• Hotărârea 531/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă
 • Hotărârea 530/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008
 • Hotărârea 529/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008
 • Hotărârea 528/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOS.NATIONALA NR.180-182 intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale si apartamente pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 527/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.MOARA DE FOC NR.33 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 526/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici petnru realizarea investiţiei “Reabilitare reţele apă şi canalizare în Parcul Expoziţiei Iaşi “
 • Hotărârea 525/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea şi exploatarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi a W.C. -ului public din Grădina Copou
 • Hotărârea 524/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri până la data de 01 octombrie 2008 în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 523/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către asociaţii şi fundaţii
 • Hotărârea 522/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 15.12.2008
 • Hotărârea 521/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 13.11.2008
 • Hotărârea 520/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor imobile
 • Hotărârea 519/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 518/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 517/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului din str. Mihai Vodă Viteazul nr. 3 şi darea acestuia în administrare către Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
 • Hotărârea 516/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea demolării unei clădiri - atelier din incinta Liceului de Informatică ˝Grigore Moisil˝ situat în Iaşi str. P. Andrei nr. 9
 • Hotărârea 515/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară a terenului situat în stradela Sf. Andrei nr. 5
 • Hotărârea 514/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii unor locuinte nationalizate catre actualii chiriasi
 • Hotărârea 513/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului “Consilierea şi sprijin pentru copii cu dizabilităţi şi familiile lor”
 • Hotărârea 512/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu de întreţinere în baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidenţial “Sf. Cuv. Parascheva”
 • Hotărârea 511/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu de întreţinere în baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidenţial “Cămin Bătrâni Sf. Imp. Constantin şi Elena”
 • Hotărârea 510/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării “Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi droguri” si a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect
 • Hotărârea 509/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de avizare si a studiului de fezabilitate pentru proiectul Extinderea prin mansardare si consolidarea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva” - Zona Copou Iasi
 • Hotărârea 508/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului Centrul de servicii integrate pentru victimele violentei in familie
 • Hotărârea 507/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantării a cheltuielilor de TVA si a sustenabilitătii pe o perioadă de 36 de luni pentru proiectul Phare/2006/018-147.04.02.03.02.01.111 “Serviciul public de îngrijire social-medicală si paleativă la domiciliu”
 • Hotărârea 506/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Canalizare menajeră blocuri locuinţe Şoseaua Bucium nr.74”
 • Hotărârea 505/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă”
 • Hotărârea 504/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare imobil str. Canta nr. 60 B”
 • Hotărârea 503/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007
 • Hotărârea 502/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de inlesniri la plata conform Legii nr. 190/2004 cu modificarile si completarile ulterioare pentru SC VINIFRUCT COPOU S.A. IASI
 • Hotărârea 501/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN ZONA BUCIUM T137 P1(4931/2/4) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte garaj si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 500/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan mun. Iaşi str. Eternitate nr. 76 intocmit in vederea construirii unui CENTRU DE AFACERI AXA pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 499/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BD.PROF.D.MANGERON NR.71A Intocmit in vederea construirii sediului rectoratului Universitatii Tehnice ťGh.Asachi ťIasi
 • Hotărârea 498/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT T111 intocmit in vederea construirii unui cartier de locuinte individuale si colective pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice
 • Hotărârea 497/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA BUCIUM NR.93 Intocmit pentru extinderea,supraetajarea si transformarea functionala a unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 496/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan mun. Iaşi Str. Moşu nr. 4 Str. Mihai Vodă Viteazu nr. 4 si Str. Mihai Vodă Viteazu nr. 6A intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 495/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T27 P1/2(1139/15/2) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 494/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal sos. Bucium T145 P 1/2(5498/2 5499/1/1)/2 Pd1(5499/1) Pd 1/1(5500/1/3/1) Pd 1/2(5500/1/3/2) Pd 1/3(5500/1/3/3) intocmit in vederea construirii unei pensiuni agroturistice şi locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 493/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu intravilan munc. Iaşi str. Bucur 19 intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată
 • Hotărârea 492/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan munc. Iaşi str. Vasile Lupu nr. 51A intocmit in vederea demolarii imobilului existent si construire locuinţă pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 491/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal zona Bucium T144 LOT I P 1/1/4(5401/1/4 LOT II P1/1/4(5401/1/1/4) intocmit in vederea construirii a doua locuinţe pe teren aflat in proprietate privată
 • Hotărârea 490/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 P1(6282/16/1) 1(6282/16/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 489/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CARTIERUL REGELE FERDINAND I-BUCIUM T 164 166 167 168 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 488/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T161 P1(6524/4) intocmit in vederea rectificarii PUZ aprobat cu HCL nr.592/10.11.2003 si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 487/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. PLOPII FARA SOT S.C.34 P1/1(898/1/1/1) Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 486/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR F.N. Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 485/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.NICOLINA NR.145 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 484/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PANTELIMON NR.23 Intocmit in vederea etajarii si manrasdarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 483/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION NECULCE NR.51 Intocmit in vederea supraetajarii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 482/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA GEORGE TOPARCEANU NR.11A Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 481/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T173 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 480/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DUDESCU NR.8 Intocmit in vederea construirii a doua imobile cuplate cu functiuni de spatiu comercial si locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 479/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T64 P1(2498/3/1) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 478/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR NR.11 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 477/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T49 P1/1(1886/8/1) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 476/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T144 NUMAR CADASTRAL 13334 SI 13338 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 475/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR.54 Intocmit in vederea construirii unui complex comercial Kaufland-Mr.Bricolage pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 474/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.120 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri si atelier pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 473/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PIATA TATARASI SUD intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 472/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ROADELOR NR.4 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice si pe teren aflat in folosinta-intrare in legalitate
 • Hotărârea 471/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BALTAGULUI NR.10 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 470/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA BALTI NR.3 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 469/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BRADETULUI NR.42 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si unui garaj (intrare in legalitate)pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 468/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.AUREL VLAICU NR.54 Intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 467/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TROTUS F.N. Intocmit pentru construire spital de zi si policlinica pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 466/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Programului de Gestionare a Calităţii Aerului în aglomerarea Iaşi
 • Hotărârea 465/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării postului de corector I (S) în tehnoredactor I (S) la Editura Junimea Iaşi
 • Hotărârea 464/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de scoatere la licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrat de Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi
 • Hotărârea 463/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reconfigurarea şi actualizarea situaţiei juridice a terenului aferent proiectului Palas
 • Hotărârea 462/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea unui spaţiu pentru depozitarea materialelor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă la subsolul clădirii situate în şos. Naţională nr. 43 respectiv spaţiul S1 să fie alocat Biroului Protecţie Civilă şi spaţiul S2 să fie alocat Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi conform planşei anexă
 • Hotărârea 461/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 2 80 mp situat în Iaşi – la intersecţia străzilor Manta Roşie şi Cazangiilor precum şi privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv Asociaţiei Frăţia Ortodoxă Romînă în vederea amplasării unei troiţe
 • Hotărârea 460/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 13 85 mp situat în Iaşi - Str. Silvestru nr.1 la parterul blocului L 2 precum şi privind concesionarea directă a terenului respectiv către Stoica Aneta Persoană Fizică în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 459/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 47 16 mp situat în Iaşi - str. Sf. Lazăr nr.36 şi a terenului în suprafaţă de 651 98 mp situat în str. Păcurari nr.190 proprietatea municipiului Iaşi de pe S.C. MV PROPERTIES S.R.L. pe S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L..
 • Hotărârea 458/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 14 80 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr. 7 bloc I-5 sc.B parter cât şi privind concesionarea directă a terenului respectiv către dl. Mitocaru Florin în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 457/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 63/01.09.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. RODIPET S.A. Bucureşti.
 • Hotărârea 456/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 78 mp situat în Iaşi - Str. Egalităţii nr.19 bloc 815 sc.B parter apt.2 cât şi privind concesionarea directă a terenului respectiv către Rotaru Constantin şi Rotaru Valentina în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 455/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 10 mp proprietatea municipiului Iaşi situat în Iaşi - Bld. Independenţei lângă Biserica Mitocul Maicilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din Judeţul Iaşi în vederea amplasării unui monument închinat victimelor regimului comunist.
 • Hotărârea 454/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2008
 • Hotărârea 453/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008 Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 decembrie 2008
 • Hotărârea 452/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008
 • Hotărârea 451/2008 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea preturilor locale pentru producerea transportul distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici in Municipiul Iasi
 • Hotărârea 450/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Plan-ului “Crearea si dezvoltarea Zonei turistice Ciric” si realizarea proiectului “Zona de agrement Ciric”
 • Hotărârea 449/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 241 1842 ha situat în Iaşi - Pădurea Ciric conform planului cadastral anexat
 • Hotărârea 448/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului ARCHIMEDES -Achieving Real CHange with Innovative transport MEasures Demonstrating Energy Savings pe Programul FP7 - SST.2007.3.4.1 and ENERGY.2007.8.5
 • Hotărârea 447/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea fondurilor pentru consolidare şi reparaţii capitale la imobilul situat în str. Cuza-Vodă nr.53 aflat în folosinţă gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
 • Hotărârea 446/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008
 • Hotărârea 445/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare Înaltpreasfinţitului Teofan Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei
 • Hotărârea 444/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri de dezvoltare si stabilizare a pietii de energie termica in Municipiul Iasi pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 -căldură si confort”
 • Hotărârea 443/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Restaurare consolidare mansardare imobil str. Sf.Sava nr.19” şi includrea în lista de investiţii
 • Hotărârea 442/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008
 • Hotărârea 441/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Asociaţiei S.T.E.P. in Tourism
 • Hotărârea 440/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CARTIER APARATORII PATRIEI T189 P1(381) 1(407) 1(433) 1(459) 1(485) 1(622/530) 1(622/556) 1(622/582) 1(622/508) Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 439/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată din administrarea Consiliului Local Iaşi în administrarea Consiliilor Locale ale Comunelor Drăguşeni Răducăneni Ion Neculce Ciurea Comarna Şipote Ciorteşti Dagîţa Andrieşeni Lungani Romaneşti Holboca Vînători Gropniţa Prisăcani Costeşti Miroslava Fântânele a sirenelor electrice dezafectate.
 • Hotărârea 438/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unui imobil şi aprobarea casării acestuia
 • Hotărârea 437/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 157/31.03.2008 privind Programul municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi aprobarea Procedurii de ordonare a solicitanţilor
 • Hotărârea 436/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului Campanie de informare pentru prevenirea institutionalizarii batranilor si de constientizare a populatiei privind importanta sprijinului din partea familiei
 • Hotărârea 435/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind ratificarea actului nr. 65611/01.08.2008 denumit: “Confirmarea notificării cesiunii sub condiţie suspensivă” şi a actului nr. 2053/25.07.2008 denumit: “Confirmarea cesiunii de creanţă sub condiţie”
 • Hotărârea 434/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.155/25.04.2007 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormantare
 • Hotărârea 433/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.528/27.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-str. Octav Mayer nr. 5 intocmit in vederea construirii hala de depozitare si birouri pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 432/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA CETATUII NR.9 intocmit in vederea etajarii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 431/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR.8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 430/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA IONEL TEODOREANU NR.10 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 429/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI T31 P(17/1-17/4)/3(1372/5/1-1372/5/4) (17/1-17/4)/2(1372/5/1-1372/5/4) 17/2(1372/5/2) 18/2(1372/6/2) 18/3(1372/6/3) 17/5(1372/5/5) 18/1(1372/6/1) 17/3(1372/5/3) Intocmit in vederea construirii de locuinte individualepe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 428/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE URECHE NR.7 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 427/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU f.n. S.C.8 P1(2824/1) P1(2823/1) P1(478/5) intocmit in vederea supraetajarii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 426/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA TUDOR NECULAI T66 P1(3434/1) 1(3427/5/2/1) Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 425/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T171 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 424/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BD.CHIMIEI T10 P1/1(4021/2) 2(4021/1) Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma birouri ateliere de productie pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 423/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.POITIERS NR.50J Intocmit in vederea construirii de spatii comerciale birouri spatii de depozitare si parcare auto pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 422/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE URECHE NR.43 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 421/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE LUPU NR.31 Intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 420/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PAVLOV NR.10 Intocmit in vederea extinderii unei locuinte cu bucatarie si garaj pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 419/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FINTINILOR NR.6A 8A intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 418/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR.1A intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 417/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/1(7648/1/1) 1/2(7648/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 416/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T173 P1/1(7493/1/1/1) 1/2(7493/1/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 415/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T137 P1/2(4961/1/1/1/2) intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 414/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA T49 P1/1/1/1/2(1884/1/1/1/1/1/2) Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 413/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-VOINESTI T46 P1/1(1825/5/1/1) 1/2(1825/5/1/2) Intocmit in vederea construirii a doua locuinte dotari aferente si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 412/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T201 P1(1865/3/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte si unui spatiu comercial pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 411/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T162 P1(6553/1/1) 1(6553/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 410/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ZIMBRULUI NR.5B Intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 409/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T162 P1(6551/1/2) si parcela cu nr.cadastral 14333/2 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 408/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AVIATIEI NR.25 Intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 407/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA PLOPII FARA SOT NR.16A P1/1(4950/1/4/1) 1/2(4950/1/4/2) intocmit in vederea modificarii unei locuinte existente-mansardare si extindere construire garaj foisor si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 406/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA SARARIE NR.48 Intocmit in vederea etajarii si mansardarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 405/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR.52 Intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 404/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA GALATA,T54,P1(2215/14/2),1(2215/14/1),intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte,beci,foisor,fantana si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 403/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Comunitară Iaşi pentru anul 2009
 • Hotărârea 402/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrari şi a stadiului fizic de execuţie a lucrărilor de construcţii locuinţe sociale şi de necesitate
 • Hotărârea 401/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 176/21.04.2008 (privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 00 mp situat în Iaşi - Str. Roman Vodă nr.18 bl. A6 parter apt.2 precum şi concesionarea directă către S.C. ELEVAS-MARION S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent)
 • Hotărârea 400/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 211/30.05.2007 (privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 5 87 mp situat în Iaşi - Şos. Arcu nr.32 bl.Z10 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către Păduraru Gheorghe şi Păduraru Verginia în vederea extinderii spaţiului existent)
 • Hotărârea 399/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 212/30.05.2007 (privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 39 87 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr.16A parter (Anexă Cotnari) precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. GRAPHLIGHT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent)
 • Hotărârea 398/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 217/30.05.2007 (privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 71 00 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr.20 bloc T2 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către SOCIETATEA COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ (SCM) GRAD 1 “ PROD ARTIZ COM” în vederea extinderii spaţiului existent)
 • Hotărârea 397/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 158 mp situat în Iaşi Şos. Iaşi - Voineşti nr. 15 precum şi punerea acestui teren la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în vederea punerii în posesie a numiţilor Dănilă M. Mitiu şi Ţepordei Maria conform Sentinţei Civile nr. 1289/2006.
 • Hotărârea 396/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008
 • Hotărârea 395/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea infiintării unui Consiliu redactional pentru “ Curierul de Iasi “ Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 2 octombrie 2008
 • Hotărârea 394/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amenajarea pe ambele maluri ale râului Bahlui a aproximativ 12.000 locuri de parcare
 • Hotărârea 393/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Iasi
 • Hotărârea 392/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prin care se ia act de incetarea mandatului de Viceprimar a doamnei CAMELIA GAVRILA
 • Hotărârea 391/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă
 • Hotărârea 390/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului cadru al contractului de vînzare cumpărare cu plata in rate/integrala în vederea aplicării OUG 68/2008 privind vînzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 389/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului in afara bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 388/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008
 • Hotărârea 387/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2008
 • Hotărârea 386/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din H.C.L 265 din 28 iulie 2006 (infiinţarea Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul legii nr .341/2004)
 • Hotărârea 385/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea doamnei viceprimar Gavrilă Camelia în Comisia locală de fond funciar
 • Hotărârea 384/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “SF.Spiridon” Iaşi
 • Hotărârea 383/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de modificare a H.C.L. nr. 55/17 ianuarie 2005 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Iasi care sa faca parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica
 • Hotărârea 382/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile
 • Hotărârea 381/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 380/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea suprafeţei de teren atribuită Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” prin H.C.L. 111/19 martie 2007
 • Hotărârea 379/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Policlinica cu Plată
 • Hotărârea 378/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ZUGRAVI NR.22B intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de spatiu comercial cabinete medicale si locuinte prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 377/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIURCHI NR.21 pentru extinderea etajarea si amenajarea unei pensiuni in imobil existent pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 376/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AURORA NR.32 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 375/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ETERNITATE NR.39 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 374/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/1(7652/1/1/1) 1/2/1(7652/1/1/2/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 373/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA BUCIUM NR.31A Intocmit in vederea construirii unei locuinte,functiuni comerciale si servicii ,demolare cladire existenta pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 372/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA IPSILANTI NR.6 intocmit in vederea demolarii unei constructii existente si construirii unui spatiu comercial pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 371/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T163 P2/6(6652/1/2/6) 1/1(6648/3/3/1) 2/1(6652/1/2/1) 2/4(6652/1/2/4) 1/1(6648/3/3/1) 2/1(6652/1/2/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica si juridica
 • Hotărârea 370/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 P1(6293/5) 1(6294/5) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte individuale si anexe pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 369/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T137 P1/13(4977/2/1/13) 1/15(4977/2/1/15) intocmit in vederea construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 368/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA SADOVEANU NR.10 intocmit in vederea amenajarii unei baze hipice pe teren concesionat
 • Hotărârea 367/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA MUNTENI NR.2 Intocmit in vederea construirii unei locuinte S+P+2 E+M cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 366/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 P1(7253/3/2/2) 1(7253/1/2/1) 1(7253/1/2/2) 1(7253/1/2/3) 2(7253/2/1) 3(7253/3/2/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 365/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.47/31.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI-ZONA REZIDENTIALA VISANI Tarlaua 176 intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata
 • Hotărârea 364/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.476/29.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI-ZONA BUCIUM CVARTAL 145 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan si construirii de locuinte individuale si imprejmuiri la terenurile aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 363/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ROADELOR NR.8 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 362/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T177 P1(7680/3/4) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 361/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/2(7626/3/1/2/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 360/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR.52 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 359/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 P1/2(7253/1/2/2/2) 1/3/2(7253/1/2/2/3/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 358/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BARNOVA NR.15 intocmit in vederea extinderii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 357/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.14 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 356/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T148 P1/1/1(5946/1/1/1) 1/1/2/1(5946/1/1/2/1) 2/1(5948/1/1) 2/2/1(5948/1/2/1) 3/1(5945/1/1) 2/4(5948/1/4) intocmit in vederea construirii unei pensiuni turistice pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 355/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P1(6466/37/1) 1(6466/37/2) 1(6466/36/2) 1(6466/36/3) 2(6466/37/3) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 354/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ROMANA NR.33 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 353/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI ESPLANADA SUD-OANCEA STR.OANCEA NR.20 intocmit in vederea construirii unor blocuri imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 352/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ROSCANI NR.2 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si birouri pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 351/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea externalizarii serviciului de producere distributie si furnizare a energiei termice in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi
 • Hotărârea 350/2008 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea externalizarii serviciului de producere distributie si furnizare a agentului termic produs in punctul termic ce apartine Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iaşi
 • Hotărârea 349/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a mandatului de administrator al S.C. Tehnopolis S.R.L
 • Hotărârea 348/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programul “TOWN TWINNING ”cu finantare europeana cu proiectul “NEXT- New sinergies to exchange best practices on sustainable tourism development ” (" Noile sinergii pentru schimbul de bune practici in dezvoltarea turismului sustenabil”)
 • Hotărârea 347/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului Oficiul de resurse pentru cooperare economica transfrontaliera Programul PHARE CBC 2006 - Prioritatea 2 - Acţiuni People to people
 • Hotărârea 346/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalitatii ieşene la programul de vecinătate PHARE CBC 2006 cu proiectul DESCRIPTIO MOLDAVIAE
 • Hotărârea 345/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “DIFAIN CSA - Diminuarea iniţială a fenomenelor actuale întâmpinate în nesupravegherea copiilor singuri acasă” Programul de Vecinătate România-Moldova 2004-2006
 • Hotărârea 344/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi pentru anul 2008
 • Hotărârea 343/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008
 • Hotărârea 342/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului Extinderea prin mansardare si consolidarea Caminului de Pensionari ,Sf. Cuvioasa Parascheva” - Zona Copou Iasi.
 • Hotărârea 341/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către D.S.P.M. a terenului în suprafaţă de 180 mp din domeniul public al municipiului Iaşi aflat în str. Aurora pentru realizarea investiţiei “Amenajare clădire Centrul 1 -Spatii Verzi Parcul Copou Iaşi”
 • Hotărârea 340/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în imobilul din Şos.Rediu Tătar nr.8A bl.482D tr.3 către Poliţia Municipiului Iaşi Secţia a II-a Poliţie Compartimentul Poliţie de Proximitate
 • Hotărârea 339/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi
 • Hotărârea 338/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind infiintarea unui post de casier - personal contractual în cadrul Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi
 • Hotărârea 337/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 69/11.02.2008 şi a H.C.L. nr. 143/31.03.2008
 • Hotărârea 336/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate in administrarea S.C. ”CET IASI” S.A. trecerea acestora din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi precum şi valorificarea acestora prin procedura de vânzare ( conform HCL 556/2003 S.C.TERMOGAZ S.A. a fuzionat prin absorbţie cu S.C. ”CET IAŞI” S.A.) cuprinse în Anexă
 • Hotărârea 335/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 pct. III lit. a) si a Anexei 2 pct. III lit. a) din H.C.L. nr. 172/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009
 • Hotărârea 334/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 126 36 mp situate în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.5 precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. “PROEXIN” S.R.L.
 • Hotărârea 333/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 235/26.05.2008
 • Hotărârea 332/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 25 50 mp situat în Iaşi - Str. Maşinii nr.2 bl.Terom sc.C parter de pe S.C. SCALINI S.R.L. pe MARELE ADRIAN
 • Hotărârea 331/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 10 25 mp respectiv cotă parte indiviză de 25% din terenul în suprafaţă totală de 41 mp situat în Iaşi - str. Golia nr.1 de pe Maftei Tincuţa pe S.C. RUSCOM S.R.L. precum şi modificarea contractului de concesiune nr. 2/27.02.2008
 • Hotărârea 330/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 36 12 mp situat în Iaşi - Str. Clopotari nr.19-21 bloc 607 parter precum şi concesionarea directă către S.C MOLDO - ZINC S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
 • Hotărârea 329/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7 72 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.55 bl. 548 parter precum şi concesionarea directă către S.C. CIP TRADING S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 328/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 6 60 mp situat în Iaşi - Str. Bucium nr. 4 bloc 110 sc.A parter precum şi concesionarea directă către S.C. ANDREI 2003 S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 327/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L 511/ 27decembrie 2007
 • Hotărârea 326/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare staţie de preepurare a Spitalului Clinic de Recuperare”
 • Hotărârea 325/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 105/31 martie 2008
 • Hotărârea 324/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aderarea Municipiului Iaşi ca membru activ la “Asociaţia Regionala a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS”
 • Hotărârea 323/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 39.000 lei pentru Asociaţia Pro Ruralis în scopul susţinerii a 15 burse pentru elevi proveniţi din medii defavorizate
 • Hotărârea 322/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BD.C.A.ROSETTI NR. 23-25 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 321/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P 1(7629/1/2) 2(7636/2/1) 3(7636/4/1) 4(7636/1/1) 5(7634/1) 6(7636/3/1) 1(7629/2) 2(7629/5) 3(7629/3) 4(7629/6) 5(7629/4) 6(7631/1) 1/5(76291/2/5) 1/1/1(7625/3/1/1/1) 2/8(7629/5/8) 4/1(7629/6/1) 2/7(7629/5/7) 1/1/1(7629/2/1/1) 6(7631/1) 2/1/2(7629/5/1/2) 5(7629/4) 6(7631/1) 1/14(7629/2/14) 6(7631/1) 1/5(7629/2/5) 6(7631/1) 5(7629/4) 1/3(7629/2/3) 6(7631/1) 1/6(7629/2/6) (1/2-1/3-1/4)/1(7625/3/1/2-7625/3/1/3-7625/3/1/4) 1/1/2(7625/3/1/1/2) 1/4(7629/2/4) 1/6(7629/2/6) 6(7631/1) 1/2(7629/2/2/1) 1/6(7629/2/6) 6(7631/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 320/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.DAMBOVITEI NR.6 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 319/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2008
 • Hotărârea 318/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 317/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 2008
 • Hotărârea 316/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T135 adiacent cartierului I.C.BRATIANU intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan si extinderii cartierului I.C.Bratianu cu functiuni de locuinte individuale si colective si dotari pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 315/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării pe raza Municipiului Iaşi a pieţelor volante (“pieţe ţărăneşti”)
 • Hotărârea 314/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de respingere a proiectului de hotărâre privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 313/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor locale si a preturilor locale pentru producerea transportul distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie si agenti economici in Municipiul Iasi
 • Hotărârea 312/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PODUL INALT NR.10 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 311/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA VOINESTI NR.15 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare anexe gospodaresti pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 310/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BRATES NR.11A intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de spatiu comercial si locuinta de serviciu pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 309/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. IASI-TOMESTI T127 întocmit in vederea construirii unui sediu de firma si depozit pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 308/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GARABET IBRAILEANU NR.2 intocmit in vederea construirii obiectivului 4-kinetoterapie desfiintare constructie existenta pe teren proprietate
 • Hotărârea 307/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T137 P1(5014/1/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 306/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T163 P4/6(6625/1/1/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 305/2008 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PAUN NR.10A intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 304/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P1/4/1(6430/3/4/1) 1/4/3(6430/3/4/3) 1/4/4(6430/3/4/4) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 303/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T153 P1/1/1/1/1/2(6302/1/1/1/1/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 302/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA M. KOGALNICEANU NR.12A întocmit in vederea supraetajarii unei locuinte existente pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 301/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD. NICOLAE IORGA NR. 25 intocmit in vederea amenajarii interioare si mansardarii unui imobil de birouri existent pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 300/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI FUNDAC SOCOLA NR.9 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unor dotari loisir si hobby pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 299/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PINULUI NR.8 întocmit in vederea demolarii unor constructii si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoană fizică
 • Hotărârea 298/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA PACURARI NR.130A SI 130C întocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren aflat in proprietate privata persoană juridică
 • Hotărârea 297/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE URECHE NR.11 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 296/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SPINTI NR.3 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructii existente pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 295/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 P(1/2)-(1-1)/2)(6466/31/1/2-6466/31/2-6466/31/3) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 294/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA DANCU T122 P1(4533/1/2) întocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica schimbarii destinatiei in spatii comerciale si prestari servicii
 • Hotărârea 293/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PANTELIMON HALIPA (FOSTA TROTUS) F.N. intocmit in vederea construirii unui magazin de prezentare “Romstal” pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 292/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR.12A întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 291/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T166 P1/3(6897/3/1/3) 1/6(6897/3/1/6) 1/4(6897/3/1/4) 2/5(655/5) întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si imprejmuire teren aflat in proprietate privataăpersoane fizice
 • Hotărârea 290/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI NR.1A întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizică
 • Hotărârea 289/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AUREL VLAICU NR.87 întocmit in vederea construirii de hale industriale si sediu de firma pe teren aflat in proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 288/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR.PAULESCU NR.22 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizică
 • Hotărârea 287/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR.4 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 286/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul Popovici Maria
 • Hotărârea 285/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul Chiran Anica
 • Hotărârea 284/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei spaţiilor şi terenurilor care urmează a fi vândute în conformitate cu O.U.G. nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 283/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare străzi în Municipiul Iaşi - Etapa II
 • Hotărârea 282/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prin care se ia act de încetarea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. TERMOSERVICE S.A Iaşi a domnilor: Chiruţă Ciprian şi Cozmanciuc Corneliu- Mugurel
 • Hotărârea 281/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexelor 4.1.2 si 4.2 din H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008
 • Hotărârea 280/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea şi completarea anexelor 4.1.2 şi 4.2 din H.C.L. nr. 198 / 30.05.2007
 • Hotărârea 279/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii temporare în administrarea I.S.J. Iaşi a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 278/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.1 din H.C.L.nr. 272/2008 ( Comisia de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii)
 • Hotărârea 277/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 271/2008 (Comisa de analiză şi evaluare a proiectelor de asociere şi parteneriat în domeniile cultural sportiv educativ şi recreativ)
 • Hotărârea 276/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.1 din H.C.L. nr. 270/2008 (comisia de evaluare a proiectelor ONG-urilor )
 • Hotărârea 275/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr. 269/2008 ( comisiile specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat )
 • Hotărârea 274/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 268/2008 ( organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi)
 • Hotărârea 273/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 109/2007 în sensul înlocuirii domnului Romeo Olteanu cu domnul Constantin Neculau
 • Hotărârea 272/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr. 465/2005 a Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii
 • Hotărârea 271/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 153/2008 (Comisa de analiză şi evaluare a proiectelor de asociere şi parteneriat în domeniile cultural sportiv educativ şi recreativ)
 • Hotărârea 270/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L 179/2005
 • Hotărârea 269/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
 • Hotărârea 268/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 267/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarilor
 • Hotărârea 266/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 265/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea consiliului local ca legal constituit
 • Hotărârea 264/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor locali
 • Hotărârea 263/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 262/2008 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind modificarea ANEXEI nr. 12 b din HCL nr. 198/30.05.2007 şi ANEXEI nr.12 din HCL nr. 172/21.04.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
 • Hotărârea 261/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BARNOVA F.N. NUMAR CADASTRAL 18140 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 260/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 259/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L nr. 156 / 31 martie 2008
 • Hotărârea 258/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.CALEA CHISINAULUI NR.17 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte birouri si spatii comerciale pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 257/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T176 P1/1(7652/1/1/1)-1/10(7652/1/1/10) 2/6/1/2(7650//1/6/1/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 256/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AEROPORTULUI F.N. intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 255/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASCAUTEANU NR.20 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 254/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.PACURARI NR.28 BIS intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 253/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “RK Podul de Piatră (vechi)”
 • Hotărârea 252/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 251/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR.VICOL NR.10 intocmit in vederea construirii unui pavilion multifunctional-Corp D-si alte facilitati in incinta Penitenciarului Iasi
 • Hotărârea 250/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul fără plată a unor mijloace fixe de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 249/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală
 • Hotărârea 248/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI
 • Hotărârea 247/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru FUNDATIA PRO WOMEN
 • Hotărârea 246/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT T100/1 P2(4141/2) T101/1 P1(4111/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 245/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI T34 P1(1636/1) T34 P1(1622/4/1/1) P2(1637/4/2/1) P3(1637/4/2/2) SOS.PACURARI NR.134A SOS.PACURARI NR.138 intocmit in vederea construirii unui centru de sprijinire si dezvoltare a afacerilor showroom si service auto imprejmuire si racorduri la utilitati pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 244/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea proiectului “Captivi in lumi paralele” de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 243/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare socială C.A. Rosetti Iaşi” potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
 • Hotărârea 242/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectului Centrul de servicii integrate pentru victimele violentei in familie
 • Hotărârea 241/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi către Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
 • Hotărârea 240/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.980 mp. situat în intravilanul municipiului Iaşi -str. Friederick nr. 18 precum şi transmiterea fără plată în proprietatea EPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE a terenului respectiv
 • Hotărârea 239/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CUZA VODA NR.44 intocmit in vederea construirii unui hotel *** pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 238/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI “ZONA TURN BARNOVSCHI-STR. BUCSINESCU STR.SMARDAN” intocmit in vederea construirii de locuinte colective spatii comerciale si servicii pe teren privat si teren propus pentru concesionare
 • Hotărârea 237/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 50 mp situat în Iaşi - Fundac Th. Pallady nr.5a (fost Str. Th. Pallady nr.9B) precum şi concesionarea directă către Grigoraş Adrian şi Grigoraş Tatiana a terenului respectiv în vederea extinderii locuinţei
 • Hotărârea 236/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 8 62 mp situat în Iaşi - B-dul Ţuţora nr. 2A precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. CONTRAST IMPEX S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unei scări de acces la spaţiul situat la etaj
 • Hotărârea 235/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 16.40 mp situat în Iaşi - Str. Roman Vodă nr.18 bl. A6 parter apt.3 precum şi concesionarea directă către MITITELU IOAN şi MITITELU LILIANA a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 234/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CISMEAUA PACURARI NR.8 intocmit in vederea construirii unei pensiuni turistice *** pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 233/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea gratuită a unui loc de înhumare pe termen nelimitat pentru poetul CEZAR IVĂNESCU precum şi suportarea de către Consiliul Local Iaşi a cheltuielilor de înhumare
 • Hotărârea 232/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau persoane pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 231/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere dintre Consiliul Local Iaşi şi Asociaţia Patronală a Turismului Ieşean
 • Hotărârea 230/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN ZONA BUCIUM T145 P14073/1 14073/2 14073/3 14073/4 14073/5 14073/6 14073/7 14073/8 1(5432/1/5/1) si cotele-indivize ale parcelelor drum de acces intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 229/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T149 P1/2(6049/1/4/2) 1/3(6049/1/4/3) 1/6(6049/1/4/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui ansamblu rezidential si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 228/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MICSUNELELOR NR.2A intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privata persona fizica
 • Hotărârea 227/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN-ZONA COPOU NUMAR CADASTRAL 17963 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unui cartier rezidential pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 226/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 243 70 situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54 precum şi concesionarea directă către S.C. IRCOS COMPANY S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 225/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 38 60 mp situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22 Complex “Avram Iancu” precum şi concesionarea directă a acestui teren către SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IAŞI în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 224/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 99 60 mp situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22 Complex “Avram Iancu” parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. DIMAV S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 223/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 23 65 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7 bl.I-5 sc.B parter precum şi concesionarea directă către Marele Ion Andrei şi Marele Elena a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 222/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind propunerea unor denumiri de strazi în zona Bucium
 • Hotărârea 221/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA SES BAHLUI T189 PARCELELE 1(618/31) 1(618/36) 1/1(618/ 35/1) 1/2(618/35/2) 608/1 1(618/20) 1(618/21) 1(618/33) 1(618/34/15) 1(618/34/16) 1(618/34/17) 1(618/34/18) 1(618/34/19) 1(618/34/20) 1(618/34/5) 1(618/34/6) 1(618/34/7) 1(618/34/8) 1(618/34/9) 1(618/34/10) 1(618/34/11) 1(618/34/12) 1(618/34/13) 1(618/34/14) 618/32 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 220/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CANTA ADIACENT PT3 CANTA intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial prin concesionare teren
 • Hotărârea 219/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE URECHE NR.31 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 218/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA SPITAL PASCANU NR.4 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 217/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI T133 P1/6/6(4717/1/6/6) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 216/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA HLINCEA VECHE NR.23 intocmit in vederea construirii unei spalatorii auto cafe-bar restaurant su birouri pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 215/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T144 T145 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari pe teren proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 214/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI sos. Iasi-Tomesti (DN 28) CV 127 P4639 întocmit în vederea construirii hale de productie si depozitare (tamplarie din aluminiu si PVC) grup social cu dotari aferente pe teren privat persoana juridica
 • Hotărârea 213/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR f.n. T31 parcela A10(1396/10) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 212/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.PACURARI NR.118-120 intocmit in vederea construirii unui spatiu de expunere mobila garaj anexa si imprejmuire teren proprietate persoana juridica
 • Hotărârea 211/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI strada Octav Botez nr 2A intocmit in vederea mansardării hotelului cadrelor didactice pe teren aflat in administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iasi
 • Hotărârea 210/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T170 P1(7316/1/3/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 209/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA M.COSTACHESCU NR.3 intocmit in vederea construirii unui cabinet medical si locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 208/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION NECULCE NR.37 intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale si locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 207/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T149 P1/2(5994/1/2/2) P2/2(5993/2/2/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 206/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIZIL NR.17 intocmit in vederea construirii de locuinte si sediu de firma pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 205/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA REDIU-TATAR NR.23 intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 204/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării de posturi la Direcţia Creşe
 • Hotărârea 203/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării tichetelor cadou pentru Sărbătorile de Paşte şi pentru 1 iunie la Direcţia Creşe Iaşi
 • Hotărârea 202/2008 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către Partidul Verde-Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 201/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea proiectului “Sistem perimetral de supraveghere şi alarmare antiefracţie sistem TVCI şi control acces” ce va fi implementat la Detaşamentul 2 de pompieri-Iaşi din Calea Chişinăului nr.36 cu suma de 70.000 RON din fondul de rezervă al bugetului local
 • Hotărârea 200/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare către D.S.P.M. a terenului în suprafaţă de 130 mp din domeniul privat al municipiului Iasi aflat între str. Ciric nr.2 şi str.Deliu nr.3 pentru realizarea investiţiei “Construire clădire administrativă cu camera mortuară şi sala de parastas la cimitirul Eternitatea Iaşi”
 • Hotărârea 199/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetarii mandatului de consilier local a domnului Ovidiu Virgil Stadoleanu
 • Hotărârea 198/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea incetarii mandatului de consilier local a doamnei Giosanu Sorina Marilena
 • Hotărârea 197/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea de către Consiliul Local Iaşi a abonamentului de tip studenţesc
 • Hotărârea 196/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “RK hidroizolaţie Pasaj Alexandru cel Bun”
 • Hotărârea 195/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor schimburi de terenuri în Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison) atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 483 17 mp situat Iaşi - Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison) trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 780 00 mp situat în Iaşi - Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison) şi reconfigurarea terenului în suprafaţă de 119392 00 mp aferent Ansamblului Palas.
 • Hotărârea 194/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii la 31.12.2007
 • Hotărârea 193/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului din credite externe la 31.12.2007
 • Hotărârea 192/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor nerambursabile la 31.12.2007
 • Hotărârea 191/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2007
 • Hotărârea 190/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului în afara bugetului local la 31.12.2007
 • Hotărârea 189/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la 31.12.2007
 • Hotărârea 188/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de asociere nr. 34717/13.07.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. DODOMAR S.R.L
 • Hotărârea 187/2008 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E,privind aprobarea vânzării unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă din domeniul privat al statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 186/2008 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă pentru amenajarea biroului europarlamentar-Mihaela Popa
 • Hotărârea 185/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 184/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 183/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 182/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul prevazut in Anexa 1
 • Hotărârea 181/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata a impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul prevazut in Anexa 1
 • Hotărârea 180/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată din administrarea Consiliului Local Iaşi a unor bunuri ce nu mai sunt necesare instituţiei către alte consilii locale comunale din judeţul Iaşi
 • Hotărârea 179/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 14 50 mp situat în Iaşi - Str. Socola nr.57 bl. A1 sc.A parter precum şi concesionarea directă către S.C. CONF ALEX S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 178/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11 15 mp situat în Iaşi - Str. P. Ţuţea nr.25 bl. 917 tronson III parter precum şi concesionarea directă către A.F. “CHIRILĂ ELENA” a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 177/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 19 50 mp situat în Iaşi - Str. Pantelimon Halipa nr.4A bl. F3B parter precum şi concesionarea directă către S.C. BIBIANA S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 176/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 mp situat în Iaşi - Str. Roman Vodă nr.18 bl. A6 parter apt.2 precum şi concesionarea directă către S.C. ELEVAS-MARION S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 175/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 227 6 mp situat în Iaşi - Str. Trei Fântâni conform planului anexat precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C GEMINI GRUP S.R.L. şi un teren similar proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 174/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 812 40 mp situat în Iaşi B-dul C.A Rosetti nr.38 către S.C. AUTOVIC S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 173/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinată închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani
 • Hotărârea 172/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009
 • Hotărârea 171/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea titlului HCL nr.461/29.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-ALEEA SADOVEANU NR.44C intocmit in vederea construirii unei bucatarii de vara pe teren proprietate privata
 • Hotărârea 170/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR.16 Cv.8 Lot 1 2A intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 169/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA EMIL RACOVITA NR.14 intocmit in vederea consolidarii extinderii si mansardarii unei locuinte existenta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 168/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 P1(5456/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 167/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T169 P1/16(7213/1/1/16) P1/15(7213/1/1/15) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale anexe si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 166/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 50.000 RON pentru cheltuielile rezultate în urma limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă de la Fondul de Rezervă al Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 165/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către Uniunea Veteranilor de Război - Filiala judeţeană Iaşi şi Asociaţia Societăţilor Imobiliare din Moldova
 • Hotărârea 164/2008 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea termenului de administrare a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat in Iasi str. Piaţa Unirii nr.12 parter de către R.A.”Aeroportul” Iaşi
 • Hotărârea 163/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4.44 mp situat în Iaşi - Str. Socola nr.57 bl. A1 sc.A parter precum şi concesionarea directă către Societatea Cooperativa Meşteşugărească de Gradul 1 - SCM IGIENA GR.1 Iaşi a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 162/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea Municipiului Iaşi situat în Îaşi - Str. Cicoarei nr.4-12 şi un teren similar proprietatea domnului Panţîru Maricel situat în Iaşi - Str. Cicoarei nr.4
 • Hotărârea 161/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4.62 mp situat în Iaşi - Str. C. Negri nr.43 bl. T1 parter precum şi concesionarea directă către BRÂNZAN ANGELA şi BRÂNZAN RĂZVAN CONSTANTIN a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 160/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 159/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2004 - privind stabilirea modalităţilor de acordare a gratuităţilor şi facilităţilor pentru transportul în comun pe raza municipiului Iasi
 • Hotărârea 158/2008 - Municipiul Iași

  HOTARARE Privind aprobarea Actului aditional de prelungire si modificare a Contractului/Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local
 • Hotărârea 157/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea “Programului municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”
 • Hotărârea 156/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind achiziţionarea imobilului situat în Iaşi,str. Canta nr. 60B,având o suprafaţă utilă construită de 2.100 mp,un teren aferent construit şi neconstruit în suprafaţă de 437 mp
 • Hotărârea 155/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Iaşi “Pictorului Sabin Balaşa”
 • Hotărârea 154/2008 - Municipiul Iași

  HOTÂRÂRE pivind atribuirea gratuită a unui loc de înhumare pe termen nelimitat pentru pictorul SABIN BALAŞA
 • Hotărârea 153/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE constituirea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor de asociere şi parteneriat în domeniile cultural sportiv educativ şi recreativ
 • Hotărârea 152/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea tichetelor cadou pentru personalul angajat din învăţământul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 151/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în vederea aplicării Legii nr. 265/2007 care modifică şi completează Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • Hotărârea 150/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii
 • Hotărârea 149/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca Cetăţuii
 • Hotărârea 148/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere colector canalizare strada Branduşa şi stradela Moara de Vant”
 • Hotărârea 147/2008 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind prelungirea duratei de utilizare a imobilului din Iaşi str. Elena Doamna nr.15 de către Comunitatea Evreilor Iaşi
 • Hotărârea 146/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii a Regulamentului de ordine interioara şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare la Direcţia Creşe Iaşi pe anul 2008
 • Hotărârea 145/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 161 02 situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54 aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. IRCOS S.R.L. precum şi concesionarea directă către S.C. IRCOS COMPANY S.R.L. a terenului în suprafaţă de 1 08 mp în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 144/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică blocuri municipiul Iasi “ ( bloc 621 str. Măgurii nr.6 bloc E str. Vasile Alecsandri nr.8 bloc Şonţu str. Grigore Ureche nr.3 )
 • Hotărârea 143/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 69/11.02.2008
 • Hotărârea 142/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4 50 mp situat în Iaşi - P-ţa Voievozilor bloc A1-A2 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. MEDIFARM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 141/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 174 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina cvartal 81 în parcela 1(4489) precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv Parohiei “Înălţarea Domnului”.
 • Hotărârea 140/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea de către municipiul Iaşi a sarcinii de finanţare ce revine Asociaţiilor de Proprietari conform programului de reabilitare termică a blocurilor şi aprobarea construirii de locuinţe la mansardele blocurilor incluse în programul de reabilitare termică
 • Hotărârea 139/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea obiectelor de activitate al D.S.P.M. Iaşi stabilit prin art.4 din H.C.L. nr.387/2002
 • Hotărârea 138/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a D.S.P.M. Iaşi
 • Hotărârea 137/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind completarea anexei 2 - bunurile de preluare la contractul de concesiune a srviciului de salubrizare aprobat prin H.C.L. 491/2007.
 • Hotărârea 136/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind defalcarea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din str.Theodor Burada nr.5 etaj 1
 • Hotărârea 135/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţa Serviciului Asociaţii Proprietari a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din str.Vasile Lupu nr.138-140 bloc A1 parter
 • Hotărârea 134/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 133/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători
 • Hotărârea 132/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate
 • Hotărârea 131/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de la bugetul local prin bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară în contul proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” reprezentând tranşa finală de finanţare ce va fi rambursată de Autoritatea de Plăţi pentru Programul Phare/2004/016-772.04.02
 • Hotărârea 130/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea infiinţarii “Centrului de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf. Proroc Zaharia” si indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţii potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
 • Hotărârea 129/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării pentru sustenabilitatea proiectului RO 4616 SS 12 şi a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.
 • Hotărârea 128/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind continuarea finanţării proiectului “Servicii specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor” Consiliul Local al Municipiului Iasi şi contractul de parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru perioada 22 mai - 31 decembrie 2008
 • Hotărârea 127/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea stării de indiviziune asupra terenului situat în Iaşi Str. Poligon nr.9 în suprafaţă totală de 407 mp prin partaj voluntar între municipiul Iaşi şi soţii Bujanita Radu-Neculai şi Bujanita Magdalena
 • Hotărârea 126/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiul Iaşi şi aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 125/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind scutirea de la plata a impozitului pe cladire si a impozitului pe teren,conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003,privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,pentru contribuabilii prevazuti in Anexa 1
 • Hotărârea 124/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea de la plata a impozitului pe cladire si a impozitului pe teren conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilii prevazuti in anexa nr.1
 • Hotărârea 123/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea neprelungirii contractelor de închiriere pentru anumiţi utilizatori de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea DAPPP precum şi evacuarea acestora
 • Hotărârea 122/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA
 • Hotărârea 121/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată din administrarea Consiliului Local Iaşi în administrarea DSPM Iaşi şi către Consiliile Locale a Comunelor Voineşti Roşcani Oţeleni Ţibăneşti Cepelniţa Tansa Cotnari Scobinţi Balş Şcheia Ciohorăni Valea Lupului Popricani Ţigănaşi Stolniceni-Prăjescu a sirenelor electrice dezafectate.
 • Hotărârea 120/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 444/2004 - privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 119/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA FIERBINTE NR.1 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 118/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CETATUIA NR.2-6 adiacent Bl.763 intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial prin concesionare teren
 • Hotărârea 117/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ARCU NR.26 intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 116/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T134 P1(4743/2/2) P1/2(4743/2/1/2) P1/1(4743/2/1/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de hale de depozitare si servicii auto pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice si juridice
 • Hotărârea 115/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA STEJAR NR.70 S.C.11 P1/3(771/3) P2/1(772/1) intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 114/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.SF.LAZAR NR.50 intocmit in vederea etajarii unui imobil aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 113/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 P1/2(6339/1/2/3/2) 1/1(6323)/2/1 1/1(6323)/2/2 1(6323) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 112/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.POITIERS NR.6 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de cladiri de birouri pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 111/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA SADOVEANU f.n. T8 P1/3/1(263/3/3/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren privat
 • Hotărârea 110/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.PODISULUI NR.5 intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 109/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA ”CIMITIR BUNA VESTIRE ” T48 PARCELA CU NUMAR CADASTRAL 5360/1/8/1/2 intocmit in vederea construiriiunui imobil cu functiunea de cabinete medicale birouri si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 108/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PASTORULUI NR.6 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de restaurant bar si pizzerie pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 107/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR.OBREJA NR.10 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 106/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.IASI-TOMESTI T129 P1(4674/3) 1(4675/4) 1(4675/6) 1/1(4675/5/1/1) 1(4675/5/2) intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si spatii de depozitare hala industriala si magazin de prezentare pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 105/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon " Iaşi
 • Hotărârea 104/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere colector canalizare strada Văleni”
 • Hotărârea 103/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a unor imobile
 • Hotărârea 102/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în imobilul din str. Toma Cozma nr. 4 către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna”
 • Hotărârea 101/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a pergolelor amplasate din piata agroalimentara Nicolina
 • Hotărârea 100/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a imprejmuirii din piata agroalimentara Tatarasi Sud
 • Hotărârea 99/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a chioscului metalic amplasat in piata Podul de Piatra-Soseaua Nationala
 • Hotărârea 98/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ROMANA NR.42 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 97/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Str. Sf. Lazar Nr.27 intocmit pentru inaltare cladire birouri propusa - spatii comerciale sedii firme locuinte de serviciu pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 96/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bd. NICOLAE IORGA T 5 P 1(38/5) si P1(38/6) IAŞI întocmit în vederea construirii unui sediu de firma ( birouri ) pe teren proprietate privată persoana juridica
 • Hotărârea 95/2008 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS. BUCIUM NR. 25 intocmit in vederea construirii de birouri si garaje pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 94/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VITICULTORI,T27,P1(1139/13),intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 93/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.NICOLINA F.N. S.C.48 P1(1954/1/2) intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de spatiu comercial si locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 92/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CV.155 PARCELA 1(6466/1/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei pensiuni si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 91/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 3/19.12.1991
 • Hotărârea 90/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 5 la HCL nr.134/19.03.2007 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-STRADA GHETARI NR.12A intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective cu parter comercial si prestari servicii pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 89/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1637.45 mp situat în Iaşi - Bd. Poitiers nr. 43 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. COSELI S.A. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 88/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 mp situat în Iaşi - Str. Petre Ţuţea nr.19 bl. 913 tronson I parter precum şi concesionarea directă către S.C INTERNAŢIONAL S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
 • Hotărârea 87/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 33 mp situat în Iaşi - Sos. Păcurari nr.70 bl. 550 sc.C parter precum şi concesionarea directă către S.C. MIRAJ IMPEX S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
 • Hotărârea 86/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17 67 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 34 bl. Z1 parter precum şi concesionarea directă către S.C. TERAPEUTICA S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 85/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 84/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
 • Hotărârea 83/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 30 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 8 bl. C2 sc.A parter precum şi concesionarea directă către S.C. MEDOPTICA S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 82/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 2470 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr. 83-85 atribuit în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei prin H.C.L. nr.123/18. 05.2000.
 • Hotărârea 81/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea adunării proprietarilor pentru data de 21 martie 2008 ora 10 00 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 80/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municiupiului Iasi a terenului aflat in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Spiridon” precum si concesionarea pe o perioada de 49 de ani in vederea construirii CENTRULUI DE CERCETARI IN FARMACOLOGIE CLINICA SI FARMACOGENICĂ
 • Hotărârea 79/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de expertizare pe bază de sondaje în sistemul rutier pentru străzile asfaltate în cursul anului 2007
 • Hotărârea 78/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de a face investiţii asupra terenurilor şi clădirilor aflate în domeniul privat al Municipiului Iaşi şi concesionat Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi pe o perioadă minimă de 10 ani
 • Hotărârea 77/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului aflat în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi precum şi concesionarea pe o perioadă de 49 de ani în vederea construirii unui Centru de Cercetare privind LUPUSUL ERI TEMATOS SISTEMIC
 • Hotărârea 76/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie la S.C. Salubris S.A.
 • Hotărârea 75/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. VASILE LUPU nr.26-28 întocmit în vederea-mansardare construcţie existentă şi schimbare destinaţie din locuinţă în sediu firmă şi locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 74/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 163 PARCELA Vn4/6(6625/1/1/6) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe individuale pe teren privat
 • Hotărârea 73/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ARAPULUI NR.120 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren privat
 • Hotărârea 72/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.131(vechi)- 133 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica şi juridică
 • Hotărârea 71/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 19 00 mp situat în Iaşi - Str. Vitejilor nr.13 bl. SD-8 parter precum şi concesionarea directă către Talpău Dalilla-Caterina şi Işoveanu Irina a terenului respectiv în cote indivize egale de 9 5 mp reprezentând 1/2 din suprafaţa totală de 19 mp în vederea extinderii spaţiului comercial.
 • Hotărârea 70/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 72 mp situat în Iaşi - Str. Păcurari nr.128-130 bl. 586 sc.B parter precum şi concesionarea directă către Blândă Maria şi Blândă Dan Franţ a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
 • Hotărârea 69/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 900 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.114 şi a terenului în suprafaţă de 300 mp situat în Iaşi - Fundac Păcureţ f.n. conform Anexei 1 precum şi punerea acestori terenuri la dispoziţia Comisiei Municipale Iaşi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor în vederea punerii în posesie a revoluţionarilor membri ai Asociaţiei 14 Decembrie 1989 prevăzuţi în Anexa 2.
 • Hotărârea 68/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Iaşi privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a construcţiilor situate în Iaşi şos. Bucium nr. 105 precum şi predarea acestor construcţii către d-l Păun Corneliu.
 • Hotărârea 67/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului veniturilor proprii ale institutiilor din subordine 2008
 • Hotărârea 66/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile 2008
 • Hotărârea 65/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului in afara bugetului local 2008
 • Hotărârea 64/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului din credite externe 2008
 • Hotărârea 63/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului local 2008
 • Hotărârea 62/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii unor imobile nationalizate catre actualii chiriasi
 • Hotărârea 61/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local de către autoritatea de autorizare.
 • Hotărârea 60/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 406/29.10.2007 de aprobarea tarifelor locale şi a preţurilor locale la energia termică pentru populaţie şi agenţi economici în Municipiul Iaşi modificată şi completată cu HCL 488/29.11.2007
 • Hotărârea 59/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică blocuri municipiul Iasi “ ( bloc U2 str.Sucidava nr.2 bloc H5 str.Roman Vodă nr.9 bloc C3 str.Codrescu nr.9 bloc Z9 str.Decebal nr.30A)
 • Hotărârea 58/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii nr. 391 din 19 noiembrie 2006
 • Hotărârea 57/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Piaţa agroalimentară şi agrementare fluxuri de circulaţie în zona Hala Centrală- obiect Pasaj Pietonal”
 • Hotărârea 56/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 55/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al D.S.P.M. Iaşi pe anul 2008
 • Hotărârea 54/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Racordarea la reteaua electrica Locuinte individuale credit ipotecar A.N.L. zona Moara de Vant”
 • Hotărârea 53/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea PROGRAMULUI “IAŞI 600” şi stabilirea logo-ului şi a proiectelor componente ale acestuia
 • Hotărârea 52/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor în suprafaţă de 3070 59 mp situate în Iaşi - Zona cuprinsă între străzile A. Panu E. Doamna şi Ghica Vodă precum şi realizarea unor schimburi de terenuri pe aceste amplasamente
 • Hotărârea 51/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - “MIHAI URSACHI”
 • Hotărârea 50/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către asociaţii şi fundaţii
 • Hotărârea 49/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei (Anexa 1) si Statului de functii (Anexa 2) pe anul 2008 pentru institutia publică de cultură “Ateneu Tătărasi”.
 • Hotărârea 48/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic DR. “C. I. PARHON” Iaşi
 • Hotărârea 47/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA REZIDENTIALA VISANI Tarlaua T176 P1/3(7666/3) P1/3(7626/3/2/5) întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată
 • Hotărârea 46/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Directiei de Servicii Municipale Iasi a imobilului din Sos. Nationala nr. 43 “Sediu Regii “ aflat in patrimoniul Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 45/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea fondului de risc in vederea acoperirii riscurilor financiare
 • Hotărârea 44/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de amenajare a spatiilor de joacă pentru copii propuse a fi modernizate în cursul anului 2008
 • Hotărârea 43/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Dezvoltarea cartierului Ţicău 2008-2011” - Etapa I
 • Hotărârea 42/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Alimentare cu energie electrica sediu Primaria Municipiului Iasi (post transformare)”
 • Hotărârea 41/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Hala depozit baza Sf. Ioan”
 • Hotărârea 40/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea unui loc de parcare pe terenurile disponibile aflate în proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 39/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru Modernizare străzi în municipiul Iaşi - ETAPA II
 • Hotărârea 38/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare esplanadă Oancea”
 • Hotărârea 37/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Amenajare Parcuri - Cartier Dacia" Iaşi pentru accesarea finanţării din Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • Hotărârea 36/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 14 65 mp situat în Iaşi - B-dul Tudor Vladimirescu nr.31 bl. 333 sc. B parter apt.3 precum şi concesionarea directă către S.C. GLOBAL SISTEM S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 35/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17 00 mp situat în Iaşi - Str. Crişului f.n. precum şi concesionarea directă către A.F. TUNSU IULIANA a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 34/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 pct. III lit. b) lit. c) si a Anexei 2 pct. III lit. b) lit. c) din H.C.L. nr. 198/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2008
 • Hotărârea 33/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. CICOAREI FN CV 41 P1(1396/3) intocmit in vederea construirii unei sediu de firma aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 32/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,strada Valeni,nr. 1 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 31/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi zona SOS NICOLINA nr 149 intocmit in vederea construirii spatiu comercial spalatorie auto si birouri firma pe teren proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 30/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi zona Dealul Bucium str. Plopii fara sot T137 Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat în proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 29/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Str. Stoicesu nr. 3 întocmit în vederea construirii unui cămin studenţesc pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 28/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Trecatoarea Paun nr. 3 CV45 P1/3(1598/1/3 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 27/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. VITICULTORI SC 27 PARCELA 1(1128/3) pentru construire locuinţă pe teren proprietate persoana fizica
 • Hotărârea 26/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PODU DE PIATRA NR. 5 întocmit în vederea amenajării şi supraetajării unui complex comercial aflat în proprietate privată persoane fizice şi juridice (suprafaţă teren zona studiată : 351 00 mp.)
 • Hotărârea 25/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI zona Bucium CVARTAL 166 PARCELA 1/7(6897/3/1/7) P 1/8(6897/3/1/8) întocmit în vederea introducerii in intravilan a terenului ce il detine pentru construire locuinţă pe teren proprietate
 • Hotărârea 24/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CANTA NR.3 intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial situat pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 23/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Str. Bucium nr. 31- 31B întocmit în vederea - construirii de locuinţe pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 22/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 121C T149 P1(5998/1/2) (Reactualizare PUZ aprobat prin HCL 139/2005 in vederea schimbarii destinatiei din spatiu de locuit in spatiu comercial extindere si construire piscina pe teren proprietate privata persoane fizice)
 • Hotărârea 21/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Bazin cu statie de pompare- Strand - strada Cicoarei municipiul Iasi”
 • Hotărârea 20/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere reţea canalizare str.Cazaban-cartier Dacia”
 • Hotărârea 19/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reţea canalizare str. Profesor Paul-cartier Tătăraşi”
 • Hotărârea 18/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reţea canalizare str.Podişului-cartier Galata”
 • Hotărârea 17/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare staţie de preepurare a Spitalului Clinic de Recuperare”
 • Hotărârea 16/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reţea canalizare Fundac Mircea-cartier Tătăraşi”
 • Hotărârea 15/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reţea canalizare Fundac Ferentz-cartier Nicolina”
 • Hotărârea 14/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.508/27.12.2007
 • Hotărârea 13/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8 către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor
 • Hotărârea 12/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea către S.C. ROMTELECOM S.A. a dreptului de acces pe terenurile proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 11/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului Social Work for Better Life Programul de Vecinătate România-Moldova
 • Hotărârea 10/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea conventiei de parteneriat intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si Fundatia ˛Hecuba˛
 • Hotărârea 9/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1 44 ha situat în extravilanul municipiului Iaşi - Zona Aeroport tarla 116 parcela PS 4450 precum şi transmiterea acestui teren din proprietatea municipiului Iaşi şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi în proprietatea publică a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în vederea realizării schimbului de terenuri între Consiliul Judeţean Iaşi şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru a asigura compensarea terenului ocupat în prezent de Compania Naţională de Meteorologie şi Hidrologie din Zona Aeroport Iaşi.
 • Hotărârea 8/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 7 58 mp situat în Iaşi - Aleea Rozelor nr. 14A bloc A10 sc. A parter ap. 1 de pe Telesa Gheorghe şi Telesa Elena pe Dodan Ionela-Ivona
 • Hotărârea 7/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1285 mp situat în Iaşi cartier Tătăraşi în imediata apropiere a complexului Green Park conform planului de situaţie anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren pentru amenajare spaţii verzi locuri de parcare străzi alei pietonale
 • Hotărârea 6/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea adunării proprietarilor pentru data de 1.02.2008 - ora 10 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 5/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor valabile începînd cu data 1.01.2008
 • Hotărârea 4/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sporurilor salariale ce se acordă personalului Poliţiei Comunitare începând cu 01.01.2008
 • Hotărârea 3/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare începând cu 01.01.2008
 • Hotărârea 2/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2008 ale Directiei de Asistenta Comunitara Iasi
 • Hotărârea 1/2008 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Organigramei,Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi pentru anul 2008