Hotărârea nr. 69/2003

HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2200 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - la intersectia Strazii Strapungere Silvestru cu Str. Octav Bancila in vederea construirii unei Statii de Distributie Carburanti.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                  HOTARARE

privind respingerea proiectului de hotarare pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2200 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi - la intersectia Strazii Strapungere Silvestru cu Str. Octav Bancila,  in vederea construirii unei Statii de Distributie Carburanti.

 

            Consiliul Local Municipal Iasi;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr. 194/27.01.2002, precum si adresa Serviciului Arhitectura Urbanism nr. 5921/28.01.2002;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere prevederile art. 10 din Legea 219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art. 30 din Legea 219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art. 38 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere propunerea de respingere a proiectului de hotarare din cadrul sedintei ordinare din data de 24 februarie 2003;

            ~n temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Se respinge proiectul de hotarare pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2200 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi - la intersectia Strazii Strapungere Silvestru cu Str. Octav Bancila,  in vederea construirii unei Statii de Distributie Carburanti.

            Art.2 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.69

din 24 februarie 2003