Hotărârea nr. 238/2004

HOTĂRÂRE privind reprezentarea municipiului Iaşi la Târgul Oraşelor Infrăţite organizat la Padova în perioada 14 - 25 mai 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind reprezentarea municipiului Iaşi la Târgul Oraşelor Infrăţite organizat la Padova

în perioada 14 - 25 mai 2004

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare;

In temeiul art.38 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea delegaţiei formate din cinci persoane (reprezentanţi din cadrul executivului - responsabili de activitatea respectivă)  reprezentând municipiul Iaşi la Târgul Oraşelor Infrăţite organizat la Padova, în perioada 14 - 25 mai 2004.

Art.2 Cheltuielile legate de deplasarea delegaţiei şi organizarea standului de prezentare al oraşului Iaşi în cadrul târgului de la Padova vor fi suportate din bugetul local, din fondul alocat pentru oraşe înfrăţite, relaţii internaţionale (capitolul 72 0250).

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.238

din 28 aprilie 2004