Hotărârea nr. 262/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea 236/2006 care aprobă O.U.G. nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

MUNICIPIUL IASI                                                      

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea 236/2006 care aprobă O.U.G. nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere H.G. nr. 866/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătaţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective ;

          Având în vedere HG 884/03.06.2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

          Având în vedere OUG nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

          Având în vedere Legea 236/2006 pentru aprobarea OUG nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

          Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

          Având în vedere amendamentul propus de către domnul Cozmanciuc Corneliu - Mugurel - consilier municipal - privind „includerea în listă şi a spaţiului din Centrul Medical Copou - str.Toma Cozma nr.4”’, precum şi votul consilierilor;

          Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.31 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se revocă  HCL 387/26.09.2005.

          Art. 2 Se aprobă lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical, care urmează a fi vîndute în conformitate cu Legea 236/2006, cuprinsă în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

          Art. 3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărîre.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.262

din 28 iulie 2006

 

ANEXA I la hotărîrea privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vîndute în conformitate cu Legea nr. 236/9.06.2006

 

DISPENSAR ALEXANDRU CEL BUN

STR. MUŞATINI NR. 59

 

MEDICINĂ DE FAMILIE CORP A

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 2 et. 1

2.

Cab. nr. 3 et. 1

3.

Cab. nr. 4A et. 1 

4.

Cab. nr. 4B et. 1

5.

Cab. nr. 5 et. 1 

6.

Cab. nr. 6 et. 1

7.

Cab. nr. 16 parter

8.

Cab. nr. 17 parter

9.

Cab. nr. 18 parter

10.

Cab. nr. 19 parter

11.

Cab. nr. 20  parter

 

CABINETE STOMATOLOGIE CORP B

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1 parter 

2.

Cab. nr. 2 parter 

3.

Radiologie parter

4.

Cab. nr. 3 parter

5.

Cab. nr. 4  parter 

6.

Cab. nr. 5 parter 

7.

Cab. nr. 6 parter 

8.

Cab. nr. 7 parter 

9.

Cab. nr. 8 et. 1

10.

Cab. nr. 9 et. 1 

11.

Cab. nr. 10 et. 1 

12.

Cab. nr. 12 et. 1 

13.

Cab. nr. 13 et. 1

 

TEHNICĂ DENTARĂ CORP B

Nr. crt.

Cabinet

1.

Lab. nr. 1

2.

Lab. nr. 2 

3.

Lab. nr. 3

 

DISPENSAR BUCIUM

SOS. BUCIUM NR. 72B

 

MEDICINĂ DE FAMILIE Â STOMATOLOGIE

Nr.crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1 

2.

Cab. nr. 2

3.

Cab. nr. 3-stomato

 

CENTRUL MEDICAL COPOU

STR. TOMA COZMA NR. 4

 

MEDICINĂ DE FAMILIE

Nr.crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1 demisol

2.

Cab. nr. 5 demisol

3.

Cab. nr. 25 et. 1

4.

Cab. nr. 33 et. 1

5.

Cab. nr. 4 demisol

 

STOMATOLOGIE

Nr.

crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 4 parter

2.

Cab. nr. 5 parter

3.

Cab. nr. 6 parter

4.

Cab. nr. 7 parter

5.

Cab. nr. 8 parter

6.

Cab. nr. 9 parter

 

TEHNICA DENTARA

Nr. crt.

Cabinet

1.

Lab. nr. 1 parter

2.

Lab. nr. 2 parter

3.

Lab. nr. 3 parter

4.

Cam.14Â15 parter

 

 

DISPENSAR CIŞMEAUA PĂCURARI

STR. CISMEAUA PACURARI NR. 4

 

MEDICINĂ DE FAMILIE Â STOMATOLOGIE

Nr.

crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2

 

DISPENSAR DACIA

STR. VITEJILOR NR. 15-17, BL.A3-8

 

MEDICINĂ DE FAMILIE CORP A

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2

3.

Cab. nr. 3

4.

Cab. nr. 4

5.

Cab. nr. 5

6.

Cab. nr. 6

7.

Cab. nr. 7

8.

Cab. nr. 9 

9.

Cab. nr. 10

10.

Cab. nr. 11 

11.

Cab. nr. 12 

12.

Cab. nr. 13

13.

Cab. nr. 14

 

STOMATOLOGIE  CORP B

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2A

3.

Cab. nr. 2B

4.

Cab. nr. 3A

5.

Cab. nr. 3B 

6.

Cab. nr. 4 

7.

Cab. nr. 5 

8.

Cab. nr. 6

9.

Cab. nr. 10

10.

Cab. nr. 11 

 

TEHNICĂ DENTARĂ  CORP B

Nr. crt.

Cabinet

1.

Lab. nr. 1

2.

Lab. nr. 2 

3.

Lab. nr. 3 

4.

Lab. nr. 4 

5.

Lab. nr. 6 

 

DISPENSAR NICOLINA

AL. ROZELOR NR. 7A

 

STOMATOLOGIE

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2 

3.

Cab. nr. 3 

4.

Cab. nr. 4 

5.

Cab. nr. 5

6.

Cab. nr. 6

7.

Cab. nr. 7

8.

Cab. nr. 8 

9.

Cab. nr. 9

10.

Cab. nr. 10

11.

Radiologie

12.

Cab. nr. 11 

13.

Cab. nr. 12 

 

TEHNICĂ DENTARĂ

Nr. crt.

Cabinet

1.

Lab. nr. 1

2.

Lab. nr. 2

3.

Lab. nr. 3

4.

Lab. nr. 4

5.

Lab. nr. 5

 

AMBULATORIU DE SPECIALITATE

STR. VASILE CONTA NR. 2

 

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. balneologie cam. 43 demisol

2.

Cab. balneologie cam. 44 demisol

3.

Cab. balneologie cam. 45 demisol

4.

Cab. balneologie cam. 46 demisol

5.

Cab. balneologie cam. 47 demisol

6.

Cab. balneologie cam. 48 demisol

7.

Cab. balneologie- vestiar si grup sanitar,  demisol

8.

Cab. oftalmologie, cam. 100, parter

9.

Cab. stomatologie nr. 113 parter

10.

Cab. ORL cam. 172 et. 1

11.

Cab. cardiologie boli interne cam 173 et. 1

12.

Cab. psihologie, neorologie,  cam 202 et. 2

13.

Cab. dermatologie cam 203, et. 2

14.

Cab. dermatologie cam 207, et. 2

15.

Cab.ginecologie cam. 235, et. 3

16.

Cab.ginecologie cam 236 et. 3

17.

Cab. psihiatrie cam. 241 et. 3

18.

Cab.ginecologie cam. 242 et. 3

19.

Cab. endocrinologie cam 243 et. 3

20.

Cab. tratamente cam 244 et. 3

21.

Cab. oncologie cam 248 et. 3


DISPENSAR SĂRĂRIEI

STR. SĂRĂRIEI NR. 36

 

MEDICINĂ DE FAMILIE

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2 

 

 

DISPENSAR NICOLINA

B-DUL NICOLAE IORGA NR. 39A

 

MEDICINĂ DE FAMILIE

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 2 parter 

2.

Cab. nr. 4 parter

3.

Cab. nr. 5 parter

4.

Cab.(terasa) parter

5.

Cab. nr. 6 parter

6.

Cab. nr. 7 parter 

7.

Cab. nr. 8 parter 

8.

Cab. nr. 9 parter 

9.

Cab. nr. 10 parter

10.

Cab. nr. 13 parter

11.

Vestiar, parter

12.

Cab. nr. 17, et. 1

13.

Cab. nr. 19 et. 1 

14.

Cab. nr. 20 et. 1 

15.

Cab. nr. 21 et. 1 

16.

Cab. nr. 22 et. 1 

17.

Cab. nr. 23 et. 1 

 

DISPENSAR TĂTĂRAŞI

STR. ION CREANGĂ NR. 73A

 

MEDICINĂ DE FAMILIE

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 5 parter

2.

Cab. nr. 6 parter 

3.

Cab. nr. 8 parter 

4.

Cab. nr. 9 parter 

5.

Cab. nr. 12 et. 1 

6.

Cab. nr. 13 et. 1 

7.

Cab. nr. 14 et. 1 

8.

Cab. nr. 15 et. 1 

9.

Cab. nr. 16 et. 1 

10.

Cab. nr. 17 et. 1 

11.

Cab. nr. 18 et. 1

12.

Cab. nr. 19 et. 1

STOMATOLOGIE

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 20 et. 2  

2.

Cab. nr. 31 (radiologie)

3.

Cab. nr. 21 et. 2 

4.

Cab. nr. 22 et. 2 

5.

Cab. nr. 23 et. 2

6.

Cab. nr. 24 et. 2 

7.

Cab. nr. 25 et. 2 

8.

Cab. nr. 26 et. 2

9.

Cab. nr. 27 et. 2

 

TEHNICĂ DENTARĂ

Nr.

crt.

Cabinet

1.

Lab. nr. 1 et. 3 

2.

Lab. nr. 2 et. 3 

3.

Lab. nr. 3 et. 3

4.

Lab. nr. 4 et. 3

5.

Lab. nr. 5 et. 3 

6.

Lab. nr. 6 et. 3 

7.

Lab. nr. 7 et. 3 

8.

Lab. nr. 8 et. 3

 

CIUREA

STR. PARCULUI nr. 59, BL. 80B, PARTER

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2

3.

Cab. nr. 3

 

TOMEŞTI

ŞOS. TOMEŞTI, BL. 44, TR. III, PARTER

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2

3.

Cab. nr. 3

4.

Cab. nr. 4

5.

Cab. nr. 5

 

IASI, B-DUL PRIMAVERII NR. 19

BL. D2, PARTER

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2 

3.

Cab. nr. 3

4.

Cab. nr. 4 

 

 

 

IASI, STR. A. BARSESCU NR. 13

 

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1 

2.

Cab. nr. 2 

3.

Cab. nr. 3 

 

IASI, STR. OASTEI NR. 2, BL. A1, PARTER

 

Nr.

crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2

 

IASI, SOS. NICOLINA NR. 79, BL. 977C, PARTER

 

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1

2.

Cab. nr. 2

3.

Cab. nr. 3

4.

Cab. nr. 4

5.

Cab. nr. 5

6.

Cab. nr. 6

7.

Cab. nr. 7

8.

Cab. nr. 8

9.

Cab. nr. 9

10.

Cab. nr. 10

11.

Cab. nr. 11

12.

Cab. nr. 12

13.

Cab. nr. 13

14.

Cab. nr. 14

 

IASI, STR. MOARA DE FOC NR. 1, BL. 595, PARTER

 

Nr.

crt.

Cabinet

1.

Cab. nr. 1 

2.

Cab. nr. 2 

3.

Cab. nr. 3 

4.

Cab. nr. 4 

5.

Cab. nr. 5 

6.

Cab. nr. 6 

7.

Cab. nr. 7 

8.

Cab. nr. 8 

9.

Cab. nr. 9 

10.

Cab. nr. 10

 

IASI, TĂTĂRAŞI NR. 64A

Nr. crt.

Cabinet

1.

Cab. 1

 

NOTĂ: Imobilele care fac obiectul OUG nr. 94/2000, republicată privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, sau altor acte de restituire către foştii proprietari pot fi vîndute după definitivarea situaţiei juridice a acestora .

Imobile care sunt revendicate conform datelor deţinute pînă la data de 1.07.2006:

-          str. Agatha Bîrsescu nr. 13;

-          str. Tătăraşi nr. 64A;

-          str. Cişmeaua Păcurari nr. 4.