Proces verbal din 22.05.2006

Extras din procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi din data de 22 mai 2006

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

Extras din procesul verbal

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iași din data de 22 mai 2006

Sunt prezenți următorii consilieri:

14.    Giosanu Sorina-Marilena

15.    Iacoban Sorin-Avram

16.    Ivan Cătălin-Sorin

17.    Jeflea Vița-Alexandrina

18.    Manolache Aneta

19.    Munteanu Vasile

20.    Nazarie Elena-Eliza

21.    Nedelcu Adrian

22.    Oajdea Daniel

23.    Oancea Ionel-Corneliu

24.    Stadoleanu Ovidiu -Virgil

25.    Talpalaru Seryl


1.    Anchidin Dumitru

2.    Anghel Ficu

3.    Angheluță Cristian-Marian

4.    Axinia Constantin

5.    Bojor Marius-Daniel

6.    Botez Radu

7.    Brăilean Tiberiu

8.    Bușoi Aurel

9.    Carp Petra

10.    Cibotariu Petru

11.    Cozmanciuc Corneliu-Mugurel

12.    Dașu Antimir

13.    Dumitriu Vasile

Absentează motivat doamna consilier Gavrilă Camelia și domnul consilier Jităreanu Gerard.

Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iași: Gheorghe Nichita - primarul Municipiului Iași, Neculau Constantin - viceprimarul Municipiului Iași, Adăscăliței Constantin - viceprimarul Municipiului Iași, cons.jr.Lăcrămioara Vernică - secretarul Municipiului Iași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locală.

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Oancea Ionel-Corneliu- președinte de ședință.

Ședința a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului Iași.

Ordinea de zi

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Iași în ședință ordinară pentru data de 22 mai 2006, ora

10,00 prin dispoziția nr.1757 din 18.05.2006 cu următorul proiect al ordinii de zi ’    PROIECTE DE HOTR+RI

1.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, strada Malu nr.7 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice;

2.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 1,bloc C9,sc.B,parter intocmit in vederea modernizarii si extinderii unui spatiu comercial aflat in proprietate privata persoana juridica pe terenul adiacent aflat in proprietatea privata a municipiului Iasi;

3.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Splai Bahlui nr.21-23-25 intocmit in vederea construirii unui service auto si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana juridica si teren aflat in proprietatea municipiului Iasi;

4.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Vasile Ureche nr.31 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice;

5.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Niciman nr.2, intocmit in vederea construirii unui complex comercial pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica;

6.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Taietoarei nr.24bis intocmit in vederea construirii unui restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice;

7.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Aeroportului, tarlaua 5, parcela 226/8/3 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica;

8.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, Trecatoarea Paun nr.6, intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoane fizice;

9.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - lasi, zona Bucium, tarlaua 165, parcelele 1/1(6854/2/1/1)

10.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, cvartal 133, parcela 1/2(11734/1/6/2/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice;

11.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, strada Bucium nr.36 - întocmit

in vederea construirii unui centru comercial pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica;

12.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Sf.Gheorghe nr.8, intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale la parter si locuinte la etaj pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice;

13.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, sos.Bucium nr.82 intocmit in vederea construrii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice;

14.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Pacurari nr. 188, intocmit in vederea construirii unei microclinici stomatologice pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica;

15.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, strada Troturs tarlaua 58, parcelele 267/I SI 2071/I, intocmit in vederea construrii unui imobil cu functiuni de sediu firma si prestari servicii - electrice pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica;

16.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, sos.Iasi - Tomesti cvartal 127, parcela 2(4642/3) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica;

17.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, {oseaua Bucium, Cvartal 6, Parcela 14(211/11/4) intocmit in vederea construirii unui show-room pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica;

18.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, Strada Eternitate nr.21, intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de cabinete medicale si imprejmuirea terenului aflat in proprietate privata persoane fizice;

19.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, Strada Olteniei nr.9, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice;

20.    Hotarare - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, Strada Pacurari nr.95, intocmit in vederea construirii unui complex rezidential pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica;

21.    Hotarare - privind aprobarea unor solicitari locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr.114/1996;

22.    Hotarare - privind modificarea contractului de concesiune nr.37/30.05.2005 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului lasi si S. C.Miviand S.R.L.;

23.    Hotarare - privind acordarea catre S.C.Atlas Telecom Network Romania S.R.L. Oradea a dreptului de acces pe unele terenuri aflate in domeniul public al municipiului lasi, in suprafata totala de 174 mp.;

24.    Hotarare - privind incetarea starii indiviziune asupra terenului situat in lasi, str.Dr.Cehac nr. 17, in suprafata totala de 326,80 mp., prin partaj voluntar intre municipiul lasi si sotii Vascu Valentin -Iulian si Elena;

25.    Hotarare - privind aprobarea achizitiei de catre municipiul lasi, reprezentat prin Consiliul Local, a unor terenuri situate in lasi - Cartierul Aparatorii Patriei;

26.    Hotarare - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului lasi a terenurilor in suprafata totala de 110,07 mp. si atribuirea acestora in folosinta gratuita catre S.C.CET lasi in vederea amplasarii unor module necesare modernizarii punctelor termice;

27.    Hotarare - privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului lasi in domeniul privat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 7,75 mp. situat in lasi, str.Arcu nr.21, precum si concesionarea directa a acestui teren catre sotii Gramada Gheorghe Dan si Gramada Magdalena, in vederea extinderii constructiei existente;

28.    Hotarare - privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului lasi in domeniul privat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 47,83 mp., situat in lasi - str.Sarariei nr. 103, precum si concesionarea directa a acestui teren catre d-na Marciuc Sandica, in vederea extinderii constructiei existente;

29.    Hotarare - privind evacuarea unor persoane juridice care ocupa fara forme legale spatii cu alta destinatie decat locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi;

30.    Hotarare - privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in lasi, str.Pacurari nr.29, catre BIBLIOTECA JUDETEANA “GHEORGHE ASACHI”IASI;

31.    Hotarare - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Relatii cu Societatea Civila si Evaluare a Proiectelor;

32.    Hotarare - privind infratirea orasului Netanya din Israel cu municipiul Iasi;

33.    Hotarare - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Organigramei (Anexa 1) si Statutul de functii (Anexa 2) pe anul 2006 pentru “Ateneul Tatarasi”;

34.    Hotarare - privind revocarea H.C.L.nr.143/21.09.1995, precum si atestarea la domeniul privat al municipiului Iasi a terenului in suprafata de 1507 mp., situat in Iasi, str.Moara de Foc f.n., conform planului de situatie anexat;

35.    Hotarare - privind modificarea Anexei 1 punctul II.3 si a Anexei 2 punctul II.3 din H.C.L. nr.443/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006;

36.    Hotarare - privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.7/1997, încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si R.A.J.A.C.Iasi;

37.    Hotarare - privind participarea municipalitasii iesene la organizarea Festivalului International de Jazz “Richard Ochanitzky”;

38.    Hotarare - privind finantarea activitatii sportive in anul 2006;

39.    Hotarare - privind stabilirea cuantumului obligatiilor de plata ale societatilor comerciale si regiile autonome care utilizeaza parti din patrimoniul Consiliului Local, sub diferite forme (folosinta, administrare, concesiune);

40.    Hotarare - privind repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat locuinta catre organizatii guvernamentale si neguvernamentale;

41.    Hotarare - privind aprobarea tarifelor privind activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare;

42.    Hotarare - privind evacuarea persoanelor care ocupa fara forme legale spatiile cu destinatia de locuinta aflate in adminsitrarea D.A.P.P.P.;

43.    Hotarare - privind aprobarea scoaterii la licitatie pentru inchiriere, a unor spatii aflate in patrimoniul public al municipiului Iasi si in administrarea consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant;

44.    Hotarare - privind aprobarea contractării unei linii de finanțare pentru proiecte ale Municipiului Iași

45.    Hotarare - privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, sos.Nicolina nr.57, bloc 978A, parter, catre Inspectoratul de Politie Judetean Iasi in vederea amenajarii Sectiei VI Politie;

46.    Hotarare - privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, str.I.C.Bratianu nr.22 de catre Revista de Cultura “Cronica”;

47.    Hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii “Locuinte sociale - zona Gradinari”;

48.    Hotarare - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - rest de executat “Reabilitare si modernizare Piata Unirii - etapa I”din Municipiul Iasi;

49.    Hotarare - privind modificarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului propriu al Primariei Municipiului Iasi pe anul 2006;

50.    Hotarare - privind modificarea si completarea H.C.L.nr.588/2003 privind unele reglementari in transportul de persoane si bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere;

51.    Hotarare - privind revocarea H.C.L.nr.180/27.07.2001 privind concesionarea directa catre Fundatia Ecologica “Dimitrie Cantemir”- filiala Iasi a terenului in suprafata de 1.563,09 mp. situat in str.Misai nr.25, in vederea extinderii constructiei ce urmeaza a se executa pe terenul proprietatea Fundatiei din imediata vecinatate, respectiv str.Misai nr.23;

52.    Hotărâre - privind aprobarea execuției bugetului de cheltuieli pe anul 2005,

53.    Hotărâre - privind aprobarea Regulamentului, Organigramei și a Statului de Funcții pe anul 2006, ale Poliției Comunitare,

54.    Hotărâre - privind aprobarea sporurilor acordate personalului Poliției Comunitare,

55.    Hotărîre - privind aprobare documentație și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Teren Fotbal”

56.    Hotărâre - privind aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Iași,

57.    Hotărâre - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Iași

58.    Hotărâre - privind aprobarea acordului de prefinanțare necesar reabilitării căii de rulare linii tramvai în Municipiul Iași,

59.    Hotărâre - privind aprobarea concesionării serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat în Municipiul Iași

60.    Hotărâre - privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezervă,

61.    Hotărâre - privind Convenția dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Municipal Iași

62.    Hotărâre - privind acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Quinton Quayle, Ambasadorul Marii Britanii în România

63.    Hotărâre - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, strada Tudor Vladimirescu nr.23 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe terenul aflat în proprietate privată persoane fizice,

64.    Hotărâre - privind acordarea către S.C. ROMTELECOM S.A. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Iași, în suprafață totală de 42 mp.

65.    Hotărâre -privind aprobarea documentației pentru achiziția unui Sistem Informatic Integrat și a comisiei/juriului pentru evaluarea soluțiilor ofertate,

66.    Hotărâre - privind aprobare PUD Iași, șos.Păcurari nr.192, întocmit în vederea construirii unui imobil cu locuințe și spații comerciale D- P-10 - 12E pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice și teren aflat în proprietatea Municipiului Iași,

67. Hotărâre - privind aprobarea contractului de prestări de servicii sportive

Spre știință

Notă de prezentare a situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2005 a :

1.    S.C. CITADIN S.A.

2.    S.C SALUBRIS S.A

3.    S.C. FOTBAL S.A IAȘI

4.    S.C. TERMOSERVICE S.A IAȘI

5.    S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. IAȘI

6.    S.C. AUTOBUZUL S.A

7.    S.C. F. C. POLITEHNICA S.A IAȘI

Informare privind activitatea ALGEPEM 2002-2006.

Ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu amânarea proiectelor 20, 28, 44,58 și 67.

Proiectul de Hotarare nr. 1- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Malu nr.7 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.2 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 1,bloc C9,sc.B,parter intocmit in vederea modernizarii si extinderii unui spatiu comercial aflat in proprietate privata persoana juridica pe terenul adiacent aflat in proprietatea privata a municipiului Iasi s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.3- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Splai Bahlui nr.21-23-25 intocmit in vederea construirii unui service auto si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana juridica si teren aflat in proprietatea municipiului Iasi s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.4- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Vasile Ureche nr.31 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.5- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Niciman nr.2, intocmit in vederea construirii unui complex comercial pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica sa aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.6- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Taietoarei nr.24bis intocmit in vederea construirii unui restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.7- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Aeroportului, tarlaua 5, parcela 226/8/3 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.8- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Trecatoarea Paun nr.6, intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.9- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, zona Bucium, tarlaua 165, parcelele 1/1(6854/2/1/1 s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr. 10- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, cvartal 133, parcela 1/2(11734/1/6/2/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.11- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Bucium nr.36 - intocmit in vederea construirii unui centru comercial pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica sa aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr. 12- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Sf.Gheorghe nr.8, intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale la parter si locuinte la etaj pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.13- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, sos.Bucium nr.82 intocmit in vederea construrii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.14- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Pacurari nr. 188, intocmit in vederea construirii unei microclinici stomatologice pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr. 15- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, strada Troturs tarlaua 58, parcelele 267/I SI 2071/I, intocmit in vederea construrii unui imobil cu funcțiuni de sediu firmă și prestări servicii-electrice pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi petnru.

Proiectul de Hotarare nr.16- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lasi, sos.Iasi - Tomesti cvartal 127, parcela 2(4642/3) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.17- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, {oseaua Bucium, Cvartal 6, Parcela 14(211/11/4) intocmit in vederea construirii unui show-room pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr. 18- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, Strada Eternitate nr.21, intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de cabinete medicale si imprejmuirea terenului aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.19 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, Strada Olteniei nr.9, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărîre nr.20 s-a amînat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.21- privind aprobarea unor solicitari locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr.114/1996 s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.22- privind modificarea contractului de concesiune nr.37/30.05.2005 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului lasi si S.C.Miviand S.R.L. s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.23 - privind acordarea catre S.C.Atlas Telecom Network Romania S.R.L. Oradea a dreptului de acces pe unele terenuri aflate in domeniul public al municipiului lasi, in suprafata totala de 174 mp.s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu 5 propuneri pentru membrii comisiei formată din consilieri- Bușoi, Bojor, Iacoban, Anchidin , Giosanu.

Proiectul de Hotarare nr.24 - privind incetarea starii indiviziune asupra terenului situat in lasi, str.Dr.Cehac nr. 17, in suprafata totala de 326,80 mp., prin partaj voluntar intre municipiul lasi si sotii Vascu Valentin - Iulian si Elena s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.25- privind aprobarea achizitiei de catre municipiul lasi, reprezentat prin Consiliul Local, a unor terenuri situate in lasi - Cartierul Aparatorii Patriei s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.26- privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului lasi a terenurilor in suprafata totala de 110,07 mp. si atribuirea acestora in folosinta gratuita catre S.C.CET Iasi in vederea amplasarii unor module necesare modernizarii punctelor termice s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.27- privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului lasi in domeniul privat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 7,75 mp. situat in lasi, str.Arcu nr.21, precum si concesionarea directa a acestui teren catre sotii Gramada Gheorghe Dan si Gramada Magdalena, in vederea extinderii constructiei existente s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Punctul nr. 28 s-a amînat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.29- privind evacuarea unor persoane juridice care ocupa fara forme legale

spatii cu alta destinatie decat locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului lasi s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.30- privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in iasi, str.Pacurari nr.29, catre BIBLIOTECA JUDETEANA “GHEORGHE ASACHI’IASI s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu perioada de 10 ani.

Proiectul de Hotarare nr.31- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Relatii cu Societatea Civila si Evaluare a Proiectelor s-a aprobat cu 21 de voturi pentru , 2 abțineri ( dl.cons. Anghel, dl.cons.Bojor), 2 voturi împotrivă ( dl.cons. Oajdea, dl.cons.Stadoleanu), cu completarea comisiei cu domnul Angheluță și cu modificarea la art.14, alin.2 lit.b în sensul că nu au plătit obligațiile către bugetul consolidat al statului.

Proiectul de Hotarare nr.32 privind infratirea orasului Netanya din Israel cu municipiul IasI s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.33- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Organigramei (Anexa 1) si Statutul de functii (Anexa 2) pe anul 2006 pentru “Ateneul Tatarasi” s-a amânat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.34- privind revocarea H.C.L.nr.143/21.09.1995, precum si atestarea la domeniul privat al municipiului Iasi a terenului in suprafata de 1507 mp., situat in Iasi, str.Moara de Foc f.n., conform planului de situatie anexat s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Trecem la proiectul de Hotarare nr. 35- privind modificarea Anexei 1 punctul II.3 si a Anexei 2 punctul II.3 din H.C.L. nr.443/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006 s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.36 - privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.7/1997, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului lasi si R.A.J.A.C.IasI s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.37 - privind participarea municipalitasii iesene la organizarea Festivalului International de Jazz “Richard Ochanitzky” s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.38 privind finantarea activitatii sportive in anul 2006 s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.39 privind stabilirea cuantumului obligatiilor de plata ale societatilor comerciale si regiile autonome care utilizeaza parti din patrimoniul Consiliului Local, sub diferite forme (folosinta, administrare, concesiune) s-a aprobat cu 14 voturi pentru și 11 abțineri ( Stadoleanu, Oajdea,Botez, Bojor, Axinia, Bușoi, Anghel,Angheluță, Cozmanciuc, Brăilean)

Proiectul de hotărîre nr.40 privind repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat locuinta catre organizatii guvernamentale si neguvernamentale s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.41- privind aprobarea tarifelor privind activitatea de dezinfectie, dezinsectie si deratizare s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.42 - privind evacuarea persoanelor care ocupa fara forme legale spatiile cu destinatia de locuinta aflate in adminsitrarea D.A.P.P.P. s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.43- privind aprobarea scoaterii la licitatie pentru inchiriere, a unor spatii aflate in patrimoniul public al municipiului lasi si in administrarea consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proeictul de hotărîre nr.44 s-a amînat.

Proiectul de Hotarare nr.45- privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in lasi, sos.Nicolina nr.57, bloc 978A, parter, catre Inspectoratul de Politie Judetean lasi in vederea amenajarii Sectiei VI Politie s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu propunerea duratei de 5 ani.

Proiectul de Hotarare nr.46 - privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, str.I.C.Bratianu nr.22 de catre Revista de Cultura “Cronica” s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu durata de 5 ani.

Proiectul de Hotarare nr.47 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii “Locuinte sociale - zona Gradinari” s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărîre nr.48 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici - rest de executat Reabilitare și modernizare Piața Unirii- etapa I, din Municipiul Iași s-a aprobat cu 19 voturi pentru și cu 6 abțineri ( Anghel, Oajdea, Botez, Cozmanciuc, Stadoleanu, Anchidin)..

Proiectul de Hotarare nr.49 - privind modificarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului propriu al Primariei Municipiului Iasi pe anul 2006 s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.50- privind modificarea si completarea H.C.L.nr.588/2003 privind unele reglementari in transportul de persoane si bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.51- privind revocarea H.C.L.nr.180/27.07.2001 privind concesionarea directa catre Fundatia Ecologica “Dimitrie Cantemir”- filiala Iasi a terenului in suprafata de 1.563,09 mp. situat in str.Misai nr.25, in vederea extinderii constructiei ce urmeaza a se executa pe terenul proprietatea Fundatiei din imediata vecinatate, respectiv str.Misai nr.23 s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărâre nr.52- privind aprobarea execuției bugetului de cheltuieli pe anul 2005 s-a aprobat cu 17 voturi pentru și 8 abțineri ( Botez, Bușoi, Oajdea, Stadoleanu, Brăilean, Angheluță, Anghel, Cozmanciuc).

Proiectul de Hotărâre nr.53- privind aprobarea Regulamentului, Organigramei și a Statului de Funcții pe anul 2006, ale Poliției Comunitare s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu completarea că prezenta hotărîre modifică și completează HCL 6 din 2006.

Proiectul de Hotărâre nr.54 -privind aprobarea sporurilor acordate personalului Poliției Comunitare s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărîre nr.55- privind aprobare documentație și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Teren Fotbal” s-a aprobat cu 21 de votur i pentru și 2 abțineri( Bojor, Botez, Oajdea, Cozmanciuc)

Proiectul de hotărîre nr. 56 - privind aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Iași, s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărâre nr.57- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Iași s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărîre nr.58 s-a amînat.

Proiectul de Hotărâre nr.59 - privind aprobarea concesionării serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat în Municipiul Iași s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru și cu propunerea pentru comisie formată din 4 consilieri - Oajdea, Munteanu, Botez, Oancea,viceprimar Constantin Neculau, secretar Vernică Lăcrămioara, Chirica Mihai- director5 Direcția Tehnică.

Proiectul de Hotărâre nr.60 - privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezervă s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărâre nr.61 privind Convenția dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Municipal Iași s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărâre nr-62- privind acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Quinton Quayle, Ambasadorul Marii Britanii în România s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu completarea inițiativei consilierilor Ficu Anghel, Constantin Axinia, Marius Bojor, Radu Botez, Aurel Bușoi, Mugur Cozmanciuc, Gavrilă Cmelia..

Proiectul de Hotărâre nr.63 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, strada Tudor Vladimirescu nr.23 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe terenul aflat în proprietate privată persoane fizice, s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărâre nr.64- privind acordarea către S.C. ROMTELECOM S.A. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Iași, în suprafață totală de 42 mp s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu completarea comisiei formată din consilieri- Bușoi, Iacoban, Giosanu, Anchidin, Bojor).

Proiectul de Hotărâre nr.65- privind aprobarea documentației pentru achiziția unui Sistem Informatic Integrat și a comisiei/juriului pentru evaluarea soluțiilor ofertate,s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru cu propunerile pentru comisie formată din consilieri- Brăilean, Gavrilă, Ivan).

Proiectul de Hotărâre nr.66- privind aprobare PUD Iași, șos.Păcurari nr.192, întocmit în vederea construirii unui imobil cu locuințe și spații comerciale D- P-10 - 12E pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice și teren aflat în proprietatea Municipiului Iași s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărîre nr.67 s-a amînat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cons. Ionel Corneliu Oancea

SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

7