Hotărârea nr. 388/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din Municipiul Iaşi conform Anexei 1

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

pentru străzile din Municipiul Iaşi, conform Anexei 1

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-        referatul de specialitate nr.79086/26.10.2006  întocmit de Direcţia Tehnică, Biroul străzi ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-        OG 45/2003 privind finanţele publice locale

          -        Legea 500/2002 privind finanţele publice

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru străzile din Municipiul Iaşi, conform Anexei 1.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Tehnică;

-       Biroului Străzi.

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.388

din 30 octombrie 2006

 

ANEXA 1 la Hotărârea nr.388 din 30 octombrie 2006

 

Nr.

crt.

DENUMIRE

OBIECTIV

Lungime

( m )

Lăţime

carosabil

( m )

Suprafaţă

amenajată

( m2 )

Valoarea investiţiei

( RON )

0

1

2

3

4

5

CARTIER PĂCURARI

1.

Str. Canta

1.635,00

14,00

22.890,00

900.000

2.

Str. Muntenimii

204,00

20/11

2.980,00

100.000

3.

Str. Păcurari

1.300,00

14/11

15.200,00

1.350.000

4.

Şos. Păcurari

2.200,00

21,00

46.200,00

1.400.000

5.

Str. Florilor

650,00

3,50

3.375,00

992.655

6.

Aleea Petru Poni

110,00

3,00

330,00

97.060

7.

Fnd. Şipoţel

90,00

4,00

360,00

105.883

TOTAL

6.190,00

 

91.335,00

4.945.598

CARTIER TĂTĂRAŞI - MOARA DE VÂNT

1.

Str. V.Lupu

(Pictorului-P-ţa 2 Băieţi)

1.185,00

14/7,5

25.467,00

3.193.750

2.

Bd. Metalurgiei

610,00

9/7,5

10.150,00

1.506.750

3.

Fd. Delfini

68,00

5,00

340,00

24.831

4.

Str. Delfini

154,00

8,00

1.232,00

130.745

5.

Str. Dudescu - Pictorului

350,00

14,00

4.900,00

70.589

6.

Str. Ghioceilor

100,00

5,00

500,00

105.883

7.

Str. N. Măcărescu

78,000

4,00

312,00

70.589

8.

Str. Mahu

95,00

7,00

665,00

52.738

9.

Str. Mioriţei

157,00

6,00

942,00

158.213

10.

Trec. Oiţelor

43,00

5,50

237.00

147.060

11.

Str. Pădurii

600,00

9/5,

4.160,00

914.118

12.

Str. Emil Racoviţă

175,00

6,00

1.050,00

125.252

13.

Fd. Emil Racoviţă

50,00

4,50

225,00

44.118

14.

Str. Română

64,00

8,50

544,00

205.884

15.

Str. Soficu

260,00

4,80/5,40

1.330,00

360.297

16.

Str-la Spinţi

53,00

3,50

186,00

54.706

17.

Str. Vânători

200,00

4,00

800,00

175.792

18.

Str. Virgiliu

67,00

3,50

235,00

70.589

19.

Str-la T. Vladimirescu

150,00

4,50

675,00

176.472

20.

Str. T. Vladimirescu

450,00

5,00

2.250,00

529.416

21.

Str. Costin Nicolae

280,00

7,00

1.960,00

205.884

TOTAL

5.189,00

 

57.946,00

8.323.676

CARTIAR COPOU - SĂRĂRIE

1.

Aleea Grigore Ghica Vodă

1.215,00

14,00

17.010,00

1.491.000

2.

Str. Dealul Zorilor

900,00

6/4

5.800,00

1.323.541

3.

Str-la Dealul Zorilor

250,00

4,00

1.000,00

294.121

4.

Str. Friederick

390,00

5,00

1.950,00

688.241

5.

Str. V.Pogor

185,00

6,00

1.665,00

243.911

6.

Fnd. D. Ralet

60,00

3,00

180,00

39.553

7.

Aleea Trandafirilor

130,00

4,00

520,00

114.265

8.

Fnd. Ursulea

110,00

4,00

440,00

132.354

9.

Str. Cârlig

50,00

3,00

150,00

44.118

10.

Trec. Corbului

100,00

3,00

300,00

88.236

11.

Str-la Italiană

80,00

4,00

320,00

44.304

12.

Fnd. Mielului

60,00

4,00

240,00

52.942

13.

Str. I.I.Mironescu

320,00

6/3

1.500,00

535.298

14.

Str. Negustori

50,00

4,00

200,00

58.824

15.

Fnd. Sărărie

100,00

4,00

400,00

117.648

16.

Str. Ţicăul de Jos

700,00

4,00

2.800,00

844.124

17.

Str. Toamnei

200,00

3,5

700,00

153.818

18.

Str. Viespiei

50,00

3,5

175,00

44.118

19.

Str. Zarafi

50,00

4,00

200,00

58.824

20.

Str. Radu Mihai

40,00

4,00

160,00

47.059

21.

Str. Occident

85,00

5,0

425,00

125.001

TOTAL

5.125,00

 

36.135,00

6.541.300

CARTIER AVIAŢIEI

1.

Str. Aurel Vlaicu

2.645,00

14,00

44.965,00

1.575.000

2.

Str. Holboca

460,00

6,00

3.160,00

929.419

 

            TOTAL

3.165,00

 

48.125,00

2.504.419

CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU

1.

Str. Conductelor

255,00

6/3

1.345,00

395.591

2.

Fnd. Dăncinescu

140,00

3,5

490,0

123.631

3.

Str. Dăncinescu

160,00

4,00

640,00

164.707

4.

Trec. Davidel

80,00

3,00

240,00

70.589

5.

Str. Fierbinte

120,00

4,00

480,00

79.106

6.

Str. Harhas

90,00

3,50

315.00

52.942

7.

Str. Misai

270,00

7/4

1.710,00

502.945

8.

Str. Mizil

300,00

3,5

1.050,00

264.708

9.

Str-la Mizil

100,00

3,00

300,00

88.236

10.

Str. Mihail Sadoveanu

90,00

4,00

450,00

98.883

11.

Str. Tufescu

120,00

4,00

480,00

105.475

 

            TOTAL

1.725,00

 

7.500,00

1.946.813

CARTIER GALATA

1.

Str-la Sf. Gheorghe

62,00

4,00

248,00

205.884

2.

Str. Sf. Gheorghe

90,00

6,00

540,00

158.824

3.

Str. Mânăstirii

700,00

5,50

3.850,00

426.426

4.

Fnd. Perjoaia

70,00

3,00

210,00

61.765

5.

Str. Podişului

1.270,00

8,00

10.160,00

617.652

6.

Str. Poienilor

860,00

4,50

3.870,00

758.930

7.

Str-la Poienilor

410,00

4,50

1.845,00

764.712

 

            TOTAL

3.462,00

 

20.723,00

2.994.193

CARTIER CENTRU - GARĂ

1.

Str. Prof. Petru Cujbă

280,00

6,00

1.680,00

351.584

2.

Str-la Col. Langa

180,00

4,00

720,00

119.621

3.

Fnd. Gavril Muzicescu

50,00

4,00

200,00

58.824

4.

Str. Perju

260,00

5,00

1.820,00

399.927

5.

Str-la Perju

100,00

3,00

400,00

87.896

6.

Str. Podul de Piatră

120,00

5,00

840,00

211.766

7.

Str. Mr. Eremia Popescu

420,00

5,00

2.100,00

553.745

8.

Trec. Trei Ierarhi

160,00

3,00

480,00

94.118

9.

Aleea Uzinii

190,00

4,00

760,00

167.002

 

            TOTAL

1.760,00

 

9.000,00

2.044.483

CARTIER NICOLINA - PODUL ROŞ

1.

Fnd. Ferentz

160,00

3,00

480,00

141.178

2.

Str-la Ion Ionescu de la Brad

215,00

6,00

1.290,00

94.118

3.

Fnd. Sălciilor

30,0

6,00

180.00

58.824

 

            TOTAL

405,00

 

1.950,00

294.120

CARTIER SOCOLA - BUCIUM

1.

Str-la Primăverii

180,00

4,50

810,00

118.660

2.

Trec. Vişan

200,00

5,00

1.000,00

294.120

 

            TOTAL

430,00

 

2.060,00

412.780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian - Cristian Angheluţă