Hotărârea nr. 220/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi la proiectul privind dezvoltarea SMURD Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi la proiectul privind dezvoltarea SMURD Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere solicitarea Unităţii de Primire Urgenţe Spitalul Clinic Judeţean “Sf.Spiridon”Iaşi;

Având în vedere studiul de fezabilitate privind Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare SMURD Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

Având în vedere prevederile art.38 alin.2 lit.y din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul prevederilor din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă de principiu parteneriatul dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi în vederea dezvoltării SMURD Iaşi.

Art.2 Convenţia de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi în vederea dezvoltării SMURD Iaşi va fi încheiată ulterior.

Art.3 Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi încheie convenţia de parteneriat.

 

 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată către Direcţia Tehnică, Consiliul Judeţean Iaşi, Unitatea de Primire Urgenţe Spitalul Clinic Judeţean “Sf.Spiridon”Iaşi, pentru ducere la îndeplinire.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

cons.Sorin - Avram Iacoban                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.220

din 28 iunie 2006