Hotărârea nr. 171/2010

HOTĂRÂRE privind co- finantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a proiectului “Servicii de consiliere psiho-vocationala si orientare profesionala pentru mame aflate la risc social din municipiul Iasi” prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr.6 “Promovarea incluziunii sociale” pentru perioada 2010-2011

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.