Hotărârea nr. 58/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileste ordinea în solutionarea cererilor de locuinte construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
HOTARÂRE
privind aprobarea listei de prioritate care stabileste ordinea în solutionarea cererilor de locuinte construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere
Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în sedinta ordinara în data de  25 februarie 2010;
Având în vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridica si de disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;                       
Având în vedere nota de fundamentare nr. 14565/16.02.2010, întocmita de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat 
Având în vedere dispozitiile Legii 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere art. 15, alin. 1) din Hotarârea de Guvern nr. 962/2001, modificata si completata, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998;
Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local 345/28.09.2006, privind criteriile si punctajele pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte construite prin ANL în Municipiul Iasi, destinate închirierii tinerilor cu vârsta pâna în 35 de ani;
Având în vedere Procesele verbale nr. 10810/04.02.2010 si 14554/16.02.2010, încheiate în sedinta Comisiei sociale constituite în conditiile Legii 114/1996;
Având în vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala   republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;
         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
H O T A R A S T E:
Art. 1 Se aproba lista de prioritate care stabileste ordinea în solutionarea cererilor de locuinte construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, cu solicitantii care, în anul 2009, pâna la data de 30 decembrie, au facut dovada îndeplinirii conditiilor restrictive prevazute de lege pentru a avea acces la o astfel de locuinta, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2  Propunerile Comisiei sociale constituite în conditiile Legii 152/1998, privind modul de solutionare a cererilor prin atribuirea locuintelor disponibile vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local Iasi. Solicitarile locative adresate de catre beneficiarii de locuinte construite prin ANL, în calitate de chiriasi, vor fi solutionate direct de catre Comisia sociala constituita în conditiile Legii 152/1998.
Art. 3  Prezenta hotarâre va fi comunicata : Primarului Municpiului Iasi Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Membrilor Comisiei sociale de analiza a solicitarilor locative, constituia în conditiile Legii 152/1998.Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;
Art. 4  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurata de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.
       Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarâri va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.
                                            
    CONTRASEMNEAZA  
PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR
       Camelia Gavrila  Cristina Daniela Oteleanu
Nr. 58 din 25 februarie 2010 
ANEXA NR. 1 la H.C.L. Nr. _______/_____________
58/25.02.2010
Lista de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L., 
destinate tinerilor spre închiriere, cu solicitanţii care, în anul 2009, au făcut dovada îndeplinirii condiţiilor restrictive prevăzute
de lege pentru a avea acces la o astfel de locuinţă  DOSAR DATA
7273 11.03.2004
POZITIE 4788 16.02.2005 NUME FAMILIE PRENUME SOT PRENUME SOTIE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL
1 2677 13.02.2003 MAFTEI   SANZIANA-LILIANA 10 10 8 4 0 17 8 15 72
2 6934 04.04.2003 NOEA SORIN CRISTINA MARIA 7 10 10 3 0 13 13 15 71
3 8940 12.05.2003 STEFANOVICI CRISTIAN GIANINA 10 10 10 2 2 21 13 0 68
4 9918 23.05.2003 ANDRUSCA SERGIU MIREL FELICIA 10 10 10 2 0 21 15 0 68
5 15865 06.09.2006 URSACHE MIHAI-ADRIAN IONELA 10 10 10 2 0 21 15 0 68
6 2430 07.02.2003 VELICA DRAGOS LULU CRISTINA-MIHAELA 10 10 10 2 0 21 15 0 68
7 7018 04.04.2003 VASILICA   OLGA 10 10 8 3 0 9 13 15 68
8 7664 11.04.2003 APETRI (BERCU) FLORINEL MARIA CRISTINA 7 10 10 3 2 21 13 0 66
9 18329 05.11.2003 BUSMACHIU GIULIANO-VASILE ANGELA 10 10 10 2 0 21 13 0 66
10 18404 06.11.2003 TIRON FLORIN MIHAELA 7 10 10 3 2 21 13 0 66
11 24229 20.10.2004 MURGU CORNELIU LACRAMIOARA-CRISTINA 7 10 10 3 0 21 15 0 66
12 6644 28.03.2003 CIORNEA CRISTIAN MIHAELA-CRISTINA 7 10 10 3 0 21 15 0 66
13 6879 03.04.2003 ROMILA CRISTIAN CARMEN-IRINA 10 10 10 2 2 17 15 0 66
14 7001 04.04.2003 PINTILESCU(VERI FLORIN-IUSTIN MARIA 7 10 10 2 2 21 13 0 65
15 7454 10.04.2003 PISTOL CIPRIAN-BOGDAN CATALINA-ELENA 7 10 10 2 0 21 15 0 65
16 8122 18.04.2003 SINCU PETRU-CIPRIAN   7 10 8 2 2 21 15 0 65
17 8325 23.04.2003 PASCARIU GHEORGHE SORIN MIHAELA 7 10 10 2 2 21 13 0 65
18 9404 14.05.2003 VARTOLOMEI IOAN DANIELA 7 10 10 2 0 21 15 0 65
19 9539 15.05.2003 MORARIU COSTEL CRISTINA ANTONETA 7 10 10 2 2 21 13 0 65
20 9944 23.05.2003 BARZU MIHAI ELENA 7 10 10 2 0 21 15 0 65
21 10060 26.05.2003 ANDRAS (CRISAN) ZOLTAN ANDREEA VALERIA 7 10 10 2 0 21 15 0 65
22 6926 09.03.2004 PINTEA CRISTIAN ALISA 7 10 10 2 0 21 15 0 65
23 14283 26.05.2004 BARNEA GEORGEL ALIN ELENA GIANINA 7 10 10 2 0 21 15 0 65
24 20863 15.09.2004 ANTOCI (IUSCA ( PETRICA DANIEL DANIELA 10 10 10 3 2 17 13 0 65
25 8879 09.05.2003 TIMPAU CONSTANTIN EUGENIA 10 10 10 3 2 17 13 0 65
26 9219 14.05.2003 POPOVICI DUMITRU DANIELA 10 10 10 3 0 17 15 0 65
27 2606 04.02.2004 LAZAR ILIE VLAD GABRIELA 10 10 10 0 0 21 13 0 64
28 5116 20.02.2004 CHIRIAC IOAN CARMEN 7 10 10 3 0 21 13 0 64
29 8191 18.03.2004 POPA MIHAI CATALIN ALINA-DIANA 10 10 10 2 0 17 15 0 64
30 24376 22.10.2004 CONSTANTINESCU CONSTANTIN DORU ANCA-DIANA 10 10 10 2 0 17 15 0 64
31 27949 22.12.2004 PRISECARU PETRU CIPRIAN MIHAELA IULIANA 10 10 10 2 0 17 15 0 64
32 28007 22.12.2004 COSTAN FLORIN CATALINA 10 10 10 2 0 17 15 0 64
33 28168 29.12.2004 FILIP DRAGOS ELENA 10 10 10 0 2 17 15 0 64
34 28235 30.12.2004 GHERGHINA IONEL ZOICA 10 10 10 2 0 17 15 0 64
35 6839 02.04.2003 UNGUREANU BOGDAN VALENTIN DANIELA-IRINA-MARIA 10 10 10 2 0 17 15 0 64
36 7039 04.04.2003 TRIFAN RAUL LIVIU ALINA 10 10 10 0 2 17 15 0 64
37 7627 11.04.2003 CUCURLUI RADU-VALERIU NICOLETA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
38 7850 15.04.2003 ALEXANDRU CATALIN ELENA-EPAMINONDA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
39 8013 16.04.2003 PARFENIE VASILE SORINA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
40 8612 07.05.2003 CONSTANDACHE (C RADU IULIAN OANA ADRIANA 7 10 10 0 0 21 15 0 63
41 9273 14.05.2003 NECULAI COSTEL ELENA-GABRIELA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
42 10434 30.05.2003 AFIGHIROAIE MIHAI-MARIUS IRINA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
43 177502 22.10.2003 MERSCHI GEORGE ADRIAN ANISOARA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
44 18051 29.10.2003 ARNAUTU DANIEL-MIHAITA MIHAELA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
45 20624 26.11.2003 DELEANU DUMITRU MIHAELA ALINA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
46 21728 17.12.2003 NICURIUC VASILE LILIANA 7 10 10 2 0 21 13 0 63
47 5104 20.02.2004 MIHAI IONUT CARMEN 7 10 10 2 0 21 13 0 63
48 7152 10.03.2004 ANGHEL BOGDAN MIHAI CARMEN ANGELA 7 10 10 0 0 21 15 0 63
49 19683 27.08.2004 CHELARU CONSTANTIN CIPRIAN ADINA GEORGETA 7 10 10 4 0 17 15 0 63
50 7267 09.04.2003 NETEDU DANIEL-RAZVAN ELENA-ALINA 7 10 10 2 2 17 15 0 63
51 7986 16.04.2003 STIRBU DUMITRU DANIEL MARINA MIHAELA 7 10 10 2 2 17 15 0 63
52 901 21.01.2004 HARJAU IOAN MIHAELA GABRIELA 7 9 10 2 0 21 13 0 62
53 2327 30.01.2004 OLO CIPRIAN FLORIN ANDREEA 7 9 10 0 2 21 13 0 62
54 7781 15.03.2004 LACATUSI LUCIAN CRISTINA-PETRONELA 7 10 10 3 0 17 15 0 62
55 19086 18.08.2004 BALAN PETRU-CORNELIU ADY 7 10 10 3 0 17 15 0 62
56 9326 14.05.2003 ANISIEI FLORIN GABRIEL LORELA 7 10 10 3 2 17 13 0 62
57 10449 30.05.2003 CHELARU DANUT CRENGUTA-ANTONELA 10 10 10 2 0 17 13 0 62
58 16657 26.09.2003 MIRON CONSTANTIN-DANIEL NICOLETA 7 10 10 0 0 21 13 0 61
59 17453 15.10.2003 PREPELITA   OANA ELISA 7 10 8 0 2 21 13 0 61
60 2774 06.02.2004 ALEXIU FLORIN   7 10 8 0 0 21 15 0 61
61 7752 15.03.2004 ANDRONIC   ALINA 7 10 8 0 0 21 15 0 61
62 28192 29.12.2004 DAVID NECULAI GABRIELA 7 10 10 2 2 17 13 0 61
63 117240 18.12.2009 DRAGAN TIBERIU-CRISTIAN IRINA 7 10 10 4 0 17 13 0 61
64 7953 16.04.2003 NICU CATALIN MIHAIL MARIANA 7 10 10 2 0 17 15 0 61
65 4612 16.02.2004 GORBAN PAUL MIHAELA 10 10 10 0 0 1 15 15 61
66 7495 12.03.2004 RUGINA   OANA ELENA 7 9 8 0 0 21 15 0 60
67 11176 29.04.2004 GURIUC MIHAI LENUTA 7 10 10 3 0 17 13 0 60
68 18048 28.07.2004 RUSU CONSTANTIN CARMEN ELENA 7 10 10 3 0 17 13 0 60
69 20448 10.09.2004 COSTIOAIA VASILE STELIAN MIHAIELA IRINA 7 10 10 3 0 17 13 0 60
70 26953 08.12.2004 STAN DUMITRU PETRONELA 7 10 10 3 0 17 13 0 60
71 1832 14.01.2005 CHITESCU REMUS OANA AURA 7 10 10 3 0 17 13 0 60
72 1910 14.01.2005 AMBROSIE IULIAN ELENA GABRIELA 7 10 10 3 0 17 13 0 60
73 2207 19.01.2005 PETRISOR ADRIAN ANCA GEORGIANA 10 10 10 4 0 13 13 0 60
74 4372 14.02.2005 CUCIUREANU(PRIS ANDREI-CORNELIU IOANA 10 10 10 2 0 13 15 0 60
75 27217 10.10.2008 MARDARI CONSTANTIN LOREDANA 10 10 10 2 0 13 15 0 60
76 6598 28.03.2003 DROBOTA IONUT BENEDICTA 10 10 10 2 0 13 15 0 60
77 924 24.01.2004 ANDRIES CONSTANTIN-CIPRIAN MIRELA-MARIA 7 10 10 2 0 3 13 15 60
78 4186 11.02.2004 GANGA NARCIS-CONSTANTIN   7 10 8 0 0 21 13 0 59
79 4235 12.02.2004 SANDULACHE GHEORGHE ANA MARIA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
80 4452 13.02.2004 COLIBABA DAN-IULIAN ELENA DANIELA 7 10 10 0 0 17 15 0 59
81 4457 13.02.2004 ARUXANDEI LUCIAN IRINA PETRONELA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
82 5010 20.02.2004 BIDIRLIU DANIEL ELENA-LACRAMIOARA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
83 5726 27.02.2004 IACOB CATALIN IRINA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
84 7097 10.03.2004 MOLOMAN DANIEL MARIAN ANA-MARIA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
85 7969 15.03.2004 IONESCU GEORGE NICOLETA 7 10 10 0 2 17 13 0 59
86 10936 28.04.2004 POPESCU IRINEL EUGEN   10 9 8 0 0 17 15 0 59
87 14509 28.05.2004 ALBU CONSTANTIN ELENA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
88 14922 04.06.2004 PLAMADEALA ADRIAN ELENA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
89 15919 23.06.2004 LEONTE GHEORGHE CIPRIAN MIHAELA GABRIELA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
90 22020 15.09.2004 ANASTASIU DANIEL GICA SIMONA 7 10 10 3 2 17 10 0 59
91 24956 03.11.2004 CONDURACHI MIHAI GABRIEL OANA CRISTINA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
92 25302 10.11.2004 VECHIU FLORIN VASILICA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
93 25911 23.11.2004 GHETAU MANUEL-SEBASTIAN GEANINA-VASILICA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
94 26096 25.11.2004 APETREI RADU ANDA 7 10 10 0 0 17 15 0 59
95 26307 29.11.2004 CLEPSA NARCIS ILIE VERONICA 7 10 10 0 0 17 15 0 59
96 26935 08.12.2004 IFRIM SERGIU MARIANA 7 10 10 0 0 17 15 0 59
97 27723 17.12.2004 ANTONIU IONUT IULIAN CATALINA 7 10 10 0 0 17 15 0 59
98 516 12.01.2005 AIRINEI EUGEN ANA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
99 10787 04.05.2005 IGNAT STEFAN DANIEL ALINA MIRELA 7 10 10 2 0 17 13 0 59
100 27025 05.11.2007 GANGA FANARAGIU RAUL CONSTANTIN MIHAELA CRISTINA 7 10 10 2 2 13 15 0 59
101 117439 21.12.2009 COMANESCU LUCIAN-GABRIEL RAMONA 7 10 10 2 2 13 15 0 59
102 6969 04.04.2003 SIRITEANU VASILE   7 10 8 0 0 6 13 15 59
103 4811 18.02.2004 GRIGORAS CATALIN   10 10 8 0 0 1 15 15 59
104 5794 27.02.2004 MAZILU MARIAN GHEORGHE   7 7 8 2 0 21 13 0 58
105 7264 11.03.2004 OLARU SEVERICA LENUTA SIMONA 7 9 10 2 0 17 13 0 58
106 7842 15.03.2004 LUPU MIRCEA IOAN OANA 7 9 10 0 0 17 15 0 58
107 5361 18.02.2005 IATESEN MIHAI-COSMIN LOREDANA-VIORICA 7 9 10 0 0 17 15 0 58
108 5434 18.02.2005 CAJVAN (IACOBAN CATALIN PAUL IOANA-ANDREEA 7 9 10 0 0 17 15 0 58
109 23309 04.11.2005 ERDIC DANIEL ANCA MARIA 7 10 10 3 0 13 15 0 58
110 21147 20.11.2006 PAICU   OANA 10 10 8 2 0 13 15 0 58
111 23179 21.12.2006 RANGHIUC EDUARD GABRIEL IOLANDA MARIA 7 10 10 3 0 13 15 0 58
112 33336 30.12.2008 PRICOP ANDREI ANA-DANIELA 10 10 10 2 2 9 15 0 58
113 7515 12.03.2004 IATCU IOAN MARIANA 10 10 10 2 2 9 15 0 58
114 17818 23.07.2004 HOGAS TRAIAN MARIA 7 10 10 0 0 3 13 15 58
115 23713 08.10.2004 MANOLE TEODOR VALENTIN MIHAELA 7 10 10 0 0 17 13 0 57
116 27934 22.12.2004 ZBARNEA TEODOR ALINA MIHAELA 7 10 10 0 0 17 13 0 57
117 443 11.01.2005 PINTILIE   MIHAELA 7 10 8 0 0 17 15 0 57
118 2963 27.01.2005 ISTRATE   MIHAELA-CATALINA 7 10 8 2 0 17 13 0 57
119 3167 28.01.2005 MANTA SILVIU TOADER IOANA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
120 5062 17.02.2005 ROMAN MARIUS GHEORGHITA RAMONA OTILIA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
121 5298 18.02.2005 SERBAN VIRGIL IOAN MIHAELA ALINA 7 10 10 2 2 13 13 0 57
122 5406 18.02.2005 ALBU (BALAN) DANIEL-IULIAN ALINA-EUGENIA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
123 7067 18.03.2005 PRUNIANU ADRIAN ANA MADALINA 7 10 10 2 2 13 13 0 57
124 13964 01.07.2005 ROSANU OVIDIU ADINA ELENA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
125 20149 28.09.2005 MATEI IULIAN ANCA-MARIA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
126 21271 18.10.2005 CHETRARU MIHAI DRAGOS ANCA ELENA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
127 23035 31.10.2005 GENTIMIR BOGDAN IRINA IOANA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
128 25063 29.11.2005 SAVA (AXINTE) EDUARD-AURELIAN SIMONA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
129 13301 12.05.2004 FESTILA VASILE DANIEL PAULA 7 10 10 2 0 13 15 0 57
130 3831 08.02.2005 IACOB NARCIS C-TIN DIANA MARIANA 7 10 10 2 2 13 13 0 57
131 4353 14.02.2005 DANCIU   ELENA VIORICA 7 9 8 0 0 17 15 0 56
132 4903 17.02.2005 VASILIU MIHAI ELENA RAMONA 7 10 10 3 0 13 13 0 56
133 5074 17.02.2005 VERDES   ELENA NADIA 7 10 8 3 2 13 13 0 56
134 5130 18.02.2005 DARTU DUMITRU DANIEL IONELA 7 10 10 3 0 13 13 0 56
135 6385 08.03.2005 CHELARU CONSTANTIN-CATALIN LUCIA-CORNELIA 7 10 10 3 0 13 13 0 56
136 19286 16.09.2005 PRODAN   MIHAELA-IULIA 10 10 8 0 0 13 15 0 56
137 16099 13.09.2006 PIRHAN CLEMENT-COSTEL CRISTINA 7 10 10 3 0 13 13 0 56
138 23158 20.12.2006 PACURARIU WILIAMS DANTES CAMELIA 7 10 10 3 0 13 13 0 56
139 69279 24.07.2009 IFTIMIE SILVIU SEBASTIANA 10 10 10 0 2 9 15 0 56
140 4117 11.02.2004 NEGRU DANIEL-MIHAI ADRIANA 10 10 10 2 0 9 15 0 56
141 2161 19.01.2005 CHIRASCU MIHAI-MARIAN   10 9 8 0 0 1 13 15 56
142 2498 21.01.2005 MANDRU SIMEDREA CRISTINA 7 10 10 3 0 17 8 0 55
143 3994 09.02.2005 BORDEIANU-PRICO SEBASTIAN CARMEN ELENA 7 10 10 0 0 13 15 0 55
144 4508 15.02.2005 HINCU MIHAI GABRIEL ALINA MIHAELA 7 10 10 2 0 13 13 0 55
145 5063 17.02.2005 ROTARU SEBASTIAN GIORGIANA 7 10 10 0 0 13 15 0 55
146 5771 27.02.2004 NEAMTU MIHAI CRISTINEL ANCA MADALINA 7 10 10 2 0 13 13 0 55
147 6897 08.03.2004 DIACONU AUREL MARIA 7 10 10 2 0 13 13 0 55
148 19907 01.09.2004 LUPU   LACRAMIOARA 7 10 8 4 0 17 8 0 54
149 4062 10.02.2005 GHEORGHIU CATALIN GEORGETA 7 10 10 2 0 17 8 0 54
150 26465 16.12.2005 PURICE DANUT   7 9 8 0 0 17 13 0 54
151 2194 10.02.2006 TOMA MIHAI CIPRIAN LUMINITA GABRIELA 7 9 10 2 0 13 13 0 54
152 21337 21.11.2006 IACOB FLORIN ANCA IULIANA 7 9 10 0 0 13 15 0 54
153 27464 13.11.2007 PALADE COSTEL ELENA-LUMINITA 10 10 10 0 0 9 15 0 54
154 86850 22.09.2009 PARASCHIV MIHAITA PETRONELA 10 10 10 2 0 9 13 0 54
155 95844 16.10.2009 BURLACU OVIDIU-PAUL LOREDANA 10 10 10 3 0 6 15 0 54
156 5289 18.02.2005 CHIRIAC IONUT BOGDAN   7 10 8 0 0 1 13 15 54
157 12525 02.06.2005 CRACIUN   IONELA 7 10 8 0 0 1 13 15 54
158 26583 20.12.2005 GAFITUC   MARIANA ADINA 7 10 8 0 0 13 15 0 53
159 3733 22.02.2006 SANDU   ANI-ELEN 7 10 8 0 0 13 15 0 53
160 5810 29.03.2006 AMBROZIE CONSTANTIN CRISTINA OANA 7 10 10 0 0 13 13 0 53
161 7035 12.04.2006 HENEA NICOLAE DANIELA 7 10 10 2 0 9 15 0 53
162 16430 20.09.2006 SIMILACHE DANIEL CERASELA ANA 7 10 10 2 0 9 15 0 53
163 23313 29.12.2006 NISTOR DORIN LEONARD IRINA-MARIA 7 10 10 2 0 9 15 0 53
164 17791 22.10.2003 NISTOR STEFAN-CIPRIAN MARCELA 7 10 10 2 0 9 15 0 53
165 4978 19.02.2004 BOGDAN IULIAN-CATALIN LIDIA-RALUCA 7 10 10 2 0 9 15 0 53
166 5512 24.03.2006 BARBIERU   MIHAELA 10 0 8 0 0 21 13 0 52
167 7211 14.04.2006 VERICEANU   CRISTINA 10 0 8 2 0 17 15 0 52
168 13446 17.07.2006 NEAGOE CIPRIAN-EMANUEL ALINA 7 10 10 3 0 9 13 0 52
169 15559 31.08.2006 FLORESCU   ASTRID-ROZE 7 9 8 2 2 9 15 0 52
170 22666 28.08.2007 TUCALIUC SORIN GABRIELA 7 10 10 3 0 9 13 0 52
171 10215 16.04.2008 POPOVICI IONUT-CIPRIAN ALINA-MIHAELA 7 10 10 3 0 9 13 0 52
172 12003 19.05.2008 CHELARU CONSTANTIN MARIANA-ANDA 10 10 10 3 0 6 13 0 52
173 32856 18.12.2008 CHIRITA OVIDIU ELENA-MIHAELA 10 10 10 2 2 3 15 0 52
174 18732 07.09.2005 OPREA-DURAI VALENTIN-CRISTIAN LOREDANA 10 10 10 2 2 3 15 0 52
175 1143 25.01.2006 AMARANDE ADRIAN MARIAN DIANA 10 10 10 2 2 3 15 0 52
176 10884 02.06.2006 BARHAN CRISTIAN SORINA 7 10 10 3 0 13 8 0 51
177 17701 27.09.2006 GRADINARIU LUCIAN VASILE LILIANA 7 10 10 2 0 9 13 0 51
178 19568 25.10.2006 PETRARIU IOAN ALINA-MARIANA 7 10 10 2 0 9 13 0 51
179 26678 13.12.2006 PANA MARIUS-GIGI MIHAELA 7 10 10 2 0 9 13 0 51
180 5490 27.02.2008 MIHAILESCU MIHAITA-SORINEL MARIANA 7 10 10 2 0 9 13 0 51
181 4715 16.02.2005 SARAMET CALIN-MIHAI MADALINA 7 10 10 0 0 9 15 0 51
182 5923 31.03.2006 VLAD-BUBULAC TACHITA LIDIA 7 10 10 6 0 3 15 0 51
183 7583 16.03.2007 MOSNEAGU   MINA ADRIANA 7 7 8 0 0 13 15 0 50
184 8494 04.04.2007 CIOARIC AXINTE MARIUS GABRIELA 7 9 10 2 0 9 13 0 50
185 18199 13.07.2007 MOCANU MARICEL-BOGDAN MARIA-CORINA 7 10 10 2 0 6 15 0 50
186 24538 26.09.2007 ROMAN STEFAN-DANIEL GABRIELA-JENI 7 10 10 2 0 6 15 0 50
187 24744 27.09.2007 CIUTACU MARIUS-PETRU NADIA 7 10 10 4 0 6 13 0 50
188 24900 28.09.2007 CALINCIUC MARIUS-IONUT ANCA-CRISTINA 7 10 10 2 0 6 15 0 50
189 26108 17.10.2007 FOTEA (PADURARU VASILE ADRIAN ANCA 7 10 10 0 2 6 15 0 50
190 26597 26.10.2007 BARNEA DANIEL-MIHAI ANDREEA 7 10 10 2 0 6 15 0 50
191 29515 17.12.2007 TUGUI-PRALEA PETRONEL FLORENTINA 7 10 10 2 0 6 15 0 50
192 12212 23.05.2008 PITARU VASILE-BOGDAN VIORICA 7 10 10 2 2 6 13 0 50
193 13116 12.06.2008 CANTUR LUCIAN ROXANA-ALINA 7 10 10 2 0 6 15 0 50
194 4601 07.03.2006 LUCHIAN NICU-GABRIEL CRISTINA 10 10 10 2 0 3 15 0 50
195 24856 28.09.2007 BALUSESCU CONSTANTIN GEORGIANA 10 10 10 0 2 3 15 0 50
196 27596 14.11.2007 RANGA DANIEL ALINA MIHAELA 10 10 10 2 0 9 8 0 49
197 29516 17.12.2007 TALABA   FLORENTINA 10 10 8 2 0 6 13 0 49
198 6909 17.03.2008 ROMAN ION-DAN PETRONELA 7 10 10 3 0 6 13 0 49
199 55933 15.06.2009 OUATU IOAN-VASILE VIORICA 7 10 10 3 0 6 13 0 49
200 9796 21.05.2003 FODOR(MARCOVICI CRISTIAN DIANA 10 9 10 0 2 3 15 0 49
201 23522 09.11.2005 VIZITIU ADRIAN ELENA-DIANA 10 10 10 3 2 1 13 0 49
202 4148 28.02.2006 DOCHITANU (IGNA GHEORGHE MARCIANA DANIELA 0 0 10 2 0 21 15 0 48
203 20087 01.11.2006 PERDUN MARIUS ANDREI   7 10 8 0 0 13 10 0 48
204 4217 26.01.2007 STIRBU   RALUCA MARIANA 7 9 8 0 0 9 15 0 48
205 14081 27.04.2007 LEONTE   INA 7 9 8 0 0 9 15 0 48
206 14719 08.05.2007 DAMIEAN   NICOLETA 7 10 8 2 0 6 15 0 48
207 17482 03.07.2007 PINTILIE FLORIN-LIVIU ALINA-TEODORA 7 10 10 0 0 6 15 0 48
208 23181 07.09.2007 CUCU NICUSOR ANA-MARIA 7 10 10 2 0 6 13 0 48
209 24678 27.09.2007 MANDACHI MIRCEA NICOLETA 7 10 10 0 2 6 13 0 48
210 27690 16.11.2007 DINU IONEL-ADRIAN MARIA-VALENTINA 7 10 10 0 0 6 15 0 48
211 28364 28.11.2007 MANCEA IONICA DANIELA 7 10 10 2 0 6 13 0 48
212 29510 17.12.2007 IACOB BOGDAN-IONUT IONELA-NICOLETA 7 10 10 2 0 6 13 0 48
213 29530 17.12.2007 BACIU MARIAN AIDA-MARIA 7 10 10 0 0 6 15 0 48
214 29842 28.12.2007 MATEI IOAN ANCUTA 7 10 10 2 0 6 13 0 48
215 5481 26.02.2008 IFTIME SERGIU ADRIANA 7 10 10 2 0 6 13 0 48
216 14008 26.06.2008 TUIA IULIAN DANIELA 7 10 10 0 0 6 15 0 48
217 26594 01.10.2008 HERTANU BOGDAN ALEXANDRU MARGARETA 7 10 10 3 0 3 15 0 48
218 29570 06.11.2008 DANAILA VIOREL ADINA-MIHAELA 10 10 10 0 2 3 13 0 48
219 32760 17.12.2008 CARP VIRGIL CLAUDIA 10 10 10 0 2 3 13 0 48
220 72904 06.08.2009 JITARASU OVIDIU-LUCIAN DIANA-ELENA 10 10 10 0 0 3 15 0 48
221 81504 04.09.2009 CARA SERGIU-CONSTANTIN LARISA 10 10 10 0 0 3 15 0 48
222 117465 21.12.2009 DRAGOI   CORINA-VIRGINICA 10 10 8 2 2 1 15 0 48
223 4769 18.02.2004 PALADE COSTEL ALIN OANA 10 10 10 2 0 1 15 0 48
224 31 09.01.2006 MUNTEANU RADU NICOLETA-ANDREEA 10 10 10 2 0 1 15 0 48
225 22437 04.12.2006 CHELARIU   ELENA LILIANA 7 0 8 0 0 17 15 0 47
226 20199 31.07.2007 MOCANU   NICOLETA VIOLETA 7 10 8 0 0 9 13 0 47
227 28485 29.11.2007 AVIRVAREI VIOREL ELENA 7 10 10 3 0 9 8 0 47
228 3067 28.01.2008 AIOANEI MIHAI-DANIEL CLAUDIA-MARIA 7 9 10 0 0 6 15 0 47
229 5242 21.02.2008 BUTNARU MARIUS LAVINIA-ELENA 7 9 10 2 0 6 13 0 47
230 5306 22.02.2008 BOANDA FLORIN-C-TIN FELICIA-IRINA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
231 5315 22.02.2008 OJICA ANDREI CRISTINA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
232 6876 17.03.2008 ONOFREI BOGDAN NUTU ALINA ELENA 7 10 10 2 2 3 13 0 47
233 11226 14.05.2008 GRAUR CRISTINEL CORNEL RAMONA SIMONA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
234 26322 30.09.2008 BUDULEAN OVIDIU MARIAN DANIELA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
235 27286 13.10.2008 GEABOC GHEORGHITA ANCUTA 7 10 10 2 2 3 13 0 47
236 30806 24.11.2008 DASCALU ALEXANDRU CARMEN ANDREEA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
237 32990 22.12.2008 MATEI GIANI ANCA-MARIANA 7 10 10 2 2 3 13 0 47
238 33330 30.12.2008 COSARCA SORIN-CONSTANTIN SILVIA-GEORGETA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
239 82114 08.09.2009 BUTNARU CRISTIAN-STEFAN RALUCA-NICOLETA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
240 24871 28.09.2007 GROSU IONUT IRINA 7 10 10 2 0 3 15 0 47
241 27980 21.11.2007 HARABAGIU GABRIEL NICOLETA 7 10 10 2 2 1 15 0 47
242 5412 25.02.2008 JALBA (CONDURAC COSTIN OTILIA 7 10 10 0 0 6 13 0 46
243 10332 21.04.2008 ROMAN   CORINA-LILIANA 7 10 8 2 0 6 13 0 46
244 12007 19.05.2008 APARASCHIVEI VIOREL IRINA 7 10 10 3 0 3 13 0 46
245 87955 24.09.2009 ONOFRAS PETRU FLORENTINA-DIANA 7 9 10 2 0 3 15 0 46
246 119034 28.12.2009 MANOLACHE MARIUS-GEORGEL ANA-SERAFINA 7 10 10 3 0 3 13 0 46
247 1424 16.01.2008 MORARESCU VIRGIL-ADRIAN ANCUTA 7 10 10 3 0 1 15 0 46
248 4791 12.02.2008 IFRIM MARCEL SIMONA IONELA 10 10 10 0 0 1 15 0 46
249 4889 13.02.2008 BOSEANU ION-OVIDIU MARIANA 7 10 10 2 0 3 13 0 45
250 6034 06.03.2008 AUGUST   ANA-MARIA 7 10 8 2 0 3 15 0 45
251 10793 06.05.2008 HALIBEI ADRIAN-MARCEL MIHAELA 7 10 10 2 0 3 13 0 45
252 11088 13.05.2008 TODIRICA RAZVAN OVIDIU ADRIANA ELENA 7 10 10 0 0 3 15 0 45
253 13009 11.06.2008 MIHAI GABRIEL-STEFANEL ALINA 7 10 10 2 0 3 13 0 45
254 20375 29.07.2008 POSTOLACHE   SIMONA-IRINA 7 10 8 2 2 3 13 0 45
255 23666 28.08.2008 TANASA IOAN CAROLINA-MARIA 7 10 10 2 0 3 13 0 45
256 26194 29.09.2008 CAJBAN   MIHAELA 7 10 8 2 2 3 13 0 45
257 26801 03.10.2008 DIACONU CIPRIAN GORDANA 7 10 10 2 0 3 13 0 45
258 28936 21.10.2008 DUMITRIU (LEUST CONSTANTIN CATALIN MARIANA 7 10 10 0 0 3 15 0 45
259 28825 24.10.2008 BOCIT CODRIN-SEPTIMIU MIHAELA-IULIANA 7 10 10 0 0 3 15 0 45
260 31911 09.12.2008 PARA DANIEL LOREDANA-RODICA 7 10 10 2 0 3 13 0 45
261 32815 18.12.2008 SIMION STEFAN MIHAELA 7 10 10 0 0 3 15 0 45
262 33033 22.12.2008 DECHER EDUARD-CRISTIAN ANDREEA-LAURA 7 10 10 0 0 3 15 0 45
263 1494 13.01.2009 GAFENCU CRISTIAN-PETRU MIHAELA 7 10 10 0 0 3 15 0 45
264 1780 16.01.2009 CIOBANU RAZVAN-GABRIEL MONICA 7 10 10 0 0 3 15 0 45
265 44517 13.05.2009 BRUSCHI DANIEL-DUMITRU MIHAELA 10 9 10 2 0 1 13 0 45
266 51808 02.06.2009 STIRBU SILVIU GEANINA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
267 69850 27.07.2009 DAMIAN IULIAN ANA-MARIA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
268 72470 05.08.2009 PORFIRE SILVIU CRISTIAN MIHAELA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
269 86795 22.09.2009 CAZACU ANDI NICOLAE DANIELA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
270 88637 25.09.2009 ACATRINEI EMILIAN ELENA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
271 93410 08.10.2009 MIHALACHE GHEORGHE-CIPRIAN ANDREEA 10 9 10 0 0 1 15 0 45
272 99103 26.10.2009 LIZA CATALIN ANGELA-DANIELA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
273 102492 03.11.2009 ANGHEL DAN-IONUT ELENA-CRISTINA 7 10 10 2 2 1 13 0 45
274 106211 16.11.2009 PLANTUS DANIEL-LUCIAN GERGIANA-IOANA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
275 113062 07.12.2009 FILIP IONELO-RAZVAN MANUELA-STEFANIA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
276 117719 21.12.2009 ONOFREI DORIN MIHAELA-GABRIELA 7 10 10 4 0 1 13 0 45
277 27689 17.12.2004 HARHAS DARIUS PETRISOR SIMONA 7 10 10 2 0 1 15 0 45
278 24919 28.09.2007 DAMASCHIN ION LILIANA 7 10 10 2 2 1 13 0 45
279 4918 14.02.2008 CARAUSU MARIUS VASILE MIHAELA 0 0 10 2 2 17 13 0 44
280 5227 21.02.2008 NECULAI   CRISTINA 7 10 8 0 0 6 13 0 44
281 25918 26.09.2008 BLENTES BOGDAN-NORIN PAULA 7 9 10 0 0 3 15 0 44
282 25953 26.09.2008 HURDUGAN FLORIN LUIZA GEORGIANA 7 9 10 0 0 3 15 0 44
283 33189 29.12.2008 BIRLEANU MARIAN-LAURENTIU ELENA-RAMONA 7 9 10 0 0 3 15 0 44
284 47575 21.05.2009 CRAUCIUC DANIEL LAURA 7 9 10 0 0 3 15 0 44
285 50561 29.05.2009 DIACONU-DOMUTA PETRU OANA-FLORENTINA 7 9 10 2 0 3 13 0 44
286 59142 24.06.2009 MOCANU COSTEL-IRINEL   10 10 8 0 0 1 15 0 44
287 102245 04.11.2009 SPULBERE GABRIEL MIHAELA 7 10 10 3 0 1 13 0 44
288 108219 20.11.2009 PESTE-RAILEANU DANIEL-CATALIN JEANINA 7 10 10 3 0 1 13 0 44
289 116078 16.12.2009 ENACHE COSTEL ELENA-ROXANA 7 10 10 3 0 1 13 0 44
290 6016 01.03.2005 CIOCAN LIVIU C-TIN LENUTA SIMONA 7 9 10 2 0 1 15 0 44
291 5527 27.02.2008 POSTOLACHE   ALINA-NARCISA 10 10 8 0 0 1 15 0 44
292 11916 16.05.2008 UNGUREANU   GEANINA 7 5 8 0 0 13 10 0 43
293 23257 22.08.2008 BODOGA   NINA 7 10 8 0 0 3 15 0 43
294 29099 29.10.2008 HUTU CORNELIU-FLORIN IULIANA 7 10 10 0 0 3 13 0 43
295 30411 20.11.2008 DULCIANU   DANA 7 10 8 0 0 3 15 0 43
296 1600 14.01.2009 MURARASU   CLAUDIA-MIHAELA 7 10 8 2 0 3 13 0 43
297 5459 05.02.2009 BURLACU   CATALINA-ECATERINA 7 10 8 0 0 3 15 0 43
298 19543 04.03.2009 ISACILA DRAGOS-NICOLAE IRINA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
299 23184 13.03.2009 CRENGANIS IORDACHE-LUCIAN LAURA-DIANA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
300 24230 17.03.2009 PASCARU MIHAI IRINA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
301 35047 14.04.2009 GAVRILOAEI NELU-CRISTIAN MIHAELA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
302 37571 24.04.2009 SURUGIU SEBASTIAN SIMONA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
303 42676 08.05.2009 CIUHUREANU IULIAN DIANA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
304 47975 22.05.2009 NECULAEASA CRISTIAN ANA 10 7 10 0 0 1 15 0 43
305 48044 22.05.2009 ROTARU FLORIN PETRONELA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
306 49351 27.05.2009 OGHINA RADU BYANCA-MIHAELA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
307 50145 28.05.2009 LEBADA MIHAI-VIOREL MARIA-RAMONA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
308 52320 03.06.2009 NISTOR IONEL CIPRIAN ROXANA MARIA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
309 58158 22.06.2009 ROSU CRISTINEL ELENA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
310 62530 03.07.2009 ILAS IONUT VIOLETA-OLIVIA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
311 66005 14.07.2009 COSTIRNACHE ROMEO OLGA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
312 66229 15.07.2009 COCUZ MARIAN IOANA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
313 66683 16.07.2009 AMARIE ANDREI CARMEN-ANDREEA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
314 67977 17.07.2009 HORGHIDAN CONSTANTIN DIANA ELENA 7 10 10 0 2 1 13 0 43
315 67669 20.07.2009 IUGA CEZAR FLORIN NARASA ANDREEA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
316 68161 21.07.2009 DAMIAN VASILE GABRIELA RALUCA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
317 68560 22.07.2009 CHIRNOAGA DRAGOS PETRISOR ELENA CRISTINA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
318 85804 18.09.2009 ILIE COSTEL FLORIN AMALIA ELENA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
319 86495 21.09.2009 HUIUNG NICOLAE DANIEL ALINA MIHAELA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
320 89726 29.09.2009 DAMASCHIN NECULAI-LUCIAN ELENA-RAMONA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
321 95183 15.10.2009 CIORNEI MARIUS FLORINA VALENTINA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
322 95804 16.10.2009 PADURARU NICU-ION IONELA 10 9 10 0 0 1 13 0 43
323 98511 23.10.2009 COZMANCA CIPRIAN ADRIANA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
324 98924 26.10.2009 DAMASCHIN STEFAN LIA-EUGENIA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
325 99681 28.10.2009 BRANISTEANU EUGEN-IONUT IRINA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
326 99711 28.10.2009 TAUTU GHEORGHE DANIELA-PETRONELA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
327 99719 28.10.2009 IFTEMIE IOAN BOGDAN ANCA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
328 102780 05.11.2009 AMARIEI LUCIAN OANA-IONELA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
329 104427 11.11.2009 SPINU OVIDIU-LAURENTIU ALEXANDRA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
330 104686 11.11.2009 STUPARIU MARIUS-CATALIN ADINA-MARIA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
331 105942 16.11.2009 BALASEL MIHAI NICOLETA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
332 108308 20.11.2009 BRANZEI MIHAI-RAZVAN ADRIANA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
333 111726 02.12.2009 ROBU ADRIAN ROXANA-IULIANA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
334 111985 03.12.2009 ADOCHEI IOAN CASIAN OANA VASILICA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
335 113889 09.12.2009 AMIHALACHIOAIE MARIUS ALINA-LOREDANA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
336 114197 10.12.2009 IRIMIEA COSTINEL ALINA CATALINA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
337 115613 15.12.2009 POPA IULIAN CEZARINA-MIHAELA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
338 116199 16.12.2009 ANDREI MIHAI-VASILE SIMONA-DUMITRITA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
339 116353 16.12.2009 BRESCAN OVIDIU-BOGDAN CRISTINA-DANIELA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
340 116839 17.12.2009 BEACA MIHAITA COSTELUS MANUELA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
341 117166 18.12.2009 COSUTA VASILE IULIAN CARMEN ELENA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
342 117180 18.12.2009 BURLACU DENIS-BOGDAN OANA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
343 117271 18.12.2009 MELINTE FLORINEL MIHAELA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
344 117405 21.12.2009 TURCUMAN VALICA MIHAELA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
345 118341 23.12.2009 BALINISTEANU TIBERIU-GEORGE GEORGEANA-MIHAELA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
346 118933 28.12.2009 UNGUREANU MIHAITA ANA-MARIA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
347 119491 30.12.2009 CLIPA PAUL MADALINA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
348 119600 30.12.2009 MOCANU BOGDAN-ANDREI IULIA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
349 119697 30.12.2009 BUGAN VASILE-CATALIN OANA-MARIA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
350 31802 08.12.2008 BIDIRLIU DANIEL ANCA 7 10 10 2 0 1 13 0 43
351 32686 17.12.2008 SOLDEA MIHAITA RAMONA 7 10 10 0 0 1 15 0 43
352 32848 18.12.2008 NEAMTU-PLATON MIHAI ALINA 7 9 10 0 0 3 13 0 42
353 30916 03.04.2009 RADU RADUCU-FLORIAN   7 9 8 0 0 3 15 0 42
354 45919 18.05.2009 COBZARU   ANDRA 7 9 8 0 0 3 15 0 42
355 58776 23.06.2009 TARABOANTA-PULB MIHAI-DANIEL VIOLETA-CLAUDIA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
356 62915 06.07.2009 CHIRIAC VASILE-FLORIN FLORINA 7 9 10 0 2 1 13 0 42
357 69739 27.07.2009 PISTICIUC   PETRONELA 7 10 8 3 0 1 13 0 42
358 70215 28.07.2009 STOIAN MIRCEA-CEZAR CATALINA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
359 75611 17.08.2009 CASTILLO OSUNA FERNANDO RAMONA MIRABELA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
360 80539 02.09.2009 TANASE IONUT ANDREEA-CRISTINA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
361 85740 18.09.2009 IVANOV IONEL PETRONELA 7 9 10 2 0 1 13 0 42
362 87540 23.09.2009 CIUBOTARIU AUGUSTIN IONUT MARIA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
363 107251 18.11.2009 BINZARI ANDREI-IONUT CRISTINA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
364 107576 19.11.2009 TINCU   ANA MARIA 10 10 8 0 0 1 13 0 42
365 113910 09.12.2009 PASCARIU FLORIN-OVIDIU MIHAELA-DIANA 7 7 10 0 2 1 15 0 42
366 117049 18.12.2009 SAGATOVICI PAUL-CRISTIAN PETRONELA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
367 5620 28.02.2008 GATIN MIRCEA RELU ALINA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
368 12664 03.06.2008 TICU MIHAI ANDREEA 7 9 10 0 0 1 15 0 42
369 12915 09.06.2008 CRACIUN VASILE FLORIN   7 10 8 0 0 3 13 0 41
370 26918 06.10.2008 URSU MIHAI-CATALIN   7 10 8 0 0 3 13 0 41
371 29289 03.11.2008 ILIE VASILE-TIBERIU   7 10 8 0 0 3 13 0 41
372 1579 14.01.2009 COROBUTA   DANA-ALINA 7 10 8 0 0 3 13 0 41
373 1606 14.01.2009 DIMOFTE ALEXANDRU-VLAD   7 10 8 0 0 3 13 0 41
374 1736 16.01.2009 CARP   FLORENTINA 7 10 8 0 0 1 15 0 41
375 4963 29.01.2009 NOUR CONSTANTIN IULIANA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
376 21001 09.03.2009 PARFENIE MIHAI NICOLETA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
377 25178 19.03.2009 PARFENE PETRONEL MONICA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
378 42029 07.05.2009 STAN CRISTIAN MIHAELA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
379 44499 13.05.2009 HAISAN DUMITRU DANIEL SINZIANA 10 7 10 0 0 1 13 0 41
380 45846 18.05.2009 CIORTESCU   LAURA-CALIOPIA 7 10 8 2 0 1 13 0 41
381 68957 23.07.2009 CODAU IULIAN CONSTANTIN ANTONETA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
382 77944 25.08.2009 ROSCA   RALUCA 10 9 8 0 0 1 13 0 41
383 78153 26.08.2009 BARABULA   ALINA 7 10 8 2 0 1 13 0 41
384 91079 02.10.2009 MANOLIU BOGDAN CATALIN NICOLETA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
385 97202 21.10.2009 VASILACHE   CRISTINA MANUELA 7 10 8 0 0 1 15 0 41
386 100864 30.10.2009 VISAN VASILE SIMONA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
387 104077 10.11.2009 SIMION ADRIAN VIOREL   7 10 8 0 0 1 15 0 41
388 106829 17.11.2009 PADURET MIHAI DUMITRITA-IOANA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
389 112089 03.12.2009 LUTCANU FLORIN-GELU ALEXANDRA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
390 113067 07.12.2009 OLARU GABRIEL PETRONELA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
391 113291 08.12.2009 BARBU CRISTIAN ROXANA MIHAELA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
392 113964 09.12.2009 PROCA IONEL PETRONELA-SIMONA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
393 114905 11.12.2009 STEFAN CEZAR-MARIUS   7 10 8 0 0 1 15 0 41
394 118337 23.12.2009 LUNCASU   IONELA 7 10 8 0 0 1 15 0 41
395 3017 25.01.2008 CROITORU CATALIN C-TIN   7 10 8 0 0 1 15 0 41
396 1481 13.01.2009 COSTIN IONUT FLORENTINA MARIANA 7 10 10 0 0 1 13 0 41
397 4645 26.01.2009 RUSU FLORIN CARMEN-ELENA 7 10 10 2 0 3 8 0 40
398 5227 03.02.2009 SALCIE VASILE MARIANA-IRINA 7 9 10 0 0 1 13 0 40
399 5380 04.02.2009 SCRIECIU   MIHAELA-NADIA 7 9 8 0 0 1 15 0 40
400 7611 27.02.2009 DIACONU SILVIU-FULVIUS EMANUELA 7 9 10 0 0 1 13 0 40
401 28375 27.03.2009 TODIRICA PETRU MARIA 7 10 10 2 0 1 10 0 40
402 42233 07.05.2009 AGAPIE   ALINA-NICOLETA 7 9 8 0 0 1 15 0 40
403 45211 15.05.2009 CONSTANTIN   SIMONA-MADALINA 7 9 8 0 0 1 15 0 40
404 49376 27.05.2009 GEGER   ALEXANDRA 7 9 8 0 0 1 15 0 40
405 55003 11.06.2009 CIRMACIU CRISTIAN-MIHAI ANCUTA 7 9 10 0 0 1 13 0 40
406 68643 22.07.2009 POSTELNICU DANIEL DUMITRU   7 9 8 0 0 1 15 0 40
407 68989 23.07.2009 SCARLAT   GEANINA-LARISA 7 9 8 0 0 1 15 0 40
408 70539 29.07.2009 PARASCHIV VASILE-CIPRIAN SABINA-DIANA 7 9 10 0 0 1 13 0 40
409 79973 01.09.2009 PAGUTA ION   7 9 8 0 0 1 15 0 40
410 84111 14.09.2009 ANTICI VASILE   7 9 8 0 0 1 15 0 40
411 88478 25.09.2009 DRAGOMIR CIPRIAN EMILIAN   7 9 8 0 0 1 15 0 40
412 94676 13.10.2009 MINESCU DOREL-GABRIEL   7 9 8 0 0 1 15 0 40
413 114927 11.12.2009 IOJAN PETRICA CORINA 7 10 10 2 0 1 10 0 40
414 117928 22.12.2009 ILIOAE VASILE MARIA MADALINA 7 10 10 2 0 1 10 0 40
415 118301 23.12.2009 GIMIGA DAN ALEXANDRU NICOLETA 7 7 10 0 0 1 15 0 40
416 118720 24.12.2009 ROTARU   MARIA 7 9 8 0 0 1 15 0 40
417 119474 30.12.2009 HOROSINCU DAVID MIHAEL GABRIEL DELIA NICOLETA 7 10 10 2 0 1 10 0 40
418 119475 30.12.2009 GRIVINCA ANDREI DANIEL ALINA ANDREEA 7 10 10 2 0 1 10 0 40
419 7929 15.03.2004 TANASA FLORIN-ANDREI   7 9 8 0 0 1 15 0 40
420 14886 10.05.2007 TANASA LUCIAN   7 9 8 0 0 1 15 0 40
421 13321 16.06.2008 LINU MARIUS-MIHAI MIHAELA 0 0 10 2 2 17 8 0 39
422 21851 11.03.2009 HANGANU MIHAI VERONICA 7 0 10 3 0 6 13 0 39
423 38060 27.04.2009 SLOBODEANU   GINA-ELENA 7 9 8 2 0 3 10 0 39
424 43876 12.05.2009 CODAU   PETRONELA 7 10 8 0 0 1 13 0 39
425 67310 17.07.2009 CLIMINTE   MIHAELA 7 10 8 0 0 1 13 0 39
426 88575 25.09.2009 ENACHE MARIUS   10 7 8 0 0 1 13 0 39
427 88640 25.09.2009 BUTNARIU   ANA MARIA 7 10 8 0 0 1 13 0 39
428 114903 11.12.2009 GHINITA ANDREI EMANUEL   7 10 8 0 0 1 13 0 39
429 119211 29.12.2009 GRIGORUTA   MARIA SIMONA 7 10 8 0 0 1 13 0 39
430 14157 24.05.2004 CROITORU   NICOLETA 7 10 8 0 0 1 13 0 39
431 2763 26.01.2005 CONDURACHE   IONELA ROXANA 7 10 8 0 0 1 13 0 39
432 14011 04.07.2005 MIHAI FLORIN   0 0 8 0 0 17 13 0 38
433 32984 22.12.2008 RUSU IONEL CIPRIAN MARIANA DANIELA 0 0 10 2 0 13 13 0 38
434 1738 16.01.2009 PANZARI(TODORCI IGOR TATIANA 0 0 10 0 0 13 15 0 38
435 38252 27.04.2009 JIPA COSTEL   7 5 8 0 0 3 15 0 38
436 65112 10.07.2009 TAPU IONUT   7 7 8 0 0 1 15 0 38
437 89528 29.09.2009 SUMAN   IULIA 7 7 8 0 0 1 15 0 38
438 111692 02.12.2009 AVRAM IULIAN CATALINA-ANDA 7 5 10 0 0 1 15 0 38
439 111979 03.12.2009 ACOSTACHIAIE COSTEL RALUCA-GEORGIANA 7 10 10 2 0 1 8 0 38
440 112273 04.12.2009 SPAIUC DANIEL MINODORA 7 10 10 2 0 1 8 0 38
441 117493 21.12.2009 CHIRIAC CIPRIAN   7 9 8 0 0 1 13 0 38
442 14000 26.06.2008 OUATU BOGDAN-GABRIEL   7 9 8 0 0 1 13 0 38
443 24403 09.09.2008 MUNTIANU DRAGOS-RAZVAN-EUGEN   7 9 8 0 0 1 13 0 38
444 24404 09.09.2008 GALCA PAVEL   7 9 8 0 0 3 10 0 37
445 34856 14.04.2009 CRISTESCU   ANDREEA 7 9 8 0 0 3 10 0 37
446 38773 28.04.2009 CRISTESCU   ADINA 7 9 8 0 0 3 10 0 37
447 104449 11.11.2009 CARP CODRUT-GEORGE   10 5 8 0 0 1 13 0 37
448 118244 23.12.2009 SBANCU   CRISTINA MIHAELA 7 9 8 2 0 1 10 0 37
449 4972 28.01.2009 DAMIAN ADRIAN VIORICA 7 9 10 0 0 1 10 0 37
450 33819 10.04.2009 TELEANU GEORGIAN-IULIAN CATALINA-ANA 7 9 10 0 0 1 10 0 37
451 27228 10.10.2008 PADURET CRISTIAN   7 10 8 0 0 1 10 0 36
452 58349 22.06.2009 CIAUN GHEORGHITA ADRIANA 7 10 10 3 0 1 5 0 36
453 68652 22.07.2009 POPISA(BUTNARIU VITALIE MIHAELA 7 0 10 0 0 3 15 0 35
454 108222 20.11.2009 POPA DAN-CATALIN ELENA-LAURA 7 0 10 4 0 1 13 0 35
455 20331 06.03.2009 FERARU IONUT MIHAELA 7 7 10 0 0 1 10 0 35
456 78175 26.08.2009 LUCA GEANI CRINA-MARIA 7 0 10 2 0 1 15 0 35
457 119136 29.12.2009 DUTU CATALIN-VASILE   10 0 8 0 0 1 15 0 34
458 28574 30.11.2007 PITAI SORIN   7 10 8 0 0 1 8 0 34
459 58461 22.06.2009 ALEXA IONUT   10 0 8 0 0 1 15 0 34
460 63296 06.07.2009 IGNAT-TANEA DANIEL MIRELA-ALINA 0 0 10 2 0 6 15 0 33
461 102438 04.11.2009 LEMNARU CLAUDIU-GABRIEL ELENA-CRISTINA 7 0 10 0 0 1 15 0 33
462 31905 09.12.2008 GHEORGHITANU DINU DANIEL ALEXANDRA 7 10 10 0 0 1 5 0 33
463 28480 29.11.2007 GHEORGHIAN   PAULA CRISTINA 10 7 8 2 0 1 5 0 33
464 2716 20.01.2009 MATEI MIHAI   7 9 8 0 0 3 5 0 32
465 42119 07.05.2009 CHELARU CRISTIAN-GABRIEL CRISTINA-ALINA 0 0 10 2 0 6 13 0 31
466 106144 16.11.2009 CORTEZ   CRISTINA 7 0 8 2 0 1 13 0 31
467 106310 16.11.2009 CIORNEI   CATALINA 7 0 8 0 0 1 15 0 31
468 108271 20.11.2009 MIRONEANU MIHAI OANA 7 0 10 0 0 1 13 0 31
469 32961 19.12.2008 PAUN SEBASTIAN-CONSTANTIN GIANINA-MIHAELA 0 0 10 3 2 1 15 0 31
470 85499 17.09.2009 DASCALU   IRINA 7 0 8 0 0 1 15 0 31
471 118962 28.12.2009 CREANGA CONSTANTIN ELENA-LUCIANA 0 0 10 0 0 3 15 0 28
472 8695 01.04.2008 CRAUCIUC-BUJOR BOGDAN GEORGE VASILICA 0 0 10 2 0 1 15 0 28
473 10293 18.04.2008 RADU MARTIN-CEZAR ELENA-LAURA 0 0 10 2 0 1 15 0 28
474 2629 19.01.2009 VASILACHE   ELLA-ARINA 0 0 8 0 0 3 15 0 26
475 5660 10.02.2009 BARBU   EMANUELA 0 0 8 0 0 3 15 0 26
476 6819 18.02.2009 CIOBANU CIPRIAN IULIANA 0 0 10 2 0 1 13 0 26
477 63972 08.07.2009 IOSUB DRAGOS RALUCA 0 0 10 0 0 1 15 0 26
478 68223 21.07.2009 BUNDUC LUCIAN ISABELA-CRISTIANA 0 0 10 2 0 1 13 0 26
479 32276 12.12.2008 ROTARIU CIPRIAN-IONUT ANA-MARIA 0 0 10 0 0 1 15 0 26
480 6994 20.02.2009 ROMANIUC MARIUS-VIOREL ALINA-ELENA 0 0 10 2 0 1 13 0 26
481 41443 06.05.2009 POSTELNICU ANDREI   0 0 8 0 0 3 13 0 24
482 41716 06.05.2009 DIRVARIU   MIRELA-ANDREEA 0 0 8 0 0 1 15 0 24
483 42202 07.05.2009 GRIGORUTA SORIN   0 0 8 0 0 1 15 0 24
484 68673 22.07.2009 ROSCA-MURARIU   CLAUDIA 0 0 8 0 0 1 15 0 24
485 70976 30.07.2009 PRICOPE GABRIEL DANIELA 0 0 10 0 0 1 13 0 24
486 104956 12.11.2009 CIOCOIU   DANIELA MIHAELA 0 0 8 0 0 1 15 0 24
487 25146 19.03.2009 STRUGARU   OANA-RALUCA 0 0 8 0 0 1 15 0 24
488 57109 18.06.2009 COSTIN   ANA LUIZA BEATRICE 0 0 8 0 0 1 13 0 22
489 70881 30.07.2009 STICLARIU CLAUDIU-CONSTANTIN ANDREEA IOANA 0 0 10 0 0 1 10 0 21
490 SAMPETRU   OTILIA 7 0 8 0 0 1 5 0 21
491 DOACA GELU   7 0 8 0 0 1 5 0 21
Legenda :
P1 – Situatie locativa
P2 – Suprafata locativa
P3 – Stare civila
P4 – Nr. persoane in intretinere(copii sau alte persoane)
P5 - Stare de sanatate
P6 - Vechimea cererii
P7 - Nivel pregatire titular
P8 - Situatii sociale sau locative deosebite DIRECTOR D.A.P.P.P. ,  
Letiţia PALAGA       
 ÎNTOCMIT   
Şef B.E.S.L. Corina Sârbu 
Insp. Irina Gabriela Butnaru
Ref. Gabriela Moraru
Insp. Petronela Revei
 Insp. Iulia Mihaela Prodan
Insp. Anca Nicoleta Chiriţă