Hotărârea nr. 298/2006

HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.37, alin.1 şi ale art.42 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Ţinând seama de propunerile făcute şi de votul majorităţii consilierilor în funcţie;

In temeiul dispoziţiilor art.120 (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală actualizată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ARTICOL UNIC : Domnul Consilier ANGHELUŢĂ CRISTIAN MARIAN se alege în funcţia de PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, pentru o durată de 3 luni.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram – Iacoban                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.298

din 29 august 2006