Hotărârea nr. 91/2003

HOTARARE privind amplasarea unui panou de semnalizare apartinand Centrului de Informare Europeana

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind amplasarea unui panou de semnalizare apartinand

Centrului de Informare Europeana

 

            Consiliului Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa Consiliului Judetean nr.921 din 4.02.2003 privind infiintarea in Municipiul Iasi a unui Centru de Informare Europeana;

            Avand in vedere cerintele Uniunii Europene privind necesitatea functionarii unui Centru de Informare Europeana;

            Avand in vedere referatul de specialitate al Directiei Tehnice;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere amendamentul din sedinta ordinara din data de 24 februarie 2003;

            In temeiul art.46 al.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba amplasarea panoului de semnalizare a sediului Centrului de Informare Europeana in locatia din B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.47-49.

            Art.2 Se aproba amplasarea acestui panou pana in anul 2007 inclusiv.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.91

din 24 februarie 2003