Hotărârea nr. 263/2008

HOTĂRÂRE privind alegerea comisiei de validare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                               HOTĂRÂRE

            privind alegerea comisiei de validare

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa  din data de  23 iunie  2008;

Având în vedere:

a)  rezultatul votului deschis al consilierilor declaraţi aleşi , consemnat în procesul verbal al şedinţei  consiliului local ;

b)      prevederile art. 31 alin ( 2 ) din Legea 215/2001  privind Administraţia  publică locală ,republicată cu modificările şi completările ulterioare ,si art. 4 din Regulamentul cadru  de organizare şi functionare a consiliilor locale , aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 cu modificările si completările ulterioare;

 

         HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.unic - Alege comisia de validare care va functiona pe intreaga durata a mandatului CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI în următoarea componenţă :

           

1.      CARP PETRA      P.S.D

 

2.      IACOBAN SORIN AVRAM    P.S.D

 

3.      GAVRILĂ CAMELIA    P.N.L

 

4.      NEGRESCU RADU FLORIN  P. D-L

 

5.      TOMA CĂTĂLIN    P.D-L

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

 PREŞEDINTE  DE  VÂRSTĂ

             SECRETAR

          Cons . Ciucă Valentin

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

ASISTENT

  Cons. Timofte Ioana

 

ASISTENT

  Cons. Chiruţa Ciprian

 

Nr. 263  din 23 iunie 2008