Hotărârea nr. 258/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi conform Anexei 1

MUNICIPIUL IAŞI                                                     

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici

pentru străzile din municipiul Iaşi, conform Anexei 1

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

         Având în vedere OG 45/2003 privind finanţele publice locale;

         Având în vedere Legea 500/2002 privind finanţele publice;

         Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

         Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-                   Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                   Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi, conform Anexei 1

         Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.258

din 28 iulie 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

la Hotărârea nr.258 din 28 iulie 2006

 

 

Nr.

crt.

 

OBIECTIV

 

Lungime

( m )

 

Lăţime

( m )

 

Suprafaţă

( m˛)

Valoarea investiţiei

(RON)

0

1

2

 

3

4

CARTIET PĂCURARI

1,

şos. Rediu

510

8

4.080

1.608.213

2.

str. Ogorului

280

8

2.240

832.541

3.

fd. Olari

75

6

450

255.623

4.

str. Agricultori

55

5

275

156.215

5.

str. Niciman

155

9

1.395

378.942

6.

str. Ciuşmeauacurari

180

7

1.260

749.763

7.

str-la Florilor

265

4

1.060

416.325

TOTAL

4.397.622

CARTIER TĂTĂRAŞI

1.

fd. Călăraşi

110

4

440

255.222

2.

str. C-tin Ramadan

300

6

1.800

1.071.090

3.

str. Dorobanţi

170

8

1.360

536.070

4.

fd. Eternitate

120

5

600

227.502

5.

str. Fântânilor

460

6

2.760

1.683.738

6.

str. Gălăţeanu

270

6

1.620

638.556

7.

str. Prof. Paul

115

5

575

222.336

8.

fd. Moara de Vânt

100

5

500

185.835

9.

str. Nicoriţă

250

8

2.000

788.340

10.

str-la Nicoriţă

370

7

2.590

1.020.902

11.

str. Spital Paşcanu

270

10

2.700

1.003.509

12.

aleea Sp. Paşcanu

460

8

3.680

1.367.745

13.

fd. Tânjală

80

3,5

280

102.807

14.

str. Trompeta

135

8

1.080

613.494

15.

str. Frântă

100

5

500

283.275

TOTAL

10.000.421

CARTIER BUCIUM

1.

str. Boiangiu

1.200

7

8.400

3.433.924

2.

std-la Boiangiu

700

7

4.900

2.021.826

3.

str-la Bârnova

100

5

500

156.093

4.

str. Şt. O. Iosif

560

5

2.800

804.212

5.

str-la Şt. O. Iosif

340

4

1.360

564.795

6.

str. Vişani

500

7

3.500

1.250.676

TOTAL                                                                                                                        8.231.526

ZONA CENTRALĂ

1.

str. Bălţi

140

8

1.120

641.256

2.

str-la Bălţi

75

8

600

343.530

3.

str-la B. Lăutaru

65

3,5

2.275

86.262

4.

str. Cupidon

140

6

840

312.204

5.

str-la E. Doamna

150

5

750

278.753

6.

str. Golia

65

8

520

301.626

7.

str. Luminii

160

9

1.440

856.872

8.

str. Meteor

145

3,5

507,5

290.570

9.

trec. Arh. Ion Mincu

80

3,5

280

159.054

10.

fd. Pralea

95

6

570

330.629

11.

fd. Tănăsescu

65

3,5

227,5

129.233

12.

fd. Trei Ierarhi

90

4

360

206.118

13.

str-la Trei Ierarhi

85

8

680

252.735

14.

fd. Zlataust

68

6

408

151.643

TOTAL

4.340.485

CARTIER SĂRĂRIE

1.

str. Armoniei

140

3

420

240.471

2.

str. Dochia

280

5

1.400

530.838

3.

trec. Duzilor

85

3

255

120.995

4.

trec. Hotin

60

4,5

270

100.352

5.

trec. Leului

100

3

300

73.434

6.

str. Mărăşeşti

70

8

560

208.134

7.

str. Movilei

425

5,5

2338

1.356.158

8.

str. Oituz

70

6

420

154.212

9.

str. Patria

100

5

500

110.835

10.

str. Râpei

70

3

210

77.105

11.

fd. Zaverei

100

3

300

171.765

TOTAL

3.144.299

TOTAL GENERAL

30.114.353

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Sorin - Avram Iacoban