Hotărârea nr. 255/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 anexa nr.10 a H.C.L. nr. 470 /06.11.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1, anexa nr.10, a H.C.L. nr. 470 /06.11.2009

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  5 iulie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având in vedere nota de fundamentare nr. 60737/02.07.2010, intocmita de catre Directia de Administrare a  Patrimoniului Public si Privat ;

Avind in vedere a  Hotărârea Consiliului Local nr.470/06.11.2009, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a alor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2010 ;

Avind in vedere OUG nr.58/2010, privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri fiscale ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 Se modifica art.1, anexa nr.10 : taxe locale - Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, a  Hotărârii Consiliului LocaL  nr.470/06.11.2009, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a alor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2010, conform anexei nr.1 - care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.2 Tarifele sunt valabile pe perioada 01.07.- 31.12.2010 . Acestea au fost stabilite la nivel de leu, fara subdiviziuni ale acestuia pentru a asigura operativitatea incasarii.  

Art.3 Prezenta hotarire va fi comunicata : Primarului Municipiului Iasi ; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat ; Directiei Economice si Finante Publice Locale SI Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotariri va fi asigurata de catre: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Sorin Avram Iacoban

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr.   255  din 5 iulie 2010

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.A.P.P.P.

 

Anexa 1  la H.C.L. nr.255/05.07.10

 

TARIFE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare 2010 aprobat prin HCL nr.470/2009

Valoare absoluta propusa, cu TVA 24%, pentru 2010

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

1.

Tarif intrare

4 lei

3,23

0,77

4

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani si  pensionarii

1 leu

0,80

0,2

1

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif intrare pentru luptatorii in revolutie/ veteranii si vaduvele in razboi/ detinuti politici/pers.gr.I invaliditate

gratuit

-

-

 

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1

Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006

4.

Tarif inchiriere umbrela

2

 lei /ora

1,61

0,39

2

 lei /ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5.

Tarif inchiriere sezlong

2

 lei /ora

1,61

0,39

2

 lei /ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

cursuri inot / gimnastica acvatica organizate cu instructor angajat-durata 1h

16

13,70

3,3

17

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

 

DIRECTOR D.A.P.P.P.,                                    ŞEF SERVICIU ,

LETIŢIA PALAGA                                             MARICEL GHERASIM

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.A.P.P.P.

 

Anexa 1 la H.C.L. nr.255/05.07.10

 

TARIFE PENTRU PLAJA NICOLINA

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare 2010 aprobat prin HCL nr.470/2009

Valoare absoluta propusa, cu TVA 24%, pentru 2010

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

 

6

1.

Tarif  intrare

4 lei

3,23

0,77

4

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani

gratuit

-

-

-

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Abonament pentru pensionari cu 10 intrari

7 lei

5,64

1,36

7

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif intrare pentru luptatorii in revolutie/veteranii si vaduvele in razboi/ detinuti politici/pers.gr.I invaliditate

gratuit

-

-

-

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1;Legea 44/1994, art.16, lit.e;Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006

5.

Tarif namol

2 lei

1,61

0,39

2

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif inchiriere  umbrela

2

lei/ora

1,61

0,39

2

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif inchiriere  sezlong

2

lei /ora

1,61

0,39

2

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

 

DIRECTOR

D.A.P.P.P.,                                            ŞEF SERVICIU ,

LETIŢIA PALAGA                             MARICEL GHERASIM

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.A.P.P.P.

 

Anexa 1 la H.C.L. nr.255/05.07.10               

 

TARIFE PENTRU PARCARI

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare 2010 aprobat prin HCL nr.470/2009

Valoare absoluta propusa, cu TVA 24%, pentru 2010

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

1

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism  in parcarea cu plata din

 Piata Unirii

133 lei/luna

112,09

26,91

139

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcarile cu plata

1

leu/ora

0,80

0,20

1

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3

Tarif parcare ocazionala a  microbuzelor, autobuzelor, autocarelor, camioanelor in parcarile cu plata

2

lei /ora

1,61

0,39

2

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4

Tarif lunar parcare (abonament)  autoturism in parcarile cu plata

33

lei /luna

27,41

6,59

34

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5

Tarif lunar parcare (abonament) microbuze, autobuze, autocare, camioane in parcarile cu plata

57

lei /luna

47,58

11,42

59

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcarile de resedinta pt.pers.juridice detinatoare de spatii comerciale in vecinatatea acestora

33

lei /luna

27,41

6,59

34

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7

Tarif lunar,de pornire la licitatie,pentru parcare autoturisme in parcarile de resedinta pt.pers.fizice *

15

lei /luna

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8

Tarif inchiriere parcare cu plata sau de resedinta pt. :veterani si vaduve de razboi,fosti detinuti politici/ pers.gr.I invaliditate .

gratuit

 

 

 

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1

Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006

                *licitatiile /calculul chiriei/evident contractelor/urmarirea veniturilor se realizeaza in cadrul  D.A.P.P.P.

 

DIRECTOR D.A.P.P.P.,                    ŞEF SERVICIU ,

LETIŢIA PALAGA                             MARICEL GHERASIM

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.A.P.P.P.

 

Anexa 1 la H.C.L. nr.255/05.07.10               

 

TARIFE PENTRU PARTIA DE  SCHI

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare 2010 aprobat prin HCL nr.470/2009

Valoare absoluta propusa, cu TVA 24%, pentru 2010

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

1.

Tarif urcare cu schi lift

1

leu/urcare

0,80

0,20

1

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif (abonament) pentru 12 urcari cu schi lift pentru adulti

11 lei

 

8,87

2,13

11

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif (abonament) pentru 12 urcari cu schi lift pentru copii cu virsta pina la 14 ani

10 lei

8,06

1,94

10

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif  inchiriere sanii

5

lei /ora

4,03

0,97

5

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5.

Tarif  inchiriere echipament schi complet

7

lei/ ora

5,64

1,36

7

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif  inchiriere schiuri

4

lei /ora

3,23

0,77

4

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif  inchiriere clapari

4

lei /ora

3,23

0,77

4

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8.

Tarif  inchiriere bete schi

4

lei/ora

3,23

0,77

4

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

 

DIRECTOR D.A.P.P.P.,                    ŞEF SERVICIU ,

LETIŢIA PALAGA                             MARICEL GHERASIM

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.A.P.P.P.

 

Anexa 1  la H.C.L. nr.255/05.07.10

 

TARIFE PENTRU WC-URI PUBLICE

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare 2010 aprobat prin HCL nr.470/2009

Valoare absoluta propusa, cu TVA 24%, pentru 2010

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

1.

Tarif intrare

1 leu

0,80

0,20

1

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

 

DIRECTOR D.A.P.P.P.,                                    ŞEF SERVICIU ,                              

LETIŢIA PALAGA                                             MARICEL GHERASIM

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.A.P.P.P.

 

Anexa 1 la H.C.L. nr.255/05.07.10

 

TARIFE PENTRU BAIA PUBLICA

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Valoare 2010 aprobat prin HCL nr.470/2009

Valoare absoluta propusa, cu TVA 24%, pentru 2010

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

 

I.  DUS, SAUNA , BAZIN, MASAJ

 

 

 

 

 

1.                    

duş social

2

lei/pers.

2

scutit

2

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.                    

duş, bazin (3h)-acces copii pana la 14 ani

12

lei/pers.

9,68

2,32

12

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.                    

abonament duş, bazin (3h)-acces copii pana la 14 ani-10 intrari

114

lei/pers.

95,97

23,03

119

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.                    

duş, bazin (3h)-acces pers. peste 14 ani  

19

lei/pers.

16,13

3,87

20

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5.                    

abonament duş, bazin (3h)-acces pers. peste 14 ani -10 intrari *

180

 lei/pers

151,61

36,39

188

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.                    

duş, sauna (30 min),

bazin (3h)

24 lei/pers

20,16

4,84

25

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.                    

abonament duş, sauna (30 min), bazin (3h)-10 intrari

228

lei/pers.

191,94

46,06

238

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8.                    

duş, sauna (30 min)

14 lei/pers

12,10

2,90

15

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

9.                    

abonament dus,sauna (30 min)-10 intrari

132

lei/pers

111,29

26,71

138

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

10.                 

rezervare sauna mica in exclusivitate timp de 1 h

132 lei

111,29

26,71

138

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

11.                 

rezervare sauna mare in exclusivitate timp de 1 h

264 lei

221,77

53,23

275

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

12.                 

cursuri inot/gimnastica acvatica organizate cu instructor angajat-durata 1h

16

lei/pers.

13,71

3,29

17

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

13.                 

Inchiriere halat

6

lei/buc.

4,84

1,16

.

6

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

14.                 

sapun/sampon

1

leu/buc.

0,80

0,20

1

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

15.                 

Inchiriere prosop

2

leu/buc.

1,61

0,39

2

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

16.                 

rezervare bazin 3 h

500

lei/grup

420,16

100,84

521

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

17.                 

masaj de relaxare cu crema

clientului

19 lei/pers./

50min.

16,13

3,87

20

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

18.                 

abonament masaj de relaxare cu crema clientului-10 sedinte

180lei/pers.

50min/sedinta

 

 

151,61

 

 

36,39

188

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

19.                 

masaj de relaxare cu crema

22 lei/pers./

50min.

18,55

4,45

23

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

20.                 

abonament masaj de relaxare cu crema-10 sedinte

210lei/pers.

50min/sedinta

176,61

42,39

219

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

21.                 

masaj strong cu crema clientului

33 lei/pers./

50 min.

27,42

6,58

.

34

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

22.                 

masaj strong cu crema

35 lei/pers.

50 min

29,03

6,97

36

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

23.                 

abonament masaj strong cu crema clientului-10 sedinte

320lei/pers./

50 min sedinta

268,55

64,45

333

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

24.                 

abonament masaj strong cu crema -10 sedinte

340lei/pers./

50 min sedinta

285,48

68,52

354

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

25.                 

masaj de intretinere segmentar (picioare/abdomen/spate/cervical)

cu crema clientului

10 lei/pers./

20 min.

8,06

1,94

10

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

26.                 

masaj de intretinere segmentar (picioare/abdomen/spate/cervical)

cu crema

12 lei/pers./

20 min.

9,68

2,32

12

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

27.                 

masaj anticelulitic cu crema clientului

24 lei/pers./

50 min.

20,16

4,84

25

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

28.                 

masaj anticelulitic cu crema

29 lei/pers./

50 min.

24,19

5,81

30

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

29.                 

abonament masaj anticelulitic

cu crema clientului-10 sedinte

230lei/pers./

50 min.sedinta

193,55

46,45

240

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

30.                 

abonament masaj anticelulitic

cu crema -10 sedinte

280lei/pers./

50 min.sedinta

235,48

56,52

292

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

31.                 

utilizare aparate fitness

15 lei/h/pers.

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

 

II. CABINET COSMETICA

 

 

 

 

 

32.                 

epilat

 

 

 

 

 

 

 

picioare

 

total 

25 lei/pers.

20,97

5,03

26

 

pe portiuni

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

 

brate

total

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

pe portiuni

12 lei/pers.

9,68

2,32

12

mustata,perciuni,pometi,

barbie,frunte

7 lei/pers.

5,65

1,35

7

spate,abdomen,fesa,axila

9 lei/pers.

7,26

1,74

9

zona inghinala

12 lei/pers.

9,68

2,32

12

fata

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

 

 

 

 

33.                 

vopsit

gene

8 lei/pers.

6,45

1,55

8

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

sprancene

8 lei/pers.

6,45

1,55

8

34.                 

pensat

 

 

sprancene

6 lei/pers.

4,84

1,16

6

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

mustata

6 lei/pers.

4,84

1,16

6

Forma sprancene

8 lei/pers.

6,45

1,55

8

35.                 

Ionizare

12 lei/pers.

 

9,68

2,32

.12

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

36.                 

gomaje cu produse din game profesionale  romanesti

10 lei/pers.

8,06

1,94

10

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

37.                 

gomaje cu produse din game profesionale  import

13 lei/pers.

11,29

2,71

14

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

38.                 

demachiere pt. faţă/gît

12 lei/pers.

9,68

2,32

12

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

39.                 

masca faciala cu produse din game profesionale  romanesti

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

40.                 

masca faciala cu produse din game profesionale  import

25 lei/pers.

20,97

5,03

26

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

41.                 

masca pt. git cu produse din game profesionale  romanesti

10 lei/pers.

8,06

1,94

10

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

42.                 

masca pt. git cu produse din game profesionale  import

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

43.                 

masca ochi

5 lei/pers.

4,03

0,97

5

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

44.                 

tratament facial

(demachiere, gomaj, extracţie de comedoane, dezinfecţie, ionizare, masca) cu produse din game profesionale  romanesti

50 lei/pers.

41,94

10,06

52

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

45.                 

tratament facial

(demachiere, gomaj, extracţie de comedoane, dezinfecţie, ionizare, masca) cu produse din game profesionale  import

75 lei/pers.

62,90

15,10

78

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

46.                 

masaj facial

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

47.                 

extractii cu produse romanesti

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

48.                 

extractii cu produse game profesionale

30 lei/pers.

25,00

6,00

31

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

49.                 

Impachetari termocuverta

1 zona (picioare, abdomen-spate) - 40 min pentru termosudatie

17 lei/pers.

14,52

3,48

18

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

50.                 

Impachetari termocuverta

1 zona (picioare, abdomen-spate) - 40 min cu produs pe baza de ciocolata,parafango,alge

20 lei/pers.

16,94

4,06

21

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

51.                 

Impachetari termocuverta (tot corpul) - 40 min pentru termosudatie

40 lei/pers.

33,87

8,13

42

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

52.                 

Impachetari termocuverta (tot corpul) - 40 min cu produs pe baza de ciocolata,parafango,alge

70 lei/pers

58,87

14,13

73

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

53.                 

machiaj zi

15 lei/pers.

12,90

3,10

16

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

54.                 

machiaj seara

25 lei/pers.

20,97

5,03

26

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

55.                 

machiaj deosebit (pentru mireasa etc) simplu

30 lei/pers.

25,00

6,00

31

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

56.                 

machiaj deosebit (pentru mireasa etc) complex

50 lei/pers.

41,94

10,06

52

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

 

DIRECTOR D.A.P.P.P.,                                    ŞEF SERVICIU ,                              

LETIŢIA PALAGA                                             MARICEL GHERASIM