Hotărârea nr. 138/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a D.S.P.M. Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a D.S.P.M. Iaşi

 

                Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 martie 2008;

            Având în vedere:

a)      Iniţiativa Primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      Nota de fundamentare nr.4322/20.03.2008 întocmită de Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi;

c)raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

d)  raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

e)  raportul  de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)Având în vedere organigrama şi statul de funcţiuni anexate;

În temeiul art.36, art.115, alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ART.1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţiuni a D.S.P.M. Iaşi pentru anul 2008 conform anexei 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre

            ART.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului   Municipiului Iaşi;

-          D.S.P.M. Iaşi

ART.3. (1) Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către D.S.P.M. Iaşi.

       (2) Aducerea la cunoştinţă  publică a prezentei hotărâri va fi efectuată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                  SECRETAR

Cons.Vasile Munteanu                   Cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.138  din 31 martie 2008

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

 

ANEXA 2

DIRECTIA SERVICII PUBLICE MUNICIPALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    STAT DE FUNCTIUNI 01

 

 

NR.

NR.CRT

DENUMIREA

NIVEL DE

NUMELE SI PRENUMELE

CRT.

IN CADR.

COMPARTIMENTULUI  SI

STUDII

 

 

COMP.

FUNCTIA

 

 

1

2

3

4

5

 

 

CONDUCERE

 

 

1

1

DIRECTOR

S.

 

2

2

DIRECTOR ADJUNCT

S/SSD

 

3

3

CONTABIL SEF

S.

 

 

I.

COMPARTIMENTE FUNCTIONALE

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,SALARIZARE,ADMINISTRATIV

4

1

SEF SERVICIU

S/SSD/M

 

5

2

SEF BIROU PERSONAL

S/M

 

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

 

7

4

INSPECTOR RESURSE UMANE

M

 

8

5

INSPECTOR SALARIZARE

S/M

 

9

6

ADMINISTRATOR

M

 

10

7

SECRETARA

M

 

11

8

DACTILOGRAF

M

 

 

II.

SERVICIUL TEHNIC, PRODUCTIE SI PRETURI

 

12

1

SEF SERVICIU

S

 

13

2

INGINER

S

 

14

3

INGINER

S

 

15

4

INGINER

S

 

16

5

INGINER

S

 

17

6

INGINER

S

 

18

7

INGINER

S

 

19

8

INGINER

S

 

20

9

INGINER

S

 

21

10

ECONOMIST

S

 

22

11

TEHNICIAN

M

 

 

 

BIROU INVESTITII

 

23

1

SEF BIROU

S

 

24

2

INGINER

S

 

25

3

INGINER

S

 

26

4

INGINER

S

 

27

5

ECONOMIST

S

 

 

III.

COMP. PROT. MUNCII, SECURIT. SI SANATATE IN MUNCA, P.CIVIL, P.MEDIULUI SI PSI

28

1

INGINER

S

 

29

2

INGINER

S

 

 

IV.

CABINET MEDICAL

 

 

30

1

MEDIC

S

 

 

V.

OFICIU CALCUL

 

 

31

1

ANALIST PROGRAMATOR

S

 

32

2

ANALIST PROGRAMATOR

S

 

 

VI.

SERVICIU APROVIZIONARE SI LICITATII

 

 

33

1

SEF SERVICIU

S/SSD/M

 

34

2

ECONOMIST

S

 

35

3

AJUTOR PROGRAMATOR

M

 

36

4

MERCEOLOG

M

 

37

5

MERCEOLOG

M

 

38

6

MERCEOLOG

M

 

39

7

SEF DEPOZIT

M

 

 

 

BIROU LICITATII

 

 

40

1

SEF BIROU

S

 

41

2

ECONOMIST

S

 

42

3

INGINER

S

 

 

VII.

COMPARTIMENT AUDIT SI CFIG

 

 

43

1

AUDITOR

S

 

44

2

ECONOMIST

S

 

45

3

ECONOMIST

S

 

 

VIII.

OFICIUL JURIDIC

 

 

46

1

CONSILIER JURIDIC

S

 

47

2

CONSILIER JURIDIC

S

 

 

IX.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

 

 

48

1

SEF SERVICIU

S

 

49

2

ECONOMIST

S

 

50

3

ECONOMIST

S

 

51

4

ECONOMIST

S

 

52

5

CONTABIL

M

 

53

6

CONTABIL

M

 

54

7

CONTABIL

M

 

55

8

CONTABIL

M

 

56

9

CONTABIL

M

 

 

X

COMPARTIMENT COMERCIAL

 

 

57

1

REFERENT

M

 

58

2

REFERENT

M

 

 

 

SECTII DE PRODUCTIE

 

XI.

SECTIA MECANIZARE

 

 

59

1

SEF SECTIE

S

 

60

2

INGINER

S

 

61

3

INGINER

S

 

62

4

MAISTRU

M

 

63

5

REFERENT

S/M

 

64

6

REFERENT

M

 

65

7

REFERENT

M

 

 

XII.

SECTIA SPATII VERZI

 

 

66

1

SEF SECTIE

S

 

67

2

INGINER

S

 

68

3

INGINER

S

 

69

4

INGINER

S

 

70

5

INGINER

S

 

71

6

INGINER

S

 

72

7

INGINER

S

 

73

8

INGINER

S

 

74

9

INGINER

S

 

75

10

INGINER

S

 

76

11

INGINER

S

 

77

12

INGINER

S

 

78

13

INSP.SPEC.(BIOLOGIE)

S

 

79

14

TEHNICIAN

M

 

80

15

TEHNICIAN

M

 

81

16

TEHNICIAN

M

 

82

17

TEHNICIAN

M

 

83

18

TEHNICIAN

M

 

84

19

TEHNICIAN

M

 

85

20

TEHNICIAN

M

 

 

XIII.

SECTIA VERSANTI,PODURI,MONUMENTE

 

86

1

SEF SECTIE

S/SSD

 

87

2

INGINER

S

 

88

3

INGINER

S

 

89

4

INGINER

S

 

90

5

INGINER

S

 

91

6

INGINER

S

 

92

7

INGINER

S

 

93

8

MAISTRU

M

 

94

9

MAISTRU

M

 

 

XIV.

SECTIA MOBILIER URBAN

 

 

95

1

SEF SECTIE

S/SSD

 

96

2

INGINER

S

 

97

3

INGINER

S

 

98

4

INGINER

S

 

99

5

INGINER

S

 

 

XV

SECTIA SEMNALIZARE RUTIERA SI SEMAFORIZARE

 

100

1

SEF SECTIE

S/SSD

 

101

2

INGINER

S

 

102

3

INGINER

S

 

 

XV.

SECTIA ADMINISTRATIE CIMITIRE

 

 

103

1

SEF SECTIE

S

 

104

2

INGINER

S

 

105

3

REFERENT

M

 

106

4

ADMINISTRATOR

M

 

107

5

ADMINISTRATOR

M

 

108

6

ADMINISTRATOR

M

 

109

7

ADMINISTRATOR

M

 

110

8

ADMINISTRATOR

M

 

 

XVI.

SECTIA DE INTRETINERE BAZE SPORTIVE

 

 

111

1.

SEF SECTIE

S/SSD

 

112

2.

MAISTRU

M

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

 

 

 

Ing. SALCEANU LUMINITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      STAT DE FUNCTIUNI 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.

NR.CRT

DENUMIREA

NIVEL DE

NUMELE SI PRENUMELE

CRT.

IN CADR.

COMPARTIMENTULUI

STUDII

 

 

COMP.

 SI A FUNCTIEI

 

 

1

2

3

4

5

 

 

COMPARTIMENTE FUNCTIONALE

 

 

 

I.

SERVICIUL RESURSE UMANE,SALARIZARE,ADMINISTRATIV

1

1

OPERATOR CALCULATOR

M

 

2

2

OPERATOR XEROX

M

 

3

3

TELEFONIST

M

 

4

4

ARHIVAR

M

 

5

5

INGRIJITOR

M/G

 

6

6

CURIER

M/G

 

7

7

PRIMITOR/DISTRIBUITOR

M/SC.PROF

 

8

8

MAGAZINER

M/G

 

 

II.

COMP.PR.MUNCII,SECUR. SI SANAT. IN MUNCA, P.CIVILA,P.MEDIULUI SI PSI

9

1

POMPIER

M

 

 

III.

OFICIU CALCUL

 

 

10

1

OPERATOR CALCULATOR

M

 

11

2

OPERATOR CALCULATOR

M

 

12

3

OPERATOR CALCULATOR

M

 

13

4

OPERATOR CALCULATOR

M

 

14

5

OPERATOR CALCULATOR

M

 

 

IV.

BIROU APROVIZIONARE SI LICITATII

 

 

15

1

PRIMITOR/DISTRIBUITOR

M/SC.PROF.

 

 

V.

COMPARTIMENT COMERCIAL

 

 

16

1

OPERATOR CALCULATOR

CALIFICARE

 

17

2

VANZATOR

CALIFICARE

 

18

3

DECORATOR

CALIFICARE

 

 

VI.

SECTIA MECANIZARE

 

 

19

1

SEF COLOANA AUTO

M

 

20

2

IMPIEGAT AUTO

M

 

21

3

PRIMITOR/DISTRIBUITOR

CALIFICARE

 

22

4

PAZNIC

M/G

 

23

5

PAZNIC

M/G

 

 

               ATELIER DE  REPARATII

24

1

MECANIC

CALIFICARE

 

25

2

ELECTRICIAN AUTO

CALIFICARE

 

26

3

LACATUS

CALIFICARE

 

27

4

MECANIC

CALIFICARE

 

28

5

SUDOR

CALIFICARE

 

29

6

TINICHIGIU

CALIFICARE

 

30

7

MECANIC

CALIFICARE

 

31

8

MECANIC

CALIFICARE

 

32

9

STRUNGAR/FREZOR

CALIFICARE

 

33

10

MECANIC

CALIFICARE

 

34

11

MECANIC INTRETINERE

CALIFICARE

 

35

12

MECANIC INTRETINERE

CALIFICARE

 

36

13

MUNCITOR NECALIFICAT

M/G

 

37

14

MUNCITOR NECALIFICAT

M/G

 

                        EXPLOATARE UTILAJE

38

1

MECANIC AUTO

CALIFICARE

 

39

2

MECANIC

CALIFICARE

 

40

3

MECANIC UTILAJE

CALIFICARE

 

41

4

MECANIC UTILAJE

CALIFICARE

 

42

5

MECANIC UTILAJE

CALIFICARE

 

43

6

MECANIC UTILAJE

CALIFICARE

 

44

7

MECANIC UTILAJE

CALIFICARE

 

                        COLOANA AUTO 1

45

1

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

46

2

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

47

3

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

48

4

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

49

5

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

50

6

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

51

7

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

52

8

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

53

9

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

54

10

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

55

11

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

56

12

SOFER DESERVIRE

CALIFICARE

 

57

13

SOFER

CALIFICARE

 

58

14

SOFER

CALIFICARE

 

59

15

SOFER

CALIFICARE

 

60

16

SOFER

CALIFICARE

 

61

17

SOFER

CALIFICARE

 

62

18

SOFER

CALIFICARE

 

63

19

SOFER

CALIFICARE

 

64

20

SOFER

CALIFICARE

 

65

21

SOFER

CALIFICARE

 

66

22

SOFER

CALIFICARE

 

67

23

SOFER

CALIFICARE

 

68

24

SOFER

CALIFICARE

 

69

25

SOFER

CALIFICARE

 

70

26

SOFER

CALIFICARE

 

71

27

SOFER

CALIFICARE

 

72

28

SOFER

CALIFICARE

 

73

29

SOFER

CALIFICARE

 

74

30

SOFER

CALIFICARE

 

75

31

SOFER

CALIFICARE

 

76

32

SOFER

CALIFICARE

 

77

33

SOFER

CALIFICARE

 

78

34

SOFER

CALIFICARE

 

79

35

SOFER

CALIFICARE

 

80

36

SOFER

CALIFICARE

 

81

37

SOFER

CALIFICARE

 

82

38

SOFER

CALIFICARE

 

83

39

SOFER MACARAGIU

CALIFICARE

 

84

40

TRACTORIST

CALIFICARE

 

85

41

TRACTORIST

CALIFICARE

 

86

42

TRACTORIST

CALIFICARE

 

87

43

TRACTORIST

CALIFICARE

 

88

44

TRACTORIST

CALIFICARE

 

89

45

TRACTORIST

CALIFICARE

 

90

46

TRACTORIST

CALIFICARE

 

91

47

TRACTORIST

CALIFICARE

 

92

48

TRACTORIST

CALIFICARE

 

93

49

TRACTORIST

CALIFICARE

 

 

               COLOANA AUTO 2

94

1

SOFER

CALIFICARE

 

95

2

SOFER

CALIFICARE

 

96

3

SOFER

CALIFICARE

 

97

4

SOFER

CALIFICARE

 

98

5

SOFER

CALIFICARE

 

99

6

SOFER

CALIFICARE

 

100

7

SOFER

CALIFICARE

 

101

8

SOFER

CALIFICARE

 

102

9

SOFER

CALIFICARE

 

103

10

SOFER

CALIFICARE

 

104

11

SOFER

CALIFICARE

 

105

12

SOFER

CALIFICARE

 

106

13

SOFER

CALIFICARE

 

107

14

SOFER

CALIFICARE

 

108

15

SOFER

CALIFICARE

 

109

16

SOFER

CALIFICARE

 

110

17

SOFER

CALIFICARE

 

 

               FORMATIA BLOCAT ROTI SI RIDICARI AUTO

111

1

CASIER INCASATOR

M/SC.PROF

 

112

2

CASIER INCASATOR

M/SC.PROF

 

113

3

CASIER INCASATOR

M/SC.PROF

 

114

4

MUNCITOR

CALIFICARE

 

115

5

MUNCITOR

CALIFICARE

 

116

6

MUNCITOR

CALIFICARE

 

117

7

MUNCITOR

CALIFICARE

 

118

8

MUNCITOR

CALIFICARE

 

119

9

MUNCITOR

CALIFICARE

 

120

10

MUNCITOR

CALIFICARE

 

121

11

MUNCITOR

CALIFICARE

 

122

12

MUNCITOR

CALIFICARE

 

123

13

MUNCITOR

CALIFICARE

 

124

14

MUNCITOR

CALIFICARE

 

125

15

MUNCITOR

CALIFICARE

 

126

16

MUNCITOR

CALIFICARE

 

127

17

MUNCITOR

CALIFICARE

 

128

18

MUNCITOR

CALIFICARE

 

129

19

MUNCITOR

CALIFICARE

 

130

20

MUNCITOR

CALIFICARE

 

 

VII.

SECTIA SPATII VERZI

 

 

 

 

CENTRUL I

 

 

131

1

PEISEGIST

CALIFICARE

 

132

2

PEISAGIST

CALIFICARE

 

133

3

PEISAGIST

CALIFICARE

 

134

4

PEISAGIST

CALIFICARE

 

135

5

PEISAGIST

CALIFICARE

 

136

6

PEISAGIST

CALIFICARE

 

137

7

PEISAGIST

CALIFICARE

 

138

8

PEISAGIST

CALIFICARE

 

139

9

PEISAGIST

CALIFICARE

 

140

10

PEISAGIST

CALIFICARE

 

141

11

PEISAGIST

CALIFICARE

 

142

12

PEISAGIST

CALIFICARE

 

143

13

PEISAGIST

CALIFICARE

 

144

14

PEISAGIST

CALIFICARE

 

145

15

PEISAGIST

CALIFICARE

 

146

16

PEISAGIST

CALIFICARE

 

147

17

PEISAGIST

CALIFICARE

 

148

18

PEISAGIST

CALIFICARE

 

149

19

PEISAGIST

CALIFICARE

 

150

20

PEISAGIST

CALIFICARE

 

151

21

PEISAGIST

CALIFICARE

 

152

22

PEISAGIST

CALIFICARE

 

153

23

PEISAGIST

CALIFICARE

 

154

24

PEISAGIST

CALIFICARE

 

155

25

PEISAGIST

CALIFICARE

 

156

26

PEISAGIST

CALIFICARE

 

157

27

PEISAGIST

CALIFICARE

 

158

28

PEISAGIST

CALIFICARE

 

159

29

PEISAGIST

CALIFICARE

 

160

30

PEISAGIST

CALIFICARE

 

161

31

PEISAGIST

CALIFICARE

 

162

32

PEISAGIST

CALIFICARE

 

163

33

PEISAGIST

CALIFICARE

 

164

34

PEISAGIST

CALIFICARE

 

165

35

PEISAGIST

CALIFICARE

 

166

36

FASONATOR

CALIFICARE

 

167

37

FASONATOR

CALIFICARE

 

168

38

FASONATOR

CALIFICARE

 

169

39

FASONATOR

CALIFICARE

 

170

40

FASONATOR

CALIFICARE

 

 

 

CENTRUL II

 

 

171

1

PEISAGIST

CALIFICARE

 

172

2

PEISAGIST

CALIFICARE

 

173

3

PEISAGIST

CALIFICARE

 

174

4

PEISAGIST

CALIFICARE

 

175

5

PEISAGIST

CALIFICARE

 

176

6

PEISAGIST

CALIFICARE

 

177

7

PEISAGIST

CALIFICARE

 

178

8

PEISAGIST

CALIFICARE

 

179

9

PEISAGIST

CALIFICARE

 

180

10

PEISAGIST

CALIFICARE

 

181

11

PEISAGIST

CALIFICARE

 

182

12

PEISAGIST

CALIFICARE

 

183

13

PEISAGIST

CALIFICARE

 

184

14

PEISAGIST

CALIFICARE

 

185

15

PEISAGIST

CALIFICARE

 

186

16

PEISAGIST

CALIFICARE

 

187

17

PEISAGIST

CALIFICARE

 

188

18

PEISAGIST

CALIFICARE

 

189

19

PEISAGIST

CALIFICARE

 

190

20

PEISAGIST

CALIFICARE

 

191

21

PEISAGIST

CALIFICARE

 

192

22

PEISAGIST

CALIFICARE

 

193

23

PEISAGIST

CALIFICARE

 

194

24

PEISAGIST

CALIFICARE

 

195

25

PEISAGIST

CALIFICARE

 

196

26

PEISAGIST

CALIFICARE

 

197

27

PEISAGIST

CALIFICARE

 

198

28

PEISAGIST

CALIFICARE

 

199

29

PEISAGIST

CALIFICARE

 

200

30

PEISAGIST

CALIFICARE

 

201

31

PEISAGIST

CALIFICARE

 

202

32

PEISAGIST

CALIFICARE

 

203

33

PEISAGIST

CALIFICARE

 

204

34

PEISAGIST

CALIFICARE

 

205

35

PEISAGIST

CALIFICARE

 

206

36

FASONATOR

CALIFICARE

 

207

37

FASONATOR

CALIFICARE

 

208

38

FASONATOR

CALIFICARE

 

209

39

FASONATOR

CALIFICARE

 

210

40

FASONATOR

CALIFICARE

 

 

 

CENTRUL III

 

 

211

1

INSTALATOR

CALIFICARE

 

212

2

PEISAGIST

CALIFICARE

 

213

3

PEISAGIST

CALIFICARE

 

214

4

PEISAGIST

CALIFICARE

 

215

5

PEISAGIST

CALIFICARE

 

216

6

PEISAGIST

CALIFICARE

 

217

7

PEISAGIST

CALIFICARE

 

218

8

PEISAGIST

CALIFICARE

 

219

9

PEISAGIST

CALIFICARE

 

220

10

PEISAGIST

CALIFICARE

 

221

11

PEISAGIST

CALIFICARE

 

222

12

PEISAGIST

CALIFICARE

 

223

13

PEISAGIST

CALIFICARE

 

224

14

PEISAGIST

CALIFICARE

 

225

15

PEISAGIST

CALIFICARE

 

226

16

PEISAGIST

CALIFICARE

 

227

17

PEISAGIST

CALIFICARE

 

228

18

PEISAGIST

CALIFICARE

 

229

19

PEISAGIST

CALIFICARE

 

230

20

PEISAGIST

CALIFICARE

 

231

21

PEISAGIST

CALIFICARE

 

232

22

PEISAGIST

CALIFICARE

 

233

23

PEISAGIST

CALIFICARE

 

234

24

PEISAGIST

CALIFICARE

 

235

25

PEISAGIST

CALIFICARE

 

236

26

PEISAGIST

CALIFICARE

 

237

27

PEISAGIST

CALIFICARE

 

238

28

PEISAGIST

CALIFICARE

 

239

29

PEISAGIST

CALIFICARE

 

240

30

PEISAGIST

CALIFICARE

 

241

31

PEISAGIST

CALIFICARE

 

242

32

PEISAGIST

CALIFICARE

 

243

33

PEISAGIST

CALIFICARE

 

244

34

PEISAGIST

CALIFICARE

 

245

35

FASONATOR

CALIFICARE

 

246

36

FASONATOR

CALIFICARE

 

247

37

FASONATOR

CALIFICARE

 

248

38

FASONATOR

CALIFICARE

 

249

39

FASONATOR

CALIFICARE

 

250

40

FASONATOR

CALIFICARE

 

 

 

CENTRUL  IV

 

 

251

1

PEISAGIST

CALIFICARE

 

252

2

PEISAGIST

CALIFICARE

 

253

3

PEISAGIST

CALIFICARE

 

254

4

PEISAGIST

CALIFICARE

 

255

5

PEISAGIST

CALIFICARE

 

256

6

PEISAGIST

CALIFICARE

 

257

7

PEISAGIST

CALIFICARE

 

258

8

PEISAGIST

CALIFICARE

 

259

9

PEISAGIST

CALIFICARE

 

260

10

PEISAGIST

CALIFICARE

 

261

11

PEISAGIST

CALIFICARE

 

262

12

PEISAGIST

CALIFICARE

 

263

13

PEISAGIST

CALIFICARE

 

264

14

PEISAGIST

CALIFICARE

 

265

15

PEISAGIST

CALIFICARE

 

266

16

PEISAGIST

CALIFICARE

 

267

17

PEISAGIST

CALIFICARE

 

268

18

PEISAGIST

CALIFICARE

 

269

19

PEISAGIST

CALIFICARE

 

270

20

PEISAGIST

CALIFICARE

 

271

21

PEISAGIST

CALIFICARE

 

272

22

PEISAGIST

CALIFICARE

 

273

23

PEISAGIST

CALIFICARE

 

274

24

PEISAGIST

CALIFICARE

 

275

25

PEISAGIST

CALIFICARE

 

276

26

PEISAGIST

CALIFICARE

 

277

27

PEISAGIST

CALIFICARE

 

278

28

PEISAGIST

CALIFICARE

 

279

29

PEISAGIST

CALIFICARE

 

280

30

PEISAGIST

CALIFICARE

 

281

31

PEISAGIST

CALIFICARE

 

282

32

PEISAGIST

CALIFICARE

 

283

33

PEISAGIST

CALIFICARE

 

284

34

PEISAGIST

CALIFICARE

 

285

35

PEISAGIST

CALIFICARE

 

286

36

FASONATOR

CALIFICARE

 

287

37

FASONATOR

CALIFICARE

 

288

38

FASONATOR

CALIFICARE

 

289

39

FASONATOR

CALIFICARE

 

290

40

FASONATOR

CALIFICARE

 

 

 

CENTRUL V

 

 

291

1

PEISAGIST

CALIFICARE

 

292

2

PEISAGIST

CALIFICARE

 

293

3

PEISAGIST

CALIFICARE

 

294

4

PEISAGIST

CALIFICARE

 

295

5

PEISAGIST

CALIFICARE

 

296

6

PEISAGIST

CALIFICARE

 

297

7

PEISAGIST

CALIFICARE

 

298

8

PEISAGIST

CALIFICARE

 

299

9

PEISAGIST

CALIFICARE

 

300

10

PEISAGIST

CALIFICARE

 

301

11

PEISAGIST

CALIFICARE

 

302

12

PEISAGIST

CALIFICARE

 

303

13

PEISAGIST

CALIFICARE

 

304

14

PEISAGIST

CALIFICARE

 

305

15

PEISAGIST

CALIFICARE

 

306

16

FASONATOR

CALIFICARE

 

307

17

FASONATOR

CALIFICARE

 

308

18