Hotărârea nr. 399/2006

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2006

MUNICIPIUL IAŞI                                                                      

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

- iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- referatul de specialitate nr. 84042/16.11.2006 întocmit de Biroul Organizare Evenimente Speciale;

-  raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere propunerea făcută şi votată în cadrul şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2006 privind completarea anexei cu amplasarea unui brad şi în cartierul Dacia;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2006 conform programului anexat.

Art.2 Cheltuielile vor fi alocate din capitolul bugetar 54.02 - “alte servicii publice generale” pentru sumele alocate pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă, din capitolul sponsorizări 5007 şi din contul de taxe speciale 5040.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi

-       Primarului Municipiului Iaşi

-     D.E.F.P.L.

-       Biroului Organizare Evenimente Speciale.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.399

din 27 noiembrie 2006

ANEXĂ

la Hotărârea nr.399 din 29 noiembrie 2006

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE ÎN PERIOADA

SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2006

 

 

 

Carnavalul Copiilor - 14 decembrie, ora 15.00, interior Palatul Culturii

- participă aprox. 500 copii preşcolari şi şcolari costumaţi, spectacol susţinut de formaţii artistice de la Palatul Copiilor, grădiniţe, fundaţii etc., foc de artificii.

 

Serbări în cartiere

            - 16 decembrie, ora 11.30, cartierul Alexandru cel Bun (Piaţa Voievozilor)

                        - participă aprox. 300 copii

            - 16 decembrie, ora 12.30, cartierul Păcurari (Platou Mimoza)

                        - participă aprox. 200 copii

            - 17 decembrie, ora 12.00, cartierul Nicolina (Rond vechi CUG)

                        - participă aprox. 200 copii

            - 17 decembrie, ora 13.00, cartierul Tătăraşi (Platou Oancea)

                        - participă aprox. 250 copii

- la brazii amplasaţi de Primărie vor fi susţinute spectacole, Moş Crăciun şi echipa vor împărţi cadouri artiştilor şi copiilor prezenţi

 

Serbarea copiilor salariaţilor din Primărie - 20 decembrie, ora 11.00, Sala Mare a Primăriei

- colinde, spectacol, Moş Crăciun, Renul, 2 crăciuniţe şi 2 spiriduşi vor împărţi cadouri la aprox. 400 de copii ai angajaţilor din Primăria Municipiului Iaşi.

 

Serbare la Grădiniţa Hecuba

            - participă aprox. 70 copii

- spectacol, Moş Crăciun şi echipa vor împărţi cadouri copiilor prezenţi

 

Colindători la Primărie - 18 - 22 decembrie

- primirea a aprox. 1000 de colindători

- luni 18 decembrie - primirea ansamblului din Monor

- ornarea specifică Sărbătorilor de Iarnă a tuturor spaţiilor Primăriei în care se desfăşoară activităţi cu publicul, ornarea clădirii la exterior

 

Brazi montaţi în alte locuri publice - 10 decembrie - 10 ianuarie

- 12 brazi montaţi în Piaţa Eminescu, Palatul Culturii, Grădina Copou, Parcul de distracţii, Patinoarul artificial, Alexandru cel Bun, Păcurari, Nicolina, Tătăraşi, Ştefan cel Mare - Cub, Hala Centrală, Dacia.

 

Acţiuni caritabile pentru familii şi persoane în dificultate - 18 - 22 decembrie

- Oferirea de pachete pentru:

                        - aprox. 40 copii ocrotiţi prin tutelă;

                        - aprox. 1500 familii monoparentale;

                        - aprox. 1000 persoane vârstnice etc.

 

Târg de iarnă - 20 - 23 decembrie, esplanada Halei Centrale

- comercializare produse de artizanat, dulciuri, colaci secuieşti, cristale, lumânări decorative - vor fi prezente aprox. 10 - 15 firme, în funcţie de condiţiile meteo.

- spectacole de iarnă (colinde, cântece, dansuri)

 

Iluminat feeric - 1 decembrie - 10 ianuarie

- iluminarea de Sărbătoare a principalelor artere şi intersecţii din municipiul Iaşi, a intrărilor în oraş, a Palatului Culturii şi a Primăriei

 

Colinde şi urări în mijloacele de transport - 10 decembrie - 10 ianuarie

- tramvaiul de epocă ornat cu beculeţe, cu vatmanul îmbrăcat în “Moş Crăciun” şi cu staţie de amplificare pentru difuzarea de colinde

- difuzare de colinde în autobuze, tramvaie, trolee şi microbuze

 

Revelionul în stradă, 31 decembrie, esplanada Palatului Culturii

- Concert de muzică dance, jocuri de artificii şi de lumini etc.

 

Festivalul folcloric “Datini şi obiceiuri de iarnă” - 16 decembrie, Teatrul Luceafărul

- organizat de Centrul de Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi

- participă peste 550 persoane din ţară şi din comunităţile româneşti din Bulgaria, Ucraina şi Rep. Moldova

- parada alaiurilor pe traseul Piaţa Unirii - Teatrul Luceafărul

 

Alte acţiuni:

            - Acţiuni dedicate sărbătorilor de iarnă organizate de Casa de Cultură a Municipiului Iaşi, Ateneul Tătăraşi, Asociaţia “Lăpuşneanu” Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi - Palatul Copiilor, Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural German, British Council, alte ONG-uri etc.

 

            - Realizare de materiale de promovare - sacoşe, pungi, felicitări, agende, calendare personalizate etc.

 

            - Promovare prin mass-media - mediatizarea programului de Sărbători prin spoturi, emisiuni, casete publicitare, printuri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Angheluţă Cristian Marian