Hotărârea nr. 432/2006

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

      privind rectificarea

               Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.91352/14.12.2006 întocmit de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       O.U.G.nr.45/2003 - privind finanţele publice locale;

-       Având în vedere amendamentele propuse de către:

-       domnul Talaparu Seryl privind acordarea sumei de 26 mii ron din fondul de rezervă bugetara reprezentand premii de excelenţă acordate profesorilor;

-       domnul Iacoban Sorin - Avram privind acordarea sumei de 20 mii ron pentru premierea primilor 10 sportivi in anul 2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli

 

 

               La venituri in suma de 8854,58  mii ron:

 

 

 

 

 

11.02.02 Sume defalcate din TVA                         

 

+4000 mii ron

(pentru finantarea cheltuielilor de personal invatamant)

 

 

 

 

 

 

 

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor

 

 

-327,09 mii ron

 

 

 

 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

(pentru finantarea obiectivelor de investitii

la imobile din invatamantul preuniversitar)

 

 

 +210 mii ron

 

 

 

 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

(pentru finantarea ch curente pt mentinerea functionalitatii CET)

 

 

 +3100 mii ron

 

 

 

 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (finantarea ch ocazionate de adrearea la UE)

 

 

+150 mii ron

 

 

 

 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

 

 

 

 +1333,38 mii ron

 

 

 

 

04.02.04 Sume alocate de CJ pentru echilibrarea bugetelor locale

 

 

+162,54 mii ron

 

 

 

 

37.02.01 Donatii si sponsorizari

 

 

+2,75 mii ron

 

 

 

 

42.02.29 Subventii pentru lucrari cadastru

 

 

 

+223 mii ron

 

 

 

 

 

 

La cheltuieli in suma de 8854,58 mii ron:

         

65.02.10 Invatamant (BS ch personal )

 

 +4000 mii ron

 

 

 

 

51.02.20 Autoritati executive

 

+150 mii ron

 

 

 

51.02.71 Autoritati executive

 

+223 mii ron

 

 

 

65.02.20 Invatamant (37.02.01 ch materiale)

 

+2,75 mii ron

 

 

 

65.02.71 Invatamant ( BS ch capital)

 

+210 mii ron

 

 

 

81.02.40 Energie termica

 

+3100 mii ron

 

 

 

68.02.10 Asistenta sociala

 

+1054,01 mii ron

 

 

 

68.02.57 Asistenta sociala

 

-1381,10 mii ron

 

 

 

67.02.20 Cultura recreere religie (Dspm)

 

+ 1495,92 mii ron

 

 

 

 

 

Art. 2 Majorarea fondului de rezerva 7118,64 mii ron

 

                  

51.02.10 Autoritati executive

54.02.50 Fond de rezerva

-500 mii ron

+500 mii ron

 

 

51.02.20 Autoritati executive

54.02.50 Fond de rezerva

-1016,09 mii ron

+1016,09 mii ron

 

 

54.02.20 Alte servicii publice generale

54.02.50 Fond de rezerva

-391,62 mii ron

+391,62 mii ron

 

 

67.02.51 Cultura recreere religie

54.02.50 Fond de rezerva

-596,43 mii ron

+596,43 mii ron

 

 

70.01.72 Servicii si dezvoltare publica

54.02.50 Fond de rezerva

-104 mii ron

+104 mii ron

 

 

67.02.55 Cultura recreere religie

54.02.50 Fond de rezerva

-510 mii ron

+510 mii ron

 

 

68.02.20 Asisitenta sociala

54.02.50 Fond de rezerva

-276 mii ron

+276 mii ron

 

 

51.02.71 Autoritati executive

54.02.50 Fond de rezerva

-8,1 mii ron

+8,1 mii ron

 

 

67.02.71 Cultura recreere religie

54.02.50 Fond de rezerva

-590 mii ron

+590 mii ron

 

 

70.02.71 Servicii si dezvoltare publica

54.02.50 Fond de rezerva

-480,9 mii ron

+480,9 mii ron

 

 

74.02.71 Protectia mediului

54.02.50 Fond de rezerva

-5 mii ron

+5 mii ron

 

 

84.02.71 Transporturi

54.02.50 Fond de rezerva

-260 mii ron

+260 mii ron

 

 

70.02.20 Serviciu si dezvoltare publica

54.02.50 Fond de rezerva

-360 mii ron

+360 mii ron

 

 

84.02.55 Transporturi

54.02.50 Fond de rezerva

-1485,47 mii ron

+1485,47 mii ron

 

 

65.02.71 Invatamant

54.02.50 Fond de rezerva

-535,03 mii ron

+535,03 mii ron

 

 

 

 

Art 3. Alocarea unor sume din fondul de rezerva 7396,15 mii ron

 

 

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

61.02.51 Ordine publica si siguranta nationala

-80 mii ron

+80 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

67.02.51 Cultura, recreere si religie

-7 mii ron

+7 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

67.02.20 Cultura, recreere si religie

 -22 mii ron

+22 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

54.02.20 Alte servicii publice generale

-25 mii ron

+25 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

84.02.20 Transporturi (Citadin)

-5256,2 mii ron

+5256,2 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

74.02.20 Protecia mediului(Salubris)

-80,07 mii ron

+80,07 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

70.02.20 Servicii si dezvoltare publica

-996,57 mii ron

+996,57 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

67.02.20 Cultura recreere religie (Dspm)

-394,28 mii ron

+394,28 mii ron

 

 

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

65.02.71 Invatamant

-535,03 mii ron

+535,03 mii ron

 

 

 

 

 

 

Art. 4 : Acordarea sumei de 20 mii ron pentru premierea primilor 10 sportivi in anul 2006 din contul 5040 “taxa speciala pentru sprijinirea sportului de performanta”.

 

Art. 5 : Acordarea sumei de 26 mii ron din fondul de rezerva bugetara reprezentand  premii de excelenta acordate profesorilor, si repartizarea acesteia la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale“ .

 

         

Art 6. Virari de credite

 

 

51.02.20 Autoritati publice

87.02.20 Alte actiuni economice

-14,5  mii ron

+14,5  mii ron

 

 

 

Art.7 :  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi

-       Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.432

din 18 decembrie 2006