• Hotărârea 451/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 450/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE Privind aprobarea Contractului si Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local
 • Hotărârea 449/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 448/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a actului adiţional la Acordul de Garantare prin Venituri cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 447/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 446/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de Credit din data de 20 februarie 2007 cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru prelungirea perioadei de angajament până la data de 28 februarie 2011
 • Hotărârea 445/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Credit din data de 20 februarie 2007 cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru modificarea datei de deschidere a Contului Escrow al Serviciului Datoriei
 • Hotărârea 444/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciilor de transport local efectuate cu vehicule speciale destinate servicilor funerare în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 443/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante produse şi substanţe asimilate plantelor substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul administrativ al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 442/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie din clasa III din cadrul aparatului de specialitate în funcţii publice de execuţie din clasa I ca urmare a promovarii în clasa a funcţionarilor publici care au absolvit studii superioare de lunga durată
 • Hotărârea 441/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele Municipiului Iasi în cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor la SC CET IAŞI S.A.
 • Hotărârea 440/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FLORILOR NR. 38 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte prin demolare anexa existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 439/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI numar cadastral 16478/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si unei anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 438/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T164 parcela 1/2(6709/3/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei pensiuni turistice pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 437/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HOTIN NR.30 A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 436/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FANTANILOR NR.35-51 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective prin “Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala ” pe teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 435/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA numar cadastral 7052/1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si unui garaj pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 434/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.CHIMIEI NR.8 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie prin concesionare teren prin extindere imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica si teren proprietatea municipiului Iasi
 • Hotărârea 433/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T153 numar cadastral 6541/3 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 432/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.CHIMIEI NR.2 BIS Intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare prin demolare atelier si magazie(C3) pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 431/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a reţelei de distribuţie a apei potabile şi de canalizare situată în b-dul Carol I nr. 11 din proprietatea privată a Universităţii Tehnice Gh. Asachi Iaşi în proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 430/2010 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia “14 Decembrie 1989” Iaşi
 • Hotărârea 429/2010 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate -Filiala Iaşi
 • Hotărârea 428/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 22.11.2010
 • Hotărârea 427/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 426/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2010 - 2011
 • Hotărârea 425/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi” aprobarea studiului de fezabilitate indicatorilor tehnico-economici şi bugetul proiectului
 • Hotărârea 424/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinului de Modificare nr. 4 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” precum si aprobarea Ordinului de Modificare nr. 5 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investitie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”
 • Hotărârea 423/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei financiare multianuale aferentă anilor 2010 şi 2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la bugetul Asociaţiei "Centrul de Promovare Turistică - Iaşi" înfiinţată prin proiectul "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" în calitate de membru fondator asociat
 • Hotărârea 422/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind derularea prin intermediul Municipiului Iasi a sumelor alocate de la Bugetul de Stat reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iasi SA
 • Hotărârea 421/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea sustenabilitatii proiectului major cofinantat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. C(2010) 1071 din 24.02.2010 privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subventiilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Iasi in completarea subventiilor de la Guvernul Romaniei respectiv M.A.I. si M.M.F.P.S. pentru acoperirea pretului la serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat
 • Hotărârea 420/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 419/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alegerea Domnului CONSTANTIN NECULAU - consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni
 • Hotărârea 418/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 417/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi a Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 416/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale in vederea predarii acestuia noului proprietar
 • Hotărârea 415/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 3677 mp a suprafeei alocate pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 ajungându-se în final la suprafaţa ocupată de 14.977 mp.
 • Hotărârea 414/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 413/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Ella Urma
 • Hotărârea 412/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea si modificarea Anexei 7 din Hotararea Consiliului Local nr. 470/ 06.11.2009
 • Hotărârea 411/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Organigramei si a Statului de Functii pentru perioada 2010-2011 ale Directiei de Asistenta Comunitara Iasi
 • Hotărârea 410/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a 50 de staţii de transport public şi a city-light-urilor aferente către R.A.T.P.
 • Hotărârea 409/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 25.10.2010
 • Hotărârea 408/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM T137 STRADA AGRICOLA CARDAS NR.9 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 407/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T134 P1(4764/5/1) P1(4764/5/3) P1(4764/5/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 406/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.POITIERS NR.50J Intocmit in vederea construirii de spatii comerciale birouri spatii de depozitare locuinte si parcari pe teren proprietate privata persoane fizice-modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.423/04.11.2008
 • Hotărârea 405/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T154 strada Boiangiu nr.2 fundac Boiangiu nr.2 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 404/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 P1(6907/1/4/2) Intocmit in vederea construirii unei hale pentru confectionare tamplarie PVC pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 403/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FANTANILOR NR.5 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 402/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC VITICULTORI numar cadastral 17893/3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 401/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR NR.32 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte in curs de executie pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 400/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR.13 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 399/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 604 50 mp situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr. 37 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C. “M&R” S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi.
 • Hotărârea 398/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Anexei nr.1 la contractul de acordare a dreptului de acces între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A. autentificat cu nr. 2815/29.09.2006.
 • Hotărârea 397/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi - str. Nicolina nr. 9 bl. A4 sc. B de pe S.C. SERYON FASHION S.R.L. pe numele MACOVEI AUREL
 • Hotărârea 396/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea construirii de locuinte temporare de necesitate în Municipiul Iasi
 • Hotărârea 395/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea proiectului Reabilitarea staţiei de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 394/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european “PLUS - Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile” (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Spaces)finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C
 • Hotărârea 393/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Strategiei de promovare a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi" în cadrul proiectului "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi "
 • Hotărârea 392/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.05 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"
 • Hotărârea 391/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE aprobarea prelungirii duratei de execuţie a obiectivului Centrul Expoziţional Moldova Iaşi până la data de 30.11.2010 precum si aprobarea sumei de 1.103.666 67 lei fără T.V.A. (1.368.546 67 lei cu T.V.A.) reprezentând contribuţia Consiliului Local Iaşi la susţinerea costurilor suplimentare pentru finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului RO 2005/017-553.04.01.01.02.06 CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA.
 • Hotărârea 390/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 389/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier al domnului BALANIŞCU BOGDAN RADU în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 388/2010 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei MANOLACHE ANETA si vacantarea locului de consilier în cadrul Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 387/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 386/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a următoarelor terenuri: - parcarea situată la intersecţia dintre Str. C. Negri şi Str. Armeană,în suprafaţă de 670 mp,- parcarea situată în spatele blocului A. Panu cu intrare dinspre Str. Bărboi,în suprafaţă de 3143 mp,- aleea acces către Piaţeta de la Hala centrală dinspre Rond Tg. Cucu,în suprafaţă de (până la scări) 489 mp,compusă din două parcele de 314 mp şi respectiv 175 mp.
 • Hotărârea 385/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi terenul în suprafaţă de 4250 mp situat în str. Bradului în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 384/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 383/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PROTOCOLULUI încheiat în data de 16.09.2010 între Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria Municipiului Iaşi necesar proiectului “Construirea de locuinţe prin programele AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE"
 • Hotărârea 382/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi precum şi celor din instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 381/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.77/2010 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului Iaşi în cadrul adunarilor generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale societaţilor comerciale şi regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar
 • Hotărârea 380/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliile de Administraţie din cadrul spitalelor publice
 • Hotărârea 379/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnului prof. univ. dr. Mircea Rusu
 • Hotărârea 378/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare doamnei Margareta Perevoznic Maestru international al sportului
 • Hotărârea 377/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2010
 • Hotărârea 376/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T46 numere cadastrale 14024 si 14025 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu locuinte servicii si dotari aferente utilitati circulatii si amenajari peisagistice pe teren proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 375/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.PRIMAVERII NR.2 Intocmit in vederea construirii unui complex multifunctional pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 374/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FLORILOR NR.8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 373/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 parcela 1(6239/1/2/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 372/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ARAPULUI NR.128 A Intocmit in vederea modificarii autorizatiei de construire nr.88/2010-supraetajare schimbare de destinatie din birouri si spatii de productie in spatii de locuit pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 371/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIRIC NR.57 Intocmit in vederea construirii unei locuinte cu spatiu comercial pe teren proprietate privata persoane fizic
 • Hotărârea 370/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. IASI-TOMESTI T127 P1(4645/1) Intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri spatii de productie expunere si depozitare pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 369/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BUCIUM NR.26 Intocmit in vederea construirii unui centru comercial show-room depozit de materiale de constructie pe teren concesionat
 • Hotărârea 368/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BELVEDERE NR.18 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizic
 • Hotărârea 367/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOSU NR.4 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatiu comercial sala de sport si locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 366/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. NICOLINA NR.177 Intocmit in vederea construirii unei locuinte cu spatiu comercial pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 365/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA IARMAROC NR.7 Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 364/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA OCTAV MAIER NR.16 17 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatiu comercial si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 363/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan Iasi Zona Tomesti T127 P1 (4601/10/1) si P1 (4601/10/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexa gospodareasca pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 362/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.IASI-TOMESTI T127 Intocmit in vederea construirii de hale industriale pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 361/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizic
 • Hotărârea 360/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM T176 numar cadastral 12734/4 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 359/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CUPIDON NR.5 Intocmit in vederea etajarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 358/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc Piaţa Unirii nr.3 “
 • Hotărârea 357/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc Guliver Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.4 “
 • Hotărârea 356/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc U2 sc.A C Aleea Sucidava nr.2 “
 • Hotărârea 355/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc A3 b-dul Carol I”
 • Hotărârea 354/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică bloc H1 b-dul Socola nr.2 A“
 • Hotărârea 353/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică bloc F sc. C D F b-dul. Socola nr.2“
 • Hotărârea 352/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15 “
 • Hotărârea 351/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc Q2 str. Ciurchi nr.121C “
 • Hotărârea 350/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - “Monument comemorativ Cezar Ivănescu”
 • Hotărârea 349/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “TRAINING ORIENTAT spre PRACTICĂ prin FIRMĂ SIMULATĂ/de EXERCIŢIU (TOP FSE)” - partener Colegiul “Emil Racoviţă” Iaşi
 • Hotărârea 348/2010 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi
 • Hotărârea 347/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor - cadru de prestare a serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 346/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “ECOPIATA” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010
 • Hotărârea 345/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010
 • Hotărârea 344/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 343/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alegerea Domnului Ostaficiuc Marius Eugen-consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni
 • Hotărârea 342/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 304/2010 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat privind modificarea HCL 305/2010 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat privind modificarea HCL 306/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA “ ECOPIATA “ SA si privind modificarea HCL 307/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.
 • Hotărârea 341/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale in vederea predarii acestuia noului proprietar
 • Hotărârea 340/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 339/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului convenţiei pănă la data 31.12.2013 şi a împuternicirii Primarului Municipiului Iaşi pentru semnarea actului adiţional la convenţia de finanţare nr. 5542/26.10.2006 încheiată între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Consiliul Local Iaşi pentru proiectul “Managementul Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 338/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea cesionării Convenţiei de finanţare nr. 5542/26.10.2006 încheiată între Consiliul Local Iaşi şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor către judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea “Proiectului Major de Investiţii în Domeniul Deşeurilor din Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 337/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 475 din 20.11.2009 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului “Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav Băncilă”
 • Hotărârea 336/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 120 din 04.05.2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală istorică şi turistică a Municipiului Iaşi”
 • Hotărârea 335/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 121 din 04.05.2010 pentru aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului “Dezvoltarea axei de transport est - vest în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 334/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelei de iluminat arhitectural aferenta obiectivului “Manastirea Golia” din strada Cuza-Voda nr.51
 • Hotărârea 333/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 31/2010 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “ORGANZA - Retea a oraselor creative “ finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C
 • Hotărârea 332/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local 345/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “SEE GSR - Model de responsabilitate sociala in guvernare locala” finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei
 • Hotărârea 331/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 344/2009 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “SEE MMS -Sistem de managementul mobilitatii “ finanţat prin Programul de Cooperare Transnationala - Sud Estul Europei
 • Hotărârea 330/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/30.07.2009 privind aprobarea participării municipalităţii ieşene in cadrul proiectului European “RETINA - Revitalizarea fostelor zone industriale” cod SEE / 147 / 4.1. / XRETINA
 • Hotărârea 329/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 31/2010 referitoare la participarea Municipiului Iasi la proiectul european “ORGANZA - Retea a oraselor creative “ finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C
 • Hotărârea 328/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" prin care se prelungeşte durata Contractului până la data de 30 octombrie 2010
 • Hotărârea 327/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Iaşi în comisia de cercetare preliminară pentru stabilirea cauzei de utilitate publică în cadrul proiectului”Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bahlui”
 • Hotărârea 326/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA LUCA ARBORE f.n. intre blocurile 515 si 516 Intocmit in vederea construirii unei biserici si unui ansamblu pastoral pe teren aflat in proprietatea Municipiului Iasi si atribuit in folosinta gratuita Mitropoliei Moldovei si Bucovinei
 • Hotărârea 325/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL SC SALUBRIS SA IAŞI
 • Hotărârea 324/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul “Regenerare urbană zona Cuza Vodă,Tg. Cucu,Baş Ceauş”
 • Hotărârea 323/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea delimitarii şi modificarii de denumiri artere în Campus “Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 322/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri de artere în zona Şes Bahlui
 • Hotărârea 321/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri de artere în zona Tomeşti
 • Hotărârea 320/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri de artere în zonele Bucium şi Viticultori
 • Hotărârea 319/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud - municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 318/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea art. 1 ANEXA 1 pct. I si IV din H.C.L. nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011
 • Hotărârea 317/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea art. 1 ANEXA 1 pct. I si IV si art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 470/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010
 • Hotărârea 316/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T135 P5/9(4766/9/9) întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 315/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR.80 întocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi pe teren apartinind domeniului public al Judetului Iasi aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
 • Hotărârea 314/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.C.A.ROSETTI NR.11-15 întocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi pe teren apartinind domeniului public al Judetului Iasi aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
 • Hotărârea 313/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD. C.A.ROSETTI NR.18 întocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi pe teren apartinind domeniului public al Judetului Iasi aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
 • Hotărârea 312/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 221/05.07.2010
 • Hotărârea 311/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 220/05.07.2010
 • Hotărârea 310/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.219/05.07.2010
 • Hotărârea 309/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Actului Constitutiv al SOCIETATATII COMERCIALE “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.in forma autentificata inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si a Actului Aditional nr.1
 • Hotărârea 308/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Actului Constitutiv al SOCIETATII COMERCIALE “ECOPIATA” S.A. in forma autentificata inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si a Actului Aditional nr.1
 • Hotărârea 307/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATATEA COMERCIALA “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.
 • Hotărârea 306/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATATEA COMERCIALA “ECOPIATA” S.A.
 • Hotărârea 305/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 304/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 303/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 302/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al S.C. CET IAŞI S.A.
 • Hotărârea 301/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii de către S.C. Fotbal S.A. a activităţilor sportive de performanţă
 • Hotărârea 300/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei “Centrul de promovare turistică Iaşi “ elaborate în cadrul proiectului “ Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monumentului istoric Mănăstirea Golia Iaşi”
 • Hotărârea 299/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru organizările de şantiere de construcţii şi demolări în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 298/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind unele măsuri de asigurare a salubrizării terenurilor virane în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 297/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL SC CITADIN SA IASI
 • Hotărârea 296/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 295/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 - rectificat al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 294/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 293/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al S.C. Termo-Service S.A.
 • Hotărârea 292/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 291/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului - “Reabilitare si Modernizare linii de tramvai - hidroizolatie si rosturi de dilatatie pod Nicolae Iorga”
 • Hotărârea 290/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea dreptului de administrare al Municipiului Iaşi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a Statului Român în vederea transmiterii acestora în administrarea Comunei Ciurea - Judetul Iaşi
 • Hotărârea 289/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 288/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu bunurile imobile cuprinse în Anexa 1 şi darea acestora în administrarea S.C. ApaVital S.A.
 • Hotărârea 287/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 15 26 mp situat în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 24 bl. C1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. NICOLINA FARM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 286/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 64 46 mp situat în Iaşi str. Arcu nr. 3 bl. B1 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. Gemada Serv S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 285/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 279 mp situat în Iaşi bd. Chimiei nr. 8 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. ELECTRA S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 284/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 40 mp situat în Iaşi str. Petru Poni nr. 4 precum şi concesionarea directă a acestui teren către ROTARIU VASILE în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 283/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc 305 str. Eternitate nr. 1 “
 • Hotărârea 282/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc X10 str. Decebal nr.14A “
 • Hotărârea 281/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică bloc X6 str. Piaţa Voievozilor nr.8 “
 • Hotărârea 280/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc X7 str. Piaţa Voievozilor nr.12 “
 • Hotărârea 279/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ALBINET NR.52 A Intocmit in vederea etajarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica(intrare in legalitate)
 • Hotărârea 278/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR.50 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 277/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR. 6 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 276/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR. 9 STRADELA PERJU NR.9 TRECATOAREA PERJU NR.1 Intocmit in vederea supraetajarii unui imobil in curs de executie pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 275/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T134 P1(4674/6/29) 1(4674/6/28) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 274/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SIPOTEL NR. 23 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 273/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA OLARI NR. 6 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 272/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR F.N. numar cadastral 3979/18/4/3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 271/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD. DIMITRIE MANGERON NR.1 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 270/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. NICOLINA nr. cadastral 16907 Intocmit in vederea construirii unor anexe bisericesti pe teren proprietatea Municipiului Iasi atribuit in folosinta gratuita Parohiei “Inaltarea Domnului ”
 • Hotărârea 269/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 89A (fosta stradela Paun nr.1) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 268/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI FUNDAC SOCOLA NR.2 Intocmit in vederea alipirii a doua parcele si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 267/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T154 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si case de vacanta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 266/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene” beneficiar Grupul Şcolar “Virgil Madgearu” Iaşi
 • Hotărârea 265/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi
 • Hotărârea 264/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi în urma aplicării prevederilor OUG nr. 63/2010
 • Hotărârea 263/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a Poliţiei Comunitare Iaşi în urma aplicării prevederilor OUG nr. 63/2010
 • Hotărârea 262/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind infiinţarea S.C. “SERVICII PUBLICE” S.A.
 • Hotărârea 261/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind infiinţarea S.C. “ECOPIAŢA” S.A.
 • Hotărârea 260/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi a Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 259/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DONARII INDEMNIZATIILOR CUVENITE PE LUNA IULIE- 2010- DIN PARTEA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU PERSOANELE AFECTATE DE INUNDATII
 • Hotărârea 258/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alegerea Domnului Surdu Gabriel Mihai - consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni
 • Hotărârea 257/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Iasi exprimat in scopul perfectarii de catre Universitatea Petre Andrei din Iaşi a unui contract de credit garantat de clădirea aflată în proprietatea sa edificată pe terenul proprietatea Municipiului Iaşi în suprafaţă de 869 mp situat în str. Ghica Vodă nr. 13.
 • Hotărârea 256/2010 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind modificarea art.1 anexa nr.10 a H.C.L. nr. 177/ 31.05.2010
 • Hotărârea 255/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 anexa nr.10 a H.C.L. nr. 470 /06.11.2009
 • Hotărârea 254/2010 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind ajustarea pretului la energia termica furnizata populaţiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iaşi SA inclusiv subventia aferenta ca urmare a modificarii cotei de TVA de la19% la 24% conform prevederilor OUG nr.58/26.06.2010
 • Hotărârea 253/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobareamodificării tarifelor pentru biletele şi abonamentele pe mijloacele de transport în comun urmare a majorării TVA de la 19% la 24% conform OUG 58/2010
 • Hotărârea 252/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local 470/06.11.2009
 • Hotărârea 251/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Împreună ne va fi mai uşor” Şcoala “ George Coşbuc ” Iaşi
 • Hotărârea 250/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 23.06.2010
 • Hotărârea 249/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc TAROM str. Arcu nr.5 “
 • Hotărârea 248/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc TAROM str. Arcu nr.3 “
 • Hotărârea 247/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc V3 str. Ţepeş Vodă nr.1 “
 • Hotărârea 246/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc V2 str. Ţepeş Vodă nr.3 “
 • Hotărârea 245/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică bloc V1 str. Ţepeş Vodă nr.2 “
 • Hotărârea 244/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc 2 str. Piaţa Unirii nr.2 “
 • Hotărârea 243/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc X1 str. Titu Maiorescu nr.4 “
 • Hotărârea 242/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc I6 str. Vasile Alecsandri nr.15 “
 • Hotărârea 241/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc Q2 str. Ciurchi nr.121C “
 • Hotărârea 240/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea: • modalităţii de calcul a preţului de vânzare pentru locuinţele construite prin ANL în municipiul Iaşi proprietate privată a Statului Român şi administrate de Municipiul Iaşi • modelului cadru al contractului de vînzare cumpărare cu plata integrală
 • Hotărârea 239/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind majorarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 238/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 8 mp situat în Iaşi str. Roman Vodă nr. 18 bl. A6 precum şi concesionarea directă a acestui teren către MELINTE VALERICĂ în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 237/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 17 30 mp situat în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 59 bl. E5 sc. B parter ap. 2 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. LIFE PLUS S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 236/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 19 mp situat în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 36 bl. T4 tr. 1 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către MIHAI ANGEL OCTAVIAN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 235/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi - str. Vasile Lupu în partea de N-V a complexului comercial Flora de pe S.C. MONAROM S.R.L. pe S.C. MONAROM TRADING S.R.L.
 • Hotărârea 234/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 6 mp situat în Iaşi bd. Nicolae Iorga nr. 59 bl. E5 sc. B parter ap. 1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către MÂRŢU VASILE DAN în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 233/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 mp situat în Iaşi str-la Sf. Andrei nr. 9 precum şi concesionarea directă a acestui teren către EPUREANU TRAIAN în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 232/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 68 mp situat în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 46 precum şi concesionarea directă a acestui teren către HAIDAU DUMITRU în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 231/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 35 mp,situat în Iaşi,Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 46,precum şi concesionarea directă a acestui teren către LĂCĂTUŞU MARIANA în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 230/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani ( proces verbal 55160/17.06.2010)
 • Hotărârea 229/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani (proces verbal 43850/14.05.2010)
 • Hotărârea 228/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Centrul de servicii integrate pentru victimele violentei in familie-Iasi”
 • Hotărârea 227/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 226/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoana fizica si persoana juridica
 • Hotărârea 225/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T148 P1(5983/3) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construire casa de vacanta anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 224/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOCANULUI NR. 43 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe terenproprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 223/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SMARDAN NR. 65 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 222/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T153 parcela cu numar cadastral 18474 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 221/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR. 80 Intocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi pe teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
 • Hotărârea 220/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD. C.A. ROSETTI NR.11-15 Intocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi pe teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
 • Hotărârea 219/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.C.A.ROSETTI NR.18 Intocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi pe teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
 • Hotărârea 218/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului “Centrul Tehnologic Regional Iaşi”
 • Hotărârea 217/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD. POITIERS NR.10 Intocmit in vederea construirii Centrului Tehnologic Regional pe teren proprietatea Municipiului Iasi
 • Hotărârea 216/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local 144/2007 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 215/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 214/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea de către Municipiul Iaşi a ansamblului de competenţe si atribuţii pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 213/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea de catre Municipiul Iaşi a ansamblului de competenţe si atribuţii pentru Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon” Iaşi
 • Hotărârea 212/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de atribuire denumire arteră în zona Bucium-Fermei
 • Hotărârea 211/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe prin emisiune de obligatiuni municipale prefinantata prin credit bancar în valoare de maxim 50 milioane euro în scopul asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes local
 • Hotărârea 210/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/31.05.2010
 • Hotărârea 209/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA LASCAR CATARGI NR.38 Intocmit pentru construire Centru de Educatie si Cultura Iasi pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 208/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T167 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construire centru rezidential pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 207/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 206/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.486/23.12.2009 cat şi a actelor aditionale incheiate in anul 2010 in sensul excluderii din Anexa 1 care face parte integranta din hotarare a pozitiei privind amplasamentul din str. Toma Cozma nr.13 motivat de faptul ca acesta se afla pe o proprietate privata.
 • Hotărârea 205/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea organizării la Iaşi a celei de a 12 - a ediţii a Festivalului de modă “Romanian Fashion Week”
 • Hotărârea 204/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului la 31.12.2009 ale S.C. “Tehnopolis“ S.R.L.
 • Hotărârea 203/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de referent clasa III grad superior treapta 1 la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi în funcţia publică de inspector clasa I grad principal treapta 2.
 • Hotărârea 202/2010 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă atribuite către Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi şi Clubul Sportiv Municipal Iaşi
 • Hotărârea 201/2010 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Ordinului de Modificare nr.03 înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP în calitate de Inginer în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”
 • Hotărârea 200/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea cazării la Hotelul Municipal Iaşi a unui echipaj format din patru membri,care va deservi elicopterul medicalizat al SMURD Iaşi
 • Hotărârea 199/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de cetăţean de onoare sopranei Elena Moşuc
 • Hotărârea 198/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 197/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului anual privind stadiul realizarii masurilor din Programul de Gestionare a calitaţii Aerului în Aglomerarea Iaşi
 • Hotărârea 196/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE URECHE NR.11 Intocmit in vederea construirii a trei locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice-intrare in legalitate
 • Hotărârea 195/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA STROICI NR.6 B Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 194/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA MIZIL NR.2 Intocmit in vederea consolidarii extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 193/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane
 • Hotărârea 192/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.NICOLINA nr. 83-85 Intocmit pentru construire casa praznicala clopotnita si imprejmuire teren proprietatea Municipiului Iasi atribuit in folosinta gratuita Parohiei “ Sf.Prooroc Daniel ”
 • Hotărârea 191/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC SOCOLA NR.13 sector cadastral 11 P1(512/1) 2/1/1(511/1/1/1) Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 190/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SIPOTEL NR.23 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii terenului proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 189/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOARA DE FOC NR.1A Intocmit in vederea intrarii in legalitate pentru reamenajare terasa construire pergola inlocuire imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 188/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA DANCU T123 numar cadastral 18011 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 187/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T172 nr.cadastral 19539 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 186/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 185/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NICORITA NR.15 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 184/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 183/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.25 Intocmit in vederea amplasarii unor constructii cu caracter provizoriu(sala de sport si piscina) pe teren proprietatea Municipiului Iasi
 • Hotărârea 182/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM parcelele cu numar cadastral 9874/1/2 9874/2/2 9875/2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 181/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA POJARNICIEI NR.3A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 180/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea art.8 din Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei pentru care nu există obligaţia înmatriculării din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2007
 • Hotărârea 179/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea către UPC România a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totală de 12 mp.
 • Hotărârea 178/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării sumei de 235.425 14 Euro (cheltuială neeligibilă) echivalentul a 988.785 58 lei (1 Euro~4 2 lei) reprezentând TVA aferent sumei de 1.239.079 66 Euro aprobate prin H.C.L. nr.90/01.04.2010 (art.1- Modificarea nr.03) privind realizarea obiectului infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de 990 m cale simplă în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".
 • Hotărârea 177/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011
 • Hotărârea 176/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie bugetară al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2009
 • Hotărârea 175/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 174/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind co- finantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a proiectului “EDUCATIA INSEAMNA VIITOR” prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr.2 Domeniul major de interventie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”
 • Hotărârea 173/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi începând cu data de 01.06.2010
 • Hotărârea 172/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Comunitare Iaşi începând cu 01.06.2010
 • Hotărârea 171/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind co- finantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a proiectului “Servicii de consiliere psiho-vocationala si orientare profesionala pentru mame aflate la risc social din municipiul Iasi” prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr.6 “Promovarea incluziunii sociale” pentru perioada 2010-2011
 • Hotărârea 170/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA STEJAR NR. 111 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 169/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADELA VALEA ADANCA NR.13 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si unei anexe pe teren proprietate privata persoana fizica-intrare in legalitate
 • Hotărârea 168/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIURCHI NR. 58A Intocmit in vederea consolidarii reamenajarii si extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 167/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM STR. TREI FANTANI T134 P1(4751/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de hale industriale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 166/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MOSU NR. 6 Intocmit in vederea extinderii unui imobil existent cu birouri si spatii de productie pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 165/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. STEFAN CEL MARE NR. 129 BIS Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 164/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ALISTAR NR.6 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 163/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T136 numar cadastral 14089/1 si 14089/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 162/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.37 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de locuinta si sediu de firma si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 161/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T172 numar cadastral 11003 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 160/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 544 din 23.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-STR. ADUNATI NR. 8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 159/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 numar cadastral 7335/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 158/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico - economici pentru amenajarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii
 • Hotărârea 157/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea comisionului la fondul de risc în procente pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din avalizarea de către Municipiul Iaşi a biletelor la ordin emise de către SC CET Iaşi SA
 • Hotărârea 156/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 464/27.10.2009
 • Hotărârea 155/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri de artere în zona Bucium
 • Hotărârea 154/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea instituţiilor organizarea şi urmărirea activităţilor necesare punerii în aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 153/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind interzicerea staţionării unor vehicule în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 152/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D1 str. Argeş nr .17 “
 • Hotărârea 151/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D2 str. Argeş nr .15 “
 • Hotărârea 150/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D3 str. Argeş nr .13 “
 • Hotărârea 149/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D4 str. Argeş nr .11 “
 • Hotărârea 148/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D5 str. Argeş nr .9 “
 • Hotărârea 147/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D8 str. Argeş nr. 6 “
 • Hotărârea 146/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D9 str. Argeş nr.4 “
 • Hotărârea 145/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D10 str. Argeş nr. 2 “
 • Hotărârea 144/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D15 str. Argeş nr. 6 “
 • Hotărârea 143/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D16 str. Argeş nr. 12 “
 • Hotărârea 142/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D14 şos. Naţională nr.80 “
 • Hotărârea 141/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D13 şos. Naţională nr.82 “
 • Hotărârea 140/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D12 şos. Naţională nr.84 “
 • Hotărârea 139/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc D11şos. Naţională nr.86 “
 • Hotărârea 138/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc 7 str. Piaţa Unirii nr.7 “
 • Hotărârea 137/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc 9 str. Piaţa Unirii nr.9 “
 • Hotărârea 136/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ Reabilitare termică bloc 11 str. Piaţa Unirii nr.11 “
 • Hotărârea 135/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare a Directia de Servicii Publice Municipale Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 134/2010 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită către actualii deţinători a unor spaţii destinate învăţământului preşcolar
 • Hotărârea 133/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale Unităţilor de Învăţământ
 • Hotărârea 132/2010 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociatii şi fundatii
 • Hotărârea 131/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 42 mp situat în Iaşi str. Roman Vodă nr. 2 bl. A19 precum şi concesionarea directă a acestui teren către DOMINTE MARIAN în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 130/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenulului în suprafaţă de 1569 mp situat în Iaşi str. Splai Mal Drept Bahlui nr. 32 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. UNISTIL S.R.L.
 • Hotărârea 129/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/17.09.2008 şi Hotărârii Consiliului Local nr.235/26.05.2008
 • Hotărârea 128/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/04.11.2008 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 176/21.04.2008
 • Hotărârea 127/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 20 47 mp situat în Iaşi str. Vasile Lupu nr. 114 bl. A3 tr.1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. ELEN COMEX STAR S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 126/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 10 mp situat în Iaşi şos. Ştefan cel Mare nr. 5 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C.VICTORIŢA S.R.L
 • Hotărârea 125/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea redevenţei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 442 10 mp. situat în Iaşi str. Elena Doamna nr. 63
 • Hotărârea 124/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe uzate din punct de vedere fizic si moral din patrimoniul DIRECTIEI DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE
 • Hotărârea 123/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 20.04.2010
 • Hotărârea 122/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor
 • Hotărârea 121/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit si realizarea proiectului “Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 120/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit si realizarea proiectului “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală istorică şi turistică a municipiului Iaşi”
 • Hotărârea 119/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.268/2008 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 118/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terasei corpului C al imobilului situat în Iaşi str. Vasile Conta nr. 2 în vederea extinderii spaţiului medical prin mansardare către Centrul de Oncologie-Euroclinic S.R.L
 • Hotărârea 117/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 420 / 2009 cu privire la includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 26.776 00 mp situat pe malul drept al râului Bahlui şi transmiterea în folosinţă gratuită a acestuia către Administraţia Naţională “Apele Române” - Direcţia Apelor Prut în vederea realizării obiectivului “Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi” din cadrul programului PHARE 2005/017 - 690.01.05 “Sprijin acordat MMGA pentru pregătirea de proiecte în vederea realizării de lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor” pe durata de viaţă a construcţiei
 • Hotărârea 116/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alegerea Domnului Iacoban Avram Sorin-consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada 02.04.2010 - 31.06.2010
 • Hotărârea 115/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 114/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru biletele de călătorie pe mijloacele de transport în comun - serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 113/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr. 44/17.01.2005 privind aprobarea concesionarii transportului public local de calatori si a contractului de concesiune
 • Hotărârea 112/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul ARSACIS la care Municipiul Iasi este membru asociat
 • Hotărârea 111/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi
 • Hotărârea 110/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea împaduririi unei suprafete de 1 ha de teren situat in zona C.A.Rosetti aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Iaşi in cadrul proiectului “LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”
 • Hotărârea 109/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor corecţii la bugetul Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 108/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi cu “Staţia de distribuţie GPL” situată în Iaşi str. Splai Bahlui Mal Drept nr. 32 şi darea acesteia în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 107/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VASILE A.URECHIA NR.37 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 106/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI FUNDAC MIRCEA NR.10 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 105/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T177 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 104/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 parcelele cu numere cadastrale (15303-15304)/1 (15303-15304)/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 103/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA CIRIC NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 102/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T47 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 101/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA NICOLAE GANE NR.4-6 Intocmit in vederea construirii unui cabinet medical pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 100/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T61 parcelele V1(2352/2/1) DE2(2363/3/1) V1(2352/2/2) DE2(2363/3/2) Intocmit in vederea construirii a trei locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 99/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Trei Fantani nr. cadastral 11335/2/2 intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate
 • Hotărârea 98/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Zona Bucium T148 nr. cadastral 14653/1/2 - parcele P1A 2N 3N si nr. cadastral 14655 - parcele 1(5932/1/1/2) P2(59935/2/1 intocmit în vederea introducerii in intravilan teren pentru construire locuinţe si dotari aferente pe teren proprietate
 • Hotărârea 97/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Zona Bucium T135 intocmit pentru extindere Plan Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 316/2008 in vederea construirii de locuinte si dotari pe teren proprietate
 • Hotărârea 96/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. IOANID ROMANESCU NR.8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si unei anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 95/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR.57 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de comert alimentatie publica si locuinta de serviciu pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 94/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.STEFAN CEL MARE NR.69A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 93/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbărea limitelor pentru strada Nuferilor şi atribuirii de noi denumiri în zona Bucium
 • Hotărârea 92/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea racordării la reţeaua de alimentare cu energie electrică a iluminatului public din Municipiul Iaşi a reţelei de iluminat arhitectural aferentă obiectivului Biserica “Intrarea Domnului în Ierusalim” din strada Vasile Lupu nr.91
 • Hotărârea 91/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata a impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul prevazut în Anexa 1
 • Hotărârea 90/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.03 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" şi necesitatea aprobării documentului Modificarea nr. 04 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"
 • Hotărârea 89/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi al mijloacelor fixe aflate în administrarea S.C.”CET IAŞI” S.A. în vedere casării
 • Hotărârea 88/2010 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi str. Elena Doamna nr.15 de către Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 87/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a lucrării de artă monumentală “Titu Maiorescu”
 • Hotărârea 86/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind stabilirea redevenţei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 3920 4 mp situat în Municipiul Iaşi arealul PALAS aprobată prin HCL nr. 458/27.10.2009
 • Hotărârea 85/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor tehnice interne de determinare a cuantumului comisionului la fondul de risc în procente pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Municipiul Iaşi a împrumuturilor contractate de către operatorii economici şi serviciile publice din subordine
 • Hotărârea 84/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Termo-Service S.A.
 • Hotărârea 83/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 82/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC SALUBRIS SA IAŞI
 • Hotărârea 81/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL SC CITADIN SA IASI
 • Hotărârea 80/2010 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea preturilor locale de referinta a preturilor locale pentru producerea transportul distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici compensarea unitara pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme centralizate si subventia unitara de la bugetul local
 • Hotărârea 79/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010
 • Hotărârea 78/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 77/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR IMPUTERNICITE SA REPREZINTE INTERESELE MUNICIPIULUI IASI IN CADRUL ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR SI CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SOCIETATILOR COMERCIALE SI REGIILOR AUTONOME LA CARE MUNICIPIUL ESTE UNIC ACTIONAR
 • Hotărârea 76/2010 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E,privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociatii,fundatii şi birouri parlamentare
 • Hotărârea 75/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “REABILITARE MUZEU MUNICIPAL IAŞI”
 • Hotărârea 74/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Construire blocuri de locuinţe colective zona Grădinari ”
 • Hotărârea 73/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de contract pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru amplasare module carte-presă
 • Hotărârea 72/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GRADINARI NR.2-3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe gospodaresti pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 71/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Zona Galata T49 P2/1/5/3(1889/3/3/1/5/3) 2/1/6/2(1889/3/3/1/6/2) 2/1/5/1/2(1889/3/3/1/5/1/2) 2/1/6/1/2(1889/3/3/1/6/1/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 70/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T64 numere cadastrale 15044/7 15044/19.15044/6/1 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 69/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T177 parcela cu numar cadastral 5788/1/1/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 68/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA M.SADOVEANU NR.44 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 67/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOCANULUI NR.16 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 66/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Al. Tudor Neculai nr. 115B intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate
 • Hotărârea 65/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T163 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 64/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T61 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 63/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Dealul Zorilor FN nr. cadastral (3979/3-3979/4)/1 2 3 4 si 5 intocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate
 • Hotărârea 62/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DANCINESCU NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 61/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.160 Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 60/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea limitelor unor artere de circulaţie din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 59/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 58/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileste ordinea în solutionarea cererilor de locuinte construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 57/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor minime ale redevenţelor pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale în conformitate cu H.G. 884/2004
 • Hotărârea 56/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situata in piata agroalimentara Alexandru cel Bun catre Fundatia Umanitara “Omenia“
 • Hotărârea 55/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1
 • Hotărârea 54/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Centrul Intermodal de Transport - Autogara Iasi“
 • Hotărârea 53/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie “ R.K pasaj Alexandru cel Bun-suprastructură”
 • Hotărârea 52/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie “Refacere paviment ornamental în P-ţa Voievozilor”.
 • Hotărârea 51/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii “ R.K. imobil str. Agatha Bârsescu nr. 16 "
 • Hotărârea 50/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în strada Fântânilor “
 • Hotărârea 49/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 11 februarie 2008
 • Hotărârea 48/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării “Centrul de zi pentru persoane varstnice” si a parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Parohia “Binecredinciosul Voievod Stefan cel Mare si Sfant”
 • Hotărârea 47/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier al domnului OSTAFICIUC MARIUS EUGEN în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 46/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei TIMOFTE IOANA si vacantarea locului de consilier în cadrul Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 45/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 450 din 27.11.2008
 • Hotărârea 44/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri necesare implementării proiectului “Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav Băncilă”
 • Hotărârea 43/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Centrul Intermodal de Transport - Autogara Iasi”
 • Hotărârea 42/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea domnului Iordache Popa în calitate de membru al Adunării generale a acţionarilor la S.C. CET S.A
 • Hotărârea 41/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 40/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.
 • Hotărârea 39/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 38/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS la care Municipiul Iaşi este membru asociat
 • Hotărârea 37/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal - ARSACIS la care Municipiul Iaşi este membru asociat
 • Hotărârea 36/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. APAVITAL S.A.
 • Hotărârea 35/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către S.C. Apavital S.A. a terenurilor proprietate publică pe care urmează a se construi/extinde/reabilita obiectivele de investiţii din proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 34/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Elevi mai informaţi şi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii” Colegiul Tehnic “Ioan C. Ştefănescu” Iaşi
 • Hotărârea 33/2010 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA ASISTENTEI JURIDICE IN CAUZE PENALE PENTRU ALESII LOCALI AI CONSILIULUI LOCAL IASI FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL CARE GESTIONEAZA FONDURI EUROPENE DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL PRIMARIEI IASI
 • Hotărârea 32/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Centrului de Cartier Galata în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str. Calea Galata nr. 16 bloc E4 scara A parter
 • Hotărârea 31/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european ORGANZA - Network of Medium Sized Creative Cities (Reţea a municipiilor cu industrii creative) finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C
 • Hotărârea 30/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european “ERMIS - Model eficient şi multiplicabil de sisteme inovative “ finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C
 • Hotărârea 29/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea în vederea completării HCL 382/2009 pentru transmiterea unor sectoare de drum în vederea realizării investiţiei “Varianta de ocolire a municipiului Iaşi etapa I - Varianta Sud
 • Hotărârea 28/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.1A Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 27/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI CALEA CHISINAULUI NR.6 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 26/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ROJNITA NR.5 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 25/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA SF.ANDREI NR.5 Intocmit in vederea construirii unui centru social cu destinatie multifunctionala pe teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara
 • Hotărârea 24/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T201 P1(1865/3/1) 1(1865/3/2) Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 23/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA ALBINET NR.33 Intocmit in vederea construirii a trei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 22/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.15 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 21/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR.SPITAL PASCANU NR.19 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 20/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM T176 numar cadastral (12735/35-12735/36-15188/2-15188/3)/3 (12735/35-12735/36-15188/2-15188/3)/5 12735/16 Intocmit in vederea mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 19/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOSU NR.22 Intocmit in vederea consolidarii si etajarii unor locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 18/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA PERJU NR.2 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 17/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.93-95 Intocmit in vederea construirii de spatii comerciale si locuinta pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 16/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA URSULEA NR.4 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 15/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA PACURARI NR.132 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 14/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BD.C.A.ROSETTI NR. 54A Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 13/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi zona Bucium T148 Lot I Lot II Lot III Lot IV nr. cadastral 14653/2/1 14653/2/2 14653/2/3 14653/2/4 intocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinţe pe teren proprietate
 • Hotărârea 12/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.STEFAN CEL MARE NR.79 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 11/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 parcela cu numar cadastral 12835/2/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte cu dotari aferente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 10/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MILCOV NR.23 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 9/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 parcelele cu numar cadastral 14239/2 17125 16092 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 8/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 parcela cu numar cadastral 8206/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 7/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind continuarea finanţării de la bugetul local a proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 6/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate
 • Hotărârea 5/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării “Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi droguri” si a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.
 • Hotărârea 4/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea pentru continuarea activităţii proiectului Centrul de zi pentru copii “Sf. Marina”
 • Hotărârea 3/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind continuarea finanţării proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor”
 • Hotărârea 2/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea domnului Căliman Adrian în calitate de membru al S.C. CET S.A
 • Hotărârea 1/2010 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 484/ 2009 de aprobare a contractarii de catre S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI S.A.) a unui credit in valoare de 7.900.000 euro