Hotărârea nr. 92/2006

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului IVAN CĂTĂLIN-SORIN

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

 privind validarea mandatului de consilier municipal

al domnului IVAN CĂTĂLIN-SORIN

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere demisia domnului COSTINESCU VASILE-NECULAI;

          Avînd în vedere adresa  înregistrată cu nr.27894 din 7.04.2006 înaintată de către Partidul Social Democrat;

          Având în vedere procesul verbal întocmit de Comisia de validare;

          Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          În temeiul art.32 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

          ARTICOL UNIC :  Validarea mandatului de consilier municipal al domnului IVAN CĂTĂLIN-SORIN.

 

 

                                                                                    

  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel Oancea                                        SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.92

din 10 aprilie 2006