• Hotărârea 580/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.333 din 23 iunie 2004
 • Hotărârea 579/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.162/2003
 • Hotărârea 578/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul "Modernizare pista de atletism a stadionului - Emil Alexandrescu"
 • Hotărârea 577/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modul de repartizare şi utilizare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă folosite de organizaţiile neguvernamentale
 • Hotărârea 576/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C.Iulius Group S.R.L. având ca obiect edificarea "ANSAMBLULUI MADISON"
 • Hotărârea 575/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării H.C.L.nr.484/09.11.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1523 mp. situat în Iaşi - Aleea Rozelor adiacent Policlinicii Stomatologice nr.2 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în vederea construirii unui lăcaş de cult
 • Hotărârea 574/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale şi partide politice
 • Hotărârea 573/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor aferente serviciilor oferite la Pârtia de Schi Sărăriei
 • Hotărârea 572/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor
 • Hotărârea 571/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.134/1999 şi H.C.L.135/1999
 • Hotărârea 570/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea în urma demisiei a domnului Vasile Dumitriu - consilier municipal din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.FOTBAL S.A. cu domnul STĂRICĂ CRISTIAN
 • Hotărârea 569/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 568/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor solicitanţilor înscrişi pentru acordarea de locuinţe din fondul de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi locuinţe sociale în anul 2005
 • Hotărârea 567/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare între ORASUL IAŞI şi ORAŞUL FERRARA PROVINCIA FERRARA şi PROVINCIA BOLOGNA din ITALIA
 • Hotărârea 566/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.307/2004 care stabileşte taxele şi impozitele locale pentru anul 2005
 • Hotărârea 565/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor de cazare la Hotelul Municipal şi instituirea taxei pentru închirierea sălii fast food-lui din incinta hotelului
 • Hotărârea 564/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al doamnei GIOSANU SORINA - MARILENA
 • Hotărârea 563/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului TERINTE RADU
 • Hotărârea 562/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului UNGUREANU FLORIN
 • Hotărârea 561/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului CÂRLAN DAN
 • Hotărârea 560/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea « STRATEGIA DE ALIMENTARE TRANSPORT SI DISTRIBUŢIE A CĂLDURII IN MUNICIPIUL IAŞI »
 • Hotărârea 559/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SUPERMARKET AMENAJARE INCINTA REALIZARE RETELE RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATILE EXISTENTE PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A S.C.TERRA INVEST SRL în Iaşi şos.Păcurari nr.92
 • Hotărârea 558/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SUPERMARKET ALIMENTAR PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A S.C.TERRA INVEST S.R.L. în Iaşi str.Mitropolit Varlaam
 • Hotărârea 557/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Local Iaşi şi Direcţia de Sănătate Publică Iaşi pentru realizarea lucrărilor de drumuri în cvartalul A.N.L. din şos.Bucium nr.36
 • Hotărârea 556/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea domnului viceprimar Constantin Neculau la seminarul "Emilia - Romagna - Romana : Dialog între teritorii" care va avea loc la Ferrara Italia în perioada 14 - 18 decembrie 2004
 • Hotărârea 555/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă a consilierilor municiplai
 • Hotărârea 554/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea SĂRBĂTORILOR DE IARNA - 2004
 • Hotărârea 553/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ?EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI,ZONA REZIDENTIALA SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFINT?,St.:1,402 ha. din care proprietatea privată Tofan Ovidiu S1:1000,00 mp. şi Neagu Grigore S2:470,0 mp.,proiect nr.547/2004,faza PUZ şi RLU - beneficiar TOFAN OVIDIU SI MANUELA
 • Hotărârea 552/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ""CONSTRUIRE LOCUINTE SI ECHIPAMENTE TEHNICO - EDILITARE INTRAVILAN EXTINS - CVARTAL 60 MUNICIPIUL IASI JUDETUL IASI" - beneficiar S.C. "INSTALATII GRUP" S.R.L.IASI
 • Hotărârea 551/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANA SI EXTENSIE PARTER CENTRU COMERCIAL MOLDOVA PARTIAL PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. SI PARTIAL PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI IASI - în Iaşi strada Palat nr.1
 • Hotărârea 550/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.417 din 28 iulie 2003 pentru completarea art.2 din H.C.L.nr.353/30.06.2003 şi art.1 şi a art.6 din H.G.355/30.06.2003
 • Hotărârea 549/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU SUCURSALA EXISTENTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.DISTRIGAZ NORD TG.MURES Amplasament: Iaşi strada Petru Movilă nr.7
 • Hotărârea 548/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A S.C.MASSIVBAU S.R.L.IASI - în Iaşi zona Galata tarlaua 50 parcela 1(2070/3/3/6)
 • Hotărârea 547/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI PETREA GHEORGHE SI PETREA ELENA în Iaşi şos.Nicolina nr.181
 • Hotărârea 546/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPATII DE DEPOZITARE PRODUCTIE SI BIROURI PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.SIRAJ AD. IMPEX S.A. în Iaşi Calea Chişinăului nr.35
 • Hotărârea 545/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A S.C.PRODAN IMPEX S.R.L. Amplasament : Iaşi şos.Nicolina nr.93
 • Hotărârea 544/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D-P-M PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A FAMILIEI STOICA LUDOVIC SI MARIANA Amplasament : Iaşi zona Bucium tarlaua 135 parcela 1(4826/1/1)
 • Hotărârea 543/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A FAMILIEI DONISA IOAN SI ELENA Amplasament : Iaşi Fundac Bucium nr.10
 • Hotărârea 542/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI SPATIU COMERCIAL PE TERENUL DIN IASI STR.HORIA NR.3 AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A FAMILIEI ACHELARITEI GHEORGHE SI EMANUELA
 • Hotărârea 541/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA EXISTENTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A FAMILIEI DAVID GEORGE DAN SI MARIA TEREZA în Iaşi stradela Ipsilante nr.48
 • Hotărârea 540/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI LOCUINTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A S.C.EUROPA S.R.L. Amplasament : Iaşi zona Bucium tarlaua 19 parcela ˝ (724/9/2) - 6187/2(P34)
 • Hotărârea 539/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI MOLDOVAN POMPILUI SI MARIANA în Iaşi str.Cazărmilor nr.5A
 • Hotărârea 538/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A FAM.ROTARIU VASILE SI ROMICA Amplasament : Iaşi zona Galata tarlaua 48 parcela 1(1841/44/8)
 • Hotărârea 537/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PRIN CONCESIONARE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI IASI Amplasament : Iaşi str.Păcurari nr.2A bl.590C parter
 • Hotărârea 536/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN SPATIU DE LOCUIT IN SPATIU COMERCIAL EXTINDERE SPATIU CONSTRUIT PRIN CONCESIONARE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI IASI Amplasament : Iaşi str.Moara de Foc nr.17 bl.597 scara C parter
 • Hotărârea 535/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A DOMNULUI ALEXANDRU COSTICA Amplasament : Iaşi zona Bucium tarlaua 149 parcela 1(5967/3)
 • Hotărârea 534/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.436/06.09.2004
 • Hotărârea 533/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.433 din 6 septembrie 2004
 • Hotărârea 532/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local municipal Iaşi nr.400 din 6 septembrie 2004
 • Hotărârea 531/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.399/06.09.2004
 • Hotărârea 530/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.398/06.09.2004
 • Hotărârea 529/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.397/06.09.2004
 • Hotărârea 528/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.396/06.09.2004
 • Hotărârea 527/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.395/06.09.2004
 • Hotărârea 526/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.394/06.09.2004
 • Hotărârea 525/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.393/06.09.2004
 • Hotărârea 524/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.392/06.09.2004
 • Hotărârea 523/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.391/06.09.2004
 • Hotărârea 522/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE,privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.390/06.09.2004
 • Hotărârea 521/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.389/06.09.2004
 • Hotărârea 520/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.388/06.09.2004
 • Hotărârea 519/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi din imobilul Laboratoare din Strada Săulescu nr.71 din administrarea Gr.Sc "V. Madgearu" Iaşi în administrarea Gr.Sc.Economic din Turism Iaşi
 • Hotărârea 518/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii spitalului din Spital Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf.Spiridon" Iaşi în Spital Universitar de Urgenţă "Sf.Spiridon " Iaşi
 • Hotărârea 517/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând invetarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 112 00 mp situat în Iaşi - str.Fundac Aurora nr.7 trecerea acestui tereni din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local Municipal Iaşi şi dl. Ciubotaru Ioan
 • Hotărârea 516/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric - Mănăstirea Golia - Iaşi" pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 515/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului "Centrul Expoziţional Moldova " Iaşi - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 514/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de principiu privind proiectul "Modernizare PT102Tudor Vladimirescu PT8Cantemir PT10A Cantemir"
 • Hotărârea 513/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Corpului B a Şcolii nr. 12 "Carol I" Iaşi
 • Hotărârea 512/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea "Listei obiectivelor de investiţii din domeniul public al municipiului Iaşi administrate de RATP Iaşi pe anul 2004 cu finanţare din fonduri alocate de la bugetul local"
 • Hotărârea 511/2004 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu DEMOLARE CONSTRUCŢII ANEXE EXISTENTE SI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE PE TERENUL DIN IAŞI STR.CIURCHI NR.43 AFLAT ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE: MAFTEI GHIORGHI ŞI HRIŢAC CARMEN-LAURA
 • Hotărârea 510/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de aprobare a notificării nr.347/20.02.2004 pentru intenţia de dizolvare a S.C.FOTBAL S.A. IASI
 • Hotărârea 509/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 508/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.N.Gane nr.20A până la clarificarea situaţiei juridice a acestuia
 • Hotărârea 507/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul "Modernizare sistem încălzire imobil C.A. Rosetti nr.30"
 • Hotărârea 506/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 505/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Public Iaşi începând cu 01.11.2004
 • Hotărârea 504/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII PE TERENURILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A FAMILIILOR LUPAŞCU NICOLAE ŞI NICULINA IVANOV DIMITRIE ŞI USTINIA Amplasament :Iaşi şos.Pacurari nr.82 şi 84
 • Hotărârea 503/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA PARIVATA A DOAMNEI PANTAZIEV VIORICA Amplasament:Iaşi str.Lascar Catargi nr.37
 • Hotărârea 502/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.46 din 22 februarie 1999 privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu S.C. "RENINCOOR" SRL în vederea susţinerii financiare a programului de asistare a mamelor singure în dificultate
 • Hotărârea 501/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de « Cetăţean de Onoare » al Municipiului Iaşi Alteţei Sale Prinţului Dimitrie Sturdza
 • Hotărârea 500/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de pre-finanţare necesar îmbunătăţirii infrastructurii pentru energia termică în oraşul Iaşi
 • Hotărârea 499/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium şi zona Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 498/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexelor nr. 2 si 3 a HCL nr.79/25.02.2002: - stabilirea conditiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuintelor sociale. - stabilirea conditiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuintelor din fondul de stat si din proprietatea Consiliului Local.
 • Hotărârea 497/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 496/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii aflate într-o situaţie specială.
 • Hotărârea 495/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului -cadru şi a contractului -cadru pentru "Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 494/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr.140/2003 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 42 ha situat în Iaşi şos. Iaşi - Tomeşti conform planului de situaţie anexat şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a acestui teren în vederea construirii unui depozit pentru deşeuri
 • Hotărârea 493/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Iaşi cu S.C.NRG Press Grup S.R.L. editorul cotidianului "Flacăra Iaşului"
 • Hotărârea 492/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINŢAREA CORPULUI 1 DE LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 IAŞI
 • Hotărârea 491/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul,"Reabilitare linii de tramvai/Linie de tramvai Filarmonică-Tg. Cucu"
 • Hotărârea 490/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA SF.IMP.CONSTANTIN SI ELENA IASI în CĂMIN SF.IMP.CONSTANTIN SI ELENA IASI
 • Hotărârea 489/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind tranformarea unui post din cadrul Serviciului A.P.L. şi a uinui post din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale
 • Hotărârea 488/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea a 9 posturi de referent cu contract de muncă cu timp parţial în posturi de referent cu normă întreagă (8 ore/zi) din cadrul DAPPP
 • Hotărârea 487/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii organigramei de la 18 la 19 posturi prin înfiinţarea unui post de CONTABIL SEF solicitat cu termen imediat de Delegaţia de Inspectori ai Serviciului de Control Financiar Public Intern
 • Hotărârea 486/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării postului de BIBLIOTECAR cu studii medii şi înfiinţarea postului de TEHNICIAN IN DOMENIUL PUBLICITATII cu studii medii conform Ordinului - privind completarea clasificării ocupaţiilor din România - publicat în Monitorul Oficial al României partea I Nr-543/29.07.2003
 • Hotărârea 485/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea S.C.?CET IASI?S.A. în administrarea D.A.P.P.P. Iaşi a unui garj tip "SOMACO" situat în Iaşi - Plaja Nicolina
 • Hotărârea 484/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi reactualizat şi darea în administrare către actualii deţinători a bunurilor din domeniul public
 • Hotărârea 483/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 815 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.120 conform planului anexat precum şi închirierea prin licitaţie publică a acestui teren în vederea amenajării unei parcări pentru autoturisme.
 • Hotărârea 482/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1500 mp situat în Iaşi - cvartal 2 parcela 175 aprobarea suplimentării cu această suprafaţă de teren a terenului atribuit în folosinţă gratuită Direcţiei Pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală prin H.C.L. nr.457/08.09.2003 precum şi prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire a Centrului Regional de Combaterea Grindinei şi Stimularea Precipitaţiilor - Centrul zonal "Moldova l"
 • Hotărârea 481/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 150 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.82 şi 84 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către Dl. Lupaşcu Nicolae şi S.C. YV S.R.L. pentru construire spaţii comerciale şi prestări servicii.
 • Hotărârea 480/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii dreptului de deţinere a amplasamentelor construcţiilor autorizate proprietatea S.C. Mobi Sop Lux S.R.L. pe o perioadă de 10 ani ani.
 • Hotărârea 479/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 15 mp situat în Iaşi - Str. C. Negri conform planului alăturat precum şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei către S.C. Distrigaz-Nord S.A. Tg. Mureş Sucursala Iaşi în vederea construirii unei staţii de reglare de utilitate publică.
 • Hotărârea 478/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 8.55 mp situat în Iaşi - Str. Moara de Foc nr.17 bloc 597 sc.C parter apt.1 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către S.C. Aliela Company S.R.L. în vederea extinderii balconului existent.
 • Hotărârea 477/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contractelor de concesiune nr.21/1997 şi 22/1997 încheiate în beneficiul doamnei Cuba Marinela respectiv domnul Luca Marin asupra parcelelor nr.25 şi 26 din zona Moara de Vânt - str. Nicolae Costin
 • Hotărârea 476/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 36 mp situat în Iaşi - Str. Codrescu lateral blocului B5 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 2 (două) amplasamente în vederea construirii de garaje.
 • Hotărârea 475/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 30.70 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina nr.32 bl. 961 sc. B parter trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către S.C. DANEROîS IND S.R.L. în vederea extinderii spaţiului proprietate.
 • Hotărârea 474/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 188 36 mp. situat în Iaşi str.Ursulea nr.6 bis. conform planului anexat proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de pe numele Ţibănescu Gabriel Cristinel şi Ţibănescu Mihaela pe numele Fărăoanu Ştefan
 • Hotărârea 473/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 228 00 mp. situat în Iaşi - B-dul Metalurgiei nr.3 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către dl.Stoenescu Gabriel în vederea refuncţionalizării şi amenajării clădirii existente
 • Hotărârea 472/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 24.40 mp situat în Iaşi - Str. Miroslava nr.11B trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către dl. Acatrinei Constantin teren care se află sub construcţia autorizată
 • Hotărârea 471/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 48 98 mp situat în Iaşi - Str. Canta nr.7 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Petrol Import Export S.R.L. în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren proprietate şi teren concesionat
 • Hotărârea 470/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 93 80 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.192 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. D&D Consulting S.R.L. în vederea construirii unui imobil pentru birouri pe teren proprietate şi teren concesionat.
 • Hotărârea 469/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 27 80 mp situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.46 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea unui schimb de terenuri între d-na Craus Ivoneta şi Consiliul Local Municipal Iaşi.
 • Hotărârea 468/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI CIOBANU PETRU SI EUGENIA CARMEN în Iaşi zona Bucium tarlaua 164 parcela 6797/3/1/2
 • Hotărârea 467/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PIESE AUTO PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI IASI SI ADMINISTRAT DE S.C.FOTBAL S.A. în Iaşi str.Moara de Foc nr.35
 • Hotărârea 466/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI MAGAZIN PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. în Iaşi str.Niciman nr.1
 • Hotărârea 465/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE LOCUINTA PRIN DEZAFECTARE PARTIALA CONSTRUCTIE EXISTENTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI RAVEICA PETRU în Iaşi str.V.A.Urechia nr.33A
 • Hotărârea 464/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE COMPLEX STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SERVICII AUTO ALIMENTATIE PUBLICA SI BIROURI PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.UNIDENT N.V.R.S.R.L. în Iaşi B-dul Socola nr.44
 • Hotărârea 463/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI DANILA CATALIN NARCIS SI FLORELA în Iaşi şos.Nicolina nr.91
 • Hotărârea 462/2004 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI LEONTE CATALIN VASILE in Iasi sos.Nicolina nr.105
 • Hotărârea 461/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI CANTEA DORIN în Iaşi str.prof.N.Zamfirescu nr.6
 • Hotărârea 460/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - ,CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI MARES MIRCEA din Iaşi,stradela Moara de Vânt nr.43
 • Hotărârea 459/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA D-P-M PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI SMÂNTÂNĂ LUMINITA SI PAVEL în Iaşi zona Galata tarlaua 48 parcela 1(1841/38/3)
 • Hotărârea 458/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE RESTAURANT ONYX CONSTRUIRE HOTEL AMENAJARE PARCARE ACCESE DEMOLARE ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.L&D ONYXAM S.R.L. SI PE TEREN INCHIRIAT DE CATRE S.C.MARWA&CO S.R.L. în Iaşi şos.Bucium
 • Hotărârea 457/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE IMOBIL DE BIROURI PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI CORNEANU CORNELIU - DACIAN SI DOMNULUI VASILIU ALEXANDRU - IULIAN în Iaşi Şos.Păcurari nr.192
 • Hotărârea 456/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA FAMILIEI TĂTARU GHEORGHE SI MARIA în Iaşi Strada Grăniceri nr.6
 • Hotărârea 455/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL IN PORTIC EXSTENT PE TEREN AFLAT IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI IASI CONCESIONAT S.C.CESA S.R.L. în Iaşi str.Han Tătar nr.4 bl.360A parter
 • Hotărârea 454/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SUPERMARKET GENERAL DE TIP KAUFLAND SI DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA S.C.TERRA INVEST S.R.L. în Iaşi str.Pavlov nr.14
 • Hotărârea 453/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI GRIGORAS IOAN în Iaşi str.Aleea Tudor Neculai nr.90
 • Hotărârea 452/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona Galata delimitat de Aleea Tudor Neculai Strada Valea Adâncă Aleea Valea Adâncă şi parcelele 1841/18 1841/17 1841/16
 • Hotărârea 451/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA GARAJ SI ANEXE PE TERENUL AFLAT IN PROPRIETATEA DOMNULUI ROMILA MIHAI Iaşi str.Adunaţi nr.5
 • Hotărârea 450/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea SĂRBĂTORILOR IAŞILOR - 2004
 • Hotărârea 449/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferarea unor sume în cadrul Bugetului Local de la cap.63 la cap.68
 • Hotărârea 448/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2004 în vedere punerii în aplicare a H.C.L.Iaşi nr.414/06.09.2004
 • Hotărârea 447/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea actelor de novaţie între S.C.Afin (România) S.A S.C.Bursa Moldovei S.A. şi R.A.T.P. Iaşi la contractele de leasing nr.031016MR02/16.10.2003 şi nr.030128MR02/28.01.2003 a contractului de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi S.C.Afin (România) S.A. şi R.A.T.P. şi a contractului de fidejusiune între Consiliul Local al Municipiului Iaşi S.C.Bursa Moldovei S.A. şi S.C.Autobuzul S.A.
 • Hotărârea 446/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2004
 • Hotărârea 445/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.422/28.07.2003 - pentru aprobarea membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 444/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 443/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului pe anul 2004
 • Hotărârea 442/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 1.000.000.000 lei pentru "Modernizare imobil B-dul C.A.Rosetti nr.30"
 • Hotărârea 441/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră a terenului în suprafaţă de 49 mp. situat în Iaşi - Bd.N.Iorga (parcare Gara Internaţională Nicolina) în vederea amplasării unui turn de antenă pentru realizarea sistemului integrat de comunicaţii voce
 • Hotărârea 440/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere a suprafeţelor de teren din incinta Pasajului Piaţa Unirii cu persoanele juridice care deţin în proprietate modulele comerciale
 • Hotărârea 439/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea DAPPP în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" a Bazei Hipice
 • Hotărârea 438/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului situat în Iaşi str.Mitropolit Varlaam nr.54 în proprietatea municipiului Iaşi şi administrarea gratuită a Consiliului Local Municipal Iaşi - DAPPP
 • Hotărârea 437/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini - PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI CU SUPRAFATA DE 147 70 mp. din Iaşi B-dul T.Vladimirescu nr.46
 • Hotărârea 436/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - modificat - CONSTRUIRE PENSIUNE PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.prof.Vasile Petrescu nr.5A.
 • Hotărârea 435/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.628/8.12.2003
 • Hotărârea 434/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării unui post vacant de infirmieră şi înfiinţarea unui post de instructor de educaţie la Direcţia Creşe
 • Hotărârea 433/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI DEPOZIT PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Aurel Vlaicu nr.80
 • Hotărârea 432/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării indemnizaţiei lunare a membrilor comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii proprietatea privată a statului
 • Hotărârea 431/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind "Codul de proceduri privind administrarea creaţelor" utilizat de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în calitate de organ de executare silită
 • Hotărârea 430/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 429/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind schimbarea denumirii CASEI DE CULTURA A MUNICIPIULUI IASI în ,CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI IASI ? « MIHAI URSACHI »
 • Hotărârea 428/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea domnului Seryl Talpalaru la Forumul Autorităţilor Locale 2004 care va avea loc la Londra în data de 15 octombrie 2004
 • Hotărârea 427/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea comisiei constituită pentru aplicarea Legii nr.550/2002 conform H.C.L.nr.341/29.06.2004 să aplice prevederile H.G.nr.973/14.07.2004 privind vânzarea la cerere a spaţiilor destinate creaţiei artistice către actualii utilizatori
 • Hotărârea 426/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării gratuite de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a unui număr de 395 stâlpi reţea fir contact ce sunt în administrarea RATEC Iaşi în vederea montării cablului de fibră optică pentru realizarea sistemului integrat de comunicaţii voce - date propriu
 • Hotărârea 425/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"
 • Hotărârea 424/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea managementului de proprietate şi a managementului financiar de către S.C.TERMO SERVICE S.A. a condominiilor aflate în prezent în proprietatea consiliului Local Iaşi precum şi acelorcare vor intra în viitor în patrimoniul public sau privat al Consiliului Local
 • Hotărârea 423/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.146/18.06.2001 şi Hotărârii Consiliului Local nr.342/28 iulie 2004
 • Hotărârea 422/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Complexului de sere din str.Grădinari nr.2 Iaşi
 • Hotărârea 421/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI IASI
 • Hotărârea 420/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local a unor mijloace fixe şi mijloace fixe de natura obiectelor de inventar aflate în administrarea S.C."CET IASI" ce urmează a fi casate
 • Hotărârea 419/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a terenului şi construcţiei corpului B al Colegiului Naţional pe perioada executării lucrărilor de reabilitare
 • Hotărârea 418/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a terenului şi construcţiei corpului B al Şcolii nr.22 pe perioada executării lucrărilor de reabilitare
 • Hotărârea 417/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE: privind trecerea suprafeţei de 90 mp. teren identificat cadastral prin T16 CAT 1094 în administrarea DAPPP în scopul închirierii prin licitaţie publică în vederea amenajării unui nr.de 5 locuri de parcare precum şi aprobarea contractului cadru al contractului de închiriere a suprafeţelor de teren folosite ca locuri de parcare
 • Hotărârea 416/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.201 din 31.03.2004
 • Hotărârea 415/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a comisiei de evaluare pentru « Delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Iaşi »
 • Hotărârea 414/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea distribuirii fondurilor prevăzute ca subvenţii pentru transportul în comun pe raza municipiului Iaşi către RATEC Iaşi şi S.C.Autobuzul S.A.Iaşi
 • Hotărârea 413/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea R.A.J.A.C.Iaşi a canalizărilor din strada Mănăstirii şoseaua Tudor Neculaui - Voineşti strada Rândunica şi strada I.I.Mironescu
 • Hotărârea 412/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/2004
 • Hotărârea 411/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării
 • Hotărârea 410/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului Tomeşti în vederea construirii depozitului de deşeuri solide urbane municipiul Iaşi
 • Hotărârea 409/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium zona Copou
 • Hotărârea 408/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea gratuită a unui loc de veci la cimitirul Eternitatea doamnei Gheorghiu Cornelia din Iaşi B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.4
 • Hotărârea 407/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între S.C.Autobuzul S.A. şi Teatrul pentru copii şi tineret ?Luceafărul?
 • Hotărârea 406/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea reprezentanţilor municipalităţii ieşene la seminarul de formare pe tema Fondurilor Structurale Strasbourg 21 - 23 septembrie 2004
 • Hotărârea 405/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în Iaşi str.Libertăţii nr.54 bl.611 sc.B aferente apartamentului nr.18(et.4)
 • Hotărârea 404/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în Iaşi str.Măgurii nr.5 bl.620 sc.A aferente apartamentului nr.16(et.4)
 • Hotărârea 403/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 322 mp. situat în Iaşi Fundac Aurora nr.7 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea unui schimb de terenuri între d-na Grămadă Simona Irina şi Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 402/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire de către Tribunalul Iaşi prevăzut prin H.C.L.nr.294/2 septembrie 2002
 • Hotărârea 401/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Amplasare - CONSTRUIRE STATIE DE TRANSPORT IN COMUN SI AMENAJARE FLORARIE CU FUNCTIUNI ANEXE -B-dul Socola
 • Hotărârea 400/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Canta nr.7
 • Hotărârea 399/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMA PE TEREN PROPRIETATE » în Iaşi stradela Ipsilanti nr.2
 • Hotărârea 398/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi,str.Moldovei,nr.26
 • Hotărârea 397/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Păun nr.2A
 • Hotărârea 396/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Strugurilor tarlaua 49 parcela 1(1861/1/1/2)
 • Hotărârea 395/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA D-P-M PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Ciurchi nr.41
 • Hotărârea 394/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Strugurilor nr.9
 • Hotărârea 393/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi şos.Nicolina nr.151
 • Hotărârea 392/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PRIN DEZAFECTAREA PARTIALA CONSTRUCTIA EXISTENTA - în Iaşi str.V.A.Urechia nr.33
 • Hotărârea 391/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE HALA MICROPRODUCTIE LACTATE SI SEDIU DE FIRMA PE TEREN PRIVAT - în Iaşi şos.Nicolina nr.56C
 • Hotărârea 390/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ATELIER CONFECTII TEXTILE PRIN CONCESIONARE TEREN în Iaşi str.Anton Crihan (fostă Dâmboviţa) nr.8 - 10 bl.D15 - 16 parter
 • Hotărârea 389/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE - în Iaşi str.Mitropolit Varlaam nr.17
 • Hotărârea 388/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTUIRE LOCUINTA - 2 UNITATI DUPLEX CUPLATE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - în Iaşi Zona Dealu Bucium tarlaua 137 parcela 4957/2
 • Hotărârea 387/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea A.G.A.a S.C.AUTOBUZUL S.A. să intenteze acţiune în răspundere împotriva domnului ing.Mihai Giubernea
 • Hotărârea 386/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 385/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 22.500.000 lei - pentru Teatrul Studenţesc "Ludic"
 • Hotărârea 384/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 50.000.000 lei pentru premierea sportivilor calificaţi la Jocurile Olimpice - Atena - 2004
 • Hotărârea 383/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării unui număr de 200 albume de protcol « 100 ANI DE ARTE FRUMOASE LA IAŞI » - Valentin Ciucă
 • Hotărârea 382/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de la plată a taxelor Autorizaţiilor de Construcţie şi a Acordului Unic - S.C.CET IAŞI S.A. - pentru lucrări de interes public - montare de module termice - conform « Studiului de fezabilitate - Reabilitarea şi Modernizarea reţelelor de termoficare din Municipiul Iaşi »
 • Hotărârea 381/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 465 mp. situat în Iaşi str.Sf.Constantin nr.1 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei Centrului de Ingrijire şi Asistenţă "Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena"
 • Hotărârea 380/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea terenului cu suprafaţa de 592 43 mp. din Iaşi B-dul Poitiers nr.1
 • Hotărârea 379/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de « CETĂŢEAN DE ONOARE » al Municipiului Iaşi DOMNULUI PAUL-ELIE LEVY
 • Hotărârea 378/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local 296/2000 şi Hotărârii Consiliului Local 307/2004
 • Hotărârea 377/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 376/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului ing.Neculau Constantin - Viceprimarul Municipiului Iaşi cu domnul Munteanu Vasile - consilier municipal în Consiliul de Administraţie de la S.C.FOTBAL S.A. .
 • Hotărârea 375/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.102/24.10.1994 şi a H.C.L.nr.36/13.03.1995
 • Hotărârea 374/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe sociale
 • Hotărârea 373/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 372/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 371/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii ale căror contracte de închiriere pentru locuinţe sociale sunt expirate şi care nu mai îndeplinesc condiţiile legale privitoare la venituri pentru prelungirea acestora
 • Hotărârea 370/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea achiziţiei publice de servicii - Cadastru general de specialitate imobiliar - edilitar şi constituirea băncii de date pe teritoriul administrativ al Municipiului Iaşi - Judeţul Iaşiî
 • Hotărârea 369/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea casărilor mijloacelor fixe în anul 2004 din domeniul privat al Consiliului Local şi date în administrare gratuită RATEC Iaşi
 • Hotărârea 368/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iaşi administrat de RATEC Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local în vederea casării
 • Hotărârea 367/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind încredinţarea directă către instituţia de utilitate publică "Corpul Gardienilor Publici Iaşi",a imobilului situat în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.10A,bl.B1,subsol
 • Hotărârea 366/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Zarafi nr.6
 • Hotărârea 365/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie pentru închiriere a spaţiilor aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 • Hotărârea 364/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Uzinei nr.66 corp B
 • Hotărârea 363/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Zarafi nr.2
 • Hotărârea 362/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Başotă nr.4 etaj 1 către Fundaţia Culturală " GINTA LATINA"
 • Hotărârea 361/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind vânzarea unor magazii situate în Iaşi str.Păcurari nr.54 şi str.Sf.Atanasie nr.1 în baza prevederilor Legii nr.10/2001 şi H.G.498/2003
 • Hotărârea 360/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
 • Hotărârea 359/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în Iaşi str.Prof.Inculeţ nr.4 bl.676 sc.B aferente apartamentului nr.17 (et.4).
 • Hotărârea 358/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea pârtiei de schi Sărăriei şi a cabanei aferente din administrarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" " Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport " în administrarea Direcţiei de Administraţie a Patrimoniului Public şi Privat
 • Hotărârea 357/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Regia Autonomă AEROPORTUL Iaşi
 • Hotărârea 356/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 355/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post din cadrul Direcţiei Tehnice
 • Hotărârea 354/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2004
 • Hotărârea 353/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL 674/23 decembrie 2003 cu privire la componenţa « Comisiei municipale de circulaţie »
 • Hotărârea 352/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea S.C. "Salubris" S.A. a grupului sanitar public din Piaţa Voievozilor
 • Hotărârea 351/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.489/2003 de schimbare a componenţei comisiei municipale pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători şi a Hotărârii Consiliului Local nr.131/1995 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 350/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea R.A.J.A.C.Iaşi a canalizării din str.Lt.Negel
 • Hotărârea 349/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a căminului şi terenului aferent situate în str.Bularga nr.14A şi trecerea în administrarea Consiliului Local Iaşi prin D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 348/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a punctelor termice de la blocurile ANL din zonele Dacia şi Metalurgie şi a centralei termice de la blocul ANL din zona Păcurari şi darea acestora în administrarea S.C.CET IASI S.A.
 • Hotărârea 347/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 300 00 mp. situat în Iaşi str.Zorilor parcela nr.15 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi de pe numele Robu Gheorghe pe numele Robu Ioan şi Burlacu Iulian în cote indivize de ˝ din suprafaţa totală de 300 00 mp.
 • Hotărârea 346/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniul public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 28 14 mp. situat în Iaşi str.Han Tătar nr.4 la parterul blocului 360A precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C.CESA S.R.L. în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 345/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.4 din H.C.L.nr.176/31.03.2004
 • Hotărârea 344/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 5 63 mp. situat în Iaşi Şos.Arcu nr.54 bl.Z6 parter ap.2 şi concesionarea directă a terenului respectiv către domnul Burlacu Ioan în vederea extinderii spaţiului proprietate prin constuire balcon
 • Hotărârea 343/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.263/30.05.2003 şi H.C.L.nr.264/30.05.2003
 • Hotărârea 342/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr.63962/24.10.2001 conform contractelor de vânzare cumpărare ale construcţiilor autorizate
 • Hotărârea 341/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
 • Hotărârea 340/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii şi componenţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 339/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului MUNTEANU VASILE
 • Hotărârea 338/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei MANOLACHE ANETA
 • Hotărârea 337/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarilor municipiului Iaşi
 • Hotărârea 336/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 335/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 334/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 6 iunie 2004
 • Hotărârea 333/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 332/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici pentru "SEMINAR TEOLOGIC ORTODOX - SFINTUL VASILE CEL MARE" - rest de executat şi scoaterea la licitaţie a execuţiei
 • Hotărârea 331/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi S.C."SALUBRIS"S.A. şi Asociaţia "Sf.Mc.Trifon - ocrotitorul animalelor" în vederea derulării programului de gestionare a câinlor fără stăpân
 • Hotărârea 330/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea negocierii în vederea încheierii contractului de proiectare a utilităţilor aferente blocului 250 Dacia cu S.C."Optimal"S.R.L.
 • Hotărârea 329/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 328/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi str.Sărărie nr.69 şi concesionarea directă a acestuia către d-na Filip Eugenia în vederea extinderii locuinţei proprietate personală
 • Hotărârea 327/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor economici la următoarele unităţi de învăţământ
 • Hotărârea 326/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - cartier rezidenţial "GALATA" tarlalele 43 44 45 51 52
 • Hotărârea 325/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER în Iaşi şos.Bucium nr.15A
 • Hotărârea 324/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Horia nr.8
 • Hotărârea 323/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SEDIU FIRMA LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Splai Stâng Bahlui nr.53B
 • Hotărârea 322/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO LOCUINTE DE SERVICIU SI CAFE BAR în Iaşi str.Sf.Andrei nr.8 - 10
 • Hotărârea 321/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unei solicitări locative propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 320/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică şi privată a Consiliului Local Iaşi unei familii aflate într-o situaţie specială
 • Hotărârea 319/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.328/30.06.2003 şi aprobarea perfectării contractului de închiriere pentru spaţiul din str.Străp.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.4 cu S.C."PHOENIX"S.A.
 • Hotărârea 318/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi
 • Hotărârea 317/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui spaţiu aflat în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf.Spiridon"
 • Hotărârea 316/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 327/2001
 • Hotărârea 315/2004 - Municipiul Iași

  HOT|R+RE privind aprobarea unor taxe pentru {trandul municipal
 • Hotărârea 314/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea listei de investiţii pe anul 2004 şi alocarea de sume din fondul de rezervă
 • Hotărârea 313/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iasi si Fundatia Solidaritate si Speranta intr-un proiect de asistenta sociala si socio-medicala a persoanelor varstnice din Municipiul Iasi
 • Hotărârea 312/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iasi si Fundatia Solidaritate si Speranta intr-un proiect social ce are ca scop realizarea de grupuri de suport şi oferirea de servicii de consiliere şi reabilitare pentru persoane dependente de alcool şi droguri
 • Hotărârea 311/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea valorificării prin vânzare pe bază de licitaţie publică a structurii metalice în stare nedezmembrată ("în picioare") a cazanului de abur nr.3 de 420t/h pe cărbune - lignit de la CET II Holboca
 • Hotărârea 310/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind interzicerea manifestărilor de masă în aer liber în Piaţa Unirii
 • Hotărârea 309/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 588 / 10.11.2003 şi H.C.L. nr. 129 / 23.02.2004
 • Hotărârea 308/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea din fondul de rezervă a sumei de 1.100.000.000 lei la "Invăţământ - cheltuieli materiale"
 • Hotărârea 307/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi a impozitelor locale practicate de Consiliul Local Municipal Iaşi pentru anul 2005
 • Hotărârea 306/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea construcţiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri
 • Hotărârea 305/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea încredinţării către S.C."CET IASI"S.A. a executării lucrărilor de intervenţie la instalaţiile de încălzire şi alimentare cu apă caldă la unităţile de învăţământ,creşe şi spitale din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 304/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice a obiectivului "Modernizare centrală termică redimensionare extindere conductă gaz branşament şi instalaţii de utilizare la serele Moara de Vânt"
 • Hotărârea 303/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a amplasamentului Şcolii nr.12 "Carol I"pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a unităţii de învăţământ
 • Hotărârea 302/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a amplasamentului Colegiului Tehnic "Gh.Asachi" pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a unităţii de învăţământ
 • Hotărârea 301/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a amplasamentului Şcolii nr.4 "I.Teodoreanu"pe perioada executării lucrărilor de reabilitare a unităţii de învăţământ
 • Hotărârea 300/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilot tehnico - economici pentru "Colector canalizare strada Octav Mayer" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei
 • Hotărârea 299/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 298/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă aflat în situaţie specială
 • Hotărârea 297/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 00 mp. situat în Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.60 la parterul blocului CL 11 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. INTER PRIMA SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 296/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 20.000 mp. situat în intravilanul Municipiului Iaşi str.Cicoarei identificat conform planului anexa proprietate Moldovan S.Ioana Mandrea S.Virginia Chelărescu S.Anastasia Botez S.Nicolae
 • Hotărârea 295/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul concesiunii terenului în suprafaţă de 44 20 mp. situat în Iaşi - Str.C.Negri nr.62 între blocurile C1 - C2 de pe numele Dumitriu Magda Candida pe firma Dacon Emerald S.R.L.
 • Hotărârea 294/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 54 mp. situat în Iaşi str.Prof.Inculeţ între blocurile 675 şi 676 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 3(trei) amplasamente în vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 293/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp. situat în Iaşi Al.Basarabi între blocurile X1 şi X2 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru terenul respectiv în vederea construirii unui garaj
 • Hotărârea 292/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 14 43 mp. situat în Iaşi B-dul Carol I nr.44 precum şi concesionarea directă a terenului către soţii Echim Dumitru şi Doina în vederea extinderii locuinţei proprietate
 • Hotărârea 291/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 56 21 mp. situat în Iaşi str.Dacia nr.21 Pav.1 ap.7 şi concesionarea directă a terenului respectiv către d-na Vasile Silvia în vederea extinderii locuinţei propreitate
 • Hotărârea 290/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 17 50 mp. situat în Iaşi str.Strămoşilor lateral staţiei RATC conform planului anexat precum şi închirierea prin licitaţie publică a acestui teren în vederea amplasării unui chioşc
 • Hotărârea 289/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local Iaşi în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Zona Metropolitană" Iaşi şi instituirea Zonei Metropolitane Iaşi pe baza strategiei de dezvoltare durabilă şi a calendarului de activităţi - Planificare integrată
 • Hotărârea 288/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.235/28.04.2004
 • Hotărârea 287/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea din fondul de rezervă a sumei de 426.000.000 lei la "Cultură religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"
 • Hotărârea 286/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 285/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cazării şi transportul gratuit a unui grup de studenţi
 • Hotărârea 284/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru "Colector canalizare strada şi stradela Gloriei" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei
 • Hotărârea 283/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Vasile Petrescu nr.5A
 • Hotărârea 282/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amenajarea unui SKATE PARC
 • Hotărârea 281/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a execuţiei către RATEC a lucrărilor de "Modernizare linie tramvai Moara de Foc -Străp.Silvestru - Silvestru - N.Iorga - B-dul Primăverii (între B-dul Socola şi B-dul Ţuţora)
 • Hotărârea 280/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 28 65 mp. situat în Iaşi - Calea Gălăţii nr.11 bl.F1D parter şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C.STAR CATALIN SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 279/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 34 00 mp. situat în Iaşi - str.Dudescu nr.14 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către soţii Nemţanu Ioan şi Nemţanu Elvira în vederea extinderii spaţiului proprietate şi pentru a crea accesul la branşamentul de apă
 • Hotărârea 278/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 03 mp. situat în Iaşi - B-dul Poitiers nr.61 la parterul blocului C18 şi concesionarea directă a terenului respectiv către domnii Cercel Ioan Chelaru Costel şi Tulbure Valeriu în cote indivize de 1/3 în vederea extinderii locuinţelor proprietate prin construire balcoane
 • Hotărârea 277/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanţii înscrişi pentru acordarea de locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani pentru anul în curs
 • Hotărârea 276/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi Şos.Nicolina nr.155
 • Hotărârea 275/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINTA PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi str.Dacia nr.21
 • Hotărârea 274/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE PARTIALA LOCUINTA EXISTENTA PRIN CONCESIONARE TEREN în Iaşi,B-dul Carol I nr.44
 • Hotărârea 273/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXE GOSPODARESTI PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi Şos.Bucium nr.96
 • Hotărârea 272/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Tătăraşi nr.60 - 62
 • Hotărârea 271/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE LOCUINTE P-1 în Iaşi Aleea Mihail Sadoveanu Cvartal 6 parcelele 1(184/2-3-4-5) şi 192
 • Hotărârea 270/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi B-dul N.Iorga nr.23
 • Hotărârea 269/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU CONSTRUIT PRIN CONCESIONARE TEREN în Iaşi str.Sf.Lazăr nr.26 bl.K2-6 sc.K5 ap.4
 • Hotărârea 268/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE MOTEL/PENSIUNE PE TEREN PROPRIETATE în Iaşi str.Nicoriţă nr.26
 • Hotărârea 267/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PRIN CONCESIONARE TEREN în Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.60 bl.CL11 parter
 • Hotărârea 266/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru "Sistem consolidare Pîrîu Privighetoarea" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor
 • Hotărârea 265/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea unei delegaţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi la vizita de lucru din Serbia privind "Zonele de Dezvoltare Economică" în perioada 25-30 aprilie 2004
 • Hotărârea 264/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1.000.000 mii lei din fondul de rezervă pentru lucrări de Ranforsare sistem rutier D.N.28
 • Hotărârea 263/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea obiectivului "Punct termic (cu utilajele din dotare) spălătorie şi terenul aferent construcţiilor" în contul datoriilor S.C.FORTUS S.A. la bugetul local
 • Hotărârea 262/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reatribuirea apartamentelor devenite disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani
 • Hotărârea 261/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE de prelungire a termenului lucrărilor de la imobilul din str.V.Alecsandri nr.8
 • Hotărârea 260/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 259/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Universităţii Tehnice "Gh.Asachi"Iaşi a unui apartament situat în bl.482D Păcurari
 • Hotărârea 258/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea a 2 posturi la ATENEULUI TATARASI - transformarea unui post de PORTAR în post de CASIER în cadrul organigramei de 18 persoane a ATENEULUI TATARASI având drept condiţie de participare la concurs "studii medii profil economic cu experienţă probantă de minim 2 ani în domeniu" - transformarea postului de OPERATOR SUNET cu studii superioare în post de MAESTRU SUNET cu "studii medii şi experienţă probantă de minim 2 ani în domeniu"
 • Hotărârea 257/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii şi a bugetului pentru cheltuieli privind personalul nedidactic din cadrul Grădiniţei HECUBA pentru anul 2004
 • Hotărârea 256/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor posturi din cadrul DEFPL
 • Hotărârea 255/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a execuţiei de către S.C.CITADIN S.A. a lucrărilor de "Reabilitare şi modernizare Piaţa Unirii Iaşi - Etapa I"
 • Hotărârea 254/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului public al municipiului Iaşi a reţelei telefonice de la blocurile construite din fonduri A.N.L. - zona Dacia şi zona Metalurgiei şi darea acesteia în administrare şi folosinţă către ROMTELECOM S.A. - DIRECTIA DE TELECOMUNICATII IASI
 • Hotărârea 253/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a execuţiei de către D.S.P.M. a lucrărilor de "Reabilitare şi modernizare fântâni arteziene şi spaţii verzi - Piaţa Unirii - Etapa I"
 • Hotărârea 252/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării din fondul de rezervă a sumei de 2.000.000 mii lei pentru implementarea proiectului "TEHNOLOGIE SI INOVATIE IN SPRIJINUL SECURITATII COMUNITARE" în municipiul Iaşi etapa I
 • Hotărârea 251/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE şrovomd suplimentarea cu 100 gardieni public în vederea asigurării serviciului de ordine şi linişte publică la stradă pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 250/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale din patrimoniul privat al statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi ce pot fi vândute conform Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 249/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind fuziunea prin absorbţie a S.C."ASCENSORUL"S.A. de către S.C."TERMOSERVICE"S.A.
 • Hotărârea 248/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului public al municipiului Iaşi a reţelei electrice de joasă tensiune din zona Cicoarei municipiul Iaşi şi darea acesteia în administrare şi folosinţă în vederea racordării consumatorilor casnici din zonă către S.C."Electrica Moldova"S.A. - Sucursala Iaşi
 • Hotărârea 247/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului public al municipiului Iaşi a Punctului Termic din B-dul Chimiei nr.10 şi darea acestuia în administrare şi întreţinere tehnică către S.C."CET IASI"S.A.
 • Hotărârea 246/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul de rezervă a sumei de 200 milioane lei pentru Alte acţiuni - cheltuieli materiale
 • Hotărârea 245/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20 milioane lei pentru organizarea de către TVR IASI a Festivalului Internaţional de Jazz "Richard Oschanitzky" în perioada 27 - 29.05.2004
 • Hotărârea 244/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 46 milioane lei pentru organizarea de către Filarmonica de Stat Moldova Iaşi a unor concerte
 • Hotărârea 243/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 şi repartizarea sumelor din fondul de rezervă bugetară
 • Hotărârea 242/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003
 • Hotărârea 241/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării din fondul de rezervă a sumei de 6.250.000 mii lei pentru unităţi de învăţământ
 • Hotărârea 240/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul "Modernizarea centralei termice şi a instalaţiei de vehiculare a agentului termic la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi"
 • Hotărârea 239/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unui post vacant la Direcţia Creşe
 • Hotărârea 238/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reprezentarea municipiului Iaşi la Târgul Oraşelor Infrăţite organizat la Padova în perioada 14 - 25 mai 2004
 • Hotărârea 237/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de Profit şi Pierdere pe 2003 a S.C.TERMO - GAZ S.A.
 • Hotărârea 236/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului a Contului de profit şi pierdere la 31.12.2003 Raportului de gestiune privind activitatea economico - financiară la 31.12.2003 raportului cenzorilor notelor explicative şi a procesului verbal încheiat în 29.03.2004 în şedinţa Consiliului de Administraţie a S.C.Termo Service S.A.
 • Hotărârea 235/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea refacerii inventarului domeniului public al municipiului Iaşi cu privire la terenul situat în Iaşi - Bd.Poitiers nr.41 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1450 mp. situat în Iaşi Bd.Poitiers nr.41 în vederea construirii unui lăcaş de cult
 • Hotărârea 234/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilelor şi terenurilor din str.Fundac Armeană nr.8B str.V.Lupu nr.40
 • Hotărârea 233/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 232/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 812 40 mp. situat în Iaşi - Bd.C.A.Rosetti nr.38 colţ cu str.Timpului conform planului anexat precum şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren în vederea construirii unui sediu firmă
 • Hotărârea 231/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.213/31.03.2004
 • Hotărârea 230/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.101/23.02.2004
 • Hotărârea 229/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de măsuri în vederea îmbunătăţirii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe teritoriul municipiului Iaşi
 • Hotărârea 228/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 45.000.000 lei pentru cofinanţarea şi finalizarea a 2 proiecte în curs de desfăşurare: - "Umbra Krameri" refacerea populaţiei locale a unei specii de peşte ameninţat cu dispariţia pe plan european proiect finanţat prin programul KNIP -MATRA al Guvernului Olandei - "Hotare Verzi" îmbunătăţirea statului de protecţie al unor arii naturale profejate din judeţul Iaşi finanţat de Evironmental Partnership Foundation for Central Europe
 • Hotărârea 227/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.97/2003 privind programul de transport public urban de persoane pe anul 2003 prin curse regulate pentru S.C. Autobuzul S.A. Iaşi
 • Hotărârea 226/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 39 43 mp. situat în Iaşi str.Horia nr.37 conform planului anexat precum şi concesionarea directă a acestui teren către domnii Blaj Iacob şi Balint Avel în vederea extinderii construcţiei proprietate
 • Hotărârea 225/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 75 44 mp. către S.C.PETRODAN COMPANY SRL
 • Hotărârea 224/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire sedii firme S.C.IASICON S.A. şi MELINTE DOINA în Iaşi str.Sf.Lazăr nr.44 şi 50
 • Hotărârea 223/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere spaţiu comercial prin concesionare teren în Iaşi şos.Păcurari nr.70 bl.550 parter
 • Hotărârea 222/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere şi refuncţionalizare spaţiu comercial prin concesionare teren în Iaşi B-dul Nicolae Iorga nr.22 parter
 • Hotărârea 221/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere spaţiu comercial prin concesionare teren în Iaşi Calea Galaţii nr.11 bl.F1D parter
 • Hotărârea 220/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local a magaziei pentru obiecte plajă şi atelierului mecanic situate în incinta Plajei Nicolina aflate în administrarea D.A.P.P.P. ce urmează a fi dezafectate
 • Hotărârea 219/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unei suprafeţe de teren în vederea extinderii unei tonete în zona P-ţa Nicolina d-lui HELETEANU CONSTANTIN părinte a doi copii eroi martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • Hotărârea 218/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării listei spaţiilor comerciale din patrimoniul privat al statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi ce pot fi vândute conform Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 217/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.88/2003 privind programul de transport electric urban de persoane prin curse regulate în municipiul Iaşi şi aprobarea caietului de sarcini
 • Hotărârea 216/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 215/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unui post de auditor clasa I grad asistent în auditor clasa I grad debutant
 • Hotărârea 214/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea reprezentanţilor municipalităţii ieşene la a II a Intâlnire a primarilor capitalelor şi municipiilor din viitoarele state membre ale Uniunii Europene
 • Hotărârea 213/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 147 70 mp. situat în Iaşi B-dul T.Vladimirescu nr.48 conform planului anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv în vederea construirii unui imobil cu destinaţii admise prin reglementări PUG respectiv birouri servicii pentru populaţie care nu generează trafic şi spaţii comerciale care nu necesită aprovizionare zilnică
 • Hotărârea 212/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind încredinţarea directă a execuţiei de către S.C.CITADIN S.A. a lucrărilor de "Amenajare str.Ciurchi - între str.Han Tătar şi B-dul Tudor Vladimirescu"
 • Hotărârea 211/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a execuţiei de către S.C.CITADIN S.A. a lucrărilor de împietruire la străzile din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 210/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 209/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea apartamentelor disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani şi aprobarea unor solicitări de schimb locuinţe propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru locuinţele destinate închirierii
 • Hotărârea 208/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate - Reabilitare şi modernizare Piaţa Unirii Iaşi - Etapa I
 • Hotărârea 207/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea Hotărârii A.G.A. a S.C.AUTOBUZUL S.A. nr.5/01.03.2004 şi modificarea componenţei Consiliului de administraţie la S.C.AUTOBUZUL S.A.
 • Hotărârea 206/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea contractelor de leasing financiar nr.030128MR02/28.01.2003 şi 031016MR02/16.10.2003 de către S.C.AUTOBUZUL S.A.
 • Hotărârea 205/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea metodologiei de lucru în baza căreia se va efectua evaluarea dosarelor depuse în vederea obţinerii unei locuinţe destinată tinerilor în regim de închiriere construite prin ANL propusă de Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru locuinţele destinate închirierii construite prin ANL
 • Hotărârea 204/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul de rezervă a unei sume suplimentare necesare funcţionării secţiei de confecţii din cadrul "CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMA SI COPIL - HECUBA"
 • Hotărârea 203/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea art.2 şi art.3 din H.C.L.nr.105/23.02.2004
 • Hotărârea 202/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.588/10.11.2003
 • Hotărârea 201/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea modalitatilor de acordare a gratuitatilor şi facilitatilor pentru transportul în comun pe raza municipiului Iasi
 • Hotărârea 200/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul autorităţii administrativ teritoriale
 • Hotărârea 199/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 188 36 mp. situat în Iaşi str.Ursulea nr.6 bis către soţii Ţibănescu Gabriel Cristinel şi Ţibănescu Mihaela
 • Hotărârea 198/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenurile în suprafaţă de 442 00 mp. situat în Iaşi str.Ciurchi nr.83 respectiv 156 37 mp. teren situat în Iaşi str.Uzinei nr.74 trecerea acestor terenuri din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C.TRANSMIXT S.A. şi Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 197/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de evaluare a caietului de sarcini şi constituirea comisiei de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu din B-dul Independenţei bloc D1 - D2
 • Hotărârea 196/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor locale dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC GRUPUL DE PRESA MEDIANET SRL IASI
 • Hotărârea 195/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilelor situate în Iaşi str.Crişan nr.22 corp B str.Albineţ nr.2 - 4 str.Gându nr.4B şi şos.Voineşti nr.38
 • Hotărârea 194/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aderarea municipiului Iaşi la AIMF (Asociaţia Internaţională a Oraşelor şi Capitalelor Francofone)
 • Hotărârea 193/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium zona Galata
 • Hotărârea 192/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării unui post vacant de infirmieră în post de referent şi a unui post de paznic în post de muncitor calificat tr.III la Direcţia Creşe Iaşi
 • Hotărârea 191/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. 114/2003 privind aprobarea modelelor de abonament pentru utilizarea temporată a locurilor publice
 • Hotărârea 190/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxei speciale pentru firmele care organizează pe străzile municipiului Iaşi campanii publicitare mobile utilizând mijloace auto echipate cu instalaţii audio destinate transmiterii de spoturi promoţionale
 • Hotărârea 189/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Corpului"A" din ansamblul de clădiri "Sf.Spiridon"Iaşi
 • Hotărârea 188/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de asociere cu Biblioteca Judeţeană "Gh.Asachi"Iaşi
 • Hotărârea 187/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Cantinei de Ajutor Social a spaţiului din Sf.Andrei nr.70 unde funcţionează în prezent
 • Hotărârea 186/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţa gratuită cu 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţa situat la adresa str.Arcu nr.1 bl.T3 subsol către Cantina de ajutor social Iaşi
 • Hotărârea 185/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiţii pe anul 2004
 • Hotărârea 184/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiei pentru promovarea investiţiei de reabilitare a parcurilor din zona Copou (Grădina Copou Parc Expoziţie Parc dendrologic Alei Ghica Vodă)
 • Hotărârea 183/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării a 5 garnituri tramvaie second hand tip GT 4 de la Stadtwerke Augsburg din Germania
 • Hotărârea 182/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrare a drumurilor D.N.24 si D.N.28 către Administraţia Naţională a Drumurilor
 • Hotărârea 181/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind încredinţarea directă a execuţiei de către S.C.CITADIN S.A. a lucrărilor de - Ranforsare sistem rutier D.N.24 - D.N.28.- şi -Ranforsare sistem rutier,str.Trei Fântâni-
 • Hotărârea 180/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiilor de Fezabilitate pentru D.N.28 si str.Trei Fântâni precum si a proiectului Tehnic de executie.
 • Hotărârea 179/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de societate şi statutului societăţii comerciale cu răspundere limitată care va administra parcul ştiinţific şi tehnologic "Tehnopolis"Iaşi
 • Hotărârea 178/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Local Municipal Iaşi alături de Consiliul Judeţean Iaşi la înfiinţarea unei societăţi comerciale care va administra Parcul Ştiinţific şi Tehnologic "Tehnopolis"
 • Hotărârea 177/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către Consiliul Local Iaşi a terenului în suprafaţă de 527 80 mp. situat în Iaşi - str.Socola nr.31A proprietatea numiţilor Niţă Elisabeta şi Agavriloaiei Constantin
 • Hotărârea 176/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 22 32 mp. situat în Iaşi str.V.Lupu nr.86 portic al parterul blocului K1 precum şi concesionarea directă a acestui teren către Asociaţia de Proprietari PT 20 Tătăraşi în vederea construirii unui sediu de asociaţie fără activităţi comerciale
 • Hotărârea 175/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 153 46 mp. situat în Iaşi - Şos.Nicolina nr.37 - 39 în vecinătatea blocului 968 sc.D conform planului anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului respectiv în vederea construirii unui spaţiu comercial
 • Hotărârea 174/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii dreptului de deţinere a amplasamentului construcţiei autorizate proprietatea S.C.EDIT S.R.L. pe o perioadă de un an
 • Hotărârea 173/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 11 40 mp. situat în Iaşi B-dul N.Iorga nr.23 Cămin Tepro camerele nr.2 şi 3 precum şi concesionarea directă a terenului către d-na Chicoş Otilia în vederea extinderii spaţiului proprietate prin construirea unui balcon
 • Hotărârea 172/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.120/30.04.2001
 • Hotărârea 171/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.100/30.04.2001
 • Hotărârea 170/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr.365/17.12.2001
 • Hotărârea 169/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere spaţiu comercial prin concesionare teren în Iaşi str.Nicolina nr.4A bl.F4 parter
 • Hotărârea 168/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire spălătorie auto şi împrejmuire teren în Iaşi Aleea Tudor Neculai nr.90A
 • Hotărârea 167/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere spaţiu comercial pe terasă proprietate în Iaşi şos.Păcurari nr.46 bl.553 parter
 • Hotărârea 166/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire magazin piese auto locuinţă prin concesionare teren în Iaşi str.Moara de Foc tarlaua 60 parcela CR 3776
 • Hotărârea 165/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinţă pe teren proprietate în Iaşi str.Moldovei nr.60
 • Hotărârea 164/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinţe pe teren proprietate în Iaşi str.Moara de Vânt cvartal 3 parcela 1(351/3)
 • Hotărârea 163/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire spaţiu comercial şi birouri - sediu firmă în Iaşi B-dul C.A.Rosetti nr.38
 • Hotărârea 162/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire spălătorie auto spaţiu comercial şi locuinţă în Iaşi str.Ignat nr.8
 • Hotărârea 161/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini închiriere prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12 00 mp. în vederea amplasării unui chioşc comercial în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr.2
 • Hotărârea 160/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona Bucium tarlaua 155 parcela 6457
 • Hotărârea 159/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea amenajării de spaţii de depozitare a materialelor de construcţie a materialelor refolosibile sau amplasarea de platforme de precolectare deşeuri menajere numai în zonele special destinate prin Planul Urbanistic General al Municipiului Iaşi şi în clădiri amenajate corespunzător
 • Hotărârea 158/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului BIOLAN CONSTANTIN
 • Hotărârea 157/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului DAN CÂRLAN
 • Hotărârea 156/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea şi reducerea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.FORTUS S.A. IASI
 • Hotărârea 155/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor taxelor şi a altor venituri ale bugetului local pentru S.C.GULIVER BEBY SRL IASI
 • Hotărârea 154/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.271/22.07.2002 - privind înfiinţarea Serviciului de Relaţii cu Societarea Civilă - ONG
 • Hotărârea 153/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind pariciparea a doi reprezentanţi ai Primăriei Municipiul Iaşi (Sef Serviciu Administraţie Publică Locală şi Şef Serviciu Relaţii cu Publicul) la seminarul cu tema "Imbunătăţirea relaţiilor cu cetăţenii în folosul autorităţilor locale" în perioada 9 - 11 martie 2004 la Suresnes Franţa
 • Hotărârea 152/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 10.000.000 lei pentru organizarea unui spectacol de sărbătorire al actorilor CRISTINA ANCA CIUBOTARU şi TOMA HOGEA de la TEATRUL LUCEAFARUL IASI
 • Hotărârea 151/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.000.000 lei pentru participarea la organizarea concursului naţional de matematică "ALEXANDRU MYLLER" - ediţia a II a
 • Hotărârea 150/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.683/23 decembrie 2003 şi,H.C.L. nr.24/26 ianuarie 2004
 • Hotărârea 149/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea convenţiei dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi
 • Hotărârea 148/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea apartamentelor disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani şi aprobarea unor solicitări de schimb de locuinţe propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru locuinţele destinate închirierii
 • Hotărârea 147/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor şi punctajelor pentru repartizarea locuinţelor în regim de închiriere tinerilor cu vârsta până în 35 de ani construite prin ANL
 • Hotărârea 146/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 145/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru "Reabilitarea liniilor de tramvai din municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 144/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii
 • Hotărârea 143/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2004
 • Hotărârea 142/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înlocuirii unui membru al Consiliului de Administraţie la S.C."CET IASI"S.A.
 • Hotărârea 141/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Studiului de fezabilitate - Reabilitare şi modernizare a reţelelor de termoficare din Municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 140/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi
 • Hotărârea 139/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea contractelor pentru taxă teren din patrimoniul public şi privat a Municipiului Iaşi şi din patrimoniul public şi privat al statului către persoane fizice autorizate şi juridice care desfăşoară activităţi economice
 • Hotărârea 138/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.VOX T SRL IASI
 • Hotărârea 137/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Iaşi la programul "Femeia în politică şi Democraţia" în parteneriat cu municipalitate adin Goteborg (Suedia)
 • Hotărârea 136/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia "Păpădia" într-un proiect de asistenţă socială şi socio-medicală a persoanelor vârstnice din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 135/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂŞTE pentru aprobarea casărilor mijloacelor fixe în anul 2003 din domeniul privat al Consiliului Local şi date în administrare gratuită RATEC IASI
 • Hotărârea 134/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂŞTE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi
 • Hotărârea 133/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Listei obiectivelor de investiţii din domeniul public al municipiului Iaşi administrate de RATEC Iaşi pe anul 2004 cu finanţare din fonduri alocate de la bugetul local"
 • Hotărârea 132/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi începând cu 01.02.2004
 • Hotărârea 131/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 130/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Iaşi printr-o procedură de licitaţie publică
 • Hotărârea 129/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.588/10.11.2003
 • Hotărârea 128/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de prefezabilitate "Proiectare parc de joacă pentru copii pe amplasamentul din B-dul Dacia nr.36"
 • Hotărârea 127/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor şi indicatorilor tehnico - economici pentru pasarelele pietonale Ipsilanti Avram Iancu Ghibănescu şi scoatera la licitaţie
 • Hotărârea 126/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru "Colector canalizare strada Rândunica" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei
 • Hotărârea 125/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico - economici pentru "Colector canalizare strada Locotenent Negel" şi scoaterea la licitaţie
 • Hotărârea 124/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.655/2003 privind taxele şi impozitele locale
 • Hotărârea 123/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative propuse de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 122/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii aflate în situaţii speciale
 • Hotărârea 121/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din evidenţă a imobilului din Iaşi stradela Bălţi nr.3
 • Hotărârea 120/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor pentru închirierea terenurilor de sport aferente stadionului "TINERETULUI" în cuantumul prevăzut în Anexa I
 • Hotărârea 119/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea contractului cadru de închiriere a terenului reprezentând curtea şi grădina locuinţelor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 şi a Legii nr.85/1992,precum şi a metodologiei de delimitare a loturilor de teren care vor fi folosite în exclusivitate
 • Hotărârea 118/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea prevederilor H.C.L.nr.249 din 25 septembrie 2000
 • Hotărârea 117/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de aprobare a unui schimb de terenuri între terenul în suprafaţă de 450 00 mp. situat în Iaşi str.Luca Arbore nr.18 proprietatea soţilor Chelărescu Mihai şi Maria şi terenul în suprafaţă de 442 00 mp. situat în Iaşi str.Păcruari fost nr.164 - 166 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 116/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.nr.19/26.01.2004
 • Hotărârea 115/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.305/02.09.2002
 • Hotărârea 114/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii dreptului de deţinere a amplasamentelor construcţiilor autorizate proprietatea S.C.LORELEI S.RL.pe o perioadă de un an
 • Hotărârea 113/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prvind aprobarea unui amplasament pentru CONSTRUIRE GARAJ (CONSTRUCTIE CU CARACTER PROVIZORIU) - în Iaşi str.Elena Doamna nr.24
 • Hotărârea 112/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 90 mp. situat în Iaşi Str.Sucidava lateral blocului U2 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 5(cinci)amplasamente în vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 111/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 81 00 mp. situat în Iaşi Str.Atelierului nr.3 bl.A11 parter şi concesionarea directă a terenului către S.C.PROFING SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 110/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 114 25 mp. situat în Iaşi Str.Otilia Cazimir nr.10 (fostă Bucşinescu) şi concesionarea directă a terenului către S.C.TAMAZ FRIGOCARNE S.A.în vederea construirii unui Hotel ? Pensiune pe teren proprietatea societăţii şi teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 109/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE HOTEL/PENSIUNE PE TEREN PROPRIETATE SI TEREN CONCESIONAT" în Iaşi str.Otilia Cazimir nr.10
 • Hotărârea 108/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 15 01 mp. situat în Iaşi Şos.Nicolina nr.52 bl.971A sc.A-B parter şi concesionarea directă a terenului către S.C.CLEOPATRA CENTER SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate prin închidere portic
 • Hotărârea 107/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 7 50 mp. situat în Iaşi - str.V.Lupu nr.87 bl.L2 sc.C parter ap.2 precum şi concesionarea directă a terenului către Dram Vasile şi Maria în vederea extinderii spaţiului proprietate prin construirea unui balcon
 • Hotărârea 106/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp. situat în Iaşi str.I.C.Brătianu nr.36 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amplasarea unui garaj
 • Hotărârea 105/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp. situat în Iaşi str.Egalităţii lateral blocului 815 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice privind un amplasament pentru amenajare parcare împrejmuită
 • Hotărârea 104/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 12 91 mp. situat în Iaşi Str.Canta nr.18 bl.535 sc.B parter şi concesionarea directă a terenului către dl.Roşu Neculai în vederea extinderii locuinţei proprietate prin construire balcon
 • Hotărârea 103/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 203 00 mp. situat în Iaşi str.I.Mironescu f.n.trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea unui schimb de terenuri între terenul în suprafaţă de 200 00 mp. situat în Iaşi Şos.Ştefan cel Mare nr.85A proprietatea soţilor Negoiţă Radu Constantin şi Gabriela cu teren în echivalent valoric situat în Iaşi str.I.Mironescu f.n. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 102/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 7 56 mp. situat în Iaşi str.Nicolina nr.15 bl.K1 sc.A parter ap.3 şi concesionarea directă a terenului către dl.Panainte Marian în vederea extinderii locuinţei proprietate prin construire balcon
 • Hotărârea 101/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp. situat în Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.3 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amplasarea unui garaj
 • Hotărârea 100/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 108 mp. situat în Iaşi str.T.Maiorescu nr.24 lateral blocului H3 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 6(şase)amplasamente în vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 99/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 38 92 mp. situat în Iaşi B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.3 bl.A1-1 parter şi concesionarea directă a terenului către SERVICE SOCOM în vederea extinderii spaţiului proprietate prin închidere portic
 • Hotărârea 98/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiţii pe anul 2004
 • Hotărârea 97/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE BALCOANE LA BLOC DE LOCUINTE EXISTENT PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi Şos.Arcu nr.12 bl.Z18 sc.1
 • Hotărârea 96/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - "EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PRIN INCHIDERE TERASA EXISTENTA" Şos.Nicolina nr.52 bl.971A sc.A şi B
 • Hotărârea 95/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE CONSTRUIRE DEPOZIT DE MEDICAMENTE SI GARAJ INTRETINERE AUTO DEMOLARE IMOBILE Şos.Ştefan cel Mare nr.109
 • Hotărârea 94/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE BALCON LA APARTAMENT PROPRIETATE PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi Str.V.Lupu nr.87 bl.L2 sc.C ap.2
 • Hotărârea 93/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE BALCON PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi str.Nicolina nr.15 bl.K1 parter ap.3
 • Hotărârea 92/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - STATIE DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL - în Iaşi Str.Străpungere Silvestru intersecţie cu str.Octav Băncilă
 • Hotărârea 91/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adjudecarea prin licitaţie a elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CICOAREI - ETAPA I - IASI
 • Hotărârea 90/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA SI SEDIU FIRMA PE TEREN PROPRIETATE - în Iaşi str.Horia nr.37
 • Hotărârea 89/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE - în Iaşi str.Alistar nr.10
 • Hotărârea 88/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi,str.Atelierului nr.3
 • Hotărârea 87/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - construire locuinta colectiva pe teren proprietate - în Iaşi str.Moşu nr.16
 • Hotărârea 86/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ? CONSTRUIRE SPATII PREZENTARE MOBILA BIROURI SEDIU FIRMA SI LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE - în Iaşi Şos.Păcurari nr.118
 • Hotărârea 85/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ? EXTINDERE FARMACIE VETERINARA SI SALA INTERNET PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi B-dul Socola nr.17 bl.D7 sc.C parter
 • Hotărârea 84/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE SCOALA WALDORF - IaşI str. Albineţ nr. 2 intersecţie cu B-dul C. A. Rosetti
 • Hotărârea 83/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea "DIPLOMEI DE ONOARE" a Municipiului Iaşi DOAMNEI MARIANA ROTARU
 • Hotărârea 82/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea reprezentanţilor municipiului Iaşi (domnul Viceprimar Vasile Munteanu şi un funcţionar din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale) la tratativele de înfrăţire cu oraşul Florenţa din Italia
 • Hotărârea 81/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ridicare şi depozitare în spaţii special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi a celor abandonate sau fără stăpân
 • Hotărârea 80/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul de rezervă a sumei de 330.000.000 lei pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi Biroul Criminalistic
 • Hotărârea 79/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.549 din 8 octombrie 2003 privind înfiinţarea Instituţiei Publice de Cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI"
 • Hotărârea 78/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 77/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din str.Smârdan nr.5 et.II Asociaţiei "PUPAZA DIN TEI" - editor al Revistei "PUPAZA DIN TEI"
 • Hotărârea 76/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.612/10.11.2003
 • Hotărârea 75/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind activităţile ce pot fi desfăşurate în spaţiile comerciale situat în noua P-ţa Agroalimentară Hala Centrală
 • Hotărârea 74/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Compania CARPATAIR
 • Hotărârea 73/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decît locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniulul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 72/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea formei de contract de asociere între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Societăţile Comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 71/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul "Consolidare sediul Primăriei Iaşi"
 • Hotărârea 70/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea H.C.L.nr.149/16.07.1999
 • Hotărârea 69/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.98/24.02.2003 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri conform H.C.L.nr.453/16.12.2002
 • Hotărârea 68/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri şi cheltuieli şi lista de investiţii a S.C.CITADIN S.A. pentru anul 2004
 • Hotărârea 67/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prestarea de către S.C.CITADIN S.A. a serviciilor de întreţinere reparaţii şi exploatare a străzilor şi serviciile de îndepărtare a zăpezii şi preîntâmpinării formării poleiului
 • Hotărârea 66/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind deplasarea la Forano Italia în cadrul programului de înfrăţire dintre Forano şi Italia a unei delegaţii în perioada 16-22 februarie 2004
 • Hotărârea 65/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Iaşi la un program al Uniunii Europene în parteneriat cu Primăria din Padova din Italia Irecoop Veneto Italia şi SBDC (Centrul de Dezvoltare al IMM-urilor)Slovenia
 • Hotărârea 64/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor şi eşalonarea debitelor restante pentru contribuabila COTOVANU MARIA din Iaşi str.C.Negri nr.35 bl.A1 sc.A ap.7
 • Hotărârea 63/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C."TELE'M'S.R.L.IASI
 • Hotărârea 62/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.STEFANESCU MATCONS SRL IASI
 • Hotărârea 61/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.FURNICA S.R.L.IASI
 • Hotărârea 60/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi scutirea la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.CONEST S.R. IASI
 • Hotărârea 59/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila POPA MARIA din Iaşi str.Vasile Lupu nr.150 bl.J1-2 et.3 ap.1
 • Hotărârea 58/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorrilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul RIMBU PETRU din Iaşi str.Impăcării nr.19 bl.915 tr.1 et.1 ap.4
 • Hotărârea 57/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere,a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor,precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabilul CIOBANU DUMITRU din Iaşi,str.Vasile Lupu nr.110,bl.D4,sc.C,et.1,ap.3
 • Hotărârea 56/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor a penalităţilor de întârziere calculate pnetru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul CARP TEODOR din Iaşi str.Prof.I.Inculeţ nr.14 bl.942 sc.A et.1 ap.8
 • Hotărârea 55/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorrilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul CARP OVIDIU şos.Nicolina nr.13 bl.938 et.1 ap.2
 • Hotărârea 54/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul GRUMAZESCU PETRU LAURENTIU din Iaşi str.Buridava nr.12 bl.R7 sc.C et.2 ap.9
 • Hotărârea 53/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitului pe cldiri şi de eşalonare a debitului restant la impozitul pe clădiri pentru contribuabila PISICA EUGENIA domiiciliată în Iaşi str.I.Simionescu nr.39 bl.S1 et.2 ap.2
 • Hotărârea 52/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabila TUTULAN ELENA cu teren şi casă în str.Palat nr.66
 • Hotărârea 51/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila ANTOHI ADELA din Iaşi str.Calea Galata nr.14 bl.E4A sc.C et.4 ap.15
 • Hotărârea 50/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata taxei judiciare de timbru pentru contribuabila DIACONESCU ALEXANDRINA domiciliată în Iaşi str.Pantel nr.3
 • Hotărârea 49/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalizărilor calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila COJOCARU TUCA din Iaşi str.Barbu Lăutaru nr.12
 • Hotărârea 48/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul VORNICU SERAFIM din Iaşi şos.Nicolina nr.163
 • Hotărârea 47/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere şi a penalităţilor calculate pentru neplata în termen a impozitelui pe teren neconstruit pentru contribuabilii :MANOLACHE OCTAV şi VASILICA din Iaşi strada S.Bărnuţiu nr.20
 • Hotărârea 46/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor calculate pentru neplata în termen a impozitului pe clădiri pentru contribuabilii : COTOVANU MIHAI SI ELENA din Iaşi str.Brânduşa nr.72
 • Hotărârea 45/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor şi a penalităţilor calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul HOLERCA PETRU din Iaşi şos.Bucium nr.79
 • Hotărârea 44/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.154/31.03.2003
 • Hotărârea 43/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.292/30 mai 2003 şi a H.C.L.655/2003 privitoare la stabilirea taxelor şi impozitelor locale
 • Hotărârea 42/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru anul 2004 la Centrul de Ingrijire şi Asistenţă "Sf.Impăraţi Constantin şi Elena"Iaşi
 • Hotărârea 41/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţiuni ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 40/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei statului de funcţiuni al Cantinei de Ajutor Social Iaşi
 • Hotărârea 39/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi a Regulamentului intern pentru anul 2004 la Căminul de Pensionari "Sf.Cuv.Parascheva"
 • Hotărârea 38/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea funcţiilor publice corespunzătoare posturilor din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi precum şi aprobarea organigramei cu funcţiile publice din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 37/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramelor Statelor de Funcţii Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi al Direcţiei Pieţe al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi al Direcţiei Servicii Publice Municipale din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2004
 • Hotărârea 36/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.SALUBRIS S.A. pentru anul 2004
 • Hotărârea 35/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al S.C.TERMO SERVICE SA IASI
 • Hotărârea 34/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2004 a unui număr de 850 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
 • Hotărârea 33/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi pe anul 2004
 • Hotărârea 32/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea RAJAC a canalizărilor din străzilor Soficu Avionului Aterizaj Miroslava şi stradela Nicoriţă
 • Hotărârea 31/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 8 la Hotărârea Consiliului Local nr.655 din 08.12.2003
 • Hotărârea 30/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul "Blocuri locuinţe pentru tineri construite de ANL în şos.Nicolina - C.U.G.Iaşi"
 • Hotărârea 29/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei terenului neamenajat în suprafaţă de 290 mp. situat în str.Vitejilor nr.10 bl.SC13 în teren pentru amenajarea unui parc de joacă copii
 • Hotărârea 28/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din patrimoniul S.C."C.E.T.IASI"S.A. a punctului termic PT 14 din cartierul Lunca Cetăţuii com.Ciurea şi predarea la Consiliul Local Ciurea
 • Hotărârea 27/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.683 din 23.12.2003
 • Hotărârea 26/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea,Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi
 • Hotărârea 25/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din urscătorul imobilului situat în Iaşi str.Aleea Mircea cel Bătrân nr.1 bl.N5 sc.B aferente apartamentelor nr.1 (et.7) şi nr.4(et.8) din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 24/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării către S.C.TERMO - SERVICE S.A. a gestionării administrării imobilelor din : str.Tabacului nr.7 1004 CUG şi str.Decebal nr.1
 • Hotărârea 23/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 22/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 21/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 32 mp. situat în Iaşi str.Başotă nr.2 către S.C.INDIANA S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unei terase
 • Hotărârea 20/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 87 mp. situat în Iaşi str.Prof.A.Şesan nr.20 bl.I1-4 sc.I3 parter şi concesionarea directă a terenului către dl.Beda Clement - Eduard în vederea extinderii locuinţei proprietate prin construire balcon
 • Hotărârea 19/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii dreptului de deţinere a amplasamentelor construcţiilor autorizate proprietatea S.C.TESTER S.R.L. pe o perioadă de un an
 • Hotărârea 18/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 469 00 mp. situat în Iaşi str.Şipoţel nr.45 şi concesionarea directă a terenului către dl.Ciubotaru Ioan în vederea extinderii locuinţei proprietate
 • Hotărârea 17/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1900 mp. situat în Iaşi - str.Hlincea conform planului de situaţie anexat precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestui teren Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în vederea reîntregirii proprietăţii
 • Hotărârea 16/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 211 27 mp. situat în Iaşi Şos.Sărăriei nr.12 trecerea acestui teren din comeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea aprobării unui schimb de terenuri între Consiliul Local Municipal şi doamna Roman Elisabeta
 • Hotărârea 15/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 60 80 mp. situat în Iaşi Calea Gălăţii nr.9 bl.F3A parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C.GEMI SERCOM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului comercial existent
 • Hotărârea 14/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 54 mp. situat în Iaşi str.Florilor între blocurile Z12 şi Z14 precum şi organizarea unei lciitaţii publice pentru un număr de 3(trei) amplasamente în vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 13/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 99 30 mp. situat în Iaşi str.V.Lupu nr.90 precum şi concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 225 mp. situat în Iaşi str.V.Lupu nr.90C către d-na Manea Gabriela în vederea construirii unui spaţiu comercial şi locuinţă pe teren proprietate şi teren concesionat
 • Hotărârea 12/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12 00 mp. situat în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr.2 conform planului anexat proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea amplasării unui chioşc comercial
 • Hotărârea 11/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 5 60 mp. situat în Iaşi str.Ciurchi nr.107A bl.B7 sc.A parter precum şi concesionarea directă a terenului către dl.Pîrvan Constantin în vederea extinderii spaţiului proprietate prin construirea unui balcon.
 • Hotărârea 10/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 6 79 mp. situat în Iaşi şos.Nicolina nr.101 bl.996 sc.D parter ap.2 şi concesionarea directă a terenului către dl.Molie Ştefan în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 9/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 54 mp. situat în Iaşi Bd.Socola în spatele blocului D4 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 3(trei)amplasamente în vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 8/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea directă a terenului în suprafaţă de 10 00 mp. situat în Iaşi - str.Vasile Lupu intersecţie cu str.Han Tătar conform planului anexat proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către S.C.GINROM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 7/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1674 58 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi Bd.T.Vladimirescu în vecinătatea căminului studenţesc T17 către Universitatea Tehnică "Gh.Asachi"Iaşi în vederea reîntregirii patrimoniului acestei instituţii
 • Hotărârea 6/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea directă a terenului în suprafaţă de 20 00 mp. situat în Iaşi - str.Vasile Lupu intersecţie cu str.Han Tătar conform planului anexat proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către S.C.FLUX S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 5/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona Bucium str.Vişani (tarlaua 176 parcelele 7667/1 7667/2 7668 7671 tarlaua 177 parcelele 7680/2/1 7680/3/1 7680/4 şi DE 7673
 • Hotărârea 4/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MOTEL 50 LOCURI SI RESTAURANT 200 LOCURI - ZONA DE AGREMENT CIRIC
 • Hotărârea 3/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU COMERCIAL PE TEREN CONCESIONAT în Iaşi str.Chişinăului nr.6
 • Hotărârea 2/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SEDIU DE FIRMA SI SPATII DE PRODUCTIE în Iaşi şos.Păcurari sector cadastral 34 parcela 1(1576/3/1)
 • Hotărârea 1/2004 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire spaţii pentru depozitare şi locuinţă - Iaşi str.Macedoniei nr.12