeană integrală intitulat "Extinderea şi modernizarea unui Centru de Cercetare al Tratamentului invaziv al fibrilaţiei atriale ca metodă de prevenţie a insuficienţei cardiace prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi".
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării aportului Municipiului Iaşi Iaşi la Asocierea în Participaţiune pentru realizarea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ateneului Tătăraşi şi a statutului acestuia din instituţie publică de cultură în instituţie publică de spectacole şi concerte
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind schimbarea denumirii Complexului Hotelier Municipal si a destinatiei spatiului Hostel Alexandru cel Bun situat in piata Alexandru cel Bun Soseaua Nationala Nr.98-100 - Iasi
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii şi reactualizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia – etapa II”
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR.29-31 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Verde- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 72/2011 cu bunurile cuprinse în Anexa 1
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 146/28 aprilie 2011
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL 54/11.02.2011 după cum urmează: *** se aprobă preluarea sumei de 2.000.000 Euro din suma de 6.500.100 Euro alocată conform HCL 54/11.02.2011 proiectului: Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul Iaşi în vederea cofinanţării proiectului: Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană *** se aprobă preluarea sumei de 1.000.000 Euro din suma de 4.021.265 12 Euro alocată conform HCL 54/11.02.2011 pentru proiectul: Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj „Octav Bancilă” în vederea cofinanţării proiectului: Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană.”
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului construit în suprafaţă de 718 24 mp din Str.Dumbrava Roşie nr.7 (Anexa A)
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 125 mp din Iaşi-str. Sf. Andrei nr. 9-11 categoria de folosinţă cale de acces
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului în suprafaţă de 2108 mp din Str. Pantelimon Halipa nr.15 și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției a Lotului 2 în suprafață de 335 mp și a Lotului 3 în suprafață de 275 mp Bisericii Penticostale „Ziua Harului” Iași (Anexa A
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VALENI NR.9 Intocmit in vederea construirii unui garaj pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. BUCIUM NR. 25 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. MAIOR POPESCU EREMIA NR.7 STR. MAIOR POPESCU EREMIA NR. 9 STR. LABIRINT F.N. Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de cabinete medicale pe teren proprietate privata persoana juridica si persoane fizice
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 numere cadastrale 8060/1/1 8060/1/2 8060/1/3 8060/3/6 întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA GALATA NR.46 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 parcela cu numar cadastral 15121/12 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T51 parcela cu numar cadastral 9851/1/2/2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.OTELARIEI numar cadastral 6797 T2 P1(19/10/2) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA TUDOR VLADIMIRESCU NR.3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării proiectului “Centrul de zi pentru persoane vârstnice”
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia “Revista Convorbiri Literare”
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 16.08.2011
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind restituirea catre Municipiului Iasi a cotei parti din aportul in natura la capitalul social al S.C. Salubris S.A. reprezentand teren pe care este situat Depozitul Controlat Deseuri Menajere Tomesti si reducerea capitalului social al S.C. Salubris S.A. in vederea atragerii unei finantari nerambursabile pe fonduri europene
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către instituţia publică de învăţământ preşcolar Grădiniţa cu Program Normal nr. 26 Iaşi
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea infiintarii unei statii de dializa cu 6 aparate la Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi B-dul Carol I Nr. 50
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare bloc alimentar” la Spital Clinic de Recuperare Iasi Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia “Sf. Apostol Toma” a terenului în suprafaţă de 6702 mp situat în Iaşi în Aleea Basarabi (f.n) Cartier Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17 50 mp situat în Iaşi str. Ipsilante nr. 7A precum şi concesionarea directă a acestuia către Tigoianu Ana în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 27 70 mp situat în Iaşi str. Toma Cozma nr. 25 precum şi concesionarea directă a acestuia către SCAFARIU MARIA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 28 55 mp situat în Iaşi şos. Sărăriei nr. 5 precum şi concesionarea directă a acestui teren către MARINESCU ECATERINA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 27 mp situat în Iaşi str. Anastasie Panu nr. 31 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A. TIMIŞOARA în vederea amplasării unui grup de răcire/ciller
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 9 28 mp situat în Iaşi str. Splai Bahlui Mal Drept nr. 8A bl. G1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către IONIŢĂ MARIUS în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 32 mp situat în Iaşi str. Nicolina nr. 11 bl. A5 sc. B precum şi concesionarea directă a acestui teren către ŢIFACHI CRISTIAN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Carpaţi între bl. 910-912 de pe S.C. LECOM BIROTICA S.R.L pe S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr.236 din iulie 2011 pentru realizarea proiectului “Reabilitarea modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf.Cuvioasă Parascheva”
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind declansarea unei proceduri competitive de selectare a unui operator de termoficare in Municipiul Iasi
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea incetarii Contractului de concesionare a serviciului public de producere transport si distributie a energiei termice produsa in sistem centralizat in Municipiul Iasi nr.55266/20.07.2007 completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Energetic si de Utilitati Publice preluarea in gestiune directa si darea in administrarea serviciului de producere transport distributie si furnizare a energiei termice catre Serviciul Energetic si de Utilitati Publice
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 450 din 27.11.2008 pentru aprobarea Master Plan-ului „Crearea şi dezvoltarea Zonei turistice Ciric” şi realizarea proiectului “Zona de Agrement Ciric”
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului Municipiului Iaşi la data de 30.06.2011
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Iaşi începând cu 01.08.2011
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului liber in suprafaţă de 1083 mp (S1 şi S2) din Str. Canta nr. 52 (vechi) şi aprobarea schimbului dintre imobilul proprietate privată de 178 mp (S4) cu echivalentul a două suprafeţe de 95 mp şi respectiv 30 75 mp proprietatea Municipiului Iaşi (Anexa A şi Anexa B).
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind schimbul terenului localizat in Bld. Nicolae Iorga nr.1 (Bazar) în suprafaţa de 2193 mp (Anexa A) cu echivalentul terenului situat în Str. Prof. Şesan f.n. proprietatea municipalității (Anexa B).
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea Municipiului Iaşi cu oraşul Multan din Pakistan
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificare HCL nr. 238/15.07.2011 “Consolidare Primărie municipiul Iaşi “
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SMARDAN NR.8-18 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective prin « Programul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor pentru Construirea unei Locuinte Proprietate Personala » pe teren aflat in proprietatea Municipiului Iasi
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T49 parcela cu numar cadastral 5076/2/5/3/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CALUGARENI NR.3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BRANDUSA NR.45 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 parcela cu numar cadastral 17569 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PROF. EMIL HONORIU NR.22B Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AUREL VLAICU NR.32-34 Intocmit in vederea construirii unei anexe(intrare in legalitate)pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DUMBRAVA ROSIE NR.32 Intocmit pentru construirea si dotarea unui centru fitness pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI T64 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIURCHI NR.77 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MANASTIRII NR.1A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD. CHIMIEI NR.2 BIS Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare prin demolare atelier si magazie(C3) pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.15 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SPANCIOC NR.14 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.PACURARI NR.151 T190 parcelele 1766/4 1766/5 1766/33 1766/34 1766/35 1766/37 1766/38/1 1766/38/2 1(1766/41) parcela cu numar cadastral 131326 Intocmit in vederea construirii de hale de depozitare birouri sedii de firma show-room si parcare supraetajata pe teren proprietate privata persoana juridica si persoane fizice
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR.26-28 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 numere cadastrale 15714/1/1 15714/1/2 15714/1/3 15714/1/4 15714/1/5 15714/1/15 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT T101 parcelele cu numere cadastrale 11700/1 11700/2 11700/3 11700/4 11700/5 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T146 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NICOLINA NR.140 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului de birou din Piaţa Unirii nr. 12 către fundaţia Amfiteatru pentru o perioadă de 2 ani
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.658 mp din Bld. Carol I nr. 1 (Anexa A) şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei Institutului Naţional de Sănătate Publică
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cuantumul veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile luate în calcul la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure în vederea aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat precum şi a Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Iași

  HOTǍRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 434/04.11.2008 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “PROCON - Program de evaluare şi certificare a competenţelor angajaţilor în construcţii” Grup Şcolar “ANGHEL SALIGNY” Iaşi
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.71/20.03.2006 “Consolidare Primărie municipiul Iaşi “
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI,STRADA THEODOR PALLADY NR. 4 Întocmit în vederea extinderii şi supraetajării unei construcţii existente pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 168 din 13 mai 2011 pentru realizarea proiectului “Reabilitarea modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf.Cuvioasă Parascheva”
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. nr.77/2010
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către asociaţii non - profit a unor suprafeţe din incinta punctelor termice modernizate
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înregistrarea Primăriei Municipiului Iaşi în Sistemul Naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul “Soluţie informatică eSănătate pentru Spital Clinic de Recuperare Iaşi” Str. Pantelimon Halipa Nr. 14
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare sală gimnastică colegiul Costache Negruzzi “
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ateneului Tătăraşi a parcării publice amenajate în suprafaţă de 288 mp situată în str. Pictorului nr. 14
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1162 mp situat în str. Zmeu nr. 3 în vederea punerii în aplicare a proiectului “Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi”
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 a H.C.L.126/1997
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 14 80 mp situat în Iaşi str. Străpungere Silvestru nr. 7 bl. I5 sc. B precum şi concesionarea directă a acestui teren către MITOCARU FLORIN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi - str. Minervei nr. 9 de pe S.C. YOKER BLAK S.R.L. pe S.C. A-PROPOS S.R.L.
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 33 32 mp situat în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 55B bl. R2 sc. A-B precum şi concesionarea directă a acestui teren către ARAMĂ ADRIAN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenulului în suprafaţă de 36 43 mp situat în Iaşi str. Petre Ţuţea nr. 19 bl. 915 tr. 3 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. KARMA LINE S.R.L.
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Tudor Vladimirescu nr. 42-44 în suprafată de 150 mp
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea depozitării deşeurilor colectate selectiv din judeţul Iaşi la Depozitul ecologic Ţuţora în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” cu efectivitate de la data deschiderii liniei de finanţare aferente Axei 2 POS Mediu
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 547/2009 cu terenurile aferente drumurilor de acces DE 1822 DE 1804 şi DE 1847 în vederea implementării proiectului “Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea resurselor financiare pentru consultanti si pentru proiectele pentru care se solicita finantare sub rezerva selectarii candidaturii Obiectivul 1 Aria de concentrare 4 - “Imbunatatirea mediului inconjurător” din cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Angajamentul de sustinere a parcurgerii etapelor pentru Obiectivul 1 Aria de concentrare 4 “Imbunatatirea mediului inconjurător” din cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 172/13.05.2011
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi - str. Silvestru nr. 3-5 în suprafaţă de 50 mp de pe S.C. MC COMP S.R.L. pe numele APOSTOL SILVIU
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 122/19.06.1998 şi a HCL nr. 315/30.06.2003
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi str. Elena Doamna nr. 63 în suprafată de 442 1 mp
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi - UPU SMURD pentru Organizarea şi derularea unor acţiuni antidrog
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi - UPU SMURD pentru implementarea unui Program de asistenţă a cardiacilor
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 269/2008 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2008 prin care se aprobă comisiile specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi str. Otilia Cazimir nr. 10 de pe S.C. TURISM MOLDOVA S.A pe UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAŞI
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind transmiterea concesiunii terenului,situat în Municipiul Iaşi str. Roman Vodă nr. 18,bl. A6,ap.2,de pe S.C. ELEVAS MARION S.R.L. pe numele PÎSLĂ VASILE FLORIN
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA STRADA SALCIILOR SECTOR CADASTRAL 22 întocmit in vederea construirii de spatii comerciale hypermarket birouri hotel centru de afaceri clinica medicala pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului a suprafetei de teren de 1145 mp din din Sos. Nicolina f.n si aprobarea schimbului de terenuri dintre aceasta cu echivalentul terenurilor din proprietatea unor persoane fizice
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 07.06.2011
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului municipiului Iaşi de a reprezenta în justiţie Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea unei suprafeţe de teren situată în piaţa agroalimentară Păcurari către Asociaţia Umanitară şi Ecologistă “Omenirea”
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 425 din 07.12.2010 şi a Hotărârii de Consiliu Local nr. 170 din 13.05.2011 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T134 numere cadastrale 13487 13488 13489 13490 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si dotari aferente pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU Aleea Mihail Sadoveanu numar cadastral 18424/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei biserici si unei case parohiale pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HANCIUC NR.36 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI strada Ciurchi nr.30 si strada Ciurchi nr.15 Intocmit in vederea modificarii Planului Urbanistic de Detaliu aprobat cu H.C.L.nr.179/2006 schimbare de destinatie din pensiune studenteasca in hotel si amenajare parcare pe teren proprietate privata persoana juridica(intrare in legalitate)
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU numar cadastral 14666 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR F.N. T31 numar cadastral 3979 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU Aleea M.Sadoveanu sector cadastral 26 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare a 30 de echipamente GPL montate pe autobuze ale RATP
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 61/27.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. I.C.Brătianu nr. 22 utilizat de către Fundaţia Culturală Cronica Iaşi pe baza unui contract de comodat
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Elena Doamna nr. 37 corp A parter de către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investii “Rest de executat consolidare reabilitare şi modernizare Corp B - Colegiul Naţional Iaşi”
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Extindere grădiniţa cu program normal nr.16 “
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului local prin crearea obiectivului de investiţii Amenajare spaţiu de parcaj str. Roman - Vodă bl. B1-B2 în municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea și derularea proiectului “START în cariera ta!” Școala Postliceală Sanitară “Grigore Ghica Vodă” Iaşi
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea tarifelor pe anul 2011 pentru activităţile desfăşurate în cimitirele publice ale Municipiului Iaşi de către S.C. “SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A.
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE completarea ANEXEI 10 a HCL 177/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.232/30.05.2007
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE ,Privind alegerea domnului Marius Eugen Ostaficiuc-consilier local în funcţia de preşedinte de şedinţe pentru o perioada de 3 luni
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi Şos. Nicolina nr. 57 bloc 978A parter de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi -Secţia VI Poliţie
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA FORTUS NR.12 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr.77/2010 pentru desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor si Consiliilor de Administratie la societatile comerciale si regiilor autonome la care municipiul este unic actionar
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Formare şi evaluare profesională pentru o carieră de succes”
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 425 din 07.12.2010 pentru aprobarea realizării proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi” aprobarea studiului de fezabilitate indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcţiilor de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf.Cuvioasă Parascheva” aprobarea Studiului de Fezabilitate indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CODRESCU NR.6 Intocmit in vederea reabilitarii modernizarii si extinderii Caminului de pensionari ”Sf.Cuvioasa Parascheva ” Iasi
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NISIPARI NR.13 T14 P390/1 Intocmit in vederea intrarii in legalitate a unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 parcela cu numar cadastral 4711/2/15 Intocmit in vederea construirii unei locuinte cu parter comercial pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 parcela cu numar cadastral 13382 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. PACURARI NR. 142 (S.C.34 numar cadastral 4243-4247/2) Intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri servicii comert si sediu de firma pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SEMANATORULUI NR.3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T164 parcela cu numar cadastral 16500/2/7/1 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 38/12.04.2007 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. STALMI IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 60/10.05.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ALVEC & TAG COMPANY S.R.L.
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea termenului contractului de închiriere nr. 733/01.02.2008 încheiat cu Fundaţia Humanitaria pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str. Elena Doamna nr. 37
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE modificarea ANEXEI 10 a HCL 177/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011 cuprinzând tarifele pentru Strandul municipal şi Plaja Nicolina
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Vasile Munteanu in funcţia de viceprimar al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 50/2011 prin schimbarea denumirii obiectivului “Proiectare reabilitare şi modernizare Piaţa Unirii etapa II”
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Iaşi SC Palas 1 SRL şi SC Iulius Management Center SRL
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ECOPIAŢA S.A. pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.41/27.01.2010
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Iași a unor artere ce fac obiectul studiului “Sistem de management al traficului în municipiul Iași” finanțat prin Programul Operațional Regional (POR).
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenurilor reprezentate prin două parcele situate în Str.Vasile Lupu nr.110 a unei parcele din Str.Vasile Lupu nr.82 și aprobarea schimbului de terenuri dintre acestea și terenul din Str.Vasile Lupu nr.104 proprietatea S.C. FLUX S.R.L.
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei "Lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune",la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi,nr. 124/04.05.2010
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 parcelele cu numere cadastrale 8060/3/2 8060/3/3 8060/3/4 8060/3/5 8060/3/7 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.CHIMIEI T10 numar cadastral 125509 Intocmit pentru construire magazie mijloace fixe magazie materiale instalatii casa poarta si platforma de lucru acoperita pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA numar cadastral 127559 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T162 numere cadastrale 123853 123854 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte duplex pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CAZARMILOR NR.45 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizic
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GANDU NR.5B Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 numere cadastrale 4711/6/2/1 4711/6/2/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 131 mp aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 418/12 noiembrie 2010
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea permisului de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Iaşi a vehiculelor de agrement cu tracţiune animală (trăsuri)
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă de către ofiţerul de stare civilă
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al S.C APAVITAL S.A
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC Salubris SA Iaşi
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SC Citadin SA Iasi
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. “SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A.
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2011
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2010
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării de către Municipiul Iaşi a două volume de carte rară
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect cu Municipiul Iaşi S.C. APAVITAL S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.CHIMIEI NR.2 Intocmit in vederea construirii unui centru comercial amenajari exterioare montare elemente publicitare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea Municipiului Iaşi cu oraşul Hue din Vietnam
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare pentru 6 supravietuitori ai Pogromului de la Iasi cu ocazia marcarii a 70 de ani de la dramaticele evenimente
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 21.03.2011
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Termo-Service S.A.
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a proiectului “Măsuri active pentru ocuparea persoanelor fără loc de muncă în sectorul serviciilor personale din mediul urban al judeţelor Iaşi şi Botoşani - FEMAO”
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 numar cadastral 11012/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a trei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TURCU NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PORUMBULUI NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte tip duplex pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR.31 Intocmit in vederea extinderii unei hale existente pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.4 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA OTELARI NR.5 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 numar cadastral 13381/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T149 numar cadastral 11210 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T174 numere cadastrale13553/1/1 13553/1/2 13554/1 13554/2 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 numar cadastral 8059/5/1/6 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iași a terenului în suprafaţă de 6.922 mp din zona Bejan (Anexa A) şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1.500 mp pe durata existenţei construcţiei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru construcţia unei biserici (Anexa B).
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 din HCL nr. 71 din 25 februarie 2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 2 mp aflată în holul Ambulatorului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon" Iaşi în vederea instalării unui automat de băuturi calde şi reci
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 400 mp situat în Iaşi B-dul Independenţei nr. 1 în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “ Sf. Spiridon” către Agenţia Naţională de Transplant
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 22 59 mp situat în Iaşi bd. Chimiei nr. 57 bl. G3-2 precum şi concesionarea directă a acestui teren către PLEŞCA GABRIELA în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind • aprobarea demolării imobilului situat în Iaşi str. Mitropoliei nr. 22 atribuirea în folosinta gratuita a terenului de 805 mp din str. Mitropoliei nr. 22 către Mitropolia Moldovei si Bucovinei
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a “Dotărilor pentru persoanele cu dizabilităţi montate pe microbuzele RATP”
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată a 100 metri liniari de borduri scoase din uz către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea ANEXEI 13.1 din H.C.L. nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 342/07.09.2010
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al S.C. APAVITAL S.A Iaşi
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Plan -ului pentru „Staţiunea de agrement - tratament Nicolina” – Varianta 1 – Etapa 1
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE Privind alegerea domnului Seryl Talpalaru-consilier local în funcţia de preşedinte de şedinţe pentru o perioada de 3 luni 01.03.2011 - 31.05.2011
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2011
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea finanţării proiectelor “Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii” şi “Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate”
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului pentru sustenabilitate pe perioada 01.01.2011 - 31.12.11 a proiectului “Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu”
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind continuarea finanţării proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor”
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea bugetului proiectului “Combaterea exploatării prin muncă a copiilor din România şi Republica Moldova”
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind cofinanţarea bugetului proiectului "Prevenirea crizei vârstei a treia în România şi Republica Moldova"
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.443/7decembrie 2010
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 - al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA VALEA LUPULUI,T190 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui showroom si service auto pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC BUCIUM NR.22 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IANCU BACALU NR.14 Intocmit in vederea construirii unei locuinte duplex pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SILVESTRU NR.17A Intocmit in vederea construirii unui sediu de asociatie prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 numar cadastral 10089/4 10089/4/2 10089/4/3 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia”
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi aprobat prin H.C.L. nr.414/2009 in sensul includerii terenului în suprafaţă de 2 777 mp. aflat în administrarea Municipiului Iaşi situat în str. Gării nr.15 -17 (în spatele blocului cu tronsoanele L1 L2 L8 L9 ) precum şi acordarea dreptului de acces la utilităţi (echipament tehnic) către S.C. RCS & RDS S.A. pentru o suprafaţa de 10 mp. din suprafaţa totala de 2 777 mp.
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 2 mp aflată în holul Ambulatorului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi în vederea instalării unui automat de băuturi calde şi reci
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către instituţia Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia “Clubul Sportiv Penicilina Iaşi”
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea valorilor de inventar reactualizate ale bunurilor imobile ce constituie aport în asocierea la Parcul ştiinţific şi tehnologic “TEHNOPOLIS”
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de 44 mp din imobilul aflat în domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea SC CET Iasi SA catre Asociatia Sfantul Mucenic Trifon - Ocrotitorul Animalelor
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului liber reprezentat printr-o parcelă de 275 mp situată în Str.Toma Cozma (fostă Str.Culturii) nr.69A şi aprobarea schimbului de terenuri dintre municipalitate şi doamna Azoicăi Eugenia.
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexei 2-bunuri de preluare prin act adiţional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 în vederea implementării proiectului “Managementul Integrat al Deşeurilor în Iaşi”
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea cazarii la Hotelul Municipal Iasi a echipajului format din patru membri care deservesc elicopterul medicalizat al SMURD Iasi
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea art.3 alin(9) al H.C.L. nr. 307/23.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice către SOCIETATEA COMERCIALĂ “SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A.
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în Comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 înfiinţată prin HCL 265 din 28 iulie 2006
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a personelor vârstnice care beneficiază de serviciile Căminului de Pensionari “Sf. Cuvioasă Parascheva”
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a personelor vârstnice care beneficiază de serviciile Căminului de Bătrâni “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind mandatarea Primarului Municipiului Iasi pentru semnarea CONVENTIEI PRIMARILOR - angajament voluntar al autoritatilor locale în vederea dezvoltarii unor planuri locale de actiune pentru promovarea eficientei energetice si a energiei durabile
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Poliţiei Locale Iaşi aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi începând cu 01.01.2011
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preturilor locale de referinta a pretului local de facturare catre populatie si a compensarii unitare pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme centralizate
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. 211/2010
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Creşterea accesibilităţii spre zona centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi”
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Reabilitarea Mânăstirii Golia - etapa II”
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TEODOR BURADA NR.12 Intocmit pentru construire brutarie si punct de desfacere paine si produse de panificatie pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC SOCOLA NR.11B Intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA TUDOR NECULAI NR.92-98 T189 P1(707/4/4) Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOARA DE VANT Sector Cadastral 1 parcela 2(2) Intocmit pentru amenajare si imprejmuire teren de sport construire vestiare pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ROMANA NR.3 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM numere cadastrale 14090/1/1 14090/2/1/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA METALURGIEI NR.8 Intocmit in vederea extinderii unor constructii existente pentru amenajare birouri show room spatii de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 parcela cu numar cadastral 8059/5/1/5 Intocmit in vederea construirii unei locuinte garaje si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T150 numar cadastral 12740 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PODGORIILOR NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PODISULUI NR.62 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI D.N.28 T190 numar cadastral 6308 12750 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de imobile cu destinatia complex servicii auto(spatiu comercial birouri spalatorie auto vulcanizare si functiuni complementare) pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T150 numere cadastrale 17224/1/1/1 17224/1/1/2 17224/1/1/3 17224/1/1/4 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GARII NR.22 Intocmit in vederea extinderii spatiilor Medicarom Group pentru cabinete investigatii imagistice si interventii chirurgicale pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 261/ 28.07.2010 privind infiintarea S.C. ECOPIATA S.A.
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizarea centralei termice si a instalatiilor de vehiculare a agentului termic de la sursa la consumator a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizarea instalatiei electrice a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “RK -Secţia Clinică de Neuromotorii” Spital Clinic de Recuperare Iaşi Str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Modernizare drum de acces de la CET Holboca până la drumul comunal Ţuţora aferent proiectului “Managementul Integrat al Deşeurilor în Iaşi”
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Direcţiei Tehnice şi Investiţii a "Pasarelei Gara Iaşi - km 75+532"
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de 136 mp din imobilului aflat în domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea SC CET Iasi SA catre Asociatia Nationala pentru Copii si Adultii cu Autism din Romania-Filiala Iasi
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Iasi din administrarea SC CET Iasi SA în administrarea Directiei de Asistenta Comunitara
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 mp situat în Iaşi str Arapului nr. 3 bl. Tomiris precum şi concesionarea directă a acestui teren către ZOTA PETRU în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi şi aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 1415 mp situat în Iaşi str. Tudor Vladimirescu nr. 39-45 prin licitaţie publică cu strigare
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 13 54 mp situat în Iaşi str. Vasile Lupu nr. 86 bl. K1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI PT 20 TĂTĂRAŞI în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 34 50 mp situat în Iaşi str. Sf. Petru Movilă nr. 66 precum şi concesionarea directă a acestui teren către TUDOSE CONSTANŢA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 75 mp situat în Iaşi str Palat nr. 20-28 precum şi concesionarea directă a acestui teren către SCAFARU CONSTANTIN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 36 mp situat în Iaşi str. Macazului nr. 15 bl. E precum şi concesionarea directă a acestui teren către POPA RODICA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 35 mp situat în Iaşi Aleea Copou nr. 6 precum şi concesionarea directă a acestui teren către FELEA VICTOR în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi,a terenului în suprafaţă de 24,94 mp,situat în Iaşi,str. Golia nr. 7,precum şi concesionarea directă a acestui teren către ŞERBAN ION şi CONSTANŢA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 13.12.2010
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinată închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii temporar disponibile aflate în proprietatea publică a Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 386/4 octombrie 2010 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Iaşi a unor terenuri
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “ACTIV-C - Angajarea Conştientă a Tinerilor în Viaţa Comunităţii” Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind participarea şi cofinanţarea proiectului European Cities for Volunteering in Sport finanţat prin Programul Actiuni pregatitoare in domeniul sportului - EAC/22/2010
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.06 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia – Iaşi”
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea şi cofinanţarea proiectului CENTRES (Strategii de dezvoltare a antreprenoriatului cultural) finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind 1. Nominalizarea domnului Mihai Chirica Director General Directia Tehnica si Investitii (Primăria Municipiului Iaşi) precum si a domnului Victorel Lupu Director General Directia Economică şi de Finanţe Publice Locale (Primăria Municipiului Iaşi) în Consorţiul care va decide forma de operare a investiţiei şi va avea rolul de organ superior al structurii de operare - în limitele competenţelor stabilite pentru obiectivul de investiţii “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”. 2. Stabilirea limitelor de competenţă ale Consorţiului în conformitate cu atribuţiile menţionate în Cererea de finanţare: "Consorţiul va decide forma de operare a investiţiei şi va avea rolul de organ superior al structurii de operare " pe perioada exploatării obiectivului de investiţii: “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”. Preşedinţia Consorţiului va fi asigurată anual prin rotaţie de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi de către Primarul Municipiului Iaşi. 3. Modificarea Art. 1 al Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” cu: "Obiectul acordului îl constituie realizarea şi exploatarea obiectivului de investiţii “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” finanţat în cadrul programului Phare 2004-2006 - Coeziune Economică şi Socială". 4. Extinderea prin Act Adiţional durata Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” pe durata exploatării obiectivului de investiţii: Centrul Expoziţional Moldova - Iaşi.
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotarare privind modificarea art. 1 ANEXA 1 pct. IV din H.C.L. nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011 modificata si completata cu H.C.L. nr. 318/2010
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi pe anul 2011
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de functii si organigrama Spitalului Clinic de Recuperare Iasi Str.Pantelimon Halipa Nr.14 si a Spitalului Clinic “Dr.C.I.Parhon” Iasi B-dul Copou Nr.50
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local in calitate de membru si membri supleanţi în Consiliul de Administratie al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi B-l Independentei nr.1
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru direcţiile subordonate Consiliului Local Iaşi pentru anul 2011
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier al domnului POROCH VLADIMIR în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier al domnului HARABAGIU GABRIEL VASILE în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri locali şi vacantarea acestora în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi