• Hotărârea 463/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 462/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE *) privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2007
 • Hotărârea 461/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programul "PHARE CBC 2004/Tacis CBC AP 2004 - Neighbourhood Project Facility Component" cu proiectul "Beautiful Moldova"
 • Hotărârea 460/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programul PHARE CBC 2004/Tacis CBC AP 2004 - Neighbourhood Project Facility Component cu proiectul L.G.U.Wealth Network/Reţeaua APL de dezvoltare
 • Hotărârea 459/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia "Păpădia" precum şi includerea în acest parteneriat a Asociaţiei Internationales Bildungs - und Sozial Werk din Germania în cadrul Proiectului de Asistenţă la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 458/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi conform Anexei 1
 • Hotărârea 457/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 154 40 mp situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun zona Minerva conform planului de situaţie anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren pentru construire spaţii comerciale P+(4-5)E.
 • Hotărârea 456/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA NAŢIONALA NR.25 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 455/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI - ZONA BUCIUM CVARTAL 136 PARCELA 1/1(4856/1/2/1/1)
 • Hotărârea 454/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI - ZONA BUCIUM TARLAUA IAŞI - ZONA BUCIUM CVARTAL172 PARCELELE Vn 4(7428/1) Vn 9(7370/1) F 6(7370/2) Dr1(7429/1) Dr 2(7422/1) Dr3(7426/2) Dr 5(7427/1) Dr 7(7426/1) Dr 8(7318/1) Dr 10(7368/2) Tf11(7368/2) SI CVARTAL 170 PARCELELE L 1(7316/1/2) L 1(7314/1/3)
 • Hotărârea 453/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA PICTORULUI NR.9 întocmit în vederea demolării locuinţei existente şi construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 452/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL SOCOLA NR.57 întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 451/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA TABACULUI NR.9 întocmit în vederea modernizării extinderii şi reabilitării staţiei de alimentare cu carburanţi situate pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi amenajării accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 450/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STR VĂSCĂUŢEANU NR.20 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 449/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA TĂTĂRAŞI NR.20 întocmit în vederea modernizării şi reabilitarii staţiei de alimentare cu carburanţi situate pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi amenajării accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 448/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI BULEVARDUL POITIERS NR.13-13A-13B întocmit în vederea extinderii unui imobil existent cu funcţiuni de spaţiu comercial şi locuinţă de serviciu pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 447/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,IAŞI,STRADA AEROPORTULUI,SECTOR CADASTRAL 5,PARCELELE 1(226/2/6),1(226/2/8),1(226/2/9),1(226/2/11),1(226/2/5/1),1(226/1/3/5),1(226/2/10/2),întocmit în vederea construirii unui cartier de locuinţe medii şi mici
 • Hotărârea 446/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ALEEA SADOVEANU-SECTOR CADASTRAL 2 PARCELA 1/2(70/4/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 445/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA GĂRII NR.5 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 444/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 443/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 23 76 mp situat în Iaşi - B-dul Tudor Vladimirescu cămin T17 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către BANCA TRANSILVANIA S.A. - Sucursala Iaşi în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 442/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea terenului în suprafaţă de 27 50 mp. către S.C. STALMI IMPEX S.R.L. în vederea instalării unei unităţi de desfacere provizorie pentru desfăşurarea activităţii de desfacere produse comerciale precum şi renegocirea chiriei
 • Hotărârea 441/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind co-finanţarea activităţilor desfaşurate de către Fundaţia HECUBA în anul 2007 pentru populaţia oraşului Iaşi
 • Hotărârea 440/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea unei parcări cu 25 locuri pe terenul în suprafaţă de 512 mp situat în Iaşi - Str. Cronicar Mustea nr.5 conform planului anexat.
 • Hotărârea 439/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cofinanţare reţea gaze naturale zona Moara de Vânt
 • Hotărârea 438/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Păcurari nr.75A şi desfiinţarea totală a construcţiei
 • Hotărârea 437/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 436/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 435/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 434/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de prioritate cuprinzînd solicitanţii care au depus cereri până la data de 01 noiembrie 2006 în vederea acordării unei locuinţe din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau din proprietatea privată a statului
 • Hotărârea 433/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a Contractului cadru de concesionare a serviciului public de producere transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 432/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 431/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anchidin Dumitru şi declararea ca vacant a locului de consilier municipal ca reprezentant al Partidului Social Democrat
 • Hotărârea 430/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 429/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art.3 din H.C.L.nr.3/17 ianuarie 2005
 • Hotărârea 428/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de finanţare încheiat între Municipiul Iaşi şi Ministerul Integrării Europene
 • Hotărârea 427/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către Asociaţia "Patronatul Judeţean al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii" Iaşi
 • Hotărârea 426/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Comunitară pentru anul 2007
 • Hotărârea 425/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006
 • Hotărârea 424/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în CĂMIN BATRÂNI "SF.CONSTANTIN ŞI ELENA"
 • Hotărârea 423/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în CĂMINUL DE PENSIONARI "SF.CUV.PARASCHEVA"
 • Hotărârea 422/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Iaşi în Consiliul Etic al Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 421/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 154 40 mp. situat în Iaşi B-dul Alexandru cel Bun zona Minerva conform planului de situaţie anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren pentru construire spaţii comerciale - farmacie P+(4-5)E
 • Hotărârea 420/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 389/09.11.2006
 • Hotărârea 419/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.348/28.09.2006
 • Hotărârea 418/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA SES BAHLUI TARLALELE 39 40 PARCELELE 1(1751/2/1) 1(1751/7/1) 1(1751/7/2) 1751/3 1(1751/2/3) 1(1751/7/3) 1(1751/7/4) 1(1751/5) 1(1751/4) 1(1751/6) 1(1751/8) 1(1751/9) 1(1751/10) 1(1751/11) 1(1751/12) 1(1751/15) 1(1755) 2(1757) 3(1758/1) 4(1758/2)
 • Hotărârea 417/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA PĂCURARI NR.110 întocmit în vederea construirii unui imobil de birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 416/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,pentru completarea articolelor 1si 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.11 din 31.01.2006
 • Hotărârea 415/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI CVARTAL 189 PARCELA 1(1153/9/1) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 414/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI - ZONA BUCIUM CVARTAL176 PARCELELE V 2/6/2(7650/1/6/2) V 2/6/3(7650/1/6/3) V 2/6/1/1(7650/1/6/1/1)
 • Hotărârea 413/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA CAZABAN NR.3A-5-7 întocmit în vederea construirii unei hale de producţie cofetarie-patiserie şi sediu firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 412/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI ŞOSEAUA NAŢIONALĂ NR.36-40 întocmit în vederea construirii a trei imobile cu funcţiuni de sedii firme servicii profesionale agenţii spaţii comerciale alimentaţie publică pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 411/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA OŢELULUI NR.3 TARLAUA 8 PARCELA 1/2(1644/2/2) întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni compatibile instituţiilor învecinate pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 410/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STR SPITAL PAŞCANU NR 13 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 409/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.83 întocmit în vederea extinderii unui cabinet dermatologic pe teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 408/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA TĂTĂRAŞI STRADA VÂNTU NR.1 întocmit în vederea extinderii şi modificăii unei locuinţe situate pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 407/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR URSULEA NR.8 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 406/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STR.CIURCHI nr.114 - întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial şi spaţiu de producţie pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 405/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ZONA BUCIUM CVARTAL149 PARCELELE 1/1/2(6042/1/1/1/2) 1/2/1(6042/1/1/2/1) 1/2/2(6042/1/1/2/2)
 • Hotărârea 404/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.311 din 28.09.2006
 • Hotărârea 403/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi conform Anexei 1
 • Hotărârea 402/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 00 mp situat în Iaşi - B-dul N. Iorga nr.34 la parterul blocului T5 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. ADRIAN & TIBERIU S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 401/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru acordarea de înlesniri la plată conform Legii nr.190/2004 cu modificările şi completările ulterioare S.C.VINIFRUCT COPOU S.A.IASI
 • Hotărârea 400/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului pentru execuţia de lucrări pe domeniul public al municipiului Iaşi privind intervenţii la reţelele îngropate
 • Hotărârea 399/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2006
 • Hotărârea 398/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea proiectului socio - cultural Festivalul Itinerant de Film "Privind Copiii" organizat de Centrul Diecezan CARITAS în parteneriat cu UNICEF România şi SIGNIS România
 • Hotărârea 397/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfraţirea oraşului Veliko Turnovo din Bulgaria cu Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 396/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 246/30.05.2005 – privind aprobarea regulamentului pentru blocarea/deblocarea roţilor autovehiculelor sau remorcilor oprite staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Iaşi.
 • Hotărârea 395/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 444/2004 - privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 394/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru "Alimentare cu energie electică blocuri locuinţe construite prin credit ipotecar în zona Moara de Vânt"
 • Hotărârea 393/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 392/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 391/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiilor tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 390/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea prin împrumut a unor obiective de investiţii de interes local din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 389/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut privind reabilitarea căii de rulare linii tramvai în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 388/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din Municipiul Iaşi conform Anexei 1
 • Hotărârea 387/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TREI FÂNTÂNI CVARTAL 132 PARCELELE 1/1/2(4697/17/1/2) 1/1/1-1/2-1/2-1/2-1/1/2-1/1-1/2-1/2(4697/19/1/1-4697/27/2-4697/24/2-4697/18/3-4697/19/1/2-4697/18/2-4697/17/2-4697/19/2) întocmit în vederea construirii unei staţii de incinerare a deşeurilor industriale şi spitaliceşti periculoase de tip "hoval multizone" cu o capacitate totală de incinerare de 11.300 tone/an pe teren aflat în proprietate private persoană juridică
 • Hotărârea 386/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu alta destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str. Pinului nr.6 către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protopopiatul Iaşi I
 • Hotărârea 385/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind finanţarea activităţii sportive din trimestrul IV al anului 2006,a clubului de handbal feminin LPS Iaşi
 • Hotărârea 384/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA HORIA NR.3 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă birouri şi locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 383/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA STEJAR NR.75B întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 382/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA NICOLINANR.105 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 381/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MUNTENI NR.17 întocmit în vederea construirii unei locuinţe semicolectivă pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 380/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ZONA BUCIUM TARLAUA 135 PARCELA 1/2(4828/1/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 379/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ZONA BUCIUM CVARTAL 21 PARCELA 1/2(750/9/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte anexa gospodareasca si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 378/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA PĂCURARI NR.178 BL.B1 întocmit în vederea extinderii spaţiului comercial existent pe teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 377/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA SĂLCIILOR NR.8 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 376/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA OANCEA NR.11 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţă spaţii prestări servicii şi cabinet stomatologic pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 375/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 33 mp situat în Iaşi - Str. Nicolina nr. 9 la parterul blocului A4 şi concesionarea directă către S.C. SERYON FASHION S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 374/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 43 50 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr.7 bl. I5 sc.D apt.2 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. A&A LONGAVIT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 373/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 85 44 mp situat în Iaşi - Bd. Socola nr.3 sc.A apt. 3 4 şi sc.B apt.1 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. OTIOLA S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 372/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 23 din contractul de asociere în participaţiune încheiat în baza H.C.L. 303 din 12 septembrie 2006
 • Hotărârea 371/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 370/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare documentaţie şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt"
 • Hotărârea 369/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.2 din H.C.L.nr.471/2005 privind vânzarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân ridicate de pe raza administrativă a municipiului şi trecute în domeniul privat al Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 368/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unui post de inspector clasa I grad principal treapta 1 în consilier clasa I grad superior treapta 1 la Biroul Organizare Evenimente Speciale
 • Hotărârea 367/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Amenajare Centre Cartier"
 • Hotărârea 366/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 365/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniul public din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 364/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în activitatea asociaţiilor de proprietari
 • Hotărârea 363/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea : - Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru vînzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale conform Legii 236/2006 - Regulamentului de desfăşurare a vînzării directe - Regulamentului de desfăşurare a vînzării prin licitaţie publică cu strigare - modelului cadru al contractului de vînzare cumpărare cu plata in rate/integrala al referatului de specialitate privind stabilirea preţului de vînzare al procesului verbal de vînzare directă/licitatie publica cu strigare
 • Hotărârea 362/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 2 mp situat în Iaşi str. General Berthlot nr. 6 către Organizaţia judeţeană "Henri Coandă" a cadrelor militare în rezervă şi în retragere Iaşi în vederea amplasării unei plăci comemorative.
 • Hotărârea 361/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor necesare instalării unor bancomate în diverse locaţii aparţinând proprietăţii publice a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 360/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării spaţiului de locuit administrat de D.A.P.P.P. situat în imobilul din Iaşi str.Aurel Vlaicu nr.35
 • Hotărârea 359/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate la Baia publică şi a Regulamentului de funcţionare a acestui obiectiv
 • Hotărârea 358/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind inventarierea locuinţelor din blocul 482D situat în Iaşi şos. Rediu Tătar nr. 8A tr. III
 • Hotărârea 357/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului "ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI IAŞI"
 • Hotărârea 356/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 355/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 354/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind implementarea proiectului ,Managementul Integrat al Deşeurilor în Iaşi
 • Hotărârea 353/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului acad.prof.dr.VALERIU D.COTEA preşedintele Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române
 • Hotărârea 352/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului SERGIU TUDOSE actor excepţional al Teatrului Naţional Iaşi
 • Hotărârea 351/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru respingerea solicitării privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului din Iaşi str.Vasile Conta nr.9
 • Hotărârea 350/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prin care se ia act de demisia domnului Căliman Adrian Constantin consilier local în Consiliul Local Municipal Iaşi din Consiliul de Administraţie al S.C.CET IASI S.A. şi desemnarea domnului Cozmanciuc Corneliu Mugurel reprezentantul Partidului Naţional Liberal în Consiliul de Administraţie al S.C.CET IASI S.A.
 • Hotărârea 349/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.340/29 iunie 2004 şi a H.C.L.nr.251/28 iulie 2006 art.2
 • Hotărârea 348/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amenajării unei pârtii de săniuş pe suprafaţa de 0 9954 ha. situată în Zona Ţicău tarlaua 88 parcela 3369/2
 • Hotărârea 347/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 113 mp situat în Iaşi - Str. Sf. Lazăr conform planului anexat precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. TERRAMOLD INVEST S.R.L. în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 346/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării Galei Finale a Campionatului Naţional de Box Seniori ediţia 2006 organizate de Asociaţia Judeţeană de Box Iaşi
 • Hotărârea 345/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind criteriile şi punctajele pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinţe construite prin ANL în municipiul Iaşi destinate închirierii tinerilor cu vârsta pînă în 35 ani
 • Hotărârea 344/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor active corporale situate în incinta Băii Comunale şi a Grădinii Zoologice în vederea casării acestora
 • Hotărârea 343/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 342/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 341/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane juridice care ocupă fără forme legale spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 340/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.167/05.06.2006
 • Hotărârea 339/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către partide politice
 • Hotărârea 338/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂR E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a spatiilor de joacă pentru copii aflate pe domeniul public din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 337/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi conform Anexei 1
 • Hotărârea 336/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea "SĂRBĂTORILOR IAŞULUI" 2006
 • Hotărârea 335/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÎRE privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 13092/10.07.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.TELE'M S.A. Iaşi
 • Hotărârea 334/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ca spaţiul de 951 44 mp situat în str. V. Conta nr. 2 et. IV să fie dat în comodat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" către U.M.F. "Gr. T. Popa" pe o perioadă de 3 ani
 • Hotărârea 333/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 272/28 iulie 2006
 • Hotărârea 332/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrările de amenajare a spaţiilor de joacă pentru copii propuse a fi înfiinţate noi sau modernizate în cursul anului 2006
 • Hotărârea 331/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare reabilitare termică blocuri de locuinţe municipiul Iaşi
 • Hotărârea 330/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 329/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării HCL nr. 262/2006
 • Hotărârea 328/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a imobilului din str. Toma Cozma nr. 4 în care funcţionează Centrul Medical pentru Studenţi "Copou" şi concesionarea spaţiilor medicale
 • Hotărârea 327/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr.431/2004 privind "Codul de proceduri privind administrarea creanţelor" utilizat de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în calitate de organ de executare
 • Hotărârea 326/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Metodologiei de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului cu atribuţii în administrarea creanţelor bugetului local conform modificărilor din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • Hotărârea 325/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea temporară în administrarea Inpesctoratului Şcolar al Judeţului Iaşi a unor imobile ce aparţin unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea realizării lucrărilor de reabilitare/consolidare/reparaţii capitale finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în baza H.G.nr.615/2006 şi H.G.1001/2006
 • Hotărârea 324/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 mp situat în Iaşi - Şos. Naţională nr.194 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea unui loc de parcare.
 • Hotărârea 323/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 151,85 mp,situat în Iaşi - Şos. Naţională,conform planului anexat,precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea a şase locuri de parcare.
 • Hotărârea 322/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 362 mp situat în Iaşi - str. Decebal nr.11B precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestui teren Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în vederea amenajării unui spaţiu verde la Parohia " Sf. Mahramă a Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni"
 • Hotărârea 321/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.282 din 29.08.2006
 • Hotărârea 320/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.281 din 29.08.2006
 • Hotărârea 319/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA PĂCURARI NR.2A BL.590C PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 318/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS.PĂCURARI NR.63 BLOC 549 PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial prin concesionare teren aflat în proprietatea privata a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 317/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA RĂZBOIENI NR.3 BLOC 453 PARTER întocmit în vederea extinderii unui sediu de societate comercială pe teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 316/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA ROŞCANI NR.50 întocmit în vederea modernizării şi extinderii unei locuinţe situate pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 315/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu reactualizat IAŞI STRADELA IPSILANTE NR.2 întocmit în vederea supraetajarii unui imobil existent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 314/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA MOLDOVEI NR.46 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi spaţii birouri firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică şi amenajare acces/parcare pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 313/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AEROPORTULUI CVARTAL 5 PARCELELE 226/2/10 226/1/4 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi garaj pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 312/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA CLOŞCA NR.13 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de locuinţe colective şi spaţii cu altă destinaţie pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 311/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI BULEVARDUL POITIERS NR.18 întocmit în vederea construirii unui depozit materiale de construcţie pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 310/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA LIBERTĂŢII NR.34 întocmit în vederea extinderii imobilului existent pentru amenajare cabinete medicale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 309/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA NICOLINA NR.150 întocmit în vederea construirii unui complex turistic pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 308/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA FRUMOASA NR.2 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 307/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS. PĂCURARI NR.130 întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 306/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL POITIERS NR.30 întocmit în vederea supraetajarii imobilului existent situat pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 305/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA ŞIPOŢEL NR.1A întocmit în vederea executării lucrărilor de reparaţii capitale extindere şi supraetajare imobil existent pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 304/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA BUCIUM NR.82 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 303/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.295/29 august 2006
 • Hotărârea 302/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.217/28 iunie 2006
 • Hotărârea 301/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea contractului de prestări servicii financiare S.C.V.M.B.Partners S.A.
 • Hotărârea 300/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prin care se ia act de validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului CĂLIMAN ADRIAN
 • Hotărârea 299/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului COZMANCIUC CORNELIU MUGUREL
 • Hotărârea 298/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
 • Hotărârea 297/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind realizarea obiectivului "Centrul Rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate" din strada Sărăriei nr.143
 • Hotărârea 296/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea art.3 din H.C.L.nr.162 din 5 iunie 2006 şi aprobarea încheierii unui contract de finanţare cu Federaţia Română de Tenis
 • Hotărârea 295/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Iaşi Judeţul Iaşi şi S.C.Fotbal Club Politehnica Iaşi S.A.
 • Hotărârea 294/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local asupra imobilului situat în municipiul Iaşi str.N.Gane nr.7
 • Hotărârea 293/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 292/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2000 mp,situat în Iaşi- Str. Silvestru,proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi,de pe SHELL ROMANIA S.R.L. ,pe S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
 • Hotărârea 291/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 715 mp situat în Iaşi - Str. Lăpuşneanu nr.14 către MUZEUL UNIRII - Iaşi din cadrul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" în vederea protejării monumentului şi de punere în valoare a sitului arheologic.
 • Hotărârea 290/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru scoaterea la licitaţie publică pentru concesionarea administrării luciului de apă şi a zonei de protecţie a lacurilor Ciric I şi Ciric II
 • Hotărârea 289/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Sistem ventilaţie Baia Comunală"
 • Hotărârea 288/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Sistem iluminare stadion Emil Alexandrescu - racord electric"
 • Hotărârea 287/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unui post de auditor clasa I grad superior treapta 3 în auditor clasa I grad asistent treapta 3
 • Hotărârea 286/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA IASI-TOMEŞTI TARLAUA 127 PARCELELE 1/5(4606/2/5) şi 1/4(4602/2/4) întocmit în vederea construirii unui club pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 285/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 176 PARCELELE 1/1/1(7629/1/2/1/1) 1/1/2(7629/1/2/1/2) 4/1(7636/1/1/1) 4/2(7636/1/1/2) 1/2(7638/1/1/2) 1/3(7638/1/1/3)
 • Hotărârea 284/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu - IAŞI STRADA SĂRĂRIEI NR.38 întocmit în vederea construirii unui centru medical pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 283/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PETRE ISPIRESCU NR.1 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 282/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - IAŞI ZONA ŢICĂU - C.A.ROSETTI TARLAUA 92 PARCELA (1/3-1/2/2) (3705/1/3-3705/1/2/2)
 • Hotărârea 281/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - IAŞI ZONA ŢICĂU - C.A.ROSETTI TARLAUA 92 PARCELA PD (1/1-1/2/1)(3705/1/1-3705/1/2/1)
 • Hotărârea 280/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - IAŞI ALEEA SADOVEANU CVARTALELE 25 SI 26 PARCELELE 1(1076) 2(1103/1) 3(1103/3) 4(1103/5) 5(1070) 6(1072) 7(1074) 8(1078/1) 9(1078/2) 10(1108) 11(1110/1) 12(1115) 13(1117) 14(1100) 15(1104) 16(1106) 17(1105) 18(1099) 19(1069/1) 20(1069/2) 21(1069/3) 22(1071) 23(1073) 24(1075) 25(1077) 26(1079/1) 27(1079/2) 28(1102) 29(1103/2) 30(1103/4) 31(1103/6) 32(1107/1) 33(1109) 34(1114/1) 35(1116) 36(1118)
 • Hotărârea 279/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Studiului de fezabilitate - Modernizarea CET II Iaşi în vederea optimizării funcţionării şi încadrării centralei în programele de mediu"
 • Hotărârea 278/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale
 • Hotărârea 277/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 276/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind "FINANŢAREA EXECUTĂRII UNUI PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA CIUREA CU NUMELE LARISA CHELARU"
 • Hotărârea 275/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de acordare a dreptului de acces ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.ROMTELECOM S.A.
 • Hotărârea 274/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat pentru participarea Directiei de Asistenta Comunitara la realizarea proiectului "Dezvoltarea serviciilor specializate de ingrijire la domiciliu a varstnicilor din Municipiul Iasi." cofinantarea salariilor ingrijitorilor formati prin acest proiect si continuarea finantarii posturilor de ingrijitori pentru varstnici la domiciliu
 • Hotărârea 273/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind acordul de principiu pentru co-finanţarea de către Consiliul Local Iaşi a salarizării unui număr de 12 îngrijitori la domiciliu formaţi şi angajaţi de Fundaţia Păpădia în baza proiectului Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijire la Domciliu pentru Persoanele Vârstnice Dependente din Municipiul Iaşi depus la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei
 • Hotărârea 272/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de administrare gratuită de către R.A.J.A.C.Iaşi a unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 271/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.86/2002 privind atribuirea în administrare a stadionului Emil Alexandrescu către RAJAC Iaşi
 • Hotărârea 270/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA UZINEI NR.52 întocmit în vederea construirii a două locuinţe cuplate pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 269/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE LUPU NR.95 întocmit în vederea etajarii şi mansardării unui spaţiu comercial existent situat pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 268/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ŞOS. IAŞI-CIUREA TARLAUA 2 PARCELA 1(16/4/4/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 267/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.173 31 mp situat în Iaşi - str. Fagului f.n. conform planului anexat precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament.
 • Hotărârea 266/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ZONA COPOU TARLAUA 84 PARCELELE 1(3232/3) 1(3232/1)
 • Hotărârea 265/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea COMISIEI PENTRU ANALIZA SOLICITĂRILOR FORMULATE IN TEMEIUL LEGII NR.341/2004 legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989
 • Hotărârea 264/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 4.706 48 mp situat în Iaşi str. Cucu intersecţie cu str. Elena Doamna către Curtea de Apel Iaşi în vederea construirii unui sediu "Palat de Justiţie"
 • Hotărârea 263/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe amortizate mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate si neamortizate mijloace fixe amortizate si neamortizate aflate in administrarea S.C."CET IASI" S.A. - UFET Iasi (conform HCL 133 136/2002 si 390/2003 RADET Iasi a fuzionat prin absorbtie cu S.C."CET IASI" S.A.) ce urmeaza a fi casate
 • Hotărârea 262/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea 236/2006 care aprobă O.U.G. nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 261/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,Intocmit in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal -,IASI ZONA BUCIUM,TARLAUA 166,PARCELELE 1(6884),2(6882/1),3(6866/1),4(6883/1/1),5(6879/1),6(6884/2),7(6884/1),8(6875/2),1(6883/1/2),1(6924/1/4),2(6920/1)
 • Hotărârea 260/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea domnului VICTOREL LUPU de către CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.Fotbal Club "POLITEHNICA" Iaşi S.A. în scopul de a aproba majorări de capital social de până la 49%
 • Hotărârea 259/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei pentru spaţiul situat in incinta centralei termice Aurora
 • Hotărârea 258/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru străzile din municipiul Iaşi conform Anexei 1
 • Hotărârea 257/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 158 21 mp situat în Iaşi - Splai Bahlui Mal Stâng nr. 21-23 şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. EUROTECH S.R.L. în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 256/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 418/2003 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 520 mp situat în Iaşi str. Petru Rareş nr. 10-12 către Centrul Cultural Elen "PANELLINION" Iaşi.
 • Hotărârea 255/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 254/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obiectivul "Modernizare Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi - Baza comună de tratament"
 • Hotărârea 253/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării obiectului de activitate a S.C.TEHNOPOLIS S.R.L.Iaşi societatea administrator a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic "TEHNOPOLIS"
 • Hotărârea 252/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile de criterii şi punctaje pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinţe construite prin ANL în municipiul Iaşi destinate închirierii tinerilor cu vîrsta pînă în 35 ani
 • Hotărârea 251/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor
 • Hotărârea 250/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programul « TOWN TWINNING » cu finanţare europeană cu proiectul « Politicile oraşului : viitorul oraşului european »
 • Hotărârea 249/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "ATRAGERII DE FONDURI ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI IAŞI"
 • Hotărârea 248/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "AMPLASAMENTELOR DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE"
 • Hotărârea 247/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA GRĂDINARI NR.13 întocmit în vederea construirii unui sediu firmă hală de producţie pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 246/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "CONTRACTULUI ÎNTRE SECRETARIATUL DE STAT ELVEŢIAN PENTRU PROBLEME ECONOMICE (SECO) ŞI CONSILIUL LOCAL IAŞI asupra acordării de asistenţă financiară pentru Proiectul Sistemului de Termoficare din Iaşi"
 • Hotărârea 245/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile naţionalizate către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 244/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărior locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 243/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea postului de inspector clasa I - grad superior treapta 3 din cadrul Biroului de Proiectare în post de referent clasa III - grad superior treapta 3
 • Hotărârea 242/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea la destinaţia de locuinţe a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă (comerciale) din patrimoniul privat al statului
 • Hotărârea 241/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.229/2002 în sensul diminuării suprafeţei de 3500 mp. la 2365 mp. în vederea realizării unei alei de acces şi locuri de rezervă în cimitirul "Eternitatea"
 • Hotărârea 240/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru închirierea prin licitaţie publică a locurilor de parcare de reşedinţă din diverse locaţii aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi
 • Hotărârea 239/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ACORDULUI DE SPRIJIN MUNICIPAL între MUNICIPIUL IAŞI CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI (CET) SA şi BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 238/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 66.00 mp situat în Iaşi - str.V. Lupu fn precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament
 • Hotărârea 237/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MIHAI VODA NR.8 întocmit în vederea extinderii unui depozit existent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 236/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL SOCOLA NR.3 BL.D2 SC.A-B întocmit în vederea extinderii unor spaţii comerciale existente pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 235/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ŞOS.BUCIUM NR.109
 • Hotărârea 234/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 176 PARCELELE L1/6(7626/3/2/6) Ps1/3(7667/2/7/3) Cc1/1/1(7666/1/1) L1/3/1(7626/3/1/3/1) L1/3/2(7626/3/1/3/2) L1/1/2(7626/3/1/1/1/2) L1/1/1(7626/3/1/1/1/1) Cc1(7664/3) Cc1(7664/1)
 • Hotărârea 233/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS UNGHENI NR.2 întocmit în vederea construirii unui sediu birouri hală de depozitare pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 232/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PĂCURARI NR.9 întocmit în vederea mansardarii unui imobil existent (cămin studenţesc) aflat în proprietatea Universităţii " Alexandru Ioan Cuza "
 • Hotărârea 231/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PĂCURARI NR.128-130 BLOC 586 PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial existent pe teren aflat în proprietatea publică a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 230/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -,IASI ZONA BUCIUM,TARLAUA 170,PARCELA 7314
 • Hotărârea 229/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ŞOS BUCIUM NR.100bis
 • Hotărârea 228/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA PACURARI TARLAUA 62 PARCELELE 1(2400/8) 2(2402/2) 1(2403/1/1) 1(2403/1/4) 1(2400/5) 1(2403/1/2) 1(2400/7) 1(2400/6) 1(2403/1/3) 1(2401) 1(2402/1) 1(239/1)
 • Hotărârea 227/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei întocmite în vederea stabilirii tramei stradale şi a regimului construcţiilor care se vor executa în zona Galata tarlalele 46 48 49 50
 • Hotărârea 226/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ŞOSEAUA NICOLINA NR.110 BLOC 1005A SCARA A întocmit în vederea amenajării sediului Asociaţiei de Proprietari bl.1005A pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 225/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 168 PARCELELE L1(6907/1/4/2) F2/1(6924/1/2/2/1) F2/2(6924/1/2/2/2) L1(6907/1/4/3) PS2(6924/1/2/3) L2(6907/1/3/1) F1( 6924/1/1) L1/1(6907/1/3/2/1) L1/2(6907/1/3/2/2) L1/3/2(6907/1/3/2/3) P2/3/2(7063/5/2/3)
 • Hotărârea 224/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA SĂLCIILOR NR.40 întocmit în vederea construirii a două locuinţe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 223/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA GRĂNICERI NR.16B întocmit în vederea construirii unei hale de depozitare pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 222/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 221/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2004 privind aprobarea formei de contract de asociere între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Societăţile Comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 220/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi la proiectul privind dezvoltarea SMURD Iaşi
 • Hotărârea 219/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a Caietului de sarcini vizând elaborarea şi implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI - "ORIZONT 2020" conform Caietului de sarcini realizat de Comisia de elaborare
 • Hotărârea 218/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 420 00 mp situat în Iaşi - Bd. T. Vladimirescu conform planului anexat precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament.
 • Hotărârea 217/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea reprezentantului Consiliului Local Municipal Iaşi la S.C.Fotbal Club Politehnica Iaşi S.A.
 • Hotărârea 216/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind deplasarea Primarului Municipiului Iaşi domnul Gheorghe Nichita la Washington S.U.A. in perioada 1- 9 august 2006
 • Hotărârea 215/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 214/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii "Centru Rezidenţial pentru mame şi copii - strada Sărăriei - municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 213/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare restante pentru STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE BOVINE DANCU
 • Hotărârea 212/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.Salubris S.A.
 • Hotărârea 211/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea dintre oraşul Portland din Statele Unite ale Americii cu oraşul Iaşi
 • Hotărârea 210/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.399/2005
 • Hotărârea 209/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind restaurarea mormintelor comemorative din Cimitirul Eroilor căzuţi în cel de-al II - lea Război Mondial în cadrul Cimitirului "Eternitatea" Iaşi
 • Hotărârea 208/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 207/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8.4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 443/2005 de modificare şi completare a H.C.L. 409/2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006 şi modificarea H.C.L. 172/2002 privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 206/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de determinare a zonelor de impozitare pentru terenurile aflate în extravilanul municipiului Iaşi
 • Hotărârea 205/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind inchirierea prin licitaţie publică a unor locaţii situate în incinta Parcului Copou pentru desfaşurarea activitaţii de cafenea literară
 • Hotărârea 204/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unor locuinţe din proprietate publică către Fundaţia Hecuba
 • Hotărârea 203/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei de 3.000 euro a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la implementarea proiectului "Sistem integrat de servicii de asistenţă şi recuperare pentru vârstnici marginalizaţi - Iaşi" contract de finanţare Phare nr.2003/005-551.01.05/05/47
 • Hotărârea 202/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor necesare instalării unor aparate de autoservire a băuturilor calde în diverse locaţii aparţinând proprietăţii publice a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 201/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea gratuită a unui loc de veci la cimitirul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel domnului HÂNCU VALERIAN MARCEL din Iaşi str.Buridava nr.22 bl.G7-8 sc.B et.3 ap.1
 • Hotărârea 200/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 47 83 mp situat în Iaşi - str. Sărăriei nr.103 precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na Marciuc Săndica în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 199/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.24/28.02.2000.
 • Hotărârea 198/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 72 mp situat în Iaşi - între str. Canta şi s-dela Canta conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea a patru locuri de parcare
 • Hotărârea 197/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 340 mp situat în Iaşi - Zona Bucium tarla 160 parcela 6509 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea acestui teren în vederea amplasării unei staţii emisie-recepţie pentru telefonie mobilă.
 • Hotărârea 196/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe către S.C. RODIPET S.A. Bucureşti a terenurilor pe care sunt amplasate punctele de vânzare a presei în suprafaţă totală de 144 mp.
 • Hotărârea 195/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice pentru terenul în suprafaţă de 10 00 mp situat în Iaşi - Str. Arapului intersecţie cu str. Bularga în vederea construirii unui spaţiu comercial provizoriu.
 • Hotărârea 194/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 72 mp situat în Iaşi - între şos. Arcu şi str. Zugravi conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea a patru locuri de parcare.
 • Hotărârea 193/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 2 a Hotararii Consiliului Local nr.451 din 5 decembrie 2005
 • Hotărârea 192/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 164 PARCELELE V1(6698/1/1) V1(7003/1) V6/2(6980/2/3/2) V6/1(6980/2/3/1) V4(6980/2) Cc1(6980/2/1) Vn1(6705/1/1) Vn(6705/1/2) Vn1(6705/1/3) Vn1(6709/1/1) Vn1(6709/1/2) Vn1(6709/1/3) Vn1(6709/1/4) Vn3(6713/1) A4(6797/3) A5(6797/2) V2(6755/1) V3(6773/3) A1(6799)
 • Hotărârea 191/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE LUPU NR.78 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 190/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 170 PARCELA L1(7298/6/3)
 • Hotărârea 189/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI CVARTAL 132 PARCELELE 4693/1 SI 4693/3 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma hale de productie pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 188/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS. IASI-CIUREA TARLAUA 2 PARCELA 16/4/4/3 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 187/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MR. EREMIA POPESCU NR.35 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 186/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 136 PARCELELE 7/1(4844/1/1/1) 1/6/2(4849/1/2/6/2) 6/2(4846/1/2) 6/1(4846/1/1) 7/2(4844/1/1/2) 1/6/1(4849/1/2/6/1) 1/5/2(4849/1/2/5/2) 1/5/1(4849/1/2/5/1)
 • Hotărârea 185/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CODRESCU NR.6 intocmit in vederea extinderii unui imobil cu functiunea de tipografie pe teren concesionat
 • Hotărârea 184/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI FUNDAC ARMEANA NR.6B intocmit in vederea construirii a doua imobile cu functiuni de locuinte colective si spatii cu alta destinatie pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 183/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GRADINARI NR.7 intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial salon de infrumusetare si locuinta de serviciu pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica si teren aflat in proprietatea municipiului Iasi
 • Hotărârea 182/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.1 BL.928B intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren aflat in proprietatea municipiului Iasi
 • Hotărârea 181/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CICOAREI intocmit in vederea amenajarii unei baze nautice pe teren aflat in proprietatea privata a municipiului Iasi
 • Hotărârea 180/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aproabarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 172 PARCELELE 1(7375/2/1) 1(7375/2/2) 1(7375/2/3) 1(7375/2/4) 1(7375/2/5)
 • Hotărârea 179/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.30 intocmit in vederea construirii unei pensiuni studentesti cu spatiu de alimentatie publica (fast-food) la parter pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 178/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 176 PARCELELE A1(7656/2) V2(7656/1) Dr 3(7655/1) V4/1(7654/1/1) V4/2(7654/1/2) Dr 5(7653/1)
 • Hotărârea 177/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLALELE 135 136 PARCELELE 1/1(4832/2/1) 1/2(4832/2/2) 4832/1 2/2(4828/4/2) 2/1(4828/4/1) 1/1(4828/3) 1/3(4828/1/3) 2(4828/2) 1/2(4828/1/2) 1/1(4828/1/4) 1(4826/1/4) 1(4826/1/5) 1(4826/1/3) 1(4826/1/5)
 • Hotărârea 176/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 9 70 mp situat în Iaşi - Şos Nicolina nr.133 la parterul blocului 968 şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv pentru amenajare agenţie loto prin închidere portic.
 • Hotărârea 175/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PERJU NR.10 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 174/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI FUNDAC SOCOLA NR.5 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 173/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PODISULUI NR.10-12-14 întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 172/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA UZINEI NR.4 VARIANTA UZINEI NR.16 întocmit în vederea extinderii unui atelier de creaţie existent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 171/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MINERVEI NR.1 întocmit în vederea construirii a două locuinţe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice şi amenajarea terenului adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi ca spaţiu verde
 • Hotărârea 170/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PĂCURARI NR.95 întocmit în vederea construirii unui complex rezidenţial pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 169/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal reactualizat - IASI - SOŞ. NAŢIONALĂ
 • Hotărârea 168/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor,valabile începând cu data de 1.07.2006
 • Hotărârea 167/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 1.937 30 mp situat în Iaşi - str. Costache transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2.128 95 mp situat în Iaşi între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri precum şi transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2.347 94 mp teren situat în Iaşi între str. Anastasie Panu şi str. Costache Negri proprietăţile Consiliului Local al Municipiului Iaşi de la S.C. MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi la S.C. RIVIUM GALERIA MALL S.R.L. Bucureşti
 • Hotărârea 166/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea din funcţia de Director Executiv Adjunct al Poliţiei Comunitare a domnului ISTRATE VIOREL şi numirea în funcţia de Director Executiv Adjunct a domnului ŢUGUI GELU
 • Hotărârea 165/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea cu şapte luni a parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Păpădia pentru Serviciul de Asistenţă la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 164/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de prefinanţare necesar reabilitării căii de rulare linii tramvai în municipiului Iaşi
 • Hotărârea 163/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la realizarea unor investiţii şi identificarea surselor de finanţare a acestora
 • Hotărârea 162/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor contracte necesare derulării programului "IAŞI ORAŞUL PERFORMANŢEI SPORTIVE"
 • Hotărârea 161/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- IAŞI ŞOSEAUA PĂCURARI NR.192 întocmit în vederea construirii unui imobil cu locuinţe şi spaţii comerciale D-P-10-12 etaje pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 160/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei pentru achiziţia unui Sistem Informatic Integrat şi a comisiei/juriului pentru evaluarea soluţiilor ofertate
 • Hotărârea 159/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea către S.C. ROMTELECOM S.A. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totală de 42 mp.
 • Hotărârea 158/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI Str. TUDOR VLADIMIRESCU NR.23 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 157/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnului Quinton Quayle Ambasadorul Marii Britanii în Romania
 • Hotărârea 156/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convenţia dintre Consiliul Judetean Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 155/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezervă
 • Hotărârea 154/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării serviciului public de producere transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 153/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de transport public Iaşi
 • Hotărârea 152/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 151/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare documentaţie şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare teren fotbal
 • Hotărârea 150/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sporurilor salariale pentru anul 2006 acordate personalului Politiei Comunitare
 • Hotărârea 149/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2006 ale Politiei Comunitare
 • Hotărârea 148/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005
 • Hotărârea 147/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 180/27.07.2001 privind concesionarea directă către Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.563 09 mp situat în str. Misai nr. 25 în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate respectiv str. Misai nr. 23
 • Hotărârea 146/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de modificare şi completare a H.C.L. 588 / 2003 privind unele reglementări în transportul de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • Hotărârea 145/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006
 • Hotărârea 144/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - rest de executat "Reabilitare şi modernizare Piaţa Unirii - etapa I" din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 143/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Locuinţe sociale - zona Grădinari
 • Hotărârea 142/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţiei decît locuinţă situat în Iaşi str. I.C.Brătianu nr.22 de către Revista de Cultură "Cronica"
 • Hotărârea 141/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu alta destinaţie decit locuinţă situat în Iaşi Şos.Nicolina nr.57 bloc 978 A parter către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în vederea amenajării Secţiei VI Poliţie
 • Hotărârea 140/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţămînt
 • Hotărârea 139/2006 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 138/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor privind activitatea de dezinfecţie dezinsecţie şi deratizare
 • Hotărârea 137/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale
 • Hotărârea 136/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale şi regiile autonome care utilizează părţi din patrimoniul Consiliului Local sub diferite forme ((folosinţă administrare concesiune)
 • Hotărârea 135/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea activităţii sportive în anul 2006
 • Hotărârea 134/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la organizarea Festivalului Internaţional de Jazz "Richard Ochanitzky"
 • Hotărârea 133/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 7/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi R.A.J.A.C. Iaşi.
 • Hotărârea 132/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea ANEXEI 1 punctul II.3 şi a ANEXEI 2 punctul II.3 din HCL nr. 443/2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006
 • Hotărârea 131/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr.143/21.09.1995 precum şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1507 mp situat în Iaşi str.Moara de Foc f.n. conform planului de situaţie anexat
 • Hotărârea 130/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea oraşului Netanya din Israel cu municipiul Iaşi
 • Hotărârea 129/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor
 • Hotărârea 128/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi str.Păcurari nr.29 către Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi" Iaşi
 • Hotărârea 127/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane juridice care ocupă fără forme legale spaţii cu altă destinaţie decît locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 126/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7 75 mp situat în Iaşi - str. Arcu nr.21 precum şi concesionarea directă a acestui teren către soţii Grămadă Gherghe-Dan şi Grămadă Magdalena în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 125/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor în suprafaţă totală de 110 07 mp şi atribuirea acestora în folosinţă gratuită către S.C. C.E.T. Iaşi în vederea amplasării unor module necesare modernizării punctelor termice.
 • Hotărârea 124/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către municipiul Iaşi reprezentat prin Consiliul Local a unor terenuri situate în Iaşi - Cartierul Apărătorii Patriei.
 • Hotărârea 123/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea stării de indiviziune asupra terenului situat în Iaşi str. dr. Cehac nr. 17 în suprafaţă totală de 326 80 mp prin partaj voluntar între municipiul Iaşi şi soţii Vâscu Valentin-Iulian şi Eleana
 • Hotărârea 122/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea către S.C. ATLAS TELECOM NETWORK ROMANIA S.R.L. Oradea a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi în suprafaţă totală de 174 mp.
 • Hotărârea 121/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 37/30.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. MIVIAND S.R.L
 • Hotărârea 120/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996
 • Hotărârea 119/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi str.Olteniei nr.9 în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 118/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA ETERNITATE NR.21 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de cabinete medicale şi împrejmuirea terenului aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 117/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA BUCIUM CVARTAL 6 PARCELA 1/2(211/11/4) întocmit în vederea construirii unui show-room pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 116/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS.IAŞI-TOMEŞTI CVARTAL 127 PARCELA 2(4642/3) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 115/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA TROTUŞ TARLAUA 58 PARCELELE 267/I SI 2071/I întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă şi prestări servicii-electrice pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 114/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA PĂCURARI NR.188 întocmit în vederea construirii unei microclinici stomatologice pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 113/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI SOS.BUCIUM NR.82 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 112/2006 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SF.GHEORGHE NR.8 întocmit în vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale la parter şi locuinţe la etaj pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 111/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA BUCIUM NR.36 întocmit in vederea construirii unui centru comercial pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 110/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI CVARTAL 133 PARCELA 1/2(1173/1/6/2/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 109/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI ZONA BUCIUM TARLAUA 165 PARCELELE 1/1(6854/2/1/1) 1/2(6854/2/1/2) 1/3(6854/2/1/3) 1/4((6854/2/1/4) 1/5(6854/2/1/5) 1/6(6854/2/1/6) 1/7(6854/2/1/7) 1/8(6854/2/1/8) 1/9(6854/2/1/9) 1/10(6854/2/1/10) 1/11(6854/2/1/11) 1/12(6854/2/1/12) 1/13(6854/2/1/13)
 • Hotărârea 108/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI TRECATOAREA PĂUN NR.6 întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 107/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA AEROPORTULUI TARLAUA 5 PARCELA 226/8/3 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 106/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IAŞI,STRADA TĂIETOAREI NR.24BIS,întocmit în vederea construirii unui restaurant,pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 105/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA NICIMAN NR.2 întocmit în vederea construirii unui complex comercial pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 104/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA VASILE URECHIA NR.31 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 103/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA SPLAI BAHLUI NR.21-23-25 întocmit în vederea construirii unui service auto şi imprejmuire teren aflat in proprietate privată persoană juridică şi teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi
 • Hotărârea 102/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR.1 BLOC C9 SCARA B PARTER intocmit in vederea modernizarii si extinderii unui spatiu comercial existent pe teren aflat in proprietatea privată a municipiului Iasi Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 101/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MALU NR.7 intocmit in vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat in proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 100/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea poliţei de asigurare a autosanitarei a personalului şi a pacienţilor care utilizează acest vehicol folosit în activitatea SMURD
 • Hotărârea 99/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea a 4.000 RON/lună din Fondul de Rezervă pentru autovehiculele Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi - Poliţia municipiului Iaşi - Poliţia Rutieră
 • Hotărârea 98/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 431 20 mp. situat în Iaşi - str.Icoanei f.n. precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi d-na Popa Zefinela
 • Hotărârea 97/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezerva
 • Hotărârea 96/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 95/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului de 371 6 mp. situat în Iaşi Piaţa Unirii nr.12
 • Hotărârea 94/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrare către R.A.AEROPORTUL Iaşi a unui spaţiu situat în Piaţa Unirii nr.12
 • Hotărârea 93/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului de fuziune a Regiei Autonome de Transport Public Iaşi cu S.C. Autobuzul S.A. Iaşi prin absorbirea S.C. Autobuzul S.A.Iaşi de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 92/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului IVAN CĂTĂLIN-SORIN
 • Hotărârea 91/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului COSTINESCU VASILE-NECULAI
 • Hotărârea 90/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnului Basarab Nicolescu
 • Hotărârea 89/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la lucrările de investiţii pe anul 2006
 • Hotărârea 88/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat ale Municipiului Iaşi a căror pază se asigură de Poliţia Comunitară
 • Hotărârea 87/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare a echipamentelor din spatiul de joacă pentru copii către Grădinita PP 27 Grădinita PN 16 Grădiniţa PN 11 Grădiniţa PN Sf. Sava " Grădiniţa PP 13 şi Grădiniţa PP 22
 • Hotărârea 86/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării în cadrul Primăriei municipiului Iaşi a Sistemului Informatic Integrat
 • Hotărârea 85/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţiuni a Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 84/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă pentru funcţionarii şi salariaţii încadraţi în aparatul propriu al Consiliului Local
 • Hotărârea 83/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006
 • Hotărârea 82/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea fondului de risc în vederea acoperirii riscurilor financiare
 • Hotărârea 81/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Hotărârea 80/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a punţii pietonale Trancu în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 79/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Consiliului Local al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe mijloace fixe şi mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate mijloace fixe şi mijloace fixe de natura obiectelor de inventar neamortizate integral mijloace fixe şi mijloace fixe de natura obiectelor de inventar neamortizate aflate în administrarea S.C."CET IASI" S.A. (Atelierul Centrale Termice - conform HCL 556/2003 S.C.TERMOGAZ S.A. a fuzionat prin absorbţie cu S.C."CET IASI" S.A. şi UFET Iaşi - conform HCL 133 136/2002 şi 390/2003 RADET Iaşi a fuzionat prin absorbţie cu S.C."CET IASI" S.A.) ce urmează a fi casate
 • Hotărârea 78/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 36/31.02.2006 precum şi modificarea şi completarea H.C.L. nr. 427/05.12.2005
 • Hotărârea 77/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vînzarii unor locuinţe din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi
 • Hotărârea 76/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Iaşi nr. 485/2005 privind participarea unităţilor de învăţământ la experimentul "MANAGEMENTUL EDUCATIONAL INTR-UN MEDIU DESCENTRALIZAT"
 • Hotărârea 75/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 1 a acordului de subsidiaritate aprobat prin HCL nr. 395/2005 pentru aprobarea contractului modalităţi de plată si acordul de subsidiaritate de către Consiliul Local al municipiului Iaşi ,în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor HCL nr. 444/2004 pentru aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 74/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C. ALVEC&TAG COMPANY S.R.L. respectiv S.C. OPTIM COM S.R.L. în vederea instalării unor unităţi de desfacere provizorii şi în vederea desfăşurării activităţii de desfacere produse comerciale.
 • Hotărârea 73/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 123 75 mp situat în Iaşi - str. Nicolina nr. 1 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C. RARA COM S.R.L. şi municipiul Iaşi prin Consiliul Local.
 • Hotărârea 72/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - IAŞI"
 • Hotărârea 71/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Consolidare sediul Primăriei municipiului Iaşi"
 • Hotărârea 70/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea art.4 din H.C.L.387/2002 şi a art.6 din H.C.L.nr.394/2003
 • Hotărârea 69/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Păcurari
 • Hotărârea 68/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 67/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10.55 mp situat în Iaşi - Str. Nicolina nr. 4A bloc F4 apt.4 parter şi concesionarea directă către S.C. ALFA SAN S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 66/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 13092/10.07.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.TELE'M S.A. Iaşi
 • Hotărârea 65/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului situat în Iaşi str.Tabacului nr.1 bloc 253 tr.I parter
 • Hotărârea 64/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului situat în Iaşi str.Tabacului nr.1 bloc 253 tr.I parter
 • Hotărârea 63/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Mr.Eremia Popescu nr.16 corp 2
 • Hotărârea 62/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Bloc 1004 tr.III-IV locuinţe pentru tineri construite de A.N.L. în şos.Nicolina - C.U.G.Iaşi"
 • Hotărârea 61/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor "Construire împrejmuire Plaja Nicolina - Iaşi" şi "Reţea de evacuare a apelor uzate de la Băile Nicolina către staţia de tratare a Spitalului de Recuperare"
 • Hotărârea 60/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului de 3 mp. din incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi str.Han Tătar bl.360 în vederea instalării unui bancomat de exterior
 • Hotărârea 59/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 58/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7 7 mp situat în Iaşi - Str. Ciric nr. 38A în vecinătatea blocului V1 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea acestei suprafeţe de teren în vederea construirii unei anexe pentru parcarea unui căruţ electric folosit de o persoană cu handicap.
 • Hotărârea 57/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 31 20 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr. 7 bloc 540 sc.D parter şi concesionarea directă către S.C. ALFA INVEST S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 56/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 mp situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.72 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Iaşi reprezentat prin Consiliul Local Municipal Iaşi şi soţii Ioja Marcela şi Ioja Iosif Leonard
 • Hotărârea 55/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 mp situat în Iaşi - Str. V. Lupu nr. 160 bl. G3-1 parter şi concesionarea directă către dl. Suculiuc Neculai în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 54/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către municipiul Iaşi reprezentat prin Consiliul Local a terenului în suprafaţă de 459 mp situat în Iaşi - str. Cişmeaua Păcurari nr. 3 proprietatea domnului Verussi Octavian
 • Hotărârea 53/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 56 80 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr. 14 bloc CL17 parter şi concesionarea directă către S.C. Andro Impex S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 52/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 82 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru nr. 14 bloc CL17 parter şi concesionarea directă către S.C. KOSAROM S.A. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 51/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 19 mp situat în Iaşi - Str.Vitejilor bloc SD1-3 tronson 3 parter şi concesionarea directă către Farmacia V&M S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 50/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MOLDOVEI NR.18 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 49/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA AURORA NR.36 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu de birouri şi locuinţă de serviciu pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 48/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 201 PARCELELE 1(1869/7) 2(1866/4) 3(1869/8) 1(1869/9/2) 1(1869/3) 2(1866/2) 1(1869/1) 2(1866/1) 3(1869/2) 1/2(1869/4/2) 1/3(1869/4/3) 1/4(1869/4/4) 1/5(1869/4/5) 1/6(1869/4/6) 1/7(1869/4/7) 1/8(1869/4/8) 1/9(1869/4/9) 1/10(1869/4/10) 1/1(1869/5/1) 1/2(1869/5/2) 1/3(1869/5/3) 1/4(1869/5/4) 1/5(1869/5/5) 1/6(1869/5/6) 1/7(1869/5/7) 1/8(1869/5/8) 1/1(1869/1) 2(1866/5) 3(1869/10) 1(1869/11) 1/1(1869/4/1) 1(1869/6) 2(1866/3) 1(1868)
 • Hotărârea 47/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 00 mp situat în Iaşi - Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 4 parter şi concesionarea directă către d-na Fedorciuc Elena în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 46/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 295 mp situat în Iaşi - b-dul Tudor Vladimirescu nr. 30 şi concesionarea directă către S.C. URVAS COM S.R.L. în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 45/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 23 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr. 110 bl. 1005A sc. A parter şi concesionarea directă către Asociaţia de Proprietari bloc 1005 A în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 44/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 28,74 mp situat în Iaşi - Străpungere Silvestru,nr. 28,bloc CL7,parter,şi concesionarea directă către S.C. KIN S.R.L.,în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 43/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 21 65 mp situat în Iaşi - Str. V. Lupu nr. 156 complex Flora bl. M1 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către dl. Şorănescu Mihai în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 42/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 276 00 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr. 85 bloc 475 sc. A parter şi concesionarea directă către S.C. INTERCONT S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 41/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 00 mp situat în Iaşi - Str. Păcurari nr. 128-130 bloc 586 sc. A:B parter şi concesionarea directă către S.C. Mera Prima S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 40/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 35 50 mp situat în Iaşi - Str. Războieni nr. 3 bloc 453 sc. A parter ap. 2 şi concesionarea directă către S.C. HPD-EXIM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 39/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 57 17 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr. 19 bloc 952 parter şi concesionarea directă către S.C. ARIS S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 38/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii aflate în patrimoniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 37/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al COMPLEXULUI HOTELIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 36/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.584 mp situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr. 45 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Registrul Auto Român în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 35/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 111/07.03.2005 privind înfiinţarea Comisiei de testare profesională a personalului din cadrul Poliţiei Comunitare
 • Hotărârea 34/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.464/2005 privind scoaterea la licitaţie a serviciilor vizând elaborarea şi implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA DURABILA A MUNICIPIULUI IASI - ORIZONT 2020
 • Hotărârea 33/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de anulare a ANEXEI nr 2.2 si modificare a ANEXEI nr. 12b şi ANEXEI nr.13.1. punctul 6 alin.6 col. 7 din H.C.L. nr. 443/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006
 • Hotărârea 32/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea HCL nr. 100/07.03.2005
 • Hotărârea 31/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.435/05.12.2005.
 • Hotărârea 30/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 52043 mp situat în Iaşi - zona serelor Grădinari - Metalurgiei.
 • Hotărârea 29/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.240 din 7 mai 2003
 • Hotărârea 28/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Poliţia Comunitară a spaţiului situat în Bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.10A bl.B1 subsol
 • Hotărârea 27/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.NRG Press Grup S.R.L. editorul cotidianului "FLACĂRA IAŞULUI"
 • Hotărârea 26/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 219/2005
 • Hotărârea 25/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 288/2005
 • Hotărârea 24/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 9 15 mp. situat în Iaşi - Aleea Plăieşilor nr.3 bloc V1-1 sc.C parter ap.4 proprietatea municipiului Iaşi de pe Florea Constantin - Cristinel pe Nicolau Georgeta
 • Hotărârea 23/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 30.70 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr.32 bloc 961 sc.B parter proprietatea municipiului Iaşi de pe S.C. Danero?s Ind S.R.L. pe Picincu Dănuţ şi Picincu Irina-Georgiana.
 • Hotărârea 22/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.136 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 21/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SF. LAZAR NR.27 întocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de spaţii comerciale birouri locuinţe de serviciu pe teren aflat în proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 20/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PLANTELOR NR.48 intocmit in vederea extinderii si modernizarii unui spatiu comercial existent pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 19/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 169 PARCELELE 7197 7198 7199
 • Hotărârea 18/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA IARMAROC NR.26 intocmit in vederea extinderii unui imobil existent cu functiuni de spatii de productie si depozitare pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice
 • Hotărârea 17/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ZONA GALATA TARLALELE 52 SI 54 PARCELELE 1(2238/1) 2/1(2235/1) 2/2(2235/1) 2/3(2235/1) 2/4(2235/1) 2/5(2235/1) 3/1/1/2(2235/2/1/1/2) 3/1/1/1(2235/2/1/1/1) 1/1/1(2235/1/1/1/1) 3/1/1/1/2(2235/2/1/1/1/2) 1/1/2(2235/1/1/1/2) 1/2(2235/1/1/2) 3/1/2(2235/2/1/2) 1(2235/1/2) 3/2(2235/2/2) 1(2205/1) 2(2207/1) 3(2206/1) 1(2205/2) 1(2207/2) 1(2207/3) 2(2206/2)
 • Hotărârea 16/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA DR. CEHAC NR.17 intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri si cabinete medicale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica si teren aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi
 • Hotărârea 15/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ZONA BUCIUM TARLALUA 170 PARCELA 7316
 • Hotărârea 14/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS BUCIUM NR.73E întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă locuinţă reprezentanta si racorduri la utilitaţi pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 13/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,FUNDAC SOCOLA NR.2,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale,pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 12/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SEMANATORULUI NR.9 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale şi împrejmuirii terenului aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 11/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ZONA BUCIUM TARLAUA 138 PARCELELE 1(5049/1) 2(5049/2) DE3(5050/1/1) 1( 5047/1) DE 2(5046/1) 3(5045/1) DE4(5043/1) 5(5041/1)
 • Hotărârea 10/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.28A
 • Hotărârea 9/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA ALEEA TUDOR NECULAI CVARTAL 48 PARCELA 1/1/2(1841/46/3/1/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 8/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006
 • Hotărârea 7/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea în funcţie a directorului executiv şi a directorilor executivi adjuncţi ai Poliţiei Comunitare
 • Hotărârea 6/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 437/2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare aprobarea organigramei Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare şi aprobarea protocolului de predare -primire încheiat între Direcţia Judeţeană de Pază şi Ordine şi Poliţia Comunitară şi a însemnelor Poliţiei Comunitare
 • Hotărârea 5/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţiuni al Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - "MIHAI URSACHI"
 • Hotărârea 4/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare la Direcţia Creşe Iaşi pe anul 2006
 • Hotărârea 3/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2006 ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară
 • Hotărârea 2/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor valabile începând cu data de 1.01.2006
 • Hotărârea 1/2006 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECTIEI DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE IASI pe anul 2006