• Hotărârea 554/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alegerea Doamnei CONSILIER CAMELIA GAVRILĂ în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada 01.01.2010 - 31.03.2010
 • Hotărârea 553/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREA nr. 553 din 23.12. 2009 privind aprobarea avalizarii biletelor la ordin in valoare de 3.480.004 04 euro emise de S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI) in vederea asigurarii platii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie
 • Hotărârea 552/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 551/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind cofinanţarea proiectului “ Centrul de consiliere si sprijin pentru copii cu dizabilitati si familiile lor” de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 550/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind cofinanţarea proiectului “Asistenta psihosociala a persoanelor infectate si afectate HIV/SIDA” de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 549/2009 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi al mijloacelor fixe mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar si a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe neamortizate integral aflate in administrarea S.C.”CET IASI” S.A. ce urmeaza a fi casate cuprinse in Anexa 1.1.
 • Hotărârea 548/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.484/14.12.2009 - contractarea de catre S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI S.A.) a unui credit in valoare de 7.900.000 euro
 • Hotărârea 547/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 546/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea reglementarilor prevazute in Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 163/09.08.1999 pina la aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic General actualizat
 • Hotărârea 545/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea listei obiectivelor finanţate din creditul Dexia in vederea finalizarii documentatiei necesare receptiei obiectivului “Locuinte Sociale - Zona Gradinari Iasi”
 • Hotărârea 544/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR.ADUNATI NR.8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice(intrare in legalitate)
 • Hotărârea 543/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FRIEDERICK NR.13 Intocmit in vederea schimbarii de destinatie din locuinta in pensiune extindere si imprejmuire imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 542/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “ ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE” Grupul Şcolar Nicolina Iaşi
 • Hotărârea 541/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor- Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi
 • Hotărârea 540/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 539/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanŃii care au înregistrat cereri până la data de 30 septembrie 2009 în vederea acordării unei locuinŃe din proprietatea Municipiului Iasi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iasi
 • Hotărârea 538/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.BUCIUM NR.82 Intocmit pentru extindere constructie existenta demolare corp C3 refacere fatade si invelitoare corp C1 C5 C4 si refacere imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 537/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea H.C.L. nr.456/27.10.2009 art.1 Zona Copou poziţia nr.3 prin care s-au aprobat denumiri de străzi în zona Copou
 • Hotărârea 536/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea H.C.L. nr.455/27.10.2009 art.1 Zona Galata poziţia nr.11 prin care s-au aprobat denumiri de străzi în zona Galata
 • Hotărârea 535/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind denumirea de artere în zona Bucium
 • Hotărârea 534/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T60 parcelele cu numar cadastral 2707/1 2707/2 2707/4 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 533/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM Sector Cadastral 35 P1(1137) 2(1580/4) Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 532/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Viticultori nr. 19 intocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuire pe teren proprietate
 • Hotărârea 531/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI T64 P1(2498/3/4) Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 530/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STEJAR NR.88 Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 529/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI T27 P1/1(1139/10/1) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 528/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Zona Bucium T152 Lot 3 nr. cadastral 19015/3 Intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinta pe teren proprietate
 • Hotărârea 527/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu Iaşi bd. N. Iorga nr. 24 bl. C1 parter intocmit in vederea extinderii farmacie prin concesionare teren
 • Hotărârea 526/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA TRANDAFIRILOR NR.3 Intocmit in vederea construirii unui cabinet stomatologic prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 525/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ST.O.IOSIF NR.18 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 524/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOS.STEFAN CEL MARE NR.61 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 523/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PANTELIMON HALIPA f.n. Intocmit pentru demolare partiala si extindere show-room auto Suzuki pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 522/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AEROPORTULUI F.N. Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 521/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI T133 P1/1(4717/1/1) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 520/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T62 P1(2400/2) 2(2400/2) Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 519/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIROSLAVA NR.41 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 518/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T137 parcela cu numar cadastral 7868/9/1 Intocmit in vederea construirii a patru locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 517/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Vămăşoaia nr. 3 intocmit in vederea construirii unei locuinţe împrejmuire teren aflat in proprietate
 • Hotărârea 516/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T20 parcela 1(742/1) Intocmit in vederea construirii unei pensiuni si unei locuinte de serviciu pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 515/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 parcela cu numar cadastral 12735/13 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte si dotari aferente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 514/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P1/1(6466/21/2/1) 1/3(6466/21/2/3) 1/4(6466/21/2/4) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a trei locuinte individuale pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 513/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T144 P1/1/1(5401/1/1/1) 1/1/2(5401/1/1/2) 1/1/3(5401/1/1/3) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 512/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P1(6466/21/1) 1(6466/14/3) Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 511/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 510/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ DIN PROPRIETATEA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL IASI ÎN PROPRIETATEA ŞI ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE COMUNELOR MOGOŞEŞTI-SIRET BARNOVA SCHITU DUCA A SIRENELOR ELECTRICE DEZAFECTATE
 • Hotărârea 509/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor terenuri în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 508/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 8 20 mp situat în str. Mihai Eminescu nr. 9 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Brainer Consulting S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 507/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 720 mp situat în Iaşi str. Luca Arbore f. n. (între blocurile 515 şi 516) şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în vederea construirii unei biserici
 • Hotărârea 506/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 27 70 mp situat în Iaşi str. Toma Cozma nr. 25 precum şi concesionarea directă a acestuia către Scafariu Maria în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 505/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17 50 mp situat în Iaşi str. Ipsilante nr. 7A precum şi concesionarea directă a acestuia către Tigoianu Ana în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 504/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 19 mp situat în Iaşi str. Elena Doamna nr. 39 precum şi concesionarea directă a acestuia către Vatră Daniela şi Maricel în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 503/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea redevenţei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 44 20 mp. situat în Municipiul Iaşi str. Costache Negri nr. 62 între blocurile C1-C2
 • Hotărârea 502/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi - bd. Socola nr. 34 bl. Z1 de pe S.C. TERAPEUTICA S.R.L. pe numele CALISTRU LINDA MONICA
 • Hotărârea 501/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi - str. Pantelimon Halipa nr. 4A bl. F3B de pe S.C. BIBIANA S.R.L. pe numele ABU NAHLEH VIORICA
 • Hotărârea 500/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 51 20 mp situat în Piaţa Voievozilor nr.1 bl. A8 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. MINERVA IMPEX S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 499/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 26 60 mp situat în Piaţa Voievozilor bl. A8 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. PARADIS S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 498/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 50 00 mp situat în Iaşi str. Arcu nr. 3 bl. B1 precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. Gemada Serv S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 497/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 7 60 mp situat în Iaşi str. Mihail Sturdza nr. 22 precum şi concesionarea directă a acestui teren către BURLACU ELENA în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 496/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 21 68 mp situat în Iaşi şos. Naţională nr.198 bl. B sc. B precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. D&D Technology S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 495/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 58 31 mp situat în Iaşi Piaţa Voievozilor nr.5 bl. A10 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Proti Grup S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 494/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp situat în Iaşi şos. Păcurari nr.70 bl.550 sc. C parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Miraj-Impex S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 493/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2008,cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi,terenul în suprafaţă de 18,90 mp,situat în Iaşi,bd. Nicolae Iorga nr. 57,bl. E4,sc. B,parter,precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Alfa Stil S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 492/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 518/2008 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 174 mp situat în Iaşi str. Străpungere Silvestru nr. 12 bl. CL18 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Inter K-Las S.R.L
 • Hotărârea 491/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţele din data de 13.11.2009 si din data de 09.12.2009
 • Hotărârea 490/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a unor active corporale situate in incinta Bazei Hipice in vederea casarii acestora
 • Hotărârea 489/2009 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind acordarea în folosinţă gratuită către Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi a spaţiilor în care funcţionează filialele “M. Sadoveanu” şi “V. Alecsandri”
 • Hotărârea 488/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea transferului dreptului de proprietate asupra imobilului din Iaşi Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.22-24 solicitat de Asociaţia “Centrul Diecezan Caritas” Iaşi
 • Hotărârea 487/2009 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către asociati şi fundatii
 • Hotărârea 486/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Anexei nr.1 la contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A. autentificat cu nr. 2815/29.09.2006
 • Hotărârea 485/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 416/29.09.2009 privind prelungirea contractului nr. 22/15.05.2007 (privind acordarea dreptului de acces încheiat între Municipiul Iaşi şi S.C. UPC România S.A.)
 • Hotărârea 484/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractarii de catre S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI S.A.) a unui credit in valoare de 7.900.000 euro
 • Hotărârea 483/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREA nr. 483 din 14.12. 2009 privind aprobarea avalizarii biletelor la ordin in valoare de 7.900.000 euro emise de S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI) in vederea asigurarii platii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie
 • Hotărârea 482/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2009
 • Hotărârea 481/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului III la Acordul de asistenţă financiara nerambursabilă pentru donaţia de tramvaie second-hand către oraşul Iaşi semnat pe 9 iulie 2003 in Bucureşti între Municipiul Iasi si Guvernul Confederatiei Elvetiei
 • Hotărârea 480/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici cu privire la implementarea masurii ISPA nr.2005/RO/16/P/PA/001-02 Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului de modernizare a infrastructurii de apa/apa uzata in judetul Iasi
 • Hotărârea 479/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 478/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea avalizării biletelor la ordin in valoare de 7.900.000 euro emise de S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI) in vederea asigurarii platii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie
 • Hotărârea 477/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE încheiat între Municipiul Iaşi şi Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Bacău privind parteneriatul activ la implementarea proiectului “Reţeaua de dezvoltare şi promovare în regiunea Balcanilor a managementului deşeurilor solide -BALKWASTE"
 • Hotărârea 476/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE Privind co-finantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a proiectului “Servicii de consiliere psiho-vocationala si orientare profesionala pentru mame aflate la risc social din municipiul Iasi” prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr.6 “Promovarea incluziunii sociale”
 • Hotărârea 475/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREA NR.475/20.11.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea proiectului “Axa de dezvoltare Nord – Sud Pasaj Octav Băncilă”
 • Hotărârea 474/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂREA nr.474 din 20.11. 2009 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile contractata de SC CET Iasi SA pentru achizitionarea combustibililor necesari producerii energiei
 • Hotărârea 473/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Pantelimon nr. 16 intocmit in vederea amenajarii exterioare consolidarii reabilitarii extinderii si modernizarii Grupului şcolar “Ion Holban”
 • Hotărârea 472/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii de teren din domeniul public al Municipiului Iaşi către S.C. APAVITAL S.A. pentru realizarea proiectelor din sectorul apă/apă - uzată în România din cadrul măsurii ISPA 2005/Ro/16/PA/001-02
 • Hotărârea 471/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Iaşi (PIDPC Iaşi) pentru perioada 2009 - 2015
 • Hotărârea 470/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010
 • Hotărârea 469/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 16.10.2009
 • Hotărârea 468/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Consiliul Local Iasi şi Inspectoratul Şcolar Iaşi necesar proiectului “Înfiinţare Centru de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED)”
 • Hotărârea 467/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea HCL 133/2009 privind “Modificarea Regulamentului de refacere a domeniului public al Municipiului Iaşi afectat de reţelele tehnico - edilitare subterane”
 • Hotărârea 466/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea HCL 172/2002 privind “Gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 465/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării în cadrul Organigramei Primăriei Municipiului Iaşi a Unităţii de Management a Proiectului (UMP) în vederea implementării proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”
 • Hotărârea 464/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”
 • Hotărârea 463/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public a Municipiului Iaşi a componentelor de infrastructură ce fac obiectul proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”
 • Hotărârea 462/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea diminuarii capitalului social al S.C. CET IASI S.A. cu valoarea componentelor de infrastructura ce fac obiectul proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Iasi în vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante în aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu caldura urbana”
 • Hotărârea 461/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 460/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3924 mp situat în Iaşi - Str. Fântânilor f.n. în vecinătatea Cartierului “Green Park” precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Parohia “Sf. Ier. Varlaam” în vederea construierii unei biserici.
 • Hotărârea 459/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind novarea contractelor de închiriere încheiate între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi SC ”Phoenix” SA prin schimbarea locatarului cu SC ”Phoenix Grup” SRL
 • Hotărârea 458/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind revocarea Hotararii nr.386/2009 si aprobarea modificarii CONTRACTULUI DE ASOCIERE nr.8329/03.02.2005 cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea extinderii obiectivului de investitii B1 ce va avea destinatia de Centru Integrat de Dezvoltare a Afacerilor Consultanta Spatii Expozitionale si de Conferinta in scopul punerii in valoare a vestigiilor istorice descoperite in arealul Palas
 • Hotărârea 457/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de artere în zonele Bucium şi Aeroportului
 • Hotărârea 456/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de artere în zonele Bucium Copou şi Valea Adâncă
 • Hotărârea 455/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Galata
 • Hotărârea 454/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA SILVESTRU NR.10 întocmit în vederea mansardarii unui spaţiu comercial pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 453/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.C.A.ROSETTI NR.86 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 452/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PETRE ANDREI NR.9 întocmit în vederea construirii unui cămin studenţesc cu 160 de locuri pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 451/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P1/2(6435/1/2) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 450/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Calea Chişinăului nr.6 întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 449/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BUCIUM NR.65 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 448/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA NICOLINA T1 numar cadastral 16790/2 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe şi unui spaţiu comercial pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 447/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T27 P1/1(1128/20/1) P1/2(1128/20/2) întocmit în vederea construirii a doua locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 446/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA VOINESTI NR.23 şi nr.29 întocmit în vederea construirii a doua locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 445/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 P1(5456/4) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 444/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR.VALEA ADANCA NR.38 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 443/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 parcela cu numar cadastral 2347/2 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 442/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T147 Aleea Domenii întocmit în vederea etajării unui imobil de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 441/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1(7636/2/2) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 440/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T161 P1(6529/2/5) 1(6539/2/3) 1(6539/2/4) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 439/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.02 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" precum şi necesitatea aprobării prelungirii cu 291 de zile a duratei de execuţie pentru finalizarea lucrărilor contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 aferent proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"
 • Hotărârea 438/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitii “Centrul social cu destinatie multifunctionala Bucuria” si a indicatorilor tehnico economici
 • Hotărârea 437/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transei finale şi a bugetului pentru sustenabilitatea pe 13 luni a proiectului Phare/2006/018-147.04.02.03.02.01.111 “Serviciul public de îngrijiri social-medicale si paleative la domiciliu”
 • Hotărârea 436/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 2 52 mp situat în Iaşi - Str. Milcov nr. 28 în apropierea blocului 1204 sc.A către Parohia “Naşterea Maicii domnului Sf. Proroc Ilie şi Sf. Nectarie Taumaturgul” în vederea amplasării unei troiţe.
 • Hotărârea 435/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 266/29.05.2009 (privind modificarea H.C.L. nr. 465/19.12.2005 - cu privire la constituirea Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii)
 • Hotărârea 434/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 433/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Iaşi - str. Buna Vestire nr. 4 de pe Institutul Medico - Legal Mina Minovici Bucureşti - Laborator Exterior de Medicină Legală Iaşi pe Institutul de Medicină Legală Iaşi
 • Hotărârea 432/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi domnului acad. Alexandru Zub
 • Hotărârea 431/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi Excelenţei sale,Petru Gherghel,Episcop de Iaşi
 • Hotărârea 430/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi P.S.Calinic Botoşăneanu (Constantin Dumitriu) Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor
 • Hotărârea 429/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi domnului Gheorghe Iancu (Horia Zilieru)
 • Hotărârea 428/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 427/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Imbunatatirea comunicarii si eficientizarea fluxurilor de lucru intre Primaria Municipiului Iasi si institutiile din sectoarele educatie sanatate asistenta sociala aflate sub autoritatea Consiliului Local Iasi” pe Axa prioritara 2 - Îmbunătăţirea calităţii si eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare
 • Hotărârea 426/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Extinderea serviciilor de e-guvernare si e-administratie furnizate de Primaria Iasi” operaţiunea 3.2.1 “Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar” Domeniului Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Axa III “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
 • Hotărârea 425/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a doi stâlpi şi a unor suprafeţe de teren de la baza acestora din incinta stadionului Emil Alexandrescu
 • Hotărârea 424/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasării în Municipiul Iaşi a unui monument (bust de bronz) în memoria poetului Grigore Vieru a indicatorilor economici şi alocării din fondul de rezervă a sumei de 25.704 lei pentru edificarea monumentului
 • Hotărârea 423/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2009
 • Hotărârea 422/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 421/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către asociati fundaţii şi partide politice
 • Hotărârea 420/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 26.776 00 mp situat pe malul drept al râului Bahlui şi transmiterea în folosinţă gratuită a acestuia către Administraţia Naţională “Apele Române” - Direcţia Apelor Prut în vederea realizării obiectivului “Regularizarea râului Bahlui în Municipiul Iaşi” din cadrul programului PHARE 2005/017 - 690.01.05 “Sprijin acordat MMGA pentru pregătirea de proiecte în vederea realizării de lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor” pe durata de viaţă a construcţiei
 • Hotărârea 419/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de modificare a H.C.L. 287/2009 privind concesionarea suprafeţelor de teren de pe domeniul public al municipiului Iaşi pentru amplasarea de mijloace publicitare
 • Hotărârea 418/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Art.14 din HCL 198/2000 privind organizarea circulaţiei rutiere în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 417/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr 343/ 30.07.2009 ce vizează cofinanţarea proiectului ReTinA - Revitalizarea fostelor zone industriale finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
 • Hotărârea 416/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului nr. 22/15.05.2007 privind acordarea dreptului de acces încheiat între Municipiul Iaşi şi S.C. UPC România S.A.
 • Hotărârea 415/2009 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind diminuarea tarifelor de cazare cu 22% la HOTELUL MUNICIPAL
 • Hotărârea 414/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 413/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de comodat a spaţiul de 951 44 mp situat în str. V. Conta nr. 2 et. IV administrat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” către U.M.F. “Gr. T. Popa” pentru o perioadă de 5 ani
 • Hotărârea 412/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind subrogarea S.C. “SYSTEM CONSTRUCT” S.R.L. în drepturile şi obligaţiile asociatului S.C. “BIANCONERO” S.R.L. rezultate din contractul de asociere nr. 51026/10.05.2004.
 • Hotărârea 411/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.PACURARI NR.139 întocmit în vederea extinderii unei hale existente cu birouri şi show-room pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 410/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T172 P2/1(7388/1/3/1) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 409/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA URSULEA NR.8 întocmit in vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirii unui teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 408/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi zona Bucium T169 întocmit în vederea extinderii intravilan şi construirii unor locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată
 • Hotărârea 407/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T136 P3(4854/2) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice(intrare în legalitate
 • Hotărârea 406/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GEORGE COSBUC NR.34 întocmit în vederea extinderii şi modernizării unei locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 405/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T148 T150 P3/5/1(6153/1/2/5/1) P3/1/1/2(6153/1/2/1/1/2) P3/2(6153/1/2/2) P3/3(6153/1/2/3) P3/5/2(6153/1/2/5/2) şi parcelele cu număr cadastral 11881/1 11881/2 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe şi funcţiuni complementare pe terenuri proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 404/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T134 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe individuale şi funcţiuni complementare pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 403/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DACIA NR.9 întocmit în vederea construirii unei locuinţe prin demolare construcţie existentă pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 402/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.TUDOR NECULAI NR.52 întocmit pentru construire sediu de firma şi împrejmuire teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 401/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA număr cadastral (11427-11428-11429-11430)/2/1 întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 400/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,Str.Grigore Ureche nr. 27 întocmit pentru extindere si supraînălţare terasă existentă Hotel Ramada pe teren proprietate
 • Hotărârea 399/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR.ARINIS NR.14 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 398/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T60 P(1-1-1-1-1-1)/17 si (1-1-1-1-1-1)/23 întocmit in vederea construirii de locuinte colective si spatii comerciale pe teren proprietate privata persoana juridica-modificare PUZ aprobat cu HCL nr.552/22.11.2004
 • Hotărârea 397/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TĂTĂRAŞI NR.36 întocmit în vederea construirii unei locuinte cu spaţiu comercial pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 396/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.47 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 395/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.IARMAROC NR.7 întocmit pentru construire locuinţe şi pensiune parcare pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 394/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 parcelele V1(2502/2/4) V1(2502/2/5) V3(2502/1/1) DR2(2522/1/1/1) întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 393/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T34 parcela cu numar cadastral 5674/1/1/1/1/1/1/2/1 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 392/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T61 întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 391/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PROF.DR.I.CANTACUZINO NR.7 întocmit în vederea construirii unei locuinţe prin demolare imobil existent pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 390/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL BUCIUM T137 Intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 389/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea schimbării denumirii străzii Sulfinei în strada Grigore Vieru
 • Hotărârea 388/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER CONSTANTIN NECULAU ÎN FUNCŢIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA Al CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI PENTRU PERIOADA 01.10.2009 - 31.12.2009
 • Hotărârea 387/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.268/2008 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 386/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modificarii CONTRACTULUI DE ASOCIERE nr.8329/03.02.2005 cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea extinderii obiectivului de investitii B1 ce va avea destinatia de Centru Integrat de Dezvoltare a Afacerilor Consultanta Spatii Expozitionale si de Conferinta in scopul punerii in valoare a vestigiilor istorice descoperite in arealul Palas
 • Hotărârea 385/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind cofinanţarea proiectului "Amenajare Parcuri - Cartier Dacia" Iaşi pentru accesarea finanţării din Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • Hotărârea 384/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului "Amenajare zona verde bulevardul C.A. Rosetti" Iaşi pentru accesarea finanţării din Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • Hotărârea 383/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării necesare acoperirii costurilor suplimentare în scopul aplicării soluţiei unitare pentru infrastructura de acces - cale rulare tramvai pe o lungime de 990 m cale simplă în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"
 • Hotărârea 382/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 267/2009 referitoare la transmiterea unor sectoare de drum în vederea realizării investiţiei “Varianta de ocolire a municipiului Iaşi etapa I - Varianta Sud”
 • Hotărârea 381/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri în Zona de edificare a ansamblului Palas între un teren proprietatea privată a Municipiului Iaşi şi un teren restituit în natură Episcopiei Romano-Catolice Iaşi
 • Hotărârea 380/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de artere în zona Bucium
 • Hotărârea 379/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 350/30.07.2009 privind preluarea ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice prin cabinete medicale scolare si universitare cabinete stomatologice scolare si universitare asistenta medicala comunitara situate in municipiul Iasi
 • Hotărârea 378/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării activităţii de autogară în imobilul situat în Iaşi şos. Moara de Foc nr. 32
 • Hotărârea 377/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.NICOLAE IORGA NR.57 BL.E4 SC.B parter intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in administrarea Consiliului Local-intrare in legalitate
 • Hotărârea 376/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.IASI-VOINESTI T43 P1801/5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 375/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.A.PANU STR. PALAT STR. SF.CONSTANTIN STR. SF. LAZAR intocmit in vederea construirii unui imobil cu parcare subterana spatii comerciale si spatii rezidentiale prin demolare imobil camin de batrani si reactualizare plan urbanistic zonal reabilitare zona centrala sud pe teren situat in intravilanul municipiului Iasi
 • Hotărârea 374/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.NICOLINA NR. 153 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 373/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/1/2(7626/3/2/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 372/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P1/2/2(6466/13/2/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 371/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM STR.PLOPII FARA SOT T137 P1/9/2/1(4977/2/1/9/2/1) 1/9/2/2(4977/2/1/9/2/2) intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 370/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.IASI-CIUREA numar cadastral 5776/1-4 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 369/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi,Calea Chisnualui nr. 43A intocmit in vederea construirii unei hale de productie si birouri pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 368/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T174 parcelele DS2/3(7541/1/3) VN3(7540/1/2) DS4/2(7555/1/6/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 367/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM nr.cadastrale 17972/1 17972/2 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 366/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DACIA NR.14 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 365/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI prelungire strada Podisului T54 nr.cadastrale 17153/12 17153/13/2 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 364/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi str. Atelierului nr. 1A si Izlaz nr. 35 si 36 intocmit in vederea construirii sediu firma depozit si show-room pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 363/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului Revizuirea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Iaşi in contextul generat de criza economică şi financiară finanţabil prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
 • Hotărârea 362/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală - obiect Pasaj Pietonal”
 • Hotărârea 361/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea includerii în lista de investiţii pe anul 2009 a obiectivului “Lucrări tehnico edilitare bloc 1004 tronsoanele 3 4 5 şi 6”
 • Hotărârea 360/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de modificare a H.C.L. 287/2009 privind concesionarea suprafeţelor de teren de pe domeniul public al municipiului Iaşi pentru amplasarea de mijloace publicitare
 • Hotărârea 359/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iaşi în calitate de partener la Proiectul "Formarea de reţele transnaţionale pentru dezvoltare durabilă creare de locuri de muncă şi pentru creşterea coeziunii sociale” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Axa Prioritara 3 Domeniul major de Interventie 3.3 şi aprobarea contribuţiei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 358/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amendarii Contractului de Garantie incheiat intre Municipiul Iasi si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare în vederea garantării creditului contractat de S.C.Centrala Electrică de Termoficare Iaşi (C.E.T.) S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare si a incheierii Contractului de Confirmare a Garantiei cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 357/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GENERAL BERTHELOT NR.2 Intocmit in vederea construirii ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Urgente ”Sf.Ioan ” Iasi pe teren proprietatea Consiliului Judetean Iasi
 • Hotărârea 356/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în lista de investiţii finanţate din credit extern Dexia a obiectivului “Reabilitare şi modernizare linii de tramvai”
 • Hotărârea 355/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 354/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.241/2006 în sensul diminuării de la 2365 mp. la 2116 mp. a suprafeţei de teren atribuită Fundaţiei Germane “VolksbundDeutsche Kriegsgraberfursarge e.V” în vederea extinderii Cimitirului Militar German din cadrul cimitirului “Eternitatea”
 • Hotărârea 353/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele cu finanţare din “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului apei şi solului”
 • Hotărârea 352/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării la “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului apei şi solului” şi a cofinanţării programului cu minim 20% din totalul cheltuielilor eligibile precum şi a tuturor cheltuielilor neeligibile
 • Hotărârea 351/2009 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea preluării în administrare de către S.C. CET Iaşi S.A. a sistemului de încălzire aferent Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi
 • Hotărârea 350/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sanataţii Publice prin cabinetele medicale şcolare şi universitare cabinete stomatologice şcolare şi universitare asistenţă medicală comunitară situate în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 349/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 267/2009 referitoare la transmiterea unor sectoare de drum în vederea realizării investiţiei “Varianta de ocolire a municipiului Iaşi etapa I - Varianta Sud”
 • Hotărârea 348/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HATMAN SENDREA NR.54B Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 347/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DUMBRAVA ROSIE NR.5A Intocmit in vederea amenajarii unui atelier de pictura prin etajarea unui garaj existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 346/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea “Bilantului energetic complex real si optimizat la S.C. CET Iasi S.A.” si a pierderilor tehnologice in serviciul public de alimentare cu energie termica
 • Hotărârea 345/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea şi cofinanţarea proiectului SEE GSR (Governmental Social Responsability Model) finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
 • Hotărârea 344/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea şi cofinanţarea proiectului SEE MMS - Mobility Management Scheme finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
 • Hotărârea 343/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului ReTinA - Revitalizarea fostelor zone industriale finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
 • Hotărârea 342/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea subrogarii S.C. “SYSTEM CONSTRUCT” S.R.L. în drepturile şi obligaţiile asociatului S.C. “BIANCONERO” S.R.L. rezultate din contractul de asociere nr. 51026/10.05.2004.
 • Hotărârea 341/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea schimbului de terenuri în Zona de edificare a ansamblului Palas între un teren proprietatea privată a Municipiului Iaşi şi un teren restituit în natură Episcopiei Romano-Catolice Iaşi
 • Hotărârea 340/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii unui imobil - teren în suprafaţă de 3000 00 mp situat în “Cartierul Apărătorii Patriei” apartinand domeniului privat al Municipiului Iaşi în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A în vederea realizării obiectivului “Bazin de înot didactic şcolar” pe durata realizării acestuia
 • Hotărârea 339/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a imobilului - teren în suprafaţă de 12.000 00 mp amplasat în str. Aviaţiei nr.1 şi transmiterea acestuia în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. în vederea realizării obiectivului “Bazin de înot de polo” pe durata realizării investiţiei
 • Hotărârea 338/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia de Servicii Publice Municipale a terenului in suprafata de 1482 mp aflat in domeniul public al municipiului Iasi,str. SF. Petru Movila nr. 31,colt cu str. Aleea Uzinei,pentru realizarea investitiei “Amenajare cladire Centrul 2 -Spatii Verzi”
 • Hotărârea 337/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 176/05.06.2006 şi H.C.L. nr.64/26.02.2007
 • Hotărârea 336/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru FUNDATIA “CENTRUL DE MEDIERE SI SECURITATE COMUNITARA” cod de identificare fiscala 18541734
 • Hotărârea 335/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 334/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării pe raza Municipiului Iaşi a pieţelor volante (“pieţe ţărăneşti”)
 • Hotărârea 333/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - Regiunea Nord - Est
 • Hotărârea 332/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 17.07.2009
 • Hotărârea 331/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a activelor fixe corporale “ Grup sanitar Rond Agronomie ” şi “ Grup sanitar Piaţa Independenţei ” în vederea casării acestora
 • Hotărârea 330/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul pentru utilizarea domeniului public al Municipiului Iaşi necesar realizării “Proiectului integrat privind realizarea investiţiilor: Înfiinţare reţea canalizare în Comuna Bârnova Extindere retea alimentare cu apă în comuna Bârnova Modernizare drumuri de interes local în comuna Bârnova Construire centru de îngrijire copii sat Todirel comuna Bârnova împrejmuirea rezervaţiei naturale - locul fosilifer Dealul Repedea în comuna Bârnova judeţul Iaşi”
 • Hotărârea 329/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea desfasurarii activitatii de autogară in imobilul situat in Iasi şos. Moara de Foc nr. 32
 • Hotărârea 328/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea modificarii listei obiectivelor de investiţii finanţate din credit extern Dexia
 • Hotărârea 327/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea “Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare prin atribuire directă către S.C. APAVITAL S.A.”
 • Hotărârea 326/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iaşi nr. 23092/29.03.2005 - Sector II încheiat cu SC Flash Lighting Services SA
 • Hotărârea 325/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Extensiei de Timp de 334 de zile respectiv până la data de 01 iulie 2010 conform propunerii Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Locuinţelor în calitate de Autoritate Contractanta în cadrul contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”
 • Hotărârea 324/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractul de Confirmare a Garanţiei în legătură cu Contractul de Garanţie din data de 20 februarie 2007 între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 323/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Organigramei a Statului de functii a Regulamentului de ordine interioara şi a Regulamentul de organizare şi funcţionare la Direcţia Creşe Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 322/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 321/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă a d-lui Consilier Cristian Cătălin
 • Hotărârea 320/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA ELENA DOAMNA NR.27 întocmit în vederea construirii unui imobil cu spaţii comerciale birouri parcaje şi funcţiuni complementare pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi teren proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 319/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Aleea Mihail Sadoveanu f.n. T26 P2/7(1108/7) 2/8(1108/8) Intocmit în vederea construirii de locuinţe şi funcţiuni administrative pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 318/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HANCIUC NR.36 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 317/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 18208 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de case de vacanta pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 316/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.DEALUL ZORILOR NR.3-4 Intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 315/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM T176 P1(7625/1/3) 2(7625/2/3) 3(7634/1/1/3) 4(7636/4/3/3) intocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 314/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA FORTUS T2 P1/2/1(17/1/7/2/1) Intocmit în vederea construirii unui sediu de firmă şi hală de producţie pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 313/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 489/22.12.2008 de aprobare a PUZ-ului din Iasi CARTIERUL REGELE FERDINAND I-BUCIUM T 164 166 167 168 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 312/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA MOLDOVEI NR.20 Intocmit în vederea construirii unei locuinţe colective pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 311/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ŞOSEAUA BUCIUM NR.15ª întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri şi a unui hotel pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 310/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM T135 P1/9/4(4775/9/4) 1/10/4(4775/10/4) Intocmit pentru construire beci şi anexă gospodarească pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 309/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TOMA COZMA NR.122 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 308/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. GARII NR.22 Intocmit in vederea amenajarii unor spatii existente si extinderii unui imobil pentru cabinete medicale si investigatii teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 307/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI,ZONA BUCIUM,T176,P1/3(7626/3/2/3) Intocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 306/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.GALATA NR.27B Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii unui teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 305/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T136 parcela cu numar cadastral 6186/1/3/1 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 304/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA PLOPII FARA SOT NR.9 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 303/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PLOPII FARA SOT T137 P1/19(4977/2/1/19) Intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 302/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA TUDOR NECULAI NR.108 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 301/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR.11 Intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 300/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T150 P1/2(6095/2/2/2) si P2(6072/2/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 299/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ŞOS.ALBINEŢ NR.33 Intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 298/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SF.LAZAR NR.56 intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri si locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 297/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADELA MOARA DE VÂNT NR.35ª Intocmit în vederea modificării şi mansardării unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 296/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STR.M.KOGĂLNICEANU NR.5 Intocmit în vederea construirii unei locuinţe colective pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 295/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM T176 P1/1/1(7636/2/3/1/1) 1/1/2(7636/2/3/1/2) Intocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii a două locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 294/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T151 P1(6210/5) 2(6209) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 293/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind propunerea unor denumiri de strazi în zona Viticultori
 • Hotărârea 292/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA ELENA DOAMNA întocmit în vederea construirii Palatului de Justiţie Iaşi
 • Hotărârea 291/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor pentru construirea sediului “Palatului de Justiţie”
 • Hotărârea 290/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr.100/26.02.2009 privind trecerea Punctului termic Aurora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi şi introducerea acestuia în capitalul social al SC TERMO SERVICE SA Iasi ca aport în natură
 • Hotărârea 289/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planurilor de acţiune pentru reducerea nivelurilor de zgomot ambiental în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 288/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii temporare în administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi a imobilului din aleea Nicolina nr. 9 în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Iaşi
 • Hotărârea 287/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea suprafeţelor de teren de pe domeniul public al municipiului Iaşi pentru amplasarea de mijloace publicitare
 • Hotărârea 286/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/30.01.2009 privind prelungirea valabilităţii contractelor de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi societăţile de publicitate Euromedia Group S.A. Affichage Romania S.R.L. Itineris Media S.R.L. News Outdoor Romania S.R.L. şi Ultravision S.R.L.
 • Hotărârea 285/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în administrare de către S.C. CET Iaşi S.A. a sistemului de încălzire aferent Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 284/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinului de Modificare nr.01 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"
 • Hotărârea 283/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Anexei nr.1 la contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A. autentificat cu nr. 2815/29.09.2006
 • Hotărârea 282/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul -Construire locuinţe colective ANL pentru tineri în regim de închiriere zona Gradinari A
 • Hotărârea 281/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi al mijloacelor fixe mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar si al obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate si neamortizate integral aflate in administrarea S.C. ”CET IASI” S.A. ce urmeaza a fi casate cuprinse in Anexele 1.1. si 1.2. iar pentru mijloacele fixe amortizate si neamortizate integral cuprinse in Anexa 1.3. si casarea cu diminuarea valorilor de inventar.
 • Hotărârea 280/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor necesare instalării unor aparate de autoservire a băuturilor calde şi reci precum şi unor aparate de autoservire a produselor alimentare ambalate în diverse locaţii aparţinând proprietăţii publice a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 279/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unui spaţiu cu destinaţie de cabinet medical şi a cotelor indivize aferente din spaţiile de folosinţă comună precum şi concesionarea acestora către medicul titular al CMI cu nr. 605173/2009
 • Hotărârea 278/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat-Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 277/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8 către Direcţia Locala de Evidenţă a Persoanelor
 • Hotărârea 276/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile,precum şi a administrării acestora
 • Hotărârea 275/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Iaşi - str. Costache Negri nr. 62 între blocurile C1-C2 de pe S.C. DACON EMERALD S.R.L. pe numele Călinescu Vasile
 • Hotărârea 274/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în imobilul din str. Toma Cozma nr. 4 către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna”
 • Hotărârea 273/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi 2009
 • Hotărârea 272/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 519/22 decembrie 2008
 • Hotărârea 271/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi a profesorilor responsabili cu pregătirea acestora
 • Hotărârea 270/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MARGINEI Intocmit pentru extinderea intravilanului municipiului Iasi si construire statie meteo si functiuni anexe pe teren aflat in administrarea Consiliului Judetean
 • Hotărârea 269/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.140/31.03.2008 privind preluarea de către municipiul Iaşi a sarcinii de finanţare ce revine Asociaţiilor de Proprietari
 • Hotărârea 268/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” S.A. în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi - Judeţul Iaşi prin D.A.P.P.P. a mijlocului fix “Pasarelă Gara Iaşi km 75+532”
 • Hotărârea 267/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea unor sectoare de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România în vederea realizării investiţiei “Varianta de ocolire a municipiului Iaşi”
 • Hotărârea 266/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L 465/19.12.2005 (privind constituirea Comisiei de negocierea a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii
 • Hotărârea 265/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA PACURARI NR. 121 Intocmit in vederea construirii unei hale si functiuni adiacente market pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 264/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. STEFAN CEL MARE NR.127 C Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 263/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Zona Galata T49 P1(1835/1/6/8) Intocmit pentru construire locuinte anexe si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 262/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.BUCIUM NR.54 Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate si teren concesionat
 • Hotărârea 261/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC SOCOLA NR.13 BIS Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizică
 • Hotărârea 260/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T173 P1/1(7513/1/1/1) 1/1(7513/1/1/2) 1/3(7513/1/1/3) 1/4(7513/1/1/4) 1/5(7513/1/1/5)1/6(7513/1/1/6) 1/7(7513/1/1/7) 1/8(7513/1/1/8) 1/9(7513/1/1/9) 1/10(7513/1/1/10) 1/1(7513/1/2/1) 1/2(7513/1/2/2) 1/3(7513/1/2/3) 1/4(7513/1/2/4) 1/5(7513/1/2/5) 1/6(7513/1/2/6) 1/7(7513/1/2/7) 1/8(7513/1/2/8) 1/9(7513/1/2/9) 2/1(7513/1/1/1) 2/2(7516/1/1/2) 2/1(7516/1/2/1) 2/2(7516/1/2/2) 3/1(7517/1/2/1/1) 3/2(7517/1/2/1/2) 3/1(7517/1/2/2/1) 3/2(7517/1/2/2/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si functiuni complementare pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 259/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MUNTENIMII T19 P1(758/10) Intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale si locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 258/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA I. I. MIRONESCU NR.35 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 257/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VALEA ADANCA NR.44 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte schimbarii destinatiei din locuinta in spatiu comercial-prestari servicii la parter si locuinta la mansarda pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 256/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ISLAZ NR.45 Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si hala de depozitare pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 255/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.C.A.ROSETTI NR.58 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 254/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ETERNITATE NR. 95 STRADA SPANCIOC NR.6 si STRADA DRAGOS NR.29 Intocmit in vederea mansardarii unui imobil existent si construirii a doua locuinte cuplate pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 253/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS. BUCIUM NR.82 T36 P1/2(1164/7/2) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 252/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS. BUCIUM NR.82 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 251/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI T125 P1(4563/27/1/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi si construirii unui atelier de productie pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 250/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.NATIONALA NR.198 BL.B SC.B parter Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietatea Municipiului Iasi aflat in administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 249/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Bd. Chimiei nr. 57 bl. G3-2 parter intocmit in vederea extinderii spaţiului comercial existent pe teren proprietatea Municipiului Iaşi aflat în administrarea Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 248/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T137 P1/22(4977/2/1/22) si P1/24(4977/2/1/24) Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 247/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi zona Bucium T136 intocmit in vederea extinderii intravilan si construirii unor locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 246/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T61 numar cadastral 10431/1 si 10431/2 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe terenuri proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 245/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centru de zi pentru persoane vârstnice Vovidenia”,potrivit prevederilor Legii nr.500/2002
 • Hotărârea 244/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinului de Modificare nr.2 prin care se propune realocarea internă a sumei de 372.687 54 euro din cadrul Listei nr. 5 “Platforme exterioare” catre capitolul “diverse şi neprevăzute” fără să afecteze executarea lucrărilor înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expozitional Moldova Iaşi”
 • Hotărârea 243/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat a Bazei Hipice şi a terenului aferent
 • Hotărârea 242/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 20.05.2009
 • Hotărârea 241/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinată închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani
 • Hotărârea 240/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Iaşi în proprietatea publică a Statului Român a blocurilor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii tinerilor cu vîrsta pînă în 35 de ani
 • Hotărârea 239/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea S.C. Citadin S.A.în administrarea Direcţiei de Servicii Publice Municipale a Staţiei de Incinerare şi a terenului aferent
 • Hotărârea 238/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 237/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a imobilului din Iaşi str. Elena Doamna nr.15 de către Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 236/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1
 • Hotărârea 235/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului la 31.12.2008 ale S.C.”Tehnopolis” S.R.L.
 • Hotărârea 234/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 233/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2008 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 232/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi 2009
 • Hotărârea 231/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie bugetară al Municipiului Iaşi la data de 31.12.2008
 • Hotărârea 230/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de Funcţii si Regulamentul de Organizare D.S.P.M. Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 229/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi pentru anul 2009
 • Hotărârea 228/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Local 2009
 • Hotărârea 227/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită cu 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa Str. Arcu Nr.1 Bl.T3 subsol către Cantina de Ajutor Social Iaşi
 • Hotărârea 226/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “Asistenţă psihosocială a persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA” de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 225/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii conventiilor de facturare individuala a consumului de energie termica si inceperea/intreruperea furnizarii energiei termice pentru consumatorii racordati la sistemul de termoficare din municipiul Iasi
 • Hotărârea 224/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi str. Mitropolit Varlaam nr. 10 intocmit in vederea extinderii si supraetajarii unei constructii existente pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 223/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR.120 Intocmit in vederea refunctionalizarii si extinderii unui imobil existent pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 222/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PLOPII FARA SOT f.n. T34 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si spatii publice pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 221/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi zona Bucium sector cadastral T165 13364/1/1 13365/1 1/1/(6833/2/1/1) 1/1(6848/1/1/1) 1(6848/1/2) 1(6833/2/2) intocmit in vederea extinderii intravilan construire locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 220/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan munc. Iaşi sector cadastral T189 nr. cadastral 11361/1 parcela 1153/9/2 intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 219/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan munc. Iaşi str. Ipsilanti nr. 30 A intocmit in vederea construirii unui centru medical si birouri pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 218/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T174 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 217/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA SES BAHLUI T189 P1(618/34/4) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 216/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.9 Intocmit pentru etajare si mansardare laborator de pedotehnica situat pe teren concesionat
 • Hotărârea 215/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. PACURARI NR.128 Intocmit pentru amenajare activitati industriale si mixte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 214/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TROTUS,T59,P1(2071/10) Intocmit in vederea construirii unui show-room,service auto,sediu de firma si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 213/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL BUCIUM NR.1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 212/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TRECATOAREA HOTIN NR.44 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 211/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PETRU PONI NR.4 Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte existente si extinderii unei anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 210/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T54 parcelele 3/1/1/2/2(2235/2/1/1/2/2) si 3/1/1/2/1(2235/2/1/1/2/1) Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 209/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI T64 P1(2498/3/5) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 208/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BASARABI NR.6ª Intocmit in vederea construirii unei locuinte cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 207/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.127B Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 206/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI T61 P1(2388/5) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 205/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VALENI NR.16 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 204/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T49 P1(1855/7) 2(1856/4) 1(1855/6) 2(1856/3) Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatiu comercial si a unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 203/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T163 P2/9(6652/1/2/9) P2/10(6652/1/2/10) P2/1(6652/1/2/1) P1/1(6648/3/3/1) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte duplex pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 202/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T171 numar cadastral 11545/2 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 201/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI T4 P1(169/4) 1(169/1) 2(169/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 200/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi ştr. Morilor nr. 27 intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 199/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PROLETARI NR.51-53 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de birouri si atelier pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 198/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CAZABAN NR.9 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 197/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.100 Intocmit in vederea construirii unui imobil de apartamente si parcare subterana pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 196/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ALBINET NR.48 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 195/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TOMA COZMA NR.67 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 194/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR.19 Intocmit in vederea construirii unei locuinte tip duplex pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 193/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TOMA COZMA NR.71 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 192/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/7(7629/1/2/7) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 191/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SALCIILOR NR.21 Intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 190/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Stradela Dealul Zorilor nr. 7 intocmit in vederea construirii unei locuinţe fantana si imprejmuire pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 189/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Str. Urcusului nr. 4A intocmit in vederea extinderii locuinţa pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 188/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Iasi-Tomesti T127 1-1-1 (4632/6/1 4632/6/2 4632/6/3) intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 187/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri în Zona de edificare a ansamblului Palas
 • Hotărârea 186/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 61/27.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi
 • Hotărârea 185/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 60/10.05.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ALVEC & TAG COMPANY S.R.L.
 • Hotărârea 184/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 19/30.01.2009 de aprobare a Ordinului de Modificare nr.1 înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” în sensul completării acestuia cu modificările solicitate de către Autoritatea Contractantă (M.D.R.L.)
 • Hotărârea 183/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iaşi,administrate de RATP Iaşi,în domeniul privat al Municipiului Iaşi,în vederea casării
 • Hotărârea 182/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a 4 sirene electrice
 • Hotărârea 181/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a jgheab Conovat din piata agroalimentara Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 180/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a racordului apa-Conovat - din piata agroalimentara Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 179/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a gardului împrejmuitor - Conovăţ din piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 178/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a glasvandului metalic lactate - din piata agroalimentara Nicolina
 • Hotărârea 177/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către asociaţii partide politice si birouri parlamentare
 • Hotărârea 176/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrat de Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 175/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
 • Hotărârea 174/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Iaşi - str. Elena Doamna nr. 63 de pe S.C. INTER-EXPRES S.R.L. pe S.C. MEDIA TEST S.R.L
 • Hotărârea 173/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă a d-lui Consilier Vasile Munteanu
 • Hotărârea 172/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA NICOLINA NR.13 Intocmit in vederea etajarii si reamenajarii complexului comercial “ Rozelor ”
 • Hotărârea 171/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA HLINCEA VECHE NR.17 intocmit in vederea construirii unui sediu de societate depozite si imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 170/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea suprafeţei de teren destinată împăduririi în cadrul proiectului “România prinde rădăcini” situată în zona C.A. Rosetti cu 3 ha
 • Hotărârea 169/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea domnului Viceprimar OLTEANU ROMEO în Comisia locală de fond funciar
 • Hotărârea 168/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 269/2008 si HCL nr.275/2008 privind aprobarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
 • Hotărârea 167/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 274/2008 ( organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi)
 • Hotărârea 166/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI ESPLANADA SUD-OANCEA STR.OANCEA NR.20 intocmit in vederea construirii unor blocuri imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 165/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.4-6 Intocmit in vederea construirii unui bazin de inot pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 164/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA SES BAHLUI T57 intocmit in vederea construirii unui centru comercial pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 163/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 P1/3(7253/1/2/3/3) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 162/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ANASTASIE PANU NR.50-52 Intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 161/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.5 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 160/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DUCA VODA NR.26 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 159/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Fd. Bucovinei nr. 1A intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 158/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SILVESTRU intocmit in vederea construirii unui sediu de firma service auto si parcare pe teren aflat in administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 157/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MOLDOVEI NR.32 BIS Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 156/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIRIC NR.13 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 155/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA IPSILANTI NR.31 Intocmit in vederea construirii unei locuinte peste beci existent si transformarii unei mansarde in etaj curent la locuinta existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 154/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 numar cadastral 13052/4/3 si 13052/4/8 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a trei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 153/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DUMBRAVA ROSIE NR.3 Intocmit in vederea construirii sediului Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi
 • Hotărârea 152/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VASILE LUPU f.n.,S.C.8,P1(2824/1),P1(2823/1),P1(478/5) intocmit in vederea supraetajarii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 151/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.PACURARI T190 P1(1767/5/2/3/1) Intocmit in vederea construirii unui centru de afaceri-show-room si service auto-pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 150/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Strada Lt.Caranda nr.9 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 149/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC SOCOLA NR.19 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 148/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA DANCU T122 P1/1/2(4534/1/1/2) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 147/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.163 intocmit in vederea extinderii si etajarii unui imobil existent pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 146/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T158 P1(6496/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 145/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.C.A.ROSETTI NR.7 Intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 144/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE URECHE NR.48 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 143/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.18-20 Intocmit in vederea consolidarii si amenajarii unui spatiu comercial existent-restaurare si refunctionalizare pod existent-pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 142/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CODRESCU NR.6 P1(1487) 2(1488) intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 141/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.NICOLAE IORGA NR.19 Intocmit in vederea extinderii unei constructii cu corp de birouri prin demolare imobil existent pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 140/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IARMAROC NR.44 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma service auto scoala auto si parcare pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 139/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
 • Hotărârea 138/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.114/31.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI-STRADA SF.LAZAR NR.50 intocmit in vederea etajarii unui imobil aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 137/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TATARASI NR.72 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial si locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 136/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul in vederea casarii unor mijloace fixe aflate in domeniul public al municipiului Iasi si date in administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.
 • Hotărârea 135/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actului constitutiv si a statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IASI
 • Hotărârea 134/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi str. Vasile Stroescu nr.8
 • Hotărârea 133/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea Regulamentului de refacere a domeniului public al municipiului Iasi afectat de retelele tehnico-edilitare subterane
 • Hotărârea 132/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea traseului Variantei de ocolire a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 131/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 19.03.2009
 • Hotărârea 130/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 2 00 mp situat în Iaşi - la intersecţia Bld. Poitiers şi Str. Cetăţuia precum şi privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv Asociaţiei Frăţia Ortodoxă Romînă în vederea amplasării unei troiţe
 • Hotărârea 129/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 38/12.04.2007
 • Hotărârea 128/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului pe clădire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1
 • Hotărârea 127/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinată inchirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani
 • Hotărârea 126/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Amenajare Centru STEP”
 • Hotărârea 125/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectului Centru social cu destinaţie multifuncţională BUCURIA din municipiul Iasi
 • Hotărârea 124/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Actului aditional de prelungire a Contractului/Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local
 • Hotărârea 123/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare ale Poliţiei Comunitare Iasi începând cu 01.01.2009
 • Hotărârea 122/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2009 ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi
 • Hotărârea 121/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind finanţarea proiectului “Centrul de zi Prichindel” de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 120/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor valabile începînd cu data 1.01.2009
 • Hotărârea 119/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 118/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2009
 • Hotărârea 117/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de Parteneriat între Consiliul Judetean Iaşi Municipiul Iasi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Mai Mult Verde Bucureşti S.C. Realitatea si S.C. Realitatea Media S.A. pentru realizarea in comun a campaniei de împădurire “Romania prinde radacini” - Etapa primavara si toamna 2009
 • Hotărârea 116/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BRANDUSA NR.51 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 115/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 numar cadastral 13052/4/4 si 13052/4/8 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 114/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1(7667/2/1/1/1) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a patru locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 113/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T45 P1/1(1820/2/3/2/1) si P1/2(1820/2/3/1/2) Intocmit in vederea construirii unei locuinte piscina si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 112/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 111/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR.29 intocmit in vederea construirii de spatii de birouri spatii de depozitare servicii comert hotel alimentatie publica pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 110/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GRIGORE GHICA VODA F.N. Intocmit in vederea amenajarii unui complex sportiv pentru jocuri de rugby pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 109/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.8 si 12BIS Intocmit in vederea construirii unui service auto si locuinta de serviciu pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 108/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.95 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 107/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 P1/5(6897/3/1/5) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 106/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIROSLAVA NR.15-17 Intocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 105/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea impaduririi unei suprafete de 5 ha de teren situat in zona C.A.Rosetti aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi in cadrul proiectului “România prinde radacini”.
 • Hotărârea 104/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea in funcţia de viceprimar al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 103/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului AXINIA CONSTANTIN din partea PD-L validarea mandatului consilierului GRIGORAŞ LAURENŢIU din partea PD-L
 • Hotărârea 102/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea la Iaşi a ediţiei a II -a a Concursului Internaţional de Vioară “Ion Voicu”
 • Hotărârea 101/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Consolidare versanţi Copou
 • Hotărârea 100/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea Punctului termic Aurora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi şi introducerea acestuia în capitalul social al S.C. TERMO SERVICE S.A Iaşi ca aport în natură
 • Hotărârea 99/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan mun. Iaşi sos. Bucium nr. 89C intocmit in vederea extinderii locuinţei şi schimbare destinaţie în pensiune turistică pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 98/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publică a parcării în vederea exploatării situată în Iaşi - Piata Unirii ( Cinema Victoria) în suprafată de 1.270 mp
 • Hotărârea 97/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată din administrarea Consiliului Local Iaşi în administrarea Consiliilor Locale ale Comunelor Sireţel Valea Seacă Coarnele Caprei Rediu Popeşti Răchiteni Ruginoasa Strunga Gorban Mirosloveşti Hărmăneşti Victoria şi Primăria Oraşului Podu-Iloaiei a sirenelor electrice dezafectate
 • Hotărârea 96/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrat de Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon Iaşi
 • Hotărârea 95/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind neaprobarea prelungirii perioadei de graţie la plata redevenţei a solicitării venită din partea S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A
 • Hotărârea 94/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul pentru utilizarea domeniului public al Municipiului Iaşi necesar proiectului “înfiinţare sistem canalizare menajeră şi alimentare cu apă în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Miroslava-Voineşti”
 • Hotărârea 93/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Actul constitutiv si Statutul Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi precum şi desemnarea persoanei care reprezintă interesele Consiliului Local în cadrul Asociaţiei
 • Hotărârea 92/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu alte unitati administrativ-teritoriale din judet in vederea infiintarii “ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IASI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI MAJOR DE INVESTITII IN DOMENIUL DESEURILOR DIN JUDETUL IASI”
 • Hotărârea 91/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 86D intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 90/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,CARTIER ”APARATORII PATRIEI ”,T189 Intocmit pentru construire sala de sport cu parcare,terenuri de sport,vestiare,bazin de inot pe teren atribuit in folosinta gratuita Universitatii ”Al.I.Cuza ” Iasi
 • Hotărârea 89/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GHEORGHE DOJA NR.4 Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si locuinte de serviciu pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 88/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.SF.ATANASIE NR.4 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 87/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA OCTAV BOTEZ NR.17 Intocmit in vederea amenajarii de cabinete medicale prin demolare corp C2 si supraetajare imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 86/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR.28 Intocmit in vederea extinderii si etajarii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 85/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PODUL DE PIATRA NR.1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 84/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA T49 P1/2/1(1886/8/2/1) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 83/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.STEFAN CEL MARE NR.26 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 82/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CARAMIDARI NR.13 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 81/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.BRATES NR.35 şi 39 Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte si parcare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 80/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T138 numar cadastral 12101/2/2-12102/2/2-12103/2/2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 79/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR.145ª Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 78/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA TUDOR NECULAI NR.160 Intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 77/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI FUNDAC SOCOLA NR.2 Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 76/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.1 Intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 75/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T162 P1(6534/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 74/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GOLIA NR.5 Intocmit in vederea mansardarii unui imobil si construirii unui beci pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 73/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului SUITE-HOUSING a factor social and urban integration and for urban quality of life pe Programul URBACT II
 • Hotărârea 72/2009 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modelului de contract pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru amplasare module
 • Hotărârea 71/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 26.01.2009
 • Hotărârea 70/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea actului adiţional pentru modificarea art.10 Capitolul VII - Plata redevenţei din Contractul de concesionare a serviciului public de producere transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în Municipiul Iaşi nr.55266/20.07.2007
 • Hotărârea 69/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere reţea de canalizare strada Păun şi trecătoarea Păun”
 • Hotărârea 68/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reţea de canalizare str. Actor Miluţă Ghiorghiu (fostă Trompetei)”
 • Hotărârea 67/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia lucrărilor de R.K. Pasaj superior Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 66/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Colector canalizare str.Cicoarei-cartier Galata”
 • Hotărârea 65/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere reţea de canalizare în municipiul Iaşi “
 • Hotărârea 64/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitări termice blocuri locuinţe în municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 63/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Adăpost municipal pentru animale”
 • Hotărârea 62/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Grădina zoologică Iaşi”
 • Hotărârea 61/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de analizare a oportunităţii şi negocierii preţului în vederea preluării Sistemului de iluminat public din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 60/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 380/28.07.2003 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal Iaşi Universitatea “Al. I. Cuza” - Bd. Carol I întocmit in vederea construirii unui ansamblu de clădiri pentru spaţii de învăţământ universitar
 • Hotărârea 59/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA SADOVEANU,f.n.,T26 Intocmit in vederea modificarii HCL nr.280/2006 si construirii unui ansamblu rezidential pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 58/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.440/04.11.2008 privind Planul Urbanistic Zonal IASI-Cartier Aparatorii Patriei T189 P1(381) 1(407) 1(433) 1(459) 1(485) 1(622/556) 1(622/582) 1(622/508) intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinţe colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 57/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de investiţii prioritară pentru municipiul Iaşi din cadrul Planului de Investiţii prioritare judeţean - Proiect Fond de coeziune
 • Hotărârea 56/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului “ Instalaţie nouă cu ciclu combinat de 25 Gcal/h ” la CET I Iaşi
 • Hotărârea 55/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 54/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor abonamentelor pentru serviciul de transport public de persoane
 • Hotărârea 53/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind continuarea finantarii proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 „Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor”
 • Hotărârea 52/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantării proiectului Phare/2006/018-147.04.02.03.02.01.108 “Centru de zi pentru persoane varstnice”
 • Hotărârea 51/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mame si Copii precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate
 • Hotărârea 50/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind continuarea finantarii de la bugetul local a proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente din Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 49/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantării proiectului “Centru de zi pentru persoane varstnice Vovidenia”
 • Hotărârea 48/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T34 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 47/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Zona C.A.Rosetti P1(151) 2(151/1) 3(151/2/1) 6(151/2/4) Intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 46/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T134 P1/1(4743/2/3/1) P1/2(4743/2/3/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 45/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T148 P4/1/5(5943/1/2/1/5) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 44/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T168 P2/1(7163/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 43/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VALTER MARACINEANU NR.14A Intocmit in vederea consolidarii extinderii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 42/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI F.N. nr.cadastral 3979/18/4/2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 41/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.BARNOVA NR.56 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 40/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal extravilan mun. Iaşi Str. Eugen Stătescu nr. 24 - T136 P1/4(4849/1/24) intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 39/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI f.n. T64 Intocmit in vederea construirii unei locuinte de serviciu si unei pensiuni turistice pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 38/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA numar cadastral 18532/1 Intocmit in vederea construirii de locuinte spatii comerciale si prestari servicii pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 37/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ETERNITATE NR.39 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 36/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CAZARMILOR NR.47 Intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 35/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.BUCIUM Sector Cadastral 6 numar cadastral 2662/1/1/1 Intocmit in vederea schimbarii de destinatie din locuinta in restaurant-pizzerie pensiune si extindere pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 34/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA IPSILANTI NR.27 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 33/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-VOINESTI NR.1 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 32/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/5(7626/3/1/5) P1/6(7667/2/7/6) Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 31/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.STEFAN CEL MARE NR.127A Intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 30/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.STEFAN CEL MARE NR.105 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 29/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ETERNITATE NR.66B Intocmit pentru schimbare de destinatie din locuinta in spatii turistice tip pensiune pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 28/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,T127,P1/1/2(4606/2/1/2) si P1/3(4606/2/3) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 27/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PERJU NR.22 Intocmit in vederea extinderii unui imobil cu sediu de firma birouri si locuinta de serviciu pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 26/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CAPRELOR NR.4 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 25/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi zona Bucium T174 intocmit in vederea introducerii teren în intravilan parcelarii pentru înstrăinare şi construire locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 24/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi str. Dealul Zorilor nr. 5A intocmit in vederea construirii unei locuinţe foisor imprejmuire pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 23/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Telegestiunea şi comanda sistemului de iluminat public”
 • Hotărârea 22/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preturilor locale de referinta compensarea unitara pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sisteme centralizate si subventia unitara de la bugetul local
 • Hotărârea 21/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Plan-ului pentru “Reabilitarea sistemului centralizat de încălzire urbană din Municipiul Iaşi” - Opţiunea 05
 • Hotărârea 20/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi
 • Hotărârea 19/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor ce fac obiectul Ordinului de Modificare nr.1 înaintat de către firma S.C. Eptisa Internacional Grupo EP în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie”Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”
 • Hotărârea 18/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă pentru desfaşurarea activităţii birourilor parlamentare
 • Hotărârea 17/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 404/29.10.2007 privind prelungirea valabilităţii contractelor de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi societăţile de publicitate Euromedia Group S.A. Affichage Romania S.R.L. Itineris Media S.R.L. News Outdoor Romania S.R.L. şi Ultravision S.R.L.
 • Hotărârea 16/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de calcul al chiriilor pentru locuinţele construite prin ANL în situatiile în care titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ani
 • Hotărârea 15/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea “Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de capturare şi punere la adăpost temporar sub control a câinilor comunitari în Municipiul Iaşi”
 • Hotărârea 14/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea S.C. CET IAŞI S.A în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară a unei părţi din punctul termic PT 3 Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 13/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a unor terenuri atribuite Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi Bisericii Penticostale “Ziua Harului” prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi decizii ale Prefecturii Judeţului Iaşi în vederea inventarierii
 • Hotărârea 12/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 pct. III lit. b) si a Anexei 2 pct. III lit. b) din H.C.L. nr. 172/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009
 • Hotărârea 11/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind negocierea tarifelor de cazare cu până la 10 % cât şi acordarea micului dejun opţional la Hotelul Municipal
 • Hotărârea 10/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia lucrărilor de stabilizare versant şi refacere zid de sprijin str. S.Bărnuţiu (str. Sărărie nr.124-126)
 • Hotărârea 9/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind realizarea monumentului Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 8/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Monument închinat victimelor regimului comunist”
 • Hotărârea 7/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Dezvoltare Cartier Ţicău“
 • Hotărârea 6/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitarea termică a blocului 621 din str. Măgurii nr. 3 Iaşi”
 • Hotărârea 5/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Fântână arteziană Piaţa Voievozilor”
 • Hotărârea 4/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Fântâni arteziene esplanada Nicolina”
 • Hotărârea 3/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii capitale monument Obeliscul Leilor “
 • Hotărârea 2/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Lucrări tehnico-edilitare bloc 1004 tronsoanele 3 4 5 şi 6”
 • Hotărârea 1/2009 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului OAJDEA DANIEL din partea PD-L si propunerea de validare a mandatului consilierului supleant CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN din partea PD-L