Hotărârea nr. 93/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului de fuziune a Regiei Autonome de Transport Public Iaşi cu S.C. Autobuzul S.A. Iaşi prin absorbirea S.C. Autobuzul S.A.Iaşi de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului de fuziune a Regiei Autonome de Transport Public Iaşi cu S.C. Autobuzul S.A. Iaşi, prin absorbirea S.C. Autobuzul S.A.Iaşi de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre

          Având în vedere că Regia Autonomă de Transport Public Iaşi este o regie de interes public pentru prestare de servicii subordonată Consiliului Local al Municipiului Iaşi

          Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de R.A.T.P. Iaşi şi contrasemnat de Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

          Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.444 din 17 septembrie 2004, privind aprobarea planului de măsuri pentru  restructurarea transportului în comun în municipiul Iaşi, prin care s-a aprobat efectuarea de către R.A.T.E.C.  Iaşi a transportului public de persoane cu mijloace de transport auto precum şi schimbarea denumirii din Regia Autonomă de Transport Electric în Comun în Regia Autonomă de Transport Public Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.457 din 05.12.2005 privind aprobarea fuziunii S.C. Autobuzul S.A. Iaşi cu R.A.T.P. Iaşi, prin absorbirea S.C. Autobuzul S.A. de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi;

          Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale care reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

         

Art.1 Se aprobă Proiectul de fuziune a Regiei Autonome de Transport Public Iaşi cu S.C. Autobuzul S.A.Iaşi, prin absorbirea S.C. Autobuzul S.A. Iaşi de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi nr.15956(8.321) din 6 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a, nr.740 din 7 martie 2006.

Art.2 R.A.T.P. şi S.C.Autobuzul S.A.Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                 

  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel Oancea                                        SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.93

din 10 aprilie 2006