Hotărârea nr. 425/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi” aprobarea studiului de fezabilitate indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării proiectului  Sistem de Management de trafic în  Municipiul Iaşi”, aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi  bugetul proiectului

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  7 decembrie  2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.106.465/30.11.2010 întocmit de către Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba realizarea proiectului Sistem de Management de trafic în  Municipiul Iaşi.

Art. 2 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici (conform Anexei  nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre) pentru proiectul Sistem de management de trafic în  Municipiul Iaşi.

Art. 3 Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 91.495,70 mii lei, cofinanţarea acestuia cu suma de 1348,314 mii lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile şi finanţarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 4 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art. 5 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul de finantare a proiectului Sistem de Management de trafic în  Municipiul Iaşi.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Dezvoltare şi Proiecte Europene, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamţ si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni

         

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                                   

        Nr.  425  din 7 decembrie 2010

 

 

ANEXA nr. 1 la H.C.L. 425/2010

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI  SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI IN MUNICIPIUL IASI

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA:

Nr. Crt.

Denumirea

capitolelor si

subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

TOTAL GENERAL

73.893,38

17.186,10

17.602,32

91.495,70

21.280,05

Din care C + M

42.337,60

9.846,87

10.161,02

52.498,63

12.210,12

 

 

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

Impărţirea pe ani a investiţiei

Ani

1

2

3

4

Valoare anuală a investiţiei (valoare totala proiect)

(91.495,70 mii lei)

222,40

19.488,98

45.299,41

26.484,90

Valoare anuală a investiţiei (C+M)

(52.498,63 mii lei)

0,00

11.308,37

26.014,90

15.175,36

Pondere

0,2%

21,3%

49,5%

28,9%

 

 

Durata de realizare (luni)

Durata de implementare a proiectului, cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi de proiect, este de 31 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construire/interventie este de 24  luni.

 

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

 

.         Automate de dirijare a circulatiei

=

72

buc

.         Semafoare de vehicule si de pietoni

=

1000

buc

.         Semafoare tramvai

=

70

buc

.         Semafoare VID, GIP

=

172

buc

.         Camere de detectie video

=

634

buc

.         Bucle inductive

=

118

buc

.         Camere de video-supraveghere

=

59

buc

.         Stalpi semaforizare

=

695

buc

.         Camere de tragere

=

1.653

buc

.         Indicatoare rutiere

=

4.518

buc

.         Marcaje rutiere

=

25924

mp

.         Wall Display

=

1

buc

.         Servere si alte echipamente IT

=

24

buc

.         Switch-uri comunicatii

=

95

buc

.         Acces point-uri

=

93

buc

.         Instalatie climatizare echipamente

=

1

buc

.         Instalatie climatizare birouri

=

1

buc

.         Grup electrogen automat

=

1

buc

.         Sistem UPS

=

1

buc

.         Sistem antiefractie

=

1

buc

.         Sistem detectie incendiu

=

1

buc

.         Sistem managementul proceselor

=

1

buc

.         Sistem control acces

=

1

buc

.         Sistem de stingere a incediilor

=

1

buc

.         Sistem CCTV

=

1

buc 


 

Lista intersectiilor cuprinse in obiectivul de investitie

 

 

Nr. Crt.

Denumirea intersectiei

1

Sos. Bucium - Bld. Poitiers ( Service Dacia; Pasaj Socola )

2

Str. Nicolinei - Scoala nr. 42 “Nicolae Iorga”

3

Sos. Nicolina - Bld. Poitiers ( Selgros )

4

Sos. Nicolina - Sos. Tudor Neculai - Str. Prof. Inculet

5

Sos. Nicolina - Str. Salciilor - Str. Frumoasa

6

Str. Cerna - Calea Galata

7

Bdul Nicolae Iorga - Hatman Şendrea ( Pasaj Calea Ferată)

8

Str. Nicolina - Aleea Rozelor

9

Str. Nicolina - Str. Palat - Splai Bahlui ( Pod Ros )

10

Bld. Tutora (Scoala Generala)

11

Bld. Nicolae Iorga - Bld. Socola - Bdul Primaverii

12

Bld. Primaverii - Calea Chisinaului

13

Bld. Nicolae Iorga - Mitropolit Varlaam ( Kaufland )

14

Bld. Socola - Str. Bucium

15

Str. Palat - Str. Sf. Andrei

16

Str. Palat - Bld. Stefan cel Mare si Sfant - A. Panu

17

Bld. Stefan cel Mare si Sfant - Str. Colonel Langa

18

Str. Panu Anastasie - Str. Sf. Lazar

19

Str. Elena Doamna - Str. Anastasie Panu (Hotel Europa)

20

Bld. Stefan cel Mare si Sfant - Str. I. C. Bratianu

21

Bld. Stefan cel Mare si Sfant - 14 Decembrie 1989

22

Bld. Stefan cel Mare si Sfant - Horia

23

Str. Vasile Lupu - B-dul T. Vladimirescu (Bucsinescu)

24

Aleea Prof. Ghe. Alexa - B-dul T. Vladimirescu

25

Str. Garii - Str. Silvestru

26

Str. Cuza Voda - Str. I. C. Bratianu

27

Str. Cuza Voda - Str. Armeana

28

Bld. Tudor Vladimirescu - Str. Eternitatea - Str.Cucu (Podul de Fier)

29

B-dul Independentei - Str. Sarariei, str. Stihii

30

Str. George Enescu - Bld. Independentei

31

Bld. Independentei - Str. M. Eminescu

32

Bld. Independentei - Str. Vasile Alecsandri

33

Bld. Independentei - Nicolae Balcescu

34

P-ta Mihai Eminescu

 

Nr. Crt.

Denumirea intersectiei

35

Bld. Carol I - Str. Cozma Toma

36

Bld. Carol I - Universitate

37

Bld. Carol I - Asachi Gheorghe

38

Str. Pacurari - Str. O. Bancila

39

Sos. Pacurari - Str. Muntenimii

40

Calea Chisinaului - Str. Bucium

41

Str. Bucium - Str. Sturza - Teodoreanu (intrare Carrefoure)

42

Sos. Pacurari - Kaufland

43

Sos. Pacurari - Aleea Pacurari (Str.Popauti)

44

Sos. Pacurari - Aleea Cimitirului Israilit

45

Bld. Alexandru cel Bun - Str. Roman Voda (Restaurant Familial)

46

Bld. Alexandru cel Bun - P-ta Voievozilor (Complex Minerva)

47

Str. Elena Doamna - Str. Ghica Voda

48

B-dul Chimiei - B-dul Tudor Vladimirescu (Iulius Mall)

49

Splai Bahlui (mal drept) - B-dul T. Vladimirescu

50

Sos Pacurari TP (Sos Rediu)

51

Str. Canta TP (intre Brates si Sg. Grigore Ioan)

52

Sos. Pacurari - Str. Cazarmilor (Posta)

53

Str. Moara de Foc - Str. Pictor Octav Bancila

54

Str. Garii - Str. Sf. Petru Movila - Str. Zugravi

55

B-dul Alexandu cel Bun (la baza pasajului)

56

B-dul Alexandu cel Bun - Str. Milcov

57

Str. Strapungere Silvestru (la sud de int cu Alex cel Bun -
TP spre statia de tramvai)

58

Bdul N. Iorga (in dreptul Calea Galata - la nord de pasaj CF)

59

Bdul N. Iorga (in dreptul str. Hatman Sendrea - la sud de pasaj CF)

60

B-dul Socola TP (Bularga)

61

Bdul. Stefan cel Mare si Sfant - Str.Trei Ierarhi

62

Str. Costache Negi (in apropiere de Bdul Stefan cel Mare si Sfant)

63

Str. Anastasie Banu (in apropiere de int cu Bdul Stefan cel Mare si Sfant)

64

Bdul T. Vladimirescu - Str. Conductelor - Str. Misai

65

Sos. Pacurari - Varianta Sosea Rediu

66

Sos. Arcu - Str. Bacinschi

67

Bdul Alexandru cel Bun - Str. Milcov

68

Bdul D. Cantemir - Bdul N. Iorga

69

Bdul D. Cantemir - Str. Decebal

70

Bdul D. Cantemir - Sos. Nationala

71

Bdul D. Cantemir - Bahlui drept

72

Bdul D. Cantemir - Bahllui stang

 

Nr. Crt.

Denumirea intersectiei

73

Bdul N. Iorga (est fata de int cu Nicolina)

74

Bdul N. Iorga (vest fata de int cu Nicolina)

75

Bdul T. Vladimirescu - Str. Ornescu - Str. Tatarasi

76

Petru Movila - Str. Silvestru

77

N. Iorga - Sos. Nationala (Pod Piatra)

78

Str.Canta - Soseaua Moara de Foc - Str. Muntenimii

79

Str. Pantelimon Halipa (Spitalul de recuperare)

80

Str. Nicolina (Posta)

81

Str. Nicolina - Rond CUG (Selgros)

82

Bdul Alexandru cel Bun - Str. Basarabi

83

Canta - Varianta Soseaua Rediu

84

Str. Pacurari (intre Muntenimii si Petru Poni)

85

Sos. Arcu - Str. Garii

86

B-dul. Alexandru cel Bun - Sos. Nationala

87

Sos. Nationala - Str. Tabacului

88

Bld. Poitiers - Manta Rosie

89

Bld. Poitiers - Str. Cetatuia

90

Calea Chisinaului - B-dul. Tudor Vladimirescu