• Hotărârea 485/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea unităţilor de învăţământ la experimentul "MANAGEMENTUL EDUCATIONAL INTR-UN MEDIU DESCENTRALIZAT"
 • Hotărârea 484/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea S.C. Citadin S.A. a Staţiei de Incinerare şi terenului aferent în suprafaţă totală de 2500mp precum şi a clădirilor şi terenului aferent în suprafaţă totală de 7018 76mp din domeniul public al municipiului Iaşi terenuri situate în zona Cimitirului "Sf. Vasile" -Galata către Direcţia de Servicii Publice Municipale
 • Hotărârea 483/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Iaşi nr. 44/17. 01.2005 privind aprobarea concesionării transportului public local de călători şi a contractului de concesiune precum şi corelarea acesteia cu Hotărârile Consiliului Local privind subvenţiile ce se acordă pentru gratuităţile pe mijloacele de transport local de călători
 • Hotărârea 482/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea unei comisii de negociere a contractului pentru exercitarea dreptului de acces al E'ON pe domeniul public şi privat al municipiul Iaşi
 • Hotărârea 481/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu STRADA MINERVEI NR.86 BLOC 837 întocmit în vederea extinderii spaţiului comercial aflat în proprietate privată persoană juridică pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 480/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IAŞI,ŞOS.PĂCURARI NR.55,BL.545,PARTER,întocmit în vederea extinderii spaţiului comercial aflat în proprietate privată persoană juridică pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 479/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SPLAI BAHLUI NR.37 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunea de spatii comerciale birouri (prestari servicii) pe teren aflat in proprietatea privata persoana juridica
 • Hotărârea 478/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA DR. SAVINI NR.6 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de spatiu comercial si locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 477/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către partide politice birouri parlamentare şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale
 • Hotărârea 476/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vînzarii unor locuinte din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi
 • Hotărârea 475/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind insuşirea propunerii de vînzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în Iaşi str. Drobeta nr.14 bl.Q2 sc.c aferentă apartamentului nr.3 et.4 din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 474/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare documentaţie şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de folosinţă generală pentru locuinţe construite prin credit ipotecar în zona Moara de Vânt"
 • Hotărârea 473/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare documentaţie şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare- restaurare ansamblul statuar Al. I. Cuza"
 • Hotărârea 472/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare documentaţie şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Asigurarea utilităţilor pentru bloc ANL str. Vasile Lupu nr.22"
 • Hotărârea 471/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind vânzarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân ridicate de pe raza administrativă a municipiului şi trecute în domeniului privat al Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 470/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor solicitanţilor înscrişi pentru acordarea de locuinţe din fondul de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi locuinţe sociale în anul 2006
 • Hotărârea 469/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996 referitoare la : · Atribuiri locuinţe sociale convenabile în blocul 482D tr.II şos.Rediu Tătar nr.8A şi a celor devenite libere pînă la data de 14.12.2005. · Schimburi de locuinţe
 • Hotărârea 468/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane juridice care ocupă fără forme legale spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 467/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de menţinere a imobilului din str. Toma Cozma nr. 4 în domeniul public al municipiului Iaşi şi trecerea Centrului Medical Copou în subordinea Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 466/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind inventarierea locuinţelor din blocul 482D din şos. Rediu Tătar nr. 8A. tr. I şi II
 • Hotărârea 465/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii
 • Hotărârea 464/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a serviciilor vizând elaborarea şi implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALA DURABILĂ A MUNICIPIULUI IASI - ORIZONT 2020
 • Hotărârea 463/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005
 • Hotărârea 462/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea convenţiei de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Hecuba pentru asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame şi copii din medii defavorizate din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 461/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi la proiectul privind funcţionarea SMURD Iaşi
 • Hotărârea 460/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de garanţie între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a contractului de credit între S.C.Centrala Electrica de Termoficare Iaşi (C.E.T.) S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 459/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de cheltuieli
 • Hotărârea 458/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 1860 RON
 • Hotărârea 457/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind fuziunea prin absorbţie a S.C.AUTOBUZUL S.A. cu R.A.T.P.
 • Hotărârea 456/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 352/26 septembrie 2005 privind aprobarea "Actualizării Studiului Tehnic de Fezabilitate pentru îmbunătăţirea Sistemului de Termoficare al municipiului Iaşi" şi aprobarea contractării de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Iaşi (CET Iaşi) S.A. a împrumutului pentru îmbunătăţirea infrastructurii pentru energia termică în municipiul Iaşi şi a garantării acestui împrumut de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 455/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal REABILITARE ZONA CENTRALA IASI zona delimitata de strada Palat bulevardul Anastasie Panu strada Sf.Lazar
 • Hotărârea 454/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prvind modificarea art.3 din H.C.L.nr.575/28.12.2004
 • Hotărârea 453/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.350/13 septembrie 2005 din "transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.000 mp. situat în judeţul Iaşi localitatea Iaşi str.Amurgului nr.21" în "transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3.000 mp. situat în judeţul Iaşi localitatea Iaşi str.Amurgului nr.2" identificat potrivit planului de situaţie şi extrasului de Carte Funciară nr.16136 din data de 26.07.2005 al Cărţii Funciare nr.SPECIALĂ nr.topo 1(3096) conform anexei 1 şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 452/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectului "Centrul de consiliere si reabilitare a persoanelor dependente de alcool si droguri" şi semnarea Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.
 • Hotărârea 451/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind definirea şi caracterizarea spaţiului rural aparţinând Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 450/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă 2005
 • Hotărârea 449/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea H.C.L. nr.55 din 17 ianuarie 2005 - pentru ,desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Iaşi care să facă parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică
 • Hotărârea 448/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de INSPECTOR SUPERIOR TR.III în CONSILIER JURIDIC SUPERIOR TR.III la Direcţia de Asistenţă Comunitară
 • Hotărârea 447/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării postului de MAESTRU SUNET cu studii medii în post de OPERATOR SUNET cu "studii superioare"
 • Hotărârea 446/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatori tehnico - economici pentru obiectivul "Lucrări de folosinţă generală la blocuri ANL str.Nicolau nr.11"
 • Hotărârea 445/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Consolidare reparaţii capitale şi asigurare utilităţi la Spitalul Clinic Dr.C.I.Parhon
 • Hotărârea 444/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "Aparate cale rulare - macazuri şi încrucişări"
 • Hotărârea 443/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de modificare şi completare a H.C.L. nr. 409/10.10.2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006
 • Hotărârea 442/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli
 • Hotărârea 441/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Reabilitare modernizare şi extindere spaţii comerciale - Piaţa Nicolina - Iaşi"
 • Hotărârea 440/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revenirea la destinaţia de locuinţă a spaţiilor situate în Iaşi str.Luca Arbore nr.24 bl.511 sc.B parter ap.2 şi str.Mircea cel Bătrân nr.4 bloc B2 parter ap.2
 • Hotărârea 439/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului referitor la înstrăinarea imobilului - construcţie situat în Iaşi B-dul Prof.D.Mangeron nr.61 bis
 • Hotărârea 438/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.110/2005 privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Iaşi a Comisiei Locale de Ordine Publică
 • Hotărârea 437/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare
 • Hotărârea 436/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 114 25 mp situat în Iaşi - Str. Otilia Cazimir (fostă Bucşinescu) nr. 10 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de la S.C. Tamaz Frigocarne S.A. la S.C. Turism Moldova S.A.
 • Hotărârea 435/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 336 mp. situat în Iaşi şos.Nicolina nr.103 şi darea de administarea a acestui teren către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi
 • Hotărârea 434/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării contractului de concesiune nr. 21/6093/10.03.1992 şi a contractului de concesiune nr. 22/6092/10.03.1992.
 • Hotărârea 433/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 179 mp. situat în Iaşi str.Sfinţii Constantin şi Elena nr.1 către Asociaţia Creştină de Ajutor "Europa de Est"
 • Hotărârea 432/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 si 2 al Hotararii Consiliului Local nr.76 din 7 martie 2005
 • Hotărârea 431/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.7 şi art. 8 al H.C.L. NR.551/22.11.2004 introduse prin art.1 al HCL nr. 184/11.04.2005
 • Hotărârea 430/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 429/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectului "Centrul de Servicii Specializate pentru Asistenţa Social - Medicală a Vârstnicilor" şi semnarea Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.
 • Hotărârea 428/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revenirea la destinaţia iniţială de locuinţă a spaţiului situat în Iaşi Aleea Copou nr.4
 • Hotărârea 427/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1584 mp situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr. 45 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Registrul Auto Român în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 426/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 425/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA HATMAN SENDREA NR.3 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de sediu de firma si locuinta de serviciu pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 424/2005 - Municipiul Iași

  HOTÂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IASI ZONA BUCIUM TARLALELE 164-165 PARCELELE VN6755/1/2 DE6756/2 VN 6773/2 A6760/1 A6760/2 DE6731/1 DE 6771/1 VN1(6751/1) DE1(6843/1) DE1(6815/1/2) DE1(6840/1) DE1(6732/1/1) VN1(6841/1/1) VN1(6818/1) VN1(6818/2) VN1(6818/1/2) V1/1(6755/1/1) Ps2/1(6810/1/1/1) V1/2(6755/1/2) Ps2/2(6810/1/1/2) V1/3(6755/1/3) Ps2/3(6810/1/1/3) A1/7(6755/1/7) V1/7(6755/1/7) V1/4(6755/1/4) V1/6(6755/1/6) Ps2/4(6810/1/1/4) A1/1(6818/2/1/1) A1/2(6818/2/1/2) A1/3(6818/2/1/3) A1/4(6818/2/1/4) DE6(4781/3/2) V7(4772/9/2) F8(4773/9/2) V1/5(6755/1/5) V1/6(6755/1/6) P-2/4(6810/1/1/4) A1/5(6818/2/1/5)
 • Hotărârea 423/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA TATARASI STRADA AUREL VLAICU - STRADA AEROPORTULUI TARLAUA 189 PARCELA 1095/1
 • Hotărârea 422/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI - CARTIER SOCOLA ALEEA ROZELOR intocmit in vederea construirii unei biserici ortodoxe pe teren atribuit in folosinta gratuita Mitropoliei Moldovei si Bucovinei
 • Hotărârea 421/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi Cvartal 122 Parcela 1(4533/1/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 420/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA HATMAN SENDREA NR.54 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe terenul aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 419/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ARCU NR.11 STRADA GANDU NR.2 intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale publice şi administrative pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica si teren aflat in proprietate publica a municipiului Iasi
 • Hotărârea 418/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA BELVEDERE NR.1A,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale,pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 417/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SFANTU LAZAR NR.36 intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatii comerciale si birouri pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 416/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CVARTAL 149 PARCELA 1/5967/2 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 415/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STRAPUNGERE SILVESTRU NR.14 BLOC CL17 PARTER intocmit in vederea extinderii a doua spatii comerciale existente pe teren aflat in proprietatea privată a municipiului Iasi
 • Hotărârea 414/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MIHAI VODA NR.3 CVARTAL 65 PARCELA 1(3807/5/1/3) intocmit in vederea construirii unei locuinte si spatii agrement pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 413/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnului Jean - Claude Richard Ambasadorul Elveţiei în România
 • Hotărârea 412/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 al Directiei de Asistenta Comunitara Iasi
 • Hotărârea 411/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi în vederea înfiinţării Asociaţiei "Centru de Promovare Turistică - Iaşi"
 • Hotărârea 410/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi în vederea înfiinţării societăţii de management a Centrului Expoziţional Moldova Iaşi
 • Hotărârea 409/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2006
 • Hotărârea 408/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren în vederea construirii sediului PNL către Filiala Teritorială Iaşi a Patridului Naţional Liberal
 • Hotărârea 407/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de asistent social într-un post de kinetoterapeut în cadrul Proiectului Andante de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
 • Hotărârea 406/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 34 40 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr. 63 la parterul blocului 549 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. FINA ONU S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 405/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind realizarea monumentului ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
 • Hotărârea 404/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 162/2000
 • Hotărârea 403/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 402/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului Sandu Sebastian din Consiliul de Administraţie la RATP cu reprezentantul Ministerului Finanţelor
 • Hotărârea 401/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului Mihai Ciobanu din Consiliul de Administraţie la S.C.Salubris S.A. cu domnul ANDREI TROFOR
 • Hotărârea 400/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectării obiectivului "Pasaj superior Octav Băncilă în municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 399/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea "Sărbătorilor Iaşului"- 2005
 • Hotărârea 398/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) Schiţei de Proiect/Design Brief şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Centrul Expoziţional Moldova Iaşi
 • Hotărârea 397/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ridicării topografice studiului geografic studiului parament expertizei tehnice Design Brief/Schiţa de Proiect şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ? Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric "Mânăstirea Golia" - Iaşi în cadrul programului Phare 2004-2006 "Coeziune Economică şi Socială" Proiecte mari de Infrastructură Regională
 • Hotărârea 396/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul "MODERNIZARE ALEEA SADOVEANU"
 • Hotărârea 395/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractului modalităţi de plată si acordul de subsidiaritate de către Consiliul Local al municipiului Iaşi în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor HCL nr. 444/2004 pentru aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 394/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind majorarea tarifelor de cazare şi a valorii micului dejun la HOTELUL MUNICIPAL
 • Hotărârea 393/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor
 • Hotărârea 392/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea cererilor de stingerea creanţelor fiscale prin darea în plată a imobilelor supuse executării silite cât şi aprobarea regulamentului de funcţionare a comisiei
 • Hotărârea 391/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
 • Hotărârea 390/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 389/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C.Burtila&Co Electron M.BIT S.R.L.
 • Hotărârea 388/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 69 00 mp situat în Iaşi Str. V. Lupu - esplanada Oancea conform planului anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv pentru construire staţie de transport în comun cu spaţiu comercial.
 • Hotărârea 387/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vîndute în conformitate cu ,O.U.G. nr. 110/14.07.2005
 • Hotărârea 386/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea în administrare de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a grupurilor sanitare aparţinând domeniului public al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 385/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinaţiei unor suprafeţe din incinta punctelor termice reţele termice centralelor termice modernizate şi închirierii acestora
 • Hotărârea 384/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea persoanelor care ocupă fără contract de închiriere spaţiile cu destinaţia de boxe - alimente şi boxe - garaj trecute la categoria spaţii cu altă destinaţie prin HCL nr.297/25.07.2005 în vederea închirierii
 • Hotărârea 383/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii nr.114/1996 referitoare la : - aprobarea solicitărilor locative analizate în şedinţa comisiei din data de 15.09.2005 - încetarea unor dispoziţii de atribuire cu fişe de calcul pentru spaţii de locuit şi evacuarea locatarilor
 • Hotărârea 382/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Lăpuşneanu nr.34 parter de către Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu"
 • Hotărârea 381/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revenirea la destinaţia iniţială de locuinţă a spaţiului situat în Tomeşti bloc 39 tr.V parter
 • Hotărârea 380/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane fizice şi juridice care ocupă fără forme legale spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 379/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Elena Doamna nr.47A
 • Hotărârea 378/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unei familii aflate într-o situaţie specială
 • Hotărârea 377/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desfiinţarea imobilului - construcţie situat în Iaşi str.Sărăriei nr.143
 • Hotărârea 376/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 180 mp situat în Iaşi - str. Fundac Păcureţ nr. 7 sector cadastral nr.34 parcela nr. 1(160/3/1) proprietatea numiţilor Bujor Elena Chetran Margareta Sahlean Ion Sahlean Nicolae Sahlean Elena.
 • Hotărârea 375/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 6 49 mp situat în Iaşi - Str. Decebal nr.12 bloc B2 sc. B parter apt. 1 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Mleşniţă Oana-Mădălina în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 374/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 173 56 mp situat în Iaşi - str. Anastasie Panu nr. 54 şi concesionarea directă către d-na Beşleagă Magdalena în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
 • Hotărârea 373/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind modificarea H.C.L. nr. 196/30.05.2005
 • Hotărârea 372/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.41 intocmit in vederea construirii unui imobil P-4E care va contine spatii comerciale la parter si locuinte la etajele superioare pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 371/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.148-150 intocmit in vederea construirii unei cladiri cu functiuni de spatii comerciale si locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 370/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit in vederea aprobarii PLANULUI URBANISTIC ZONAL - IASI - ZONA BUCIUM TARLAUA 176 PARCELELE V1(7643/1/1) V1(7643/1/2) V1(7643/1/3) V1(7643/1/4) V1(7643/1/5) V1(7643/1/6) V1(7636/1/1/1) V1(7636/1/1/2) V1(7636/1/1/3) V1(7636/1/1/4) DR(7639/1)
 • Hotărârea 369/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi strada Ghica Voda colt cu strada Zlataust in vederea CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE CABINETE MEDICALE PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI IASI
 • Hotărârea 368/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SRADA VASILE LUPU EPLANADA OANCEA întocmit în vederea constririi unei staţii de tranport în comun cu spaţiu comercial pe teren aflat in proprietatea pivată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 367/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE CONTA NR.9 intocmit in vederea extinderii si amenajarii unui hotel pensiune in imobil existent pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 366/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VITEJILOR BLOC SD1-3 TRONSON 3 PARTER Intocmit in vederea extinderii spatiului comercial existent pe teren aflat in proprietatea privata a municipiului Iasi
 • Hotărârea 365/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.145 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de sediu firmă şi locuinţă de serviciu pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 364/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE LUPU NR.14 CVARTAL 51 PARCELA 1(3121/19/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 363/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA STRUGURILOR NR.38 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 362/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS IASI-VOINESTI TARLAUA51 PARCELA 1(2096/2/25) întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren aflat în proprietate privată persoana fizica
 • Hotărârea 361/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SARARIEI NR.187 A intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte P-4E pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 360/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA FAGULUI NR.33 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 359/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MACEDONIEI NR.2 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiunile de sediu de firma service auto depozit racord utilitati si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 358/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE întocmit in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 177 PARCELELE 1(7680/1/1/2) 1(7680/1/6/5) 1/1(7680/1/6/1/1) 1(7680/1/6/4) 1(7680/1/1/1) 1/2(7680/1/6/1/2) 1/3(7680/1/6/5/3) 2(7680/1/6/2) 3(7680/1/6/3)
 • Hotărârea 357/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.159 TARLAUA 2 PARCELA 1(16/8/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprtejmuirea terenului aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 356/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA VASILE URECHE NR.7,intocmit in vederea construirii a doua locuinte ,pe terenul aflat in proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 355/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS BUCIUM NR.23 întocmit în vederea construirii unui sediu de firma depozite spatiu de productie si cabina poarta pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 354/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu STRADA DECEBAL NR.12 BL.B2 SC.B PARTER APARTAMENTUL 1 întocmit în vederea exinderii unui apartament aflat în proprietate privată persoană fizică prin construire balcon pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 353/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - IASI CARTIER COLINA INSORITA Iaşi zona Pacurari-Munteni sector cadastral 60 parcela 1/2332
 • Hotărârea 352/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actualizării Studiului Tehnic de Fezabilitate pentru îmbunătăţirea Sistemului de Termoficare al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 351/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.13092/10.07.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.TELE'M S.A.Iaşi
 • Hotărârea 350/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A.Bucureşti a terenului în suprafaţă de 3000 mp. din incinta Şcolii nr.39 "G.Călinescu" în vederea construirii obiectivului "Sală de Sport" 150 locuri pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii
 • Hotărârea 349/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi Şoseaua Nicolina nr.141 Tarlaua 69 Parcela 1/1(270.1) întocmit în vederea construirii Centrului Expoziţional Municipiul Iaşi pe teren aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 348/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind realizarea unei asocieri între Primăria Municipiului Iaşi şi Universităţile "Al.I.Cuza" Iaşi "Gh.Asachi" Iaşi şi "Petre Andrei" Iaşi în vederea realizării unei consultanţe pentru managementul Direcţiilor de Comunicare şi de Asistenţă Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 347/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru constatarea operării pactelor comisorii din contractele de concesionare a serviciilor regulate de transport public local de călători nr.26055/2002 încheiat între S.C.Minibus S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi nr.26053/2002 încheiat între S.C.Prodan Impex S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi nr.26052/17.04.2002 şi 12747/21.02.2003 încheiat între S.C.Auto Vlad S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi nr.26057/17.04.2002 şi 12746/21.02.2003 încheiat între S.C.Fila Company S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 346/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea suprafeţei de teren reprezentând contribuţia Consiliului Local al Municipiului Iaşi la proiectul "Centrul Expoziţional Moldova - Iaşi" cu 4000 mp.
 • Hotărârea 345/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind deplasarea domnului primar Gheorghe Nichita la Netanya Israel în perioada 19 - 24 septembrie 2005
 • Hotărârea 344/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"
 • Hotărârea 343/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
 • Hotărârea 342/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind convocarea adunării proprietarilor pentru data de 12.08.2005 - ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Iaşi.
 • Hotărârea 341/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea domnului viceprimar NECULAU CONSTANTIN în Comisia locală de fond funciar
 • Hotărârea 340/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea modalităţilor de plată de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L.nr.444/17.09.2004 art.5 pentru aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 339/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea unui responsabil cu atribuţii în domeniul datoriei publice
 • Hotărârea 338/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economci ai obiectivului "Amenajări Cimitir Eternitatea"
 • Hotărârea 337/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Managementul integrat al deşeurilor solide în Iaşi"
 • Hotărârea 336/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind susţinerea activităţii competiţionale de performanţă a structurilor sportive din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 335/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005
 • Hotărârea 334/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către partide politice birouri parlamentare şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale
 • Hotărârea 333/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 605/2003 privind rectificarea art. 1 şi art. 3 din H.C.L. nr. 450/2003
 • Hotărârea 332/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.187 din 11 aprilie 2005
 • Hotărârea 331/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.5 al H.C.L.nr.185/11.04.2005
 • Hotărârea 330/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 32 55 mp situat în Iaşi - B-dul Dacia nr. 5 la parterul blocului DA1 concesionarea directă a suprafeţei de 15 40 mp către dl GEORGE IVĂNESCU în vederea extinderii spaţiului comercial existent şi concesionarea directă a suprafeţei de 17 15 mp către S.C. HÎRLĂOANU KETY S.N.C. în vederea extinderii spaţiului comercial existent.
 • Hotărârea 329/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de la bugetul local pentru susţinerea sportului de performanţă
 • Hotărârea 328/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2005 privind aprobarea folosinţei gratuite a unui spaţiu şi a terenului aferent din cadrul Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi către S.C. Fresenius Nephrocare Romania S.R.L.
 • Hotărârea 327/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare documentaţie şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare staţie tratare ape sulfuroase de la sursă până la evacuare"
 • Hotărârea 326/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 721 35 mp situat în Iaşi - Bd. Poitiers nr. 30 şi concesionarea directă către S.C. RODOTEX S.R.L. în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 325/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea actelor aditionale la contractul de asociere in participatiune din data de 18.07.2003 pentru constituirea si administrarea Parcului Tehnologic TEHNOPOLIS si respectiv la contractul de administrare nr. 10510/01.11.2004.,al Parcului tehnologic TEHNOPOLIS
 • Hotărârea 324/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea parţială a HCL 508/2004 privind spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă din strada Nicu Gane nr.20A
 • Hotărârea 323/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului cadru al contractului pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în zona terenurilor şi drumurilor proprietatea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 322/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţilor de plată a contractului pentru "Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 321/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenurilor în suprafaţă de 54 mp situate în Iaşi pe Esplanada Oancea şi lângă Şcoala Generală Tomeşti precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 108 mp pentru o perioadă de 20 ani către Agenţia de Protecţie a Mediului Iaşi în vederea amplasării a patru staţii automate de monitorizare a calităţii aerului din aglomerarea Iaşi
 • Hotărârea 320/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unei familii aflată într-o situaţie specială.
 • Hotărârea 319/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi stradela Albă nr.2
 • Hotărârea 318/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str. V.Stroiescu nr.8 (corpul afectat de incendiu)
 • Hotărârea 317/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996 referitoare la : - aprobarea solicitărilor locative analizate în şedinţa comisiei din data de 16.05.2005 - încetarea unor dispoziţii de atribuire cu fişe de calcul pentru spaţii de locuit şi evacuarea locatarilor - evacuarea persoanelor care ocupă spaţii de locuit fără forme legale
 • Hotărârea 316/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 7.500 mp situat în Iaşi - str. Cicoarei identificarea terenului în suprafaţă de 42.575 mp în vederea realizării P.U.D. precum şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 7.1 lit. m din Contractul de asociere nr. 8329/2005.
 • Hotărârea 315/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului cu atributii in administrarea creantelor bugetului local
 • Hotărârea 314/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienta internationale
 • Hotărârea 313/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora
 • Hotărârea 312/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.55 din 17 ianuarie 2005
 • Hotărârea 311/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului Dorobăţ Liviu din C.A. al R.A.T.P. Iaşi
 • Hotărârea 310/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.4 din HC.L. 207/2004 - privind validarea Hotărării A.G.A. a S.C.AUTOBUZUL S.A nr.5/1.03.2004 şi modificarea componenţei Consiliului de administraţie la S.C. AUTOBUZUL S.A
 • Hotărârea 309/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de contract pentru utilizarea temporară a locurilor publice
 • Hotărârea 308/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobare documentaţie şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare ansamblu lucrări Râpa Galbenă"
 • Hotărârea 307/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificare HCL nr. 651/2003 şi aprobare protocol de predare-primire "Bloc 1004 tronsoanele 3 şi 4"
 • Hotărârea 306/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post în cadrul Biroului Analiză Economică şi Avizări Tarife - DEFPL
 • Hotărârea 305/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Public Iaşi începând cu 01.07.2005
 • Hotărârea 304/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare versanţi zona Mănăstirii Trei Ierarhi-rest de executat"
 • Hotărârea 303/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Iaşi la proiectul "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric - Mânăstirea Golia- Iaşi"
 • Hotărârea 302/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.57 din 26 august 1996
 • Hotărârea 301/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 60/17.01.2005
 • Hotărârea 300/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 92 05 mp situat în Iaşi - Str. Mitopolit Varlaam nr.11 apartamentele nr.5 6 7 8 9 10 parter precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Inita 1996 S.R.L. în vederea extinderii spaţiilor existente.
 • Hotărârea 299/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii comisiei pentru repartizarea spaţiilor pentru O.N.G. asociaţii şi partide politice de preluare în temeiul art. 1 alin. 3 al H.C.L. nr. 577/28.12.2004 a spaţiilor deţinute de Fundaţia Umanitară Mihai Viteazul precum şi a contractelor de subinchiriere valabil încheiate
 • Hotărârea 298/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat in Iaşi Bdul. Alex cel Bun nr.62 bl.D3 sc.D aferentă apartamentului nr. 39 et.10 din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 297/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea unor spaţii cu destinaţia de boxe alimente sau boxe-garaj la categoria spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă în vederea vânzării conform Legii 550/2002
 • Hotărârea 296/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat in Iaşi str. Cerna nr.11 bl.R10 sc.A aferentă apartamentului nr. 2 parter din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 295/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Iaşi a imobilului din Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 corp B în care îşi desfăşoară activitatea D.E.F.P.L.
 • Hotărârea 294/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei HECUBA a imobilului din str. Codrescu nr. 6
 • Hotărârea 293/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind: - Aprobarea instrainarii cotei indivize din uscătorul imobilului situat în Iaşi str. Sg. Grigore Ioan nr. 8 bl. 517 sc. B aferente apartamentului nr. 19 (et. 4)
 • Hotărârea 292/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor necesare instalării unor aparate de autoservire a băuturilor calde şi reci în incinta clădirii Registraturii Primăriei Municipiului Iaşi şi a pieţelor agroalimentare din proprietatea publică a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 291/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 116 mp situat în Iaşi - str. Elena Doamna nr.14 sector cadastral nr. 28 parcela nr. 1(842/2/3) proprietatea domnului Gavril Costache
 • Hotărârea 290/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 223/30.05.2005 atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 366 48 mp situat în Iaşi - şos. Naţională nr. 178-180 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri pe acest amplasament
 • Hotărârea 289/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 98 50 mp situat în Iaşi - B-dul. Socola conform planului anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv pentru construire staţie de transport în comun şi amenajare florărie cu funcţiuni complexe
 • Hotărârea 288/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 80 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr. 54 bloc 545 parter precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Dragon Com S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 287/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Centrală şi zona Bucium
 • Hotărârea 286/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GRADINARI NR.4-5 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren aflat în proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 285/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu STRADELA SILVESTRU NR.10 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si locuinte de serviciu pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 284/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR.11 CAMIN NR.1 APARTAMENTELE .5-10 întocmit în vederea amenajării de birouri în imobil existent şi extinderii acestuia pe terenul adiacent aflat în proprietatea privată a municipilui Iaşi
 • Hotărârea 283/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE D-P-M Iaşi zona cuprinsă între străzile Fagului şi dr.Vicol tarlaua 84 parcelele 3231/1 şi 3232/3
 • Hotărârea 282/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MOARA DE VÂNT NR.43 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de cabinet medical şi locuinţă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 281/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOTIZARI DEALUL BUCIM CVARTALELE 135 si 136
 • Hotărârea 280/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 135 PARCELELE 1(4826/3/1) 2(4826/3/2) 3(4826/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privata persoane fizice
 • Hotărârea 279/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ZONA GALATA TARLAUA 48 PARCELELE 1/2(1841/46/3/2) 1(1841/46/5) 1/3(1841/46/3/3) 1(1841/46/4) 1(1841/46/5) întocmit în vederea construirii a două locuinţe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 278/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 19 PARCELELE 1/2(724/4/2/2) 1/3(724/2/3) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată peroana fizică
 • Hotărârea 277/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR.13 întocmit în vederea supraetajării modificării faţadei şi extinderii unui imobil exitent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 276/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM TARLAUA 135 PARCELELE 1(4826/1/2) 1(4826/1/5) întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 275/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA CVARTAL 50 PARCELA 1/1(2053/1) întocmit în vederea construirii unei locuinte şi racord electric pe teren aflat în proprietate privata persoană fizică
 • Hotărârea 274/2005 - Municipiul Iași

  HOTÂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL POITIERS NR.6 întocmit în vederea construirii unei spălătorii auto pe teren proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 273/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ELENA DOAMNA NR.61A întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă pe teren aflat în proprietatea privată persoană juridică
 • Hotărârea 272/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINŢE PE TERENURI PRIVATE tarlaua 138 parcelele A1(5033/1/1) A1(5033/1/2) A2(5031/1/1) A1(5031/1/2) A1(5031/1/3) V2(5031/1/3) A1(5031/1/4) V2(5031/1/5) A1(5031/1/6) V2(5031/1/7) A3(5031/1/9) A1(5031/1/10) A1(5031/1/11) 2(5031/1/1)
 • Hotărârea 271/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA RASCANU NR.26 SI STRADA BALTI NR.1 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 270/2005 - Municipiul Iași

  HOTÂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ION MIRONESCU NR.27 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 269/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI BULEVARDUL DACIA NR.5 BLOC DA1 PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial existent aflat în proprietate privată persoane fizice pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 268/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA IGNAT nr.8 întocmit în vederea mansardării construcţiei existente pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 267/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu STRADA SFÂNTU SAVA NR.1 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de pensiune P-2E-M pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 266/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOTIZARI DEALU BUCIUM TCL7B Iaşi zona Bucium sector cadastral 137 parcelele 2(5006/2/2/2) 3(5006/2/2/3)
 • Hotărârea 265/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - IASI SOS.PĂCURARI NR.116A
 • Hotărârea 264/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.NICOLINA NR.131 întocmit în vederea construirii unei locuinţe colective pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 263/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind utilizarea sumei de 300.000 mii lei,de la cap. 59.02.34 ,"Cultură,religie şi acţiuni ,privind activitatea sportivă şi de tineret",subvenţii
 • Hotărârea 262/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 21.20 mp situat în Iaşi - Str. Carpaţi nr.14 bloc 912 sc.A parter precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Tecx Mit S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 261/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţia publică pentru cărbune energetic-huilă la SC "C.E.T. IASI" S.A.
 • Hotărârea 260/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.188 din 11.04.2005 privind executarea reparaţiilor necesare la subsolurile condominiilor consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică de către SC "CET IASI" S.A
 • Hotărârea 259/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. DELTA PRESS INVESTMENT S.R.L. având ca obiect realizarea unui sediu de firmă şi spaţii de cazare tip pensiune în str. Sărărie,nr. 202
 • Hotărârea 258/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea reprezentantilor Primariei Iasi la schimbul de experienta pe tema serviciilor publice cu Primaria Melun din Franta în perioada 9 -10 iunie 2005
 • Hotărârea 257/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea reprezentantilor Primariei Iasi la misiunea economica organizata de Prefectura Iasi in Ungaria în perioada 12 -15 iunie 2005
 • Hotărârea 256/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÎRE privind acordarea sumei de 20.000.000 lei Salonului International al Inventiilor "ECOINVENT 2005"
 • Hotărârea 255/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA TARLAUA 46 PARCELELE 1/1/1(1825/3/1/1) 2/1(1825/4/1) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietatea privată a unei persoane fizice
 • Hotărârea 254/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4.000 mp situat în Iaşi - str. General Toma Dumitrescu şi aducerea acestui teren ca aport la asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. IULIUS GROUP S.R.L. având ca obiect edificarea "Ansamblului Madison"
 • Hotărârea 253/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a finalizării obiectivului "Modernizare linie tramvai Alexandru cel Bun - Dacia"
 • Hotărârea 252/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CIURCHI NR.134 întocmit în vederea construirii a doua blocuri de locuinte pe teren aflat în proprietate privata persoana fizica
 • Hotărârea 251/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2005
 • Hotărârea 250/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărîre privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanţii înscrişi pentru acordarea de locuinţe construite prin ANL în municipiul Iaşi destinate închirierii tinerilor cu vârsta pâna în 35 de ani
 • Hotărârea 249/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de modificare şi complectare a H.C.L. nr. 187 din 11.04.2005 privind obligarea consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la suportarea unei cote părţi din costul investiţieilor executate de SC "CET IASI" SA pe domeniul public
 • Hotărârea 248/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea în statul de funcţii al serviciului GIS şi al serviciului Urbanism a trei posturi vacante din inspectori clasa I grad principal treapta 1şi treapta 3 în inspectori clasa I debutanţi respectiv inspectori clasa I grad asistent treapta 1 şi treapta 3 în inspectori clasa I debutanţi
 • Hotărârea 247/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei statului de funcţiuni şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - "Mihai Ursachi"
 • Hotărârea 246/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului pentru blocarea/deblocarea roţilor autovehiculelor sau remorcilor oprite staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Iaşi.
 • Hotărârea 245/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisie Locale de Finanţare a Învăţământului Preuniversitar de Stat în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 244/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ale familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social
 • Hotărârea 243/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor pe anul 2005
 • Hotărârea 242/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 241/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei de 16.249.061 mii lei din fondul de rezervă bugetară pe anul 2005
 • Hotărârea 240/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei de 1.485.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară pe anul 2005
 • Hotărârea 239/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2005 şi suplimentarea cu suma de 3.679.800 mii lei din fondul de rezervă bugetară
 • Hotărârea 238/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 cu suma de 2.566.000 mii lei
 • Hotărârea 237/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 236/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii din IASI SOS. Naţională Nr. 43 DIRECTIEI DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE IASI
 • Hotărârea 235/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind realizarea unei convenţii de parteneriat având ca obiect înfiinţarea unui Centru Rezidenţial pentru mame şi copii in dificultate
 • Hotărârea 234/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind realizarea unei convenţii de parteneriat pentru reorganizarea Centrului de servicii pentru mama şi copil HECUBA
 • Hotărârea 233/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea cu 12 luni a parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia "Păpădia" într-un proiect de asistenţă socială şi socio - medicală a persoanelor vârstnice din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 232/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere,a unor spaţii aflate în patrimoniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi
 • Hotărârea 231/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amenajarea unei grădini japoneze în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 230/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.512 mp situat în Iaşi - Str. Aurel Vlaicu (colţ cu Str. Aviaţiei) precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C. ASAM S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 229/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 95 24 mp situat în Iaşi - str.G. Coşbuc nr. 46 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între d-na Mititiuc Luanda Irina şi Consiliul Local Municipal Iaşi.
 • Hotărârea 228/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu BULEVARDUL ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR.2 BL.B2 întocmit în vederea extinderii spaţiului comercial existent prin concesionare teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 227/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 75 mp situat în Iaşi - Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2 bloc B2 colţ tronson 1 parter precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Exim Trading S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 226/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 108.50 mp situat în Iaşi - Bd. T. Vladimirescu nr.1 bloc C9 sc.B parter şi concesionarea directă către S.C. New Form S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 225/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 mp situat în Iaşi - Bd. Dacia nr.2 în vecinătatea blocului D1-2 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea unui parcaj
 • Hotărârea 224/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 228 00 mp situat în Iaşi - B-dul Metalurgiei nr.3 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de la Stoenescu Gabriel la S.C. Comac Impex S.R.L..
 • Hotărârea 223/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr.98/24.04.2000 atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 307 21 mp situat în Iaşi - Şos. Naţională 34 precum şi aprobarea unui schimb de teren pe acest amplasament
 • Hotărârea 222/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS.PĂCURARI NR.26 BLOC T7 PARTER întocmit în vederea schimbării destinaţiei spaţiului existent din spaţiu de locuit în cabinet stomatologic şi extinderea acestuia prin concesionare teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 221/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 00 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.26 bloc T7 sc.A parter apt.5 şi concesionarea directă către Cabinet Individual Stomatologie Genarală ?Dr. Apopei Magda Luminiţa? în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 220/2005 - Municipiul Iași

  HOTÂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA NICOLINA - COMPLEX COMERCIAL întocmit în vederea extinderii spaţiilor comerciale existente prin concesionare teren aflate în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 219/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 150 73 mp situat în Iaşi - Aleea Nicolina nr.13 şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Garibaldi S.R.L. S.C. Telebit S.R.L. şi S.C. Moldways S.R.L. în vederea extinderii spaţiilor existente.
 • Hotărârea 218/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ZONA CENTRU ISTORIC CVARTAL 13 PARCELELE 1(738/5) 1(738/4/1) CVARTAL 23 PARCELA 1(738/1) întocmit în vederea construirii unui sediu de bancă şi birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 217/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOS.BUCIUM NR.41 - 43 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietatea privată persoane fizice
 • Hotărârea 216/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BÂRNOVA TARLAUA 168 PARCELA 2/1(6907/1/3/1/1) întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 215/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA CIRIC NR.58 întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren aflat în proprietatea privată persoană fizică
 • Hotărârea 214/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA DACIA NR.22 PAVILION D APARTAMENTELE 3 şi 8 întocmit în vederea extinderii spaţiilor de locuit aflate în proprietate privată persoane fizice pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 213/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ANASTASIE PANU NR.56 întocmit în vederea extinderii spatiului comercial aflat in proprietate privată persoană fizică pe teren aflat in proprietatea pivată a municipiului Iasi
 • Hotărârea 212/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu BULEVARDUL NICOLAE IORGA NR.40 BL.T3 întocmit în vederea extinderii spaţiului comercial aflat în proprietate privată persoană juridică pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 211/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 56.60 mp situat în Iaşi - Bd. N. Iorga nr.40 la parterul blocului T3 şi concesionarea directă către S.C. Sorana S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 210/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi zona Galata tarlaua 48 parcela 1(1841/38/2) în vederea construirii unei locuinţe unifamiliare DÂPÂM pe teren aflat în proprietatea privată persoane fizice
 • Hotărârea 209/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STEJAR NR.2 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 208/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MITROPOLIT IOSIF NR.6 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial si pizzerie pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 207/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - STRADA IAŞI -CIUREA NR.58 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 206/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA CANTA NR.3 întocmit în vederea construirii unui garaj şi anexe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 205/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ZONA GALATA CVARTAL 50 PARCELA 1/2(2000/1/3/1/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi a unui cabinet veterinar pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 204/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA PANTELIMON HALIPA TARLAUA 58 PARCELELE 2/1/2(2067/2/1/2) 2/1/1(2067/2/1/1) întocmit în vederea construirii unui imobil cu spaţii comerciale prestări servicii birouri şi locuinţe de serviciu pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 203/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOTIZĂRI DEALUL BUCIUM tarlaua 163 parcelele 2/1(6626/1/1) 2/2(6626/1/2) 2/3(6626/1/3) 2/4(6626/1/4) 2/5(6626/1/5) 2/6(6626/1/6) 2/7(6626/1/6)
 • Hotărârea 202/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU IASI BULEVARDUL SOCOLA NR.38 TARLAUA 24 PARCELA 1(7493) întocmit în vederea construirii unei hale de producţie pe teren proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 201/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,ZONA GALATA CVARTAL 48,PARCELA 1(1841/44/28),întocmit în vederea amplasării unei construcţii pentru activitate apicolă,pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 200/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA TARLAUA 48 PARCELA 1(1/1/11/1/1(1841/43/3/1/1/1/1)) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată peroana fizică
 • Hotărârea 199/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI BULEVARDUL POITIERS NR.43 întocmit în vederea extinderii unui imobil (spaţiu de producţie) prin concesionare teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 198/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ION CREANGA NR.34 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă locuinţă si garaj parţial pe teren aflat în proprietatea privată persoană juridică si parţial pe teren aflat in proprietatea pivată a municipiului Iasi
 • Hotărârea 197/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 63.44 mp situat în Iaşi - Str. I. Creangă nr. 34 şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv în vederea construirii
 • Hotărârea 196/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.459 00 mp situat în Iaşi - zona străzilor Anastasie Panu Elena Doamna şi Ghica Vodă precum şi aprobarea unor schimburi de teren pe acest amplasament.
 • Hotărârea 195/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.509/2004 - privind aprobarea membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 194/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei suprafeţe de teren de 1000 mp. aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi în vederea susţinerii proiectului "UEFA JUBILEUL DE AUR MINI-PITCH"
 • Hotărârea 193/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei suprafeţe de teren de 1000 mp. aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi în vederea susţinerii proiectului "UEFA JUBILEUL DE AUR MINI-PITCH"
 • Hotărârea 192/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării închirierii asocierii sau preluării în administrare de către CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI a unei suprafeţe de teren de 50 ha de la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢUŢORA din suprafaţa de păşune a acesteia pentru proiectul "Managementul integrat al deşeurilor în Iaşi"
 • Hotărârea 191/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Extindere şcoală şi modernizare sală sport - Colegiul Naţional Emil Racoviţă"
 • Hotărârea 190/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Iaşi prof.dr.Wolfgang Jager
 • Hotărârea 189/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Iaşi academicianului Mircea Petrescu Dîmboviţa
 • Hotărârea 188/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind executarea reparaţiilor necesare la subsolurile condominiilor consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică de către S.C."CET IASI" S.A.
 • Hotărârea 187/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obligarea consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la suportarea unei cote părţi din costul investiţiilor executate de S.C."CET IASI" S.A. pe domeniul public
 • Hotărârea 186/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE" AL S.C."CET IASI" S.A.
 • Hotărârea 185/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 442 10 mp situat în Iaşi - str. E. Doamna nr.63 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Inter Express S.R.L. prin Ţura Beldie Ioan-Dan şi Ţura Beldie Carmen-Cristina în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 184/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea H.C.L.nr.551/22.11.2004
 • Hotărârea 183/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor locale precum si scutirea de la plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru S.C. VINIFRUCT COPOU S.A.
 • Hotărârea 182/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor locale precum si scutirea partiala la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC ENERGOUTILAJ SA Bucuresti
 • Hotărârea 181/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.55 din 17 ianuarie 2005
 • Hotărârea 180/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea art.18 al. H.C.L. nr.62/2005
 • Hotărârea 179/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 al H.C.L.271/22.06.2002
 • Hotărârea 178/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 177/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind delegarea administrării terenului şi clădirilor destinate învăţământului către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 176/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din strada Smîrdan nr.5 etaj 1 de Clubul Sportiv Municipal Iaşi
 • Hotărârea 175/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere ale partidelor politice care folosesc spaţii închiriate de la Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 174/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 173/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind "Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de capturare şi punere la adăpost temporar sub control a câinilor comunitari în Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 172/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obligativitatea încheierii de contracte de prestări servicii de salubritate şi acordarea de facilităţi la plata serviciului de salubritate.
 • Hotărârea 171/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la proiectul privind Centrul de Servicii Publice Comunitare
 • Hotărârea 170/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind trecerea din administrarea Şcolii Normale "V.Lupu" în administrarea Seminarului Teologic "Sfântul Vasile cel Mare" a unei suprafeţe de teren şi predarea acesteia către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe perioada construirii corpului B
 • Hotărârea 169/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul "Bloc 1004 tr.III-IV locuinţe pentru tineri construite de A.N.L. în şos.Nicolina C.U.G. - Iaşi"
 • Hotărârea 168/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi consiliul Local al Comunei Miroslava în vederea obţinerii unei finanţări PHARE pentru executarea investiţiei "Modernizare drum Valea Ursului - Rezervaţia Naturală Uricani - Uricani - S.C.Antibiotice S.a. - Rezervaţia Naturală Valea lui David" în lungime de 10 5 km.
 • Hotărârea 167/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 166/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Listei obiectivelor de investiţii din domeniul public al municipiului Iaşi administrate de RATP Iaşi pe anul 2005 cu finanţare din fonduri alocate de la bugetul local"
 • Hotărârea 165/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport electric în comun ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 164/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11 03 mp. situat în Iaşi str.Minervei nr.86 şi concesionarea directă către S.C.Yoker Blak S.R.L. în vederea extinderii spaţiului
 • Hotărârea 163/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1637 45 mp. situat în Iaşi Bd.Poitiers nr.43 şi concesionarea directă către S.C.COSELI S.A. în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 162/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 800 mp. situat în Iaşi - la intersecţia străzilor Prof.A.Sesan Zimbrului şi Moldovei conform planului anexat în vederea amenajării unui număr de 31 locuri de parcare
 • Hotărârea 161/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCL 232/28.04.2004 includerea în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 812 40 mp. situat în Iaşi Bd.C.A.Rosetti nr.38 colţ cu str.Timpului şi concesionarea directă către S.C.MIVIAND SRL în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 160/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 150 89 mp. situat în Iaşi str.Ghica Vodă colţ cu Zlataust aprobată prin Capitolul IV din HCL nr.62/18.02.2005
 • Hotărârea 159/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona GALATA şi BUCIUM
 • Hotărârea 158/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Bulevardul Socola nr.41 întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial şi birouri pe terenul aflat în proprietatea privată a S.C.RAYMOND STYLE JUNIOR SRL
 • Hotărârea 157/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Bulevardul Poitiers nr.30 întocmit în vederea extinderii unei construcţii aflate în execuţie parţial pe teren aflat în proprietatea privată a S.C.RODOTEX S.R.L. şi parţial pe teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 156/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Calea Chişinăului nr.45 - în vederea construirii unei staţii pentru inspecţie tehnică pe terenul aflat în proprietatea privată a S.C.Internaţional Complex Service S.A.
 • Hotărârea 155/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Gheorghe Ghibănescu nr.5B întocmit în vederea construirii unui spaţiu comercial pe terenul aflat în proprietatea privată a doamnei Condac Teodora
 • Hotărârea 154/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Stejar nr.117 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a domnului Grumăzescu Petru Laurenţiu
 • Hotărârea 153/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.42-44 întocmit în vederea construirii unui imobil cu spaţii comerciale sediu firmă prestări servicii şi locuinţă de serviciu pe terenul aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 152/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Petre Andrei nr.26 întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe terenul aflat în proprietatea privată a domnului Pavel Nicolae
 • Hotărârea 151/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona Moara de Vânt tarlaua 102 parcela 4145/1 pentru construire locuinţe şi pensiune agroturistică
 • Hotărârea 150/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Hlincea nr.39 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a familiei Rotundu Mihai Rotundu Gabriela şi Boureanu Valeria
 • Hotărârea 149/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Vişani nr.2D întocmit în vederea construirii a două locuinţe unifamiliale cuplate pe terenul aflat în proprietatea privată a domnului Gîrlea Petru
 • Hotărârea 148/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Şos.Bucium nr.82 tarlaua 36 parcela1(1164/10) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a familiei Amuntencei Dumitru Viorel şi Amuntencei Matilda
 • Hotărârea 147/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Doftoreanu nr.5 cvartal 169 parcelele 1(3754/3) 1(3754/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe colective pe teren aflat în proprietatea privată a doamnei Dorobăţ Maria Ana
 • Hotărârea 146/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Şos.Arcu nr.2A cvartal 38 parcela 1(1625/2) întocmit în vederea extinderii locuinţei existente şi amenajării unui spaţiu comercial şi unui cabinet stomatologic şi tehnică dentară pe terenul aflat în proprietatea privată a domnului VIERU MIHAI
 • Hotărârea 145/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Şos.Bucium nr.75 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă punct de lucru farmacie şi locuinţă de serviciu pe terenul aflat în proprietatea privată a S.C."G.R.G.INTERNATIONAL IMPORT - EXPORT" S.R.L.
 • Hotărârea 144/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Otilia Cazimir nr.15 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinţe S-P-10E pe terenul aflat în proprietatea privată a S.C.CONSTRUCT DESIGN S.RL.
 • Hotărârea 143/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona Moara de Vânt sector cadastral 100/2 parcelele L1(4111/11) L1/1(4111/12/1) L1/2(4111/12/2) L1/3(4111/12/3) L1/4(4111/12/4 L1/5(4111/12/5) L1/6(4111/12/6) L1/7(4111/12/7) L1/8(4111/12/8) pentru EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI SI CONSTRUIRE LOCUINTE
 • Hotărârea 142/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Aleea Tudor Neculai nr.68-70 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a familiei Nestian Nicolae şi Maria
 • Hotărârea 141/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Şos.Iaşi - Tomeşti cvartal 132 parcela 4693/2 întocmit în vederea construirii unei clădiri cu funcţiunea de sală mese şi bucătărie pe terenul aflat în proprietatea privată a S.C.SPECON SRL
 • Hotărârea 140/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Bucur nr.13 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a domnului Nichifor Valerian
 • Hotărârea 139/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - tarlaua 149,parcela 1(5998/1/1),1(5998/1/2),1(5998/1/3),1(5998/1/4),1(5999/1/1),1(5999/1/3) pentru EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI - ZONA REZIDENTIALA
 • Hotărârea 138/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Hlincea tarlaua 68 parcelele 1(3574/6) 1(3574/7) 1(3574/8) 1(3574/9) - întocmit în vederea constuirii a patru locuinţe pe terenuri aflate în proprietatea privată a domnului Lupuşoru Costică doamnei Lupuşoru Antonela şi a doamnei Vrabie Oana
 • Hotărârea 137/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Şos.Nicolina nr.32 bl.961 scara B portic - întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe terenul aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 136/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Bulevardul Tudor Vladimiescu nr.46 - întocmit în vederea construirii unui centru comercial prestări servicii şi prezentare prin concesionare teren aflat în proprietatea privată a municipiului Iaşi
 • Hotărârea 135/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Podgoriilor nr.12 - întocmit în vederea construrii unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a domnului Morariu Cătălin şi al doamnei Iusca Simona Oana
 • Hotărârea 134/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Bucur nr.11 - întocmit în vederea constuirii unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a domnului Cuciureanu Mihai Sorin
 • Hotărârea 133/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi Strada Sergent Grigore Ioan nr.7 - întocmit în vederea constuirii a 10 locuinţe colective pe terenul aflat în proprietatea privată a S.C.NADIN - CONF SRL
 • Hotărârea 132/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 100.000.000 lei din Fondul de Rezervă Bugetară reprezentând contribuţie financiară la organizarea Olimpiadei Balcanice de Matematică
 • Hotărârea 131/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 400.000.000 lei din Fondul de Rezervă Bugetară reprezentând cotizaţia datorată de Consiliul Local Iaşi în calitate de membru al Asociaţiei "Zona Metropolitană" Iaşi
 • Hotărârea 130/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei de 997.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară pe anul 2005 şi suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 prin alocarea sumei de 100.000 mii lei de la Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului
 • Hotărârea 129/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 cu suma de 1.828.784 mii lei din sursele bugetului de stat şi alocarea sumei de 2.500.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară
 • Hotărârea 128/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului BOJOR DANIEL MARIUS
 • Hotărârea 127/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului MARIN MARIUS DUMITRU
 • Hotărârea 126/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului Zeciu Dorin din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.ASCENSORUL S.A.IASI cu domnul COMAN COSMIN
 • Hotărârea 125/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea grauităţii pe mijloacele de transport al RATP Iaşi pentru donatorii de sânge
 • Hotărârea 124/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA GALATA CVARTAL 49 PARCELA 1/1/1/1(1861/5/3/1/1/1) întocmit în vederea construirii unei locuinte pe terenul aflat în proprietatea privata a familiei Mirt Antonel si Mihaela
 • Hotărârea 123/2005 - Municipiul Iași

  HOTÂRĂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA CICOAREI NR.4 CVARTAL 4 PARCELA 1(294/3/1) -N întocmit în vederea construirii uni sediu de firmă spaţii de producţie confecţii show-room şi spaţiu comercial pe terenul aflat în proprietatea privata a S.C. "CRISTIAN ABC" S.R.L.
 • Hotărârea 122/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 800 mp. situat în Iaşi - la intersecţia străzilor Prof.Sesan Zimbrului şi Moldovei conform planului anexat.
 • Hotărârea 121/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al Municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 120/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 442 10 mp situat în Iaşi - str. E. Doamna nr.63 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. Inter Express S.R.L. prin Ţura Beldie Ioan-Dan şi Ţura Beldie Carmen-Cristina în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 119/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea locurilor publice de afişare a Hotărârilor Consiliului Local cu caracter normativ
 • Hotărârea 118/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2005 a unui număr de 800 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
 • Hotărârea 117/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Realizare locuinţe sociale în zona Grădinari - Metalurgiei"
 • Hotărârea 116/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare precum şi a Statului de Funcţii petnru anul 2005 ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară
 • Hotărârea 115/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea ca acţionar a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la S.C. Fotbal S.A.
 • Hotărârea 114/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind consitutirea comisiei de negociere în vederea prelungirii asocierii cu studioul de televiziune TELE-M
 • Hotărârea 113/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în Iaşi str.Sarmisegetuza nr.2A bl.D1-3 sc.C aferentă apartamentului nr.27(3) et.6 din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 112/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 341/29.06.2004
 • Hotărârea 111/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comisiei de testare profesională a personalului din cadrul Poliţiei Comunitare
 • Hotărârea 110/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Iaşi a Comisiei Locale de Ordine Publică
 • Hotărârea 109/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea componenţei Consiliului de Administraţie la S.C. Salubris S.A.
 • Hotărârea 108/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind constituirea colectivului interdisciplinar de specialişti ,pentru realizarea şi implementarea aplicaţiilor GIS ,în cadrul proiectului SIGIL
 • Hotărârea 107/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ridicare şi depozitare în spaţii special amenajate a vehiculelor oprite şi staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân
 • Hotărârea 106/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea proiectului Asociaţiei "Pro Ruralis Iaşi" pentru susţinerea elevilor cu coeficient de inteligenţă superior la liceele de elită
 • Hotărârea 105/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Continuare lucrări şi modificare locuinţe pentru ANL în regim de închiriere pentru tineri bloc 1004 tronsoanele V-VI"
 • Hotărârea 104/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programele şi evenimentele organizate de AIMF (Asociaţia Internaţională a Primarilor de Oraşe şi Metropole Francofone)
 • Hotărârea 103/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea reprezentantilor municipalităţii ieşene la conferinta "Orase creative" organizata de British Council la Plovdiv in Bulgaria în perioada 13-15 martie 2005
 • Hotărârea 102/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programele "Clubului de la Strasbourg" din Franta
 • Hotărârea 101/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programele şi evenimentele organizate de oraşele înfrăţite cu municipiul Iaşi
 • Hotărârea 100/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor locale precum si scutirea de la plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC PODGORIA COPOU S.A. BACAU
 • Hotărârea 99/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor locale precum si scutirea partiala la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC AGMUS SA IASI
 • Hotărârea 98/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea eşalonării la plată a datoriilor restante la energia termică conform O.U.G.nr.37/2004
 • Hotărârea 97/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind anularea penalităţilor şi majorărilor de întârziere conform O.U.G.37/2004
 • Hotărârea 96/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.609 din 10 noiembrie 2003 privind aprobarea metodologiei de licenţiere a societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 95/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea folosinţei gratuite a unui spaţiu şi a terenului aferent din cadrul Spitalului Clinic "Dr.C.I.Parhon" Iaşi către S.C.Fresenius Nephrocare Romania S.R.L.
 • Hotărârea 94/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 93/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative analizate de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr.114/1996
 • Hotărârea 92/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea in administrarea Direcţiei de Servicii Publice Municipale a acumulărilor Ciric I si Ciric II
 • Hotărârea 91/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 150 00 mp situat în Iaşi - Bd. T. Vladimirescu nr.42-44 şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren pentru construire spaţii comerciale sediu firmă prestări servicii şi locuinţă de serviciu.
 • Hotărârea 90/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unor amplasamente pentru amenajări parcaje aprobate prin Capitolul III din HCL nr. 62/18.02.2005.
 • Hotărârea 89/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.400/25.11.2002 în sensul diminuării suprafeţei de teren concesionată către S.C. VENEŢIA S.R.L.
 • Hotărârea 88/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea prin cumpărare de către Primăria Municipiului Iaşi a unui teren în suprafaţă de 300 m.p. situat în Iaşi str. Ciric nr. 5 în vederea extinderii cimitirului Eternitatea
 • Hotărârea 87/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor
 • Hotărârea 86/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.351/30.06.2003
 • Hotărârea 85/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 36 25 mp situat în Iaşi - str. Dorojincă nr.3 precum şi concesionarea directă a acestui teren către Irod Ghiorghi şi Irod Ştefana în vederea extinderii construcţiei existente.
 • Hotărârea 84/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 1351 15 mp situat în Iaşi - str. Sărăriei nr.202 conform planului anexat precum şi asocierea între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C. Delta Press Investment S.R.L. în vederea construirii unui sediu de firmă şi a unor spaţii de cazare tip pensiune
 • Hotărârea 83/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA NICOLAU NR.11 CVARTAL 21 PARCELA 777 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinţe prin credit ipotecar pe teren atribuit AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE
 • Hotărârea 82/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA IARMAROC NR.30 întocmit în vederea construirii unui spatiu comercial P+1E pe terenul aflat în proprietatea privatâ a familiei COSULEANU PETRU si RODICA
 • Hotărârea 81/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADELA IPSILANTI ALEXANDRU VODA NR. 17A întocmit în vederea construirii unei locuinte pe terenul aflat în proprietatea privata a fam. Pirlogeanu Bogdan si Lacramioara-Florentina
 • Hotărârea 80/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi stradela Bucsinescu nr.3 în vederea CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE BIROURI PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A DOAMNEI DIRTU BUDESCU ELENA
 • Hotărârea 79/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA SMIRDAN NR. 84 întocmit în vederea construirii unei locuinte pe terenul aflat în proprietatea privata a domnului Lazar Ovidiu Gabriel
 • Hotărârea 78/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA MORILOR NR.41 în vederea construirii unui spaţiu comercial şi a unei locuinţe pe terenul aflat în proprietatea S.C. NARDI RICARDO S.R.L.
 • Hotărârea 77/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-,STR.DIMINEŢII NR.9,în vederea CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA ,FAMILIEI COSTACHE COSTICĂ ŞI COSTACHE ELENA
 • Hotărârea 76/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL zona Barnova tarlaua 170 parcela 7314/2/3 pentru EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI - ZONA REZIDENTIALA
 • Hotărârea 75/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu STR.ZIMBRULUI NR.5 întocmit în vederea extinderii locuinţei existente împrejmuire teren aflat în proprietatea doamnelor POLIACU ZÎNA LOMBADĂ MARIA şi FADEI ELISABETA
 • Hotărârea 74/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI SOS.BÂRNOVA CVARTAL 169 PARCELA 7205/1/3/9 în vederea construirii a două locuinţe pe terenul aflat în proprietatea privată a doamnei ETCU EUGENIA MIRELA
 • Hotărârea 73/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STR.NICOLINA CVARTAL 48 PARCELA 1(1954/1/1) în vederea CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE PRESTARI SERVICII PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A FAMILIEI VAIDA VASILE SI VAIDA LUMINITA ELENA
 • Hotărârea 72/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ZONA PĂCURARI TARLAUA 34 PARCELELE 1/1/1/1/1/1/1/3/1/1/2(1581/1/1/1/1/1/1/1/3/1/1/2) si 1/1/1/1/1/1/1/3/1/1/3(1581/1/1/1/1/1/1/1/3/1/1/3) în vederea CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A FAMILIEI ROTARU DUMITRU SI MARIANA
 • Hotărârea 71/2005 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA IANCU BACALU NR.1-1A întocmit în vederea construirii unei locuinte pe terenul aflat în proprietatea privata a d-lui Vieriu Gheorghe si d-nei Andrei Mihaela
 • Hotărârea 70/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea sumei de 13.305.698 mii lei din fondul de rezervă bugetară pe anul 2005
 • Hotărârea 69/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului ANGHEL FICU
 • Hotărârea 68/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al doamnei ISOPESCU DORINA NICOLINA
 • Hotărârea 67/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului AXINIA CONSTANTIN
 • Hotărârea 66/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului VASILIU CONSTANTIN DAN
 • Hotărârea 65/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului ANGHELUTA CRISTIAN MARIAN
 • Hotărârea 64/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului UNGUREANU FLORIN
 • Hotărârea 63/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.60/17.01.2005
 • Hotărârea 62/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind revocarea H.C.L. nr. 8/17.01.2005 H.C.L. nr. 11/17.01.2005 H.C.L. nr. 12/17.01.2005 H.C.L. nr. 14/17.01.2005 H.C.L. nr. 18/17.01.2005 H.C.L. nr. 22/17.01.2005 H.C.L. nr. 23/17.01.2005 H.C.L. nr. 24/17.01.2005 H.C.L. nr. 25/17.01.2005 H.C.L. nr. 26/17.01.2005 includerea în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unor terenuri şi aprobarea valorificării acestora
 • Hotărârea 61/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii postului din director general în director executiv
 • Hotărârea 60/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale şi concesionarea către actualii deţinători
 • Hotărârea 59/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi str.Elena Doamna nr.63 întocmit în vederea extinderii unui imobil existent (staţie distribuţie carburanţi) pentru amenajarea sediu societate
 • Hotărârea 58/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.412/25.11.2002 completată prin H.C.L. nr.348/30.06.2003 şi H.C.L. nr.218/31.03.2004
 • Hotărârea 57/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul unui autobuz din patrimoniul S.C. Autobuzul S.A. Iaşi în patrimoniul Regiei Autonome de Transport Public Iaşi
 • Hotărârea 56/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea de buget pe anul 2005 şi estimările pe anii 2006 - 2008
 • Hotărârea 55/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Iaşi care să facă parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică
 • Hotărârea 54/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii unei redevenţe lunare pentru dreptul de folosinţă a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice
 • Hotărârea 53/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii contractului de prestare servicii între Primăria Municipiului Iaşi şi S.C.Idom România S.R.L.
 • Hotărârea 52/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea convenţiilor şi Contractului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 51/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind participarea unui reprezentant al municipalităţii ieşene la seminarul "Finanţarea dezvoltării regionale în statele noi membre ţările în curs de aderare Rusia şi CSI" care va avea loc la Viena în Austria în perioada 27-28 ianuarie 2005
 • Hotărârea 50/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al D.S.P.M. Iaşi pe anul 2005
 • Hotărârea 49/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Proiectul "Modernizarea biroului de colectare a taxelor şi impozitelor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi"
 • Hotărârea 48/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Proiectul "Implementarea sistemului de plată electronică a taxelor locale prin intermediul echipamentelor de tip infochioşc"
 • Hotărârea 47/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Planului pentru "Managementul integrat al deşeurilor solide în Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 46/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE,privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1230 mp.,situat în Iaşi - Str.Păcurari nr.164 - 166,cvartal 21,parcela 1(777/1/1),destinat construcţiilor de locuinţe colective cu credit ipotecar,către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 45/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările de investiţii pe anul 2005
 • Hotărârea 44/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării transportului public local de călători şi a contractului de concesiune
 • Hotărârea 43/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de ierarhizare prin punctaje pentru repartizarea locuintelor în regim de închiriere tinerilor cu vârsta până în 35 de ani construite prin ANL
 • Hotărârea 42/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.415 din 6.09.2004 - privind aprobarea caietului de sarcini şi a comisiei de evaluare pentru "Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 41/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 40/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. 588 / 10.11.2003
 • Hotărârea 39/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul "Sistem de ventilare mecanică Baia Comunală"
 • Hotărârea 38/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul "Conductă de colectare executată cu foraj dirijat pe versantul Tătăraşi Sud"
 • Hotărârea 37/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii domeniului principal de activitate al S.C. Termo-Service S.A si completarea domeniului sedundar de activitate a societatii Termo-Service S.A. Iasi
 • Hotărârea 36/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eliminarea din capitalul social al S.C.Termo-Service S.A. prevazut in Anexa 1 la Actul constitutiv al societatii a pozitiei privind sediul administrativ al societatii
 • Hotărârea 35/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului HABA EMIL din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.CITADIN S.A.IASI cu domnul DANGĂ MARIUS
 • Hotărârea 34/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unei familii aflată într-o situaţie specială.
 • Hotărârea 33/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative analizate de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996
 • Hotărârea 32/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf.Spiridon" Iaşi
 • Hotărârea 31/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind : - Evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de boxe alimentare şiboxe garaj aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi.
 • Hotărârea 30/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind : - Evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi.
 • Hotărârea 29/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea şi acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în cartier Dancu bloc nr.A9 parter către Consiliul Local Holboca
 • Hotărârea 28/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 la H.C.L.nr.440 din 6 septembrie 2004
 • Hotărârea 27/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din urscătorul imobilului situat în Iaşi str.Egalităţii nr.8 bl.840 sc.B aferente apartamentului nr.17(et.4)
 • Hotărârea 26/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 484/09.11.2003 cuprinzând invetarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 492 65 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari lateral blocului 590C trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local Municipal Iaşi şi d-na Pavel Maria-Beatrice
 • Hotărârea 25/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.484/09.11.2004 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 218 00 mp situat în Iaşi - Şos.Păcurari nr.70 bloc 550 parter trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C Intercont S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent.
 • Hotărârea 24/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.484/09.11.2004 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 54 mp situat în Iaşi - Str. Luca Arbore între blocurile 523 şi 520 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 3 (trei) amplasamente în vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 23/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.484/09.11.2004 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 54 mp situat în Iaşi - Str. Buridava lateral blocului U1 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 3 (trei) amplasamente în vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 22/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.484/09.11.2004 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 144 mp situat în Iaşi - Str. V.Lupu nr.115 în spatele blocului I22 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 8 (trei) amplasamente în vederea construirii de parcaje
 • Hotărârea 21/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 28 56 mp situat în Iaşi- Str. Gării bloc L20-22 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de pe S.C. Riana S.R.L. pe Tăbăcaru Claudiu-Marius.
 • Hotărârea 20/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 38 92 mp situat în Iaşi - B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.3 bloc A1-1 parter proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de pe Service Socom pe S.C. Piccolo - Magazin S.R.L. şi S.C. Bacs Rubin S.R.L.
 • Hotărârea 19/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 15 01 mp situat în Iaşi- Şos. Nicolina nr.52 bloc 971A sc.A-B parter proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de pe S.C. Cleopatra Center S.R.L. pe S.C. Afrodita S.R.L..
 • Hotărârea 18/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 13 mp situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr.6 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local municipal Iaşi precum şi suplimentarea cu terenul respectiv a H.C.L. nr.74/24.02.2003
 • Hotărârea 17/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 832 mp situat în Iaşi - Zona Grădinari proprietatea domnului Sandu D. Teodor.
 • Hotărârea 16/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 100 mp situat în Iaşi - str. Radu Vodă nr.2 sector cadastral nr.35 parcela 1(1860/4/1) proprietatea domnului Matei- Pleavă Gheorghe
 • Hotărârea 15/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea H.C.L.nr.302/30.05.2003 şi a H.C.L.nr.316/30.06.2003,în sensul diminuării suprafeţei de teren concesionată către S.C.Ital System Production S.R.L.
 • Hotărârea 14/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 20 82 mp situat în Iaşi - Str. Străpungere Silvestru nr.13 sc.A la parterul blocului E1 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Contor Zenner România S.A. în vederea extinderii balconului existent
 • Hotărârea 13/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 14 18 mp. situat în Iaşi-str.Păcurari nr.2 A la parterul blocului 590C trecerea acestui teren din domeniul public privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Impex Romcatel S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 12/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 150 89 mp situat în Iaşi - str. Ghica Vodă colţ cu str. Zlataust trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren în vederea construirii unui imobil pentru cabinete medicale.
 • Hotărârea 11/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 108 mp. situat în Iaşi - str.Pantelimon Halipa în spatele blocului H9 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru terenul respectiv în vederea amenajăriii unui număr de 6 (şase) parcaje
 • Hotărârea 10/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 8.40 mp situat în Iaşi - Str. Petru Poni nr.13 bloc 573A sc.A parter apt.3 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către Irimia Vasile şi Florentina în vederea extinderii balconului.
 • Hotărârea 9/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 5 46 mp situat în Iaşi - Str. Cuza Vodă nr.12 parter apt.1 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Hulub Ciprian-Constantin în vederea extinderii spaţiului proprietate.
 • Hotărârea 8/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea suprafeţei de 250 mp. teren identificat cadastral prin T49 Parcela CR 2793 şi respectiv Parcela CR 2885 în administrarea D.A.P.P.P. în scopul închirierii prin licitaţie publică în vederea amenajării unui număr de 20 locuri de parcare
 • Hotărârea 7/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă pentru funcţionarii şi salariaţii încadraţi în aparatul propriu al Consiliului Local şi pentru personalul din direcţiile subordonate
 • Hotărârea 6/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramelor Statelor de Funcţii Regulamentelor de Organizare şi funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi ale Direcţiei Pieţe şi ale Direcţiei de Administrarea Patrimoniului Public şi Privat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Direcţiei Servicii Publice Municipale şi Organigrama Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2005
 • Hotărârea 5/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005
 • Hotărârea 4/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local Municipal şi S.C.Iulius Group S.R.L. având ca obiect edificarea "ANSAMBLULUI MADISON"
 • Hotărârea 3/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale şi concesionarea către actualii deţinători
 • Hotărârea 2/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului STADOLEANU OVIDIU VIRGIL
 • Hotărârea 1/2005 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului VASILE RADU PRISACARU