Hotărârea nr. 377/2010

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 septembrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.  85296 / 23.09.2010, întocmit de către Biroul Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă organizarea “Sărbătorilor Iaşului” 2010, conform programului precizat în Anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cheltuielile vor fi alocate din contul extrabugetar 5040 “Bugetul de Venituri şi Cheltuieli - Taxe Speciale” şi din contul bugetar 540250 “Alte Servicii Publice Generale” - poziţia “Sărbători”, poziţia “Donaţii şi sponsorizări” şi poziţia “Olimpiade şi concursuri şcolare”.

Art. 3  Serviciile și lucrările executate în mod special, pentru buna desfășurare a Sărbătorilor Iașului ediția 2010, de către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Iasi se decontează din bugetul Sarbatorilor Iasului, până la o limită maximă, după cum urmează:

-                     pentru SC Citadin SA - 75.000 lei

-                     pentru SC Salubris SA - 200.000 lei

-                     pentru SC Servicii Publice SA - 300.000 lei

-                     pentru SC Ecopiata SA - 10.000 lei

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Dezvoltare şi Proiecte Europene, Direcţiei Tehnică şi Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Control Intern şi Managementul Calităţii, Instituţiei Arhitectului Şef, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Juridice, SC Termoservice, CET,  SC Ecopiaţa SA, SC Servicii Publice SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliţiei Comunitare, Direcţiei Locală de Asistenţă Comunitară, Casei de Cultură a Municipiului si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                                                             

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  377 din 30 septembrie 2010

 

Anexa 1 la H.C.L. nr. 377/30.10.10

 

Propunere de program pentru Sărbătorile Iaşului 2010, ediţia a XIX-a

06 - 30 octombrie 2010

 


Miercuri, 6 octombrie 2010

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

9.00 - 16.00, Sala de Spectacole a Palatului Copiilor

Expoziţie de pictură - tapiserie

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi

 

09.00, Muzeul “Vasile Pogor” Iaşi

Deschiderea simpozionului “Istorie, Cultură, Patrimoniu”

Organizatori: Muzeul Literaturii Române Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Teatrul “Luceafărul”

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.30 - 17.00, Muzeul “Vasile Pogor” Iaşi

Simpozionul “Istorie, Cultură, Patrimoniu”

Organizatori: Muzeul Literaturii Române Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Teatrul “Luceafărul”

 

11.00 - 12.00, Liceul “D. Cantemir” Iaşi, Liceul cu Program Sportiv Iaşi

Dimineţile autorilor - în cadrul proiectului “Scriitori în şcoli” Invitaţi: scriitori ieşeni

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi, Uniunea Scriitorilor Filiala Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00-18.00, Biserica Armeană Iaşi

“Biserica Armeană în istoria Iaşului" - seri culturale.

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi. Invitat Prof. univ. dr. Agop Maricel, preşedintele Uniunii Armenilor din România - filiala Iaşi

 

17.00 - 24.00

Festivalul Internaţional de Film de la Iaşi IIFF - proiecţii de film

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Română de Film Independent

 

17.00, Teatrul “Luceafărul”

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” (FITCTI)

Organizator: Teatrul “Luceafărul” Iaşi Parteneri: Centrul Cultural Francez Iaşi, Centrul Cultural German Iaşi

 

19.00

Festivalul Internaţional de Film de la Iaşi IIFF - Gala de deschidere cu filmul "Nuntă în Basarabia"

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Română de Film Independent

 

Joi, 7 octombrie 2010

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

08.00 - 22.00, Bd. Ştefan cel Mare şi Piaţa Palatului Culturii

Raliul Iaşului

Organizatori: Clubul Sportiv Rally Motor Sport Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Instituţia Prefectului Iaşi

 

9.00 - 16.00, Sala de Spectacole a Palatului Copiilor

Expoziţie de pictură - tapiserie

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 13.00, Hermeziu

Simpozion “Istorie, Cultură, Patrimoniu”

Organizatori: Muzeul Literaturii Române Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Teatrul “Luceafărul”

 

10.00 - 23.00, Esplanada Palatului Culturii

Octoberfest la Iaşi - recital trupa “Fără Zahăr”

Organizatori: EMC Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

11.00, Filiala “Vasile Alecsandri” a Bibliotecii Judeţene  “Gh.Asachi” Iaşi

Biblioteca prezintă editura. Invitate editurile: “24:ORE”,  Tritonic

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi, Editura “24:ORE” Iaşi,  Editura “Tritonic” Bucureşti

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00-18.00, Biserica Armeană Iaşi

“Biserica Armeană în istoria Iaşului" - seri culturale.

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi. Invitat Prof. univ. dr. Agop Maricel, preşedintele Uniunii Armenilor din România - filiala Iaşi

 

16.30 - 21.00, Râpa Galbenă

Raliul Iaşului

Organizatori: Clubul Sportiv Rally Motor Sport Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Instituţia Prefectului Iaşi

 

17.00, Teatrul “Luceafărul”

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” (FITCTI)

Organizator: Teatrul “Luceafărul” Iaşi Parteneri: Centrul Cultural Francez Iaşi, Centrul Cultural German Iaşi

 

17.00 - 24.00

Festivalul Internaţional de Film de la Iaşi IIFF - proiecţii de film

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Română de Film Independent

 

18.00, Casa de Cultură

Club Muzical - retrospectiva muzicii folk româneşti, Festivalul “Folk You”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Vineri, 8 octombrie 2010

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii.

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

9.00 - 16.00, Sala de Spectacole a Palatului Copiilor

Expoziţie de pictură - tapiserie

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi

 

09.00 - 17.00, Obiective culturale din Iaşi

The Amazing Race cu indicii din istoria Iaşului

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 18.00, Sala Pasilor Pierduţi

Salonul Cărţii academice

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 23.00, Esplanada Palatului Culturii

Octoberfest la Iaşi - recital “Spitalul de Urgenţă”

Organizatori: EMC Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.00 - 14.00, Liceul “Miron Costin”

Concurs de Badminton

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00, Catedra de germanistică

Colocviu “Aufklärung” (Iluminism)

Organizatori: Catedra de germanistica, Centrul Cultural German Iaşi

 

13.00 - 17.00, Sala “Iustin Moisescu” Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

“Religia între ştiinţă şi artă”: Conferinţa “Cum ne putem sfinţi în lumea de azi”, Concursul “Religia pe calculator”, Expoziţie artă plastică “Culoare şi sentiment religios”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

16.00-18.00, Biserica Armeană Iaşi

“Biserica Armeană în istoria Iaşului" - seri culturale.

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi. Invitat Prof. univ. dr. Agop Maricel, preşedintele Uniunii Armenilor din România - filiala Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Teatrul “Luceafărul”

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” (FITCTI)

Organizator: Teatrul “Luceafărul” Iaşi Parteneri: Centrul Cultural Francez Iaşi, Centrul Cultural German Iaşi

 

17.00, Sala Dublei Alegeri - Muzeul Unirii Iaşi

Scriitorul şi cărţile sale - Emilian Marcu

Organizatori: Asociaţia Universul Prieteniei în parteneriat cu Asociaţia Alexandru Lăpuşneanu Iaşi

 

17.00 - 24.00

Festivalul Internaţional de Film de la Iaşi IIFF - proiecţii de film

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Română de Film Independent

 

18.00, Centrul Cultural Francez Iaşi

Lansare carte “Lessing” in franceză a domnului Jean Marie Valentin

Organizatori: Centrul Cultural Francez Iaşi, Centrul Cultural German Iaşi

 

20.00, Casa de Cultură - sala Diotima

Spectacol de teatru prezentat de trupaParc Copou”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Sâmbătă, 9 octombrie 2010

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 12.00, C.S.S. Iaşi

Cupa Iaşului la tenis de masă

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi - Cercul de Tenis de Masa, C.S.S. Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

08.00 - 22.00, Bd. Ştefan cel Mare şi Piaţa Palatului Culturii

Raliul Iaşului

Organizatori: Organizatori: Clubul Sportiv Rally Motor Sport Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Instituţia Prefectului Iaşi

 

9.00 - 16.00, Sala de Spectacole a Palatului Copiilor

Expoziţie de pictură - tapiserie

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi

 

09.00 - 21.00, Iaşi

Fotomaraton

Organizatori: Centrul Cultural Francez Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 17.00, Obiective culturale din Iaşi

The Amazing Race cu indicii din istoria Iaşului

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 18.00, Sala Pasilor Pierduţi

Salonul Cărţii academice

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 23.00, Esplanada Palatului Culturii

Octoberfest la Iaşi - recital “Vank”

Organizatori: EMC Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.00 - 16.00, centrul Iaşului

Promovarea campaniei “Zero Sărăcie! Acţionează acum!” - strângere de semnături pentru Petiţia de luptă împotriva

Organizator: Centrul Diacezan Caritas Iaşi

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 14.00, Liceul “Miron Costin”

Concurs de Badminton

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Parcul Expoziţiei

Cupa Sărbătorilor Iaşului la orientare turistică

Organizatori: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană Sportul pt Toţi, CS Coris

 

10.00 - 10.45, Palatul Culturii - Bd. Ştefan cel Mare - Piaţa Unirii - Casa de Cultură a Studenţilor

Parada ansamblurilor participante la Festivalul “Trandafir de la Moldova”

Organizator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 16.30, Casa de Cultură a Studenţilor

Festivalul folcloric “Trandafir de la Moldova”

Organizator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00, Muzeul Mihail Sadoveanu - Cenaclul Universul Prieteniei

Colocviul cu tema: Importanţa Sfintei Parascheva în viaţa spirituală a Moldovei; Magia poeziei religioase

Organizatori: Asociaţia Universul Prieteniei în parteneriat cu Muzeul Literaturii Romane si Fundaţia Solidaritate şi Speranţă

 

12.00 - 13.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

12.00 - 24.00

Festivalul Internaţional de Film de la Iaşi IIFF - proiecţii de film

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Română de Film Independent

 

14.00 - 21.00, Râpa Galbenă

Raliul Iaşului

Organizatori: Clubul Sportiv Rally Motor Sport Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Instituţia Prefectului Iaşi

 

15.00, Parcul Muzeului literaturii române - “Casa V. Pogor” Iaşi

Oktoberfest - Ziua Naţională a Republicii Federale Germania

Organizatori: Centrul Cultural German Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 18.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.30 - 21.00, Copou - Stefan cel Mare - Palatul Culturii - Tg.Cucului - Independentei

Light Parade - momente de dans si street-acting

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Clubul de dans “The Sky”

 

19.00 - 22.00, Piaţa Unirii

Raliul Iaşului - Festivitatea de premiere

Organizatori: Clubul Sportiv Rally Motor Sport Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Instituţia Prefectului Iaşi

 

19.30

Gala premiilor IIFF şi Gala de închidere a Festivalului

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Română de Film Independent

 

21.00 - 6.00, Casa de Cultură - sala Diotima

Maraton cinematografic cu tema “Lecţii de viaţă"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi" - Clubul Cinefililor

 

22.25, Aeroportul Iaşi

Sosirea delegaţiei din Grecia cu moaştele Sf. Maxim Mărturisitorul

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

Duminică, 10 octombrie 2010

 

06.30, Catedrala Mitropolitană

Procesiunea de scoatere a moaştelor Sf. Maxim Mărturisitorul şi a Sf. Cuv. Parascheva, înconjurul Catedralei prin Bulevardul “Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi depunerea lor pe platoul din faţa Catedralei pentru închinare.

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

07.00 - 12.00, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Utrenia şi Sf. Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

9.00 - 16.00, Sala de Spectacole a Palatului Copiilor

Expoziţie de pictură - tapiserie

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi

 

09.00 - 17.00, Obiective culturale din Iaşi

The Amazing Race cu indicii din istoria Iaşului

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Sala Pasilor Pierduţi

Salonul Cărţii Academice

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00, Parcul Expoziţiei

Cupa Sărbătorilor Iaşului la orientare turistică

Organizatori: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană Sportul pt Toţi, CS Coris

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 23.00, Esplanada Palatului Culturii

Octoberfest la Iaşi - recital “Bandidos”

Organizatori: EMC Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 13.00, Grădina Copou

Cupa Iaşului la orientare turistică

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi - Cercul de Orientare Turistică

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.00 - 16.00, centrul Iaşului

Promovarea campaniei “Zero Sărăcie! Acţionează acum!” - strângere de semnături pentru Petiţia de luptă împotriva

Organizator: Centrul Diacezan Caritas Iaşi

 

10.00 - 14.00, Liceul “Miron Costin”

Concurs de Badminton

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

11.00, Sala Mare a Primăriei Municipiului Iaşi

Festivalul de poezie “Grigore Vieru”- Deschiderea oficială în prezenţa Primarului mun. Iasi, Gheorghe Nichita, a Primarului mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă, a Ministrului Culturii din Rep. Moldova, Boris Focşa şi Preşedintelui Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova, acad. Mihai Cimpoi

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

12.00 - 24.00

Festivalul Internaţional de Film de la Iaşi IIFF - proiecţii de film cu peliculele câştigatoare ale festivalului

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Română de Film Independent

 

12.00 - 13.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

13.30, Parcul Copou

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” - Depunere de coroane la statuia poetului din Parcul Copou şi Te Deum.

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Ateneul Tătăraşi

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” - Spectacolul de muzică şi poezie “Taina care mă apară".

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

17.00 - 18.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.30 - 21.00, Podul Ros - Casa Sindicatelor - Bularga - Tudor Vladimirescu

Light Parade - momente de dans si street-acting

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Clubul de dans “The Sky”

 

19.00 - 20.30, Str. Sf. Andrei, Str. Palat, Bis. Sf. Nicolae Domnesc, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt

Pelerinajul Calea Sfinţilor - Scoaterea  în procesiune a moaştelor Sf. Cuv. Parascheva, întâlnire la Biserica Sf. Nicolae Domnesc cu moaştele Sf. Maxim Mărturisitorul şi depunerea acestora pe platoul din faţa Catedralei, pentru închinare.

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

21.00 - 6.00, Casa de Cultură - sala Diotima

Maraton cinematografic cu tema “Lecţii de viaţă"

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi" - Clubul Cinefililor

 

Luni, 11 octombrie 2010

 

00.00 - 24.00, Parcare Teatrul Naţional

Cazare pentru pelerini

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 11.30, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Utrenia şi Sf. Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 20.00, Muncel

Tabăra de creaţie CONCEPTART

Organizator: Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.00, Muzeul “Mihai Eminescu”, Parcul Copou

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” - vernisajul expoziţiei de carte, grafică şi fotografie “Grigore Vieru, contemporanul nostru", Colocviul traducătorilor din opera poetică a lui Grigore Vieru, lansare de carte

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

10.00 - 18.00, Centrul Iaşului

“Păstrează Iaşul curat”- campanie de sensibilizare asupra curăţeniei oraşului în zilele de sărbătoare - echipaje de observare şi atenţionare a populaţiei, formate din elevi

Organizatori: Consiliul Judeţean al Elevilor, Salubris, Garda de Mediu, Primăria, IJP Iaşi, unităţi şcolare

 

11.00, Filiala “Vasile Alecsandri” a Bibliotecii Judeţene  “Gh.Asachi” Iaşi

Lansarea volumului: Ludwig Albrecht Gebhardi - “Istoria politicească a Dachiei şi a neamului românesc.

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi, Şcoala “Vasile Conta” Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

11.00, Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi

Vernisaj expoziţie artă plastică “Culoare şi sentiment religios”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Consiliul Elevilor, Asociaţia Părinţi Profesori

 

13.00, Parcul Copou, Teiul lui Eminescu,

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” -  Recital de muzică şi poezie susţinut de invitaţii la festival

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

14.00, Iaşi

Plimbare francofonă prin Iaşi - vizite la obiective culturale din Iaşi

Organizatori: Colegiul Naţional Iaşi şi Centrul Cultural Francez

 

15.00, Esplanada Voievozilor, Palatul Copiilor

Spectacole artistice cu participarea ansamblului folcloric, fanfarei, soliştilor şi grupurilor de muzică uşoară ale Palatului Copiilor

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi, Colegiul de Artă “O. Băncilă”

 

16.00, Colegiul Naţional

Cântec pentru Iaşi

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi.

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.00, Casa de Cultură

Masă rotundă cu tema "Asumarea responsabilităţii în filmul românesc". Portret Corneliu Porumboiu.

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.00 Galeriile Dana (str. Lăpuşneanu)

Vernisajul expoziţiei de pictură “Baruch Elron la Iaşi”

Organizatori: “Casa Baruch Elron” din România, “Galeriile Dana”, Primăria Municipiului Iaşi

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.30 - 21.00, Cartierele Nicolina si CUG

Light Parade - momente de dans si street-acting

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Clubul de dans “The Sky”

 

20.00, în faţa Palatului Roznovanu

Proiecţii de diaporame

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia FotoIasi.

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Marţi, 12 octombrie 2010

 

00.00 - 24.00, Parcare Teatrul Naţional

Cazare pentru pelerini

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

07.30 - 11.30, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Utrenia şi Sf. Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova”

Organizatori: Asoc. “ART - Meşteşugurile Prutului”, Asoc. “Alexandru Lăpuşneanu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asoc. “Contrafort”, Asoc. Meşterilor Populari din Moldova, Asoc. “Dialog pentru Dezvoltare”, Parohia “Sfântul Nicolai” Aroneanu şi Primăria Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

09.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.00, CS Politehnica

Cupa Sărbătorilor Iaşului la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Şah

 

10.00 - 20.00, Muncel

Tabăra de creaţie CONCEPTART

Organizator: Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00, Cimitirul Central din Chişinău

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” - Depunere de coroane la mormantul poetului

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

10.00 - 18.00, Ateneul  Tătăraşi

Expoziţie de fotografie şi desene de epocă “Iaşul între trecut şi prezent”

Organizatori: Palatul Copiilor, Ateneul  unităţi de învăţământ

 

10.00 - 18.00, Centrul Iaşului

“Păstrează Iaşul curat”- campanie de sensibilizare asupra curăţeniei oraşului în zilele de sărbătoare - echipaje de observare şi atenţionare a populaţiei, formate din elevi

Organizatori: Consiliul Judeţean al Elevilor, Salubris, Garda de Mediu, Primăria, IJP Iaşi, unităţi şcolare

 

10.30, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Iaşi

Concurs: “Cuvioasa Parascheva în conştiinţa creştinilor”

Organizatori: Biblioteca Judeţeană  “Gh.Asachi” Iaşi, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

11.00 - 13.00, Piaţa Unirii - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

11.00, Chişinău

Festivalul de poezie “Grigore Vieru”  - inaugurarea plăcii memoriale realizate de sculptorul Romi Adam (Alba Iulia) pe zidul casei unde a locuit poetul Grigore Vieru

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

11.30, curtea Catedralei Mitropolitane, lângă Biblioteca “D. Stăniloae”

Sfinţirea apei (aghiazma mică) şi Sf. Maslu

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

12.00, Galeriile “Gabriel”

“Lumea magică a lui Baruch Elron” - prezentare a operei pictorului israelian de origine română Baruch Elron

Lansare de carte: Georgeta Adam - Imaginarul poeziei feminine

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi, Grupul de Presă “24:ORE” Iaşi

 

12.00, Casa de Cultură - scena în aer liber

Spectacolul “Iaşule mândră cetate”. Participă grupul vocal “Senior” a Casei de Cultură a Municipiului

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

12.00, Chişinău Aleea Clasicilor

Festivalul de poezie “Grigore Vieru”  - alocuţiuni susţinute de invitaţii de onoare ai festivalului, recital de poezie "Steaua de vineri" susţinut de actriţa Ninela Caramfil

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

14.00, World Trade Center

Vernisajul Salonului Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

14.00, Colegiul Naţional Iaşi

Free Hugs

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi

 

14.00, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (Holul Cultural)

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” - Expoziţia de carte, grafică şi fotografii “Grigore Vieru", lansări de carte

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

14.00, Iaşi

Plimbare francofonă prin Iaşi

Organizatori: Colegiul Naţional Iaşi şi Centrul Cultural Francez

 

15.00, Esplanada Voievozilor, Palatul Copiilor

Spectacole artistice cu participarea ansamblului folcloric, fanfarei, soliştilor şi grupurilor de muzică uşoară ale Palatului Copiilor

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi, Colegiul de Artă “O. Băncilă”

 

16.00, CS Politehnica

Cupa Sărbătorilor Iaşului la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Şah

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Sala cu orgă din Chişinău

Gala Premiilor Festivalului International de Poezie "Grigore Vieru";  “Nu am moarte, cu tine, nimic!" - recital din opera poetului sustinut de artistul Dionisie Vitcu (Teatrul National din Iasi)

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.30 - 21.00, Cartierele Alexandru cel bun si Dacia

Light Parade - momente de dans si street-acting

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Clubul de dans “The Sky”

 

20.00, în faţa Palatului Roznovanu

Proiecţii de diaporame

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia FotoIasi.

 

21.00 - 01.00, Catedrala Mitropolitană

Slujba de priveghere în cinstea Aducerii moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi (Vecernia, Litia şi

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Miercuri, 13 octombrie 2010

 

00.00 - 24.00, Parcare Teatrul Naţional

Cazare pentru pelerini

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

07.00 - 11.00, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Acatistul Sf. Apostol Andrei, Ceasurile şi Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova”

Organizatori: Asoc. “ART - Meşteşugurile Prutului”, Asoc. “Alexandru Lăpuşneanu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asoc. “Contrafort”, Asoc. Meşterilor Populari din Moldova, Asoc. “Dialog pentru Dezvoltare”, Parohia “Sfântul Nicolai” Aroneanu şi Primăria Iaşi

 

09.00-20.00, Muzeul Unirii din Iaşi

Simpozion “Monumentul - Tradiţie şi viitor”, ediţia a XII-a

Organizatori: Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Complexul Muzeal National Moldova - Muzeul de Istorie a Moldovei - Muzeul Unirii, Directia pentru Cultura si Patrimoniul National, Oficiul National al Patrimoniului, Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice din Romania

 

09.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 20.00, Muncel

Tabăra de creaţie CONCEPTART

Organizator: Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 17.00, Mitropolie, Palatul Roznovanu, Teatrul Naţional, Filarmonica, Univ. de Arte, Mănăstirea Golia, Statuile lui Miron Costin, Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri

Colegiul Naţional adoptă monumente ale Iaşului. Ediţia a III-a. Vino şi tu să descoperi oraşul prin monumentele sale!

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi.

 

10.00, CS Politehnica

Cupa Sărbătorilor Iaşului la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Şah

 

10.00, Chişinău

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” - întâlnire cu studenţii şi profesorii Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă"

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

10.00 - 18.00, Uliţele din centrul Iaşului

Proiectul Consiliului Judeţean al Elevilor,,Prin dulcele târg al Ieşilor”- reiterarea atmosferei de târg prin costumaţie, obiceiuri, mod de viaţă de către elevii liceelor din Iaşi

Organizator: CJE, ISJ parteneri, Agenţia teatrală, Opera Română

 

10.00 - 18.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie şi desene de epocă “Iaşul între trecut şi prezent”

Organizatori: Palatul Copiilor, Ateneul  unităţi de învăţământ

 

10.00 - 18.00, Centrul Iaşului

“Păstrează Iaşul curat”- campanie de sensibilizare asupra curăţeniei oraşului în zilele de sărbătoare - echipaje de observare şi atenţionare a populaţiei, formate din elevi

Organizatori: Consiliul Judeţean al Elevilor, Salubris, Garda de Mediu, Primăria, IJP Iaşi, unităţi şcolare

 

11.00 - 13.00, Piaţa Unirii - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

13.00, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Sala cu camin

Festivalul de poezie “Grigore Vieru” - Simpozion “Grigore Vieru, poet al spatiului romanesc", închiderea manifestarilor

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Chişinău, Ministerul Culturii din Rep. Moldova, Asociaţia Culturală Feed Back, Editura Princeps Edit, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

13.00, Palatului Copiilor Iaşi

Prezentarea şi promovarea proiectelor creative despre Iaşi, realizate de elevii din liceele municipiului, premiate în cadrul proiectului “Elev creativ, student creativ”

Organizatori: Consiliul Judeţean al Elevilor, Universitatea “P. Andrei” Iaşi, Palatul Copiilor

 

13.00, Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi

Expoziţie artă plastică “Culoare şi sentiment religios” şi Concurs fotografii “Cunoaşte şi recunoaşte Iaşul”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Crucea Roşie

 

15.00, Esplanada Voievozilor, Palatul Copiilor

Spectacole artistice cu participarea ansamblului folcloric, fanfarei, soliştilor şi grupurilor de muzică uşoară ale Palatului Copiilor

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi, Colegiul de Artă “O. Băncilă”

 

16.00, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Acţiune de voluntariat “Un dar pentru pelerini”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Crucea Roşie

 

16.00, CS Politehnica

Cupa Sărbătorilor Iaşului la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Şah

 

14.00, Iaşi

Plimbare francofonă prin Iaşi

Organizatori: Colegiul Naţional Iaşi şi Centrul Cultural Francez

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 14

Inaugurarea Librăriei “Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

17.00, Galeriile “Pod Pogor”

Spectacol de teatru “Inona şi Avosi” de Andrei Vosnesenski în interpretarea elevilor de la Grupul Şc. Agricol “M. Kogălniceanu”

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iaşi

 

18.00 - 19.30, Catedrala Mitropolitană

Concursul coral “Tineri lăudaţi pe Domnul”, ediţia a VII-a

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.30 - 21.00, Cartierele Tătăraşi si Metalurgie

Light Parade - momente de dans si street-acting

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Clubul de dans “The Sky”

 

18.30 - 19.00, Str. Sarmisegetuza

Concert de muzică de fanfară

Organizator: Garnizoana Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00 - 21.00, Str. Sarmisegetuza

Piaţa Distracţiei, spectacole de teatru, muzică şi dans în aer liber

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show

 

20.00, în faţa Palatului Roznovanu

Proiecţii de diaporame

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia FotoIasi.

 

21.00 - 03.00, Catedrala Mitropolitană

Slujba de priveghere a Sf. Parascheva (Vecernia, Litia, Utrenia şi Sfânta Liturghie).

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Joi, 14 octombrie 2010

 

00.00 - 24.00, Parcare Teatrul Naţional

Cazare pentru pelerini

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

07.00 Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva şi Ceasurile

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“Iaşul tău” - concurs de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00 - 19.00, strada Lăpuşneanu

“Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova”

Organizatori: Asoc. “ART - Meşteşugurile Prutului”, Asoc. “Alexandru Lăpuşneanu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Asoc. “Contrafort”, Asoc. Meşterilor Populari din Moldova, Asoc. “Dialog pentru Dezvoltare”, Parohia “Sfântul Nicolai” Aroneanu şi Primăria Iaşi

 

08.00, Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi

Expoziţie artă plastică “Culoare şi sentiment religios”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00 - 13.00, podiumul de lângă Catedrala Mitropolitană

Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

09.00-20.00, Muzeul Unirii din Iaşi

Simpozion “Monumentul - Tradiţie şi viitor”, ediţia a XII-a

Organizatori: Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Complexul Muzeal National Moldova - Muzeul de Istorie a Moldovei - Muzeul Unirii, Directia pentru Cultura si Patrimoniul National, Oficiul National al Patrimoniului, Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice din Romania

 

09.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 16.00, Palatul Copiilor, Sect. Săulescu

Expoziţie - creaţii plastice ornamente florale

Organizator: Palatul Copiilor Iaşi

 

10.00 - 17.00, Mitropolie, Palatul Roznovanu, Teatrul Naţional, Filarmonica, Univ. de Arte, Mănăstirea Golia, Statuile lui Miron Costin, Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri

Colegiul Naţional adoptă monumente ale Iaşului. Ediţia a III-a. Vino şi tu să descoperi oraşul prin monumentele sale!

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi.

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 12.00, Facultatea de Mecanică

Zilele Facultăţii de Mecanică - pot fi vizitate laboratoarele şi realizările absolvenţilor.

Organizator: Facultatea de Mecanică

 

10.00, CS Politehnica

Cupa Sărbătorilor Iaşului la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Şah

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 20.00, Muncel

Tabăra de creaţie CONCEPTART

Organizator: Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

10.00 - 18.00, Uliţele din centrul Iaşului

Proiectul Consiliului Judeţean al Elevilor,,Prin dulcele târg al Ieşilor”- reiterarea atmosferei de târg prin costumaţie, obiceiuri, mod de viaţă de către elevii liceelor din Iaşi

Organizator: CJE, ISJ parteneri, Agenţia teatrală, Opera Română

 

10.00 - 18.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie şi desene de epocă “Iaşul între trecut şi prezent”

Organizatori: Palatul Copiilor, Ateneul  unităţi de învăţământ

 

10.00 - 18.00, Centrul Iaşului

“Păstrează Iaşul curat”- campanie de sensibilizare asupra curăţeniei oraşului în zilele de sărbătoare - echipaje de observare şi atenţionare a populaţiei, formate din elevi

Organizatori: Consiliul Judeţean al Elevilor, Salubris, Garda de Mediu, Primăria, IJP Iaşi, unităţi şcolare

 

11.00 - 13.00, Piaţa Unirii - Palatul Culturii

Promenada costumelor de epocă

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 12.00, Liceul “Mihai Eminescu” Iaşi, Liceul “C. Negruzzi” Iaşi

Dimineţile autorilor - în cadrul proiectului “Scriitori în şcoli” Invitaţi: scriitori ieşeni

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi, Uniunea Scriitorilor Filiala Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

 

11.00, Filiala “Mihail Sadoveanu” a Bibliotecii Judeţene  “Gh. Asachi” Iaşi

Lansarea volumului: Nicolae Toboşaru - Parteneriatul strategic dintre România şi S.U.A. Istorie şi semnificaţii geopolitice.

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi, Liceul “Miron Costin” Iaşi, Institutul de Cercetări Interdisciplinare “Petre Andrei” Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

12.30, Cantina de ajutor social

Masa Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

13.00, Sala Dr. Iustin Moisescu

Agapa de hram

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

13.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Vernisaj expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

13.00, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Voluntariat “Un dar pentru pelerini”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Crucea Roşie

 

14.00, Esplanada Teatrului Naţional

Demonstraţie de paraşutism

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

14.00, Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi

Sesiune de comunicări cu elevii unităţilor de învăţământ din municipiu pe tema “Personalităţi ieşene”

Organizatori: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, parteneri: Muzeul Literaturii Române, licee din Iaşi

 

15.00, Esplanada Voievozilor, Palatul Copiilor

Spectacole artistice cu participarea ansamblului folcloric, fanfarei, soliştilor şi grupurilor de muzică uşoară ale Palatului Copiilor

Organizatori: Palatul Copiilor Iaşi, Colegiul de Artă “O. Băncilă”

 

16.00, CS Politehnica

Cupa Sărbătorilor Iaşului la şah

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Şah

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Sala Mare a Primăriei

Seara Valorilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

18.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Oraşului Iaşi la Table Backgammon “6x5”

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Clubul Sportiv de Table Backgammon “6x5” Iaşi

 

18.00, Casa de Cultură

Club Muzical - “Despre distanţe. Criza şi crizele muzicii româneşti.” Invitaţi compozitorii Cristian Gârlea şi Romeo Cozma

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.30 - 21.00, Cartierele Alexandru cel bun si Dacia

Light Parade - momente de dans si street-acting

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Clubul de dans “The Sky”

 

18.30 - 22.00, Catedrala Mitropolitană

Slujba de Priveghere a Sf. Maxim Mărturisitorul (Vecernia, Litia şi Utrenia)

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

19.00, Piaţa Palatului Culturii

Concert aniversar şi foc de artificii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

22.00 - 04.00, Str. Crişan

Ceaiul Pelerinilor

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

Vineri, 15 octombrie 2010

 

07.00 - 11.30, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Ceasurile, Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00 - 17.00, Centrul de Informare Turistică

“(Re)cunoaşte Iaşul” - concurs de recunoaştere a unor monumente istorice din Iaşi pe bază de fotografii

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

08.00, Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi

Expoziţie artă plastică “Culoare şi sentiment religios”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Consiliul Elevilor, Asociaţia Părinţi Profesori

 

09.00-20.00, Muzeul Unirii din Iaşi

Simpozion “Monumentul - Tradiţie şi viitor”, ediţia a XII-a

Organizatori: Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Complexul Muzeal National Moldova - Muzeul de Istorie a Moldovei - Muzeul Unirii, Directia pentru Cultura si Patrimoniul National, Oficiul National al Patrimoniului, Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice din Romania

 

09.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie şi desene de epocă “Iaşul între trecut şi prezent”

Organizatori: Palatul Copiilor, Ateneul  unităţi de învăţământ

 

10.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Oraşului Iaşi la Table Backgammon “6x5”

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Clubul Sportiv de Table Backgammon “6x5” Iaşi

 

10.00, Sala CSM Iaşi

Cupa Sărbătorile Iaşului la box, începători născuţi în anul 1996

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Box, CSM Iaşi

 

10.00 - 20.00, Muncel

Tabăra de creaţie CONCEPTART

Organizator: Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 17.00, Mitropolie, Palatul Roznovanu, Teatrul Naţional, Filarmonica, Univ. de Arte, Mănăstirea Golia, Statuile lui Miron Costin, Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri

Colegiul Naţional adoptă monumente ale Iaşului. Ediţia a III-a. Vino şi tu să descoperi oraşul prin monumentele sale!

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi.

 

10.00, Sala “Dr. Iustin Moisescu” a Centrului eparhial Iaşi

Deschiderea Simpozionului Internaţional “Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”

Organizator: Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”

 

11.00, Filiala “Ateneu” a Bibliotecii Judeţene  “Gh. Asachi” Iaşi

Lansarea volumelor: The Authority since 1868 şi The World Almanac and Book of Facts (2010)

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi, American Corner

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

12.00, Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi

Concurs de creaţie literară “Iaşul sub pană de scriitor”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Consiliul Elevilor, Asociaţia Părinţi Profesori

 

12.00, Amfiteatrul "George Enescu" a Universitatii de Arte,

Ceremonia de decernare a titlului de “Doctor Honoris Causa” academicianului Dan Hăulică. Acţiune organizată cu ocazia împlinirii a 150 de ani de învaţământ muzical superior modern la Iaşi.

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Univ. de Arte “G. Enescu”, Filarmonica Moldova Iaşi, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi

 

13.00, Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi

Concurs interactiv ştiinţe “Caleidoscop ieşean”

Organizator: Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi. Parteneri: Primăria Iaşi, Consiliul Elevilor, Asociaţia Părinţi Profesori

 

16.00 - 18.00, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Ceasul al IX-lea, Vecernia şi Paraclisul Sf. Cuv. Parascheva

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00, Filiala “Ateneu” a Bibliotecii Judeţene  “Gh. Asachi” Iaşi

Lansarea volumelor: Valeriu Stancu - “Târgul de nopţi” şi Valeriu Stancu - “Suflete cu ieşire la mare”

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Gh.Asachi” Iaşi, Editura “Cronica”, Editura “Tritonic”

 

17.00, Galeriile “Pod Pogor”

Expoziţie de artă plastică şi decorativă

Organizator: Muzeul Literaturii Române Iaşi şi Uniunea Artiştilor Plastici Iaşi

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.30 - 19.00, Str. Sarmisegetuza

Concert de muzică de fanfară

Organizator: Garnizoana Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

19.00 - 21.00, Str. Sarmisegetuza

Piaţa Distracţiei, spectacole de teatru, muzică şi dans în aer liber

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Artis Show

 

19.00, Filarmonica Moldova Iaşi

Concertul cu “Suita Carmina Burana” de Carl Orff. Acţiune organizată cu ocazia împlinirii a 150 de ani de învaţământ muzical superior modern la Iaşi.

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi, Univ. de Arte “G. Enescu”, Filarmonica Moldova Iaşi, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi

 

20.00, în faţa Palatului Roznovanu

Proiecţii de diaporame

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia FotoIasi.

 

20.00, Casa de Cultură - sala Diotima

Spectacol de teatru susţinut de formaţia “Parc Copou”

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Sâmbătă, 16 octombrie 2010

07.30 - 11.30, Catedrala Mitropolitană

Miezonoptica, Utrenia şi Sf. Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

09.00-20.00, Muzeul Unirii din Iaşi

Simpozion “Monumentul - Tradiţie şi viitor”, ediţia a XII-a

Organizatori: Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Complexul Muzeal National Moldova - Muzeul de Istorie a Moldovei - Muzeul Unirii, Directia pentru Cultura si Patrimoniul National, Oficiul National al Patrimoniului, Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice din Romania

 

09.00, Stadion “Emil Alexandrescu”

Campionat Naţional Cros (juniori, tineret, seniori)

Organizatori: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociatia Judeteana de Atletism Iaşi

 

09.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

12.00 - 13.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

10.00 - 16.00, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt

Simultan de şah

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia Judeţeană de Şah Iaşi

 

10.00 - 20.00, Muncel

Tabăra de creaţie CONCEPTART

Organizator: Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, Str. Lăpuşneanu

Expoziţie de Sculptură - lucrările executate în cadrul “Simpozionul Internaţional de Sculptură Mică HODORA 2010”

Organizator: Galeriile de Artă “Dana” Iaşi

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Oraşului Iaşi la Table Backgammon “6x5”

Organizator: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Clubul Sportiv de Table Backgammon “6x5” Iaşi

 

10.00, Arena CFR Iaşi

Popice Turneu juniori I, masculin, CS CFR Olimpia ACB Iaşi - CS ICMRS Galaţi

Organizatori: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - CS CFR Iaşi, Federaţia Română de Popice

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

10.00 - 18.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie şi desene de epocă “Iaşul între trecut şi prezent”

Organizatori: Palatul Copiilor, Ateneul  unităţi de învăţământ

 

10.00 - 18.00, Biblioteca Colegiului Naţional

Colegiul Naţional Iasi - “Iaşul Artelor”, Proiect COMENIUS - Touris - Tic"

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

11.00, LPS Iaşi

Handbal Divizia A, masculin, Poli Iaşi - HC Vaslui

Organizatori: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - CS Politehnica, Federaţia Română de Handbal

 

16.00, cartierul Munteni-Copou

Sfinţire loc biserică parohia “Sf. Maxim Mărturisitorul”

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 17.00, Bd. Ştefan cel Mare

Streetball

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 18.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

19.00 - 20.00, Casa Studenţilor - Parcul Expoziţiei

Defilarea fanfarei militare pe Bd. Carol I

Organizator: Garnizoana Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

20.00, în faţa Palatului Roznovanu

Proiecţii de diaporame

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia FotoIasi.

 

20.00 - 05.00, Parcul Expoziţiei

Noaptea Albă a Iaşului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi şi Sepia Events

 

Duminică, 17 octombrie 2010

07.30 - 12.00, Mănăstirea Golia

Resfinţirea Mănăstirii Golia şi Sfânta Liturghie

Organizator: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

08.00, Biserica Pogorârea “Sfântului Duh”

Expoziţie de icoane

Organizator: Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

 

09.00-20.00, Muzeul Unirii din Iaşi

Simpozion “Monumentul - Tradiţie şi viitor”, ediţia a XII-a

Organizatori: Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Complexul Muzeal National Moldova - Muzeul de Istorie a Moldovei - Muzeul Unirii, Directia pentru Cultura si Patrimoniul National, Oficiul National al Patrimoniului, Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice din Romania

 

09.00 - 23.00, str. Costache Negri, Hala Centrală, str. Palat, Splai Bahlui

Târgul de Toamnă

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

09.00 - 23.00, Esplanada Halei Centrale

Sărbătoarea Vinului

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Centrul cultural şi istoric al Iaşului

“Cunoaşte Iaşul” - promovarea oraşului de către elevi prin fluturaşi şi sondaje de opinie despre Iaşi realizate printre ieşeni şi oaspeţi

Organizator: Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, partener Primăria Iaşi

 

10.00 - 18.00, Ateneul Tătăraşi

Expoziţie de fotografie şi desene de epocă “Iaşul între trecut şi prezent”

Organizatori: Palatul Copiilor, Ateneul  unităţi de învăţământ

 

10.00, Restaurantul Cotnari

Cupa Oraşului Iaşi la Table Backgammon “6x5”

Organizatori: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Clubul Sportiv de Table Backgammon “6x5” Iaşi

 

10.00 - 18.00, Biblioteca Colegiului Naţional

Colegiul Naţional Iasi - “Iaşul Artelor”, Proiect COMENIUS - Touris - Tic"

Organizator: Colegiul Naţional Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

12.00 - 13.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

16.00 - 20.00, Stadionul “Emil Alexandrescu”

“IA ŞI marchează” - campionat de fotbal între instituţii publice

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 17.00, Bd. Ştefan cel Mare

Streetball

Organizator: Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 18.00, Parcul Copou

Program de coruri bizantine

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

20.00, în faţa Palatului Roznovanu

Proiecţii de diaporame

Organizatori: Primăria Municipiului Iaşi şi Asociaţia FotoIasi.

 

Luni, 18 octombrie 2010

8.30 - 20.30, Universitatea Tehnica “Gh Asachi”

Seminar european în cadrul proiectului “ORGANZA - Network of Medium Sized Creative Cities”, finanţat prin programul INTERREG IVC

Organizatori: Primăria Iaşi şi Universitatea Tehnica “Gh Asachi”

 

10.00 - 20.00 - Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

Expoziţie “Noua Acropolă - Fenomenul Renaşterii Europene”

Organizatori: Asociaţia Noua Acropolă România, filiala Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Marţi, 19 octombrie 2010

8.30 - 20.30, Universitatea Tehnica “Gh Asachi”

Seminar european în cadrul proiectului “ORGANZA - Network of Medium Sized Creative Cities”, finanţat prin programul INTERREG IVC

Organizatori: Primăria Iaşi şi Universitatea Tehnica “Gh Asachi”

 

10.00 - 20.00 - Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

Expoziţie “Noua Acropolă - Fenomenul Renaşterii Europene”

Organizatori: Asociaţia Noua Acropolă România, filiala Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Miercuri, 20 octombrie 2010

09.30 - 19.30, Aula Senat - Universitatea “Al. I. Cuza”

Şcoala Franco - Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale

Organizatori: Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Université des Sciences et Technologies de Lille 1, INSOMAR, Centrul Cultural Francez Iaşi, Fundaţia Academică AXIS, Asociaţia Franco-Română Villeneuve d’Ascq - Iaşi

 

10.00 - 18.00, Colegiul “Costache Negruzzi”

Zilele Colegiului “Costache Negruzzi” - Sesiune de comunicări ştiinţifice, expoziţii, jocuri  sportive, festivitate omagială Colegiul “Costache Negruzzi” - istorie, tradiţie, devenire, spectacole ş.a.

Organizator: Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi

 

10.00 - 20.00 - Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

Expoziţie “Noua Acropolă - Fenomenul Renaşterii Europene”

Organizatori: Asociaţia Noua Acropolă România, filiala Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Joi, 21 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

09.30 - 19.30, Universitatea “Al. I. Cuza”

Şcoala Franco - Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale

Organizatori: Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Université des Sciences et Technologies de Lille 1, INSOMAR, Centrul Cultural Francez Iaşi, Fundaţia Academică AXIS, Asociaţia Franco-Română Villeneuve d’Ascq - Iaşi

 

10.00 - 18.00, Colegiul “Costache Negruzzi”

Zilele Colegiului “Costache Negruzzi” - Sesiune de comunicări ştiinţifice, expoziţii, jocuri  sportive, festivitate omagială Colegiul “Costache Negruzzi” - istorie, tradiţie, devenire, spectacole ş.a.

Organizator: Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 20.00 - Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

Expoziţie “Noua Acropolă - Fenomenul Renaşterii Europene”

Organizatori: Asociaţia Noua Acropolă România, filiala Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Vineri, 22 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

09.30 - 19.30, Universitatea “Al. I. Cuza”

Şcoala Franco - Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale

Organizatori: Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Université des Sciences et Technologies de Lille 1, INSOMAR, Centrul Cultural Francez Iaşi, Fundaţia Academică AXIS, Asociaţia Franco-Română Villeneuve d’Ascq - Iaşi

 

10.00 - 18.00, Colegiul “Costache Negruzzi”

Zilele Colegiului “Costache Negruzzi” - Sesiune de comunicări ştiinţifice, expoziţii, jocuri  sportive, festivitate omagială Colegiul “Costache Negruzzi” - istorie, tradiţie, devenire, spectacole ş.a.

Organizator: Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 20.00 - Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

Expoziţie “Noua Acropolă - Fenomenul Renaşterii Europene”

Organizatori: Asociaţia Noua Acropolă România, filiala Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

19.00, Filarmonica “Moldova” Iaşi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Concert Academic - Universitatea de Arte “George Enescu”, Orchestra Simfonică SUPER

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

Sâmbătă, 23 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 18.00, Colegiul “Costache Negruzzi”

Zilele Colegiului “Costache Negruzzi” - Sesiune de comunicări ştiinţifice, expoziţii, jocuri  sportive, festivitate omagială Colegiul “Costache Negruzzi” - istorie, tradiţie, devenire, spectacole ş.a.

Organizator: Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi

 

10.00 - 20.00 - Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

Expoziţie “Noua Acropolă - Fenomenul Renaşterii Europene”

Organizatori: Asociaţia Noua Acropolă România, filiala Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 18.00, Esplanada Palatului Culturii

Caravana Mitsubishi

Organizatori: Casa Auto Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.30 - 12.00, Universitatea “Al. I. Cuza”

Şcoala Franco - Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale

Organizatori: Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Université des Sciences et Technologies de Lille 1, INSOMAR, Centrul Cultural Francez Iaşi, Fundaţia Academică AXIS, Asociaţia Franco-Română Villeneuve d’Ascq - Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

11.00, Grădina Botanică

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Deschiderea Expoziției “Flori de toamnă” - ediţia a XXXIV-a

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza” - Grădina Botanică

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Duminică, 24 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 18.00, Esplanada Palatului Culturii

Caravana Mitsubishi

Organizatori: Casa Auto Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 20.00 - Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

Expoziţie “Noua Acropolă - Fenomenul Renaşterii Europene”

Organizatori: Asociaţia Noua Acropolă România, filiala Iaşi şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

11.00 - 12.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

11.00, Cimitir “Eternitatea”

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Ceremonia depunerii de coroane

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

18.00  - 19.00, Parcul Copou

Copou Parcul Poeziei - Lucian Blaga - Recital lirică religioasă

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi"

 

Luni, 25 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

9.30 - 13.00

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Procesiune, Ceremonia depunerii de coroane la “Trei Ierarhi”, Te Deum, Evocarea unor momente istorice, Ceremonia dezvelirii plăcii memoriale “Palatul Universitar de la Copou”

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

17.00 - 19.00, Aula Magna “Mihai Eminescu” şi Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Universitatea în istorie: Prezentarea medaliei și a monedei aniversare; Lansarea volumelor dedicate aniversării și proiecția filmului documentar despre istoria Universității din Iași

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

 

Marţi, 26 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

09.00, Liceul “Dimitrie Cantemir”

Cupa Cantemiriştilor la atletism (copii, juniori, tineret)

Organizatori: Direcţia pentru Sport a Judetului Iaşi - Asociaţia Judeţeană de Atletism Iaşi, Asociaţia Sportivă Camtemir

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00 - 19.00 Univ. “Al. I. Cuza”

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Inaugurarea Muzeului Universităţii, Ceremonia de dezvelire a busturilor omagiale, Ceremonia de dezvelire a plăcii aniversare, Concert susținut de Filarmonica din Iași

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

16.30, Aula Magna

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Conferință susținută de domnul profesor Virgil Nemoianu de la Universitatea Catolică din Washington, D.C. -  ”Un umanism globalizat? Dificultăţi şi posibilităţi”

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

19.00, Filarmonica “Moldova” Iaşi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Concert extraordinar: Orchestra simfonică şi Corul academic “Gavril Musicescu” ale Filarmonicii “Moldova” Iaşi. Invitaţi speciali: Felicia Filip (soprana), Cvartetul de chitare “Alhambra”, Valeriu Caşcaval (ţambal)

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

Miercuri, 27 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 14.00, Aula Magna “Mihai Eminescu” şi Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Adunarea festivă, Ceremonia Dies Academicus - 150 de ani

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 19.00, Facultatea IEEI, Sala “Dragomir Hurmuzescu”

Centenarul Facultăţii de Electrotehnică - Simpozionul ştiinţific studenţesc ELStudIS 2010

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

16.00 - 18.00, Aula Magna “Mihai Eminescu”

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Conferinţe: Andrei Pleșu şi Denis Mieville; Concert: Orchestra de Cameră din Chişinău, Percuţioniştii de la U.A. “George Enescu”

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

19.00, Filarmonica “Moldova” Iaşi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Concert vocal-simfonic extraordinar: Formaţiile reunite ale Academiei de Muzică din Chişinău şi Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

Joi, 28 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 12.00, Aula Eminescu a Bibliotecii Centrale Universitare

Ceremonia de aniversare a Centenarului Facultăţii de Electrotehnică şi deschiderea conferinţei EPE 2010 şi a simpozionului IEEI 2010

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00  - 14.00, Aula Magna

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Ceremonii de acordare a titlului de “Doctor Honoris Causa” pentru Virgil Nemoianu, Universitatea Catolică Americană din Washington D.C., Giuseppe D'Ascenzo, Universitatea “La Sapienza”, Italia, Henning Hopf, Technische Universität Braunschweig, Germania, Haďm Brézis, Universitatea Paris IV

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

12.00 - 12.30, Aula Eminescu a Bibliotecii Centrale Universitare

Conferinţă de presă dedicată aniversării Centenarului Facultăţii de Electrotehnică

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

12.30 - 13.00, Aula Eminescu a Bibliotecii Centrale Universitare

Lansare monografiei Facultăţii de Electrotehnică

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

15.00 - 15.30, Facultatea IEEI

Dezvelirea busturilor profesorilor universitari Ştefan Procopiu, Cezar Parteni-Antoni şi Mircea Volanschi

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

15.00-19.00, Facultatea IEEI

Sesiuni orale şi pe secţiuni ale EPE 2010, IEEI 2010, EMC Workshop 2010

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

18.00 - 21.00 - Casa de Cultură a Studenţilor - GAUDEAMUS

Concert Grigore Leşe

Organizatori: Universitatea de Arte şi Casa de Cultură a Studenţilor

 

Vineri, 29 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

10.00 - 11.00, Facultatea IEEI, Sala “Dragomir Hurmuzescu”

Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. hab. Tudor Ambros de la Universitatea Tehnică a Moldovei

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi

 

10.00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Conferinţa “Universitatea şi valorile sale în postmodernitate”

Organizatori: Universitățile ce formează Consorţiul “Universitaria”, Universităţile publice din Iași

 

11.00 - 13.00, Facultatea IEEI, Sala “Dragomir Hurmuzescu”

Sesiuni plenare ale EPE 2010 şi IEEI 2010

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

12.00 - 19.00, Facultatea IEEI

Sesiuni orale şi pe secţiuni ale EPE 2010, IEEI 2010, EMC Workshop 2010

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

14.00 - 19.00, Facultatea IEEI, Sala “Dragomir Hurmuzescu”

Reuniunea Doctorilor Honoris Causa

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

18.00, Aula Magna

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Concert susținut de “Romanian Piano Trio”

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

Sâmbătă, 30 octombrie 2010

08.00 - 22.00, Sala Paşilor Pierduţi

Jubileul Univ. “Al. I. Cuza” - Expoziția “Flori de mină din Maramureș

Organizator: Universitatea “Al. I. Cuza”

 

9.00-13.00, Facultatea IEEI

Workshop-uri în cadrul Conferinţei EPE 2010

Organizator: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

 

10.00 - 18.00, World Trade Center

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

Organizatori: Uniunea Artiştilor Plastici şi Primăria Municipiului Iaşi


 

Anexa 2 la H.C.L.377/30.10.10

 

Sărbătorile Iaşului 2010

6 - 30 octombrie 2010

I. Manifestări organizate şi finanţate de Primăria Municipiului Iaşi:

 

Concert muzică dance

Palatul Culturii

14.10.2010

Piaţa Distracţiei

Str. Sarmisegetuza

13 - 15.10.2010

Parada The Sky

Alexandru cel Bun, Dacia, Nicolina, Tudor Vladimirescu, Tătăraşi, Copou, Centrul Civic

9 - 14.10.2010

Joc de artificii

Palatul Culturii

14.10.2009

"Ceaiul Pelerinilor”

Mitropolie, Cantina de ajutor social
11 - 14.10.2010

“Cazare pentru Pelerini”

Parcare Teatrul Naţional

11 - 14.10.2010

“Masa Pelerinilor”

Cantina de ajutor social
14.10.2010

Seara Valorilor

Sala Mare a Primăriei
14.10.2010

Demonstraţie de paraşutism

Esplanada Teatrului Naţional
14.10.2010

(Re)cunoaşteţi Iaşul

Iaşi
7 - 15.10.2010

Iaşul tău - concurs de fotografii

Primăria Iaşi
6 - 14.10.2010

IA ŞI marchează

Stadion
4 - 17.10.2010

Promovarea Sărbătorilor Iaşului

 

Conferinţa “100 de ani de învăţământ electrotehnic la Iaşi”

Facultatea de Electrotehnică

27 - 30.10.2010

Festival de poezie “Grigore Vieru”

Chişinău, Iaşi

10 - 13.10.2010

Fotomaraton

Municipiul Iaşi

9.10.2010

Concertul Carmina Burana Univ. de Arte  “G. Enescu”

Filarmonica - Univ. de Arte

10 - 14.10.2010

Festivalul “Trandafir de la Moldova”

Casa de Cultură a Studenţilor

9.10.2010

Promenada costumelor de epocă

Piaţa Unirii - Palatul Culturii

12 - 14.10.2010

Noaptea Albă a Iaşului

Copou

16.10.2010

Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”

Univ. “Al. I. Cuza”

22 - 30.10.2010

Re-sfinţirea Mănăstirii Golia

Mănăstirea Golia

17.10.2010

Salonul Municipal de Artă ARTIS 2010

World Trade Center

12.10.2010

Iaşi International Film Festival

6 - 10.10.2010

 


 

II. Manifestări în organizarea altor instituţii*:

 

Biblioteca “Gheorghe Asachi”

10 acţiuni

Casa de Cultură a Municipiului Iaşi “Mihai Ursachi”

16 acţiuni

Direcţia de Sport a Judeţului Iaşi

15 acţiuni

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Palatul Copiilor, colegii, şcoli şi licee ieşene

31 acţiuni

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

18 acţiuni

Muzeul Literaturii Române Iaşi

4 acţiuni

Complexul Muzeal Naţional “Moldova”

1 acţiuni

Centrul Judeţean de Creaţie Populară Iaşi

1 acţiune

Teatrul de Copii şi Tineret “Luceafărul”

1 acţiune

Parohia Pogorârea “Sfântului Duh”

1 acţiune

Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi

3 acţiuni

Galeriile de Artă “Dana”

1 acţiune

Centrul Diacezan

1 acţiune

Asociaţia “Universul Prieteniei” şi Asociaţia “ART”

2 acţiuni

Casa Elron în Iaşi

1 acţiune

Centrul Cultural German şi Centrul Cultural Francez

3 acţiuni

EMC Iaşi

1 acţiune

Clubul Sportiv Rally Iaşi

1 acţiune

Casa Auto Iaşi

1 acţiune

Universitatea “Al. I. Cuza”

16 acţiuni

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”

1 acţiune

Facultatea de Electrotehnică

10 acţiuni

Facultatea de Mecanică

1 acţiune

 

 

*Acţiuni cuprinse în propunerea de program pentru Sărbătorile Iaşului 2010, ediţia a XIX-a (anexa 1)

 

Buget de cheltuieli estimat: 1.000.000 lei