• Hotărârea 542/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 541/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant de către Consiliului Local în Consiliul de Administraţie la S.C. Salubris S.A.
 • Hotărârea 540/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 463/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iasi şi construirii de locuinţe şi funcţiuni complementare pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice din IASI ZONA BUCIUM CVARTALELE 158 160 161 unde în loc de PARCELELE 1(2502/1/2) 1(2502/1/3) 1(2502/1/4) 1(2502/1/5) 1(2502/1/6) se vor înscrie Parcelele Cc 1(5496/1) PD 1(6514/5) PD 2(6516/1) DE 3(6515/1) PD 1(6514/3) PD 2/2(6514/4/2/2) PD 2/1/1(6514/4/2/1/1) PD 2/3(6514/4/2/3) PD 2/1/3(6514/4/2/1/3) PD 1(6514/1) PD 2/1/2(6514/4/2/1/2) PD 1(6511/1) Co 2(6511/1/1) Co 3(6511/1/2) PD 1(6514/2) PD 1(6513/1) PD 1(6513/2) PD 1(6513/3).
 • Hotărârea 539/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului S.T.E.P. in Tourism Programul de Vecinătate România-Moldova
 • Hotărârea 538/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 537/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 536/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului “REABILITAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISTICĂ A ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC MĂNĂSTIREA GOLIA IAŞI” şi acoperirea costurilor neeligibile destinate Unităţii de Implementare a Proiectului (PIU) taxelor publicităţii proiectului etc.
 • Hotărârea 535/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general reactualizat structurii detaliate a costurilor ne-eligibile estimate care vor fi furnizate de Beneficiarul Local si finantarii costurilor ne-eligibile estimate pentru implementarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”
 • Hotărârea 534/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului Tripartit privind licitarea contractarea finantarea monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI” Anexelor I-VIII ale Acordului Contractului de lucrari nr.RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 si a conditiilor de cofinantare a proiectului in conformitate cu articolul 4 si articolul 5 din Acordul Tripartit
 • Hotărârea 533/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire zid de sprijin si imprejmuire in cimitirul Sfantul Vasile Iasi”
 • Hotărârea 532/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire alei si grup sanitar public in cimitirul Buna Vestire Iasi”
 • Hotărârea 531/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire imprejmuire si alei in cimitirul Sfintii Apostoli Petru si Pavel Iasi”
 • Hotărârea 530/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire imprejmuire si alei in cimitirul Sfanta Treime Iasi”
 • Hotărârea 529/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului “CRUCEA LUI FERENTZ”
 • Hotărârea 528/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Str. Octav Mayer nr.4 intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare + birouri pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 527/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Soseaua IASI-TOMESTI T 132 P 1 (4693/8/2/2) intocmit in vederea construirii unui depozit produse industriale pe teren proprietate privată
 • Hotărârea 526/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Strada Ogorului nr. 26 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 525/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI zona Bucium T 136 P1/1(4849/1/2/1) intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate
 • Hotărârea 524/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,Soseaua Stefan cel Mare nr.34 intocmit in vederea extinderii unei locuinţe existente pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică - intrare în legalitate
 • Hotărârea 523/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. Pantelimon Halipa (fosta Trotus) NR. f.n. nr. cadastral 7904/2 intocmit in vederea construirii unui centru comercial pe teren privat
 • Hotărârea 522/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VISANI T176 P1/2(7667/2/2/3/2) P1/2(7667/2/2/3/3) P1/2(7667/2/2/3/4) intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire teren privat
 • Hotărârea 521/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI Cvartal 61 V1/1 (2352/3/1) V1/2(2352/3/2) V1/3(2352/3/3) DE 2(2363/2) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului lasi si construirii de locuinte individual pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 520/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIURCHI NR.37 intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri si locuinte pe teren privat
 • Hotărârea 519/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI strada Ion Creanga nr. 45 intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate
 • Hotărârea 518/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI DN 28 STRADA SULFINEI NR.2 intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate si schimbarii de destinatie in spatiu alimentatie publica.
 • Hotărârea 517/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL SOCOLA NR.16 intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe terenul adiacent aflat in proprietatea municipiului Iasi
 • Hotărârea 516/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea Municipiului Iaşi cu Municipiul Chişinău din Republica Moldova
 • Hotărârea 515/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.408/29.10.2007 privind stabilirea normelor pentru cresterea animalelor şi păsărilor domestice pe raza municipiului Iasi
 • Hotărârea 514/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanţii care au înregistrat cereri până la data de 01 octombrie 2007 în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului administrate de Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 513/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a facilitatilor fiscale
 • Hotărârea 512/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a activului fix “Amenajare teren plaja Ştrand” şi aprobarea casării acestuia
 • Hotărârea 511/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic ”Dr. C. I. Parhon” în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii Publice a imobilelor situate în Iaşi B-dul Carol I nr. 50
 • Hotărârea 510/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 509/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local al Municipiul Iasi şi Fundaţia ˛Păpădia˛
 • Hotărârea 508/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 2700 mp situat în extravilanul municipiului Iaşi - Zona Aeroport precum şi darea în administrarea R.A. AEROPORTUL Iaşi a terenului respectiv în vederea extinderii şi modernizării aeroportului
 • Hotărârea 507/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 13.00 mp situat în intravilanul municipiului Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun intersecţie cu Str. Basarabi conform planului de situaţie anexat către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Parohia Sf. Apostol Toma în vederea amplasării unei troiţe
 • Hotărârea 506/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.243/29.06.2007
 • Hotărârea 505/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 46 00 mp situat în Iaşi - Str. Golia nr.1 aprobarea unui schimb de teren pentru suprafaţa de 5 00 mp din suprafaţa totală de 46 00 mp precum şi concesionarea directă cătrei Maftei Tincuţa a terenului în suprafaţă de 41 00 mp. în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 504/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Local
 • Hotărârea 503/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală istorică şi turistică a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 502/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 501/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 500/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea la licitaţie pentru achiziţionarea de către RATP a unui număr de 25 tramvaie GT4 modernizate de la Sttutgarter Straßenbahnen AG.
 • Hotărârea 499/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 498/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea candidaturii Municipiului Iaşi pentru titlul de „Capitală Culturală Europeană”
 • Hotărârea 497/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentarii fondurilor alocate obiectivului de investitii „WC PUBLIC IN GRADINA COPOU IASI”
 • Hotărârea 496/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire cladire Centrul 4-Spatii Verzi din str. Libertatii Iasi”
 • Hotărârea 495/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire cladire Centrul 3-Spatii Verzi din str. Gh. Ghibanescu nr. 6 Iasi”
 • Hotărârea 494/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Construire cladire Centrul 1-Spatii Verzi in Gradina Copou Iasi”
 • Hotărârea 493/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,Soseaua Bucium cvartal 163,Parcelele P1/2(6648/3/3/2),P2/2(6652/1/2/2),P2/3(6652/1/2/3),intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii cu funcţiuni complementare spaţiilor de locuit pe terenuri aflate în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 492/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. IGNAT NR. 4 SECT. CAD. 7 PARCELA 1/2/1(448/3/1/2/1) intocmit in vederea construirii de sediu firma si imprejmuirii terenului intravilan aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 491/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi în mod direct Societăţii Comerciale Salubris S.A. prin contract de concesiune
 • Hotărârea 490/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului Gheorghe Sorodoc din Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.TERMO SERVICE S.A. Iaşi cu domnul LUCIAN MUNTEANU
 • Hotărârea 489/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei (Anexa 1) si Statului de functii (Anexa 2) pe anul 2007 pentru institutia publică de cultură „Ateneu Tătărasi”.
 • Hotărârea 488/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.406/29.10.2007 de aprobarea tarifelor locale şi a preţurilor locale la energia termică pentru populaţie şi agenţi economici în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 487/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării premiului de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 personalului Direcţiei Creşe
 • Hotărârea 486/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi
 • Hotărârea 485/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru Centru Cartier Bd. Poitiers
 • Hotărârea 484/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Aparate cale rulare-macazuri şi încrucişări”
 • Hotărârea 483/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea aplicarii “Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si acordul cu privire la contractarea finatarii din Fondul pentru mediu pentru terenurile mentionate in anexele 1 2 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta Hotarare
 • Hotărârea 482/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate si neamortizate integral mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate si neamortizate integral mijloace fixe amortizate si neamortizate integral aflate in administrarea S.C. ”CET IASI” S.A. - UFET Iasi ( conform HCL 133/2002 136/2002 si 390/2003 RADET Iasi a fuzionat prin absorbtie cu S.C. ”CET IASI” S.A.) ce urmeaza a fi casate
 • Hotărârea 481/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor 4.1.2 si 4.2 din H.C.L. nr. 198 / 30.05.2007
 • Hotărârea 480/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 120 / 19.03.2007
 • Hotărârea 479/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea programului „Sărbătorile de Iarnă ale Iaşului 2007”
 • Hotărârea 478/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS IASI CIUREA CVARTAL T1 PARCELA ˝(7/13/1/2) 2/2(7/13/2/2) 3/2(7/13/3/2) 4/2(7/13/4/2) 5/2(7/13/5/2) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe cu anexe şi împrejmuire pe teren proprietate
 • Hotărârea 477/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STR. CRONICAR MUSTEA NR. 15 IAŞI întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată
 • Hotărârea 476/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 145 PARCELELE 1(5432/2/3) 1(5432/1/11) 1/2(5439/2/1/1) 1(5432/1/10) 1/1(5439/1/1/1) 1/1(5439/2/1/2/1) 1/2(5439/2/1/2/2) intocmit in vederea introducerii in intravilan si construirii de locuinte individuale si imprejmuiri la terenurile aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 475/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PACURARI NR. 27 intocmit in vederea construirii de locuinte colective si spatii cu alte destinatii pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 474/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA CVARTAL 26 P1/1/2(936/1/1/2) intocmit in vederea construirii unui laborator de cofetarie patiserie cu sediu social pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 473/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU Cvartale 28 27 24 11 VN 1(1125/3) VN 1(999) DE 2(998/2) DE 3(1000) DE 4(1008/2) VN 5(1009) A 6(1010) CC 7(1027) CC 8(1038) DE 9(1039) VN 1(1141) DE 2(1142) VN 3(1143) DE 4(1144) VN 1(1001/1) VN 2(1001/2) DE 3(1002/1) DE 4(1002/2) VN 5(1003) VN 6(1004) VN 7(1005) DE 8(1006/1) DE 9(1006/2) VN 10(1007) DE 11(1008/1) DE 12(997/1) DE 13(998/1) DE 14(410/2) VN 15(411/2) DE 16(412/2) VN 17(413/2) DE 18(414/3) F 19(421/2) VN 20(423/2) intocmit in vederea introducerii partiale a terenului in intravilanul municipiului lasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 472/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. STEJAR NR. 27. intocmit in vederea demolarii unui imobil existent si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata
 • Hotărârea 471/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ROJNITA CVARTAL 42 PARCELELE 1/2/1(2019/1/2/1) 1/2/2(20191/2/2) intocmit pentru construire locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 470/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI ZONA BUCIUM T166 parcela P1/3/1(6907/1/4/3/3/1) întocmit în vederea construirii de locuinţe duplex pe teren aflat în proprietate privată
 • Hotărârea 469/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 330/2006 privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a HCL nr. 201/2004 privind stabilirea modalităţilor de acordare a gratuităţilor şi facilităţilor pentru transportul în comun pe raza Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 468/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI B-DUL. T. VLADIMIRESCU NR. 31 intocmit in vederea extinderii si reabilitarii volumetrice a blocului 333 sc.B pe teren in suprafata de 20 5 mp concesionat de la Primaria Municipiului Iasi
 • Hotărârea 467/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi zona Bucium T149 parcelele: V1(6045/1/1) DE2(6046/1/1) V1(6042/1/2) DE2(6044/1) DE3(6041/1/4) V1(6040/1/1/1) V2(6045/1/2) DE3(6041/1/2) întocmit în vederea introducerea terenului în intravilan pentru construire locuinţe si functiuni complementare pe teren proprietate
 • Hotărârea 466/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.123B intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 465/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA GALATA STR. PODIŞULUI NR. 5: CV 54 P4/1(2235/2/7/1/2/1) P3/1/1(2235/2/7/1/1/1/1) P2(2226) P3/1/2(2235/2/7/1/1/1/2) P3/1/3(2235/2/7/1/1/1/3) P3/2/1 2(2235/2/7/1/1/2/1 2) P3/3/1 2(2235/2/7/1/1/3/1 2) P3/4(2235/2/7/1/1/4) P3/5(2235/2/7/1/1/5) P3/6(2235/2/7/1/1/6) EXTRAVILAN MUN. IAŞI întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si a construirii unor locuinţe pe teren proprietate persoane fizice
 • Hotărârea 464/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.7 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 463/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Zona Bucium Cvartalele 158 160 161 parcelele 1(2502/1/2) 1(2502/1/3) 1(2502/1/4) 1(2502/1/5) 1(2502/1/6) întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe şi funcţiuni complementare pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 462/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ALEEA SADOVEANU NR.40 intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 461/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA SADOVEANU NR.44C intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 460/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. STRUGURILOR NR.13 Cvartal 49 PARCELE 1(1940/2) 1(1940/2/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte cu anexe gospodaresti si imprejmuire pe teren privat
 • Hotărârea 459/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. BUCIUM CVARTAL 134 P1/1(4764/4/1) ˝(4764/4/2) 1/3(4764/4/3) ź(4764/4/4) întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iaşi şi construirii de birouri sediu firmă şi locuinţe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 458/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârilor de Consiliu Local 79/25.02.2002 şi 498/09.11.2004
 • Hotărârea 457/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei a 96 locuinţe ce vor fi construite în zona Grădinari
 • Hotărârea 456/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea condiţiilor minimale criteriilor şi punctajelor aferente pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de atribuire a unei locuinţe înregistrate de chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 455/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 454/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind: - constituirea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe şi a secretariatului acesteia - stabilirea documentelor justificative care vor însoţi cererile de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe
 • Hotărârea 453/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 452/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 451/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea demolării serei aflate în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi situat în Iaşi B-dul Independenţei nr.1
 • Hotărârea 450/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 341/2004 şi a HCL 436/2006
 • Hotărârea 449/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea situaţiei juridice a unor bunuri imobile sau mobile precum şi a administrării acestora
 • Hotărârea 448/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară a imobilului situat în Iaşi str. N. Gane nr. 2
 • Hotărârea 447/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12.400 mp situat în intravilanul municipiului Iaşi - Cartier “Apărătorii Patriei” conform planului de situaţie anexat precum şi atribuirea în folosinţă gratuită către Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în vederea construirii unui complex sportiv (sală polivalentă piscină teren fotbal)
 • Hotărârea 446/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 54 mp situat în Iaşi - situat în intravilanul municipiului Iaşi sector cadastral nr. 48 având perimetrul delimitat de literele A B C D conform planului anexat precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi Crivoi Mihai şi Crivoi Elena.
 • Hotărârea 445/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 14 32 mp situat în Iaşi - Str. Pantelimon Halipa nr.3 bl.C3 sc.B parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. IOANA LOOK S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 444/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Iaşi a terenului în suprafaţă de 243 52 mp proprietatea doamnei Luca Mihaela - Cătălina situat în Iaşi - Fundac Banu nr. 4 identificat prin sector cadastral 1 parcela 1(23/1) număr cadastral al corpului de proprietate 17002.
 • Hotărârea 443/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 41 mp situat în Iaşi - Str. Sălciilor conform planului de situaţie anexat precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi domnii Pascal Mihai şi Zămosteanu Alexandru.
 • Hotărârea 442/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Iaşi următorilor revoluţionari Ştefan Pruteanu Vasile Vicol Cassian Maria Spiridon Aurel Ştefanachi Valentin Odobescu şi Ionel Săcăleanu
 • Hotărârea 441/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 440/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a pretului de inchiriere si a contractului de inchiriere pentru terenul in suprafata de 881 50 mp situat in intravilanul municipiului Iasi - Str. Nicolina nr. 74 ( in incinta Bazarului ) proprietatea doamnei Braunstein Sara in vederea continuarii activitatii Serviciului Public Bazar
 • Hotărârea 439/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico - socială durabilă a Municipiului Iaşi - “ORIZONT 2020”
 • Hotărârea 438/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ARHITECT BERINDEI NR.102A intocmit in vederea - mansardare şi extindere imobil existent pe teren proprietate persoană fizică
 • Hotărârea 437/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Zona Galata Cvartal 19 Parcela P1/1(971/3/3/1) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 436/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 386 00 mp situat în Iaşi Zona Nicolina sub pasajul rutier Nicolina - Podu Roş conform planului de situaţie anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren pentru construire spălătorie auto şi anexe specifice activităţii (construcţii provizorii).
 • Hotărârea 435/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii Magistrala Splai Bahlui
 • Hotărârea 434/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea axei de transport N-S
 • Hotărârea 433/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Arteră funcţională Est
 • Hotărârea 432/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Artera funcţională Sud
 • Hotărârea 431/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii,Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală,istorică şi turistică a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 430/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 429/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru redresarea situaţiei economico - financiare a S.C. CET Iaşi S.A. pe termen scurt şi mediu incluzând modalităţi de sprijin din partea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 428/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea novarii contractului de asociere in participatiune nr. 8329/3.02.2005
 • Hotărârea 427/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 426/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 210/28.06.2007
 • Hotărârea 425/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru orice tip de construcţie în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 424/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 00 mp situat în Iaşi - Str. Dacia nr.24 pavilion C parter aferent apartamentului 5 de la etj.1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către CHIPER IONEL şi CHIPER IULIA în vederea extinderii locuinţei existente.
 • Hotărârea 423/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi stradela Rediu nr.4 - întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 422/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ARCU NR.26 intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoane fzice si persoana juridica
 • Hotărârea 421/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Strada Viticultori Cvartal 26 V1(1123/2) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 420/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi str.Moldovei nr.26-28 construire locuinţă şi împrejmuire
 • Hotărârea 419/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 148 PARCELA 1(5925/1) intocmit in vederea construirii de locuinte si functiuni complementare pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 418/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ION CREANGA NR.99 intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 417/2007 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MOCANULUI NR.41 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 416/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H. C. L. nr.252/27.08.2001
 • Hotărârea 415/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru S.C. GOLIA S.R.L.
 • Hotărârea 414/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI CVARTAL 27 PARCELELE 1/2(1128/11/2) 1/1(1128/11/1) 1(1128/1) intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuirii terenurilor aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 413/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanisticde Detaliu IASI STRADA SAULESCU NR.43 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren privat
 • Hotărârea 412/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de cosmetică prestate la Baia publică
 • Hotărârea 411/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Canalizarea şi asanarea zonei pârâu Moldova”
 • Hotărârea 410/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare reţele de apă şi canalizare în Grădina Copou Iaşi”
 • Hotărârea 409/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Comunitară Iaşi pentru anul 2008
 • Hotărârea 408/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea normelor pentru cresterea animalelor şi păsărilor domestice pe raza municipiului Iasi
 • Hotărârea 407/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea a două abonamente/lună pe toate liniile pe mijloacele de trasnport în comun pentru Liga Apărării Drepturilor Omului - Filiala Iaşi
 • Hotărârea 406/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor locale şi a preţurilor locale la energia termică pentru populaţie şi agenţi economici în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 405/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind majorarea tarifelor de cazare a valorii micului dejun cât şi a taxei pentru închirierea sălii fast - food-ului din incinta Hotelului Municipal
 • Hotărârea 404/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii contractelor de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi societăţile de publicitate Euromedia Group S.A. Romanian Billboard Network S.A. Itineris Media S.R.L. News Outdoor Romania S.R.L. şi Ultravision S.R.L.
 • Hotărârea 403/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de amplasare a mijloacelor de reclamă şi publicitate pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 402/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 401/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului.
 • Hotărârea 400/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea de principiu a asocierii între municipiul Iaşi şi alte localităţi în vederea înfiinţării “Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de salubrizare”.
 • Hotărârea 399/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 36 25 mp situat în Iaşi - str. Dorojincă nr.3 precum şi concesionarea directă a acestui teren către Irod Ghiorghi şi Irod Ştefana în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 398/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a unor imobile
 • Hotărârea 397/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 79 mp situat în Iaşi - Str. Păcurari între blocurile 548 şi 549 precum şi suplimentarea suprafeţei de teren concesionat către S.C. AURORA S.A. cu terenul respectiv în vederea corectării erorii materiale din contractul de concesiune nr.15/02.03.1992.
 • Hotărârea 396/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 15 00 mp situat în Iaşi - Bd. Ţuţora nr.3 sc.B parter apt.1 proprietatea municipiului Iaşi de pe DOMNARU OVIDIU pe DOMNARU LAURENŢIU CRISTIAN
 • Hotărârea 395/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 351/2002 Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 394/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Bulevardul Alexandru cel Bun Zona Minerva - întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri şi spaţii comerciale (S+P+5E) pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 393/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi Aleea Sadoveanu nr.3 întocmit în vederea construirii sediului facultăţii TPPA
 • Hotărârea 392/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 391/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi Aleea Sadoveanu nr.4-6 întocmit în vederea construirii căminului studenţesc nr.5 pe teren concesionat
 • Hotărârea 390/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 173 56 mp situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu nr. 54 precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na BEŞLEAGĂ MAGDALENA în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 389/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 388/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA STRADA PODISULUI NR.5 CVARTAL 54 PARCELELE CC1/1(2231/1) V2/1(2230/1) A3(2235/2/6/2) A4/1/1/1/1/1(2235/2/6/1/2/1/1/1/1/1) A1/1(2235/2/6/1/2/1) A4/1/3(2235/2/6/1/1/1/3) CC1/2(2231/2) V2/2(2230/2) A4/1/1/1/1/2(2235/2/6/1/1/1/1/1/1/2) A4/1/1/1/2(2235/2/6/1/1/1/1/1/2) A4/1/1/2(2235/2/6/1/1/1/1/2) A4/1/2(2235/2/6/1/1/1/2) A4/3(2235/2/6/1/1/3) A4/4(2235/2/6/1/1/4) 1/2(2235/2/6/1/2/2) 4/2(2235/2/6/1/1/2) intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 387/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI Strada Sărăriei nr.53 intocmit in vederea extinderii unei locuinţe cu spaţiu reprezentanţă showroom (intrare în legalitate) pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 386/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MELODIEI NR.16 CVARTAL 29 PARCELA 1(1025/1) 1(1025/2) 1(1025/3) intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 385/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VISANI NR. 2B SI NR. 2C intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 384/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TATARASI NR. 73-75 intocmit in vederea amenajarii unei zone comerciale cu produse alimentare si nealimentare pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 383/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Strada Beldiceanu nr.5 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter pe teren privat
 • Hotărârea 382/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AEROPORTULUI NR.3D PARCELELE A1/2 (226/6/5/1/1/2) A1/1 (226/6/5/1/1/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte si unui sediu de firma pe terenuri aflate in proprietate privata persoana fizica si persoana juridica prin schimbare incadrare din zona agricola AA in zona de locuinte LC
 • Hotărârea 381/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TATARASI NUMARUL 46 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 380/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi Şoseaua Bârnova nr.12 cvartal 172 parcelele A1/4(7375/1/1/4) A1/5(7375/1/1/5) V2/3(7375/1/2/3) A1/6(7375/1/1/6) V2/2(7375/1/2/2) A1/1(7375/1/1/1) V2/5(73751/2/5) V2/1(7375/1/2/1) A1/2(7375/1/1/2) V2/4(7375/1/2/4) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe individuale pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 379/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SERGENT GRIGORE IOAN NR.7 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 378/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-TOMESTI CVARTAL 127 PARCELELE A1(4615/7/2) P2(4615/6/2) intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare si sediu firma pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 377/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.60 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 376/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 375/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 374/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a lucrării de artă monumentală Grigore T. Popa
 • Hotărârea 373/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.6 din H.C.L. nr. 336/2007 pentru concesionarea prin licitatie publică a terenului situat în Iasi str. Bucium nr. 26 în suprafata de 45.000 mp pentru construire centru comercial
 • Hotărârea 372/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 286 alin. (6) lit. a) din Legea 571/2003 modificata si completată prin Legea nr. 343/2006 pentru S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L.
 • Hotărârea 371/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru Modernizare străzi în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 370/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Modernizare linie de tramvai : str.Nicoriţă - Piaţa Chirilă - Doi Băieţi”
 • Hotărârea 369/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea actelor adiţionale pentru suplimentarea lucrărilor şi a valorii contractului de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iaşi,nr.23092/29.03.2005
 • Hotărârea 368/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CVARTAL 172 PARCELELE 1/1(7401/1/4/1) 1/2(7401/1/4/2) 1(7401/1/3) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 367/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PLOPII FARA SOT CVARTAL 137 PARCELELE A1/2/2(4977/2/1/2/2) A1/3(4977/2/1/3) A1/4(4977/2/1/4) intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 366/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BARNOVA Cvartal 165 V1/1(6833/2/3/1) V1/2(6833/2/3/2) V1/3(6833/2/3/3) V1/4(6833/2/3/4) V1/5(6833/2/3/5) V1/6(6833/2/3/6) V1/7(6833/2/3/7) V1/8(6833/2/3/8) V1/9(6833/2/3/9) V1/10(6833/2/3/10) V1/11(6833/2/3/11) V1/12(6833/2/3/12) V1(6848/1/3) DE1/1(3732/1/3/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 365/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 172 PARCELELE 3/1/2/1(7383/1/1/2/1) 3/1/2/2(7383/1/1/2/2) 3/1/2/3(7383/1/1/2/3) 3/1/2/4(7383/1/1/2/4) 3/1/2/5(7383/1/1/2/5) 3/1/2/6(7383/1/1/2/6) 3/1/2/7(7383/1/1/2/7) 3/1/2/8(7383/1/1/2/8) 3/1/2/9(7383/1/1/2/9) 3/1 /2/10 (7383/1/1/2/10) De 9/2(7393/1/2) De 12/2/1(7380/1/2/1) 12/2/2(7380/1/2/2) intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan si construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 364/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA LUCA ARBORE NR.20 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte cu spatii comerciale la parter pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 363/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Zona Bucium cvartal 171 parcelele L1/1(7359/1/1/1/1) L1/3(7359/1/1/1/3) F2/2(7359/2/1/1/2) L1(7359/1/1/2) F2(7359/2/1/2) P2(7325/2/2) V1(7321/4/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe individuale şi funcţiuni complementare pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 362/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VITICULTORI T64 P1(2502/1/2) 1(2502/1/3) 1(2502/1/4) 1(2502/1/5) 1(2502/1/6) intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata
 • Hotărârea 361/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BARNOVA CVARTAL 168 PARCELELE 1(7147/1) 1(7147/2) 2(7145/2) 3(7145/3) 4(7145/4) intocmit in vederea construirii de locuinte si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana fizica.
 • Hotărârea 360/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA FANTANILOR NR.11 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 359/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 358/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art. 2 din H.C.L.nr. 113/2007
 • Hotărârea 357/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor Iaşului 2007
 • Hotărârea 356/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea oraşului Iaşi cu oraşele Ilioupolis şi Alexandroupolis din Grecia
 • Hotărârea 355/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2007
 • Hotărârea 354/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietate fără plată a unor locuri de înhumare
 • Hotărârea 353/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor denumiri de străzi în zona Bucium
 • Hotărârea 352/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Iaşi a terenului în suprafaţă de 459 mp proprietatea domnului Verussi Octavian situat în Iaşi - Str. Cişmeaua Păcurari nr.3.
 • Hotărârea 351/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi al terenului situat în Iaşi - intersecţie str. Colonel Langa cu str. Crişan în suprafaţă de 2017 mp conform planului anexat precum şi aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Iaşi şi Parohia “Duminica Tuturor Sfinţilor” - Banu Iaşi Biserica Mitocul Maicilor
 • Hotărârea 350/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Iaşi a terenului în suprafaţă de 243 52 mp. proprietatea doamnei Luca Mihaela - Cătălina situat în Iaşi Fundac Banu nr.4 identificat prin sector cadastral 1 parcela 1(23/1) nr.cadastral al corpului de proprietate 17002
 • Hotărârea 349/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1898 08 mp. situat în intravilanul municipiului Iaşi - Şos. Nicolina nr.115 (fost str.Hlincea) precum şi transmiterea fără plată în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului respectiv
 • Hotărârea 348/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 411 87 mp. situat în Iaşi str.Carpaţi între blocurile 910-912 de pe S.C. MOBI SOP LUX S.R.L. pe S.C. LECOM BIROTICA S.R.L. precum şi aprobarea modificării contractului de concesiune nr.149/22.04.2005
 • Hotărârea 347/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea fondurilor pentru sprijinirea Municipiului Tecuci
 • Hotărârea 346/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de garantare prin venituri între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 345/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea organizării în parteneriat cu Image Factory a premierei la Iaşi a filmului “4 luni 3 săptămâni şi 2 zile” regizat de Cristian MUNGIU
 • Hotărârea 344/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea preţurilor la energia termică livrată populaţiei din sistemul centralizat şi centralele termice de cartier ce vor fi supuse aprobării A.N.R.S.C.
 • Hotărârea 343/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 342/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea listei obiectivelor finanţate din creditul Dexia
 • Hotărârea 341/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 136/2006 privind stabilirea cuantumului obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale şi regiile autonome care utilizează părţi din patrimoniul Consiliului Local sub diferite forme (folosinţă administrare concesiune)
 • Hotărârea 340/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 881 50 mp. situat în intravilanul municipiului Iaşi - Str. Nicolina nr. 74 ( în incinta Bazarului) proprietatea doamnei Braunstein Sara în vederea continuării activităţii Serviciului Public Bazar
 • Hotărârea 339/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea de către Consiliul Local Iaşi a domnului Mihai Chirica membru în A.G.A. la S.C. Fotbal Club Politehnica Iaşi S.A. cu scopul de a aproba în acest for majorări de capital social de peste 50%
 • Hotărârea 338/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici,pentru Modernizare Bulevardul Socola
 • Hotărârea 337/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de amenajare a trotuarelor cu pavele
 • Hotărârea 336/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publică a terenului situat în Iasi str. Bucium nr. 26 în suprafata de 45.000 mp pentru construire centru comercial
 • Hotărârea 335/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 515/18.11.2004 şi alocarea fondurilor necesare din bugetul local pentru trim.IV/2007 şi anul 2008 în sumă de 2.760.095lei (862.529 81 Euro) reprezentând cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi respectiv a cheltuielilor neeligibile pentru “Centrul Expoziţional Moldova” Iaşi
 • Hotărârea 334/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iaşi administrate de RATP Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi în vederea casării
 • Hotărârea 333/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE URECHE NR. 31 intocmit in vederea demolarii partiale mansardarii si schimbarii destinatiei unei constructii existente situate pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 332/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STRADA BASOTA NR. 6 STRADA CURELARI NR. 4 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si birouri pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice si persoana juridica
 • Hotărârea 331/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 148 PARCELELE 1/1/1/1/1/2(6153/1/1/1/1/1/1/2) 2(5995/1) 3/4/1(6153/1/2/4/1) 3/4/2(6153/1/2/4/2) 1/2(6150/1/2/2) 1/2(5954/1/2) 1/2(6150/1/1/2) 1/1/2(6153/1/1/1/2) 3/1(5945/3/2/1) 1/1/1/2(6153/1/1/1/1/2) 2(5995/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice si juridice
 • Hotărârea 330/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA SADOVEANU NR. 44D FOST 56 intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 329/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 105 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 328/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ANASTASIE PANU NR. 2 BLOC 6 MARTIE intocmit in vederea extinderii unui spatiu aflat in proprietate privata persoana juridica pe terenul adiacent aflat in proprietatea municipiului Iasi
 • Hotărârea 327/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 137 PARCELA 1/10(4977/2/1/10) intocmit in vederea construirii unei locuinte si functiuni complementare pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 326/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PETRE TUTEA NR. 19 BL. 913 TRONSON I PARTER intocmit in vederea reamenajarii unui spatiu comercial situat pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice si juridice si extinderii acestuia pe terenul adiacent aflat in proprietatea municipiului Iasi
 • Hotărârea 325/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ALUNIS NR.12 intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 324/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 162 PARCELA 1(6534/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte a unei anexe gospodaresti si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 323/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI DN 28 POPAS PACURARI CVARTAL 34 PARCELELE 2(1636/3/2) 1626/2/3 1(1636/2/1) intocmit in vederea construirii unui show-room si depozit pe teren privat
 • Hotărârea 322/2007 - Municipiul Iași

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR. 20 BL.T3 intocmit in vederea modernizarii si supraetajarii unui imobil parter cu functiuni de spatii comerciale situate pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 321/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ALBINET NR. 52 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si hala de productie pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 320/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AUREL VLAICU NR. 78 intocmit in vederea construirii unei hale si unui corp birouri pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 319/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SFANTU LAZAR NR.23A intocmit in vederea supraetajarii unui imobil cu functiuni de birouri spatiu comercial depozit birotica situat pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica si pe teren concesionat
 • Hotărârea 318/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 74 75 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr.16 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. VIGADUCU S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 317/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 21 mp situat în Iaşi - Str. Ciric nr.36-42 bl.Q4 sc.B parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. TEMIROM S.R.L. şi S.C. AFORA S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 316/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 255/29.06.2007 trecerea din domeniul public local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în str. P. Rareş nr.5 în suprafaţă de 111 58 mp precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. “PROEXIN” S.R.L..
 • Hotărârea 315/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 17 60 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr.13 sc.A parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. CARMEN STIL S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 314/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în str. Luca Arbore sector cadastral 51 parcela 1(3136/4) în suprafaţă de 63 12 mp precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi d-na Alistar Maria
 • Hotărârea 313/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 81 mp situat în Iaşi - Str. Petre Ţuţea nr.15 bloc 913 tronson II parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. LABIRINT GRUP S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 312/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea unor masuri de înfiinţare a unui sector de tip “Economat” în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 311/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea 571/2003 modificata si completatata prin Legea nr. 343/2006 a ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI
 • Hotărârea 310/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 286 alin. (6) lit. a) din Legea 571/2003 modificata si completatata prin Legea nr. 343/2006 pentru S.C. TERRA INVEST S.R.L.
 • Hotărârea 309/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 308/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor de proiectare şi reparaţii capitale efectuate de A.J.O.F.M.Iaşi la imobilul situat în strada A. Bârsescu nr. 16 Iaşi
 • Hotărârea 307/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor pentru construirea sediului “Palat de Justiţie”
 • Hotărârea 306/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 305/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul fără plată a unor bunuri de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi către Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 304/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii contractelor de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi societăţile de publicitate licenţiate: Euromedia Group S.A. Romanian Billboard Network S.A. News Outdoor Romania S.R.L. şi Ultravision S.R.L.
 • Hotărârea 303/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri pentru diminuarea efectelor provocate de vremea caniculară asupra populaţiei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 302/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 301/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale şi partide politice
 • Hotărârea 300/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 299/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Iaşi în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 298/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Semaforizare intersecţii în municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 297/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de imobile pentru locuinţe sociale şi/sau convenabile
 • Hotărârea 296/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA HLINCEA SECTOR CADASTRAL 64 PARCELA 1(3574/3)-(3574/4) intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri si spatii desfacere pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 295/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ABRAHAMFI NR.3 intocmit in vederea demolarii partiale consolidarii extinderii si mansardarii unei locuinte existente situate pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 294/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 153 PARCELELE 1/1/1/1/3(6302/1/1/1/1/3) 1/1/1/1/2(6302/1/1/1/1/2) 1/1/1/1/4(6302/1/1/1/1/4) intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 293/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BARNOVA CVARTAL 170 PARCELELE 1(7298/6/2) 1(7298/6/4) 1(7298/6/6) 1/1(7298/6/1/1) intocmit in vederea construirii de locuinte individuale si imprejmuirii terenurilor aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 292/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA BELVEDERE NR.9 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 291/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA PETRE CULIANU F.N. T34 parcela 2/1/2/1/2(1595/1/1/2/1/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 290/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA OTELULUI NR.1 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de cabinete medicale si locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 289/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CAZANGIILOR NR.2A intocmit in vederea demolarii unei locuinte existente si construirii unui sediu de firma pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 288/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-TOMESTI CVARTAL 127 PARCELA 1(4647) intocmit in vederea construirii unei locuinte si magazii pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 287/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA DANCU CVARTAL 122 PARCELA parcela 1/2/2(4533/1/1/2/2) intocmit in vederea construirii unei gradinite pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 286/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT CVARTAL 101/2 PARCELA 1(4141/9) NUMAR CADASTRAL 6135 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte
 • Hotărârea 285/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR.55F intocmit in vederea construirii unui complex de agrement care va contine sali sport piscina si restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 284/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL POITIERS NR.6 intocmit in vederea construirii unui depozit comercial si spatii administrative conexe pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 283/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA IASI-TOMESTI CVARTAL 127 PARCELA 1(4630/3/2) intocmit in vederea construirii unei hale industriale-atelier tamplarie aluminiu pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 282/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ALBINET NR.12 intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte situate pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 281/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AEROPORTULUI NR.3C intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 280/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SF. VASILE NR.9 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 279/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL CHIMIEI NR.2 intocmit in vederea construirii unui camin studentesc pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 278/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STEJAR NR.67 intocmit in vederea demolarii unei locuinte existente si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 277/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.113 întocmit în vederea construirii unui magazin bricolaj (PRAKTIKER) pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 276/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,CALEA CHISINAULUI NR.6,intocmit in vederea suprainaltarii unui imobil cu functiuni de sediu firma,tipografie,depozit si birouri situat pe teren aflat in proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 275/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SOFICU NR.22 intocmit in vederea schimbarii destinatiei unei constructii aflate in curs de executie in cabinet medical si locuinta
 • Hotărârea 274/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 145 PARCELELE 1/2(5417/1/2) 1/1 (5417/1/1) 3(5415/1/1) intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 273/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind realegerea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C.TERMO SERVICE S.A. IASI
 • Hotărârea 272/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind demolarea spaţiului cu destinaţie de locuinţă situat în Iaşi stradela Armeană nr.16 aflat în administrarea Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 271/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 270/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 269/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 234/2007
 • Hotărârea 268/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată din administrarea Consiliului Local Iaşi în administrarea Consiliului Local al Comunei Tătăruşi şi a Consiliului Local al Comunei Cucuteni a 2(două) sirene electrice (cîte una la fiecare consiliu local)
 • Hotărârea 267/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unei perioade de graţie la plata redevenţei pentru construirea parcării subterane şi supraterane pe terenul din strada Vasile Alecsandri nr.8
 • Hotărârea 266/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului municipiului Iaşi de a exercita în numele Consiliului Local Iaşi dreptul de preemţiune în conformitate cu Legea 422/2001 republicată
 • Hotărârea 265/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Iaşi asupra imobilului situat in municipiul Iasi str. Păcurari nr. 95
 • Hotărârea 264/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Iaşi asupra imobilului situat în municipiul Iaşi str. Cuza Vodă nr. 41
 • Hotărârea 263/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Iaşi asupra imobilului situat in municipiul Iasi Fundac Gavril Muzicescu nr. 3
 • Hotărârea 262/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 261/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea 571/2003 modificata si completatata prin Legea nr. 343/2006 a ASOCIATIEI KYFFHAUSER BILDUNGS - UND SOZIALWERK
 • Hotărârea 260/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind cererea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 286 alin. (6) lit. a) din Legea 571/2003 modificata si completatata prin Legea nr. 343/2006 pentru S.C. TERRA INVEST S.R.L
 • Hotărârea 259/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 258/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei 1a la H.C.L.nr.206 din 30.05.2007
 • Hotărârea 257/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea unor erori cuprinse în HCL 126/1997
 • Hotărârea 256/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru concesionare a unor spaţii situate în imobilul din Iaşi str. Toma Cozma nr. 4
 • Hotărârea 255/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren de 111 58 mp situat in Iasi str. Petru Rares nr. 5
 • Hotărârea 254/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în str. Bucium nr. 26
 • Hotărârea 253/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.11/2007 privind concesionarea terenului situat în Bd.Independenţei în suprafaţă de 5.500 mp. pentru construirea unei parcări subterane
 • Hotărârea 252/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA VITICULTORI CVARTALELE 27 SI 65 PARCELELE VN(1/1/1/1)/2(1139/1-1139/2-1139/3-1139/4)/2 1(1136/2/1)-A 1(1136/2/2)-A 1/1(1139/15/1) 1/7(1139/17/7) (1/1/1/1)/3(1139/1-1139/2-1139/3-1139/4)/3 1(1139/6) 1(1139/5) 1(1139/17/6) 1(2544/2/2) 1/5(1139/17/5) (1/1/1/1)/1(1139/1-1139/2-1139/3-1139/4)/1 1(1139/7) 1(1139/9) 1(2544/2/3) intocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 251/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA SADOVEANU NR.48 CVARTAL 28 NUMAR CADASTRAL 17049 PARCELELE 1(1161) 2(1165) 3(1163) 4(1174) 5(1172) 6(1164) si CVARTAL 27 NUMAR CADASTRAL 16971 PARCELELE 1(1130/1) 2(1132/1) 3(1134) 4(1145) 5(1147) 6(1149) 7(1151) 8(1153/1) 9(1173/1) 10(1125/1) 11(1129/1) 12(1133) 13(1135/1) 14(1146) 15(1148) 16(1150) 17(1152/1) 18(1152/2) 19(1185/1) intocmit in vederea construirii de locuinte si functiuni complementare pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 250/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA MIRONESCU NR.5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 249/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA OVIDIU NR.3 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 248/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA HAN TATAR BLOC 362 SCARA C PARTER intocmit in vederea amenajarii unui centru medical prin extindere si supraetajare spatiu existent inchidere portic
 • Hotărârea 247/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SALCIILOR NR.8 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de spatiu comercial si locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 246/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL SOCOLA NR.16A intocmit in vederea reamenajarii suprainaltarii unui spatiu comercial situat pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 245/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,IASI,BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.9A,intocmit in vederea intrarii in legalitate a unei locuinte construite pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 244/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 22 11 mp situat în Iaşi - Str. Muntenimii nr.4 bloc 591 sc.A parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. SILVANA S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 243/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11 40 mp situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25 sc.E parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na DARABĂ EMILIA în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 242/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de acordare a dreptului de acces ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. UPC ROMÂNIA S.A.
 • Hotărârea 241/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizaţi pentru obiectivul "Bloc 1004 tr.V-VI locuinţe pentru tineri construite de A.N.L. în şos.Nicolina C.U.G.-Iaşi"
 • Hotărârea 240/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 239/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea propunerii de externalizare a serviciului de preparare a hranei pacienţilor în spaţiile "Spitalului Clinic de Recuperare" Iaşi
 • Hotărârea 238/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de asociere nr.8329/03.02.2005
 • Hotărârea 237/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la organizarea Festivalului Internaţional de Jazz "Richard Ochanitzky"
 • Hotărârea 236/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de evaluare selecţie şi finanţare a proiectelor din domeniul culturii scrise
 • Hotărârea 235/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statutului Fundaţiei Sportului Ieşean
 • Hotărârea 234/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea D.S.P.M în administrarea D.A.P.P.P a Stadionului Tineretului Stadionului Emil Alexandrescu şi a Bazei sportive din Dumbrava Roşie
 • Hotărârea 233/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din proprietatea SC Mittal Steel Iaşi SA în proprietatea publică a municipiului Iaşi a bunurilor ce alcătuiesc baza sportivă Tepro situată în Iaşi str. Ciric nr. 35
 • Hotărârea 232/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea gratuită a Stadionului "Emil Alexandrescu" şi a Bazei Sportive din Dumbrava Roşie nr.1-3 de către elevii Liceului cu Program Sportiv Iaşi şi sportivii acreditaţi la Clubul Politehnica Iaşi
 • Hotărârea 231/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pivind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 230/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea demolării unei anexe gospodăreşti din incinta Colegiului Tehnic Gh. Asachi situat în Iaşi str. Sărăriei nr. 189
 • Hotărârea 229/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare către Directia de Servicii Publice Municipale a unor bunuri ce deservesc cimitirele din domeniul public al municipiului Iasi
 • Hotărârea 228/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA IAŞI-CIUREA CVARTAL 2 PARCELA 1/1/1(17/1/7/1/1/1) întocmit in vederea construirii unei hale industriale şi un sediu firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 227/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CALARASI NR.23 intocmit in vederea demolarii constructiei existente si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 226/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 144 PARCELELE 1/2/1(5456/5/2/1) 1/3(5456/5/3) 1/4(5456/5/4) 1/5(5456/5/5) intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte individuale si imprejmuirii terenurilor aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 225/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA POPAS PACURARI CVARTAL 34 PARCELA 1/1/1/1/1/1/2/3(1581/1/1/1/1/1/2/3) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 224/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-CIUREA CVARTAL 1 PARCELA 7/13/3 intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare materiale de constructii pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 223/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA STRUGURILOR NR.5 CVARTAL 19 PARCELA 1/1/2/2(936/1/1/1/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 222/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 166 PARCELELE 1/1(6875/1/1) 1/2(6875/1/2) 1/3(6875/1/3) 1/4(6875/1/4) 1/5(6875/1/5) 2(6877/1/1) 3(6876/1/1) intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi pentru construire locuinte si anexe pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 221/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MASINEI NR.4 intocmit in vederea extinderii restaurantului existent pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 220/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 137 PARCELA 1(4962/1/5) intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 219/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11 50 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr.8 bl.C2 sc.A parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. MAGIC PARTY S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 218/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 14 18 mp situat în Iaşi - Str. Păcurari nr.2A bloc 590C parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. IMPEX ROMCATEL S.A. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 217/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 71 00 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr.20 bloc T2 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ (SCM) DE GRADUL 1 "PROD ARTIZ COM" în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 216/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 82 90 mp situat în Iaşi - Str. Petru Poni nr.13 bloc 573A tronson I parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 215/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 8 70 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.179 bl.B1 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na Pristav Laura-Adriana în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 214/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 60,00 mp situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu nr.11,precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.,pentru extinderea spaţiului existent în vederea amplasării unui grup pentru răcire/ciller
 • Hotărârea 213/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 29.80 mp situat în Iaşi - Str. Pantelimon Halipa nr.4A bloc F3B sc.B parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către ARTA IAŞI SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 212/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 39 87 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr.16A parter (Anexă Cotnari precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. GRAPHLIGHT S.R.L). în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 211/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 5.87 mp situat în Iaşi - Şos. Arcu nr.32 bl.Z10 tr.I parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către Păduraru Gheorghe şi Păduraru Verginia în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 210/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor situate în Iaşi după cum urmează:-39 00 mp teren situat în Şos. Sărăriei nr. 78 62 40 mp teren situat în Str. Tătăraşi nr.20 283 70 mp teren situat în str. Tabacului nr.9 conform planurilor de situaţie anexate precum şi concesionarea directă a acestor terenuri către S.C. PETROM S.A. în vederea extinderii staţiilor existente (Staţia nr.8 - Copou Staţia nr.10 - Baş-Ceauş Staţia nr.11 - Dacia).
 • Hotărârea 209/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Anexei nr.1 la contractul de acordare a dreptului de acces între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A. autentificat cu nr.2815/29.09.2006.
 • Hotărârea 208/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.400/25.11.2002 şi a H.C.L. nr.89/07.03.2005
 • Hotărârea 207/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 25 21 mp situat în Iaşi - Str. Canta nr.4 la parterul blocului 537 sc.B apt.1 proprietatea municipiului Iaşi de pe Ţibuleac Eustin pe S.C. "UNITRADE SYSTEMS" S.R.L..
 • Hotărârea 206/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei nr.3 la H.C.L. nr.390 din 9.11.2006 şi de modificare a anexei 1a la H.C.L. nr.44 din 12.02.2007
 • Hotărârea 205/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 75 44 mp situat în Iaşi - Str. Stejar r.18 proprietatea municipiului Iaşi de pe S.C. PETRODAN COMPANY S.R.L. pe S.C. GRAND IOLIA S.R.L..
 • Hotărârea 204/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind editarea şi suplimentarea fondului destinat lucrării "DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ORAŞULUI IAŞI" - de Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc volumele IX şi X
 • Hotărârea 203/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de administrare a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi str.Piaţa Unirii nr.12 parter de către R.A. "Aeroportul" Iaşi
 • Hotărârea 202/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de către S.C. CET IAŞI a "Serviciului de consultanţă pentru atragerea de capital privat în vederea retehnologizării şi modernizării societăţii"
 • Hotărârea 201/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul Infrastructura Transportului Urban Iaşi- Etapa I 2007
 • Hotărârea 200/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetelor la 31.12.2006
 • Hotărârea 199/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007
 • Hotărârea 198/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2008
 • Hotărârea 197/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Cristian Mungiu
 • Hotărârea 196/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 154 PARCELELE F5(6420/2/6) F6/5(6420/2/7/5) F14(6420/8) P6/7(6420/2/7/7) F7/1(6420/2/8/1) F7/2(6420/2/8/2) F7/3(6420/2/8/3) F6/1/2(6420/2/7/1/2) intocmit in vederea introducerii in intravilan a terenului aflat in proprietate privata persoana fizica si construirii unei cabane turistice
 • Hotărârea 195/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA BRINDUSA NR.68 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 194/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivulului CONSTRUIRE PARCARE STR.AGATA BÂRSESCU
 • Hotărârea 193/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivele MODERNIZARE LINIE TRAMVAI PIATA CHIRILA - DOI BAIETI şi MODERNIZARE LINIE TRAMVAI CINCI DRUMURI - HOTEL EUROPA
 • Hotărârea 192/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ateneului Tătăraşi adoptat prin art.2 din H.C.L.nr.549/2003
 • Hotărârea 191/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007
 • Hotărârea 190/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional de prelungire si modificare a Contractului/Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici si salariatii aparatului de specialitate al primarului precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local
 • Hotărârea 189/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA GRADINARI - METALURGIEI CVARTAL 65 elaborat in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective birouri si dotari pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 188/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CVARTAL 21 PARCELELE (1-1-1-1-1-1-1)/1(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/1 (1-1-1-1-1-1-1)/2(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/2 (1-1-1-1-1-1-1)/3(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/3 (1-1-1-1-1-1-1)/4(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/4 (1-1-1-1-1-1-1)/5(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/5 (1-1-1-1-1-1-1)/6(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/6 (1-1-1-1-1-1-1)/7(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/7 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare
 • Hotărârea 187/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE intocmita pentru completarea articolelor 1si 2 ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Iasi nr.190 din 28.06.2006
 • Hotărârea 186/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 153 PARCELELE 6321/11/3 intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi pentru construire locuinta anexa si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 185/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE intocmit in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IASI STRADA PANTEL NR.2 elaborat in vederea consolidare si extindere unui imobil cu functiunea de locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 184/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM STRADA BOIANGIILOR CVARTAL 149 SI 155 PARCELELE 6453/1/4/1 6466/13/1/1 6012/1/1/2 6018/1 6453/1/2/1 6453/1/2/2 6453/1/2/3 6466/14/2 intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 183/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IASI,ZONA BUCIUM,CVARTAL 163 PARCELA 1/2(6620/1/2),intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi pentru construire locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 182/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VISANI CVARTAL 177 PARCELA 1/1(7675/2/3/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 181/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU ALEEA SADOVEANU NR 43 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 180/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ALBINET NR.26 intocmit in vederea consolidarii reamenajarii si mansardarii unui imobil situat pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 179/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CALAFAT NR.8 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 178/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA MIRONESCU NR.5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 177/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MUNTENIMII NR.4 BLOC 591 TRONSON 1 PARTER intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren aflat in proprietate municipiului Iasi
 • Hotărârea 176/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TOMA COZMA NR.63 intocmit in vederea construirii unei locuinte si anexe pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 175/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GHICA VODA NR.7 COLT CU STRADA ZLATAUST NR.4 intocmit in vederea extinderii si supraetajarii unui imobil existent cu functiunea de cabinete medicale pe teren aflat in proprietatea municipiului Iasi si concesionat SC MEDI CENTER SRL
 • Hotărârea 174/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIURCHI NR.126 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 173/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 176 PARCELELE 7658/1/1 7658/1/2 7658/2/1 7658/2/2/1 7658/2/2/3 7658/2/2/2 7658/2/4 7658/2/3 7661/1/1 7661/2/2 7663/1/1/1 7663/1/1/2 intocmit in vederea introducerii in intravilanul municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 172/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 176 PARCELELE 1/2(7667/2/7/2) 1/7(7667/2/7/7) 1/7(7626/3/1/7) 1/2/3(7667/2/6/2/3) 1/2/5(7667/2/6/2/5) 1/7(7626/3/2/7) 1/9(7626/3/2/9) 1/2/2(7667/2/6/2/2) 1/2/1(7626/3/2/2/1) 1/9(7626/3/2/9) 1(7667/2/8/2) 1(7667/2/8/1) 2(7626/3/1/2) 2(7626/3/1/1) 1/2/2(7626/3/2/2/2) 1/1/1(7626/3/2/1/1) 1/5(7667/2/7/5) 1/7(7667/2/7/7) 1/7(7626/3/1/7) 1/6(7626/3/1/6) 1/7(7626/3/1/7) intocmit in vederea introducerii in intravilan pentru construire locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 171/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AEROPORTULUI NR.13 CVARTAL 5 PARCELELE 1/1(226/5/1) 1/2(226/5/2) 1/3(226/5/3) intocmit in vederea construirii de locuinte si functiuni complementare pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 170/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ADUNATI NR.19 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 169/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.155 intocmit in vederea construirii unui sediu admnistrativ firma pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica si amenajarii accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi
 • Hotărârea 168/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului WC PUBLIC GRADINA COPOU
 • Hotărârea 167/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului MODERNIZAREA ALEE ACCES CIMITIR ETERNITATEA
 • Hotărârea 166/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind propunerea unor denumiri de strazi în zona Bucium zona Galata şi zona Păcurari
 • Hotărârea 165/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul EXTINDERE COLECTOR CANALIZARE STRADA SI STRADELA ST.O.IOSIF
 • Hotărârea 164/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul COLECTOR CANALIZARE STRADA AVIATIEI
 • Hotărârea 163/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea propunerii de modificare şi completare a structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf.Spiridon" Iaşi
 • Hotărârea 162/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 322/30.06.2003 şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3.700 mp situat în Iaşi şos. Nicolina nr. 171.
 • Hotărârea 161/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 40 95 mp situat în Iaşi - Str. Dr. Cehac nr.17 precum şi concesionarea directă a acestui teren către dl. Drăgan Vasile în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 160/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Fundacului Theodor Pallady pentru a se permite accesul la imobilele limitrofe
 • Hotărârea 159/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 162 mp situat în Iaşi - Aleea Sucidava în apropierea blocului 259 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea a nouă locuri de parcare
 • Hotărârea 158/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să semneze Procesele-verbale de vecinătate şi planurile anexate acestora necesare întocmirii documentaţiilor conform H.G. nr. 834/2001 şi a Legii 7/1996
 • Hotărârea 157/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea a şase funcţii publice de execuţie vacante existente în Statul de Funcţii valabil în anul 2006 şi 2007 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi în sensul modificării calităţii posturilor în conformitate cu dispoziţiile art.46 din O.G.nr.6/2007
 • Hotărârea 156/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea a două posturi contractuale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi
 • Hotărârea 155/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare
 • Hotărârea 154/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 153/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a imobilului-corp A situat in Iasi str. Codrescu nr.6 de către Centrul Diecezan Caritas Iaşi
 • Hotărârea 152/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL,destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani
 • Hotărârea 151/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 150/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL destinate tinerilor spre închiriere
 • Hotărârea 149/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf.Spiridon" Iaşi
 • Hotărârea 148/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf.Spiridon" Iaşi în administrarea D.A.P.P.P. a imobilului situat în Iaşi şos. Manta Roşie nr. 17
 • Hotărârea 147/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării contractului de asociere în participaţiune încheiat la 18.07.2003 şi a contractului de administrare nr.10510/2004
 • Hotărârea 146/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI
 • Hotărârea 145/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 144/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 143/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Iaşi şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi.
 • Hotărârea 142/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobarii Planului Urbanistic de Detaliu - IASI- ZONA BUCIUM CVARTAL 165 PARCELA (1/3-1/4)1/2(6818/2/1/3-6818/2/1/4) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 141/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobarii Planului Urbanistic de Detaliu - IASI- BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.39 întocmit în vederea construirii unui ansamblu de trei imobile cu funcţiuni de spaţii comerciale locuinţe şi birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi pe teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 140/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA LIPOVANA NR. 27 CVARTAL 15 PARCELA 1(292/1) întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de spaţii comerciale birouri şi locuinţă pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 139/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - IASI-ZONA VITICULTORI CVARTAL 62 PARCELELE 11/5(2415/1/1/5) 11/4(2415/1/1/4) 11/3(2415/1/1/3) 11/2(2415/1/1/2)
 • Hotărârea 138/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STEJAR NR.111 - 113 întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri şi sediu firmă pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 137/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GHEORGHE GHIBANESCU NR.1A întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 136/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA ST. O. IOSIF NR.18 CVARTAL 44 PARCELELE (1-1)/2 (1413/1-1413/2) si (2-2)/1(1.416/1-1.416/2)/1 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoană fizica
 • Hotărârea 135/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA ST. O. IOSIF NR.18 CVARTAL 44 PARCELA (2-2)/2(1.416/1-1.416/2)/2 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 134/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GHETARI NR.12A întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe colective cu parter comercial şi prestări servicii
 • Hotărârea 133/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA DEALUL BUCIUM NR.6B întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoana fizică
 • Hotărârea 132/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GÂNDU NR.1 întocmit în vederea extinderii unei locuinţe existente pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 131/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA TUDOR NECULAI NR.44 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi a unei anexe gospodăreşti pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 130/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS IASI CIUREA CVARTAL 1 PARCELA 10(44/2) întocmit în vederea introducerii în intravilan pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 129/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post contractual din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor
 • Hotărârea 128/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor active corporale situate în incinta Ştrandului Municipal Teatrului de Vară şi Patinoarului Artificial şi aprobarea casării acestora.
 • Hotărârea 127/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 53 00 mp situat în Iaşi - B-dul Tudor Vladimirescu nr.3 bl.C9 sc.A parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. NEW FORM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 126/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea către UPC România a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă de 12 mp.
 • Hotărârea 125/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 00 mp situat în Iaşi - Str. Bucium nr.19 bl.B2-1 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. MARTEX S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 124/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 36 mp situat în Iaşi - Bd.Alexandru cel Bun în apropierea blocului 1212 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea a două locuri de parcare.
 • Hotărârea 123/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 6.16 mp situat în Iaşi - al. Tudor Neculai nr.107 la parterul blocului 995 sc. C şi concesionarea directă către domnii Grigoraş Ştefan şi Barbacariu Gheorghe în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 122/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. EURO MARKET JUNIOR S.R.L..
 • Hotărârea 121/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind respingerea proiectului de hotărâre pentru scutirea de la plată a impozitului pe teren conform art. 286 alin. (6) din Legea 571/2003 modificată şi completatată prin Legea nr. 343/2006,pentru S.C. HIPROMA S.A. IASI
 • Hotărârea 120/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reglementarea autorizării comerţului de produse şi servicii de piaţă pe raza Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 119/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru analiza şi aprobarea bugetelelor de venituri şi cheltuieli 2007 al Asocierii în Participaţiune pentru Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis şi al SC Tehnopolis SRL
 • Hotărârea 118/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE IAŞI pentru anul 2007
 • Hotărârea 117/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
 • Hotărârea 116/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.7 din H.C.L.nr.11/2007 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor situate în Iaşi: str.V.Alecsandri nr.8(lângă Starea Civilă) în suprafaţă de 2.500 mp. şi Bd.Independenţei (lângă statuia Independenţei) în suprafaţă de 5.500 mp. pentru construirea a două parcări subterane şi/sau supraterane
 • Hotărârea 115/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Iaşi str. Sf. Sava nr.19 către DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI IAŞI .
 • Hotărârea 114/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului ATELIERE DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
 • Hotărârea 113/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului depus la Ministrul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei CENTRULUI DE GĂZDUIRE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAŞI
 • Hotărârea 112/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Pasaj superior Octav Băncilă"
 • Hotărârea 111/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren de 500 mp situat în Iaşi la intersecţia str. I.C. Brătianu cu str. Cuza Vodă către Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"
 • Hotărârea 110/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării concursului de soluţii cu tema "CONSTRUIRE BAZĂ AGREMENT BĂILE NICOLINA"
 • Hotărârea 109/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi la societăţile comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Iaşi este acţionar
 • Hotărârea 108/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unei comisii pentru atragerea capitalului privat în finanţarea S.C.FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI S.A.
 • Hotărârea 107/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Iaşi ca membru fondator la constituirea Fundaţiei Sportului Ieşean (F.S.I.)
 • Hotărârea 106/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REABILITAREA PĂRŢII VESTICE A ZONEI CENTRALE SUD A MUNICIPIULUI IAŞI
 • Hotărârea 105/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REABILITAREA PĂRŢII SUDICE A ZONEI CENTRALE SUD A MUNICIPIULUI IAŞI
 • Hotărârea 104/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REABILITAREA PĂRŢII ESTICE A ZONEI CENTRALE SUD A MUNICIPIULUI IAŞI
 • Hotărârea 103/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind premierea de către Municipiul Iaşi a studenţilor ieşeni medaliaţi la Olimpiada Internaţională Studenţească SEEMOUS 2007 şi a cadrelor didactice universitare coordonatoare ale echipei participante
 • Hotărârea 102/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrările de amenajare a spaţiilor de joacă pentru copii propuse a fi înfiinţate sau modernizate în cursul anului 2007
 • Hotărârea 101/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului Phare/2004/016-772.04.02.03.02.01.125 Centrul de Asistenţă Socială şi Ingrijire la Domiciliu pentru Vârstnici
 • Hotărârea 100/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.154/22.05.2006 de aprobarea concesionării serviciului public de producere transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi şi a H.C.L. nr.433/18.12.2006 de aprobarea studiului de oportunitate şi a Contractului cadru de concesionare a serviciului public de producere transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 99/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 98/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI FUNDAC SOCOLA NR.2 întocmit în vederea construirii a două locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 97/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA NICOLINA NR.11 BLOC A5 întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial situat la parterul unui bloc de locuinţe pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 96/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI PIATA VOIEVOZILOR NR.5 BL.A 10 PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 95/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 20 PARCELA 1(742/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 94/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI-STRADA CANTA NR.68 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de prestări servicii spaţii comerciale birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 93/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI-ZONA TĂTĂRAŞI STRADA AEROPORTULUI SECTOR CADASTRAL 5 PARCELA 1/1(226/8/1/1) elaborat în vederea construirii unui cartier de locuinţe colective şi dotări pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 92/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE LUPU NR.160 BLOC G3-1 PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate municipiului Iaşi
 • Hotărârea 91/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA TUDOR VLADIMIRESCU NR.5A întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale prin demolare imobil situat pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 90/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA PERJU NR.1,întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 89/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI CVARTAL 127 PARCELA 1(4650/1) întocmit în vederea construirii unui depozit materiale de construcţii sediu firmă funcţiuni complementare racorduri la utilităţi şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 88/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TĂIETOAREI NR.16 întocmit în vederea construirii unui imobil D+P+7E+M cu funcţiuni de locuinţe şi spaţii comerciale la parter şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 87/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STOICESCU NR.3 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 86/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI-STRADA FÂNTÂNILOR NR.25 elaborat în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 85/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR.2 întocmit în vederea construirii unui ansamblu cu spaţii de recreere alimentaţie publică şi birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 84/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM STRADA PLOPII FARA SOT NR.3 cvartal 19 parcelele 724/5 724/1 întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe colective
 • Hotărârea 83/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM CVARTAL143 PARCELELE 1(5274/3) 2(5262/2) 3(5269)
 • Hotărârea 82/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 155 PARCELELE A1(6430/1/12) A1(6430/1/13) A1(6430/1/14) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi pentru construire locuinţe
 • Hotărârea 81/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 149 PARCELELE Vn1/1/4(6042/1/1/1/4) Vn1/1/5(6042/1/1/1/5) Vn1/1/6(6042/1/1/1/6) Vn1/1/7(6042/1/1/1/7) Vn1/1/8(6042/1/1/1/8) Vn1/1/9(6042/1/1/1/9) Vn1/2/8(6042/1/1/2/8) Vn1/2/7(6042/1/1/2/7) Vn1/2/6(6042/1/1/2/6) Vn1/2/5(6042/1/1/2/5) Vn1/2/4(6042/1/1/2/4) Vn1/2/3(6042/1/1/2/3) Vn1/1/2(6042/1/1/1/2) Vn1/2/1(6042/1/1/2/1) Vn1/2/2(6042/1/1/2/2) DR 1(5994/2-6006/1-6046/1-6056/1) Fn1/2/2(5999/1/3/2/2) Vn1/2/9(6042/1/1/2/9) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare
 • Hotărârea 80/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI CVARTAL 127 PARCELA 1(4643) întocmit în vederea construirii unei baze de producţie clădiri birouri hală reparaţii şi întreţinere şi depozit materiale pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 79/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea includerii în Comisia pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 a doi membri ai Asociaţiei "14 Decembrie 1989" Iaşi
 • Hotărârea 78/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea funcţiilor publice în personal contractual la Serviciul Management Resurse Umane - Compartiment Protecţia Muncii din Statul de funcţii al Poliţiei Comunitare Iaşi pentru anul 2007
 • Hotărârea 77/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sporurilor salariale ce se acordă personalului Poliţiei Comunitare începând cu 01.01.2007
 • Hotărârea 76/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A. autentificat sub nr. 2815/29.09.2006
 • Hotărârea 75/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei a unui spaţiu de folosinţă comună situat în imobilul proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi din Şos.Nicolina nr.105-107 bloc 1004 tronson 1 parter în spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă
 • Hotărârea 74/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului situat în Iaşi Şoseaua Sărărie nr.13 administrat de D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 73/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Căpşunelor nr.9 şi desfiinţarea totală a construcţiei
 • Hotărârea 72/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţa situat în Iaşi B-dul Poitiers nr.20-22 bl.750 sc.D parter către Direcţia de Comunicare în vederea amenajării Centrului de cartier Frumoasa II-Bdul Poitiers
 • Hotărârea 71/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 70/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in str. M. Varlaam nr. 54 si darea in administrare a bransamentului si instalatiei de gaze aferente Adapostului de noapte din str. C.A.Rosetti nr. 30 catre Directia de Asistenta Comunitara
 • Hotărârea 69/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare a clădirii punctului termic nr. 5A din str. Aleea Nicolina către Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
 • Hotărârea 68/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii situate în imobilul din Iaşi str. Toma Cozma nr. 4
 • Hotărârea 67/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a turnului clopotniţă din incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" către Parohia "Sf. Spiridon"
 • Hotărârea 66/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 54 mp situat în Iaşi - str. Titu Maiorescu nr.22-24 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea a trei locuri de parcare
 • Hotărârea 65/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C. STALMI IMPEX S.R.L. în vederea instalării unei unităţi de desfacere provizorie pentru desfăşurarea activităţii de desfacere produse comerciale
 • Hotărârea 64/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.176/05.06.2006.
 • Hotărârea 63/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi în vederea exploatării în comun a terenului în suprafaţă de 26 12 mp situat în zona Târgu Cucu conform planului anexat
 • Hotărârea 62/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium zona Galata şi zona Tătăraşi
 • Hotărârea 61/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ALVEC&TAG COMPANY S.R.L.
 • Hotărârea 60/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 8.00 ha situat în Iaşi - Zona Şes Bahlui sector cadastral 56 parcelele 1771/2 şi 2261/1 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestui teren Ministerului Sănătăţii Publice prin Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi în vederea construirii Spitalului Regional de Urgenţă.
 • Hotărârea 59/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 15,85 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari adiacent blocului 541,precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. ROVALIS COM S.R.L.,în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 58/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 21 00 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr.89 bloc 988A sc.C parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. ANA-PHARM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 57/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7.58 mp situat în Iaşi - Aleea Rozelor nr.14A bl. A10 parter apt.1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către soţii Telesa Gheorghe şi Elena în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 56/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11 45 mp situat în Iaşi - B-dul DACIA NR.7 BL.DA6 SC.A PARTER precum şi concesionarea directă a acestui teren către Cabinet Medical Individual "FLUORDENT 1" în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 55/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 9.15 mp situat în Iaşi - Aleea Plăieşilor nr.3 bloc V1 sc.C parter apt.4 proprietatea municipiului Iaşi de pe Nicolau Georgeta pe Negrei Vasile şi Luminiţa.
 • Hotărârea 54/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rezervării parcelei nr.36 din cimitirul "Sf.ap.Petru şi Pavel" pentru a concesiona locuri de înhumare de către membrii asociaţiilor de militari rezervişti în retragere şi veterani de război
 • Hotărârea 53/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea casării unor mijloace fixe uzate din punct de vedere fizic şi moral cu durata normată depăşită şi valoare de inventar amortizată din patrimoniul DIRECŢIEI DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE
 • Hotărârea 52/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.4 din H.C.L.nr.387/2002 şi a art.6 din HCL nr.394/2003
 • Hotărârea 51/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţiuni al Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 50/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
 • Hotărârea 49/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractelor de credit garanţie intermediere de obligaţiuni municipale şi cont escrow
 • Hotărârea 48/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înhumarea a 5 cadavre cu identitate necunoscută sau cu susţinători legali fără posibilităţi financiare
 • Hotărârea 47/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ACORDULUI DE AMENDAMENT la CONTRACTUL DE CREDIT NR. 35162 încheiat la data de 20 decembrie 2005 între S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI (CET) S.A. şi BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 46/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "contractului de credit" şi "contractului privind proiectul" între Consiliul Local al Municipiului Iaşi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Regia Autonomă de Transport Public Iaşi pentru reabilitarea căii de rulare linii tramvai în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 45/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.462/2006
 • Hotărârea 44/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Bugetul General al Municipiului Iaşi pe anul 2007
 • Hotărârea 43/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A.Bucureşti a terenului în suprafaţă de 900 mp. din incinta Liceul "V.Alecsandri" în vederea construirii obiectivului "Sală de gimnastică" pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţie
 • Hotărârea 42/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA NAŢIONALA NR.31 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 41/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Iaşi str. Sf. Sava nr.19 către DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI IAŞI
 • Hotărârea 40/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobilul din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Iaşi în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 39/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării obligaţiilor de plată a Consiliului Judeţean Iaşi de către Consiliul Local Iaşi pentru finalizarea statuii ecvestre "M. Viteazul"
 • Hotărârea 38/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei COMISIEI DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
 • Hotărârea 37/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr.470/09.11.2004
 • Hotărârea 36/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi conform Anexei 1
 • Hotărârea 35/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IAŞI STRADA DEALUL ZORILOR NR.6
 • Hotărârea 34/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA GRĂNICERI NR.14 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 33/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit îî vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM CVARTAL149 PARCELELE VN 1(5963/1/1) DE 2(5995/1/1) VN 3(5963/1/2)
 • Hotărârea 32/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI SOS BUCIUM NR.69 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 31/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA MALU NR.10 întocmit în vederea mansardarii unui imobil existent situat pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 30/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IAŞI - ZONA BUCIUM CVARTAL172 PARCELELE Vn3/2(7383/1/2) Vn 5/2(7395/3/2) DE11(7391/1) Vn 3/3(7383/1/3) Vn 5/1(7395/3/1)
 • Hotărârea 29/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI STRADA SPLAI BAHLUI MAL STÂNG NR.33A întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu birouri şi spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 28/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA ALEEA TUDOR NECULAI NR.94-98,intocmit in vederea construirii unei locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 27/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA HLINCEA CVARTAL 68 PARCELA 1(3574/5) întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de sediu firmă birouri locuinţă de serviciu şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 26/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 272/2006
 • Hotărârea 25/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 363/2006
 • Hotărârea 24/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru sustenabilitatea proiectului RO 4616 SS 13 Centrul de Asistenţă Socială şi Ingrijire la Domiciliu pentru Vârstnici şi a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect
 • Hotărârea 23/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat pentru participarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară la realizarea proiectului "Dezvoltarea serviciilor specializate de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor din Municipiul Iaşi" cofinanţarea salariilor îngrijitorilor formaţi prin acest proiect şi continuarea finanţării posturilor de îngrijitori pentru vârstnici la domiciliu
 • Hotărârea 22/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru sustenabilitatea proiectului RO 4616 SS 12 şi a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" pentru acest proiect
 • Hotărârea 21/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru prelungirea valabilităţii contractelor de asociere dintre Consiliul Local Iaşi şi societăţile de publicitate licenţiate : EUROMEDIA GROUP S.A. ROMANIAN BILLBOARD NETWORK S.A. ITINERIS MEDIA S.R.L. NEWS OUTDOOR ROMANIA S.R.L. şi ULTRAVISION S.R.L.
 • Hotărârea 20/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 71 50 mp situat în Iaşi - B-dul Tudor Vladimirescu nr.83 sc.B parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către Cabinet Individual "LAUDERMA" în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 19/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 75 mp situat în Iaşi - Pasaj Cuza Vodă nr.6 precum şi concesionarea directă a acestui teren către dl. Ciubotaru Constantin în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 18/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 22 70 mp situat în Iaşi - Esplanada Oancea precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. CESA S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 17/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 24 mp situat în Iaşi - Str. Socola nr.57 bloc A parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. OVIMAR TRANS S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 16/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 88 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr. 131 bl. 968 parter şi concesionarea directă către Societatea Cooperativă Meşteşugărească de Gradul 1 Prestaţiunea (SCM) Iaşi în vederea extinderii spaţiului existent prin închidere portic.
 • Hotărârea 15/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 40 00 mp situat în Iaşi - Str. Nicolina nr.11 bl. A5 sc.B parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către dl. Panainte Constantin în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 14/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.21 din HCL 198/2000 referitor la stabilirea traseelor pentru şcolile de şoferi pe raza Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 13/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării
 • Hotărârea 12/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului "Informarea şi pregătirea cetăţenilor Municipiului Iaşi privind protejarea mediului înconjurător- Colectarea selectivă a deşeurilor în Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 11/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Municipiului Iasi a terenurilor situate în Iasi: str. V. Alecsandri nr. 8 ( lîngă Starea Civilă ) în suprafata de 2.500 mp şi Bd. Independentei (lîngă statuia Independentei) în suprafată de 5.500 mp precum si concesionarea prin licitatie publică a acestor terenuri pentru construirea a două parcări subterane şi / sau supraterane
 • Hotărârea 10/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare începând cu 01.01.2007
 • Hotărârea 9/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţiuni al Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - "MIHAI URSACHI"
 • Hotărârea 8/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 7/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi R.O.F. ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor valabile începând cu data de 1.01.2007
 • Hotărârea 6/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2007 ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară
 • Hotărârea 5/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia Creşe Iaşi pe anul 2007
 • Hotărârea 4/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Iaşi pe anul 2007
 • Hotărârea 3/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea manifestărilor omagiale dedicate zilei de 24 ianuarie 1859
 • Hotărârea 2/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anchidin Dumitru şi declararea ca vacant a locului de consilier municipal ca reprezentant al Partidului Social Democrat
 • Hotărârea 1/2007 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ